CONCEPT 1 300+ · PDF file c c d d e e f g g f h bloembak verdeler koof krl woonkamer keuken...

Click here to load reader

 • date post

  25-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of CONCEPT 1 300+ · PDF file c c d d e e f g g f h bloembak verdeler koof krl woonkamer keuken...

 • 5740+ bk. vloer

  2875+ bk. vloer

  P =0

  bk. vloer

  10073+ nok

  5740+ bk. vloer

  2875+ bk. vloer

  P =0

  bk. vloer

  10623+ nok

  v v

  v v

  v

  v v

  v

  v v

  v v

  v v

  v v

  v v

  v v

  v v

  v

  v

  v v

  v

  achtergevel

  bw nr. 1

  bw nr. 2

  bw nr. 3

  bw nr. 4

  bw nr. 5

  bw nr. 6

  bw nr. 7

  bw nr. 8

  bw nr. 9

  P =0

  bk. vloer

  10623+ nok

  5740+ bk. vloer

  2875+ bk. vloer

  P =0

  bk. vloer

  5740+ bk. vloer

  2875+ bk. vloer

  10073+ nok

  v v

  v v

  v v

  v v

  v v

  v v

  v v

  v v

  v v

  voorgevel

  bw nr. 1

  bw nr. 2

  bw nr. 3

  bw nr. 4

  bw nr. 5

  bw nr. 6

  bw nr. 7

  bw nr. 8

  bw nr. 9

  *e

  *e

  *e

  *e

  *e

  *e

  situatietekening B reezicht zuid

  Them agebied R

  and S

  chaal 1:1000

  C O

  N C

  EP T 1

  rm

  wd wm

  w p

  mvpv

  300+

  300+

  n no

  o

  1500+

  nok

  onbenoem de ruim

  te

  2600+

  1500+

  2600+

  om v. pv

  m v-unit

  w p

  w d

  w m

  verdeler

  hek 1000+

  techniekruim te

  zolder < 5090 >

  < 4900 >

  < 3930 >

  < 2000 >

  2300+

  2300+ op 1500+vloer gemeten

  op 1500+vloer gemeten

  zone pv panelen

  hw a

  hw a

  hw a

  V.V.

  V.V.

  V.V.

  V.V.

  V.V.

  300+

  300+

  rm

  300+

  300+

  300+

  300+ 300+

  l.l. l.l.

  C O

  2 sensor

  m v.

  m l

  m l

  k

  k j

  j

  i

  i

  hn

  h

  < 2800 >

  < 1059 >

  < 3000 >

  < 2180 > < 2810 >

  < 4750 > < 4310 >

  < 3160 >

  < 2810 > < 2180 >

  badkam er

  slaapkam er 2

  overloop

  slaapkam er 1

  slaapkam er 3

  hek 1000+

  m k

  m v

  m v

  l.l.. l.l..

  CO2 sensor Kamerthermostaat

  300+ 300+

  300+

  300+

  bela

  a b

  b

  c

  c

  d

  d e

  e

  f

  g

  g f

  h

  bloem bak

  verdeler

  koofkrl

  w oonkam

  er

  keuken hal

  toilet

  < 5090 >

  < 3240 >

  < 4970 >

  < 9160 >

  < 3500 >

  < 1300 >

  < 920 > < 1595 >

  < 1490 >

  luifel

  K euken installatie volgens

  0-tekening Arm a

  hw a

  hw a

  begane grond

  erfgrens

  erfgrens

  1e verdieping 2e verdieping

  5740+ bk. vloer

  2875+ bk. vloer

  P =0

  bk. vloer

  10623+ nok

  rechter zijgevel

  AA

  erfgrens

  AA

  AA

  doorsnede A -A

  5740+ bk. vloer

  2875+ bk. vloer

  P =0

  bk. vloer

  10623+ nok

  2600+vl

  1500+vl

  2300+vl

  1

  hekw erk 1000m

  m hoog

  w d

  plaatsingsruim te w

  asdroger

  hek 1000m m

  geïsoleerde spouw m

  uur

  buitenw and, m

  etselw erk

  ventilatierooster in het glas v

  hem elw

  aterafvoer hw

  a

  w p

  w arm

  tepom p

  m eterkast

  m k

  m v

  m echanische ventilatie

  w m

  plaatsingsruim te w

  asm achine

  kruipluik krl

  schacht

  renvooi algem een:

  binnenw and

  verborgen ventilatierooster vr

  plaatsingsruim te koelkast

  kkV.V. 300+ : dubbele w

  andcontactdoos, inbouw , hoogte 300+vl

  rm

  renvooi installaties:

  : contactdoos aparte groep w asm

  achine

  : dubbele w andcontactdoos, opbouw

  : aansluitpunt m echanische ventilatie

  : aansluitpunt om vorm

  er pv-panelen

  : w andlichtpunt

  : beldrukker

  : rookm elder

  : plafondlichtpunt

  : enkele w andcontactdoos

  : loze leiding

  : therm ostaat

  : dubbele w andcontactdoos, inbouw

  l.l.

  kam ertherm

  ostaat

  : C O

  2 m eter

  C O

  2 sensor

  w m

  pvmv

  w p

  : aansluitpunt w arm

  tepom p

  bel

  : lichtschakelaar: w isselschakelaar

  : lichtschakelaar

  : contactdoos aparte groep w asdroger

  w d

  : dubbele lichtschakelaar

  verdeler

  m v

  : afzuigingventiel m v in plafond

  : ruim te voorzien van vloerverw

  arm ing

  : afzuigventiel m v in w

  and

  : schel deurbel

  m v

  : positie verdelers vloerverw arm

  ing

  D e op tekening aangegeven m

  aatvoeringen zijn in m illim

  eters, exclusief (w

  and-) afw erkingen. G

  eringe m aatafw

  ijkingen kunnen voorkom en en geven

  geen recht op verrekening, m aten benaderen slechts de w

  erkelijkheid.

  D oor deze tolerantie zijn de plattegronden niet geschikt voor opdrachten van koper

  aan derden. W eergaves van aangrenzende bebouw

  ing zoals bouw m

  uren, optionele uitbouw

  en e.d. zijn m ogelijk aan verandering onderhevig.

  A an de op tekening opgenom

  en situatie kunnen geen rechten ontleent w orden. dit geld

  voor de belendende bebouw ing, exacte kavelgrootte en openbare inrichting.

  V.V.

  V.V.

  V.V.

 • 5740+ bk. vloer

  2875+ bk. vloer

  P =0

  bk. vloer

  10073+ nok

  5740+ bk. vloer

  2875+ bk. vloer

  P =0

  bk. vloer

  10623+ nok

  v v

  v v

  v

  v v

  v

  v v

  v v

  v v

  v v

  v v

  v v

  v v

  v

  v

  v v

  v

  achtergevel

  bw nr. 1

  bw nr. 2

  bw nr. 3

  bw nr. 4

  bw nr. 5

  bw nr. 6

  bw nr. 7

  bw nr. 8

  bw nr. 9

  P =0

  bk. vloer

  10623+ nok

  5740+ bk. vloer

  2875+ bk. vloer

  P =0

  bk. vloer

  5740+ bk. vloer

  2875+ bk. vloer

  10073+ nok

  v v

  v v

  v v

  v v

  v v

  v v

  v v

  v v

  v v

  voorgevel

  bw nr. 1

  bw nr. 2

  bw nr. 3

  bw nr. 4

  bw nr. 5

  bw nr. 6

  bw nr. 7

  bw nr. 8

  bw nr. 9

  *e

  *e

  *e

  *e

  *e

  *e

  situatietekening B reezicht zuid

  Them agebied R

  and S

  chaal 1:1000

  C O

  N C

  EP T 9

  rm

  wd wm

  w pmvpv

  300+

  300+

  n n

  o o

  w m

  1500+

  nok

  1500+

  2600+

  2600+

  onbenoem de ruim

  te

  verdeler

  w p

  m v-unit

  om v. pv

  w .d.

  zoldertechniekruim te

  hek 1000+

  < 5090 >

  < 1700 >

  < 4550 >

  < 3970 >

  2300+

  2300+ op 1500+vloer gemeten

  op 1500+vloer gemeten

  zone pv panelen

  C O

  2 sensor

  l.l. l.l.

  300+ 300+

  300+

  300+

  300+

  300+ 300+

  rm

  h

  n h

  i

  i

  j

  jk

  k

  l m lm

  hek 1000+

  slaapkam er 1

  slaapkam er 2

  slaapkam er 3

  overloop

  badkam er

  < 2180 > < 2810 >

  < 4310 >< 4450 >

  < 2810 > < 2180 >

  < 2700 >

  < 1059 >

  < 2800 >

  < 3160 >

  hw a hw

  a

  hw a hw

  a

  m k

  krl

  m v

  m v

  l.l.

  bel

  l.l.

  CO2 sensor

  Kamerthermostaat

  300+ 300+

  300+

  300+

  a

  a b

  b

  c

  c

  d e

  d

  e

  f

  g

  g f

  h

  verdelerkoof

  w oonkam

  er

  keuken

  toilet

  hal

  < 5090 >

  < 8860 >

  < 3500 >

  < 1280 >

  < 920 >

  < 1520 >

  < 1275 > < 4990 >

  < 3260 >

  K euken installatie volgens

  0-tekening Arm a

  luifel

  1500+

  begane grond

  erfgrens

  CC

  erfgrens

  CC

  erfgrens

  CC 1e verdieping

  2e verdieping doorsnede C

  -C

  1500+vl

  2600+vl

  bk. vloer P =0

  bk. vloer 2875+

  bk. vloer 5740+

  nok 10073+

  5740+ bk. vloer

  2875+ bk. vloer

  P =0

  bk. vloer

  10073+ nok

  linker zijgevel

  2300+vl

  9

  hekw erk 1000m

  m hoog

  w d

  plaatsingsruim te w

  asdroger

  hek 1000m m

  geïsoleerde spouw m

  uur

  buitenw and, m

  etselw erk

  ventilatierooster in het glas v

  hem elw

  aterafvoer hw

  a

  w p

  w arm

  tepom p

  m eterkast

  m k

  m v

  m