ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare...

of 160 /160
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU”, JUD. BACĂU APROBAT, DIRECTOR, PROF. ANTIP CRINA RAMONA …………………………….. AVIZAT PRESEDINTE COMISIE S.C.I.M. PROF. SAVA RODICA ……………………. OPIS DOCUMENTE STANDARDUL 1-ETICĂ ȘI INTEGRITATE Nr.crt. / Cod formular Documente privind mediul de control Pag. PO-01.01 DESEMNAREA CONSILIER ETICĂ 3 F01-PO-01.01 Hotărâre C.A. privind desemnarea consilierului de etică 30 F02-PO-01.01 Decizie numire a consilierului de etică 33 F03-PO-01.01 Anexă fișă post cu atribuțiile consilierului de etică 35 PO-01.02 ELABORAREA CODULUI DE ETICĂ 44 F01-PO-01.02 Hotărârea C.A. privind numirea Comisiei de elaborare a Codului de etică 72 F02-PO-01.02 Decizie numire Comisie de elaborare a Codului de etică 74 F03-PO-01.02 Hotărârea C.A. privind aprobarea, comunicarea şi aplicarea Codului de etică 76 F04-PO-01.02 Decizie aplicare a Codului de etică 78

Embed Size (px)

Transcript of ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare...

Page 1: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU”,

JUD. BACĂU

APROBAT,

DIRECTOR,

PROF. ANTIP CRINA RAMONA

……………………………..

AVIZAT

PRESEDINTE COMISIE S.C.I.M.

PROF. SAVA RODICA

…………………….

OPIS DOCUMENTE

STANDARDUL 1-ETICĂ ȘI INTEGRITATE

Nr.crt. / Cod

formular Documente privind mediul de control Pag.

PO-01.01 DESEMNAREA CONSILIER ETICĂ 3

F01-PO-01.01 Hotărâre C.A. privind desemnarea consilierului de etică 30

F02-PO-01.01 Decizie numire a consilierului de etică 33

F03-PO-01.01 Anexă fișă post cu atribuțiile consilierului de etică 35

PO-01.02 ELABORAREA CODULUI DE ETICĂ 44

F01-PO-01.02 Hotărârea C.A. privind numirea Comisiei de elaborare a Codului de etică 72

F02-PO-01.02 Decizie numire Comisie de elaborare a Codului de etică 74

F03-PO-01.02 Hotărârea C.A. privind aprobarea, comunicarea şi aplicarea Codului de etică 76

F04-PO-01.02 Decizie aplicare a Codului de etică 78

Page 2: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PO-01.03 SEMNALAREA NEREGULARITĂŢILOR 80

F01-PO-01.03 Formular sesizare neregularităţi 102

F02-PO-01.03 Registru neregularităţi 104

PO-01.04 CERCETARE DISCIPLINARĂ 105

F01-PO-01.04 Hotărârea C.A. privind numirea Comisie de cercetare disciplinară 132

F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134

F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136

F04-PO-01.04 Hotărârea C.A. privind aprobarea, aplicarea şi comunicarea sancţiunii disciplinare 137

F05-PO-01.04 Decizie comunicare sancţiune salariat 138

F06-PO-01.04 Proces-verbal de audiere a salariatului 139

F07-PO-01.04 Raport de cercetare disciplinară prealabilă 140

PO-01.05 IDENTIFICAREA ŞI GESTIONAREA ABATERILOR 142

F01-PO-01.05 Formular pentru identificarea abaterilor 159

F02-PO-01.05 Registru gestionare abateri 160

Page 3: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

DESEMNARE CONSILIER ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.01

3

Nr. înreg. ______/_____________

PROCEDURA OPERATIONALA

DESEMNARE CONSILIER ETICA

PO-01.01

Ediția I, 02.11.2018, Revizia 0

Page 4: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

DESEMNARE CONSILIER ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.01

4

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după

caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale

Elemente

privind

responsabilii/

operaţiunea

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura

1 2 3 4 5

1.1 Elaborat

Popa Liliana Responsabil Cod de

conduita etica

02.11.2018

1.2 Verificat Sava Rodica

Presedinte Comisie

SCIM

02.11.2018

1.3 Aprobat

Antip Crina Ramona Director

02.11.2018

Page 5: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

DESEMNARE CONSILIER ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.01

5

Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii de sistem

Nr.

Crt

Editia/ revizia in

cadrul editiei

Componenta revizuita

Modalitatea reviziei

Data de la care se aplica

prevederile editiei sau

reviziei editiei

1 2 3 4

1 Editia 1

- 02.11.2018

2 Revizia 1

Page 6: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

DESEMNARE CONSILIER ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.01

6

Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia

din cadrul ediţiei procedurii operaţionale

Scopul

difuzării

Ex

Nr.

Serviciu

/Birou/

Compartiment

Funcţia Nume şi

prenume

Data

primirii

Semnătura

1 2 3 4 5 6 7

3.1. Informare /

Aplicare

1 Cod de

Conduita Etica

Responsabil

CCE

Popa Liliana 02.11.2018

3.2. Aprobare 1 Director Director Antip Crina Ramona 02.11.2018

3.3 Verificare 1 Comisie SCIM Presedinte Sava Rodica

02.11.2018

3.4 Arhivare 1 Cod de

Conduita Etica

Responsabil

CCE

Popa Liliana 02.11.2018

Page 7: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

DESEMNARE CONSILIER ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.01

7

1. Scopul procedurii operaţionale

1.1 Această procedură descrie etapele care se parcurg,stabilește compartimentele și persoanele

implicate și prezintă activitățile desfășurate și documentele ce se întocmesc pentru consilierea

etică a salariaților unității şcolare.

1.2 Da asigurari cu privire la existenta documentatiei adecvate derularii activitatii privind

modul de implementare a Codului de conduita etica pentru salariatii din cadrul Școlii Gimnaziale

”Nicolae Bălcescu”.

1.3 Asigura continuarea activitatii ,inclusiv in conditiile de fluctuatie a personalului.

1.4 Sprijina auditul si /sau alte organisme abilitate in actiuni de auditare si/sau control ,iar

pe manager in luarea deciziei. Operatiunea atenta de verificare a documentatiei este un real sprijin

pentru audit sau pentru alte organisme abilitate in actiuni de auditare,pentru directorul Școlii

Gimnaziale ”Nicolae Bălcescu”, in luarea deciziilor pentru asigurarea bunei functionari a

activitatii unitatii de invatamant.

Page 8: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

DESEMNARE CONSILIER ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.01

8

2. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale

2.1 Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura de sistem;

-Procedura de sistem se refera la modul de implementare a Codului de conduita etica pentru

salariatii din cadrul Școlii Gimnaziale ”Nicolae Bălcescu”.

-Reglementeaza normele de conduita profesionala a intregului personal.

2.2 Delimitarea explicită a activităţii procedurale in cadrul portofoliului de activitati

desfasurate de Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu”.

-modul de implementare a Codului de conduita etica;

-normele de conduita profesionala sunt obligatorii pentru personalul contractual din cadrul

autoritatilor si institutiilor publice, incadrat in baza prevederilor Legii nr.53/2003 (Codul muncii)

cu modificarile si completarile ulterioare, exceptie facand persoanele care au fost numite politic

sau alese;

2.3 Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale

activităţii procedurate

2.3.1 Compartimente furnizoare de date – Compartimentele prevazute in organigrama

institutiei.

2.3.2 Compartimente beneficiare : - Directorul unitatii de invatamant

Page 9: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

DESEMNARE CONSILIER ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.01

9

3. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate:

3.1. Legislație primară:

OMEN nr. 4831/2018 privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului didactic

din învăţământul preuniversitar

Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar

preventive, republicată;

Codul Muncii aprobat prin Legea 53/2003 republicat cu completările și modificările

ulterioare.

Legea nr. 1/2011 art. 5 alin. (1) și art. 7 alin. (1), art. 98, cu modificările și completările

ulterioare;

3.2. Legislaţie secundară:

OSGG Nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al

entităților publice;

ORDIN nr. 5.550 / 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare

a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar

3.3. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice

Regulament de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

Regulamentul de ordine interioară

Regulamentul intern

Circuitul documentelor;

Page 10: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

DESEMNARE CONSILIER ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.01

10

4. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională

4.1. Definiţii ale termenilor

Nr.

crt.

Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul

1. Procedura de sistem prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor

de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii,cu privire

la aspectul procesual la nivelul unuia sau mai multor compartimente din cadrul

Școlii Gimnaziale ”Nicolae Bălcescu”

2. Ediţie a unei proceduri

operaţionale

forma iniţială a unei proceduri operaţionale, aprobată şi difuzată;

3. Revizia în cadrul unei

ediţii

acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a

uneia sau mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni

care au fost aprobate şi difuzate;

4. Personal contractual persoana numita intr-o functie in autoritatile sau institutiile publice in conditiile

Legii 53/2003 ,cu modificarile si completarile ulterioare

5. Functie totalitatea atributiilor si responsabilitatilor stabilite de autoritatea sau institutia

publica in fisa postului,in temeiul actelor normative in vigoare

6. Interes public acel interes care implica garantarea si respectarea de catre institutiile si

autoritatile publice a drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale

cetatenilor, recunoscute de Constitutie ,legislatia interna si tratatele

internationale la care Romania este parte, precum si indeplinirea atributiilor de

serviciu, cu respectarea principiilor, eficientei,eficacitatii si economicitatii

cheltuirii resurselor

7. Interes personal acel avantaj material sau de alta natura ,urmarit ori obtinut in mod direct sau

indirect, pentru sine ori pentru altii de catre personalul contractual prin folosirea

influentei, facilitatilor, relatiilor, informatiilor la care are acces ca urmare a

exercitarii atributiilor functiei ocupate

8. Conflict de interese situatia sau imprejurarea in care interesul personal,direct ori indirect al

angajatului contractual contravine interesului public, astfel incat afecteaza sau

ar putea afecta independenta si impartialitatea sa in luarea deciziilor ori

Page 11: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

DESEMNARE CONSILIER ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.01

11

indeplinirea la timp si cu obiectivitate a indatoririlor care ii revin in exercitarea

functiei detinute

9. Informatie de interes

public orice informatie care priveste activitatile sau care rezulta din activitatile unei

autoritati publice ori institutie publica indiferent de suportul ei

10. Informatie cu privire la

date personale orice informatie privind o persoana identificata sau identificabila

4.2 Abrevieri ale termenilor

Nr.

crt.

Abrevierea Termenul abreviat

1. OTC Ordonator tertiar de credite

2. AF Administrator financiar

3. G Gestionar

4. Ct. Contabiliate

5. E Elaborare

6. V Verificare

7. Ap Aprobare

8. Ah Arhivare

9. Acp Alte compartimente

10. OPC Ordonator principal de credite

11. Scr. Secretar; Secretariat

12. ISJ Inspectorat Scolar Judetean

13. MEN Ministerul Educatiei Nationale

Page 12: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

DESEMNARE CONSILIER ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.01

12

5. Descrierea procedurii operaţionale:

5.1. Generalităţi: Prezentarea modalităţilor de realizare pentru consilierea etică a salariaților

unității şcolare. Consilierul de etică reprezintă persoana angajată într-o instituţie publică şi care

are, conform legii, atribuţii clare de prevenire a încălcării normelor de conduită, la orice nivel, în

interiorul instituţiei pe care o reprezintă.

Consilierul de etică are un set de atribuţii specifice care vizează combaterea corupţiei sau

creşterea integrităţii publice şi monitorizarea normele de conduită,el este numit dintre persoanele

din organigrama existentă.

Pentru a putea acționa în conformitate cu valorile entității publice, salariații au nevoie de

sprijin și de o comunicare deschisă, în special atunci când este vorba despre ajutorul acordat pentru

rezolvarea dilemelor și a incertitudinilor în materie de conduită adecvată.

Conducerea unității trebuie să supravegheze comportamentul efectiv al salariaților din

subordine, referitor la standardul de etică și integritate, și să trateze în mod adecvat orice abatere

de la codul de conduită.

5.2. Documente utilizate:

5.2.1. Lista documentelor:

- Formular privind depunerea unei sesizări / reclamaţii

-cod etică

-rapoarte întocmite

-chestionare

Page 13: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

DESEMNARE CONSILIER ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.01

13

5.2.2. Modul de lucru:

1 Desemnarea consilerului de

etică

Directorul unității de învățământ va desemna prin decizie consilerul

de etică la nivelul unității școlare . Conținutul deciziei va fi adus la

cunoștința consilerului iar un exemplar din decizie va fi înmânat sub

semnătură.

2 Atribuţiile consilerului Consilierul de etică reprezintă persoana angajată într-o instituţie

publică şi care are, conform legii, atribuţii clare de prevenire a

încălcării normelor de conduită, la orice nivel, în interiorul instituţiei

pe care o reprezintă.

Consilierul de etică are un set de atribuţii specifice care vizează

combaterea corupţiei sau creşterea integrităţii publice şi

monitorizarea normele de conduită,el este numit dintre persoanele

din organigrama existentă.

Consilerul de etică are următoarele atribuţii:

-primirea sesizărilor pe linie de consiliere etică,

-analizarea sesizărilor,

-propuneri de măsuri pentru rezolvarea situației ,dacă aceasta

reprezintă o abatere disciplinară se va avea în vedere acest aspect

-acordarea de consultanţă şi asistenţă salariaţilor cu privire la

respectarea normelor de

conduită ;

-monitorizarea aplicării prevederilor codului de conduită în cadrul

unităţii;

-întocmirea de rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de

conduită de către salariaţi.

Page 14: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

DESEMNARE CONSILIER ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.01

14

3 Metode pentru

monitorizarea aplicării

prevederilor Codului de

conduită a salariaţilor

Consilierul de etică trebuie să monitorizeze în scopul de a afla

măsura în care sunt respectate principiile şi normele generale de

conduită profesională de către salariaţi şi să îi ajute pe aceştia să

cunoască, înţeleagă şi respecte mai bine aceste norme.

Planul specific de monitorizare şi consultanţă trebuie personalizat de

fiecare consilier de etică în funcţie de particularităţile unităţii în care

lucrează. Consilierul de etică trebuie să combine mai multe metode

şi instrumente de cercetare pentru a avea o imagine cuprinzătoare

asupra aplicării Codului de conduită. Se recomandă folosirea cel

puţin a chestionarelor administrative şi a interviului ca metode de

monitorizare a aplicării Codului de conduită.

Pentru atingerea standardelor de etică stabilite de lege, indicat este ca

fiecare consilier de etică să realizeze anual un plan minim de

activităţi, care să includă un plan de monitorizare şi un plan de

consiliere etică. Un asemenea plan minim de activităţi, aprobat de

conducerea unităţii , are rolul de a stabili puncte de reper anuale ,

consilierul de etică trebuie să aplice metode şi instrumente care să

sprijine respectarea de către salariaţi a principiilor şi normelor de

conduită.

Monitorizarea înseamnă culegerea sistematică, filtrarea şi stocarea

informaţiilor relevante pentru controlul informaţiilor relevante

privind cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea Codului de conduită.

Monitorizarea desemnează colectarea, analizarea şi utilizarea

informaţiei cu scopul de a asigura controlul managerial şi luarea

deciziei.

Monitorizarea aplicării Codului de conduită oferă informaţie

consilierului de etică şi conducerii instituţiei pentru:

- identificarea problemelor în implementarea Codului de conduită;

Page 15: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

DESEMNARE CONSILIER ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.01

15

- identificarea de soluţii alternative pentru rezolvarea problemelor;

- fundamentarea activităţii de consultanţă şi asistenţă în privinţa

normelor de conduită;

- evaluarea progresului implementării Codului de conduită de la o

perioadă la alta.

4 Consultanţă cu privire la

respectarea normelor de

conduită

Respectarea unor principii de bază în consultanţa cu privire la

normele de conduită este esenţială. Aceste principii trec dincolo de

principiile legale şi se referă la atitudinea consilierului de etică în

raport cu salariaţii pe care îi consiliază.Aceste principii sunt:

confidenţialitatea şi nondiscriminarea.

Asistenţă cu privire la respectarea normelor de conduită

Asistenţa pe care consilierul de etică o poate oferi vine astfel în

completarea activităţii de

consultanţă. Consilierul de etică oferă asistenţă cu privire la

respectarea normelor de etică, să fie alături de colegii care îi solicită

sprijinul, pe toată perioada acţiunilor pe care aceştia le întreprind,

în rezolvarea unor probleme de conduită sau a unor dileme etice.

Consilierul de etică trebuie să acorde asistenţă doar în vederea

asigurării integrităţii şi echilibrului în unitate, pentru respectarea cât

mai adecvată a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi a

interesului suveran al cetăţeanului pe care instituţia publică trebuie să

îl servească.

Atât în cazul consultanţei cât şi în cazul asistenţei, este esenţial pentru

consilierul de etică să ofere colegilor săi un cadru de încredere, ca

persoană şi ca profesionist. Aceasta înseamnă implicit credibilitatea

pe care consilierul de etică o are în faţa colegilor şi în egală măsura

înseamnă disponibilitatea de sprijin pe care o manifestă faţă de

Page 16: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

DESEMNARE CONSILIER ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.01

16

aceştia. Încrederea derivă totodată şi din responsabilitatea cu care

fiecare persoană îşi asumă diferite aspecte ale activităţii profesionale,

aşa încât consilierul de etică trebuie să manifeste un model de

comportament dezirabil din toate aceste perspective.

Realizarea unei relaţii de încredere care să stimuleze solicitarea de

sprijin şi consultanţă pentru rezolvarea unor probleme sau dileme

etice, va porni aşadar dintr-o atitudine mai degrabă proactivă decât

reactivă a consilierului de etică, astfel încât personalul din unitate să-

l identifice şi să-l recunoască pe consilierul de etică drept un reper de

sprijin şi îndrumare pentru clarificarea unor aspecte ce ţin de

conduită, de comportamentul etic şi integru în exercitarea funcţiei

publice.

5 Principii de lucru în

activitatea consilerului de

etică

- Confidenţialitatea; Conform acestui principiu, informaţiile

dobândite în cursul activităţii de monitorizare şi consiliere etică, care

se referă la persoane identificabile şi situaţii concrete, trebuie să

rămână confidenţiale şi nu vor fi divulgate niciunei persoane din

interiorul sau din afara instituţiei. Consilierii de etică vor proteja

confidenţialitatea tuturor informaţiilor personale adunate în timpul

activităţilor lor şi se vor abţine de la dezvăluirea informaţiilor pe care

le deţin despre colegi, despre beneficiari, prietenii sau familia

colegilor, despre situaţii concrete, excepţie

făcând următoarele: prevenirea unui pericol iminent, prevenirea

săvârşirii unei fapte penale sau împiedicarea producerii rezultatului

unei asemenea fapte ori înlăturarea urmărilor prejudiciabile ale unei

asemenea fapte.

- Nondiscriminarea; Consilierul de etică va trata orice persoană cu

acelaşi profesionalism indiferent de cultură, naţionalitate, etnie,

culoare sau rasă, religie, sex sau orientare sexuală, statut marital,

Page 17: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

DESEMNARE CONSILIER ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.01

17

abilităţi fizice sau intelectuale, vârstă, statut socio-economic sau orice

altă caracteristică

personală, condiţie sau statut. Consilierii de etică vor manifesta

respect faţă de experienţele, cunoştinţele, valorile, ideile, opiniile şi

opţiunile celorlalţi şi nu vor încerca să le impună propriile lor idei,

valori sau opinii şi se vor abţine de la angajarea de remarce sau

comportamente ce aduc

prejudicii demnităţii celorlalţi.

- Transparenţa rezultatelor; Rezultatele generale (sub formă

statistică sau de tipuri de situaţii şi dileme etice) ale activităţii de

monitorizare şi consiliere etică sunt publice şi trebuie aduse la

cunoştinţa angajaţilor din respectiva instituţie.

- Consultarea şi dezbaterea problemelor de conduită; Problemele

generale şi soluţiile pentru creşterea standardelor etice trebuie

dezbătute cu cei afectaţi .

6 Instrumente pentru

monitorizarea aplicării

prevederilor Codului de

conduită a salariaţil

Instrumentele dezvoltate în monitorizarea şi evaluarea politicilor

publice sunt foarte diverse: ancheta sociologică, interviul,observaţia,

experimentul, analiza documentelor, analiza de reţea socială, etc.

Consilierii de etică pot identifica tipul de etică predominant la nivelul

instituţiei, nevoile de consiliere etică, dilemele cu care se confruntă

salariaţii, presiunea pentru respectarea normelor de conduită din

partea mediului extern (cetăţeni, firme, alte instituţii publice) şi intern

(colegii, conducerea).

Ancheta sociologică-Chestionare administrative

Una dintre metodele recomandate consilierilor de etică este ancheta

sociologică, sub forma aplicării de chestionare administrative,.

Page 18: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

DESEMNARE CONSILIER ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.01

18

tehnică utilizată în vederea evaluării serviciilor unității de către

cetăţeni.

Interviul

Interviul permite obţinerea de informaţii în profunzime cu privire la

valorile şi credinţele ce întemeiază percepţiile participanţilor.

Interviurile se realizează, de regulă, după centralizarea rezultatelor

chestionarelor administrative, pentru a sonda mai în amănunt o

anumită problemă. Consilierul de etică trebuie să înţeleagă cauzele

nerespectării unei anumite norme de conduită. Pot fi cauze care ţin

de valorile individului, de ceea ce consideră drept şi nedrept, de

modul de organizare al respectivei instituţii .

Analiza documentelor

Pentru monitorizarea respectării normelor de conduită consilierii de

etică pot consulta documente interne şi externe instituţiei în care

lucrează. Astfel de rapoarte, studii de caz, statistici îi pot ajuta să

înţeleagă mai bine dilemele etice cu care se confruntă colegii săi.

Raportarea rezultatelor monitorizării

Toată această activitate de colectare şi analiză de date trebuie

prezentată conducătorilor unității școlare pentru a lua măsuri de

creştere a respectării Codului de conduită. Raportul consilierului de

etică se realizează pentru a oferi managerilor acces la informaţia

relevantă, la timpul potrivit. Un astfel de raport facilitează analiza

problemelor, permite analiza evoluţiei în timp a problemelor, asigură

învăţarea din experienţă etc. Atunci când există probleme generale,

consilierul de etică poate facilita organizarea de întâlniri interne în

care să fie generate soluţii care, mai apoi, să fie propuse conducerii

unității. Raportul ar trebui să fie public atât în interiorul cât şi în

exteriorul unității școlare.

Page 19: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

DESEMNARE CONSILIER ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.01

19

7 Primirea și rezolvarea

sesizărilor

Comisia de etică desemnată poate fi sesizată în scris de orice

persoană fizică, organ sau organism care a constatat încălcarea

normelor de etică de către un membru al unității școlare. Comisia se

poate sesiza şi din oficiu.Sesizarea va indica în mod explicit numele

persoanei care se face vinovată de încălcare,numele celui care face

sesizarea şi faptele imputate acestuia.Sesizările se înregistrează la

secretariatul unitatii .Comisia poate decide să nu ia în considerare

sesizările anonime.Orice persoană cu funcţie de conducere din

unitate care primeşte o sesizare privind încălcarea regulilor de etică

are obligaţia de a o înainta Comisiei de etică spre analiză.După

sesizare, comisia citează pentru audiere persoana sau reprezentantul

care a formulat sesizarea şi persoana învinuită.Comisia poate decide

să citeze pentru audiere, la cererea părţilor sau din oficiu, orice

persoană ce deţine informaţii necesare soluţionării cauzei. Identitatea

persoanelor va fi păstrată confidenţială la cererea acestora.

Audierile au loc în şedinţă secretă, iar membrii comisiei sunt ţinuţi să

păstreze secretul

audierilor şi deliberărilor până la redactarea raportului final.În urma

cercetărilor efectuate, comisia elaborează un raport. Atunci când cele

sesizate se confirmă în tot sau în parte, raportul se înaintează

Consiliului Profesoral cu propuneri privind măsurile ce se impun a fi

luate.Atunci când cele semnalate nu se confirmă, raportul se

păstrează la Comisie. O copie a acestui raport se poate înmâna celui

învinuit la cererea acestuia precum și consilierului .

În toate situaţiile, persoana care a formulat sesizarea va fi înştiinţată

de rezultatul cercetărilor,

prin comunicarea unei copii a raportului. Comisia de etică, în funcţie

de gradul de încălcare a normelor Codului, poate propune comisiei

de cercetare disciplinară de la nivelul unităţii noastre analiza cazului

Page 20: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

DESEMNARE CONSILIER ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.01

20

în vederea sancţionării disciplinare, în conformitate cu prevederile

“Statutului personalului didactic” din cadrul Legii Educaţiei

Naţionale 1/2011.

Orice salariat al unității școlare suspectat de a fi încălcat standardele

profesiei, inclusiv dispoziţiile din Cod, poate fi acuzat de conduită

non-profesională.În cazul încălcării intenţionate a prevederilor

codului etic, fapt dovedit în urma anchetei şi a audierilor comisiei de

etică, aceasta din urmă poate iniţia următoarele măsuri, în funcţie de

gradul de încălcare a prevederilor Codului, de repetarea

comportamentului respectiv, precum şi în funcţie de punctul de

vedere al Consiliului Profesoral sau a altor organisme precum,

Consiliul Reprezentativ al Părinţilor, Consiliul Şcolar al Elevilor:

Comparimentul de secretarita va redacta o adresă către angajatul care

a încălcat codul de conduită,prin care va face comunicare privind

măsurile propuse .Adresa va fi înregistrată,semnată de către

directorul unității și predată salariatului pe bază de semnătură. Dacă

este cazul salariatul, pe adresa respectivă, în scris, îsi exprimă acordul

sau refuzul.În cazul în care este nemulțumit de răspuns va depune un

referat la directorul unității de învățământ care va reanaliza

sancțiunea dată.

Toate rapoartele pe care consilerul etic le întocmește, vor fi predate

Comisiei de etică, iar aceasta le va prezenta anual,Consiliului

Profesoral .

8 Obligațiile consilerului de

etică

Consilierul de etică este obligat ca în exercitarea atribuţiilor lor legale

să de- a dovadă de transparenţa decizională, în vederea prevenirii

încălcării normelor de conduită.

Page 21: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

DESEMNARE CONSILIER ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.01

21

5.2.3. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii:

Nr. crt. Compartimentul (postul)/acţiunea

(operaţiunea)

Activităţile desfăşurate

1 Desemnarea consilerului de etică Directorul unității de învățământ va desemna prin

decizie consilerul de etică la nivelul unității

școlare .

2 Atribuţiile consilerului Consilerul de etică are atribuţii de

monitorizare cu privire la respectarea normelor

de conduită și întocmirea rapoartelor trimestriale

privind respectarea normelor de conduită de către

salariaţi.

3 Metode pentru monitorizarea aplicării

prevederilor Codului de conduită a

salariaţilor

Consilierul de etică trebuie să monitorizeze în

scopul de a afla măsura în care sunt respectate

principiile şi normele generale de conduită

profesională de către salariaţi şi să îi ajute pe

aceştia să cunoască, înţeleagă şi respecte mai bine

aceste norme.

4 Consultanţă cu privire la respectarea

normelor de conduită

Respectarea unor principii de bază în consultanţa

cu privire la normele de conduită este esenţială.

Aceste principii trec dincolo de principiile legale

şi se referă la atitudinea consilierului de etică în

raport cu salariaţii pe care îi consiliază.

5 Principii de lucru în activitatea consilerului

de etică

- Confidenţialitatea; Nondiscriminarea,

Transparenţa rezultatelor; Consultarea şi

dezbaterea problemelor de conduită;.

6 Instrumente pentru monitorizarea

aplicării prevederilor Codului de

conduită a salariaţil

Instrumentele dezvoltate în monitorizarea şi

evaluarea politicilor publice sunt foarte diverse:

ancheta sociologică, interviul,observaţia,

Page 22: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

DESEMNARE CONSILIER ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.01

22

experimentul, analiza documentelor, analiza de

reţea socială, etc.

7 Primirea și rezolvarea sesizărilor pe linie

de consiliere etică

Comisia de etică desemnată poate fi sesizată în

scris de orice persoană fizică, organ sau organism

care a constatat încălcarea normelor de etică de

către un membru al unității școlare.

8 Obligațiile consilerului de etică Consilierul de etică este obligat ca în exercitarea

atribuţiilor lor legale să de- a dovadă de

transparenţa decizională, în vederea prevenirii

încălcării normelor de conduită.

5.2.4. Valorificarea rezultatelor activităţii:

-asigurarea cadrului legal necesar pentru Privind modul de consilere a salariaților

Page 23: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

DESEMNARE CONSILIER ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.01

23

6. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii:

Directorul

- desemnează prin decizie consilerul de etică la nivelul unității școlare

- analizează contestațiile depuse

Comisia de etică:

- va analiza sesizarea privind încălcarea eticii

- prezentintă raportul de încălcare a codului de etică către directorul unității

- prezentintă rapoartele întocmite, anual,Consiliului Profesoral

Consilierul de etică:

- întocmește rapoarte pe linie de consiliere etică,

- este informat de sesizările înregistrate,

- propunere măsuri pentru rezolvarea situației ,

- acordară consultanţă şi asistenţă salariaţilor cu privire la respectarea normelor de conduită;

- monitoriează aplicarea prevederilor codului de conduită în cadrul unităţii;

- întocmește rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către salariaţi.

Secretarul unității:

- înregistrează si înmânează decizia de numire a consilerului etic

- înregistrează referatele

- redactează, înregistrează și comunică adresa salariatului

Page 24: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

DESEMNARE CONSILIER ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.01

24

7. FORMULAR EVIDENȚĂ MODIFICĂRI

Nr.

crt.

Ediție Data

ediției

Rev. Data

reviziei

Pag. Descriere

modificare

Semnătura

conducătotului

compartimentului

1

1 Data

din PO

- - - Actualizare OSGG

Nr. 600 / 2018

privind aprobarea

Codului Controlului

Intern

Page 25: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

DESEMNARE CONSILIER ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.01

25

8. FORMULAR ANALIZĂ PROCEDURĂ

Nr.

crt.

Compartiment Conducător

compartiment

Nume și prenume

Înlocuitor de

drept sau

delegat

Aviz favorabil Aviz

nefavorabil

Semnătura Data

Semnătura Data Observații

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Page 26: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

DESEMNARE CONSILIER ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.01

26

9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII

Nr.

ex.

Compartiment Nume și prenume Data primirii Semnătura Data

retragerii

Data intrării

în vigoare a

procedurii

Semnătura

Page 27: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

DESEMNARE CONSILIER ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.01

27

10. Anexe, înregistrări, arhivări:

Nr.

Anexă/

Cod

formular

Denumire anexă Elaborator Aprobat Număr

Ex.

Difuzare Arhivare Alte el.

Loc. Per.

1 Formular sesizare încălcare cod etic

F01-PO-

01.01

Hotărârea C.A. privind desemnarea

consilierului de etică

F02-PO-

01.01

Decizie numire a consilierului de

etică

F03-PO-

01.01

Anexă fișă post cu atribuțiile

consilierului de etică

Page 28: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

DESEMNARE CONSILIER ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.01

28

11. Cuprins

Nr. Componentei

în cadrul procedurii

operaţionale

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Pagina

1 Coperta 3

2 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei

sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale

4

3 Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii

operationale

5

4 Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa, caz,

revizia din cadrul editiei procedurii operationale

6

5 Scopul procedurii operaţionale 7

6 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 8

7 Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile procedurii

operaţionale

9

8 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura

operaţională

10

9 Descrierea procedurii operaţionale 12

10 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 23

11 Formular evidență modificări 24

12 Formular analiză procedură 25

13 Lista de difuzare a procedurii 26

14 Anexe, înregistrări, arhivări 27

15 Cuprins 28

Page 29: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

DESEMNARE CONSILIER ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.01

29

ANEXA 1 –MODEL FORMULAR SESIZARE ÎNCALCARE COD ETIC

Formular privind depunerea unei sesizări / reclamaţii

Subsemnatul/a

..................................................................................................................

Relaţia cu unitatea școlară:

a) Elev/ă în clasa:

.....................................................................

b) Cadru didactic:

.....................................................................................................

c) Personal administrativ:

d) ........................................................................................

e) Colaborator:

..........................................................................................................

f) Altele:

.....................................................................................................................

Date de contact: Adresa email:

Număr de telefon:

Adresă:

Data depunerii reclamaţiei:

Declar următoarele:

Declaraţia conţine date privitoare la derularea evenimentelor relevante (dată, loc, eventuali

martori), numele şi relaţia cu unitatea scolara a persoanei/persoanelor reclamate. Dacă există

martori, se vor preciza numele acestora, şi în măsura în care este posibil, date de contact,

calitatea acestora în unitate (elevi, cadre didactice, personal nedidactic si auxiliar,

colaboratori etc.).

Page 30: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

DESEMNARE CONSILIER ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.01

30

ANEXA 2 - F01-PO-01.01 Hotărârea C.A. privind desemnarea consilierului de etică

Unitatea de învăţământ ......................................................................

HOTARAREA nr . ........ din ...........................

pentru numirea Comisiei de elaborare a Codului de etica

Consiliul de administratie al ……………………………………………, intrunit

in sedinta in data de ……………….

în temeiul:

- OMEN nr. 4831/2018 privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului didactic din

învăţământul preuniversitar

- OSGG Nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților

publice

- art. 98 alin 2 lit b din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011, cu modificarile si

completarile ulterioare;

având în vedere prevederile:

- LEGEA nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită

- standardul I din - OSGG Nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern

managerial al entităților publice.

-art. 10 şi art. 16 din O.M.E.C.T.S. nr. 5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de

organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar.

-O.M.E.C.T.S. nr 5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a

Consiliului Naţional de Etică din învăţământul preuniversitar.

Page 31: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

DESEMNARE CONSILIER ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.01

31

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se numeşte la nivelul unităţii de învăţământ Comisia de etică1 pe durata a doi ani

şcolari, ce se constituie şi funcţionează în subordinea Consiliului Profesoral formată din:

prof.________ președinte2

prof.________ membru;

prof.________ membru;

prof.________ membru;

prof.________ membru;

_____________membru3

_____________membru4

_____________membru5

Art. 2 Liderul Sindical al unităţii şcolare participă la lucrările Comisiei, cu drept de vot

consultativ.

Art. 3 Comisia îşi alege, din rindul membrilor, cu majoritate de voturi, un preşedinte pe durata

mandatului.

Art. 4 Lucrările de secretariat ale Comisiei sunt asigurate de Secretarul ales al comisiei din

rândul membrilor.

Art. 5 Comisia de etică are următoarele atribuţii:

- elaborarea sau, după caz, modificarea şi completarea Codului etic al unităţii şcolare;

- analiza sesizărilor privind încălcările eticii;

- formularea de avize cu privire la aspectele etice implicate de reglementările interne ale unităţii;

- prezentarea de rapoarte anuale Consiliului Profesoral;

1 Nu pot fi membri ai Comisiei de etică persoanele care ocupă funcţii de conducere în cadrul unităţii şcolare.

2 ales din rindul membrilor 3 reprezentant al personalului nedidactic şi didactic auxiliar;

4 reprezentanţi ai elevilor.4 5 reprezentanţi ai elevilor.5

Page 32: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

DESEMNARE CONSILIER ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.01

32

Art. 6 Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se

păstrează la dosarul hotărârilor adoptate.

Presedinte Consiliu de Administratie, Secretar,

prof. ...................................... .......................................

Voturi

- pentru .................

- abtineri ...............

- impotriva .............

Elaborat in 1 (unul) exemplar

Ex. 1/1

Page 33: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

DESEMNARE CONSILIER ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.01

33

ANEXA 3 - F02-PO-01.01 Decizie numire a consilierului de etică

Unitatea de învăţământ ......................................................................

DECIZIE

pentru numirea Consilierului de etică

Profesor__________________________, director al __________________________,

judeţul ___________________ numit prin decizia nr._____________ emisă de Inspectoratul Şcolar

Județean ___________________,

în temeiul:

- OMEN nr. 4831/2018 privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului didactic din

învăţământul preuniversitar;

- OSGG Nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

- art. 97 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile:

- LEGEA nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită

- standardul I din - OSGG Nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al

entităților publice.

-art. 10 şiart. 16 din O.M.E.C.T.S. nr. 5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi

funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar.

-O.M.E.C.T.S. nr 5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a

Consiliului Naţional de Etică din învăţământul preuniversitar.

DECID:

Art.1 Se numeşte la nivelul unităţii de învăţământ Consilierul de etică domnul/doamna

...........................................................

Art. 2 Consilerul de etică are următoarele atribuţii:

-primește sesizările pe linie de consiliere etică,

-analizează sesizările,

Page 34: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

DESEMNARE CONSILIER ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.01

34

-propune măsuri pentru rezolvarea situației ,dacă aceasta reprezintă o abatere disciplinară se va avea

în vedere acest aspect ,

-acordară consultanţă şi asistenţă salariaţilor cu privire la respectarea normelor deconduită ;

-monitorizează aplicarea prevederilor codului de conduită în cadrul unităţii;

-întocmește rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către salariaţi.

-prezintă rapoarte anuale Consiliului Profesoral.

-colaborează cu comisia de etică constituită la nivelul unitășii de învățământ.

Art.3 Prezenta decizie se încredinţează consilerului desemnat de către serviciul secretariat .

Nr. _____ din ________

Director,

Page 35: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

DESEMNARE CONSILIER ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.01

35

ANEXA 4 - F03-PO-01.01 Anexă fișă post cu atribuțiile consilierului de etică

NR........../..................

Aprobată în ședință C.A

Din ..........

FIŞA POSTULUI

PERSONAL DIDACTIC ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

AN ȘCOLAR .....................

OMEN nr. 4831/2018 privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului didactic din

învăţământul preuniversitar

În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1 / 2011, a Legii nr. 53/2003 de aprobare a Codului Muncii

cu completarile si modificarile ulterioare, standardul nr. I din OSGG Nr. 600/2018 privind aprobarea

Codului controlului intern managerial al entităților publice , în temeiul contractului individual de

muncă înregistrat în Registrul de evidenţă a contractelor individuale de muncă cu numărul.…...., se

încheie astăzi,…..........…., prezenta fişă a postului:

Numele şi prenumele____________________________________

Specialitatea___________________________________________

Denumirea postului___________________________________

Decizia de numire_______________________________________

Încadrarea: titular/suplinitor/ cadru didactic asociat

Numărul de ore sarcini de serviciu___________

Număr ore de predare____________

Profesor diriginte al clasei_________

Cerinţe:- studii_____________________________________________________________

studii specifice postului______________________________________________

vechime___________________________________________________________

grad didactic_______________________________________________________

Page 36: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

DESEMNARE CONSILIER ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.01

36

Relaţii profesionale:

- ierarhice de subordonare: director, director adjunct;responsabil comisie metodică/catedră;

- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar,personalul unităţii de învăţământ;

- de reprezentare a unităţii şcolare la activităţi/concursuri/festivaluri etc. la care participă ca delegat.

I. ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI

1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ /INDICATORI DE PERFORMANTA

1.1. Analizarea curriculumului şcolar.

-Identificarea aspectelor interdisciplinare in cadrul ariei curriculare specifice ;

-Corelarea conținutului disciplinei de învățământ si a activităților de învățare cu obiectivele urmărite

prevederile programei și timpul de învățare;

1.2. Fundamentarea proiectării didactice pe achiziţiile anterioare ale elevilor.

-Conducerea lecţiei conform proiectului deja stabilit şi monitorizarea activităţii elevilor astfel încât

să se obţină maximum de eficienţă a lecţiilor.

-Selectarea informaţiei pe criterii de esenţialitate, corelând detaliile informaţionale cu particularităţile

grupului instruit şi gradul de interes manifestat de elevi

-Selectarea celor mai eficiente tehnici în, vederea facilitării învăţării şi reglării procesului instructiv-

educativ în funcţie de posibilităţile şi ritmul de asimilare proprii grupului instruit;

1.3. Stabilirea strategiilor didactice optime.

-Utilizarea strategiilor didactice de tip activ, participativ, formativ, care transformă elevul într-un

actor activ al propriei formări;

-Construirea situațiilor de învățare care solicită participarea creativă a cât mai multor elevi.

1.4. Elaborarea documentelor de proiectare.

-Programarea în timp, pe semestre, în funcție de structura anului școlar, a activităților de învățare,

asigurând parcurgerea completă a conținuturilor propuse;

Page 37: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

DESEMNARE CONSILIER ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.01

37

1.5. Proiectarea activităţilor/experienţelor de învăţare care presupun utilizarea resurselor TIC.

-Facilitarea învăţării prin alegerea cu discernământ a materialelor didactice, adaptate cu situaţiile

concrete din clasă, în vederea asigurării unei instruiri eficiente(videoproiector, PC, AEL, Power-

point,platforme educative etc.)

1.6. Actualizarea documentelor de proiectare didactică.

-Compararea permanentă a situației reale cu cea proiectată, din punctul de vedere al realizării

planificării, adaptând și reanalizând planificarea în conformitate cu situația reală și situațiile de

învățare existente;

1.7. Proiectarea activităţii extracurriculare.

-Implicare în calitate de coordonator sau membru în echipa de proiect a unității;

2.REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE CURRICULARE

2.1.Organizarea şi dirijarea activităţilor de predare învăţare.

-Modul de organizare a cunoștințelor de transmis și forma de transmitere care facilitează receptarea;

-Creează condiții optime în vederea receptării cunoștințelor (material,vizual,relevant,în cantitate

suficientă)

2.2 Utilizarea materialelor didactice adecvate.

-Analizează situația de învățare și identifică necesarul de material didactic;

-Corelarea materialelor didactice complementare cu conținuturile de învățare, astfel încât acestea să

constituie un suport în procesul instructiv/educativ;

-Facilitarea învățării prin alegerea cu discernământ a materialelor didactice, adaptate cu situații

concrete din clasă, în vederea asigurării unei instruiri eficiente;

2.3 Integrarea şi utilizarea TIC.

-Corelarea mijloacelor didactice complementare, moderne (TIC) cu conţinuturile de învăţare, astfel

încât acestea să constituie un suport în procesul instructiv-educativ

2.4 Identificarea şi valorificarea posibilităţilor de învăţare a elevilor.

-Valorificarea, după caz, a rezultatelor elevilor în scopul diagnozei, prognozei sau selecţiei elevilor;

-Stabilirea strategiilor didactice adecvate, în scopul remedierii a deficienţelor procesului educaţional,

în funcţie de rezultatele înregistrate la evaluare;

Page 38: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

DESEMNARE CONSILIER ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.01

38

2.5 Asigurarea formării competențelor specifice disciplinei.

-Creează condiţii optime în vederea receptării cunoştinţelor(material vizual relevant şi suficient);

-Evită excesul de detalii, transmiterea cunoştinţelor făcându-se gradat, într-o succesiune logică;

-Capacitatea de organizare a procesului de instruire în forme şi prin situaţii de învăţare adecvate

tipului de deprinderi care trebuie formate;

-Selectarea situaţiilor de învăţare care să stimuleze gândirea elevului, să-i formeze deprinderile de

muncă şi studiu necesare instruirii pe durata întregii vieţi;

2.6 Elaborarea propunerilor şi a conținuturilor curriculumului la decizia unității (CDŞ).

-Capacitatea de analiză a resurselor materiale și umane existente în unitate, în vederea corelării

acestora cu curriculum opțional și necesităţile elevilor;

-Capacitatea de selectare a conținuturilor pentru curriculum opțional, astfel încât acestea să răspundă

obiectivelor propuse și nevoilor elevilor;

-Identificarea resurselor informaționale adecvate conținuturilor stabilite;

- Creativitate în selectarea activităților și situațiilor de lucru ,astfel încât acestea să capete un caracter

formativ.

3.EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII

3.1 Elaborarea instrumentelor de elaborare.

-Selectarea conținuturilor ce urmează a fi evaluate în funcție de obiectivele evaluării;

-Corelarea tipilor de itemi cu natura obiectivelor și conținuturilor ;

-Creativitatea în privința formatului ales, respectând particularitățile de vârstă ale elevilor, obiectivele

și conținuturile evaluării;

-decide asupra baremului și condițiilor de evaluare, astfel încât să se obțină o evaluare cât mai

obiectivă.

3.2 Administrarea instrumentelor de evaluare

-Asigurarea condițiilor materiale necesare aplicării instrumentelor de evaluare, în vederea obținerii

unei evaluări obiective și unitare a tuturor elevilor ;

-Consecvență în administrarea probelor de evaluare ;

3.3 Aprecierea cantitativă şi calitativă a rezultatelor elevilor.

-Analiza ierarhică, pe colectivul de elevi și procentul pe itemi a rezultatelor evaluării elevilor;

Page 39: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

DESEMNARE CONSILIER ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.01

39

3.4 Notarea, interpretarea şi comunicarea rezultatelor evaluării.

-Asigurarea condiţiilor materiale necesare aplicării instrumentelor de evaluare, în vederea obţinerii

unei evaluări obiective şi unitare a tuturor elevilor ;

-Consecvenţa în administrarea probelor de evaluare

3.5 Coordonarea şi completarea portofoliilor educaţionale ale elevilor.

-Coordonarea şi completarea portofoliilor educaţionale ale elevilor.

4.MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI

4.1. Organizarea, coordonarea şi monitorizarea colectivelor de elevi.

-Organizarea, coordonarea şi monitorizarea colectivelor de elevi în vederea asigurării unui climat

pozitiv de învățare ;

4.2. Elaborarea de norme specifice clasei la care predă sau/şi este diriginte.

-Capacitatea de a explica şi de a stabili continuu cu elevii regulile sociale(cu particularităţile de vârstă

), de a evalua obiectiv comportamentul social al acestora

4.3. Gestionarea situaţiilor conflictuale în relaţiile profesor-elev, elevi-elevi, profesor - familie.

-Capaciatea de a motiva și a corecta comportamentul elevului prin aplicarea recompenselor și

sancțiunilor,ca urmare a evaluării comportamentelor prin prisma regulilor existente în unitate, familie

societate;

4.4. Tratarea diferenţiată a elevilor, în funcţie de nevoile specifice.

-Aplicarea unui Curriculum adaptat pentru elevii cu deficiențe (CES)

-Tratare diferențiată prin activități diferențiate în cadrul orei de curs a elevilor apți pentru

performanță școlara dar și a elevilor cu ritm lent de învățare ;

4.5. Comunicarea profesor-elev, utilizarea feedback-ului bidirecţional în comunicare.

-Analiza acurateței și integrității mesajului recepționat de elev, prin comparare cu mesajul transmis,

în vederea stabilirii disfuncționalității canalului de comunicare ;

-Înlăturarea perturbațiilor care afectează calitatea comunicării;

4.6 Monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiilor conflictuale (art 89 alin

2 şi art 96 alin 1 –Legea 272/2004 republicată)

Page 40: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

DESEMNARE CONSILIER ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.01

40

5. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE

5.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.

-Manifestarea de obiectivitate în autoevaluare conduce la identificarea necesarului de autoinstruire în

funcție de dinamica informației în domeniu;

5.2. Participarea la activităţi metodice,stagii de formare/cursuri de perfecţionare/grade

didactice, manifestări ştiinţifice etc.

- Participarea la activităţi metodice,stagii de formare/cursuri de perfecţionare/grade didactice,

manifestări ştiinţifice etc. în concordanță cu legislația în vigoare;

5.3. Aplicarea cunoştinţelor/abilităţilor/competenţelor dobândite.

-Capacitatea de a integra în sistemul de cunoștințe existent, cunoștințe achiziționate prin studiul

individual;

-Exersarea deprinderilor de studiu individual pentru atingerea unor parametri de funcționalitate

adecvați;

6. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA

IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE

6.1. Implicarea în realizarea ofertei educaţionale.

-Propunerea și desfășurarea de discipline opționale care să fie în concordanță cu opțiunile elevilor și

părinților ;

6.2. Promovarea ofertei educaţionale şi a sistemului de valori al unităţii de învăţământ la nivelul

comunităţii locale.

-Promovarea ofertei educaţionale şi a sistemului de valori al unităţii de învăţământ la nivelul

comunităţii locale prin intermediul rezultatelor obținute la clasă sau la olimpiade și concursuri

școlare,proiecte educative etc.

6.3. Facilitarea procesului de cunoaştere, înţelegere, însuşire şi respectare a regulilor sociale.

-Selectarea de modele sociale relevante pentru sistemul de valori al societăţii ;

-Analiza si tuaţ i i lor în care apar astfel de modele pentru crearea unui sistem propriu de valori al

elevului;

Page 41: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

DESEMNARE CONSILIER ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.01

41

6.4. Participarea şi implicarea în procesul decizional în cadrul instituţiei şi la elaborarea şi

implementarea proiectului instituţional.

-Implicarea în comisii la nivelul unității, inspectoratului școlar, etc.;

6.5. Iniţierea şi derularea proiectelor şi parteneriatelor.

-Iniţierea şi derularea proiectelor şi parteneriatelor.

7.CONDUITA PROFESIONALĂ

7.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament).

1. Utilizarea unui limbaj civilizat, politicos în totalitatea relațiilor interumane, eliminarea

limbajului vulgar, a calomniei şi denigrării altora;

2. Prezentarea la serviciu întro ţinută decentă;

3. Respectarea şefilor, a colegilor, a subalternilor, a persoanelor din afara unităţii, a elevilor;

4. Comportamentul la locul de muncă să fie unul civilizat punând pe primul loc relațiile

interumane, armonia grupului, munca în echipa şi randamentul muncii.

7.2 Respectarea și promovarea deontologiei profesionale.

1. Profesionalismul, stăpânirea domeniului în care desfăşoară activitate;

2. Munca tenace, eforturi susținute, perseverenta si implicare directă în activităţile pe le are

în atribuţiile de serviciu;

3. Manifestarea spiritului de echipă (acțiunea gândită şi înfăptuită în comun, coeziunea şi

întrajutorarea colegilor în realizarea activităţii);

4. Asumarea responsabilității personale în soluţionarea sarcinilor ce revin;

Page 42: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

DESEMNARE CONSILIER ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.01

42

ALTE ATRIBUŢII

1. In calitate de consilier de etica are urmatoarele atributii:

-primește sesizările pe linie de consiliere etică;

-analizează sesizările;

-propune măsuri pentru rezolvarea situației ,dacă aceasta reprezintă o abatere disciplinară se va avea

în vedere acest aspect;

-acordară consultanţă şi asistenţă salariaţilor cu privire la respectarea normelor de conduită ;

-monitorizează aplicarea prevederilor codului de conduită în cadrul unităţii;

-întocmește rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către salariaţi.

-prezintă rapoarte anuale Consiliului Profesoral.

-colaborează cu comisia de etică constituită la nivelul unitătii de învățământ.

În funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul va îndeplini şi alte sarcini

repartizate de angajator, prin decizia directorului, fiind obligat precum şi să respecte normele,

procedurile de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU, în condiţiile legii

______________________obligativitatea serviciului pe unitate,cu ducerea la îndeplinire a

atribuțiilor în calitate de cadru didactic de serviciu pe unitate .

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Atribuţiile funcţiei de diriginte, ale responsabilului de comisie/catedră şi a altor comisii funcţionale

din unitate sunt prevăzute în prezenta fişă (dacă este cazul).

Page 43: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

DESEMNARE CONSILIER ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.01

43

Răspundere disciplinară:

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea în alt mod necorespunzător atrage după sine

diminuarea calificativului şi/sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii.

Semnătura titularului de luare la cunoştinţă:

Director, Lider de sindicat,

Data

Prezenta fişă a fost întocmită în 2 (două) exemplare, unul rămânând în documentele unității,

iar al doilea exemplar fiind înmânat angajatului.

Page 44: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Ediţia I

ELABORAREA CODULUI DE ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.02

44

Nr. înreg. ______/_____________

PROCEDURA OPERATIONALA

ELABORAREA CODULUI DE ETICĂ

PO-01.02

Ediția I, 02.11.2018, Revizia 0

Page 45: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Ediţia I

ELABORAREA CODULUI DE ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.02

45

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după

caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale

Elemente

privind

responsabilii/

operaţiunea

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura

1 2 3 4 5

1.1 Elaborat

Popa Liliana Responsabil Cod de

conduita etica

02.11.2018

1.2 Verificat Sava Rodica

Presedinte Comisie

SCIM

02.11.2018

1.3 Aprobat

Antip Crina Ramona Director

02.11.2018

Page 46: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Ediţia I

ELABORAREA CODULUI DE ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.02

46

Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii de sistem

Nr.

Crt

Editia/ revizia in

cadrul editiei

Componenta revizuita

Modalitatea reviziei

Data de la care se aplica

prevederile editiei sau

reviziei editiei

1 2 3 4

1 Editia 1

- 02.11.2018

2 Revizia 1

Page 47: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Ediţia I

ELABORAREA CODULUI DE ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.02

47

Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia

din cadrul ediţiei procedurii operaţionale

Scopul

difuzării

Ex

Nr.

Serviciu

/Birou/

Compartiment

Funcţia Nume şi

prenume

Data

primirii

Semnătura

1 2 3 4 5 6 7

3.1. Informare /

Aplicare

1 Cod de

Conduita Etica

Responsabil

CCE

Popa Liliana 02.11.2018

3.2. Aprobare 1 Director Director Antip Crina Ramona 02.11.2018

3.3 Verificare 1 Comisie SCIM Presedinte Sava Rodica

02.11.2018

3.4 Arhivare 1 Cod de

Conduita Etica

Responsabil

CCE

Popa Liliana 02.11.2018

Page 48: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Ediţia I

ELABORAREA CODULUI DE ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.02

48

1. Scopul procedurii operaţionale

1.1 Această procedură are drept scop ghidarea conduitei tuturor membrilor, în interiorul

unităţii şcolare şi în relaţia cu aceasta. El prevede standarde minime de conduită pentru salariaţii

unităţii şi funcţionează ca un contract moral între membrii unității şi comunitatea educaţională

ca întreg, contribuind la coeziunea membrilor, la crearea unui climat bazat pe cooperare şi

competiţie, la creşterea prestigiului unității.

1.2 Da asigurari cu privire la existenta documentatiei adecvate derularii activitatii privind

modul de implementare a Codului de conduita etica pentru salariatii din cadrul Școlii

Gimnaziale ”Nicolae Bălcescu”.

1.3 Asigura continuarea activitatii ,inclusiv in conditiile de fluctuatie a personalului.

1.4 Sprijina auditul si /sau alte organisme abilitate in actiuni de auditare si/sau control ,iar

pe manager in luarea deciziei. Operatiunea atenta de verificare a documentatiei este un real

sprijin pentru audit sau pentru alte organisme abilitate in actiuni de auditare,pentru directorul

Școlii Gimnaziale ”Nicolae Bălcescu”, in luarea deciziilor pentru asigurarea bunei functionari

a activitatii unitatii de invatamant.

Page 49: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Ediţia I

ELABORAREA CODULUI DE ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.02

49

2. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale

2.1 Procedura se utilizează de către toate unităţile de învăţământ preuniversitar şi

stabileşte etapele ce se vor desfăşura pentru întocmirea codului etic în cadrul unităţii

şcolare. Obiectul acestei proceduri sunt toate etapele ce vor fi parcurse pentru

întocmirea codului etic.

2.2 Delimitarea explicită a activităţii procedurale in cadrul portofoliului de activitati

desfasurate de Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu”.

-modul de implementare a Codului de conduita etica;

-normele de conduita profesionala sunt obligatorii pentru personalul contractual din cadrul

autoritatilor si institutiilor publice, incadrat in baza prevederilor Legii nr.53/2003 (Codul muncii)

cu modificarile si completarile ulterioare, exceptie facand persoanele care au fost numite politic

sau alese;

2.3 Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate

ale activităţii procedurate

2.3.1 Compartimente furnizoare de date – Compartimentele prevazute in

organigrama institutiei.

2.3.2 Compartimente beneficiare : - Directorul unitatii de invatamant

Page 50: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Ediţia I

ELABORAREA CODULUI DE ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.02

50

3. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate

3.1. Legislaţie primară:

OMEN nr. 4831/2018 privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului didactic

din învăţământul preuniversitar;

Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar

preventive, republicată;

Codul Muncii aprobat prin Legea 53/2003 republicat cu completările și modificările

ulterioare.

Legea nr. 1/2011 art. 5 alin. (1) și art. 7 alin. (1), art. 98, cu modificările și completările

ulterioare;

3.2. Legislaţie secundară:

OSGG Nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al

entităților publice;

ORDIN nr. 5.550 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare

şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar

3.3. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice

Regulament de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

Regulamentul de ordine interioară

Regulamentul intern

Circuitul documentelor;

Page 51: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Ediţia I

ELABORAREA CODULUI DE ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.02

51

4. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională

4.1. Definiţii ale termenilor

Nr.

crt.

Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul

11. Procedura de sistem prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a

metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării

activităţii,cu privire la aspectul procesual la nivelul unuia sau mai multor

compartimente din cadrul Școlii Gimnaziale ”Nicolae Bălcescu”

12. Ediţie a unei proceduri

operaţionale

forma iniţială a unei proceduri operaţionale, aprobată şi difuzată;

13. Revizia în cadrul unei

ediţii

acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a

uneia sau mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale,

acţiuni care au fost aprobate şi difuzate;

14. Personal contractual persoana numita intr-o functie in autoritatile sau institutiile publice in

conditiile Legii 53/2003 ,cu modificarile si completarile ulterioare

15. Functie totalitatea atributiilor si responsabilitatilor stabilite de autoritatea sau

institutia publica in fisa postului,in temeiul actelor normative in vigoare

16. Interes public acel interes care implica garantarea si respectarea de catre institutiile si

autoritatile publice a drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale

cetatenilor, recunoscute de Constitutie ,legislatia interna si tratatele

internationale la care Romania este parte, precum si indeplinirea atributiilor

de serviciu, cu respectarea principiilor, eficientei,eficacitatii si economicitatii

cheltuirii resurselor

17. Interes personal acel avantaj material sau de alta natura ,urmarit ori obtinut in mod direct sau

indirect, pentru sine ori pentru altii de catre personalul contractual prin

folosirea influentei, facilitatilor, relatiilor, informatiilor la care are acces ca

urmare a exercitarii atributiilor functiei ocupate

18. Conflict de interese situatia sau imprejurarea in care interesul personal,direct ori indirect al

angajatului contractual contravine interesului public, astfel incat afecteaza

sau ar putea afecta independenta si impartialitatea sa in luarea deciziilor ori

indeplinirea la timp si cu obiectivitate a indatoririlor care ii revin in

Page 52: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Ediţia I

ELABORAREA CODULUI DE ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.02

52

exercitarea functiei detinute

19. Informatie de interes

public orice informatie care priveste activitatile sau care rezulta din activitatile unei

autoritati publice ori institutie publica indiferent de suportul ei

20. Informatie cu privire la

date personale orice informatie privind o persoana identificata sau identificabila

4.2 Abrevieri ale termenilor

Nr.

crt.

Abrevierea Termenul abreviat

14. OTC Ordonator tertiar de credite

15. AF Administrator financiar

16. G Gestionar

17. Ct. Contabiliate

18. E Elaborare

19. V Verificare

20. Ap Aprobare

21. Ah Arhivare

22. Acp Alte compartimente

23. OPC Ordonator principal de credite

24. Scr. Secretar; Secretariat

25. ISJ Inspectorat Scolar Scolar

26. MEN Ministerul Educatiei Nationale

Page 53: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Ediţia I

ELABORAREA CODULUI DE ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.02

53

5. Descrierea procedurii operaţionale:

5.1. Generalităţi: Prezentarea modalităţilor de realizare a codului etic . Unitatea şcolara trebuie

sa aiba un cod de conduita scris, care este un mijloc de comunicare uniforma a valorilor etice a

tuturor salariatilor. Codul etic stabileste care sunt obligatiile rezultate din lege carora trebuie sa

i se supuna salariatii .

5.2. Documente utilizate:

5.2.1. Lista documentelor:

a) Procese verbale de aducere la cunosștința salariaților a codului etic,

b) Rapoarte întocmite

c) Chestionare

5.2.2. Modul de lucru:

8.2.2 Modul de lucru:

1 Propunerea și

desemnarea

comisiei

Directorul unității de învățământ va propune Consiliul Profesoral desemnarea

membrilor comisiei pentru elaborarea Codului de etică profesională. Consiliul

Profesoral desemnează membrii comisiei pentru elaborarea Codului de etică

profesională.

2 Numirea

comisiei de

etică

Conducătorul unității prin decizie scrisă va desemna la nivelul unităţii de

învăţământ Comisia de etică pe durata a doi ani şcolari, ce se constituie şi

funcţionează în subordinea Consiliului Profesoral. Conținutul deciziei va fi adus

la cunoștința tuturor membrilor comisiei iar câte un exemplar din decizie va fi

înmânat sub semnătură de către compartimentul secretariat.

3 Componența

comisiei

Comisia va fi formată din:

5-7 membri, după cum urmează:

3-5 reprezentanţi ai cadrelor didactice asigurându-se reprezentarea

tuturor ariilor

curriculare;

Page 54: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Ediţia I

ELABORAREA CODULUI DE ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.02

54

1 reprezentant al personalului nedidactic şi didactic auxiliar;

1-2 reprezentanţi ai elevilor.

Nu pot fi membri ai Comisiei de etică persoanele care ocupă funcţii de conducere

în cadrul unităţii şcolare.

Liderul Sindical al unităţii şcolare participă la lucrările Comisiei, cu drept de vot

consultativ.

Comisia îşi alege, cu majoritate de voturi, un preşedinte pe durata

mandatului.

Lucrările de secretariat ale Comisiei sunt asigurate de Secretarul ales al comisiei.

4 Atribuţiile

comisiei

Comisia de etică are următoarele atribuţii:

elaborarea sau, după caz, modificarea şi completarea Codului etic al unităţii

şcolare;

analiza sesizărilor privind încălcările eticii;

formularea de avize cu privire la aspectele etice implicate de reglementările

interne ale unităţii ;

prezentarea de rapoarte anuale Consiliului Profesoral,

5 laborarea

Codului etic

al unităţii

şcolare

Unitatea şcolara trebuie să aibă un cod de conduită scris, care este un mijloc de

comunicare uniformă a valorilor etice a tuturor salariațtilor.

Codul etic stabilește care sunt obligațiile rezultate din lege cărora trebuie să i se

supună salariații. La nivelul fiecărei unități școlare, codul etic se aprobă de către

conducătorul unității prin decizie scrisă.

Pentru a putea acționa în conformitate cu valorile entității publice, salariații au

nevoie de sprijin și de o comunicare deschisă, în special atunci când este vorba

despre ajutorul acordat pentru rezolvarea dilemelor și a incertitudinilor în materie

de conduită adecvată.

Conducerea unității trebuie să supravegheze comportamentul efectiv al salariaților

din subordine, referitor la standardul de etică și integritate, și să trateze în mod

adecvat orice abatere de la codul de conduită.

Elaborarea și comunicarea Codului de conduită către toţi angajaţii .

Page 55: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Ediţia I

ELABORAREA CODULUI DE ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.02

55

Codul de etică, elaborat de Comisia de etică a unității , formulează în mod explicit

principiile, valorile și normele morale pe care membrii acesteia consimt să le

respecte, modalităţile de realizare ale acestora, faptele și acţiunile care constituie

încălcări ale conduitei etice, precum și sancţiunile aferente.

Comisia desemnată va elabora codul de etică a unității școlare și se va asigura de

cunoaşterea de către angajaţi a reglementărilor care guvernează comportamentul

la locul de muncă precum şi prevenirea şi raportarea fraudelor şi neregulilor.

Codul de etică, contract moral între profesori, elevi şi personal administrativ,

contribuie la realizarea coeziunii membrilor comunităţii şcolare, la cultivarea

încrederii în mediul şcolar ca mediu de educaţie şi pregătire pentru viaţa elevilor,

la asigurarea unui climat de competiţie după reguli corecte, la protejarea

membrilor comunităţii de comportamente nedrepte cu privire la evaluarea

acestora, la protejarea lor faţă de abuzul de putere.

Codul de etică arată angajamentul conducerii unității si a tuturor

departamentelor de a respecta normele eticii din mediul preuniversitar. Acestea

au obligaţia de a aduce acest cod la cunostinţa membrilor comunităţii școlare.

Codul de etică este în primul rând un îndreptar, un ghid al comportamentului care

sprijină libertatea si autonomia fiecărui membru al comunităţii si cultivă

responsabilitatea individuală.

6 Scopul

Codului de

Etică

Scopul Codului de Etică este:

a) identificarea și respectarea valorilor fundamentale care stau la baza educației

b) stabilirea unui pachet de standarde de conduită profesională

c) să se ofere o mai mare claritate responsabililor și acțiunilor persoanelor

implicate în activitatea educațională

7 Obiective

pentru

creşterea

calităţii şi

prestigiului

scolii

Obiectivele pentru creşterea calităţii şi prestigiului unității sunt:

a)autodisciplinarea persoanelor responsabile cu instruirea şi educaţia, prin

asumarea conţinutului acestui cod

b) menţinerea unui grad înalt de profesionalism în exercitarea atribuţiilor şi

funcţiilor personalului din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat, ,

Page 56: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Ediţia I

ELABORAREA CODULUI DE ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.02

56

responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod special a persoanelor care

îndeplinesc funcţia de cadre didactice;

c) ameliorarea calitativă a relaţiilor dintre actorii educaţionali;

d) reducerea practicilor inadecvate şi/sau imorale ce pot apărea în mediul

educaţional preuniversitar;

e) creşterea gradului de coeziune a personalului implicat în activitatea

educaţională;

f) facilitarea promovării şi manifestării unor valori şi principii aplicabile în mediul

şcolar preuniversitar, inserabile şi în spaţiul social;

g) sensibilizarea opiniei publice în direcţia susţinerii valorilor educaţiei

8 Valori şi

principii

Personalul din unitate, responsabil cu instruirea şi educaţia, în mod particular

cadrele didactice, trebuie să îşi desfăşoare activitatea profesională în conformitate

cu următoarele valori şi principii:

a) imparţialitate, independenţă şi obiectivitate;

b) responsabilitate morală, socială şi profesională;

c) integritate morală şi profesională;

d) confidenţialitate;

e) activitate în interesul public;

f) respectarea legislaţiei generale şi a celei specifice domeniului;

g) respectarea autonomiei personale;

h) onestitate şi corectitudine intelectuală;

i) respect şi toleranţă;

j) autoexigenţă în exercitarea profesiei;

k) interes şi responsabilitate în raport cu propria formare profesională;

l) implicarea în democratizarea societăţii, în creşterea calităţii activităţii didactice

şi a prestigiului unității, precum şi a specialităţii în care lucrează;

m) respingerea conduitelor didactice inadecvate.

9 Norme de

conduită

În vederea asigurării unui învăţământ de calitate, în relaţiile cu elevii, toate cadrele

didactice, au obligaţia de a cunoaşte, respecta şi aplica un set de norme de

conduită.

Page 57: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Ediţia I

ELABORAREA CODULUI DE ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.02

57

Acestea au în vedere:

Ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi morale a elevilor prin:

a) supravegherea permanentă a acestora pe tot parcursul activităţilor în unitate

cât şi în cadrul celor organizate de unitatea şcolară în afara acesteia, în vederea

asigurării depline a securităţii tuturor celor implicaţi în aceste acţiuni;

b) interzicerea agresiunilor fizice şi tratamentelor umilitoare, sub orice formă,

asupra elevilor;

c) asigurarea protecţiei fiecărui elev, prin denunţarea formelor de violenţă fizică

exercitate asupra acestora, a oricărei forme de discriminare, abuz, neglijenţă sau

de exploatare a elevilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind

protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările

ulterioare;

d) excluderea oricăror forme de abuz sexual, emoţional sau spiritual;

e) interzicerea hărţuirii sexuale şi a relaţiilor sexuale cu elevii, inclusiv a celor

consensuale;

Responsabilitate în vederea atingerii de către elevi a standardelor de

performanţă prevăzute de documentele şcolare.

Respectarea principiilor docimologice.

Interzicerea oricăror activităţi care generează corupţie:

a) fraudarea examenelor de orice tip contra bani, obiecte și servicii ;

b) solicitarea de către personalul didactic a unor sume de bani sau cadouri în

vederea obţinerii de către elevi a unor rezultate şcolare incorecte;

c) traficul de influenţă şi favoritismul în procesul de evaluare;

Interzicerea implicării elevilor în activităţi de partizanat politic şi de

prozelitism religios, organizate special în acest sens de către persoanele

responsabile cu instruirea şi educaţia elevilor, în cadrul unităţilor de învăţământ

preuniversitar sau în afara acestora.

Excluderea din relaţiile cu elevii a oricărei forme de discriminare, asigurarea

egalităţii de şanse şi promovarea principiilor educaţiei inclusive.

Respectarea demnităţii şi recunoaşterea meritului personal al fiecărui elev.

Page 58: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Ediţia I

ELABORAREA CODULUI DE ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.02

58

În exercitarea activităţilor didactice (şcolare şi extraşcolare), membrilor

personalului didactic le sunt interzise:

a) consumul de substanţe psihotrope sau alcool;

b) organizarea pariurilor şi a jocurilor de noroc;

c) folosirea dotărilor şi a bazei materiale din spaţiile de învăţământ în vederea

obţinerii de beneficii financiare personale;

d) distrugerea intenţionată a dotărilor şi a bazei materiale din spaţiile de

învăţământ;

e) distribuirea materialelor pornografice;

f) utilizarea de materiale informative interzise prin lege;

g) organizarea de activităţi care pot pune în pericol siguranţa şi securitatea

elevilor sau a altor persoane aflate în incinta unităţii/instituţiei de învăţământ.

h) înstrăinarea sau însușirea obiectelor care aparțin patrimoniului unității sau a

obiectelor de inventar.

10 Norme de

conduită în

relaţia cu

părinţii

În relaţia cu părinţii/tutorii legali, toate cadrele didactice, vor respecta şi aplica

următoarele norme de conduită:

a) acordarea de consultanţă părinţilor/tutorilor legali în educarea propriilor copii

şi susţinerea rolului parental;

b) stabilirea unei relaţii de încredere mutuală, a unei comunicări deschise şi

accesibile;

c) disponibilitatea pentru rezolvarea problemelor educative enunţate de către

părinţi/ tutori legali;

d) informarea părinţilor/tutorilor legali despre toate aspectele activităţii elevilor

prin furnizarea explicaţiilor necesare înţelegerii şi aprecierii conţinutului

serviciilor educative;

e) informarea părinţilor/tutorilor legali despre evoluţia activităţii şcolare, evitând

tendinţele de prezentare parţială sau cu tentă subiectivă;

f) respectarea confidenţialităţii datelor furnizate şi a dreptului la intimitate

individuală şi familială;

Page 59: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Ediţia I

ELABORAREA CODULUI DE ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.02

59

g) toate cadrele didactice, nu vor impune, în relaţia cu părinţii/tutorii legali,

dobândirea/primirea de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile

educaţionale oferite;

h) consilierea părinţilor/tutorilor legali privind alternativele de formare şi

dezvoltare optimă a copiilor lor, din perspectiva expertizei psihopedagogice şi a

respectării interesului major al copilului.

11 Norme de

conduită

colegială

Toate cadrele didactice, vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită

colegială:

a) relaţiile profesionale trebuie să se bazeze pe respect, onestitate, solidaritate,

cooperare, corectitudine, toleranţă, evitarea denigrării, sprijin reciproc,

confidenţialitate, competiţie loială, interzicerea fraudei intelectuale şi a

plagiatului;

b) toți membri personalului didactic vor evita lezarea libertăţii de opinie, vizând

convingerile politice şi religioase;

c) toți membri personalului didactic vor evita practicarea oricărei forme de

discriminare în relaţiile cu ceilalţi colegi;

d) între cadrele didactice se interzice solicitarea de servicii personale de orice tip

de la colegi care sunt sau urmează să fie în proces de evaluare, angajare sau

promovare;

e) în evaluarea competenţei profesionale se vor utiliza criterii care au în vedere

performanţa şi rezultatele profesionale;

f) încurajarea diseminării cunoştinţelor profesionale, în vederea atingerii unor

standarde superioare de calitate în activitatea didactică;

g) Toate cadrele didactice trebuie să evite, prin afirmaţii, aprecieri sau acţiuni, să

afecteze imaginea profesională şi/sau socială a oricărui alt membru al corpului

profesoral, cu excepţia situaţiilor prevăzute şi formalizate de actele normative în

vigoare ( evaluările anuale, comisia de disciplină etc.);

h) întreaga activitate a cadrelor didactice, trebuie să permită accesul la informaţiile

care interesează pe toţi membrii unității, posibilii candidaţi, instituţiile cu care

unitatea colaborează şi publicul larg, asigurând astfel o informare corectă şi

Page 60: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Ediţia I

ELABORAREA CODULUI DE ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.02

60

facilitarea egalităţii de şanse, precum şi asigurarea accesului echitabil la resursele

şcolare;

i) reacţia publică - prin drept la replică, discurs public, întrunire-, atunci când o

anumită situaţie creată de către membrii comunităţii educaţionale sau de către

oricine altcineva din afara acesteia afectează imaginea unității.

12 Norme de

conduită

managerială

Toate cadrele didactice care îndeplinesc funcţii de conducere, de îndrumare şi

control sau care sunt membri în structuri de conducere, vor respecta şi aplica

următoarele norme de conduită managerială:

a) respectarea criteriilor unui management eficient al resurselor;

b) promovarea standardelor profesionale şi morale specifice;

c) aplicarea obiectivă a reglementărilor legale şi a normelor etice;

d) evaluarea corectă conform prevederilor din fişa postului;

e) selectarea personalului didactic şi personalului didactic auxiliar de calitate,

conform legislaţiei în vigoare;

f) interzicerea oricărei forme de constrângere ilegală şi/sau ilegitimă, din

perspectiva funcţiei deţinute;

g) respingerea oricărei forme de abuz în exercitarea autorităţii;

h) interzicerea oricărei forme de hărţuire a personalului didactic, indiferent de

statutul şi funcţia persoanei hărţuitoare;

i) exercitarea atribuţiilor ierarhic-superioare, din perspectiva exclusivă a evaluării,

controlului, îndrumării şi consilierii manageriale corecte şi obiective;

13 Norme de

conduită in

relaţia cu

instituţiile

În relaţia cu instituţiile şi reprezentanţii comunităţii locale, toate cadrele

didactice, vor respecta şi aplica următoarele norme de conduită:

a) colaborarea şi parteneriatul cu instituţiile/reprezentanţii comunităţii locale vor

avea în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în scopul furnizării unor servicii

educaţionale de calitate;

b) colaborarea şi parteneriatul cu organizaţiile non-guvernamentale ce au ca obiect

de activitate educaţia vor avea în vedere asigurarea sprijinului reciproc, în scopul

furnizării unor servicii educaţionale de calitate;

Page 61: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Ediţia I

ELABORAREA CODULUI DE ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.02

61

c) responsabilitate şi transparenţă în furnizarea de informaţii către instituţiile de

stat în protejarea drepturilor copilului, atunci când interesul/nevoia de protecţie a

copilului impun acest lucru;

d) parteneriatele cu agenţi economici vor avea în vedere asigurarea sprijinului

reciproc, în scopul furnizării unor servicii educaţionale de calitate;

e) în realizarea colaborării şi a parteneriatelor cu instituţiile/reprezentanţii

comunităţii locale, organizaţiile non-guvernamentale şi agenţii economici nu se

vor angaja activităţi care să conducă la prozelitism religios şi partizanat politic,

acţiuni care pun în pericol integritatea fizică şi morală a elevilor sau care permit

exploatarea prin muncă a acestora.

14 Încălcarea

normelor de

etică

Comisia poate fi sesizată în scris de orice persoană fizică, organ sau organism care

a constatat încălcarea normelor de etică de către un membru al unității școlare.

Comisia se poate sesiza şi din oficiu.

Sesizarea va indica în mod explicit numele persoanei care se face vinovată de

încălcare, numele celui care face sesizarea şi faptele imputate acestuia. Sesizările

se înregistrează la secretariatul unitatii .Comisia poate decide să nu ia în

considerare sesizările anonime.

Orice persoană cu funcţie de conducere din unitatea care primeşte o sesizare

privind încălcarea regulilor de etică are obligaţia de a o înainta Comisiei de etică

spre analiză.

După sesizare, comisia citează pentru audiere persoana sau reprezentantul care a

formulat sesizarea şi persoana învinuită.Comisia poate decide să citeze pentru

audiere, la cererea părţilor sau din oficiu, orice persoană ce deţine informaţii

necesare soluţionării cauzei. Identitatea persoanelor va fi păstrată confidenţială la

cererea acestora.

Audierile au loc în şedinţă secretă, iar membrii comisiei sunt ţinuţi să păstreze

secretul audierilor şi deliberărilor până la redactarea raportului final.

În urma cercetărilor efectuate, comisia elaborează un raport. Atunci când cele

sesizate se confirmă în tot sau în parte, raportul se înaintează Consiliului

Profesoral cu propuneri privind măsurile ce se impun a fi luate.

Page 62: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Ediţia I

ELABORAREA CODULUI DE ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.02

62

Atunci când cele semnalate nu se confirmă, raportul se păstrează la Comisie. O

copie a acestui raport se poate înmâna celui învinuit la cererea acestuia.

În toate situaţiile, persoana care a formulat sesizarea va fi înştiinţată de rezultatul

cercetărilor,

prin comunicarea unei copii a raportului.

15 Răspunderi

privind

incalcarea

codului etic

În cazul încălcării intenţionate a prevederilor codului etic, fapt dovedit în urma

anchetei şi a audierilor comisiei de etică, aceasta din urmă poate iniţia următoarele

măsuri, în funcţie de gradul de încălcare a prevederilor Codului, de repetarea

comportamentului respectiv, precum şi în funcţie de punctul de vedere al

Consiliului Profesoral sau a altor organisme precum, Consiliul Reprezentativ al

Părinţilor, Consiliul Şcolar al Elevilor:

a) concilierea amiabilă cu partea reclamantă;

b) atenţionarea colegială în cadrul comisiei de etică, informarea Consiliului de

Administraţie al unității, pentru luarea în considerare a neconformării persoanei

respective cu prevederile codului;

c) propunerea de includere a persoanei respective într-un program de remediere

comportamentală, prin consilierea şi monitorizarea sa pe o perioadă decisă de

către Consiliul de Administraţie unității. Conţinutul programului de remediere

comportamentală va fi stabilit de către o comisie compusă dintr-un reprezentant

al profesorilor-membru al Consiliului de Administraţie, un reprezentant al

părinţilor şi psihologul şcolar(acolo unde există). Acest program va fi aprobat de

către Consiliul de Administraţie al unității;

d) Comisia de etică, în funcţie de gradul de încălcare a normelor Codului, poate

propune comisiei de cercetare disciplinară de la nivelul unităţii noastre analiza

cazului în vederea sancţionării disciplinare, în conformitate cu prevederile

“Statutului personalului didactic” din cadrul Legii Educaţiei Naţionale 1/2011.

Orice salariat al unității școlare suspectat de a fi încălcat standardele profesiei,

inclusiv dispoziţiile din Cod, poate fi acuzat de conduită non-profesională.

16 Aprobarea

codului etic

Conform art 98 alin 2 lit b din Legii nr. 1/ 2011, Legea Educației Naționale,

Consiliul Profesoral desemnează membrii comisiei pentru elaborarea Codului de

Page 63: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Ediţia I

ELABORAREA CODULUI DE ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.02

63

etică profesională, aprobă Codul de etică profesională şi monitorizează aplicarea

acestuia, la propunerea directorului.

Codul de conduită intră în vigoare la data aprobării sale de către Consiliul

Profesoral și de către directorul unității prin decizie scrisă.

17 Comunicarea

codului etic

Unitatea școlara asigură condiţiile necesare cunoaşterii de către angajaţi a

reglementărilor care guvernează comportamentul acestora, prevenirea şi

raportarea fraudelor şi neregulilor.

Codul etic va fi comunicat personalului, un cod de conduită, care stabileşte reguli

de comportament etic în realizarea atribuţiilor de serviciu, aplicabil atât

personalului de conducere, cât şi celui de execuţie din cadrul compartimentelor.

Codul etic, precum si orice modificare a acestuia, se aduce la cunostința

membrilor comunităţii şcolare prin publicarea pe site-ul unității şi la avizierul

unităţii de învăţământ. Orice modificare a prezentului Cod se aproba în şedinţa

Consiliului de Administraţie al unităţii şcolare. Modificările la Cod intră în

vigoare începând cu anul şcolar următor aprobării lor.

Codul etic al unității școlare se completează cu regulamentele în vigoare ale

ministerului (ROFIP) şi ale unității (ROI) şi nu contravine acestora.

Se va întocmi tabel cu semnături de luare la cunoștința de către angajați, privind

legislația specifică eticii şi integrității profesionale.

Răspunderea pentru respectarea dispoziţiilor Codului etic revine fiecărui salariat.

18 - Nominalizarea

consilierului

de etică

Consilierul de etică va fi numit de către director prin decizie și reprezintă persoana care

are conform legii, atribuţii clare de prevenire a încălcării normelor de conduită, la orice

nivel, în interiorul instituţiei pe care o reprezintă. Consilierul de etică are un set de

atribuţii specifice care vizează combaterea corupţiei sau creşterea integrităţii publice şi

monitorizarea normele de conduită, el este numit dintre persoanele din organigrama

existentă.

Atribuţiile consilierului de etică sunt:

-acordarea de consultanţă şi asistenţă salariaţilor cu privire la respectarea normelor de

conduită ;

-monitorizarea aplicării prevederilor codului de conduită în cadrul unităţii;

Page 64: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Ediţia I

ELABORAREA CODULUI DE ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.02

64

-întocmirea de rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către

salariaţi.

19 Păstrarea

codului etic

Codul etic după ce va fi înregistrat și comunicat tuturor salariaților se va păstra în

compartimentul secretariat care se va ocupa de arhivarea lui.

5.2.3. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii:

Nr.

crt.

Compartimentul

(postul)/acţiunea

(operaţiunea)

Activităţile desfăşurate

1 Propunerea si

desemnarea comisiei

Directorul unității de învățământ va propune Consiliul Profesoral desemnarea

membrilor comisiei pentru elaborarea Codului de etică profesională

2 Numirea comisiei de

etică

Conducătorul unității prin decizie scrisă va desemna la nivelul unităţii de

învăţământ Comisia de etică .

3 Componența comisiei Comisia va fi formată din membri, după cum urmează:3-5 reprezentanţi ai

cadrelor didactice asigurându-se reprezentarea tuturor ariilor curriculare; 1

reprezentant al personalului nedidactic şi didactic auxiliar;1-2 reprezentanţi ai

elevilor.

4 Atribuţiile comisiei Comisia de etică are următoarele atribuţii:elaborarea sau, după caz,

modificarea şi completarea Codului etic al unităţii şcolare;analiza sesizărilor

privind încălcările eticii;formularea de avize cu privire la aspectele etice

implicate de reglementările interne ale unităţii ;prezentarea de rapoarte anuale

Consiliului Profesoral,

5 laborarea Codului etic

al unităţii şcolare

Comisia va elabora Codul etic care stabilește obligațiile rezultate din lege cărora

trebuie să i se supuna salariații .

6 Scopul Codului de Etică Prezentarea scopului Codului de Etică .

7 Obiective pentru

creşterea calităţii şi

prestigiului scolii

Prezentarea obiectivelor pentru creşterea calităţii şi prestigiului scolii.

8 Valori şi principii Personalul din unitate , trebuie să îşi desfăşoare activitatea profesională în

conformitate cu valori şi principii.

Page 65: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Ediţia I

ELABORAREA CODULUI DE ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.02

65

9 Norme de conduită

În vederea asigurării unui învăţământ de calitate, în relaţiile cu elevii, toate

cadrele didactice, au obligaţia de a cunoaşte, respecta şi aplica un set de norme

de conduită.

10 Norme de conduită in

relaţia cu părinţii

În relaţia cu părinţii/tutorii legali, toate cadrele didactice, vor respecta şi aplica

normele de conduită .

11 Norme de conduită

colegială

Toate cadrele didactice, vor respecta şi aplica următoarele normele de

conduită colegială.

12 Norme de conduită

managerială

Toate cadrele didactice care îndeplinesc funcţii de conducere, de îndrumare şi

control sau care sunt membri în structuri de conducere, vor respecta şi aplica

norme de conduită managerială.

13 Norme de conduită in

relaţia cu instituţiile

În relaţia cu instituţiile şi reprezentanţii comunităţii locale, toate cadrele

didactice, vor respecta şi aplica norme de conduită.

14 Încălcarea normelor de

etică

Încălcarea normelor de etică de către un membru al unitații școlare va fi adusă

la cunoștinta comisiei .

15 Raspunderi privind

incalcarea codului etic

În cazul încălcării intenţionate a prevederilor codului etic, se vor lua măsuri,

în funcţie de gradul de încălcare .

16 Aprobarea codului etic Codul de conduită intră în vigoare la data aprobării sale de către Consiliul

Profesoral si de către directorul unității prin decizie scrisă.

17 Comunicarea codului

etic

Codul etic, precum si orice modificare a acestuia, se aduce la cunostinta

membrilor comunităţii şcolare prin publicarea pe site-ul unității şi la avizierul

unităţii de învăţământ .

18 Nominalizarea

consilierului de etică

Consilierul de etică are un set de atribuţii specifice care vizează combaterea corupţiei

sau creşterea integrităţii publice şi monitorizarea normele de conduită,el este numit

dintre persoanele din organigrama existentă.

19 Păstrarea codului etic Codul etic dupa ce va fi înregistrat și comunicat tutror salariaților se va pastra

în compartimentul secretariat care se va ocupa de arhivarea lui.

5.2.4. Valorificarea rezultatelor activităţii:

-asigurarea cadrului legal necesar Privind modul de întocmire a codului etic

Page 66: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Ediţia I

ELABORAREA CODULUI DE ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.02

66

6. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii:

Directorul

- propune Consiliul Profesoral desemnarea membrilor comisiei pentru elaborarea

Codului de etică profesională

- desemnează prin decizie comisia de etică la nivelul unității școlare

- aprobă Codului de etică

- asigură condiţiile necesare cunoaşterii de către angajaţi a reglementărilor care

guvernează comportamentul acestora, prevenirea şi raportarea fraudelor şi neregulilor.

- Comisia de etică:

- elaborarea sau, după caz, modificarea şi completarea Codului etic al unităţii şcolare;

- analizează sesizările privind încălcările eticii;

- prezintă rapoarte anuale Consiliului Profesoral,

Secretarul unității:

- înregistrează si înmânează decizia membrilor comisiei de etică sub semnătură

- înregistrează codul etic

- se ocupă de păstrarea codul etic

Page 67: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Ediţia I

ELABORAREA CODULUI DE ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.02

67

7. FORMULAR EVIDENȚĂ MODIFICĂRI

Nr.

crt.

Ediție Data

ediției

Rev. Data

reviziei

Pag. Descriere

modificare

Semnătura

conducătotului

compartimentului

1

1 Data

din PO

- - - Actualizare OSGG

Nr. 600 / 2018

privind aprobarea

Codului Controlului

Intern

Page 68: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Ediţia I

ELABORAREA CODULUI DE ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.02

68

8. FORMULAR ANALIZĂ PROCEDURĂ

Nr.

crt.

Compartiment Conducător

compartiment

Nume și prenume

Înlocuitor de

drept sau

delegat

Aviz favorabil Aviz

nefavorabil

Semnătura Data

Semnătura Data Observații

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Page 69: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Ediţia I

ELABORAREA CODULUI DE ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.02

69

9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII

Nr.

ex.

Compartiment Nume și prenume Data primirii Semnătura Data

retragerii

Data intrării

în vigoare a

procedurii

Semnătura

Page 70: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Ediţia I

ELABORAREA CODULUI DE ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.02

70

10. Anexe, înregistrări, arhivări:

Nr. Anexă/ Cod

formular

Denumire anexă Elaborator Aprobat Nr.

Ex.

Difuzare Arhivare Alte el.

Loc. Per.

F01-PO-01.02 Hotărârea C.A. privind numirea

Comisiei de elaborare a Codului de

etică

F02-PO-01.02 Decizie numire Comisie de

elaborare a Codului de etică

F03-PO-01.02 Hotărârea C.A. privind aprobarea,

comunicarea și aplicarea Codului de

etică

F04-PO-01.02 Decizie aplicare a Codului de etică

Page 71: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Ediţia I

ELABORAREA CODULUI DE ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.02

71

11. Cuprins

Nr. Componentei

în cadrul procedurii

operaţionale

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Pagina

1 Coperta 44

2 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei

sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale

45

3 Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii

operationale

46

4 Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa, caz,

revizia din cadrul editiei procedurii operationale

47

5 Scopul procedurii operaţionale 48

6 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 49

7 Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile procedurii

operaţionale

50

8 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura

operaţională

51

9 Descrierea procedurii operaţionale 53

10 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 66

11 Formular evidență modificări 67

12 Formular analiză procedură 68

13 Lista de difuzare a procedurii 69

14 Anexe, înregistrări, arhivări 70

15 Cuprins 71

Page 72: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Ediţia I

ELABORAREA CODULUI DE ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.02

72

ANEXA 1 - F01-PO-01.02 Hotărârea C.A. privind numirea Comisiei de elaborare a Codului

de etică

Unitatea de învăţământ ......................................................................

HOTARAREA nr . ........ din ...........................

pentru numirea Comisiei de elaborare a Codului de etica

Consiliul de administratie al ……………………………………………, intrunit in

sedinta in data de ……………….

în temeiul:

- OMEN nr. 4831/2018 privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului didactic din

învăţământul preuniversitar

- OSGG Nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

- art. 98 alin 2 lit b din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011, cu modificarile si

completarile ulterioare;

având în vedere prevederile:

- LEGEA nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită

- standardul I din - OSGG Nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al

entităților publice.

-art. 10 şi art. 16 din O.M.E.C.T.S. nr. 5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare

şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar.

-O.M.E.C.T.S. nr 5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a

Consiliului Naţional de Etică din învăţământul preuniversitar.

HOTARASTE:

Art.1 Se numeşte la nivelul unităţii de învăţământ Comisia de etică6 pe durata a doi ani

şcolari, ce se constituie şi funcţionează în subordinea Consiliului Profesoral formată din:

prof.________ președinte7

prof.________ membru;

6 Nu pot fi membri ai Comisiei de etică persoanele care ocupă funcţii de conducere în cadrul unităţii şcolare.

7 ales din rindul membrilor

Page 73: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Ediţia I

ELABORAREA CODULUI DE ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.02

73

prof.________ membru;

prof.________ membru;

prof.________ membru;

_____________membru8

_____________membru9

_____________membru10

Art. 2 Liderul Sindical al unităţii şcolare participă la lucrările Comisiei, cu drept de vot consultativ.

Art. 3 Comisia îşi alege, din rindul membrilor, cu majoritate de voturi, un preşedinte pe durata

mandatului.

Art. 4 Lucrările de secretariat ale Comisiei sunt asigurate de Secretarul ales al comisiei din rândul

membrilor.

Art. 5 Comisia de etică are următoarele atribuţii:

elaborarea sau, după caz, modificarea şi completarea Codului etic al unităţii şcolare;

analiza sesizărilor privind încălcările eticii;

formularea de avize cu privire la aspectele etice implicate de reglementările interne ale unităţii;

prezentarea de rapoarte anuale Consiliului Profesoral;

Art. 6 Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se păstrează

la dosarul hotărârilor adoptate.

Presedinte Consiliu de Administratie, Secretar,

prof. ...................................... .......................................

Voturi

- pentru .................

- abtineri ...............

- impotriva .............

Elaborat in 1 (unul) exemplar

Ex. 1/1

8 reprezentant al personalului nedidactic şi didactic auxiliar;

9 reprezentanţi ai elevilor.9 10 reprezentanţi ai elevilor.10

Page 74: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Ediţia I

ELABORAREA CODULUI DE ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.02

74

ANEXA 2 - F02-PO-01.02 Decizie numire Comisie de elaborare a Codului de etică

Unitatea de învăţământ ..............................

DECIZIE

pentru numirea Comisiei de etică11

Profesor ......................... , director al ................................., judeţul ......................... numit prin

decizia Inspectoratului Școlar Județean...............................nr .............. / ..................... , în temeiul:

- OMEN nr. 4831/2018 privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului didactic din

învăţământul preuniversitar

- OSGG Nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților

publice;

- art 98 alin 2 lit b din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011, cu modificările și

completările ulterioare;

Având în vedere prevederile:

-OMECTS nr 5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a

Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar.

- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliul de Administraţie din data

..................... şi aplicat în baza deciziei nr. ............. din ............. ;

DECID:

Art.1 Se numeşte la nivelul unităţii de învăţământ Comisia de etică12 pe durata a doi ani şcolari,

ce se constituie şi funcţionează în subordinea Consiliului Profesoral formată din:

prof.________ președinte13

prof.________ membru;

prof.________ membru;

11 5-7 membri 12 Nu pot fi membri ai Comisiei de etică persoanele care ocupă funcţii de conducere în cadrul unităţii şcolare.

13 ales din rindul membrilor

Page 75: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Ediţia I

ELABORAREA CODULUI DE ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.02

75

prof.________ membru;

prof.________ membru;

_____________membru14

_____________membru15

_____________membru16

Art. 2 Liderul Sindical al unităţii şcolare participă la lucrările Comisiei, cu drept de vot consultativ.

Art. 3 Comisia îşi alege, din rindul membrilor, cu majoritate de voturi, un preşedinte pe durata

mandatului.

Art. 4 Lucrările de secretariat ale Comisiei sunt asigurate de Secretarul ales al comisiei din rândul

membrilor..

Art. 5 Comisia de etică are următoarele atribuţii:

elaborarea sau, după caz, modificarea şi completarea Codului etic al unităţii şcolare;

analiza sesizărilor privind încălcările eticii;

formularea de avize cu privire la aspectele etice implicate de reglementările interne ale unităţii

;

prezentarea de rapoarte anuale Consiliului Profesoral,

Art. 6 Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către serviciul

secretariat din cadrul instituţiei.

Nr. _____ din ________

Director,

14 reprezentant al personalului nedidactic şi didactic auxiliar;

15 reprezentanţi ai elevilor.15 16 reprezentanţi ai elevilor.16

Page 76: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Ediţia I

ELABORAREA CODULUI DE ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.02

76

ANEXA 3 - F03-PO-01.02 Hotărârea C.A. privind aprobarea, comunicarea și aplicarea

Codului de etică

Unitatea de învăţământ ......................................................................

HOTARAREA nr . ........ din ...........................

pentru aprobarea, comunicarea și aplicarea Codului de etică

Consiliul de administratie al ……………………………………………, intrunit in

sedinta in data de ……………….

în temeiul:

- OMEN nr. 4831/2018 privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului didactic din

învăţământul preuniversitar

- OSGG Nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

- art. 98 alin 2 lit b din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011, cu modificarile si completarile

ulterioare;

având în vedere prevederile:

- LEGEA nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită

- standardul I din - OSGG Nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al

entităților publice.

-art. 10 şi art. 16 din O.M.E.C.T.S. nr. 5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare

şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar.

-O.M.E.C.T.S. nr 5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a

Consiliului Naţional de Etică din învăţământul preuniversitar.

Page 77: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Ediţia I

ELABORAREA CODULUI DE ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.02

77

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba Codul de etica elaborat in cadrul Comisiei.

Art.2 La nivelul unităţii de învăţământ se aplica Codul de etică pe durata a doi ani şcolari de catre

consilierul de etica care are atributii pentru monitorizarea aplicării prevederilor codului de conduită

în cadrul unităţii.

Art. 3 Scopul Codului de Etică este:

a) identificarea și respectarea valorilor fundamentale care stau la baza educației

b) stabilirea unui pachet de standarde de conduită profesională

c) să se ofere o mai mare claritate responsabililor și acțiunilor persoanelor implicate în activitatea

educațională

Art. 4 Comisia desemnată va elabora codul de etică a unității școlare și se va asigura de cunoaşterea

de către angajaţi a reglementărilor care guvernează comportamentul la locul de muncă precum şi

prevenirea şi raportarea fraudelor şi neregulilor.

Art. 5 Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se păstrează la

dosarul hotărârilor adoptate.

Presedinte Consiliu de Administratie, Secretar,

prof. ...................................... .......................................

Voturi

- pentru .................

- abtineri ...............

- impotriva .............

Elaborat in 1 (unul) exemplar

Ex. 1/1

Page 78: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Ediţia I

ELABORAREA CODULUI DE ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.02

78

ANEXA 4 - F04-PO-01.02 Decizie aplicare a Codului de etică

Unitatea de învăţământ ..............................

DECIZIE

pentru aplicarea Codului de etică17

Profesor ......................... , director al ................................., judeţul ......................... numit prin

decizia Inspectoratului Școlar Județean ...............................nr .............. / ..................... , în

temeiul:

- OMEN nr. 4831/2018 privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului didactic din

învăţământul preuniversitar

- OSGG Nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților

publice;

- art 98 alin 2 lit b din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011, cu modificarile si

completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile:

-OMECTS nr 5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a

Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar.

- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii, discutat în Consiliul de Administraţie din data

..................... şi aplicat în baza deciziei nr. ............. din ............. ;

DECID:

Page 79: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Ediţia I

ELABORAREA CODULUI DE ETICĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE

BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.02

79

Art.1 Se aplica la nivelul unităţii de învăţământ Codul de etică pe durata a doi ani şcolari de catre

consilierul de etica care are atributii pentru monitorizarea aplicării prevederilor codului de

conduită în cadrul unităţii.

Art. 2 Scopul Codului de Etică este:

a) identificarea și respectarea valorilor fundamentale care stau la baza educației

b) stabilirea unui pachet de standarde de conduită profesională

c) să se ofere o mai mare claritate responsabililor și acțiunilor persoanelor implicate în activitatea

educațională

Art. 3 Comisia desemnată va elabora codul de etică a unității școlare și se va asigura de

cunoaşterea de către angajaţi a reglementărilor care guvernează comportamentul la locul de muncă

precum şi prevenirea şi raportarea fraudelor şi neregulilor.

Art. 4 Prezenta decizie se încredinţează consilerului desemnat de către serviciul secretariat.

Nr. _____ din ________

Director,

Page 80: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Ediţia I

SEMNALARE NEREGULARITĂȚI

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.03

80

Nr. înreg. ______/_____________

PROCEDURA OPERATIONALA

SEMNALARE NEREGULARITĂȚI

PO-01.03

Ediția I, 02.11.2018, Revizia 0

Page 81: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Ediţia I

SEMNALARE NEREGULARITĂȚI

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.03

81

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după

caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale

Elemente

privind

responsabilii/

operaţiunea

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura

1 2 3 4 5

1.1 Elaborat

Popa Liliana Responsabil Cod de

conduita etica

02.11.2018

1.2 Verificat Sava Rodica

Presedinte Comisie

SCIM

02.11.2018

1.3 Aprobat

Antip Crina Ramona Director

02.11.2018

Page 82: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Ediţia I

SEMNALARE NEREGULARITĂȚI

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.03

82

Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii de sistem

Nr.

Crt

Editia/ revizia in

cadrul editiei

Componenta revizuita

Modalitatea reviziei

Data de la care se aplica

prevederile editiei sau

reviziei editiei

1 2 3 4

1 Editia 1

- 02.11.2018

2 Revizia 1

Page 83: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Ediţia I

SEMNALARE NEREGULARITĂȚI

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.03

83

Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia

din cadrul ediţiei procedurii operaţionale

Scopul

difuzării

Ex

Nr.

Serviciu

/Birou/

Compartiment

Funcţia Nume şi

prenume

Data

primirii

Semnătura

1 2 3 4 5 6 7

3.1. Informare /

Aplicare

1 Cod de

Conduita Etica

Responsabil

CCE

Popa Liliana 02.11.2018

3.2. Aprobare 1 Director Director Antip Crina Ramona 02.11.2018

3.3 Verificare 1 Comisie SCIM Presedinte Sava Rodica

02.11.2018

3.4 Arhivare 1 Cod de

Conduita Etica

Responsabil

CCE

Popa Liliana 02.11.2018

Page 84: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Ediţia I

SEMNALARE NEREGULARITĂȚI

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.03

84

1. Scopul procedurii

Prezenta procedură de sistem are scopul de a stabili modalitățile de semnalare și cercetare

a neregularităţilor, precum și măsurile de protecţie a persoanelor care reclamă ori semnalează

neregularităţi la nivelul unității.

Scopuri generale

Stabilește modul de realizare a activității, compartimentele și persoanele implicate;

Asigură existența documentației care stă la baza procesului de semnalare și cercetare a

neregularităţilor;

Asigură realizarea activității, în diverse condiții de funcționare a instituției;

Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe

director, în luarea deciziei.

Scopuri specifice

Stabilește un set unitar de reguli pentru reglementarea activității de semnalare și cercetare

a neregularităţilor în cadrul unității;

Stabilește responsabilitățile privind identificarea, semnalarea și cercetarea neregularităţilor

nivelul unității;

Asigură personalul necesar pentru cercetarea neregularităților apărute în activitatea

instituției;

Reglementează măsurile de intervenție necesare pentru remedierea neregularităților și

restabilirea funcționării în bune condiții a instituției.

Page 85: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Ediţia I

SEMNALARE NEREGULARITĂȚI

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.03

85

2. Domeniul de aplicare

Procedura va fi aplicată în activitatea de semnalare și cercetare a neregularităţilor la nivelul

unității;

Personalul din cadrul unităţii de învăţământ care semnalează neregularități, precum și cel care

le cercetează, va aplica prezenta procedură în activitatea desfăşurată.

Principalele activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurată:

- desemnarea personalului responsabil cu cercetarea neregularităţilor identificate în activitate;

- însuşirea legislaţiei specifice care reglementează activitatea de semnalare și cercetare a

neregularităţilor la nivelul instituției;

- stabilirea categoriilor de documente care vor fi întocmite în cadrul acestor activități;

- stabilirea unor termene pentru soluționarea neregularităților și restabilirea bunei funcționări

a unității;

- alocarea resurselor și mijloacelor necesare semnalării și cercetării neregularităţilor.

Compartimente implicate în activitatea procedurată:

- compartimente furnizoare de date: oricare din compartimentele/angajații instituției de

învățământ;

- compartimente beneficiare a activităţii procedurate: toate compartimentele unității.

Page 86: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Ediţia I

SEMNALARE NEREGULARITĂȚI

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.03

86

3. Documente de referinţă

2.1. Legislaţie naţională primară (legi, ordonanţe de urgenţă)

- Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile

publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;

- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu

modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile

şi instituţiile publice;

- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar

preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- OMEN nr. 4831/2018 privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului didactic

din învăţământul preuniversitar.

2.2. Legislaţie naţională secundară (hotărâri de guvern, ordine, etc.)

- OMEN nr. 5079 / 2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a

unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;

- OSGG Nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al

entităților publice;

- Decizie de numire a Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea

metodologică cu privire la sistemele de control managerial.

Page 87: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Ediţia I

SEMNALARE NEREGULARITĂȚI

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.03

87

4. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi

4.1 Definiţii:

Nr.

Crt.

Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul

1. Procedură Totalitatea paşilor ce trebuie urmaţi, a modalităţilor de lucru stabilite şi a

regulilor de aplicat, în vederea executării activităţii, atribuţiei sau sarcinii

şi editate pe suport hârtie şi/sau electronic.

PS (Procedură de sistem) = procedură care descrie o activitate sau un

proces care se desfăşoară la nivelul tuturor compartimentelor/structurilor

dintr-o entitate publică.

2. Control intern

managerial

Ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice, inclusiv

auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia

şi cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în

mod economic, eficient şi eficace; acesta include, de asemenea, structurile

organizatorice, metodele şi procedurile.

3. Avertizor Persoana care își desfășoară activitatea în cadrul unității de învățământ și

care face o sesizare potrivit pct. 11 din prezenta procedură.

4. Avertizare în interes

public

Sesizarea făcută cu bună-credinţă cu privire la orice faptă care presupune o

încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei

administrări, eficienţei, eficacităţii, economicităţii şi transparenţei.

5. Bună administrare Instituţia este datoare să îşi desfăşoare activitatea în realizarea interesului

general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiţii de eficienţă,

eficacitate şi economicitate a folosirii resurselor.

6. Compartiment departament / serviciu / birou.

7. Conducătorul

compartimentului

şef birou / şef serviciu.

Page 88: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Ediţia I

SEMNALARE NEREGULARITĂȚI

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.03

88

8. Comisie de cercetare a

abaterilor disciplinare

Comisia numită de către consiliul profesoral pentru cercetarea faptelor care

constituie abateri disciplinare, săvârşite de personalul salariat al unităţii de

învăţământ.

9. Economicitate Minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor

estimate ale unei activităţi, cu menţinerea calităţii corespunzătoare a acestor

rezultate.

10. Eficacitate Gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre

activităţi şi raportul dintre efectul proiectat şi rezultatul efectiv al activităţii

respective.

11. Eficienţă Maximizarea rezultatelor unei activităţi în relaţie cu resursele utilizate.

12. Neregularitate Orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale

sau a principiilor bunei administrări, a eficienţei, eficacităţii, economicităţii

şi transparenţei.

13. Transparenţa Instituţia are obligaţia de a-şi desfăşura activitatea într-o manieră deschisă,

în care accesul liber şi neîngrădit la informaţiile de interes public să

constituie regula, iar limitarea accesului la informaţie să constituie excepţia,

în condiţiile legii.

4.2 Abrevieri:

Nr.

crt.

Abrevierea Termenul abreviat

1. PS Procedura de sistem

2. SCIM Sistem de Control Intern Managerial

3. E. Elaborare

4. V. Verificare

5. A. Aprobare

6. Ap. Aplicare

7. Ah. Arhivare

Page 89: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Ediţia I

SEMNALARE NEREGULARITĂȚI

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.03

89

5. Descrierea procedurii

5.1 Generalităţi:

Procedura vizează descrierea modului de semnalare a unei/unor neregularități identificate în

cadrul activității instituției de învățământ. Documentul are de asemenea rolul de a stabili persoanele

abilitate a cerceta neregularitățile identificate, precum și mijloacele de asigurare a protecței angajaților

care sesizează nereguli referitoare la posibile fapte de corupție.

Implementarea măsurilor prevăzute de prezenta procedură reprezintă un demers managerial

complex, având ca scop crearea unei culturi organizaționale bazată pe încredere reciprocă între

angajați și asigurarea unui mediu de moralitate în cadrul entitãţii publice, concomitent cu evitarea

riscului delaţiunii. Pentru ca acest risc sã fie limitat, trebuie cultivat un sistem de valori bazat pe

înţelegerea faptului cã, în cadrul entitãţii publice, toţi salariaţii exercitã diverse nivele de management

şi cã au, în mod esenţial, aceleaşi obiective: de a asigura servicii publice eficiente și de bunã calitate,

utile contribuabilului, dar și de a-şi pãstra locurile de muncã. Un astfel de mediu creeazã condițiile

necesare reechilibrãrii sistemului, în cazul producerii unor agresiuni din interiorul sau din exteriorul

entitãţii publice.

Angajaţilor le revine sarcina ca, în cazul deținerii unor dovezi în ceea ce priveşte existenţa unor

posibile fraude, fapte de corupţie sau altor activități ce pot afecta în sens negativ interesele majore ale

entitãţii publice, care depãşesc nivelul de competenţã al managementului propriu, sã aducã

respectivele dovezi la cunoştinţa organelor competente, abilitate a le gestiona. În niciun caz un salariat

care descoperã dovezi de acest gen şi acţioneazã pentru scoaterea lor la luminã nu trebuie sancţionat,

dar nici recompensat. Acţiunea sa trebuie privitã ca exercitarea unei îndatoriri profesionale.

Rezultate scontate: Identificarea și înlăturarea rapidă a oricăror fapte sau situații de natură a periclita

buna funcționare a unității de învățământ, astfel încât să se prevină perturbarea activității acesteia și

să se asigure respectarea prevederilor legale în vigoare.

Page 90: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Ediţia I

SEMNALARE NEREGULARITĂȚI

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.03

90

5.2 Principii

În analiza sesizării privind presupusa neregularitate, trebuie avute în vedere următoarele principii:

1 principiul legalităţii, conform căruia persoana/structura care analizează situația sesizată

are obligaţia de a respecta drepturile şi libertăţile angajaţilor, normele procedurale şi

tratamentul egal potrivit legii;

2 principiul responsabilităţii, conform căruia orice persoană care semnalează

neregularităţi este datoare să susţină sesizarea cu date sau indicii privind presupusa

neregularitate;

3 principiul echilibrului, conform căruia niciun avertizor nu se poate prevala de

prevederile prezentei proceduri pentru a diminua o sancţiune administrativă sau

disciplinară pentru o neregularitate comisă de acesta;

4 principiului bunei-credinţe, conform căruia este ocrotită persoana care a făcut o sesizare,

convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii;

5 principiul prezumţiei de nevinovăţie, conform căruia angajatul împotriva căruia s-a

făcut sesizarea este considerat nevinovat pentru neregularitatea sesizată atât timp cât

aceasta nu a fost dovedită;

6 principiul garantării dreptului la apărare, conform căruia angajatul împotriva căruia s-

a făcut sesizarea are dreptul de a fi audiat şi de a prezenta dovezi în apărarea sa;

7 principiul contradictorialităţii, conform căruia persoana/structura care analizează

sesizarea de neregularitate are obligaţia de a asigura angajaţilor aflaţi pe poziţii divergente

posibilitatea de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legătură cu sesizarea;

8 principiul proporţionalităţii, conform căruia trebuie respectat un raport corect între

gravitatea neregularităţii, circumstanţele săvârşirii acesteia şi sancţiunea propusă să fie

aplicată;

9 principiul legalităţii sancţiunii, conform căruia persona/structura care analizează

sesizarea de neregularitate nu poate propune decât sancţiuni prevăzute de lege;

Page 91: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Ediţia I

SEMNALARE NEREGULARITĂȚI

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.03

91

10 principiul unicităţii sancţiunii, conform căruia pentru comiterea unei neregularităţi nu

se poate aplica decât o singură sancţiune.

5.3 Modul de lucru

5.3.1 Semnalarea neregularităţilor

(1) Persoana care a luat la cunoştinţă de săvârşirea unor neregularităţi, semnalează aceste

neregularităţi conform prezentei proceduri.

(2) Pentru a oferi o protecţie adecvată avertizorilor de integritate, în cadrul unității semnalarea

neregularităţilor se îndreaptă către director, special desemnat prin act administrativ, pentru a

primi avertizările în interes public. Totodată, se nominalizează un supleant, care va primi

avertizările în interes public atunci când titularul se află în imposibilitate de a-și exercita cu

impațialitate atribuțiile (sesizarea vizează chiar persoana sa) sau atunci când din motive

obiective (concedii, deplasări în interesul serviciului), nu se poate ocupa de procedură.

(3) Dacă există mai multe sesizări cu acelaşi obiect şi împotriva aceleiaşi persoane, acestea se

conexează.

(4) Semnalarea neregularităţilor se formulează în scris şi trebuie să cuprindă următoarele

elemente:

a) numele, prenumele și funcţia deţinută de persoana care a formulat sesizarea;

b) numele şi prenumele angajatului instituţiei a cărui presupusă neregularitate este sesizată;

c) descrierea presupusei neregularităţi care constituie obiectul sesizării şi data săvârşirii

acesteia (dacă este cunoscută);

d) prezentarea datelor sau indiciilor care susţin presupusa neregularitate;

e) descrierea prejudiciului cauzat de neregularitatea constatată (dacă se cunoaşte acest

prejudiciu);

f) data;

Page 92: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Ediţia I

SEMNALARE NEREGULARITĂȚI

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.03

92

g) semnătura.

(5) Aceste date se completează în formularul de sesizare, ale cărui câmpuri sunt descrise în

Formularul nr. 1 al prezentei proceduri, formularul se introduce într-un plic care va avea

menţiunea „Sesizare neregularitate”. Plicul se pune într-o cutie special creată pentru

depunerea avertizărilor în interes public.

(6) Acces la această cutie are doar persoana responsabilă să primească avertizările în interes

public, a cărei obligaţie este de a verifica periodic (săptămânal) cutia.

(7) Plicurile cu sesizări se ridică şi se înregistrează într-un registru special privind evidenţa

sesizării neregularităţilor.

(8) În cazul în care directorul consideră că sesizarea are o susţinere suficientă, iar natura faptei

este din sfera abaterilor disciplinare, atunci aceasta se transmite spre soluţionare comisiei de

cercetare a abaterilor disciplinare.

(9) Dacă în urma acţiunilor impuse pentru rezolvarea situaţiei semnalate, conducerea instituţiei

sau comisia de cercetare a abaterilor disciplinare constată existenţa unor indicii că fapta

săvârșită poate fi considerată infracţiune, propune sesizarea organelor de cercetare penală.

(10) În situaţia în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este chiar persoana desemnată

să primească sesizările, atunci avertizarea trebuie adresată forului ierarhic superior

(Inspectoratului Școlar), sau, după caz, altor organe în drept.

(11) Orice avertizor de integritate trebuie să facă sesizarea cu bună-credinţă, convins fiind de

veridicitatea celor semnalate şi având un minim de indicii că s-a comis o faptă care afectează

integritatea publică.

(12) Sesizările abuzive făcute în mod repetat nu intră sub incidenţa prezentei proceduri, conform

reglementărilor în vigoare persoana împotriva căreia s-a făcut semnalarea urmând să aibă

liber acces la informaţiile privind sesizarea respectivă.

Page 93: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Ediţia I

SEMNALARE NEREGULARITĂȚI

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.03

93

5.3.2 Cercetarea neregularităților

A) Directorul

- transmite sesizarea privind semnalarea neregularităţilor, după caz, spre soluţionare, comisiei

de cercetare a abaterilor disciplinare sau organelor de cercetare penală;

- decide acţiuni menite să elimine atât neregulile apărute, cât şi cauzele care au dus la apariţia

acestora.

B) Comisia de cercetare a abaterilor disciplinare

- analizează sesizarea privind existența neregularităţilor;

- cercetează faptele și persoanele care au determinat apariția neregularităţilor, pentru a stabili cu

exactitate măsurile corective ce vor fi adoptate;

C) Organele de cercetare penală

- analizează faptele sesizate și decid asupra caracterului penal al acestora;

- instrumentează cazul, stabilesc măsurile legale aplicabile și comunică situația conducerii

instituției.

Page 94: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Ediţia I

SEMNALARE NEREGULARITĂȚI

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.03

94

5.4 Etapele activității procedurate

5.5 Resurse necesare:

5.5.1 Resurse materiale

cutie specială pentru depunerea avertizărilor în interes public;

hârtie de scris;

telefon pentru legături operative cu persoanele implicate în realizarea activităţii procedurate;

caiete, dosare, pixuri, foi veline de scris, agrafe, perforator, capsator.

5.5.2 Resurse umane

Angajații care formulează sesizările de neregularitate în cadrul unității de învățământ;

Semnalarea neregularităţilor de către persoana care a luat la cunoştinţă de săvârşirea/producerea respectivelor

fapte/situații care prin natura lor ar putea periclita buna funcționare a instituției

Transmiterea sesizării în scris, directorului unității de învățământ, cu respectarea condițiilor procedurale și de

valabilitate prevăzute la punctul 8.3.1 (4) din Procedură, utilizând mijloacele special destinate acestui scop

Preluarea sesizării de către persoana responsabilă cu primirea avertizărilor în interes public şi înregistrarea acesteia în

registrul special privind evidenţa sesizării neregularităţilor

Analiza de către director a aspectelor sesizate și transmiterea documentului spre soluţionare comisiei de cercetare a

abaterilor disciplinare, în măsura în care fapta intră în sfera abaterilor disciplinare

Cercetarea de către comisia de cercetare a abaterilor disciplinare, a faptelor și persoanelor care au determinat apariția

neregularităţilor, pentru a stabili cu exactitate măsurile corective ce vor fi adoptate

Sesizarea organelor de cercetare penală, dacă în urma acţiunilor impuse pentru rezolvarea situaţiei semnalate,

conducerea instituţiei sau comisia de cercetare a abaterilor disciplinare constată existenţa unor indicii că fapta săvârsită

poate fi considerată infracţiune

Figura 1. Procesul de semnalare și cercetare a neregularităților

Sesizarea Inspectoratului Școlar, în situaţia în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este chiar persoana

desemnată să primească sesizările (conducere)

Page 95: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Ediţia I

SEMNALARE NEREGULARITĂȚI

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.03

95

Conducerea unității;

Comisia de cercetare a abaterilor disciplinare;

Organele de cercetare penală, după caz.

5.5.3 Resurse financiare

bugetul necesar pentru amenajarea cutiei speciale pentru depunerea avertizărilor în interes

public și achiziționarea materialelor de birotică necesare realizării activității procedurate.

Page 96: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Ediţia I

SEMNALARE NEREGULARITĂȚI

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.03

96

6. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii

Nr.

crt.

Compartimentul (postul) / acţiunea

(operaţiunea)

I II III IV V

1. Semnalarea în scris a neregularităţilor

de către persoana care a luat la

cunoştinţă de producerea acestora

E.

2. Verificarea sesizării de către persoana

responsabilă cu primirea avertizărilor în

interes public

V.

3. Analiza și aprobarea măsurii de

transmitere a sesizării către comisia de

cercetare a abaterilor disciplinare

A.

4. Aplicarea procedurii de către personalul

unității implicat în semnalarea și

cercetarea neregularităților

Ap.

5. Arhivarea documentelor rezultate din

derularea procesului de semnalare și

cercetare a neregularităților

Ah.

I – angajatul/persoana care a luat cunoștință despre existența neregularității;

II – responsabilul cu primirea avertizărilor;

III – directorul instituţiei;

IV – avertizor, director, comisia de cercetare a abaterilor disciplinare;

V – arhivar.

Page 97: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Ediţia I

SEMNALARE NEREGULARITĂȚI

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.03

97

7. FORMULAR EVIDENȚĂ MODIFICĂRI

Nr.

crt.

Ediție Data

ediției

Rev. Data

reviziei

Pag. Descriere

modificare

Semnătura

conducătotului

compartimentului

1

1 Data

din PO

- - - Actualizare OSGG

Nr. 600 / 2018

privind aprobarea

Codului Controlului

Intern

Page 98: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Ediţia I

SEMNALARE NEREGULARITĂȚI

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.03

98

8. FORMULAR ANALIZĂ PROCEDURĂ

Nr.

crt.

Compartiment Conducător

compartiment

Nume și prenume

Înlocuitor de

drept sau

delegat

Aviz favorabil Aviz

nefavorabil

Semnătura Data

Semnătura Data Observații

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Page 99: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Ediţia I

SEMNALARE NEREGULARITĂȚI

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.03

99

9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII

Nr.

ex.

Compartiment Nume și prenume Data primirii Semnătura Data

retragerii

Data intrării

în vigoare a

procedurii

Semnătura

Page 100: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Ediţia I

SEMNALARE NEREGULARITĂȚI

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.03

100

10. Anexe, înregistrări, arhivări:

Nr. Anexă/

Cod formular

Denumire anexă Elaborator Aprobat Nr.

Ex.

Difuzare Arhivare Alte

el. Loc. Per.

F01-PO-01.03 Formular semnalare

neregularități

F02-PO-01.03 Registru neregularități

Page 101: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Ediţia I

SEMNALARE NEREGULARITĂȚI

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.03

101

11. Cuprins

Nr. Componentei

în cadrul procedurii

operaţionale

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Pagina

1 Coperta 80

2 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei

sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale

81

3 Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii

operationale

82

4 Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa, caz,

revizia din cadrul editiei procedurii operationale

83

5 Scopul procedurii operaţionale 84

6 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 85

7 Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile procedurii

operaţionale

86

8 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura

operaţională

87

9 Descrierea procedurii operaţionale 89

10 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 96

11 Formular evidență modificări 97

12 Formular analiză procedură 98

13 Lista de difuzare a procedurii 99

14 Anexe, înregistrări, arhivări 100

15 Cuprins 101

Page 102: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Ediţia I

SEMNALARE NEREGULARITĂȚI

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.03

102

ANEXA 1 - F01-PO-01.03 Formular semnalare neregularități

FORMULAR SESIZARE NEREGULARITĂȚI

FORMULAR SESIZARE NEREGULARITĂŢI

Nr. înregistrare …………………………………

COMPARTIMENT:

în care s-a constatat neregularitatea

PERSOANA CARE A SĂVÂRŞIT NEREGULARITATEA:

DESCRIEREA NEREGULARITĂŢII ŞI DATA SĂVÂRŞIRII:

Page 103: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Ediţia I

SEMNALARE NEREGULARITĂȚI

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.03

103

DESCRIEREA PREJUDICIULUI CAUZAT (DACĂ SE CUNOAŞTE)

PERSOANA CARE A SESIZAT NEREGULARITATEA: NUME, PRENUME, FUNCŢIE

DATA SEMNĂTURA

Page 104: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Ediţia I

SEMNALARE NEREGULARITĂȚI

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.03

104

ANEXA 2 - F02-PO-01.03 Registru neregularități

Registrul Neregularităţilor

Nr.

Înreg.

Data

înregistrării

Descrierea pe scurt a neregulii

Numele

persoanei

care a sesizat

neregula

Observaţii

Page 105: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

CERCETARE DISCIPLINARĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.04

105

Nr. înreg. ______/_____________

PROCEDURA OPERATIONALA

CERCETARE DISCIPLINARĂ

PO-01.04

Ediția I, 02.11.2018, Revizia 0

Page 106: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

CERCETARE DISCIPLINARĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.04

106

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după

caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale

Elemente

privind

responsabilii/

operaţiunea

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura

1 2 3 4 5

1.1 Elaborat

Popa Liliana Responsabil Cod de

conduita etica

02.11.2018

1.2 Verificat Sava Rodica

Presedinte Comisie

SCIM

02.11.2018

1.3 Aprobat

Antip Crina Ramona Director

02.11.2018

Page 107: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

CERCETARE DISCIPLINARĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.04

107

Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii de sistem

Nr.

Crt

Editia/ revizia in

cadrul editiei

Componenta revizuita

Modalitatea reviziei

Data de la care se aplica

prevederile editiei sau

reviziei editiei

1 2 3 4

1 Editia 1

- 02.11.2018

2 Revizia 1

Page 108: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

CERCETARE DISCIPLINARĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.04

108

Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia

din cadrul ediţiei procedurii operaţionale

Scopul

difuzării

Ex

Nr.

Serviciu

/Birou/

Compartiment

Funcţia Nume şi

prenume

Data

primirii

Semnătura

1 2 3 4 5 6 7

3.1. Informare /

Aplicare

1 Cod de

Conduita Etica

Responsabil

CCE

Popa Liliana 02.11.2018

3.2. Aprobare 1 Director Director Antip Crina Ramona 02.11.2018

3.3 Verificare 1 Comisie SCIM Presedinte Sava Rodica

02.11.2018

3.4 Arhivare 1 Cod de

Conduita Etica

Responsabil

CCE

Popa Liliana 02.11.2018

Page 109: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

CERCETARE DISCIPLINARĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.04

109

1. Scopul procedurii

Prezenta procedură de sistem are scopul de a stabili condiţiile şi etapele pe care unității trebuie

să le aibă în vedere atunci când are de-a face cu o sesizare privind acţiunea sau inacţiunea unui

cadru didactic prin care se încalca normele legale, regulamentul intern, codul de conduită,

contractul colectiv de muncă sau orice alte acte normative care au legatură cu actul de

învătământ.

Scopuri generale

Stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate;

Asigură existenţa documentaţiei care stă la baza cercetării disciplinare;

Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului;

Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar

pe director, în luarea deciziei.

Scopuri specifice

Stabilirea unui set unitar de reguli pentru reglementarea condiţiilor de desfăşurare a

cercetării disciplinare;

Stabilirea responsabilităţilor privind întocmirea, avizarea şi aprobarea documentelor

aferente acestei activităţi;

Asigurarea personalului necesar pentru buna desfăşurare a activităţilor unităţii de

învăţământ;

Respectarea interesului învăţământului şi a persoanei în cauză;

Garantarea tratamentului egal şi a nediscriminării personalului din învăţământul

preuniversitar.

Page 110: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

CERCETARE DISCIPLINARĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.04

110

2. Domeniul de aplicare

Procedura va fi aplicată atât în activitatea legată de cercetarea prealabilă, cât şi în

activitatea privind sancţionarea cadrelor didactice care au săvârşit abateri disciplinare;

Întreg personalul va aplica prezenta procedură în activitatea desfăşurată.

Principalele activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurată:

- înregistrarea unei sesizări cu privire la săvârşirea de către un cadru didactic a unei abateri

disciplinare;

- întocmirea unui referat privind săvârşirea unei abateri disciplinare;

- emiterea deciziei de numire a Comisiei de cercetare disciplinară;

- derularea cercetării disciplinare preliminare;

- aplicarea sancţiunilor disciplinare.

Compartimente implicate în activitatea procedurată:

- compartimente furnizoare de date: toate compartimentele unităţii de învăţământ;

- compartimente beneficiare a activităţii procedurate: toate compartimentele unităţii de

învăţământ.

Page 111: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

CERCETARE DISCIPLINARĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.04

111

3. Documente de referinţă

3.1. Legislaţie naţională primară (legi, ordonanţe de urgenţă)

- Legea nr. 1/2011 - Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 53/2003 Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

- OMEN nr. 4831/2018 privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului didactic din

învăţământul preuniversitar.

3.2. Legislaţie naţională secundară (hotărâri de guvern, ordine, etc.)

- OMEN nr. 5079 / 2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a

unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;

- OSGG Nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților

publice;

3.3. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale entităţii publice

- Regulamentul de organizare şi funcţionare al unității

- Codul de conduită al personalului didactic şi a personalului didactic auxiliar

- Decizie de numire a Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică

cu privire la sistemele de control managerial;

Page 112: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

CERCETARE DISCIPLINARĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.04

112

4. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi

4.1 Definiţii:

Nr.

Crt.

Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul

1. Procedură

formalizată

Totalitatea paşilor ce trebuie urmaţi, a modalităţilor de lucru stabilite şi a

regulilor de aplicat, în vederea executării activităţii, atribuţiei sau sarcinii şi

editate pe suport hârtie şi/sau electronic. Procedurile formalizate pot fi proceduri

de sistem şi proceduri operaţionale.

2. Procedură de sistem procedură care descrie un proces sau o activitate care se desfăşoară la nivelul

tuturor compartimentelor/structurilor dintr-o entitate.

3. Control intern

managerial

Ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice, inclusiv

auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu

reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod

economic, eficient şi eficace; acesta include, de asemenea, structurile

organizatorice, metodele şi procedurile. Sintagma "control intern managerial"

subliniază responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru ţinerea sub

control a tuturor proceselor interne desfăşurate pentru realizarea obiectivelor

generale şi a celor specifice.

4. Abaterea

disciplinară

- faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită

cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale,

regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de

muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici (art.

263 (2) din Codul muncii);

- este şi încălcarea cu vinovăţie a îndatoririlor ce le revin potrivit contractului

individual de muncă, precum şi încălcarea normelor de comportare care

dăunează interesului învăţământului şi prestigiului unităţii/instituţiei, conform

legii (art. 280 (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1 / 2011)

5. Consiliu de

administraţie

Organ de conducere în unităţile de învăţământ de stat, constituit din 7, 9 sau 13

membri, incluzând reprezentanţi ai părinţilor, ai consiliului local, ai primarului,

Page 113: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

CERCETARE DISCIPLINARĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.04

113

ai cadrelor didactice, inclusiv directorul unităţii de învăţământ, şi, după caz,

directorul adjunct.

6. Consiliu profesoral Organ decizional format din totalitatea cadrelor didactice din unitatea şcolară cu

personalitate juridică, prezidat de către director.

7. Comisie Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării

sistemului de control managerial.

8. Învăţământ Serviciu de interes public, desfăşurat în limba română, în limbile minorităţilor

naţionale şi în limbi de circulaţie internaţională.

9. Personal didactic Persoanele din sistemul de învăţământ responsabile cu instrucţia şi educaţia,

care îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege, cu o conduită morală

conformă deontologiei profesionale şi apte din punct de vedere medical pentru

îndeplinirea funcţiei.

4.2 Abrevieri:

Nr.

crt.

Abrevierea Termenul abreviat

1. PO Procedura operaţională

2. PS Procedură de sistem

3. CO Concediu de odihnă

4. E. Elaborare

5. V. Verificare

6. A. Aprobare

7. Ap. Aplicare

8. Ah. Arhivare

Page 114: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

CERCETARE DISCIPLINARĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.04

114

5. Descrierea procedurii 5.1 Generalităţi:

Procedura de sistem are rolul de a descrie modalităţile de lucru concrete şi succesiunea raţională a

etapelor care trebuie urmate în procesul de derulare a unei cercetări disciplinare.

Rezultate scontate: Sancţionarea angajaţilor care au săvârşit abateri disciplinare în activitatea pe

care o desfăşoară la nivel de unitate.

5.2 Resurse necesare:

* Resurse materiale

încăpere, cu birou şi scaune;

fişet pentru acte cu regim special;

un calculator cu imprimantă;

reţea internet;

hârtie copiator;

telefon pentru legături operative cu responsabilii implicaţi în realizarea activităţii procedurate;

caiete, dosare, pixuri, foi veline de scris, agrafe, perforator, capsator.

* Resurse umane

Personalul responsabil cu gestionarea resurselor umane;

Cadrele didactice care fac parte din Comisia de cercetare disciplinară;

Consiliul de administraţie;

Directorul şi directorul adjunct al unităţii de învăţământ.

* Resurse financiare

materialele necesare desfăşurării activităţii, vor fi procurate de către compartimentul administrativ

al instituţiei din creditele bugetare cu această destinaţie.

Page 115: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

CERCETARE DISCIPLINARĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.04

115

5.3 Modul de lucru:

Sesizarea cu privire la săvârşirea unei abateri disciplinare

Se poate materializa prin două căi:

I. Din surse externe: prin sesizări, petiţii, reclamaţii, alte categorii de corespondenţă (clasică sau

electronică), astfel că art. 280 al. (3) din Legea nr. 1/2011 – Legea învăţământului precizează că

orice persoană poate sesiza unitatea de învăţământ/instituţia de învăţământ cu privire la săvârşirea

unei fapte ce poate constitui abatere disciplinară.

!!! Sesizarea se face în scris şi se înregistrează la registratura unităţii de

învăţământ.

Orice document de această natură se înregistrează la intrarea în instituţie, fie în registrul de sesizări

şi reclamaţii, fie în registrul de corespondenţă.

II. Prin autosesizare, caz în care consiliul profesoral propune consiliului de administraţie

demararea procedurii de cercetare disciplinară prealabilă. Se întocmeşte astfel Referatul de

sesizare.

Referatul de sesizare / Nota de serviciu se înregistrează la registratura unităţii de învăţământ, în

maxim 6 luni de la săvârăirea abaterii, aşa cum prevede art. 268 (1) din Codul muncii republicat.

Pe lângă abaterile menţionate în Codul muncii şi în Legea învăţământului nr. 1/2011, pot constitui

abateri disciplinare şi următoarele acţiuni sau inacţiuni ale cadrelor didactice:

- abateri disciplinare prevăzute expres în legi speciale (cele legate de încălcarea demnităţii

personale a angajaţilor prin crearea de medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau

ofensatoare, prin acţiuni de discriminare aşa cum sunt definite prin lege, pentru care trebuie

stabilite sancţiuni corespunzătoare, în conformitate cu art. 12 din Legea nr. 202/2002 privind

egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi).

- întârzierile sau absenţele de la program, consumul de băuturi alcoolice în timpul programului sau

prezentarea la serviciu sub influenţa alcoolului, fumatul în locurile nepermise, nerespectarea

Page 116: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

CERCETARE DISCIPLINARĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.04

116

regulilor privind sănătatea şi securitatea în muncă, nerespectarea sau neîndeplinirea sarcinilor de

serviciu, refuzul de a aduce la îndeplinire recomandări formulate în lumina prevederilor legale în

urma unor acţiuni de control, verificări, inspecţii, sau alte asemenea, insubordonarea etc.

5.4.1 Emiterea deciziei de numire a comisiei de cercetare a abatetii prezumate

În urma analizării referatului / sesizării / petiţiei / reclamaţiei / adresei, Directorul poate dispune

sau nu cercetarea disciplinară. Pe documentul de sesizare se dă ori rezoluţia referitoare la

efectuarea cercetării, ori cea referitoare la clasarea sesizării (respectiv se menţionează prin nota de

serviciu, decizia cu privire la una din cele două măsuri):

-în primul caz se desemneaza comisia însărcinată cu efectuarea cercetării care va propune sau nu,

în final, sancţiunea;

-în al doilea caz, se clasează acţiunea.

o Cine numeste comisia de cercetare disciplinară?

- comisiile de cercetare disciplinară sunt numite de consiliul de administraţie, pentru personalul

didactic / didactic auxiliar şi personalul de conducere al acesteia, iar directorul unităţii de

învăţământ emite decizia de numire a comisiei, în baza hotărârii consiliului de administraţie.

o Componenţa comisiei de cercetare a abaterii disciplinare prezumate

a) pentru personalul didactic, se numesc comisii formate din 3-5 membri, dintre care unul

reprezintă organizaţia sindicală din care face parte persoana aflată în discuţie sau este un

reprezentant al salariaţilor, iar ceilalţi au funcţia didactică cel puţin egală cu a celui care a săvârşit

abaterea;

b) pentru personalul de conducere, se numesc comisii formate din 3-5 membri, dintre care un

reprezentant al salariaţilor, iar ceilalţi au funcţia didactică cel puţin egală cu a celui care a săvârşit

abaterea. Din comisie face parte şi un inspector din cadrul inspectoratului şcolar.

Page 117: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

CERCETARE DISCIPLINARĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.04

117

Decizia de numire a Comisiei se înregistrează în registrul de decizii al unităţii de învătamant şi se

comunică în termen tuturor celor care fac parte din comisie, prin grija secretariatului, sub luare de

semnătură.

5.4.2 Derularea procedurii de cercetare disciplinară

A. Convocarea autorului abaterii prezumate la efectuarea cercetării prealabile

În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de

comisia însărcinată cu efectuarea cercetării, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii.

Între data convocării şi cea a efectuării cercetării disciplinare prealabile trebuie să treacă un termen

de minim 48 ore.

Obiectul scrisorii de convocare îl constituie aducerea la cunostinţa salariatului, a faptei

(motivului) care face obiectul cercetării prealabile disciplinare. Scrisoarea de convocare se predă

salariatului, cu semnătura de primire, ori, după caz, prin recomandată cu aviz de primire, la

domiciliul sau resedinţa comunicată de acesta, efectele producându-se de la data comunicării.

Convocarea salariatului la o altă adresă decât cea corectă, cu consecinţa neefectuării cercetării

prealabile, atrage anularea deciziei de sancţionare.

B. Audierea salariatului

Elementul esenţial al efectuării cercetării disciplinare prealabile îl constituie audierea

(ascultarea) cadrului didactic/cadrului didactic auxiliar/cadrul didactic de conducere.

Astfel, cadrul didactic cercetat are dreptul să cunoască toate actele cercetării şi să îşi producă probe

în apărare. În cursul cercetării disciplinare prealabile, salariatul cercetat are dreptul să formuleze

şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere comisiei toate probele şi motivaţiile pe care

le consideră necesare.

Ascultarea salariatului se finalizează prin nota explicativă/nota de relaţii pe care acesta o dă

(conţine întrebările formulate de membrii comisiei şi răspunsurile salariatului).

Page 118: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

CERCETARE DISCIPLINARĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.04

118

Directorul are posibilitatea ca pe perioada cât durează cercetarea menţionată să suspende

contractul celui în cauză, în temeiul art. 52 alin. (1) lit. a) din Codul muncii.

O situaţie particulară este neprezentarea salariatului la convocare.

Refuzul celui cercetat de a se prezenta la audiere, deşi a fost înştiinţat în scris cu minimum 48 de

ore înainte, precum şi de a da declaraţii scrise se constată prin proces-verbal şi nu împiedică

finalizarea cercetării.

Numai neprezentarea salariatului la convocarea făcută, fără nici un motiv obiectiv dă dreptul

Directorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării prealabile. Aceeaşi soluţie se

impune şi atunci când salariatul dă curs convocării, dar refuză apărarea ori să scrie nota explicativă

/ notă de relaţii. Se face dovada acestei situaţii cu un proces-verbal.

Neprezentarea salariatului convocat pentru cercetarea prealabilă, fără un motiv obiectiv

constituie, prin ea însăşi, abatere disciplinară care justifică aplicarea unei sancţiuni celui în cauză

(situaţia este prevăzută de art. 251 alin. (3) din Codul muncii: angajatorul are dreptul să dispună

sancţionarea, fără efectuarea cercetării prealabile). Deoarece salariatul nu a dat curs convocării, nu

se mai justifică menţiunea din decizia de sancţionare, cerută imperativ de art. 252 alin. (2) lit. c)

din Codul muncii, referitoare la motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de

salariat în timpul cercetării prealabile. În decizia de sancţionare se va mentiona de ce nu s-a putut

efectua cercetarea (neprezentarea celui convocat).

C. Activitatea Comisiei de cercetare disciplinară

În cadrul cercetării abaterii prezumate se stabilesc faptele şi urmările acestora, împrejurările în

care au fost săvârşite, existenţa sau inexistenţa vinovăţiei, precum şi orice alte date concludente.

Se cercetează punctual toate aspectele avute în vedere şi care pot conduce la concluzia referitoare

la săvârşirea sau nu a abaterii disciplinare. În timpul şi cu ocazia cercetării se verifică toate

documentele care au legătură cu abaterea prezumată şi se solicită relaţii verbale şi / sau scrise de

la toţi salariaţii care au implicaţie directă sau colaterală cu faptele cercetate.

Page 119: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

CERCETARE DISCIPLINARĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.04

119

De asemenea, se realizează / întocmesc de către membrii comisiei situaţii, centralizatoare,

verificări, recalculări pe care le consideră relevante pentru rezultatele cercetării abaterii prezumate.

Se anexează copii Xerox certificate pentru conformitate cu originalul, după toate documentele

verificate şi considerate relevante.

Cadrul didactic / didactic auxiliar cercetat are dreptul să cunoască toate actele cercetării şi să îşi

producă probe în apărare.

Toate aspectele constatate de membrii comisiei în urma efectuării cercetării prelabile, vor fi

consemnate în raportul efectuării cercetării, în ordinea lor, arătându-se atât aspectele pozitive cât

şi cele negative.

Cercetarea faptei şi comunicarea deciziei se fac în termen de cel mult 30 de zile de la data

constatării acesteia, consemnată în condica de inspecţii sau la registratura generală a unităţii

de învăţământ.

D. Întocmirea raportului efectuării cercetării disciplinare

Cercetarea disciplinară prealabilă se va finaliza cu un proces-verbal / raport întocmit de comisia

de cercetare împuternicită; la acesta se ataşează nota explicativă a salariatului, respectiv toate

documentele de lucru întocmite şi considerate a fi relevante în susţinerea constatărilor /

recomandărilor formulate. Raportul poate cuprinde o recapitulaţie a etapelor parcurse. Raportul

poate constitui individualizarea sancţiunii.

În raport se consemnează, conform art. 280 alin. (6) din Legea nr. 1/2011:

- prezentarea pe scurt a faptei sesizate şi a circumstanţelor în care a fost săvârşită,

- urmările potenţiale ale faptei / faptelor săvârşite,

- existenţa sau inexistenţa vinovăţiei,

Page 120: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

CERCETARE DISCIPLINARĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.04

120

- rezultatele cercetării, inclusiv, după caz, refuzul nejustificat al salariatului de a se prezenta şi de

a-şi motiva poziţia,

- motivarea pentru care apărările sale au fost înlăturate,

- probele administrate,

- orice alte date concludente,

- propunerea privind sancţiunea disciplinară aplicabilă sau, după caz, propunerea de clasare a

sesizării,

- motivarea propunerii.

La motivarea propunerii de sancţionare trebuie să se ţină cont, în temeiul art. 250 din Codul muncii

republicat

împrejurările în care fapta a fost săvârşită;

gradul de vinovăţie a salariatului;

consecinţele abaterii disciplinare;

comportarea generală în serviciu a salariatului;

eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.

Raportul va fi semnat de către membrii comisiei de cercetare, pe fiecare pagină a sa şi se

înregistrează la acelaşi număr ca şi sesizarea / petiţia / reclamaţia / adresa / referatul de sesizare /

nota de serviciu.

Raportul se prezintă spre aprobare organului colectiv de conducere a unităţii de învăţământ, care

a hotărât derularea cercetării. În baza raportului, asumat de către consiliul de administraţie, in

unitate, se materializează propunerea de sancţionare.

Propunerea de sancţionare în urma derulării cercetării, se formulează după cum urmează:

- Pentru personalul didactic / didactic auxiliar, propunerea de sancţionare se face de către

director sau de cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor consiliului de administraţie.

Page 121: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

CERCETARE DISCIPLINARĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.04

121

Sancţiunile aprobate de consiliul de administraţie sunt puse în aplicare şi comunicate prin

decizie a directorului unităţii de învăţământ preuniversitar.

- Pentru personalul de conducere al unităţii de învăţământ, propunerea de sancţionare se face

de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar şi se comunică prin

decizie a inspectorului şcolar general.

În baza raportului şi procesului verbal al consiliului de administraţie, se întocmesc:

- decizia de sancţionare (dacă s-a propus şi s-a aprobat sancţionarea);

- adresele de răspuns către petenţi / salariaţii care au întocmit referatul de sesizare, care sunt de

asemenea înregistrate la acelaşi număr şi constituie documentele pentru descărcarea de

responsabilitate a salariaţilor cărora le-a fost repartizată spre soluţionare sesizarea / petiţia /

reclamaţia / adresa / referatul de sesizare / nota de serviciu.

E. Emiterea deciziei de sanctionare

Constatând vinovăţia salariatului, după efectuarea cercetării prealabile (sau după constatarea

imposibilităţii efectuării ei datorită culpei celui în cauză), consiliul de administraţie al unităţii de

învăţământ urmează să stabilească sancţiunea disciplinară, în baza propunerii comisiei.

Conform art. 249 alin. (2) din Codul muncii republicat, este interzisă aplicarea mai multor

sancţiuni pentru aceeaşi abatere.

Cine emite decizia de sanctionare?

Decizia de sancţionare se emite de către următorii:

- pentru personalul didactic / didactic auxiliar care a săvârşit o abatere disciplinară şi a fost

cercetat disciplinar, directorul unităţii de învăţământ dispune aplicarea sancţiunii disciplinare

printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la

Page 122: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

CERCETARE DISCIPLINARĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.04

122

cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii

faptei.

- pentru personalul de conducere din unităţile de învăţământ, care a săvârşit o abatere

disciplinară şi a fost cercetat disciplinar, inspectorul şcolar general, în baza hotărârii consiliului

de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, dispune aplicarea sancţiunii disciplinare

printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la

cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii

faptei.

Dacă se emite decizia de sancţionare după curgerea acestor termene, aceasta va fi nelegală (nulă).

Elemente esenţiale care trebuie să se regăsească în cuprinsul deciziei de sancţionare

Potrivit alin. (2) al art.252 din Codul muncii republicat, în decizie trebuie să se cuprindă în mod

obligatoriu:

descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;

precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul de

muncă aplicabil, care au fost încălcate;

motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării

prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuată cercetarea prealabilă;

termenul în care sancţiunea poate fi contestată;

instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată.

Lipsa unuia dintre elemente atrage nulitatea absolută a măsurii.

Decizia de sancţionare disciplinară trebuie semnată de persoana care are abilitarea legală să o

emită (directorul unităţii de învăţământ, sau inspectorul şcolar general).

Decizia de sancţionare se înregistrează în registrul de decizii al unităţii de învăţământ

preuniversitar de stat, respectiv al inspectoratului şcolar (în funcţie de autoritatea care a emis-o).

Sancţiunile disciplinare care se pot aplica sunt următoarele:

Page 123: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

CERCETARE DISCIPLINARĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.04

123

a) observaţie scrisă;

b) avertisment;

c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de

îndrumare şi de control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni;

d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru

ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii

de conducere, de îndrumare şi de control;

e) destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ;

f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Sancţiunile care se pot aplica în conformitate cu art. 248 din Codul muncii aprobat prin Codul

muncii republicat, sunt:

- avertismentul scris;

- suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile;

- retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus

retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;

- reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;

- reducerea salariului de bază şi/sau după caz şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-

3 luni cu 5-10%;

- desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Este de aşteptat ca sancţiunile să fie acordate în concordanţă cu gravitatea abaterilor săvârşite, dar

şi gradat, în funcţie de săvârşirea anterioară a altor abateri disciplinare, respectiv de aplicarea

anterioară a altor sancţiuni.

Page 124: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

CERCETARE DISCIPLINARĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.04

124

F. Comunicarea deciziei de sancţionare

Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii

şi produce efecte de la data comunicării. Decizia se comunică salariatului, cu semnătură de

primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată cu aviz de primire, la

domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta.

Nu are nicio relevanţă dacă salariatul nu se găseşte la acel domiciliu sau la acea resedinţă,

indiferent din ce motiv, inclusiv că între timp s-a mutat, nici că el refuză primirea.

Modul de contestare a deciziei de sancţionare:

Dacă sancţionarea s-a realizat în baza prevederilor specifice din Codul muncii republicat, în

conformitate cu art. 252 alin. (5) din Codul muncii, decizia de sancţionare poate fi contestată de

salariat la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data

comunicării.

Dacă sancţionarea a fost aplicată în baza Legii nr. 1 / 2011, atunci decizia de sancţionare poate fi

constestată conform art 280 alin. (8), astfel: Persoanele sancţionate încadrate în unităţile de

învăţământ au dreptul de a contesta, în termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectivă la

colegiul de disciplină de pe lângă .

G. Punerea în aplicare a deciziei de sancţionare

Prevederile deciziei de sancţionare trebuie puse în aplicare de către compartimentele secretariat şi

contabilitate ale unităţii de învăţământ preuniversitar, după caz, prin:

- ataşarea deciziei de sancţionare la dosarul personal al cadrului didactic / didactic auxiliar

sancţionat;

- operarea în statul de plată a reţinerilor, a diminuărilor de salariu, sau a celorlalte modalităţi

de sancţionare pecuniară prevăzute de legislaţie, după caz.

- ţinerea unei evidenţe a sancţiunilor care au fost aplicate personalului didactic / didactic

auxiliar, dar şi a celui nedidactic.

Page 125: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

CERCETARE DISCIPLINARĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.04

125

5.4 Etapele activităţii procedurate

Inregistrarea unei sesizări cu privire la săvârşirea unei abateri disciplinare

Emiterea Deciziei de numire a Comisiei de cercetare disciplinară

Convocarea salariatului

Derularea cercetării disciplinare

Întocmirea Raportului de cercetare disciplinară

Emiterea hotărârii privind aplicarea sancţiunilor disciplinare

Aplicarea sancţiunii disciplinare

Page 126: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

CERCETARE DISCIPLINARĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.04

126

6. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii

Nr.

crt.

Compartimentul (postul) /

acţiunea (operaţiunea)

I II III IV V

1. Emiterea Deciziei de numire a

Comisiei de cercetare

disciplinară

Ap

2. Convocarea persoanei supuse

cercetării disciplinare E.

3. Întocmirea Raportului de

cercetare disciplinară E.

4. Aprobarea Raportului de

cercetare disciplinară Ap.

5. Emiterea hotărârii privind

aplicarea sancţiunii

disciplinare

Ap.

6. Emiterea deciziei privind

sancţiunea disciplinaă aplicată E.

7. Aplicarea sancţiunii E.

8. Arhivarea documentelor

rezultate din activitatea

compartimentului de resurse

umane, de către responsabilul

cu arhivarea de la nivelul

unităţii de învăţământ

Ah.

I – cadrele didactice din cadrul comisiei de cercetare disciplinară;

II - consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, sau, după caz, directorul;

III - directorul unităţii de învăţământ;

IV - compartimentul contabilitate;

V - persoana care realizează operaţiunea de arhivare a documentelor în unitatea de

învăţământ.

Page 127: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

CERCETARE DISCIPLINARĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.04

127

7. FORMULAR EVIDENȚĂ MODIFICĂRI

Nr.

crt.

Ediție Data

ediției

Rev. Data

reviziei

Pag. Descriere

modificare

Semnătura

conducătotului

compartimentului

1

1 Data

din PO

- - - Actualizare OSGG

Nr. 600 / 2018

privind aprobarea

Codului Controlului

Intern

Page 128: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

CERCETARE DISCIPLINARĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.04

128

8. FORMULAR ANALIZĂ PROCEDURĂ

Nr.

crt.

Compartiment Conducător

compartiment

Nume și prenume

Înlocuitor de

drept sau

delegat

Aviz favorabil Aviz

nefavorabil

Semnătura Data

Semnătura Data Observații

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Page 129: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

CERCETARE DISCIPLINARĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.04

129

9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII

Nr.

ex.

Compartiment Nume și prenume Data primirii Semnătura Data

retragerii

Data intrării

în vigoare a

procedurii

Semnătura

Page 130: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

CERCETARE DISCIPLINARĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.04

130

10. Anexe, înregistrări, arhivări:

Nr. Anexă/

Cod formular

Denumire anexă Elaborator Aprobat Nr

Ex.

Difuzare Arhivare Alte

el. Loc. Per.

F01-PO-01.04 Hotărârea C.A. privind

numirea Comisiei de cercetare

disciplinară

F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie

cercetare disciplinară

F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie

cercetare disciplinară

F04-PO-01.04 Hotărârea C.A. privind

aprobarea, aplicarea și

comunicarea sancțiunii

disciplinare

F05-PO-01.04 Decizie comunicare sancțiune

salariat

F06-PO-01.04 Proces-verbal de audiere a

salariatului

F07-PO-01.04 Raport de cercetare

disciplinară prealabilă

Page 131: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

CERCETARE DISCIPLINARĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.04

131

11. Cuprins

Nr. Componentei

în cadrul procedurii

operaţionale

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Pagina

1 Coperta 105

2 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei

sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale

106

3 Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii

operationale

107

4 Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa, caz,

revizia din cadrul editiei procedurii operationale

108

5 Scopul procedurii operaţionale 109

6 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 110

7 Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile procedurii

operaţionale

111

8 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura

operaţională

112

9 Descrierea procedurii operaţionale 114

10 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 126

11 Formular evidență modificări 127

12 Formular analiză procedură 128

13 Lista de difuzare a procedurii 129

14 Anexe, înregistrări, arhivări 130

15 Cuprins 131

Page 132: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

CERCETARE DISCIPLINARĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.04

132

ANEXA 1 - F01-PO-01.04 Hotărârea C.A. privind numirea Comisiei de cercetare disciplinară

Unitatea de învăţământ ......................................................................

HOTARAREA nr . ........ din ...........................

pentru numirea Comisiei de cercetare disciplinara

Consiliul de administratie al ……………………………………………, intrunit in

sedinta in data de ……………….

în temeiul:

- OMEN nr. 4831/2018 privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului didactic din învăţământul

preuniversitar

- OSGG Nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice

- Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

având în vedere prevederile:

- standardul I din - OSGG Nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial

al entităților publice.

- art. 263 şi art. 267 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii şi potrivit prevederilor Regulamentului intern

al ………………;

HOTARASTE:

Art. 1. (1)Se constituie comisia de cercetare disciplinară prealabilă, cu următoarea componenţă:

Preşedinte: ………………, având funcţia de ………………;

Membrii:

1. ………………, având funcţia de ………………;

2. …………………, având funcţia de………………..

Page 133: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

CERCETARE DISCIPLINARĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.04

133

(2) Din comisie va face şi un reprezentant al organizaţiei sindicale al cărei membru este salariatul

cercetat, şi anume: ……………………………….

Art. 2. (1) Se numesc ca membrii de rezervă pentru membrii comisiei de de cercetare disciplinară

prealabilă următorii:

a) pentru Preşedinte: ………………, având funcţia de ………………;

b) pentru oricare dintre membrii comisiei de evaluare:

– ………………, având funcţia de ………………;

– ………………, având funcţia de ……………….

(2) Înlocuirea unui membru al comisiei de cercetare disciplinară prealabilă cu un membru de rezervă se

poate realiza numai dacă persoana care urmează să fie înlocuită nu are posibilitatea, din motive

obiective, de a-şi îndeplini atribuţiile care rezultă din calitatea de membru al comisiei.

(3) În cazul aplicării înlocuirii, calitatea de membru al comisiei de cercetare disciplinară prealabilă este

preluată de către membrul de rezervă, care îşi va exercita atribuţiile aferente până la finalizarea

procedurii de cercetare disciplinară.

Art. 3. (1) Comisia de cercetare disciplinară prealabilă îşi va desfăşura activitatea cu respectarea

dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 4 Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se păstrează la

dosarul hotărârilor adoptate.

Presedinte Consiliu de Administratie, Secretar,

prof. ...................................... .......................................

Voturi

- pentru .................

- abtineri ...............

- impotriva .............

Elaborat in 1 (unul) exemplar

Ex. 1/1

Page 134: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

CERCETARE DISCIPLINARĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.04

134

ANEXA 2 - F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară

Antet

DECIZIA NR…

………din data de……………………

Ca urmare a referatului/notei/adresei înregistrate cu nr. ……………… de sesizare a

conducerii ………………, de către ………………, cu privire la săvârşirea de

către salariatul/a ……………… a următoarei abateri disciplinare ………………,

În temeiul OMEN nr. 4831/2018 privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului

didactic din învăţământul preuniversitar, a dispoziţiilor art. 263 şi art. 267 din Legea nr. 53/2003

- Codul muncii şi potrivit prevederilor Regulamentului intern al ………………;

Consiliul de administrație al unitatii

DECIDE:

Art. 1. (1) Se constituie comisia de cercetare disciplinară prealabilă, cu următoarea

componenţă:

Preşedinte: ………………, având funcţia de ………………;

Membrii:

1 . … … …… …… , av ând fu n c ţ i a d e … ……… … …;

2. …………………, având funcţia de………………..

(2) Din comisie va face şi un reprezentant al organizaţiei sindicale al cărei membru este

salariatul cercetat, şi anume: ……………………………….

Art. 2. (1) Se numesc ca membrii de rezervă pentru membrii comisiei de de cercetare

disciplinară prealabilă următorii:

Page 135: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

CERCETARE DISCIPLINARĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.04

135

a) pentru Preşedinte: ………………, având funcţia de ………………;

b) pentru oricare dintre membrii comisiei de evaluare:

– ………………, având funcţia de ………………;

– ………………, având funcţia de ……………….

(2) Înlocuirea unui membru al comisiei de cercetare disciplinară prealabilă cu un

membru de rezervă se poate realiza numai dacă persoana care urmează să fie înlocuită nu are

posibilitatea, din motive obiective, de a-şi îndeplini atribuţiile care rezultă din calitatea de

membru al comisiei.

(3) În cazul aplicării înlocuirii, calitatea de membru al comisiei de cercetare

disciplinară prealabilă este preluată de către membrul de rezervă, care îşi va exercita

atribuţiile aferente până la finalizarea procedurii de cercetare disciplinară.

Art. 3. (1) Comisia de cercetare disciplinară prealabilă îşi va desfăşura activitatea cu

respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

DIRECTOR,

Page 136: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

CERCETARE DISCIPLINARĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.04

136

ANEXA 3 - F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară

Convocare Comisie cercetare disciplinară

Prin prezenta, vă aducem la cunoștință faptul că sunteți convocat în data de

________________ la ședința Comisiei de disciplină constituită în baza Deciziei nr…………..

în vederea audierii dumneavoastră în cadrul procedurii de cercetare disciplinară, urmare

referatului/notei/adresei înregistrate cu nr………………………………..

Conform referatului/notei/adresei înregistrate cu nr………….., vi se aduc următoarele

învinuiri:

……………….

Vă comunicăm faptul că neprezentarea dumneavoastră atrage efectuării cercetării

disciplinare în lipsă, cu toate consecințele legale aplicabile în materie.

PREȘEDINTE COMISIE,

Page 137: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

CERCETARE DISCIPLINARĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.04

137

ANEXA 4 - F04-PO-01.04 Hotărârea C.A. privind aprobarea, aplicarea și comunicarea sancțiunii

disciplinare

HOTĂRȂREA PRIVIND APLICAREA SANCŢIUNII DISCIPLINARE

Consiliul de Administraţie al ________________________ reunit în sedinţa organizata în data de

_____________, în conformitate cu prevederile art.____ din Regulamentul de Organizare şi

Funcţionare,

Având în vedere Raportul cercetării disciplinare nr.______ întocmit de către Comisia de cercetare

disciplinară constituită în baza Deciziei Directorului __________ nr.________ în vederea efectuării

cercetării disciplinare prealabile în ceea ce priveşte sesizarea nr._______ referitoare la domnul/doamna

___________________,

HOTĂRĂŞTE:

1. Sancţionarea domnului/doamnei ______________ fiind reţinute următoarele abateri

disciplinare: Nesancţionarea domnului/doamnei ______________ ca urmare a celor

menţionate în Raportul Comisiei de cercetare disciplinară.

2. Sanţiunile aplicate sunt următoarele:

-

-

-

3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa domnului/doamnei ______________ prin Decizie emisă

de către Directorul unităţii de învăţământ.

Membrii consiliului de administraţie:

Nr._______ din data _____________

Page 138: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

CERCETARE DISCIPLINARĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.04

138

ANEXA 5 - F05-PO-01.04 Decizie comunicare sancțiune salariat

DECIZIA

NR…......din data de……………………

Urmare a Hotărârii nr. ________ emisă de către Consiliul de Administraţie al _____________

data în ceea ce priveşte rezultatul cercetării disciplinare a domnului/doamnei _____________,

Directorul ……………, numit prin……..nr. …… /………………, emite prezenta

DECIZIE DE SANCŢIONARE:

I. Descrierea faptei care constituie abatere disciplinară:

....................................

II. Precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul

de muncă aplicabil, care au fost încălcate

...................................

III. Motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul

cercetării prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuată cercetarea prealabilă

..................................

IV. Sancţiunea aplică

........................................

V. Prezenta Decizie se comunică domnului/doamnei_____________ de către Secretariatul

unităţii de învăţământ şi poate fi contestată în termen de 15 zile de la comunicare la Colegiul

de disciplină de pe lângă inspectoratul şcolar.

DIRECTOR,

Page 139: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

CERCETARE DISCIPLINARĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.04

139

ANEXA 6 - F06-PO-01.04 Proces-verbal de audiere a salariatului

Proces verbal de audiere a salariatului

În urma convocării din data de _______ trimise prin ______________ către d-nul/dna

___________________ pentru efectuarea cercetării disciplinare, în temeiul art. 266 din Codul

Muncii, s-au stabilit următoarele:

a) Împrejurările în care fapta a fost săvârşită:

…………

b) Gradul de vinovaţie al salariatului

………………

c) Consecinţele abaterii disciplinare:

……

d) Comportarea generală în serviciu a salariatului:

……..

e) Eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de acesta:

…………..

Concluzii: La încheierea procesului verbal s-au propus următoarele sancţiuni:

………..

Prezentul proces verbal a fost întocmit în 2 (doua) exemplare.

Întocmit,

Comisia:

……………………………

Data _____ Ora ______

Salariatul are/ nu are obiecţiuni:

Semnătura salariatului convocat:

Page 140: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

CERCETARE DISCIPLINARĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.04

140

ANEXA 7 - F07-PO-01.04 Raport de cercetare disciplinară prealabilă

Raport

de cercetare disciplinară prealabilă

În data de ................... doamna/domnul............................. încadrat(ă) la ..................................

în funcţia de ........................, s-a prezentat la sedinta organizată în data de ...............................,

ca urmare a convocării primite, în vederea realizării cercetării disciplinare prealabile de către

Comisia de cercetare disciplinară desemnată prin Decizia Directorului unităţii de învăţământ

nr………….. cu privire la următoarele fapte:

......................................................

.......................................................

S-a încheiat Procesul Verbal al audierii nr.................................

Ulterior, Comisia de cercetare disciplinară a trecut la individualizarea sancţiunii, având în

vedere dispoziţiile art. 266 din Codul muncii.

1.Împrejurările în care fapta a fost săvârşită

Cu ocazia efectuării cercetării disciplinare prealabile doamna /domnul................................ a

recunoscut / nu a recunoscut faptele săvârşite, mentionand

......................................................................

2.Gradul de vinovăţie

Este vinovat(ă)/nevinovat(ă)……..

3.Consecinţele abaterii disciplinare

O astfel de abatere are drept consecinţă în cadrul unităţii de învăţământ astfel:

4. Comportarea generală în serviciu a salariatului

Analiza comportării generale.

(ex. Comportare bunâ/ nu are comportament adecvat Regulamentului intern,etc.)

Page 141: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

CERCETARE DISCIPLINARĂ

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.04

141

5. Alte sancţiuni

Nu a mai suferit alte sancţiuni/sau a suferit.

La stabilirea sancţiunii membrii Comisiei de cercetare disciplinară prealabilă au avut în vedere

următoarele aspecte:

a)

b)

c)

Având în vedere cele expuse mai sus precum şi dispoziţiile Cap. .........................................din

Regulamentul de ordine interioara, precum şi fişa postului, Comisia propune sancţionarea

doamnei/domnului ................................... cu ................................................., conform

art....................................din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările

ulterioare, precum şi conform art. …….. din Legea nr. 1/2011- Legea învăţământului, cu

modificarile şi completările ulterioare.

Având în vedere cele expuse mai sus s-a încheiat prezentul Raport al comisiei de cercetare

disciplinară prealabilă.

Comisia de cercetare disciplinară prealabilă

Presedinte…………………………….

Membru................................................

Membru................................................

Membru................................................

Page 142: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

IDENTIFICAREA ȘI

GESTIONAREA ABATERILOR

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.05

142

Nr. înreg. ______/_____________

PROCEDURA DE SISTEM

IDENTIFICAREA ȘI GESTIONAREA ABATERILOR

PO-01.05

Ediția I, 02.11.2018, Revizia 0

Page 143: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

IDENTIFICAREA ȘI

GESTIONAREA ABATERILOR

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.05

143

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după

caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale

Elemente

privind

responsabilii/

operaţiunea

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura

1 2 3 4 5

1.1 Elaborat

Popa Liliana Responsabil Cod de

conduita etica

02.11.2018

1.2 Verificat Sava Rodica

Presedinte Comisie

SCIM

02.11.2018

1.3 Aprobat

Antip Crina Ramona Director

02.11.2018

Page 144: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

IDENTIFICAREA ȘI

GESTIONAREA ABATERILOR

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.05

144

Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii de sistem

Nr.

Crt

Editia/ revizia in

cadrul editiei

Componenta revizuita

Modalitatea reviziei

Data de la care se aplica

prevederile editiei sau

reviziei editiei

1 2 3 4

1 Editia 1

- 02.11.2018

2 Revizia 1

Page 145: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

IDENTIFICAREA ȘI

GESTIONAREA ABATERILOR

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.05

145

Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia

din cadrul ediţiei procedurii operaţionale

Scopul

difuzării

Ex

Nr.

Serviciu

/Birou/

Compartiment

Funcţia Nume şi

prenume

Data

primirii

Semnătura

1 2 3 4 5 6 7

3.1. Informare /

Aplicare

1 Cod de

Conduita Etica

Responsabil

CCE

Popa Liliana 02.11.2018

3.2. Aprobare 1 Director Director Antip Crina Ramona 02.11.2018

3.3 Verificare 1 Comisie SCIM Presedinte Sava Rodica

02.11.2018

3.4 Arhivare 1 Cod de

Conduita Etica

Responsabil

CCE

Popa Liliana 02.11.2018

Page 146: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

IDENTIFICAREA ȘI

GESTIONAREA ABATERILOR

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.05

146

1. Scopul procedurii operationale

1.1. Scopul procedurii:

Procedura defineşte regulile care asigură identificarea şi ţinerea sub control a abaterilor faţă de

procedurile stabilite.

1.2. Dă asigurari cu privire la existenţa documentelor adecvate derulării activităţilor;

1.3. Asigură continuitatea activitatii, inclusiv in conditii de fluctuatie a personalului, prin

faptul ca, procedurarea activitatii permite aplicarea acesteia de catre orice alt salariat care il

inlocuieste pe cel in functie la data elaborarii prezentei proceduri.

1.4. Sprijina auditul si/sau alte organisme abilitate in actiuni de auditare si/sau control, iar pe

director in luarea deciziei. Operatiunea atenta de verificare a documentatiei este un real sprijin

pentru audit sau alte organisme abilitate in actiuni de auditare, dar si pentru directorul unitatii

in luarea deciziei pentru asigurarea bunei desfasurari a activitatii unitatii.

Page 147: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

IDENTIFICAREA ȘI

GESTIONAREA ABATERILOR

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.05

147

2. Domeniul de aplicare

2.1. Procedura se utilizează de către toate compartimentele din cadrul Școlii Gimnaziale ”Nicolae

Bălcescu” în vederea gestionării abaterilor care pot afecta atingerea obiectivelor generale ale Școlii

Gimnaziale ”Nicolae Bălcescu” şi a obiectivelor specifice ale compartimentelor din cadrul Școlii

Gimnaziale ”Nicolae Bălcescu”.

Procedura se aplică tuturor proceselor pentru identificarea, documentarea, evaluarea şi ţinerea

sub control a abaterilor.

2.2. Delimitarea activitatii în cadrul portofoliului de activitati desfăşurate (toate etapele ce vor

fi parcurse pentru realizarea procedurilor elaborate).

Page 148: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

IDENTIFICAREA ȘI

GESTIONAREA ABATERILOR

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.05

148

3. Documente de referinta

3.1. Reglementari internationale

3.2. Legislatie primara

OMEN nr. 4831/2018 privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului didactic

din învăţământul preuniversitar;

Legea educaţiei naţionale nr. 1/05.01.2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, modificat prin OUG 65/2015;

Ordonanta Guvernului nr. 27/30.01.2002 privind reglementarea activităţii de

soluţionare a petiţiilor (publicată în Monitorul Oficial nr. 84 din 1 februarie 2002);

Legea nr. 233/23.04.2002 pentru aprobarea O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea

activităţii de soluţionare a petiţiilor (publicată în Monitorul Oficial nr. 296 /

30.04.2002).

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările

ulterioare;

Hotărârea nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.

263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;

OMFP 923/2014 – Normele privind exercitarea controlului financiar preventiv şi Codul

specific de norme profesionale

OSGG Nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al

entităților publice.

3.3. Alte documente :

Circuitul documentelor;

Regulamentul intern al institutiei publice

Page 149: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

IDENTIFICAREA ȘI

GESTIONAREA ABATERILOR

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.05

149

4. Definiţii şi abrevieri:

4.1. Definitii ale termenilor

Nr. crt. Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul

1 Procedură operaţională Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie

urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în

vederea realizării activitaţii, cu privire la aspectul procesual

2 Ediţie a unei proceduri

operaţionale

Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri

operaţionale, aprobată şi difuzată

3 Revizia în cadrul unei ediţii Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele

asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale

unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au fost aprobate

şi difuzate

4 Abatere Nesatisfacerea unei cerinţe

5 Corecţie Acţiune întreprinsă pentru a elimina abaterea

Page 150: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

IDENTIFICAREA ȘI

GESTIONAREA ABATERILOR

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.05

150

4.2. Abrevieri ale temenilor:

Nr.

Crt.

Abrevierea Termenul abreviat

1. P.S. Procedura de sistem

2. E Elaborare

3. V Verificare

4. A Aprobare

5. Ap. Aplicare

6. Ah. Arhivare

7. Grup de lucru Grup de lucru în vederea de monitorizării , coordonării şi îndrumării a

dezvoltării sistemului de control managerial al Școlii Gimnaziale ”Nicolae

Bălcescu”.

8. NC Nivelul de clasificare aplicat documentului (confidenţial sau neconfidenţial)

9. Comisia Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării

sistemului de control intern managerial

10. F Formular

11. TD Tipul documentului

12. TC Nivelul de control aplicat documentului

Page 151: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

IDENTIFICAREA ȘI

GESTIONAREA ABATERILOR

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.05

151

5. Descrierea procedurii operationale

5.1 Descrierea procesului

Abaterile faţă de cerinţele specificate sunt identificate, analizate şi tratate în mod corespunzător

prin întreprinderea de corecţii şi acţiuni corective. Personalul are autoritatea şi responsabilitatea

de a asigura detectarea şi tratarea în timp util a abaterilor.

5.2. Identificarea, analizarea şi tratarea abaterilor

5.2.1. Abaterile faţă de condiţiile specificate se identifică imediat şi se documentează.

5.2.2. Abaterile care se pot rezolva pe loc se înregistrează doar în Rapoarte de abateri. În

Registrul abaterilor se înregistrează, periodic, numai abaterile care nu pot fi remediate imediat

şi necesită aplicarea unor corecţii ulterioare pentru remediere şi consumuri de resurse

suplimentare.

5.2.3. Abaterile identificate pot fi tratate astfel:

- atunci cand abaterea nu este repetitivă se acţionează printr-o corecţie pentru eliminarea

efectului abaterii.

- atunci cand abaterea este repetitivă se acţionează printr-o acţiune corectivă pentru eliminarea

cauzei abaterii.

5.2.4. Periodic se va face o analiză a circumstanţelor care au condus la abateri în scopul

indentificării de acţiuni corective şi a unor acţiuni de bună practică.

5.2.5. Înregistrările privind abaterile, acţiunile corective întreprinse pentru remedierea

abaterilor se păstrează în arhiva organizaţiei.

Page 152: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

IDENTIFICAREA ȘI

GESTIONAREA ABATERILOR

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.05

152

5.3. Abordarea ca proces a controlului abaterilor proiectelor:

Elemente ale abordarii Definire elemente

Denumire proces Gestionarea abaterilor

Indicatori de performanţă Costurile datorate tratării necorespunzatoare a abaterilor

Proprietar de proces Şefii de subdiviziuni organizatorice (compartimente)

Intrări Cerinţe de verificare şi validare a activităţilor şi proceselor Specificaţiile

pentru activităţi / procese

Ieşiri Rapoarte de abatere

Corecţii

Acţiuni corective

Proces din amonte Procese de creare de valoare, de susţinere, de management

Furnizor de proces Directorul / Şeful de compartiment

Proces din aval Programe de acţiuni corective. Procese referitoare la relaţia cu părţile

interesate

Page 153: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

IDENTIFICAREA ȘI

GESTIONAREA ABATERILOR

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.05

153

6. Responsabilitati

6.1. Reprezentantul managementului pentru sistemul de control managerial

(Directorul / Şeful de compartiment)

6.1.1. Analizează anual abaterile înregistrate şi întocmeşte, pentru conducere, rapoarte de

tendinţă.

6.1.2. Supraveghează modul în care sunt respectate prevederile prezentei proceduri şi face

propuneri de îmbunătăţire.

6.1.3. Coordonează implementarea corecţiilor şi măsurilor corective pentru eliminarea cauzelor

abaterilor proiectelor.

6.2. Responsabil identificare abatere

6.2.1. Completează raportul de abatere.

Responsabilul cu identificarea abaterilor va fi numit printr-o notă de serviciu de către Director.

6.3 Şef de subdiviziune organizatorică (Directorul / Şeful de compartiment)

6.3.1. Completează Registrul abaterilor.

Page 154: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

IDENTIFICAREA ȘI

GESTIONAREA ABATERILOR

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.05

154

7. FORMULAR EVIDENȚĂ MODIFICĂRI

Nr.

crt.

Ediție Data

ediției

Rev. Data

reviziei

Pag. Descriere

modificare

Semnătura

conducătotului

compartimentului

1

1 Data

din PO

- - - Actualizare OSGG

Nr. 600 / 2018

privind aprobarea

Codului Controlului

Intern

Page 155: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

IDENTIFICAREA ȘI

GESTIONAREA ABATERILOR

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.05

155

8. FORMULAR ANALIZĂ PROCEDURĂ

Nr.

crt.

Compartiment Conducător

compartiment

Nume și prenume

Înlocuitor de

drept sau

delegat

Aviz favorabil Aviz

nefavorabil

Semnătura Data

Semnătura Data Observații

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Page 156: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

IDENTIFICAREA ȘI

GESTIONAREA ABATERILOR

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.05

156

9. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII

Nr.

ex.

Compartiment Nume și prenume Data primirii Semnătura Data

retragerii

Data intrării

în vigoare a

procedurii

Semnătura

Page 157: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

IDENTIFICAREA ȘI

GESTIONAREA ABATERILOR

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.05

157

10. Anexe, înregistrări, arhivări:

Nr. Anexă/

Cod formular

Denumire anexă Elaborator Aprobat Nr

Ex.

Difuzare Arhivare Alte

el. Loc. Per.

F01-PO-01.05 Formular pentru identificarea

abaterilor

F02-PO-01.05 Registru gestionare abateri

Page 158: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

IDENTIFICAREA ȘI

GESTIONAREA ABATERILOR

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.05

158

11. Cuprins

Nr. Componentei

în cadrul procedurii

operaţionale

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Pagina

1 Coperta 142

2 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei

sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale

143

3 Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii

operationale

144

4 Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa, caz,

revizia din cadrul editiei procedurii operationale

145

5 Scopul procedurii operaţionale 146

6 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 147

7 Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile procedurii

operaţionale

148

8 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura

operaţională

149

9 Descrierea procedurii operaţionale 151

10 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 153

11 Formular evidență modificări 154

12 Formular analiză procedură 155

13 Lista de difuzare a procedurii 156

14 Anexe, înregistrări, arhivări 157

15 Cuprins 158

Page 159: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

IDENTIFICAREA ȘI

GESTIONAREA ABATERILOR

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.05

159

ANEXA 1 - F01-PO-01.05 Formular pentru identificarea abaterilor

Antet FORMULAR PENTRU

IDENTIFICAREA ABATERILOR

Nr.

Data:

1. Identificare proces/ activitate:

2. Descrierea abaterii / documentul de

referinţă:

3. Identificată de: Nume:

Semnătura: Data:

4. Cauza abaterii:

5. Descrierea corecţiei

Termen:

Responsabil: Semnătura:

6. Descrierea acţiunii corective

Termen:

Responsabil: Semnătura:

7. Verificat

eficacitatea corecţiei

Comentarii: Nume/ Semnatură/

Data:

8. Verificat

eficacitatea acţiunii

corectiva

Comentarii: Nume/ Semnatură/

Data:

Elaborator :

F01-PO-01.05

Page 160: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” · F02-PO-01.04 Decizie numire Comisie cercetare disciplinară 134 F03-PO-01.04 Decizie convocare Comisie cercetare disciplinară 136 F04-PO-01.04

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Ediţia I

IDENTIFICAREA ȘI

GESTIONAREA ABATERILOR

Revizia 0

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

”NICOLAE BĂLCESCU” Exemplar nr. 1

Cod : PO-01.05

160

ANEXA 2 - F02-PO-01.05 Registru gestionare abateri

Compartimentul_________________

Registrul abaterilor F02-PO-01.05

Nr.

crt

Descrierea abaterii Cauza Data

identificării

Corecţia Acţiunea

corectivă

Monitorizare