Contoh program transisi

download Contoh program transisi

of 27

 • date post

  24-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  6.722
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Contoh program transisi

 • 1. ANAK CEMERLANGSayalah permata Anak kesayangan Kebanggan ayah dan ibuSaya dibesarkan Dengan kasih sayangHanya yang terbaikUntukkuMenjadi harapanDi masa hadapanSayalah anak yang cemerlang 1

2. PENGENALAN Program Transisi Prasekolah Ke Tahun Satu merupakan satu program yangbertujuan untuk membantu murid menghadapi perubahan daripada pendidikan tidakformal di rumah atau tadika kepada pendidikan lebih formal di Tahun Satu sekolahrendah. Dalam masa yang sama program ini juga dapat memastikan agar semua muridTahun Satu yang datangnya dari latar belakang, pengalaman dan sosio ekonomi yangberbeza akan dapat memulakan proses pembelajaran di Tahun Satu pada tahappencapaian yang hampir sama.Tujuan Program :1. Murid-murid dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran guru-guru dan kawan baru dalam masa yang singkat.2. Guru-guru dapat menyelaraskan keperluan kognitif, emosi, kerohanian dan jasmani murid secara menyeluruh sebelum memulakan proses pengajaran dan pembelajaran secara formal di Tahun 1.3. Meningkatkan minat dan semangat murid untuk dating kese kolah tanpa banyak masalah.Objektif :1. Mengembangkan sosio-emosi dan menyesuaikan diri kepada persekitaran pembelajaran yang formal.2. Memperolehi pengetahuan dan kemahiran asas mengikut sukatan pelajaran Tahun 1.2 3. 3.Men capai tahap pencapaian kognitif yang hampir sama untuk memudahkanproses pengajaran dan pembelajaran yang seterusnya.4.Menyesuaikan diri di kelas Tahun 1.5.Bermotivasi dan bersemangat untuk belajarMINDA CERDAS MATA BERCAHAYAMinda CerdasKemampuan murid-murid Tahun Satu membina dan mengaplikasikan kemahiranberfikir secara aktif melalui aktiviti berkumpulan dan saling bantu membantu di antarasatu dengan lain serta penglibatan yang menyeluruh dalam aktiviti-aktiviti yangdirancang awal lagi menunjukkan minda cerdas. Dalam masa yang sama, murid-muridjuga diharapkan dapat meningkatkan perasaan ingin tahu mereka melalui aktiviti-aktivitiyang mencabar serta bersesuaian dengan tahap umur dan pencapaian sedia ada.Selain dari itu melalui aktiviti-aktiviti tersebut akan wujud proses komunikasi yang dapatmeningkatkan tahap keyakinan diri di kalangan murid di samping dapat memantapkanpemupukan nilai-nilai murni yang ada atau yang dibawa dari prasekolah.Mata BercahayaMurid-murid Tahun Satu ini dapat merasakan satu keseronokan untuk terusbelajar bersama-sama dengan kawan-kawan, suasana, persekitaran dan guru-guruyang baru. Semangat dan minat mereka akan terus meningkat dari masa ke semasamelalui aktiviti-aktiviti yang disediakan tanpa menimbulkan sebarang permasalahankepada sekolah, guru mahupun ibu bapa atau penjaga mereka. Keadaan ini dapatditerjemahkan melalui sinar mata mereka yang sentiasa bercahaya pada setiap masadan ketika untuk meneruskan proses pembelajaran mereka di Tahun Satu.3 4. RANCANGAN PROGRAM ORIENTASI TAHUN 1 / 2010 MINGGU PERTAMABILAKTIVITI TINDAKANA Guru menyambut kedatangan murid1.B Pengurusan kelas. Guru Kelas Menanda kedatangan murid Sesi suaikenalLawatan ke Pusat Sumber2. Mengenali guru penyelaras PSSGuru PSS Penerangan peraturan PSS Sesi berceritaBudaya dan peraturan sekolah.3. Penerangan tentang peraturan sekolah.Guru BM Adab bersopan/kebenaran keluar kelas Permainan bahasaMelawat bilik SPBT4. Penerangan penjagaan buku teks Guru SPBT Mengenali guru penyelaras SPBT Permainan abjadIntroduce yourselves5. Sing a song Guru BI Colouring objectsLawatan ke makmal komputer6. Penerangan peraturan Penyelaras Mengenali komputerMakmalMengenali bentuk7. Menyebut nama-nama bentukGuru Aktiviti kumpulanMatematik4 5. Melawat bilik sains8. Penerangan peraturan bilik Guru Aktiviti murid Sains Menjaga Kesihatan dan Kebersihan Diri Bagaimana menjaga kebersihan diriGuru Menamakan alatan/bahan yang digunakan PJK untuk membersihkan badan. Aktiviti kumpulan[memadankan gambar] Melawat ke kantin Penerangan tentang adab-adab sebelum danGuru BM selepas makan Peraturan semasa membeli makanan Mewarna gambar Lawatan ke bilik muzik Peraturan yang perlu diikuti di bilik muzikGuru Nyanyian laguMuzik Aktiviti di padang sekolah Murid melakukan pergerakan psikomotor Guru PJK Melawat surau sekolah Penerangan tentang adab sopan ketika diGuru surauAgama Aktiviti keagamaan Melawat tandas sekolah Cara penggunaan tandas Doa masuk dan keluar dari tandas Guru Aktiviti murid Agama Berkenalan dengan rakan menggunakan bahasa Arab Memberi dan menjawab salam5 6. KESEPADUAN TEMA MINGGU KEDUAMATA TEMA / TAJUK KEMAHIRANPELAJARAN FU : 1.1Bahasa Persekitaran muridAras : 1melayuPengucapan bertatasusilaFS : 5.1Aras : 1LS : listen to repeatSS:pronounce monosyllableEnglishGreeting / social expressionsRS : master letters of thealphabetsWS : write letters-small andcapital lettersMathematicsWhole number 0 - 10Say and use the numberScienceOurselvesParts of the body-My body PendidikanSurahMembaca surah surah islammudah bersoal jawab Bercerita [kisah-kisah nabi] tentang cerita mengenal pasti ciptaan Allah dan Bercerita tentang kejadian alam ciptaan manusia Mewarna gambarBahasa ArabPengucapan bertatasusilaMenyebut nama sekolahberbual tantang apa yang PendidikanSekolahku terdapat di sekolah seni vsual Mewarna gambar sekolahPendidikanMurid melakukan pergerakanJasmani&psikomotorKesihatanPendidikan Lawatan ke bilik muzikPeraturan yang perlu diikutiMuzik di bilik muzik KESEPADUAN TEMA6 7. MINGGU KEDUAMATA TEMA / TAJUK KEMAHIRANPELAJARANFU : 1.1Bahasa Persekitaran murid Aras 1MelayuFS : 5.1Aras 1LS : listen to repeatSS : pronounce monosyllableEnglishWorld of family and friendsRS : master letters of thealphabets -ourselves / myselfWS : write letters-small andcapital lettersMathematicsWhole number 0 - 10Say and use the numbersScienceOurselves -my bodyParts of the bodyPendidikan Huruf-huruf Al-Quran Menyebut dan menulis huruf-Islamhuruf Al-QuranBahasa ArabPengucapan bertatasusilaPendidikanSeni Visual Mewarna gambar haiwan Mengenal haiwan yangterdpat di hutanPendidikanMurid tahu menjagaJasmani & kebersihan diri, kelas danKesihatan persekitaranPendidikanMurid tahu menyanyikan laguMuzikNegaraku dan lagu sekolah Nyanyian dengan betulRANCANGAN PROGRAM ORIENTASI TAHUN 1 / 2013 7 8. MINGGU PERTAMARABU 2 Januari 2013 Masa Aktiviti TindakanTempat 7.10- PERHIMPUNAN Dewan7.501. Guru menyambut kedatangan murid 7.50-2. Pengurusan kelas.Guru BMKelas8.50Menanda kedatangan muridSesi suaikenal 8.50-1. Berkenalan dengan rakanGuru BA menggunakan bahasa Arab9.209.20- 1. Bercerita mengenai sarapan pagi9.502. Membaca doa makanGuru PI 9.50- 10.10REHAT1. Kenali guru10.10- -melawat bilik muzik, penerangan DM 10.40 peraturan bilik muzik1. Introduce yourself 10.40--Sing a song Guru B.InggerisKelas 11.40 -Colouring 11.40- 1. Mengenali guru Guru DSV Kelas 12.402. Murid mewarnakan gambarRANCANGAN PROGRAM ORIENTASI TAHUN 1 / 2013MINGGU PERTAMA8 9. KHAMIS 3 Januari 2013 MasaAktivitiTindakanTempat 7.20-1. Orientasi sukanPadang 8.20 8.20-1. Guru mengambil kedatanganmurid 8.50Guru PKKelas2. Kebersihan diri 8.50-1. Introduce yourselfGuru BIKelas 9.50 2. Colouring 9.50- REHAT 10.10 10.10- 1. Melawat surau Guru PISurau 10.402. Peraturan memasuki surau 10.40- 1. Budaya dan peraturan sekolah. 12.10 Penerangantentangperaturan Guru BMKelassekolah. Permainan bahasa 12.101. Berkenalan dengan rakanmenggunakan bahasa Arab 12.40 Guru BAKelas Memberi dan menjawab salamRANCANGAN PROGRAM ORIENTASI TAHUN 1 / 2013MINGGU PERTAMA 9 10. JUMAAT4 Januari 2013 Masa Aktiviti Tindakan Tempat 7.20- 7.50 1. Budaya Al-Quran Dewan 7.50-1. Budaya dan peraturan sekolah.Guru BMKelas 8.50 Adab bersopan/kebenaran keluarkelas 8.50-1. Mengenali bentuk Guru MT 9.50 Menyebut nama-nama bentuk Aktiviti kumpulan 9.50- 10.10 REHAT 10.10- 1. Melawat bilik J-QAF Guru J-QAFBilik J-QAF 11.202. Peraturan bilik J-QAF 11.20- 1. Bermain plastersin Guru BIKelas 12.10-Campuran warna dan corak-Membentuk bunga-Membentuk binatangRANCANGAN PROGRAM ORIENTASI TAHUN 1 / 2013MINGGU KE DUA 10 11. ISNIN 7 JANUARI 2013 MasaAktiviti TindakanTempat 7.10-Perhimpunan mingguan Dewan7.50 7.50-1. Menjaga keselamatan diri semasa disekolah dan di dalam kelas8.50Guru Matematik Kelas2. Mewarna 8.50- 1. Bermain plastisin Guru MT9.50 Membentuk bunga Membentuk binatang 9.50- 10.10 REHAT 10.10 1. Melawat tandas sekolahGuru PIKelas/ 10.30 Cara penggunaan tandas tandas Doa masuk dan keluar daritandas Aktiviti murid 10.30-1. Budaya sekolah Kelas 11.30-Beri salam Guru BM-Sikap dan pakaian 2. Melawat ke kantin Peraturan semasa membelimakanan 3. Mewarna gambarRANCANGAN PROGRAM ORIENTASI TAHUN 1 / 2013MINGGU PERTAMA 11 12. SELASA 8 JANUARI 2013 MasaAktiviti Tindakan Tempat 7.20- 1. Aktiviti di padang sekolah Padang 7.50Murid melakukan pergerakanGuru PJpsikomotor 7.50 8.501. Aktiviti Bahasa Guru BMKelas 8.50-. Parts of bodyGuru BI Kelas 9.50 Sing a songColouring 9.50- 10.10 REHAT 10.00-1. Melawat makmal komputer Guru MTKelas 11.00 2. Penerangan peraturan makmal. 11.00- 12.00 1. Bercerita tentang kejadian alam Guru BAKelas Mengelas ciptaan Allah dan manusia Mewarna gambar 12.00 12.30 1. Melawat bilik sains Guru Sains Bilik Sains Penerangan peraturan Aktiviti murid RANCANGAN PROGRAM ORIENTASI TAHUN 1 / 2010MINGGU PERTAMA 12 13. MasaAktivitiTindakanTempat7.40-1. Perbualan pagiGuru BMKelas8.40 -Kepentinganbersarapan dan makanan berkhasiat 2. Melawat kantin-Adab-adab ketika berada di kantin8.40-1. Cara-cara menjaga kebersihan diri Guru PJK Kelas9.409.40-10.00 REHAT10.00- 1. Melawat bilik sains11.00-Memberi penerangan tentang Guru SainsKelas peraturan semasa di dalam bilik sains-Aktiviti murid11.00- 1. Melawat makmal komputer Guru B.InggerisKelas12.00-Penerangan tentang peraturan makmal12.001. Mewarna gambar sekolahGuru Seni Visual Kelas1.001.00-Tasmik Guru Pend. Islam Kelas1.30RANCANGAN PROGRAM ORIENTASI TAHUN 1 / 2010MINGGU PERTAMA 13 14. MasaAktivitiTindakanTempat7.40-1. Parts of my body8.40 2. Sing a song Guru Sains Kelas 3. Colouring8.40-Whole number [ 0 10 ]9.40 Say and use the numberGuru matematik Kelas9.40-10.00 REHAT10.00-