CONTRACT SPONSORIZARE OFICIAL - SPONSORIZARE Manastirea ORTODOXƒ ROM‚Nƒ TIMIOARA

CONTRACT SPONSORIZARE OFICIAL - SPONSORIZARE Manastirea  ORTODOXƒ ROM‚Nƒ TIMIOARA
download CONTRACT SPONSORIZARE OFICIAL - SPONSORIZARE Manastirea  ORTODOXƒ ROM‚Nƒ TIMIOARA

of 1

 • date post

  16-Aug-2019
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of CONTRACT SPONSORIZARE OFICIAL - SPONSORIZARE Manastirea ORTODOXƒ ROM‚Nƒ TIMIOARA

 • ARHIEPISCOPIA ORTODOXÃ ROMÂNÃ TIMIȘOARA Mănăstirea Sf. Iosif cel Nou de la Partoș, Timiș

  Tel/Fax (+4) 0256.417.491, e-mail: contact@partos.ro Cont: RO66BTRLRONCRT0315962001 Banca Transilvania, Timișoara

  C O N T R A C T D E S P O N S O R I Z A R E -Încheiat in temeiul Legii nr. 32/1994, cu modificarile si completarile ulterioare privind sponsorizarea-

  Între:

  Societatea Comerciala (sau Domnul/Doamna) _______________________________________, cu sediul (domiciliul) în Localitatea ___________________, Str. ________________________, Nr. ___, Bl. ___, Sc. ___, Apt. ___, Et. ___, Telefon__________________________________ email: ______________________________________________________________________ având CUI ( sau CNP) Nr. __________________________, J____/______________________ CI/BI/Pașaport Seria_____, Nr. ___________________, eliberat de _____________________, la data _____________________, reprezentată prin Domnul/Doamna ____________________ __________________________________, in calitate de, _______________________________,

  și MĂNĂSTIREA SF.IOSIF CEL NOU – PARTOȘ, cu sediul în Loc. Partoș, Jud. Timiș, Tel/Fax (+4) 0256.417.491, e-mail contact@partos.ro, Cod Fiscal 23925987, Cont IBAN RO66BTRLRONCRT0315962001 (pentru Lei) și RO16BTRLEURCRT0315962001 (pentru Euro), deschis la Banca Transilvania Timișoara - Agenția Bega, cod SWIFT BTRLRO22, reprezentată de Ieromonah VARLAAM (Cristian) ALMĂJANU, în calitate de stareț.

  SCOPUL CONTRACTULUI Sponsorizarea Mănăstirii Sf. Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, in vederea realizării construcției CLĂDIRE ANEXĂ CU TRAPEZĂ SI CHILII P+1E. Sponsorizarea va consta din :

  1. Transferul sumei de _______________________________ (lei | euro), adică (în litere), ___________________________________________ (lei | euro), in contul Mănăstirii; 2. Aprovizionarea Mănăstirii cu materialele cuprinse in ANEXA acestui contract. În conformitate cu prevederile art. 21, alin. 4 , lit. p, din Legea Nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, precum și ale pct. 49^1 din HG nr 44/2004, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr 571/2003 privind Codul Fiscal, completată și modificată prin HG nr 84/2003, valoarea sponsorizării se va scădea direct din impozitul pe profit datorat statului. Beneficiarul se obligă să folosească suma sau bunurile provenite din sponsorizare conform destinației prevazute mai sus .

  Incheiat la data ____________________

  Sponsor Beneficiar _________________________________ Mănăstirea Sf. Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș