Crossland - opel.hr .Crossland X3 130 % jaaodhalogenih. Savren dan. ½ivot je sladak kad je...

download Crossland - opel.hr .Crossland X3 130 % jaaodhalogenih. Savren dan. ½ivot je sladak kad je sve

of 40

 • date post

  29-Oct-2018
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Crossland - opel.hr .Crossland X3 130 % jaaodhalogenih. Savren dan. ½ivot je sladak kad je...

 • Crossland

 • I T S A G O O D L I F E .Vrijeme za posao, vrijeme za odmor, vrijeme za nas, za sebe Crossland X za ivot ba kakav elite. Moderan SUV dizajn i vodee inovacije u klasi ine ga idealnim za prezaposlene ljude koji na prvo mjesto i dalje stavljaju ljude.

 • 3C r o s s l a n d X

  1 30%jaaodhalogenih.

  S av r en dan .ivotjesladakkadjesveuravnotei.noveideje,poznatalica,neto novihinetostarihfavoritasavrenspojzavelianstvendanvani.

  S a d r a j IstaknutooCrosslanduX............................................ 45

  30%jaaLedsvjetla1...................................................67

  Pomozakoenjeusluajunudeiupozorenja....... 89

  Stranjakamerasprikazomod180........................1011

  OnStar........................................................................1213

  KakodobitiOnStar................................................... 1415

  najnovijisustavizainformiranjeizabavu.............. 1617

  Izvanrednasvestranost........................................... 1819

  istvanjskidizajn.....................................................2021

  Premiumdizajnunutranjosti..................................2223

  razineopremezaCrosslandX................................2425

  UltimativniCrosslandX............................................2627

  Zdravaergonomskasjedala....................................2829

  Boje...........................................................................3031

  naplatciidodaci.....................................................3233

  Performansezadinaminuvonju......................... 3435

  Motori,gumeiprijenosi.......................................... 3637

  Petrazlogazadobarivot...................................... 3839

  7 s

  ati

  uju

  tro

  . J

  og

  a u

  sv

  ita

  nje

  . N

  am

  as

  te.

 • I s t a k n u t o

  InovatIvna PotPUno LED PREDnJa SvJEtLa1Vidite i budite vieni! LED svjetla su 30 % jaa od halogenih.

  hEaD-UP DISPLay1Provjerite najvanije informacije, ukljuujui upozorenja na mogui sudar, zadravajui pogled na cesti.

  1 Znaajke su dostupne uz nadoplatu i/ili nisu dostupne za odreene razine opreme. 2 Dostupno kao opcija uz nadoplatu. OnStar nije dostupan u svim zemljama, dostupnost provjerite na www.opel.com/onstar. Pogledajte opis sustava OnStar na stranicama 1215. 3 Kompatibilnost i odreene funkcije mogu se razlikovati od navedenog ovisno o vrsti ureaja i inaici operativnog sustava. Kompatibilnost svojeg ureaja provjerite kod svojeg ovlatenog Opel partnera. Apple CarPlay i Android Auto nisu dostupni u svim dravama i mogu ovisiti o inaici operativnog sustava. Posjetite www.apple.com ili www.android.com Na slikama moe biti prikazana dodatna oprema. Apple CarPlay je zatieni znak tvrtke Apple Inc., registriran u SAD-u i drugim zemljama. Android je zatieni znak tvrtke Google Inc.

  RZ-Hinweis:Funote

  kann ber Einzug/Stilvorlage angepasst

  werden

 • 5I s t a k n u t o o C r o s s l a n d u X

  Besprijekorna kompatiBilnost s pametnim telefonom1,3Podrka za apple CarPlay i android auto.

  PANORAMSKASTRANJA kamera koja pokriVa 1801Prilikom vonje unatrag vidite ak i to se nalazi iza ugla. 24/7 onstar

  siGUrnost 1,2Automatski poziv u sluaju sudara, Hitna deurna linija 024, Pomo na cesti2, Pomo u sluaju krae vozila.

 • 9 u

  jutr

  o.

  Ka

  va

  be

  z k

  ofe

  ina

  za

  va

  n.

  I d

  alj

  e b

  ril

  jira

  !

  1 Dodatna oprema za Crossland X Enjoy i Innovation, osnovna za Ultimate. Nije dostupno za Selection. Svjetla za skretanje ukljuuju se kad ukljuite pokaziva smjera ili zakrenete upravlja do unaprijed definiranog kuta.

  3 0 % j a a L E D s vj E t L a

  J a a u S v a k o m p o g l e d u .Sigurniju i oputeniju nonu vonju omoguuju vam prilagodljiva svjetla1 i led svjetla1 koja su 30 % jaa od halogenih. u svim situacijama vidjet ete bolje i vi ete biti vidljiviji.

  Super intenzivna led prednja dnevna svjetla dio su osnovne opreme

  vozite s dugim svjetlima bez zasljepljivanja i bez brige oko ukljuivanja kratkih svjetala1

  Bolja vidljivost sa strane u malim zavojima i prilikom parkiranja1

  svjetlazaskretanje1. osvijetlite mrane dijelove ceste koje duga svjetla ne osvjetljavaju u skretanjima (do 40 km/h).

  Pomozadugasvjetla1. vaa svjetla detektiraju druga vozila i automatski se prebacuju s dugih na kratka i obrnuto.

 • 73 0 % j a a L E D s v j E t L a

  I z g l e d a l i j e p o

 • P A M E T N I S U S T A V I P O M O I Z A K O E N J E U S L U A J U N U D E I U P O Z O R E N J A

  I Z G L E D A L I J E P O , G L E D A U N A P R I J E D .Zahvaljujui inovacijama kao to je automatsko koenje u sluaju nude1, biti na cesti sada je mnogo sigurnije i za vas i za druge. 1 Osnovna oprema za Crossland X Ultimate. Uz nadoplatu dostupno za druge razine opreme. Na zadnjoj stranici pogledajte vane informacije o funkcijama i ogranienjima sustava. Odgovornost za vonju ostaje na vozau. 2 Osnovna oprema za Crossland X Ultimate, dodatna za Enjoy i Innovation. Nije dostupno za Selection. 3 Dodatna oprema za Crossland X Ultimate, Innovation i Enjoy. Nije dostupno za Selection.

 • 1.

  9P o m o z a k o e n j e u s l u a j u n u d e i u P o z o r e n j a

  Pr

  vo

  s

  ig

  ur

  no

  st

  1. Sigurna provjera. Head-up display2 omoguuje provjeru kljunih informacija poput brzine i znakova ogranienja brzine ili uputa navigacije, a da pogled ipak sigurno drite na cesti. ako neto i previdite, va e automobil reagirati:

  Automatsko koenje u sluaju nude1 prepoznaje opasnosti, koi, a pri brzinama do 30 km/h koi do potpunog zaustavljanja

  Upozorenje pri naputanju voznog traka sprjeava sluajan prelazak preko crte

  Upozorenje na boni mrtvi kut3 prikazuje vozila u vaim mrtvim kutovima

  O k o 1 1 . U v i j e k n e t o n o v o z a v i d j e t i .

 • 1 p o p o d n e . a j a n a s p o g l e d o m ; )

  1 Dodatna oprema za Crossland X Enjoy, Innovation i Ultimate. Nije dostupno za Selection. 2 Automobil upravlja automatski, voza pritie papuice. Opelovi sustavi pomoi vozau namijenjeni su za pruanje pomoi vozau u okviru ograni-enja sustava. Odgovornost za vonju ostaje na vozau.

  P A N O R A M S K A S T R A N J A K A M E R A 1

  1 8 0 S T U P N J E V A . N U L A I Z N E N A E N J A .Sofisticirana kamera s prikazom od 180 olakava izbjegavanje pjeaka, izboina i ogrebotina u vonji unatrag na skuenim mjestima uz iznimno irok prikaz mrtvih kutova iza, pa ak i sa strane vaeg vozila.

  Napredna pomo pri parkiranju1,2. Genijalan sustav koji pronalazi slobodno mjesto i automatski vas sigurno parkira. U sluaju bonog parkiranja sustav omo-guuje ak i automatsko izlaenje.

 • 11P a n o r a m s k a s t r a n j a k a m e r a

 • V a o s o b n i p o m o n i k z a V E z U i U s l U g E 2 4 / 7.Onstar1 je premium usluga koja vam prua osjeaj povezanosti, sigurnosti i zbrinutosti, gotovo svugdje u Europi, 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, 365 dana godinje: uivajte u vrhunskim znaajkama kao to su Hitna deurna linija 024, daljinsko upravljanje2 automobilom putem pametnog telefona te vlastiti osobni pomonik. Dobro doli u viu klasu usluga.

  1 Dostupno kao opcija uz nadoplatu. onstar nije dostupan u svim zemljama, dostupnost provjerite na www.opel.com/onstar. Usluge onstar zahtijevaju aktivaciju i raun kod onstar Europe Ltd., drutva iz grupacije Gm. nakon vaeeg probnog razdoblja primjenjuju se naknade. sve usluge ovise o pokrivenosti i dostupnosti mobilne mree. pretplatniki paketi usluga onstar mogu se razlikovati od usluga ukljuenih u besplatni probni paket. posjetite www.opel.com/onstar za vie detalja o dostupnosti, pokrivenosti i naknadama. primjenjuju se Uvjeti koritenja. opel nije odgovoran za pruanje usluga onstar.

  2 odreeni elementi aplikacija za pametne telefone i dijagnostike vozila moda nisu dostupni za sve automobile / razine opreme. preduvjet za uslugu preuzimanja odredita je ugraen opelov navigacijski ureaj s kartografskim podacima. posjetite www.opel.com/onstar za ogranienja i naknade za koritenje usluga.

  3 onstar funkcionira kao veza s postojeim hitnim slubama. slanje svih podataka o sudaru nije mogue u svim vozilima.

 • 13O n S t a r

  S i g u r n i Bolje biti siguran nego poaliti! OnStar1 ima posebno osposobljene savjetnike koji vam stoje na raspolaganju bilo kada i bilo gdje.

  Automatski poziv u sluaju sudara1,3: u sluaju sudara, nai savjetnici automatski se povezuju s vaim automobilom. Ako je potrebno, smjesta e obavijestiti hitne slube i dati im najvanije podatke o putnicima i automobilu te im mogu poslati vau tonu lokaciju.

  Hitna deurna linija 0241: vi, va suputnik ili prolaznik ne osjeate se dobro? Pritisnite crveni SOS gumb i nai e savjetnici smjesta pozvati pomo.

  Pomo na cesti1,4: u sluaju probuene gume ili crvenog svjetla upozorenja na ploi s instrumentima, samo kontak- tirajte nae savjetnike i oni e poslati Pomo na cesti na vau lokaciju, ako je potrebno. Ova pomo jo je dragocjenija ako se naete u podruju sa slabim signalom mobitela ili ako vam se ispraznila baterija pametnog telefona.

  Pomo u sluaju krae vozila1: u sluaju krae vozila, OnStar1 blokira paljenje kako bi se sprijeilo ponovno pokretanje automobila te alje policiji GPS podatke kako bi se omoguilo njegovo sigurno pronalaenje.

  4 OnStar e na vau lokaciju poslati struni tim za popravak kvarova. Ako je va automobil pokriven razdobljem jamstva Opelove pomoi na cesti za novo vozilo, OnStar e se povezati s Opelovom slubom po