Cr²nica 51

download Cr²nica 51

of 16

 • date post

  27-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  6

Embed Size (px)

description

Publicació mensual gratuïta d'economia i empresa del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre

Transcript of Cr²nica 51

 • TARRAGONA I TERRES DE LEBRE Nm.51. Abril de 2012

  ACTUALITAT EMPRESARIAL

  www.cronica.diarimes.com

  RPK Tarragona invertir en millores productives i innovaci

  P7

  A ms, est centrant la seva estratgia comercial en el mercat europeu, per superar lalentiment del mercat interior.

  Anissima vesteix el mn infantil, escolar i esportiu des de fa ms de 50 anys

  P12

  Lempresa es dedica a la producci i comercialitzaci txtil daquest segment a les Peces dAlbinyana.

  CaixaBank assumeix limpacte de la reforma financera en el primer trimestre

  P7

  A ms, guanya 48 milions deuros i celebra la primera junta general daccionistes de lentitat.

  FM Logis celebra el seu 2n aniversari a Valls amb creixements del 18%

  P10

  Lempresa dna serveis amb dues naus a Ikea des don proveeix els seus centres darreu de lEstat.

  La SEE publica les conclusions de la seva jornada sobre el marc de la responsabilitat dels gestors pblics

  P5

  P8-9

  Jordi Altay. Ponent de la Comissi CEFIT del Collegi de Gestors Administratius de Catalunya.

  s un error blanquejar el diner sense obligar-lo a entrar al nostre sistema financer

  P2-3

  La distribuci aposta per reforar la presncia al Camp de Tarragona

  El Camp de Tarragona sha posicionat com un pol datracci pels grans grups empresarials com Mercadona o Fragadis, que sestan obrint pas per liderar el mapa de la distribuci tant en establiments com en ocupaci al nostre territori i desbancar al lider, Carrefour.

  P10-11

  Es basa principalment en el tracte personalitzat al client.

  Makro incorporar el seu nou model de negoci a Tarragona a curt termini

  La Cambra afronta el futur amb austeritat i potenciant el comer exterior i la formaci Aquest any celebra el seu 125 aniversari amb lobjectiu de visualitzar-se com una eina empresarial de gran utilitat.

  P6

 • 2 REPORTATGE

  OFERTA COMERCIAL DEL SECTOR QUOTIDI (AUTOSERVEI)GRUPS EMPRESARIALS CENTRES SUPERFCIE (M2) VENDES (MILERS D)Grans magatzems 1 3.977 7.759

  Hipermercats 6 22.980 116.864

  Supermercats 133 103.375 525.259

  Superserveis 89 24.339 97.155

  Autoserveis 5 456 1.723

  Especialistes 137 20.050 87.229

  Total 371 175.177 835.991

  PRIMERS GRUPS EMPRESARIALSGRUPS EMPRESARIALS CENTRES N. DE TREBALLADORS SUPERFCIE (M2)

  Grup Carrefour 39 828 26.824

  Mercadona, S.A. 18 1.002 24.373

  Grup Eroski 18 586 21.127

  Grup Miquel Alimentaci 45 419 14.072

  Fragadis, S.L. 30 185 13.399

  Bon Preu, S.A. 11 328 12.889

  Schlecker, S.A. 81 161 12.237

  Grup Consum 14 236 7.984

  LIDL Supermercados, S.A. 9 154 6.799

  Montan Muntan, S.L. 12 93 5.825

  Altres 94 814 29.648

  Total 371 4.806 175.177

  CONSUM

  El sector de la dis-tribuci alimen-taria minorista ha tancat lany, malgrat ser re-

  sultats moderats, amb un 1,1% ms de vendes que lany 2010, segons el ba-lan fet per la consultora Kantar Worldpanel, tot i lestancament de pobla-ci a 2011, un 0,4% i per lestalvi familiar. Aix, han crescut sobretot els grups empresarials amb ms ofertes de produc-te a baix preu, que amb aquest poltica, entre la qual destaca Mercadona, ha guanyat 1,4% ms de quota fins arribar a acapa-rar el 30,7% del mercat de gran consum. En general pel que fa a facturaci, el sector semporta un incre-ment de l1,7% a nivell es-tatal. A Catalunya, segons lAnuari del Sector quoti-

  di en rgim dautoservei 2011 del departament dEmpresa i dOcupaci de la Generalitat, hi ha un increment global del volum de vendes i assoleix els 9.062 milions deuros, amb un rendiment de la superfcie de venda de productes quotidians de 4.926 euros/m2 i supera amb 1.412 euros/m2 els no quotidians. Segons Jor-di Tarragona, president de Comertia, lAssociaci Catalana de les empreses Familiars de Retail, el sec-tor de la distribuci est com mai, molt interessant i ple doportunitats. El segment de lalimentaci s el ms estable amb pujades i baixades dun punt, per la baixada del consum s la principal problemtica que tenim, per revitalitzar-ho sha de buscar la diferenciaci

  amb la qualitat en el ser-vei i el producte.

  Les xifresEn el document de la Generalitat, les xifres parlen per elles soles, a Catalunya hi ha 4132 establiments que ocu-pen 1.839.457 m2 i do-nen feina ms de 52.000 persones, un 2,3% menys que lany 2009 i on un de cada set treballadors sn dones. El Camp de Tarrago-na, s situa en tercer lloc quant a superfcie co-mercial amb 175.177m2, quant a centres, amb 371 i facturaci quasi 1 mili deuros en total. El rendi-ment mitj per m2 es tro-ba en 4.772,27 euros/m2 amb una superfcie mit-jana per establiment de 4.72,18 m2 i un percen-tatge de franqucies del

  El Camp de Tarragona es troba en la tercera posici quant a nombre destabliments i superfcie de venda, amb perspectives de creixement i reactivaci ja que els grups empresarials ms importants estan apostant per la zona. La gran expansi de marques com Fragadis o Mercadona i les franqucies lestan posicionant com un motor econmic i de reactivaci per al sector.

  Nria Arlandes

  La distribuci a Tarragona guanya pes en el teixit econmic i es reactiva

  22% i un 59% del total de tendes sn supermer-cats. el total dels llocs de treball en aquest sector arriben a quasi les cinc mil persones (4.806).

  Els grups empresarialsA nivell catal, el lideratge comercial el mant el grup Carrefour en superfcie, per el grup Mercadona el supera en facturaci, i Bon Preu i Corporaci Ali-mentria Guissona lide-ren el creixement en nom-bre de punts de venda. Al nostre territori, se-gueixen aquesta lnia el Grup Carrefour s el que

  t ms superfcie amb 26.824m2, seguit de molt a prop per Mercadona i Eroski. Per nombre de centres guanya Schlec-ker, SA amb 81 seguit del Grup Miquel Alimentaci i Carrefour, amb ocu-paci Mercadona guan-ya, amb 1.002 persones lany 2010, dividides en 18 centres; els segueixen Carrefour, amb 828 i 39 centres, i Eroski, amb 586 i 18 centres. Fragadis, S.L. t 30 cen-tres a la zona, amb 185 persones i 13.399 m2 es posiciona en cinque-na posici, darrere del

  grup Miquel alimentaci. Dins del mapa dels grups empresarials de la de-marcaci sinclou el grup Montan Muntan, S.L., amb 12 establiments, 93 treballadors i 5.825m2. Aquesta insgnia noms t quota de mercat al que seria la Costa Daurada i la trobem principalment a Salou i Vila-seca. Pel que fa a quota de mer-cat per centres Schlecker semporta el, 21,8%; el se-gueix grup Miquel Alimen-taci, amb un 12,13%, i Carrefour, amb un 10,5%, per en aquest cas Merca-dona es queda dels ltims,

 • 3Abril de 2012

  LDERS EN CREACI DOCUPACI PER ZONES

  PRIMERS GRUPS EMPRESARIALSGRUPS EMPRESARIALS CENTRES N. DE TREBALLADORS SUPERFCIE (M2)

  Grup Carrefour 39 828 26.824

  Mercadona, S.A. 18 1.002 24.373

  Grup Eroski 18 586 21.127

  Grup Miquel Alimentaci 45 419 14.072

  Fragadis, S.L. 30 185 13.399

  Bon Preu, S.A. 11 328 12.889

  Schlecker, S.A. 81 161 12.237

  Grup Consum 14 236 7.984

  LIDL Supermercados, S.A. 9 154 6.799

  Montan Muntan, S.L. 12 93 5.825

  Altres 94 814 29.648

  Total 371 4.806 175.177

  ELS DETALLS

  OberturesMercadona, Carrefour, Fragadis, Miquel

  Alimentaci i Caprabo estan apostant per Tarragona obrint noves tendes

  OcupaciLa distribuci a Catalunya ocupa ms de

  52.000 persones, de les quals 7 de cada 10 sn dones i 3 de cada 10 sn directives

  FacturaciEl volum de negoci sha incrementat fins arribar als 9.062 milions deuros, amb un rendiment de

  la superfcie de venda de 4926 euros/m2

  amb un 4,85% la mateixa que Eroski. En canvi, varia lordre si mirem la quota de mercat per m2. Carre-four obt el 15,31%, Mer-cadona, el 13,91 i Eroski, el 12,06% Per comarques, la marca comercial destabliments capdavantera s Schlec-ker, a causa principal-ment del nombre de ten-des arreu del territori. Si ens fixem en el segon lloc, la cosa canvia; al Tarra-gons, amb 24 tendes, s el Grup Miquel Alimenta-ci; al Baix Peneds se la disputen Condis, Consum i Miquel Alimentaci, amb

  7 cadascun; a lAlt Camp Grup Carrefour, amb 3; a la Conca de Barber, Grup Miquel Alimentaci, amb 3; al Priorat, Grup Mi-quel Alimentaci, amb 1, i al Baix Camp, Carrefour, amb 13. Un fet destacable s que Mercadona no ocu-pa cap dels primers llocs a les comarques quant a es-tabliments, per en ocu-paci les posicions varien (veure grfic).

  Plataformes logstiques El seu s s un element de cabdal importncia pels operadors del sec-tor, sobretot pels que

  tenen una mplia xarxa destabliments arreu del territori, per garantir el provement dels produc-tes i la reducci de despe-ses de cada organitzaci. A Catalunya hi ha 51 pla-taformes en total, 6 sn a Tarragona i representen un 11,5% del total. Aix, els que tenen presn-cia amb naus logstiques sn el grup HD Covalco a Riudoms, Dia (Grup Carrefour) a la Selva del Camp, Fragadis i Caprabo (Grup Eroski) a Tarrago-na, Schlecker a Torred-embarra i Setpometes a Perafort. La proximitat

  de Barcelona fa que les empreses sinclinin per aquesta abans que pel nostre territori, per les comunicacions i les in-fraestructures de la de-marcaci es presenten com a grans atractius per properes installacions, com s el cas dEl Corte Ingls, que a principis de 2013 tindr llesta el seu centre logstic al polgon industrial de la Bisbal de Peneds.

  OberturesActualment el Camp est guanyant posicions com a pol datracci pels grans

  grups empresarials del sector del gran consum, i autoservei. Des del 2010 hi ha hagut un degoteig constant de noves obertu-res en aquesta zona. Mercadona ha obert lltim any tres super-mercats a la demarcaci, comptant els de Tortosa i Mra dEbre, amb pre-visions dobrir a Tarra-gona tres centres ms; a Montblanc, Coma-ruga i Tarragona, en una clara poltica de posicionament de lideratge per so