Cms Congres

31
Mei 2009 Leo van de Vorst Past een CMS in een web 2.0 omgeving? Content in beweging Content in beweging Content in beweging Content in beweging

description

Een presentatie over de toekomst van CMS'en in een web2.0 omgeving.

Transcript of Cms Congres

Page 1: Cms Congres

Mei 2009

Leo van de Vorst

Past een CMS in een web 2.0 omgeving?

Content in bewegingContent in bewegingContent in bewegingContent in beweging

Page 2: Cms Congres
Page 3: Cms Congres

Intranet voor alle typen informatie

intrAnetStructuur

in inhoud

Veel

Weinig

DynamischStatischVerandering

Secretariaat

bedrijfsvoering

IS/IT afdeling

Redactie

Bibliotheek

Archivaris

CD’s Databases

Document Nieuwsbrief

Page 4: Cms Congres

Doelen Intranet

Page 5: Cms Congres

Informatie overload?

Page 6: Cms Congres

Meer verbindingen

Page 7: Cms Congres

Drie typen kenniswerk

Page 8: Cms Congres

Drie informatiestrategieën

Page 9: Cms Congres

Informatie overload bestaat niet!

Page 10: Cms Congres

User Generated Content

Page 11: Cms Congres

Mensen zijn vreemde vogels

Page 12: Cms Congres

De kennisreiziger: zelfsturende individualist?

Page 13: Cms Congres

De kennisreiziger: vlinderende netwerker?

Page 14: Cms Congres

Web 2.0

The

Net Generation

The Social

Revolution

The Economic

Revolution

The Net Generation

Page 15: Cms Congres
Page 16: Cms Congres
Page 17: Cms Congres
Page 18: Cms Congres

Homo Zappiens

Twitch speed <>

Multi tasking <>

Non- lineair approaches <>

Iconic skills first <>

Connected <>

Collaborative <>

Active <>

Learning by playing <>

Instant payoff <>

Fantasy <>

Homo Sapiens

Conventional speed

Mono tasking

Linear approaches

Reading skills first

Stand alone

Competitive

Passive

Seperating learning and playing

Patience

Reality

Page 19: Cms Congres

Mensen zijn vreemde vogels

Page 20: Cms Congres

Sturing (1)

�MBA’s

�Management dashboarden

�KSF’s

�Smart doelen

�TQM/ISO/KAM

Page 21: Cms Congres

Sturing (2)

�Ivoren toren

�Weg van de inhoud

�Teveel administratie

�Schijnwerkelijkheid

�Overhead

Page 22: Cms Congres

Ruimte (1)

�Ruimte voor de professional

�Zelfsturende teams

�Lerende organisatie

�Evolutionaire ontwikkeling

�Coachend leiderschap

Page 23: Cms Congres

Ruimte (2)

�Richtingloos

�Voortdurend polderen

�Zachte heelmeesters

�Poolse landdagen

Page 24: Cms Congres

Stop met balanceren!

Page 25: Cms Congres

Maximaliseren sturing én ruimte!

Mate van ruimte

Ma

te v

an

sturin

g

Paradoxaal organiseren

Meer sturing

èn meer ruimte

Page 26: Cms Congres

Denk EN

Page 27: Cms Congres

Sturing op CMS

Page 28: Cms Congres

Ruimte voor web 2.0

Page 29: Cms Congres

CorparateCorparateCorparateCorparate PortalPortalPortalPortal

PersonalPersonalPersonalPersonal PortalPortalPortalPortal

Search engines

Search engines

Search engines

Search engines

Smart

Smart

Smart

Smart ag

ents

agents

agents

agents

CustomersCustomersCustomersCustomersinfo info info info systsystsystsyst....

VirtualVirtualVirtualVirtualAcademyAcademyAcademyAcademy

PMWPMWPMWPMW

KISKISKISKIS

EmailEmailEmailEmail

/ Intranet/ Intranet/ Intranet/ Intranet

DMSDMSDMSDMS

CRMCRMCRMCRMSamenbrengenSamenbrengenSamenbrengenSamenbrengenmensenmensenmensenmensen

Ontsluiten infoOntsluiten infoOntsluiten infoOntsluiten info

LerenLerenLerenLeren

Informatie Informatie Informatie Informatie over omgeving,over omgeving,over omgeving,over omgeving,projecten,projecten,projecten,projecten,produktenproduktenproduktenprodukten,..,..,..,..

Info over Info over Info over Info over KennisKennisKennisKennis

NieuwsNieuwsNieuwsNieuws

WerkenWerkenWerkenWerken

Integreren in een

informatielandschap

Page 30: Cms Congres

Integreren in een portal

Page 31: Cms Congres

Infrastructuur en architectuur

ontwikkeling voor verbeterde

kennishuishouding bank

Wiki voor een innovatieve

agenda bij een waterschap

Kenniskaarten als

ondersteuning van

het primair proces

van een universiteit

Intranetportal en Webteam voor

verbetering kennisprocessen

ministerie

Kenniscafé en Webteam voor

boeien & binden vrijwilligers

binnen organisatie

Evaluatie virtuele leeromgeving voor

groter bereik universiteit

Opzetten en begeleiden van

communities voor betere

kennisdeling bij een

energiemaatschappijBrandportal ter

versterking merk

van multinational

Groot denken + Klein doen