Corporate Presentatie Algemeen 18 05 10

14
VTL VTL BIEDT VERSNELLING 2010

description

VTL - wat betekent VTL voor haar klanten?

Transcript of Corporate Presentatie Algemeen 18 05 10

Page 1: Corporate Presentatie Algemeen 18 05 10

VTLVTL BIEDT VERSNELLING

2010

Page 2: Corporate Presentatie Algemeen 18 05 10

2

Onderwerpen

VTL

• Visie

• Missie

• Kernwaarden & Positionering

• Klanten & Relaties

• Doelgroepen

• Activiteiten

• Contact

Page 3: Corporate Presentatie Algemeen 18 05 10

VTL

• Gevestigd in Alphen aan den Rijn en Houten

• Directeur Jeroen Meulendijks

• 100 professionals

3

Page 4: Corporate Presentatie Algemeen 18 05 10

4

De visie van VTL op de markt

In 2011 en 2012 substantieel tekort in aantallen en kwaliteit van medewerkers

in de sector transport en logistiek, met name chauffeurs!

Gevolg:

De sector transport en logistiek is niet goed voorbereid op wat de markt

van hen op de lange termijn vraagt.

Verwachting:

De behoefte aan aantallen en kwaliteit van medewerkers trekt naar verwachting vanaf

2011 sterk aan.

Page 5: Corporate Presentatie Algemeen 18 05 10

5

Missie

Wij versnellen de ontwikkeling van mensen en bedrijven in de sector.

Met onze expertise, producten en dienstverlening maken zij het verschil.

Expertise: Kennis/expertise en netwerk in de sector.

Producten: Opleidingen, trainingen, leermiddelen, detachering,

erkenning.

Dienstverlening: Klantgericht, toonaangevend

Page 6: Corporate Presentatie Algemeen 18 05 10

6

Kernwaarden & Positionering

Kernwaarden

Positionering

Page 7: Corporate Presentatie Algemeen 18 05 10

7

Klanten & Relaties

• Bedrijven in de sector transport en logistiek

• Leerlingen/Professionals

• Sociale partners

(o.a. TLN, KNV, CNV Bedrijvenbond, FNV Bondgenoten)

• SOOB

• ROC’s

Page 8: Corporate Presentatie Algemeen 18 05 10

8

De activiteiten van VTL

• Ontwikkelen en aanbieden van opleidingen en trainingen

• Uitvoeren van de wettelijke taken

• Kennismanagement

• Detacheren van jongeren

• Uitgifte examenproducten en competentiegerichte leermiddelen

• EVC/EVP

Page 9: Corporate Presentatie Algemeen 18 05 10

9

Opleidingen & trainingen

• Ruim 200 opleidingen en trainingen

• Landelijke dekking met netwerk van 20 VTL Opleiders

• Directe verrekening SOOB + loonsuppletie

• ESF-subsidie op veel opleidingen en trainingen

• Opleidingen en trainingen die meetellen in het kader van de Richtlijn vakbekwaamheid

• Trucksimulatiecentrum in Houten

Page 10: Corporate Presentatie Algemeen 18 05 10

Opleidingen & trainingen

• Docenten en trainers uit de praktijk

• Gericht op de beroepspraktijk van de deelnemer

• Keuzemogelijkheden: schriftelijk, klassikaal, e-learning

• Online 24 per dag/7 dagen in de week aanmelden

• Frequente startdata / op diverse opleidingen startgarantie

10

Page 11: Corporate Presentatie Algemeen 18 05 10

Wettelijke taken

• Erkennen van leerbedrijven

• Kwaliteit van leerbedrijven optimaliseren

• Competentiegerichte kwalificatiestructuur

• Bevorderen doorstroom vmbo > mbo > hbo

• Arbeidsmarktadvies

11

Page 12: Corporate Presentatie Algemeen 18 05 10

Detacheren

• Werven van jongeren voor de sector transport en logistiek

• Detacheren leerlingen bij erkende leerbedrijven

• Begeleiden van de leerlingen

• Imago van de sector verbeteren

• Actiesite vtllerenwerken.nl

12

Page 13: Corporate Presentatie Algemeen 18 05 10

Leermiddelen + Examenproducten + EVC/EVP

• Aanbod leermiddelen op MBO niveau 2 t/m 4

• Studieweb als support voor competentiegericht leren en opleiden

• Competentiegerichte examenproducten

• EVC + EVP producten

• Wiki Transport & Logistiek

13

Page 14: Corporate Presentatie Algemeen 18 05 10

14

Contact

• Internet : www.vtl.nl

• Telefonisch : 0900-1442 (lokaal tarief)

• Persoonlijk : accountmanagers, regiomanagers, opleidingsadviseurs, customer service

medewerkers