COLECTIV DE ELABORARE · PDF file...

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  8
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of COLECTIV DE ELABORARE · PDF file...

 • INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

  U R B A N P R O I E C T - B U C U R E S T I st r . N ico lae F i l ipescu 53-55, 020961 Bucurest i 2, ROMÄNIA

  tel. 01.316 78 42; 01.316 78 43; 01.316 78 50; fax 01.316.49 06; e-mail: [email protected]

  SECŢIA: AMENAJAREA TERITORIULUI PROIECT NR.: 11266/2007 TITLUL: PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEŢEAN

  VÂLCEA - ÎN SISTEM INFORMAŢIONAL GEOGRAFIC

  FAZA 3: STRATEGIA DE DEZVOLTARE SPAŢIALĂ A JUDEŢULUI ŞI PROGRAMUL DE MĂSURI

  (redactare finală) BENEFICIAR: CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA ELABORATOR: Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Urbanism şi

  Amenajarea Teritoriului – URBANPROIECT Bucureşti Studii de fundamentare: Studiu economic - Institutul de Geografie al Academiei Române Studiu patrimoniu cultural – S.C. CPCP Studio SRL

  DIRECTOR GENERAL: arh. Ion Peleanu

  DIRECTOR ŞTIINŢIFIC: arh. Doina Bubulete

  ŞEF SECŢIE: soc. Alina Chicoş

  ŞEF PROIECT: arh. Adriana Vartanoff

  - Noiembrie 2009 -

 • COLECTIV DE ELABORARE

  ELABORARE

  Arh. Adriana VARTANOFF Arh. Lidia FLORESCU Soc. Alina CHICOŞ Soc. Anca CRIŞAN Ing. Viorica NICULESCU Ing. Mariana DOROBANŢU Ing. Elena STANCU Ing. Florin CHIPERI Ing. Dinu ZAHARESCU Econ. Monica TACHE Dr.Biol. Alexandru PETRIŞOR

  GRAFICĂ COMPUTERIZATĂ

  Tehn. Marioara DUMITRU Tehn. Bucur PISLARU

  TEHNOREDACTARE COMPUTERIZATĂ

  Gabriela NIŢU

 • CUPRINS Pag.

  ● INTRODUCERE ……………………………………………………………….. 1

  ● STRATEGIA DE DEZVOLTARE SPAŢIALĂ

  1. OBIECTIVE STRATEGICE GENERALE…………………………………… 3

  2. OBIECTIVE SPECIFICE PE DOMENIILE ŢINTĂ…………………………. 4

  2.1.Structura teritoriului ……………………………………………………… 4

  2.1.1.Cadrul natural / mediul …………………………………………….. 4

  2.1.1.1.Cadrul natural………………………………………………… 4

  2.1.1.2.Calitatea factorilor de mediu ………………………………… 6

  2.1.1.3.Zonele de risc natural ………………………………………… 8 - Inundaţii ………………………………………………….. 8 - Alunecări de teren ………………………………………... 16 - Cutremure ………………………………………………… 18

  2.1.1.4.Zone expuse la riscuri tehnologice …………………………… 19

  2.1.2. Patrimoniul natural şi construit …………………………………… 21

  2.1.2.1.Patrimoniul natural …………………………………………… 21

  2.1.2.2.Patrimoniul construit …………………………………………. 23

  2.1.3. Reţeaua de localităţi ……………………………………………….. 33

  2.1.3.1.Evoluţia reţelei de localităţi…………………………………… 33

  2.1.3.2.Infrastructura socio-culturală ………………………………… 40 - Dotări şi servicii în domeniul învăţământului ……………. 41 - Dotări şi servicii în domeniul sănătăţii …………………… 44 - Dotări şi servicii în domeniu asistenţei sociale …………… 45 - Dotări culturale …………………………………………… 46 - Dotări pentru sport, financiar bancare, juridice…………… 48

  2.1.3.4.Echiparea tehnico-edilitară …………………………………... 49 - Echipare hidroedilitară …………………………………… 49 - Alimentarea cu energie electrică …………………………. 54 - Accesul la telefonie ………………………………………. 57

  2.1.3.5.Locuirea ……………………………………………………… 57

  2.1.4. Infrastructurile tehnice majore …………………………………….. 61

  2.1.4.1. Gospodărirea apelor …………………………………………. 61

  2.1.4.2. Amenajări pentru agricultură ………………………………… 66

  2.1.4.3. Infrastructura de transport ……………………………………. 67

  2.1.4.4. Producţia şi transportul energiei electrice ……………………. 72

  2.1.4.5. Producţia şi transportul energiei termice ……………………… 76

 • 2.1.4.6. Gaze naturale şi fluide combustibile ………………………….. 83

  2.1.4.7. Reţele de telecomunicaţii ……………………………………... 91

  2.1.4.8. Amenajări pentru gestionarea deşeurilor menajere şi industriale …………………………………………………... 91

  2.1.5. Zonificarea teritoriului ……………………………………………… 94

  2.2. Structura socio-demografică ……………………………………………… 97

  2.2.1.Evoluţia populaţiei şi potenţialul demografic ………………………... 97

  2.2.2.Resursele de muncă ………………………………………………….. 101

  2.3. Structura activităţilor ……………………………………………………… 103

  2.3.1.Agricultura ……………………………………………………………. 103

  2.3.2.Silvicultura ……………………………………………………………. 109

  2.3.3.Industria …..…………..……………………………………………….. 110

  2.3.4.Construcţiile …………………………………………………………... 118

  2.3.5.Turismul ………………………………………………………………. 119

  2.3.6.Servicii economice ……………………………………………………. 127

  2.4.Contextul teritorial interjudeţean, regional, naţional ……………………...... 129

  3. PROGRAMUL DE MĂSURI……………………………………………............... 132

  3.1.Structura teritoriului ……………………………………………………….. 133

  3.1.1.Cadrul natural / mediul ………………………………………………. 133

  3.1.1.1.Cadrul natural………………………………………………….. 133

  3.1.1.2.Calitatea factorilor de mediu ………………………………….. 135

  3.1.1.3.Zonele de risc natural ………………………………………….. 138

  3.1.1.4.Zone expuse la riscuri tehnologice …………………………….. 141

  3.1.2. Patrimoniul natural şi construit ……………………………………… 142

  3.1.2.1.Patrimoniul natural …………………………………………….. 142

  3.1.2.2.Patrimoniul construit …………………………………………… 144

  3.1.3. Reţeaua de localităţi …………………………………………………. 150

  3.1.3.1.Evoluţia reţelei de localităţi…………………………………….. 150

  3.1.3.2.Infrastructura socio-culturală ………………………………….. 153 - Dotări şi servicii în domeniul învăţământului ……………… 153 - Dotări şi servicii în domeniul sănătăţii …………………….. 155 - Dotări şi servicii în domeniul asistenţei sociale……………. 156 - Dotări culturale …………………………………………….. 158 - Dotări pentru sport, finaniar bancare, juridice……………… 161

 • 3.1.3.3.Echiparea tehnico-edilitară …………………………………... 161

  3.1.3.4.Locuirea ……………………………………………………… 165

  3.1.4. Infrastructurile tehnice majore …………………………………….. 166

  3.1.4.1. Gospodărirea apelor …………………………………………. 166

  3.1.4.2. Amenajări pentru agricultură ………………………………… 169

  3.1.4.3. Infrastructura de transport ……………………………………. 170

  3.1.4.4. Producţia şi transportul energiei electrice ……………………. 173

  3.1.4.5. Producţia şi transportul energiei termice ……………………… 175

  3.1.4.6. Gaze naturale şi fluide combustibile ………………………….. 176

  3.1.4.7. Reţele de telecomunicaţii ……………………………………... 177

  3.1.4.8. Amenajări pentru gestionarea deşeurilor menajere şi industriale …………………………………………………… 178

  3.1.5. Zonificarea teritoriului ……………………………………………… 180

  3.2. Structura socio-demografică ……………………………………………… 184

  2.2.1.Evoluţia populaţiei şi potenţialul demografic ………………………... 184

  2.2.2.Resursele de muncă ………………………………………………….. 186

  3.3. Structura activităţilor ………………………………………………