CÁP QUANG DÃ CHIẾN CÁP QUANG QUÂN SỰ

Click here to load reader

 • date post

  29-Apr-2022
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of CÁP QUANG DÃ CHIẾN CÁP QUANG QUÂN SỰ

Copyright VTXCÔNG TY C PHN VIN THÔNG XANH VIT NAM - Product Introduction
Sn phm c phân phi bi Công ty CP Vin Thông Xanh Vit Nam Website: Vienthongxanh.vn – vtxvn.com – Phone: 024 6662 3616
1
I. Gii thiu:
Trong thi bui công ngh phát trin nh hin nay, thì mng li thông tin liên lc, giám
sát và truyn ti d liu óng vai trò then cht và ti quan trng, Các yêu cu v bng
thông ngày càng ln hn m bo truyn ti các d liu theo thi gian thc, bi th mà
cáp quang ra i nh 1 gii pháp thay th h thng cáp ng ã quá c và chm.
Tuy nhiên trong thc t, có rt nhiu yêu cu kt ni c ng, thay i liên tc và trong
mt thi gian ngn, in hình là trong quân s và truyn hình. T ó cáp quang dã chin ra
i vi các c tính nh c ng, bn, chu lc tác ng tt, chu môi trng khc nghit...
Trong Truyn hình, cáp quang dã chin thng c s dng theo các xe truyn hình lu
ng, các xe này cha rt nhiu các thit b máy móc phc v công tác quay phát, hoc
nh các chng trình truyn hình ngoài tri, truyn hình trc tip, chúng ta cn các kt ni
khong cách xa t xe iu khin n trung tâm s kin, ni t các máy quay phát, cáp
quang dã chin trong trng hp này c s dng truyn tín hiu t các máy quay v
xe lu ng chính là trung tâm x lý d liu
Trong quân i, cáp quang dã chin c s dng còn ph bin hn trong vic truyn ti
thông tin liên lc, ng cu s c, các bui thc hành din tp và trong trng hp có giao
tranh xy ra thì vai trò ca nó là vô cùng quan trng.
CÔNG TY C PHN VIN THÔNG XANH VIT NAM - Product Introduction
Sn phm c phân phi bi Công ty CP Vin Thông Xanh Vit Nam Website: Vienthongxanh.vn – vtxvn.com – Phone: 024 6662 3616
2
Ngoài ra cáp quang dã chin cng c s dng vi các mc ích khác nhng ít hn, nh
các nhà mng thng s dng x lý s c tm thi, có th do thiên tai hoc tác nhân
nào ó làm t các tuyn cáp trc, khi cha huy ng c vt t và nhân công x lý thì
gii pháp tm thi là kt ni li bng cáp quang dã chin…
II. Thông s k thut ca cáp quang dã chin:
Loi si quang n mt SMF 9/125µm hoc MMF 50/125
S lng lõi cáp 4 lõi , 8 lõi …
CÔNG TY C PHN VIN THÔNG XANH VIT NAM - Product Introduction
Sn phm c phân phi bi Công ty CP Vin Thông Xanh Vit Nam Website: Vienthongxanh.vn – vtxvn.com – Phone: 024 6662 3616
3
Bc sóng làm vic 1310nm, 1550 nm hoc 850nm
ng kính trng mode Ti bc sóng 1310nm: 9.2µm ±0.4µm Ti bc sóng 1550nm: 10.4µm ±0.8µm
ng kính lp v phn x 125.0µm ±1µm
Suy hao lõi si quang ti bc sóng 1310nm ≤ 0.4 dB/km
Suy hao lõi si quang ti bc sóng 1550nm ≤ 0.3 dB/km
Bc sóng ct ≤ 1260 nm
Chiu dài cun cáp 500m
Nhit làm vic -20 ºC~+70 ºC
m ≤ 95%
Bán kính cong ti thiu ≤ 10 *ng kính cáp
Lc cng ti a cho phép ≥ 1900N (o trong 10 phút)
Lc cng hot ng ≥ 1500N (o trong 60 phút)
Kh nng chu xon S chu k ≥ 50 ln
Kh nng chu lc nén ≥ 1800 N/cm
Kh nng chu gp góc 900 Có kh nng chu gp góc 900 khi ang chu lc cng vi ti trng là 500N
V bc kim loi Không có v bc kim loi
Kh nng chu tht nút Có kh nng chu tht nút khi cáp ang chu lc cng vi ti trng là 500N
CÔNG TY C PHN VIN THÔNG XANH VIT NAM - Product Introduction
Sn phm c phân phi bi Công ty CP Vin Thông Xanh Vit Nam Website: Vienthongxanh.vn – vtxvn.com – Phone: 024 6662 3616
4
III. u ni cáp quang dã chin:
Cáp quang dã chin thng c s dng vi u ni quân s chuyên dng loi YZCO2P,
loi u ni này m bo cc k chc chn, chng nc, chng bi tt và kh nng chu
va p cao, di ây là hình nh và thông s ca u ni quân s. Ngoài ra ngi ta cng
có th làm các u thay th nh u LC, SC tin hn trong vic kt ni thit b.
Mã Connector YZCO4P , LC, SC, FC, ST
Suy hao chèn Single Mode ≤ 0.3 dB
Suy hao phn hi ≥ 50 dB
bn (s ln cm/rút) ≥ 1000
Nhit hot ng – 300C~+85 0C
Kh nng chu kéo ≥ 1800N
rung 98 m/s2 ( f= 10Hz ~500Hz) (tiêu chun EIA/TIA-455-11B)
Kh nng chu va p 490 m/s2 (t=11ms) (tiêu chun EIA/TIA-455-14A) i vi u YZCO4P
CÔNG TY C PHN VIN THÔNG XANH VIT NAM - Product Introduction
Sn phm c phân phi bi Công ty CP Vin Thông Xanh Vit Nam Website: Vienthongxanh.vn – vtxvn.com – Phone: 024 6662 3616
5
Rulo cáp dã chin là b phn không th thiu
khi trin khai cáp quang dã chin, c bit là
cáp quang dã chin cho truyn hình nó c s
dng cun cáp, kéo cáp và thu hi khi không
s dng, Rulo cáp dã chn cng c thit k
khác các loi rulo cáp quang khác, c làm
hoàn toàn t kim loi vi khung xng vng
chãi, có bánh xe d dàng di chuyên, có tay
quay thu hi cáp nhanh hn, các thông tin
thêm v rulo cáp quang dã chin: Loi Rulô: Rulô kim loi có sn tnh in màu en. ng tâm vành lô – trc lô: 0.1 mm. song song 2 vành lô: 0.3/100 (mm/mm). Kh nng cun cáp: Cun chính cun c 500m, cun ph cun
c dài 10m. Chiu dài toàn b: 635mm. Chiu rng toàn b: 415mm. Chiu cao toàn b: 645mm. Mi ghép hàn: Các mi ghép hàn u, chc chn.
Quý khách hàng có nhu cu v sn phm cáp quang dã chin SM, MM vui lòng liên h b
phn bán hàng ca Vin Thông Xanh c h tr!
Rt vui lòng hp tác!
Xin chân thành cm n!