Cum functioneaza UE, 2013.pdf

download Cum functioneaza UE, 2013.pdf

of 44

 • date post

  01-Mar-2018
 • Category

  Documents

 • view

  224
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Cum functioneaza UE, 2013.pdf

 • 7/25/2019 Cum functioneaza UE, 2013.pdf

  1/44

  Cumfuncioneaz

  i

  UniuneaEuropean

  S N E L E G E M

  P O L I T I C I L E U N I U N I I

  E U R O P E N E

  Ghidulinst i tut i i lor UE

  t

  pentru fiecare

  Uniunea European

 • 7/25/2019 Cum functioneaza UE, 2013.pdf

  2/44

  Uniunea European (UE) este unic. Nu este un stat federal, precum Statele

  Unite ale Americii, deoarece statele membre ale UE rmn naiuni suveraneindependente. De asemenea, nu este pur i simplu o organizaieinterguvernamental, precum Organizaia Naiunilor Unite, deoarece rilemembre pun n comun o parte a suveranitii lor i obin, astfel, o mai mareputere i influen colectiv dect n cazul n care ar aciona n mod individual.

  Suveranitatea este pus n comun prin adoptarea de decizii comune la nivelulunor instituii comune precum Parlamentul European, care este ales de ceteniiUE, i Consiliul European i Consiliul care, ambele, reprezint guvernelenaionale. Aceste instituii iau decizii pe baza propunerilor prezentate de ComisiaEuropean, care reprezint interesele UE n ansamblu. Dar care este activitatea

  fiecreia dintre aceste instituii? Cum colaboreaz ele? Care suntresponsabilitile lor?

  Aceast brour v ofer rspunsurile. Aici gsii, de asemenea, o scurtprezentare a ageniilor i a altor organisme care sunt implicate n activitateaUniunii Europene. Obiectivul acestui ghid este de a v oferi o incursiune util nprocesul decizional al UE.

 • 7/25/2019 Cum functioneaza UE, 2013.pdf

  3/44

  Bro ura fa ce pa rte din ser ia S nelegem po lit icil e Uniunii

  Europene. Aceasta explic modul n care acioneaz UE n

  diverse domen ii de compet en, din ce motive i cu ce

  rezultate.

  Pentru a citi i descrca bro urile disponibile, accesai:

  europa.eu/ pol / index_ro.htm

  Cum funcioneaz Uniunea European )(Europa 2020: Strategia de cretere a Europei

  Prinii fondatori ai UE

  Afaceri externe i securitateAfaceri maritime i pescuit

  Agenda digitalAgricultur

  Ajutor umanitar i protecie civilBuget

  Cercetare i inovareComer

  ConcurenConsumatori

  Cultur i audiovizualDezvoltare i cooperare

  Educaie, formare, tineret i sportEnergie

  ExtindereFiscalitate

  ntreprinderiJustiie, cetenie, drepturi fundamentale

  Lupta mpotriva fraudeiMediu

  Migraie i azilOcuparea forei de munc i afaceri sociale

  Piaa internPolitic regional

  Politici climaticeSntate public

  Securitatea la frontiereSiguran alimentar

  TransportUniunea economic i monetar (UEM) i moneda euro

  Vam

  S ne legem pol i t ic i le Uniuni i EuropeneCum func ioneaz Uniunea European

  Comisia EuropeanDirecia General ComunicarePublicaii1049 BruxellesBELGIA

  Manuscris finalizat n iunie 2012

  Copert: Luis Pedrosa

  2013 40 p. 21 x 29,7 cmISBN 978-92-79-30002-8doi: 10.2775/21294

  Luxemburg: Oficiul pentru Publicaii al Uniunii Europene,2013

  Uniunea European, 2013Reproducerea este permis. Pentru orice utilizare saureproducere a unor fotografii individuale, permisiuneatrebuie obinut direct de la deintorii drepturilor deautor.

  Printed in Ita ly

  T i p r i t pe h r t ien l b it f r c l o r

 • 7/25/2019 Cum functioneaza UE, 2013.pdf

  4/44

  S N E L E G E M P O L I T I C I L E

  U N I U N I I E U R O P E N E

  Cumfuncioneaz

  i

  UniuneaEuropeanGhidul inst i tut i i lor

  i

  UE pentru fiecare

 • 7/25/2019 Cum functioneaza UE, 2013.pdf

  5/44

  2C U M F U N C I O N E A Z U N I U N E A E U R O P E A N

  Pre ze n t a re a Uni u n ii Eu ro p e n e: cu m fu n c i o n e a z , c i n e ce f a ce 3

  P a r l a m e n t u l Eu r o pe a n : v o c e a c e t e n i l o r 9

  Co n s i l i u l Eu ro p e a n : s t a b i l i r e a s t r a t e g i e i 1 2

  Co ns i li u l: v o c e a s t a t e l o r m e m b r e 1 4

  Co mi s i a Eu ro p e a n : p ro m o va re a i n t e re su l u i co m u n 1 9

  P a r l a m e n t e l e n a i o n a l e : a p l i c a r e a s u b s id i a r i t i i 2 3

  Cu r te a d e Ju s t i i e : a s i g u ra re a re sp ec t r i i l e g i s l a i e i UE 2 4

  B a n c a C en t r a l Eu r o p ea n : a s i g u r a r e a s t a b i l i t i i p r e u r i l o r 2 6

  Curtea de Contur i European:a s i s t e n p e n t ru m b u n t i r e a g e st i u n i i f i n a n c i a re a UE 2 9

  Comi te tu l Econom ic i Soc ia l European : voce a soc ie t i i c i v i l e 31

  Co mi t e tu l Reg i u n i l or : vo ce a a d m i n i s t r a i e i l o ca l e 3 3

  Om b u d s m a n u l Eu r o p ea n : i n v e s t i g a r e a p l n g e r i l o r d u m n e a v o a s t r 3 4

  A u t o r i t a t e a E u ro p e a n p e n t r u P r o t e c i a D a t e l or :p r o t e j a r e a d a t e l o r c u c a r a c t e r p e r s o n a l 3 5

  Ba n ca Eu ro p e a n d e I n ve s t i i i : i n ve st i i i n v i i t o r 3 6

  Agen i i l e UE 38

 • 7/25/2019 Cum functioneaza UE, 2013.pdf

  6/44

  G H I D U L I N S T I T U I I L O R U E P E N T R U F I E C A R E 3

  Prezen t a rea Un iun i i Eu ropene

  Cum func ioneaz, c ine ce face> *

  C e i n f o r m a i i c o n i n e a c e a s t p u b l i c a i ei

  Prezenta publicaie este un ghid privind modul n carefuncioneaz Uniunea European (UE). Cum funcioneazUniunea Europeannseamn cine adopt deciziile lanivelul UE i cum sunt adoptate aceste decizii. Nucleulacestui proces decizional l reprezint instituiile europene,precum Parlamentul, Consiliul i Comisia European, despre

  care probabil ai auzit deja, i mai sunt i altele. Pentru aprezenta modul de funcionare a UE, aceast brourexplic mai nti modul n care este elaborat legislaia UE.Apoi prezint detaliat fiecare dintre instituiile UE, precumi ageniile i organismele care le sprijin activitatea.

  Un i u n e a Eu ro p e a n p e scu r t

  Nucleul Uniunii Europene l reprezint statele membre -cele 28 de ri ale Uniunii - i cetenii acestora.

  Trstura unic a UE este aceea c, dei acestea sunt risuverane, independente, o parte din suveranitatea lor afost pus n comun pentru a obine putere i a se bucurade avantajele date de dimensiune. n practic, prinpunerea n comun a suveranitii se nelege c statelemembre deleag anumite puteri de decizie unor instituiicomune pe care le-au creat, astfel nct deciziile cu privirela probleme specifice de interes comun s poat fiadoptate n mod democratic, la nivel european. Astfel, UEse situeaz ntre sistemul complet federal ntlnit nStatele Unite i sistemul liber de cooperare ntre guverne

  specific Organizaiei Naiunilor Unite.

  UE a realizat foarte multe de la nfiinarea sa n 1950. Acreat o pia unic pentru produse i servicii, care acoper28 de ri cu 500 de milioane de ceteni liberi s sedeplaseze i s se stabileasc unde doresc. A creat monedaunic - euro -, care a devenit o important moned la nivelinternaional i care face piaa unic mai eficient. UE este,de asemenea, cel mai mare furnizor de programe dedezvoltare i de ajutor umanitar la nivel mondial. Acesteasunt doar cteva dintre realizrile de pn acum. Privind n

  perspectiv, UE depune eforturi pentru ieirea Europei dincriza economic actual i se afl n avangarda luptei

  mpotriva schimbrilor climatice i a consecinelor acestora.Deoarece intenioneaz continuarea extinderii, ea ajutrile nvecinate s se pregteasc pentru aderarea la UE icreeaz o politic extern comun, care va avea o

  contribuie semnificativ la extinderea valorilor europene lanivel mondial. Succesul acestor ambiii depinde decapacitatea de a adopta decizii eficace i prompte i de a lepune n aplicare n mod adecvat.

  Tra ta te l e UE

  Uniunea European are la baz statul de drept. Aceastanseamn c fiecare aciune ntreprins de UE se bazeazpe tratate aprobate n mod voluntar i democratic detoate rile UE. Tratatele sunt negociate i acceptate detoate statele membre i ratificate ulterior deparlamentele naionale sau prin referendum.

  Tratatele stabilesc obiectivele Uniunii Europene, normelepentru instituiile UE, procesele decizionale i relaia dintreUE i statele sale membre. Tratatele au fost modificate defiecare dat cnd au aderat noi state membre. Din cnd

  n cnd, ele au fost, de asemenea, modificate n vedereareformrii instituiilor Uniunii Europene i pentru a-i atribuiacesteia noi domenii de responsabilitate.

  La 9 ma i 1950, m inistrul fra nce z al afacerilor externe, RobertSchuman, propune pentru prima dat ideile care vor sta labaza construciei europene. 9 Mai devine astfe l ziua dena tere a Uniunii Europene.

  Image

  Globe

 • 7/25/2019 Cum functioneaza UE, 2013.pdf

  7/44

  C U M F U N C I O N E A Z U N I U N E A E U R O P E A N

  Ultimul tratat de modificare - Tratatul de la Lisabona - afost semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007 i a intrat

  n vigoare la 1 decembrie 2009. Tratatele anterioaresunt incluse acum n versiunea actual consolidat, carecuprinde Tratatul privind Uniunea European i Tratatulprivind funcionarea Uniunii Europene.

  Tratatul privind stabilitatea, coordonarea i guvernanan cadrul uniunii economice i monetare (TSCG) este untratat interguvernamental semnat n martie 2012 detoate statele membre ale UE, exceptnd Republica Cehi Regatul Unit, i care a intrat n vigoare la 1 ianuarie2013 n toate statele membre care au ncheiat procesulde ratificare. Acesta nu este un tratat al UE, ci un tratatinterguvernamental, iar intenia este aceea de a-linclude n cele din urm n legislaia UE. A fost creatpentru a promova disciplina bugetar, pentru a consolida

  coordonarea politicilor economice i pentru a mbunti

  Is tor ia t ra ta te lor UE

  n 1950, m inistr ul de externe fran cez Robert Schum