Cong Nghe Thong Tin

download Cong Nghe Thong Tin

of 1654

 • date post

  17-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  225
 • download

  8

Embed Size (px)

description

Cong Nghe Thong Tin

Transcript of Cong Nghe Thong Tin

 • I HC QUC GIA TP HCMTRNG I HC KHOA HC T NHIN

  PHIU NG K MN HC

  CNG HO X HI CH NGHA VIT NAMc lp T do Hnh phc

  Hc k 2 Nm hc 2014-2015H tn :

  Ngy sinh :

  M s sinh vin :

  Ngnh hc :05/05/91

  0912030

  Cng ngh thng tin

  Trnh Th B

  STT M MH/Lp STC

  Tn mn hc Hc ph Ghi chGim Thc ngS

  TCHPChi phHc ph

  Kin trc my tnh v hp ng 4.0 780,000CTT104/TH13_5 6.0 780,000 1

  L thuyt Mch s (cho Cng Ngh TT) 3.0 390,000DTV012/14CTT3 3.0 390,000 2

  Thc hnh mch s 1.0 260,000DTV092/14CTT11 2.0 260,000 3

  in t + Quang - Lng t - Nguyn t 4.0 520,000VLH023/14TTH1 4.0 520,000 4

  Ngy 06 thng 05 nm 2015

  Tng cng 1,950,000 1,950,000 12.0 15.0

  Lu : + Phiu ng k ny bao gm tt c cc mn hc sinh vin ng k trong hc k.+ Sinh vin xem thng bo v vic ng hc ph trn trang web trng.+ Sinh vin phi kim tra k thng tin trn phiu ng k trc khi ng hc ph.

  0

  1,950,000Tng s tin phi ng:

  Page 1 of 106/05/2015 9:40:23

 • I HC QUC GIA TP HCMTRNG I HC KHOA HC T NHIN

  PHIU NG K MN HC

  CNG HO X HI CH NGHA VIT NAMc lp T do Hnh phc

  Hc k 2 Nm hc 2014-2015H tn :

  Ngy sinh :

  M s sinh vin :

  Ngnh hc :18/12/91

  0912068

  Cng ngh thng tin

  Nguyn Thnh Duy

  STT M MH/Lp STC

  Tn mn hc Hc ph Ghi chGim Thc ngS

  TCHPChi phHc ph

  Cu trc d liu v gii thut 4.0 780,000CTT101/TH13_5 6.0 780,000 1

  ha my tnh 4.0 780,000CTT304/TH13_21 6.0 780,000 2

  X l v tnh ton song song 4.0 780,000CTT634/TH12_4 6.0 780,000 3

  Ngy 06 thng 05 nm 2015

  Tng cng 2,340,000 2,340,000 12.0 18.0

  Lu : + Phiu ng k ny bao gm tt c cc mn hc sinh vin ng k trong hc k.+ Sinh vin xem thng bo v vic ng hc ph trn trang web trng.+ Sinh vin phi kim tra k thng tin trn phiu ng k trc khi ng hc ph.

  0

  2,340,000Tng s tin phi ng:

  Page 1 of 106/05/2015 9:40:23

 • I HC QUC GIA TP HCMTRNG I HC KHOA HC T NHIN

  PHIU NG K MN HC

  CNG HO X HI CH NGHA VIT NAMc lp T do Hnh phc

  Hc k 2 Nm hc 2014-2015H tn :

  Ngy sinh :

  M s sinh vin :

  Ngnh hc :17/02/91

  0912085

  Cng ngh thng tin

  Phm Quc Dng

  STT M MH/Lp STC

  Tn mn hc Hc ph Ghi chGim Thc ngS

  TCHPChi phHc ph

  Cu trc d liu v gii thut 4.0 780,000CTT101/TH13_5 6.0 780,000 1

  Mng my tnh 4.0 780,000CTT105/TH13_4 6.0 780,000 2

  Ngy 06 thng 05 nm 2015

  Tng cng 1,560,000 1,560,000 8.0 12.0

  Lu : + Phiu ng k ny bao gm tt c cc mn hc sinh vin ng k trong hc k.+ Sinh vin xem thng bo v vic ng hc ph trn trang web trng.+ Sinh vin phi kim tra k thng tin trn phiu ng k trc khi ng hc ph.

  0

  1,560,000Tng s tin phi ng:

  Page 1 of 106/05/2015 9:40:23

 • I HC QUC GIA TP HCMTRNG I HC KHOA HC T NHIN

  PHIU NG K MN HC

  CNG HO X HI CH NGHA VIT NAMc lp T do Hnh phc

  Hc k 2 Nm hc 2014-2015H tn :

  Ngy sinh :

  M s sinh vin :

  Ngnh hc :27/09/91

  0912169

  Cng ngh thng tin

  Nguyn Trng Hun

  STT M MH/Lp STC

  Tn mn hc Hc ph Ghi chGim Thc ngS

  TCHPChi phHc ph

  Phng php nghin cu khoa hc 4.0 780,000CTT337/TH12_2 6.0 780,000 1

  Xc sut thng k B 3.0 390,000TTH043/HL2 3.0 390,000 2

  Ton ri rc 4.0 520,000TTH063/HL1 4.0 520,000 3

  Ngy 06 thng 05 nm 2015

  Tng cng 1,690,000 1,690,000 11.0 13.0

  Lu : + Phiu ng k ny bao gm tt c cc mn hc sinh vin ng k trong hc k.+ Sinh vin xem thng bo v vic ng hc ph trn trang web trng.+ Sinh vin phi kim tra k thng tin trn phiu ng k trc khi ng hc ph.

  0

  1,690,000Tng s tin phi ng:

  Page 1 of 106/05/2015 9:40:23

 • I HC QUC GIA TP HCMTRNG I HC KHOA HC T NHIN

  PHIU NG K MN HC

  CNG HO X HI CH NGHA VIT NAMc lp T do Hnh phc

  Hc k 2 Nm hc 2014-2015H tn :

  Ngy sinh :

  M s sinh vin :

  Ngnh hc :31/03/91

  0912180

  Cng ngh thng tin

  Nguyn Hong Huy

  STT M MH/Lp STC

  Tn mn hc Hc ph Ghi chGim Thc ngS

  TCHPChi phHc ph

  K Thut Lp Trnh 4.0 650,000CTT008/14CTT21 5.0 650,000 1

  An ton v bo mt d liu trong h thng thng tin

  4.0 780,000CTT201/TH12_1 6.0 780,000 2

  ng dng phn tn 4.0 780,000CTT226/TH12_1 6.0 780,000 3

  ha ng dng 4.0 780,000CTT332/TH12_2 6.0 780,000 4

  Gii tch B1 3.0 390,000TTH026/HL3 3.0 390,000 5

  Ngy 06 thng 05 nm 2015

  Tng cng 3,380,000 3,380,000 19.0 26.0

  Lu : + Phiu ng k ny bao gm tt c cc mn hc sinh vin ng k trong hc k.+ Sinh vin xem thng bo v vic ng hc ph trn trang web trng.+ Sinh vin phi kim tra k thng tin trn phiu ng k trc khi ng hc ph.

  0

  3,380,000Tng s tin phi ng:

  Page 1 of 106/05/2015 9:40:23

 • I HC QUC GIA TP HCMTRNG I HC KHOA HC T NHIN

  PHIU NG K MN HC

  CNG HO X HI CH NGHA VIT NAMc lp T do Hnh phc

  Hc k 2 Nm hc 2014-2015H tn :

  Ngy sinh :

  M s sinh vin :

  Ngnh hc :02/01/91

  0912196

  Cng ngh thng tin

  Phm Tun Hng

  STT M MH/Lp STC

  Tn mn hc Hc ph Ghi chGim Thc ngS

  TCHPChi phHc ph

  Phng php nghin cu khoa hc 4.0 780,000CTT337/TH12_2 6.0 780,000 1

  Ngy 06 thng 05 nm 2015

  Tng cng 780,000 780,000 4.0 6.0

  Lu : + Phiu ng k ny bao gm tt c cc mn hc sinh vin ng k trong hc k.+ Sinh vin xem thng bo v vic ng hc ph trn trang web trng.+ Sinh vin phi kim tra k thng tin trn phiu ng k trc khi ng hc ph.

  0

  780,000Tng s tin phi ng:

  Page 1 of 106/05/2015 9:40:23

 • I HC QUC GIA TP HCMTRNG I HC KHOA HC T NHIN

  PHIU NG K MN HC

  CNG HO X HI CH NGHA VIT NAMc lp T do Hnh phc

  Hc k 2 Nm hc 2014-2015H tn :

  Ngy sinh :

  M s sinh vin :

  Ngnh hc :17/01/91

  0912201

  Cng ngh thng tin

  Ng Phc Hng

  STT M MH/Lp STC

  Tn mn hc Hc ph Ghi chGim Thc ngS

  TCHPChi phHc ph

  Cu trc d liu v gii thut 4.0 780,000CTT101/TH13_5 6.0 780,000 1

  Mng my tnh 4.0 780,000CTT105/TH13_2 6.0 780,000 2

  ng dng phn tn 4.0 780,000CTT226/TH12_1 6.0 780,000 3

  Bo mt c s d liu 4.0 780,000CTT402/TH12_2 6.0 780,000 4

  Nhp mn m ha mt m 4.0 780,000CTT404/TH13_2 6.0 780,000 5

  Pht trin ng dng web 4.0 780,000CTT528/TH12_31 6.0 780,000 6

  M hnh ha phn mm 4.0 780,000CTT530/TH11_3 6.0 780,000 7

  Pht trin phn mm cho thit b di ng 4.0 780,000CTT535/TH12_31 6.0 780,000 8

  Ngy 06 thng 05 nm 2015

  Tng cng 6,240,000 6,240,000 32.0 48.0

  Lu : + Phiu ng k ny bao gm tt c cc mn hc sinh vin ng k trong hc k.+ Sinh vin xem thng bo v vic ng hc ph trn trang web trng.+ Sinh vin phi kim tra k thng tin trn phiu ng k trc khi ng hc ph.

  0

  6,240,000Tng s tin phi ng:

  Page 1 of 106/05/2015 9:40:23

 • I HC QUC GIA TP HCMTRNG I HC KHOA HC T NHIN

  PHIU NG K MN HC

  CNG HO X HI CH NGHA VIT NAMc lp T do Hnh phc

  Hc k 2 Nm hc 2014-2015H tn :

  Ngy sinh :

  M s sinh vin :

  Ngnh hc :19/05/91

  0912249

  Cng ngh thng tin

  V Phc Lm

  STT M MH/Lp STC

  Tn mn hc Hc ph Ghi chGim Thc ngS

  TCHPChi phHc ph

  L thuyt Mch s (cho Cng Ngh TT) 3.0 390,000DTV012/14CTT3 3.0 390,000 1

  Thc hnh mch s 1.0 260,000DTV092/14CTT11 2.0 260,000 2

  in t + Quang - Lng t - Nguyn t 4.0 520,000VLH023/14TTH1 4.0 520,000 3

  Ngy 06 thng 05 nm 2015

  Tng cng 1,170,000 1,170,000 8.0 9.0

  Lu : + Phiu ng k ny bao gm tt c cc mn hc sinh vin ng k trong hc k.+ Sinh vin xem thng bo v vic ng hc ph trn trang web trng.+ Sinh vin phi kim tra k thng tin trn phiu ng k trc khi ng hc ph.

  0

  1,170,000Tng s tin phi ng:

  Page 1 of 106/05/2015 9:40:23

 • I HC QUC GIA TP HCMTRNG I HC KHOA HC T NHIN

  PHIU NG K MN HC

  CNG HO X HI CH NGHA VIT NAMc lp T do Hnh phc

  Hc k 2 Nm hc 2014-2015H tn :

  Ngy sinh :

  M s sinh vin :

  Ngnh hc :10/08/91

  0912332

  Cng ngh thng tin

  Nguyn Thnh Pht

  STT M MH/Lp STC

  Tn mn hc Hc ph Ghi chGim Thc ngS

  TCHPChi phHc ph

  Cu trc d liu v gii thut 4.0 780,000CTT101/TH13_5 6.0 780,000 1

  Thc tp mng my tnh 4.0 780,000CTT605/TH12_4 6.0 780,000 2

  Gii tch B2 3.0 390,000TTH027/14CTT3 3.0 390,000 3

  Ngy 06 thng 05 nm 2015

  Tng cng 1,950,000 1,950,000 11.0 15.0

  Lu : + Phiu ng k ny bao gm tt c cc mn hc sinh vin ng k trong hc k.+ Sinh vin xem thng bo v vic ng hc ph trn trang web trng.+ Sinh vin phi kim tra k thng tin trn phiu ng k trc khi ng hc ph.

  0

  1,950,000Tng s tin phi ng:

  Page 1 of 106/05/2015 9:40:23

 • I HC QUC GIA TP HCMTRNG I HC KHOA HC T NHIN

  PHIU NG K MN HC

  CNG HO X HI CH NGHA VIT NAMc lp T do Hnh phc

  Hc k 2 Nm hc 2014-2015H tn :

  Ngy sinh :

  M s sinh vin :

  Ngnh hc :10/09/91

  0912425

  Cng ngh thng tin

  Nguyn ng Thnh

  STT M MH/Lp STC

  Tn mn hc Hc ph Ghi chGim Thc ngS

  TCHPChi phHc ph

  An ton v bo mt d liu trong h thng thng tin

  4.0 780,000CTT201/TH12_1 6.0 780,000 1

  ha ng dng 4.0 780,000CTT332/TH12_2 6.0 780,000 2

  Truyn thng k thut s 4.0 780,000CTT633/TH12_4 6.0 780,000 3

  L thuyt Mch s (cho Cng Ngh TT) 3.0 390,000DTV012/14CTT1 3.0 390,000 4

  Thc hnh mch s 1.0 260,000DTV092/14CTT11 2.0 260,000 5

  Gii tch B2 3.0 390,000TTH027/14CTT1 3.0 390,000 6

  Ngy 06 thng 05 nm 2015

  Tng cng 3,380,000 3,380,000 19.0 26.0

  Lu : + Phiu ng k ny bao gm tt c cc mn hc sinh vin ng k trong hc k.+ Sinh vin xem thng bo v vic ng hc ph trn trang web trng.+ Sinh vin phi kim tra k thng tin trn phiu ng k trc khi ng hc ph.

  0

  3,380,000Tng s tin phi ng:

  Page 1 of 106/05/2015 9:40:23

 • I HC QUC GIA TP HCMTRNG I HC KHOA HC T NHIN

  PHIU NG K MN HC

  CNG HO X HI CH NGHA VIT NAMc lp T do Hnh phc

  Hc k 2 Nm