Cong bo thong tin sgdck

download Cong bo thong tin sgdck

of 106

 • date post

  04-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  280
 • download

  10

Embed Size (px)

Transcript of Cong bo thong tin sgdck

 • 1. iLI CM N Trc tin ti xin cm n s Thy Nguyn Ngc nh tn tnh hng dn, gip titrong sut qu trnh thc hin lun vn tt nghip. Ti cng xin chn thnh cm n Thy Trn Ngc Th, C Nguyn Th Lin Hoa, CNguyn Th Ngc Trang, C Phan Th Bch Nguyt quan tm v ng vin trong sut thigian va qua. Nhn y ti xin gi li cm n n qu Thy C, nhng ngi tn tnhtruyn t kin thc cho ti trong hai nm hc cao hc va qua. Ti cng xin chn thnh cm n Thy Hong Trng-Khoa Ton Thng K Trngi Hc Kinh T TP.HCM, Thy Trng Quang Hng- Khoa Kinh T Pht Trin hngdn tn tnh, gip ti trong kin thc v thng k v kinh t lng cng nh m hnhnghin cu. Ti cng xin gi li cm n n bn Nguyn Tin Dng, bn Tng Trng Sn gip v cung cp nhng ti liu rt hu ch cho lun vn. TP H Ch Minh, thng 9 nm 2008L Trng Vinh

2. ii LI CAM OANTi xin cam oan rng y l cng trnh nghin cu ca ti, c s h tr t Thyhng dn v nhng ngi ti cm n. Cc ni dung nghin cu v kt qu trong tiny l trung thc v cha tng c ai cng b trong bt c cng trnh no.TP H Ch Minh, thng 9 nm 2008Tc gi 3. iii MC LCLi cm n .................................................................................................................................iLi cam oan............................................................................................................................ iiDanh mc cc hnh................................................................................................................ viiiDanh mc cc bng ..................................................................................................................ixTm tt ......................................................................................................................................xCHNG I. TNG QUAN V THNG TIN V MINH BCH THNG TIN TRNTTCK ..............................................................................................................................4 1.1. Khi nim Minh bch thng tin......................................................................................4 1.2 c im ca minh bch thng tin..................................................................................4 1.2.1 S Tip cn: ..............................................................................................................4 1.2.2. Tnh lin quan :........................................................................................................5 1.2.3. Cht Lng v Tnh tin cy ca thng tin. ..............................................................5 1.3. o lng tnh minh bch thng tin. ...............................................................................6 1.4. Nhng hn ch i vi tnh minh bch. ........................................................................7 1.5 Li ch ca tnh minh bch thng tin trn th trng chng khon.................................8 1.5.1 Minh bch thng tin lm gia tng s bo v nh u t..........................................8 1.5.2. Minh bch thng tin khuyn khch nh u t tham gia vo th trng, thc y tnh thanh khon ca th trng.......................................................................................10 1.5.3. Minh bch gp phn pht trin tnh hiu qu ca th trng chng khon...........10 1.6. Minh bch thng tin doanh nghip...............................................................................13 1.6.1 Khi nim................................................................................................................13 1.6.2 Nhng yu t nh hng n cng b thng tin v minh bch doanh nghip .......131.6.2.1.Cc c im v ti chnh ................................................................................141.6.2.2 Nhng c im v qun tr doanh nghip ......................................................15 4. iv1.7. Li ch ca minh bch thng tin doanh nghip. ...........................................................18 1.7.1. Minh bch thng tin DN gim thiu chi ph s dng vn .....................................19 1.7.2. Minh bch thng tin DN to lp lng tin i vi nh u t.................................19 1.7.3. Minh bch thng tin DN gia tng tnh hiu qu ca th trng.............................19 1.7.4. Minh bch thng tin DN gia tng s bo v nh u t ........................................191.8. Kinh nghim minh bch ca cc nc trn th gii.....................................................19 1.8.1. Kinh nghim ca Php...........................................................................................19 1.8.2. Kinh nghim ca Trung Quc ...............................................................................21 1.8.3. Kinh nghim ca M .............................................................................................21 1.8.4. Bi hc kinh nghim cho Vit Nam. .....................................................................221.9.Kt lun chng I. .........................................................................................................23CHNG II. THC TRNG CNG B THNG TIN CA CC DOANH NGHIPNIM YT TI S GIAO DCH CHNG KHON TP.HCM ...................................242.1. Gii thiu khi qut v S Giao Dch Chng Khon TP.HCM..................................24 2.1.1 Qu trnh hnh thnh S Giao Dch Chng Khon TP.HCM.................................24 2.1.2. Quyn hn v ngha v ca S Giao Dch Chng Khon TP.HCM .....................252.1.2.1. Quyn hn .......................................................................................................262.1.2.2. Ngha v..........................................................................................................262.2. Doanh nghip Nim yt................................................................................................27 2.2.1. Gii thiu khi qut cng ty nim yt ti SGDCK TP.HCM ................................27 2.2.2. Phn tch ma trn SWOT cc doanh nghip nim yt...........................................27 2.2.3.Yu cu php l v cng b thng tin ....................................................................282.2.3.1. Cng b thng tin trn th trng s cp ........................................................292.2.3.2. Cng b thng tin trn th trng th cp.......................................................302.2.3.3. Phng tin v hnh thc cng b thng tin ...................................................33 5. v 2.2.4. Tnh hnh cng b thng tin ca cc doanh nghip nim yt ................................34 2.2.5. nh gi tnh hnh cng b thng tin ca cc doanh nghip nim yt..................352.3. Kt lun chng II........................................................................................................36CHNG III. XY DNG M HNH KIM NH TNH MINH BCH THNGTIN TRN SGDCK TP.HCM .......................................................................................393.1. Pht trin m hnh v thit k thang o........................................................................39 3.1.1 Pht trin m hnh...................................................................................................39 3.1.2. M hnh ngh.....................................................................................................40 3.1.3. Thit k nghin cu v xy dng thang o............................................................413.1.3.1. nh ngha cc bin trong m hnh v cch o lng. ...................................413.1.3.2. Xy dng thang o. .........................................................................................423.1.3.3. Mu nghin cu v phng php thu thp thng tin ......................................433.1.3.4. Phng php o lng v tnh ton. ...............................................................443.2. Phn tch v kim nh thang o. .................................................................................45 3.2.1. Thng tin chung v mu nghin cu .....................................................................45 3.2.2. Kim nh thang o ...............................................................................................45 3.2.3. Phn tch m t ......................................................................................................49 3.2.4. Phn tch hi quy. ..................................................................................................493.3. Tho lun kt qu nghin cu. .....................................................................................523.4. Kt lun chng III ......................................................................................................65CHNG IV. MT S XUT NHM GIA TNG MC MINH BCHTHNG TIN CA CC DOANH NGHIP NIM YT ............................................664.1. Gii hn ca ti........................................................................................................66 4.1.1 Mu nghin cu. .....................................................................................................66 4.1.2. Cc nhn t nh hng n tnh minh bch. .........................................................66 6. vi4.1.3 Hng nghin cu tip theo. ..................................................................................66 4.2. Mt s xut i vi doanh nghip nhm gia tng mc minh bch v thu ht vn u t ...................................................................................................................................674.2.1.Doanh nghip nn a thm ch s Q vo bo co ti chnh..................................674.2.2.Doanh nghip cn ch trng v cng tc quan h vi nh u t v cng chng..674.2.3. Phn tch v nh gi nhng ri ro kinh doanh ca doanh nghip........................684.2.4. Cng b nhng giao dch lin quan n c phiu ca doanh nghip. ...................684.2.5. Thit lp k hoch ti chnh trong tng lai..........................................................684.2.6. p dng cc chun mc k ton khc nhau. .........................................................694.2.7. Xy dng hi ng kim ton ni b c lp v y quyn hn. ....................69 4.3. Cc gi chnh sch nhm gia tng minh bch thng tin trn TTCK. ........................694.3.1. Pht trin cc hnh thc v ni dung cng b thng tin ........................................694.3.2. Thc hin khim khc bin php ch ti v pht huy bin php th trng..........704.3.3. B sung bng bo co vn c phn ca c ng. ..................................................71KT L