‡OCUK HAKLARI

download ‡OCUK HAKLARI

of 25

 • date post

  07-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  66
 • download

  0

Embed Size (px)

description

ÇOCUK HAKLARI. Çocuk Haklarının Önemi Ve Anlamı Çocuk Haklarının Konusu Çocuk Haklarının Özellikleri Çocuk Haklarının Kaynakları. Çocuk Haklarının Önemi Ve Anlamı. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of ‡OCUK HAKLARI

 • OCUK HAKLARIocuk Haklarnn nemi Ve Anlamocuk Haklarnn Konusuocuk Haklarnn zellikleri ocuk Haklarnn Kaynaklar

 • *ocuk Haklarnn nemi Ve Anlam1990 ylnda Dnya ocuk Zirvesinde belirtildii gibi, ocuk masum, duyarl ve baml bir varlktr. Ayrca merakl, canl ve umut doludur. Bu dnemi mutlu ve huzurlu ekilde yeni eyler renerek ve gelierek geirirse ileride hem kendisini mutlu klar hem de toplumun mutluluuna katkda bulunur.

 • *ocuk Haklarnn nemi Ve AnlamBir toplumda ocuklar rselenmekte, ihmal ve istismar edilmekte ise o toplumun kltr geri kalm bir kltr olarak deerlendirilebilir. ocuklara deer veren salkl byme ve gelime olanaklar salayan toplumlar da ilerlemekte olan bir kltr olarak deerlendirilebilir.

 • *ocuk Haklarnn nemi Ve Anlamocuun bedensel, dnsel ve ruhsal geliimi sevgi dolu scak bir ortamda yetimesine baldr. ocuun yetimesi bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal ve ahlaksal geliimi ile ilgili nlemlerin alnmas ile birlikte ocuun aile ve toplum iindeki yerini dzenleyen hukuk kurallarna baldr. Bu kurallar insan onuru, saygnl ve zgrlklerine uygun olmasnda ocuun olduu kadar toplumun da yararnadr.

 • *ocuk Haklarnn nemi Ve Anlamocuk hukuku anne babann ocua kar ilk ve temel grevlerini, ocuun da anne babasna kar haklarn dzenleyen kurallar kapsar. Bu kurallar ayn zamanda ocuun topluma uyum salamasnn hukuksal temelini oluturur. Devletin grevi ocuun gvenliine ynelik anne babay desteklemek ve denetlemek deil, ayn zamanda ocuklarn yetenekleri dorultusunda gelimelerini gvence altna almak onlarn ekonomik ve sosyal refahn da

 • *ocuk Haklarnn nemi Ve Anlamsalamak zorundadr. ocuk hukukunun konusuna ocuun topluma kar haklarn dzenleyen kurallar da girer.ocuk hukuku, zel hukuk , ceza, sosyal ve kamu hukuku ile uluslararas szlemelerde bulunan ve ocuklarn haklarn dzenleyen kurallarn btnnden oluur.

 • *ocuk Haklarnn nemi Ve Anlamocuk haklar ise; zel hukuk, sosyal kamu ve uluslar aras hukukta yer alan kurallarn ocuklara tand yetkileri kapsar. ocuk haklar ocuun bedensel, zihinsel, duygusal , sosyal ve ahlaki bakmlardan zgrlk ve saygnlk iinde salkl ve normal biimde geliebilmesi iin hukuk kurallar ile konulan yararlardr. ocuk haklar insan haklar hukukunun bir parasdr.

 • *ocuk Haklarnn nemi Ve Anlamocuk haklar ocuklarn gelime gereksinimleri nedeniyle zel insan haklarna sahip olmas anlamna gelir. Doal hukuk ve pozitif hukuk olmak zere iki yaklamla ele alnabilir. Doal hukuk; ocuun hem insan olmasndan hem de bakma, korunmaya ve yetitirilmeye muhta olmasndan kaynaklanan haklardr. Pozitif hukuk ise; belli bir dnemde belli bir toplumda planlanm fiilen uygulanan hukuktur.

 • *ocuk Haklarnn Konusuocuk haklar felsefi ve hukuksal olmak zere iki yaklamla ele alnabilir. Felsefi yaklamla; ocuk haklarRefah Haklar : ocuklarn beslenme, tbbi hizmet, barnma ve eitim gereksinimlerini salar.Korumac Haklar : Yetersiz ilgiden, ev iindeki ihmal, fiziksel duygusal kt muameleden ya da baka bir tehlikeden koruyan haklardr.Yetikin Haklar : Yetikinlerin sahip olduu

 • *ocuk Haklarnn Konusuhaklarn ocuklar iinde geerli olmasdr.Anne babalara kar haklar : ocuklarn ergenlikten nce ana babalar karsnda bamszlklarn salayan haklar olarak sylenir.

 • *ocuk Haklarnn Konusu20 Kasm 1989 tarihli ocuk Haklarna Dair Szlemede ocuk haklarna yer verilmitir. Bu szleme pek ok lke ynetimi, Birlemi Milletlere bal rgtler ve hkmet d kurulularn ocuklarn ihmal, rselenme ve istismara kar korunmalar iin evrensel standartlar yerletirme abalarnn bir rndr. Bu szlemede ocuk haklar Yaamsal Haklar : ocuun temel gereksinimleri

 • *ocuk Haklarnn Konusu nin karlanmasn ngren haklardr.Gelime Haklar : Eitim hakk, oyun ve dinlenme, bilgi edinme hakk, din, vicdan ve dnce zgrl gibi haklardr.Korunma Haklar : Her trl ihmal, istismar ve smrye kar ocuklarn korunmasn salayan haklardr. Katlma Haklar : ocuun ailede ve toplumda aktif bir rol kazanmasna ynelik haklardr.

 • *ocuk Haklarnn zellikleri1. ocuk Yararnn ncelii : ocuklarn gelimekte olan beden ve zihinlerinin korunmasnn toplumun elinde bulunan kaynaklar asndan ilk ncelii korumas anlamna gelir. Yani birinci ncelik ilkesi ocuun yararlarnn her zaman ve koulda ncelikle korunmasn ifade eder. 2. Kamusallk : ocuk hukukunda yer alan ilikileri dzenleyen hukuk kurallar ounlukla

 • *ocuk Haklarnn zellikleriemredici kurallardr. erii ve ekli deitirilemez. ocuk hukuku yalnzca anne baba ve ocuklar arasndaki ilikileri deil devletin ocua kar olan ykmllklerini de kapsar. 3. Dzenleme serbestliinin bulunmamas ve ekilcilik : Anne baba ve ocuklar arasndaki soy bann hangi usul ve koullarla kurulaca emredici kurallarla belirlenmitir. ocuklar gelii gzel nufusa kayt edilemezler. Anne babann

 • *ocuk Haklarnn zellikleriiradesi ile evlatlktan reddedilemez. Hakim karar olmakszn soy ba reddedilemez. ocuk belli bir yatan nce altrlamaz.4. Gsz Durumda Olanlarn Korunmas : ocuklar gszlerin snflandrlmas iinde zel bir gruptur. Doumdan nce ve sonra bakma ve korunmaya muhtatr.

 • *ocuk Haklarnn KaynaklarUlusal hukukta ocuk haklar Trk hukukunda ocuklarn korunmasna ilikin ereve 1982 anayasas ile oluturulmutur. Anayasann baz maddelerinde ocuk ve ocuk haklarn zel olarak koruyan hkmler bulunmaktadr. Bunun dnda anayasann kiinin haklar ve devleri blmnde yer alan kii haklarndan herkes kavram ierisinde ocuklarda yaralanrlar.

 • *ocuk Haklarnn KaynaklarUluslar aras hukukta ocuk haklarn koruyan temel yasal metin 20 Kasm 1989 tarihli ocuk Haklarna Dair Birlemi Milletler Szlemesidir. Bu szleme ncesinde Uluslar aras ocuklar Koruma Birlii, Cenevre ocuk haklar Bildirgesi, 1959 ocuk Haklar Bildirgesi gibi bildirgeler yaynlanmtr. 23 Haziran 1963 tarihinde UNESCO ( BM Eitim Bilim Ve Kltr rgt ) Trkiye Milli Komisyonu

 • *ocuk Haklarnn KaynaklarGenel Kurulu Trk ocuk Haklar Bildirgesi, Trkiyenin eitim bilim ve kltr alannda almalarnn ve deerlerinin baka lkelerde tannmas iin eitli kurslar salamakta ve yaynlar ile bilimsel toplantlar yapmaktadr. UNESCO Trk Milli Komisyonu Ynetim Kurulunca eitli ocuk haklar beyannamelerinden faydalanlarak bir ocuk haklar kanun tasars hazrlanm ve bu alma Trk ocuk Haklar Beyannamesi olarak kabul edilmitir.

 • *ocuk Haklarnn Kaynaklarocuk haklarna dair Birlemi Milletler Szlemesi temel ilkelerine bakldnda; 1. Ayrmcln nlenmesi2.ocuun yksek yarar3.Yaama ve gelime hakk4. ocuun grlerinin dikkate alnmas

 • *ocuk Haklarnn KaynaklarSzlemenin ocuklara tand haklara bakldnda ise; u grlr ki bu szleme ocuk haklarn btncl yaklamla dzenleyen hukuksal bir metindir. Bu haklar unlardr :1. Kiisel Haklar : ocuun kii varl ile mal varlna ilikin olup zel hukuk alanna girer.ocuun tanmAyrmclk yasaocuun yksek yarar ( Gvenlii)

 • *ocuk Haklarnn Kaynaklarocuun ana babas tarafndan yetitirilme hakkYaama ve gelime hakk,ocuun isim vatandalk ve kimlik hakkGr ve dncelerini aklama, bilgi alma hakkDnce, dnceyi aklama, vicdan ve din zgrlDernek kurma, bar toplanma zgrlzel yaam, aile, konut, haberleme zgrl

 • *ocuk Haklarnn KaynaklarKt muamele ve istismardan korunma hakk2. Ekonomik Sosyal ve Kltrel Haklar :Salk hakkSosyal gvenlik hakkEitim hakk3. Korunma Haklar :Anne babas tarafndan yetitirilme ve onlara kar korunma hakk

 • *ocuk Haklarnn Kaynaklarocuklar anne babadan ayrma yasaocuun ailesi dnda korunmaszel durumdaki ocuklarn korunmasstismara kar korunmaSua itilmi ocuklarn korunmasSava ortamndaki ocuklarn korunmas

 • *ocuk Haklarnn Kaynaklarocuk haklarna dair szlemenin Birlemi Milletler Genel Kurulunda kabulnden yaklak bir yl sonra 1990 tarihinde New Yorkta ocuklar iin dnya zirvesi gerekletirilmitir.Zirve sonucunda ocuklarn yaatlmalar, korunmalar ve gelitirilmelerini ilikin dnya bildirgesi ile dnya bildirgesinin uygulanmas iin faaliyet plan benimsenmitir. Bu plan lke ynetimlerine, uluslar aras kurululara ve toplumun dier btn kesimlerine yol gstermesi

 • *ocuk Haklarnn Kaynaklariin hazrlanmtr. Trkiye 1993 ylnda ilgili tm sektrlerin katlm ile ocuklarn yaatlmas, gelitirilmesi, korunmasna ilikin ocuklara ilikin Ulusal Faaliyet Programn hazrlam ve ulusal dzeyde uygulamaya konulmutur. Daha sonra bu program 1995 ylnda lke koul ve gereksinimlerine gre gncelletirilmitir.