contoh soalan b matematik pt3

of 25 /25
JAMBORI ILMU – MATEMATIK PT3 MODUL SEDERHANA 1. Hitungkan nilai Calculate the value of a) – 8 × (– 6 + 13 ) + 22 b) Wang Johan adalah tiga kali wang Kenny. Lily ada RM200 kurang daripada Kenny. Jumlah wang ketiga-tiga orang itu ialah RM1550. Berapa banyakkah wang yang dimiliki oleh setiap orang. (4 markah) Jawapan: a) b) Wang Johan: ___________ Wang Kenny: ___________ Wang Lily: ______________ 2. Hitungkan nilai Calculate the value of a) 2.08 – 3 1 2 × 0.4 b) Hitung nilai bagi 1 1 9 ÷ 2 2 3 1 6 dan ungkapkan jawapan sebagai satu pecahan termudah. Calculate the value of 1 1 9 ÷ 2 2 3 1 6 and express the answer as a fraction in a simplest form. (4 markah) Jawapan: 3. Hitung a) 0.8 + (– 3 1 5 ) × 1 6 b) Sebuah kedai buku menjual 728 buah buku. Bilangan buku sastera yang dijual adalah separuh daripada bilangan buku seni. Bilangan buku sains adalah 5 kali ganda bilangan buku sastera. Berapakah bilangan buku yang dijual bagi setiap kategori buku tersebut. (4 markah) Jawapan: a) 1

Embed Size (px)

description

matematik ting 3

Transcript of contoh soalan b matematik pt3

Page 1: contoh soalan b matematik pt3

JAMBORI ILMU – MATEMATIK PT3MODUL SEDERHANA

1. Hitungkan nilaiCalculate the value of

a) – 8 × (– 6 + 13 ) + 22b) Wang Johan adalah tiga kali wang

Kenny. Lily ada RM200 kurang daripada Kenny. Jumlah wang ketiga-tiga orang itu ialah RM1550.Berapa banyakkah wang yang dimiliki oleh setiap orang.(4 markah)Jawapan:

a)

b) Wang Johan: ___________

Wang Kenny: ___________

Wang Lily: ______________

2. Hitungkan nilaiCalculate the value of

a) 2.08 – 312

× 0.4

b) Hitung nilai bagi 119

÷ 2 23

– 16

dan

ungkapkan jawapan sebagai satu pecahan termudah.

Calculate the value of 119

÷ 2 23

– 16

and

express the answer as a fraction in a simplest form.

(4 markah)

Jawapan:

3. Hitung

a) 0.8 + (– 315

) × 16

b) Sebuah kedai buku menjual 728 buah buku. Bilangan buku sastera yang dijual adalah separuh daripada bilangan buku seni. Bilangan buku sains adalah 5 kali ganda bilangan buku sastera. Berapakah bilangan buku yang dijual bagi setiap kategori buku tersebut.

(4 markah)

Jawapan:

a)

b) Buku sastera: __________________Buku sains: ____________________Buku seni: _____________________

4. Hitung nilai bagi – 3 + ( 2 × 112

) – 6.2 ÷ 2 dan

ungkapkan jawapan betul kepada 2 tempat perpuluhan.

Calculate the value of – 3 + ( 2 × 112

) – 6.2 ÷ 2 and express the answer correct to two decimal places.

(3 markah)

1

Page 2: contoh soalan b matematik pt3

JAMBORI ILMU – MATEMATIK PT3MODUL SEDERHANA

1. Lengkapkan langkah-langkah berikut dengan mengisikan petak-petak kosong dengan jawapan yang betul

a) (4 markah)

¿ = ¿

= ¿

= ¿

= (4 Markah)b)

¿ = ¿

= ¿

=

c) (i) Cari nilai bagi √0.49

(ii) Hitung nilai bagi (15 + 3√−64 )2 ( 4 Markah)

1. Dengan menggunakan protraktor dan pembaris, lukis sebuah segitiga ABC dengan AB = 6 cm,

2

Page 3: contoh soalan b matematik pt3

JAMBORI ILMU – MATEMATIK PT3MODUL SEDERHANA

BC = 8 cm dan ∠ ABC = 550 . Seterusnya ukur ∠ BAC.

2. Rajah diruang jawapan menunjukkan sebahagian daripada sebuah sisi empat ABCD.I. Dengan menggunakan protraktor dan pembaris, lengkapkan sisi empat ABCD dengan CD=9 cm

dan ∠ BCD = 600 .II. Ukur ∠BAD (4 Markah)

Jawapan:

I.

Ms2-6 moderasi

II. ∠BAD = __________ 3. (i) Dengan menggunakan hanya pembaris dan jangka sudut, lengkapkan sisi empat JKLM, dengan

∠KLM = 1350 dan LM = 5 cm

3

Page 4: contoh soalan b matematik pt3

JAMBORI ILMU – MATEMATIK PT3MODUL SEDERHANA

(ii) ukur panjang dalam cm, JM (4 Markah)

Jawapan:

(i)

Ms4-6 moderasi

(ii) panjang JM = ____________

4. Rajah menunjukkan sebuah segi tiga KLM

(i) Dengan menggunakan pembaris dan jangka sudut, lukisa) Segitiga KLM mengikut ukuran yang diberi, bermula dengan garis LM yang disediakan diruang

jawapan.b) Garis KN yang berserenjang dengan LM. N terletak pada garis lurus LM.

(ii) Ukur panjang KN (4 Markah)

Jawapan :

(i)

Ms6 buku ijau

(ii) Panjang KN =___________

4

K

ML45 0

30 0

L M

Page 5: contoh soalan b matematik pt3

JAMBORI ILMU – MATEMATIK PT3MODUL SEDERHANA

1. Rajah menunjukkan 2 buah bulatan yang kongruen yang bersentuhan. Kedua-dua bulatan juga menyentuh sisi segi empat tepat.

Hitung luas, dalam cm2, kawasan berlorek. (4 markah)

(Guna π=227

)

Jawapan:

2. Dalam rajah di bawah, S ialah titik tengah TR. STUV ialah sebuah segiempat sama dan PUT ialah garis lurus.

Hitung luas, dalam cm2, kawasan berlorek.

5

14 cm

Page 6: contoh soalan b matematik pt3

JAMBORI ILMU – MATEMATIK PT3MODUL SEDERHANA

3. Dalam rajah dibawah, JKLM ialah sebuah segiempat tepat. KX ialah sukuan berpusat di L.

Hitung luas, dalam cm2, kawasan berlorek. (4 markah)

(Guna π=227

)

4. Rajah dibawah menunjukkan sebuah segi empat tepat ABCD.

Hitung luas, dalam cm2, kawasan berlorek. (4 markah)

Jawapan:

6

A

CD

B15 cm

8 cm

Page 7: contoh soalan b matematik pt3

JAMBORI ILMU – MATEMATIK PT3MODUL SEDERHANA

7

Page 8: contoh soalan b matematik pt3

JAMBORI ILMU – MATEMATIK PT3MODUL SEDERHANA

8

Page 9: contoh soalan b matematik pt3

JAMBORI ILMU – MATEMATIK PT3MODUL SEDERHANA

9

Page 10: contoh soalan b matematik pt3

JAMBORI ILMU – MATEMATIK PT3MODUL SEDERHANA

10

Page 11: contoh soalan b matematik pt3

JAMBORI ILMU – MATEMATIK PT3MODUL SEDERHANA

11

Page 12: contoh soalan b matematik pt3

JAMBORI ILMU – MATEMATIK PT3MODUL SEDERHANA

12

Page 13: contoh soalan b matematik pt3

JAMBORI ILMU – MATEMATIK PT3MODUL SEDERHANA

1. (i) Permudahkan

k5×k2

k−3

(ii) Cari nilai bagi

10052×1002

103 (4 markah)

Jawapan :

(i) (ii)

2. (i) Permudahkan¿¿

(ii) Nilaikan 64 × 3225 ÷ 8

Jawapan : (4 markah)

(i) (ii)

13

Page 14: contoh soalan b matematik pt3

JAMBORI ILMU – MATEMATIK PT3MODUL SEDERHANA

3. (i)Diberi 32 x−3= 81, hitung nilai x. (2 markah)

(ii)hitung nilai (8134 −125

23 ¿3

Jawapan (2 markah)(i) (ii)

14

Page 15: contoh soalan b matematik pt3

JAMBORI ILMU – MATEMATIK PT3MODUL SEDERHANA

15

Page 16: contoh soalan b matematik pt3

JAMBORI ILMU – MATEMATIK PT3MODUL SEDERHANA

1. Diberi r2 – 4 = 3p(i) Ungkapkan r dalam sebutan p.(ii) Cari nilai r apabila p = 4 (4 Markah)

Jawapan:

2. (i) Diberi 3k2−118

= y, ungkapkan k dalam sebutan y.

(ii)Diberi y= 3 rs

−7, cari nilai r jika y = 5, dan s = 2. (4 markah)

16

Page 17: contoh soalan b matematik pt3

JAMBORI ILMU – MATEMATIK PT3MODUL SEDERHANA

17

Page 18: contoh soalan b matematik pt3

JAMBORI ILMU – MATEMATIK PT3MODUL SEDERHANA

18

Page 19: contoh soalan b matematik pt3

JAMBORI ILMU – MATEMATIK PT3MODUL SEDERHANA

19

Page 20: contoh soalan b matematik pt3

JAMBORI ILMU – MATEMATIK PT3MODUL SEDERHANA

20

Page 21: contoh soalan b matematik pt3

JAMBORI ILMU – MATEMATIK PT3MODUL SEDERHANA

21

Page 22: contoh soalan b matematik pt3

JAMBORI ILMU – MATEMATIK PT3MODUL SEDERHANA

22