Clubblad maart

of 27 /27
31 ste jaargang, nummer 1 maart 2012 Redactie: Marloes Zeinstra 0227-822457, Marijke Boersma 0227-503002 Ella van der Horst 06-53352768 Advertenties: Monique Beentjes 0227-724477 Van de redactie Het is maart en we verheugen ons alweer op het aankomende tennisseizoen. De voorbereidingen zijn in volle gang en ook wij als redactie zijn druk bezig om het clubblad weer vorm te geven. Ella van der Horst heeft zich toegevoegd aan de redactie en met zijn drieën willen we ook dit jaar weer een sprankelend clubblad maken. Natuurlijk hebben we jullie daarbij nodig, we zijn blij met foto’s van onze activiteiten, leuke stukjes, verslagen noem maar op. Ook willen we de site volop gebruiken om jullie te informeren wat er zo door het hele jaar gebeurd bij ons op de vereniging. Jullie zullen zien dat we behoorlijk zijn uitgebreid met de advertenties, dit heeft te maken met het feit dat de nieuwe sponsorcommissie ontzettend hard aan het werk is geslagen en veel nieuwe sponsors heeft weten binnen te halen. Helaas zijn nog niet alle logo’s binnen maar hier wordt hard aan gewerkt. We hopen in het volgende clubblad dit helemaal up to date te hebben. We vinden het belangrijk dat we voldoende aandacht kunnen besteden aan onze sponsors. Er is een nieuwe voorzitter maar gelukkig pakt hij zijn taak serieus op en was als eerste met een stukje voor het clubblad. De traditie blijft bestaan. En voor de nieuwsgierigen onder ons Richard stelt zich ook voor in dit clubblad met ‘de tien vragen………….’ Lees het blad goed door, de nieuwe schema’s staan erin en allerlei andere info om het aankomende seizoen weer goed te kunnen starten.

Embed Size (px)

description

clubblad tennisvereniging sluis slootdorp

Transcript of Clubblad maart

Page 1: Clubblad maart

31ste

jaargang, nummer 1 – maart 2012 Redactie:

Marloes Zeinstra 0227-822457, Marijke Boersma 0227-503002 Ella van der Horst 06-53352768

Advertenties: Monique Beentjes 0227-724477

Van de redactie

Het is maart en we verheugen ons alweer op het aankomende tennisseizoen. De voorbereidingen zijn in volle gang

en ook wij als redactie zijn druk bezig om het clubblad weer vorm te geven. Ella van der Horst heeft zich toegevoegd

aan de redactie en met zijn drieën willen we ook dit jaar weer een sprankelend clubblad maken.

Natuurlijk hebben we jullie daarbij nodig, we zijn blij met foto’s van onze activiteiten, leuke stukjes, verslagen noem

maar op. Ook willen we de site volop gebruiken om jullie te informeren wat er zo door het hele jaar gebeurd bij ons

op de vereniging.

Jullie zullen zien dat we behoorlijk zijn uitgebreid met de advertenties, dit heeft te maken met het feit dat de nieuwe

sponsorcommissie ontzettend hard aan het werk is geslagen en veel nieuwe sponsors heeft weten binnen te halen.

Helaas zijn nog niet alle logo’s binnen maar hier wordt hard aan gewerkt. We hopen in het volgende clubblad dit

helemaal up to date te hebben. We vinden het belangrijk dat we voldoende aandacht kunnen besteden aan onze

sponsors.

Er is een nieuwe voorzitter maar gelukkig pakt hij zijn taak serieus op en was als eerste met een stukje voor het

clubblad. De traditie blijft bestaan. En voor de nieuwsgierigen onder ons Richard stelt zich ook voor in dit clubblad

met ‘de tien vragen………….’

Lees het blad goed door, de nieuwe schema’s staan erin en allerlei andere info om het aankomende seizoen weer

goed te kunnen starten.

Page 2: Clubblad maart

Stukje van de voorzitter…………………

De dagen worden langer, het wordt weer warmer, dan gaat het tennisbloed stromen. Het

bestuur is inmiddels bijeen gekomen, waarin een tweetal namen zijn gewijzigd. Hilda de

Jong neemt deel in het bestuur namens de Jeugdcommissie en ik ben voorzitter geworden.

Dank aan Ella die de club een grote dienst heeft bewezen de afgelopen jaren, hulde. Het

bestuur zal zich inzetten door toe te zien op de dagelijkse gang van zaken en het vaststellen

van beleid. Jullie hulp met goede ideeën zijn daarbij van harte welkom.

Er was een goede opkomst op de jaarvergadering met kritische discussies. Een belangrijk

punt was de kantinebonnen die voor altijd zijn verbannen. Verder zullen de kantineprijzen

van enkele consumpties worden verhoogd, de kantinecommissie zal u daarover berichten.

Er zal een nieuwe overkapping worden geplaatst waar we veel plezier aan zullen beleven en

frisse kleuren in de kantine. De sponsorcommissie heeft vele nieuwe sponsors geworven,

de bebording zal eerdaags op het park verschijnen. Deze onderwerpen kunt u teruglezen in

de notulen van de jaarvergadering elders in dit krantje.

Als er geen vorst meer in het vooruitzicht is zal de baancommissie uw hulp hard nodig

hebben om het park tiptop in orde te krijgen. Verder zullen de commissies u informeren

wat het verdere programma wordt dit jaar.

Vooral een gezond en sportief tennisjaar toegewenst op ons prachtige park, daar kunnen

we trots op zijn.

Richard Thoma

Page 3: Clubblad maart

Wijzigingen van (email)adressen, mobiele nummers etc. a.u.b. doorgeven aan de

ledenadministratie: [email protected]

Foto’s op tennispasjes

De foto van een juniorlid, de jeugdleden dus, moet u na vijf jaar vervangen. Dit betekent dat als uw kind al langer dan 5 jaar lid is van de vereniging, hij of zij een nieuwe pasfoto moet inleveren. De reden daarvoor is dat kinderen in vijf jaar tijd aanzienlijk veranderen en anders de controle van de pasjes niet meer uitgevoerd kan worden bij bijvoorbeeld competitiewedstrijden. De foto van een seniorlid gaat tien jaar mee, maar zolang werken wij als vereniging nog niet met deze pasjes. Zij hoeven dus nog geen nieuwe foto in te leveren. Een 50-plusser hoeft geen nieuwe foto meer in te leveren. Pasfoto’s kunt u inleveren bij: Astrid Mooij, Kon. Beatrixlaan 58 in Slootdorp. Vermeld aan de achterkant van de foto graag de voor- en achternaam.

PASJES OPHALEN:

ZATERDAG 24 MAART VAN 10.00 TOT 12.00UUR IN DE KANTINE

Nieuwe leden:

Evi Beentjes

Gerben Konijn

Janine Boersma

Mireille Dijkstra

Josina Dijkstra

Marijke Miedema

Carina Pons

Nina Polle

Gerdina Jansen

Wij wensen deze leden heel veel tennisplezier!!

LEDENADMINISTRATIE

Page 4: Clubblad maart

VOORJAARSCOMPETITIE 2012 Het is al bijna weer zover! De competitie 2012 gaat begin april weer beginnen. Net als voorgaande jaren is het de bedoeling dat de competitiebescheiden gehaald worden tijdens de “pasjes-ophaal-ochtend”. Voor de aanvoerders van de seniorenteams (of een afgevaardigde) liggen op 24 maart a.s. tussen 10 en 12 uur de competitieformulieren en tennisballen klaar in de kantine. Ik stuur vooraf een mail naar elke aanvoerder met daarin vermeldt wat de kosten zijn (inschrijving, koffiegeld en ballen). Voor verdere informatie over de competitie kun je kijken op www.knltb.nl (mijnknltb) of je kunt een mail sturen naar [email protected] Voor iedereen alvast een sportieve en gezellige competitie gewenst! Vriendelijke groeten, Maureen Datema EEN OVERZICHT VAN DE COMPETITIETEAMS ELDERS IN DIT CLUBBLAD!

Page 5: Clubblad maart

JEUGDAGENDA SLUIS 1

Openingstoernooi & Zaterdag 31 maart 17.00 uur Lichtjesavond Opgeven t/m 28 maart

Inschrijfgeld € 1,00

Clubkampioenschappen 23, 24, 30 juni Finale: 1 juli

Opgeven t/m 10 juni

Polderladder i.s.m. W’werf en M’meer

Najaarscompetitie

Polderkampioenschappen i.s.m. W’werf en M’meer Opgeven via M’meer voor 9 september

Finale na 16 september in Slootdorp

Ouder/kindtoernooi Zondag 16 september Opgeven t/m 9 september

Inschrijfgeld €5,00 per koppel

Sluitingstoernooi & Zaterdag 13 oktober 17.00 uur Lichtjesavond Opgeven t/m 7 oktober

Inschrijfgeld €1,00

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE

Page 6: Clubblad maart

We hebben er weer zin in. Hoewel op dit moment alles onder de sneeuw ligt, zijn we alweer begonnen met plannen van de tenniskalender van dit jaar. Om te beginnen houden we het openingstoernooi op zondag 1 april. En dat is natuurlijk geen grap. Zoals altijd beginnen we met koffie en voor de rest gaat het om een gezellige dag en hopen we op mooi weer. Ook het Sluizen gaat weer beginnen. Het inschrijven kan vanaf 20 februari waarop op zondag 4 maart de sluiting is. Het Sluizen begint op woensdag 4 april. Het is mogelijk om in te schrijven als je geen partner hebt. Wij kijken dan wie er met wie zou kunnen spelen. Ook vragen we leden zich op te geven als reserve. Dit hoeft niet te betekenen dat je niet mee kan doen met Sluizen. HIERVOOR IS HET WEL BELANGRIJK DAT JE EERST DE REGLEMENTEN EVEN DOORLEEST. HIERIN STAAN OOK AANWIJZINGEN BETREFFENDE DE INSCHRIJVING. Ook dit jaar zijn er weer 3 racketavonden en wel op: vrijdag 11 mei. vrijdag 15 juni vrijdag 31 augustus Zoals gewoonlijk krijg je een week van te voren een mailtje om deze avond nog even extra onder de aandacht te brengen.

Op zondag 30 juni willen we een invitatietoernooi organiseren. Hiervoor mogen leden een introducé meenemen. Hiervoor volgen nog nadere bijzonderheden. De clubkampioenschappen. Omdat de schoolvakantie laat begint willen we deze voor de grote vakantie houden en wel van vrijdag 6 juli t/m zondag 15 juli. Je moet een kwartier voor de wedstrijd aanwezig zijn en melden bij de organisatie. Deze periode is korter dan vorig jaar. Dit hebben we gedaan omdat vorig jaar de banen vaak niet volledig bezet waren. Het betekent wel dat er vrijwel geen ruimte is om te schuiven. We hebben dan ook slechts 1 dagdeel ingesteld waarop je mag missen.

NIEUWS VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE

Page 7: Clubblad maart

We moeten dus heel streng zijn om niet in de problemen te komen wat de planning betreft. HOUDT HIER AUB REKENING MEE BIJ HET INSCHRIJVEN. Ook hiervoor volgen later nadere gegevens. Noteer de data in je agenda zodat je weet wanneer er wat te doen is als je andere dingen gaat plannen. Tot ziens op de baan.

Namens de TC Wil Roos.

Schoonmaakrooster.

Hallo Allemaal,

Hier het schoonmaakrooster voor het nieuwe seizoen. Ik heb de verzoekjes erin verwerkt. Mocht je toch 1 van de datums niet kunnen, ruil dan zelf. In principe wordt er op maandag schoongemaakt. Lukt het een keer niet mag het ook eventueel op dinsdag. Zorg dan wel dat het bekend is in de kantine. Neem zelf contact op met wie je moet schoonmaken.

Wat maak je schoon?

Elke week de kleedkamers,wc en de kantine.

Week 14,18,22,26,30,34,38 extra de ramen lappen.

Week 15,19,23,27,31,35,39 extra keuken kastjes enz

Week 16,20,24,28,32,35,40 extra alles raggen

Week 17,21,25,29,33,36,41 extra terras aanvegen

Succes, groetjes Karin

Page 8: Clubblad maart

APRIL

MEI 2 Iet en Lucian v/d Laan

7 Ellen van Oosten en Monique Mittelmeier

9 Monique Bijvoet en Judith Bruins 14 Joke en Luuk Stuveling 16 Joke en Luuk Stuveling

21 Miep Huybregts en Hotty Wagenaar

23 Iet en Lucian v/d Laan

28 Getske Douwma en Bennica Slijkerman

30 Riet Gouwenberg en Alie Terpstra

JUNI

JULI

4 Monique Peters en Josina Dijstra 2 Miep Huybregts en Hotty Wagenaar

11 Betty de Vries en Margreet Kikstra 9 Ellen van Oosten en Monique Mittelmeier

18 Sandra de Bruin en Karin de Jager 16 Getske Douwma en Bennica Slijkerman

25 Monique Bijvoet en Judith Bruins 23 Gonny Leyten en Agnes Slippens

30 Betty de Vries en Margreet Kikstra

( Dit is de maandag van het open toernooi.

Graag voor 15.00 schoonmaken)

AUGUSTUS

1 Sandra de Bruin en Karin de Jager

( Dit is de woensdag van het open toernooi. Graag voor 15.00 schoonmaken)

6 Getske Douwma en Bennica Slijkerman 13 Monique Peters en Josina Dijstra

20 Gonny Leyten en Agnes Slippens 27 Betty de Vries en Margreet Kikstra

SEPTEMBER

OKTOBER

3 Joke en Luuk Stuveling

1 Ellen van Oosten en Monique Mittelmeier

10 Miep Huybregts en Hotty Wagenaar 17 Riet Gouwenberg en Alie Terpstra

24 Iet en Lucian v/d Laan

SCHOONMAAKROOSTER 2012

Page 9: Clubblad maart

SENIOREN DISTRICTCOMPETITIE 2012 Dinsdag Damesdubbel 2e klasse afdeling 1108 Sonja Klare Getske Douma Annemarie Kempen Alexandra Keijzer Monique Bijvoet Lucian van der Laan Zaterdag Heren1 6e klasse afdeling 9128 Marco Sijtsma André Ruijter Frans de Lange Ton Mulder Hans Vendrig Ad Verbruggen Heren 2 6e klasse afdeling 9129 Rinus Moerman Frans Zuidema Sjors van Bunderen Hans Kaag Dirk Wolters Gerard de Jager Herendubbel 35+ 4e klasse afdeling 4058 Hans Zeinstra Karel Balten Jan Beentjes Nico Weel Fabian Freeth

Page 10: Clubblad maart

Zondag Dames 1 2e klasse afdeling 4502 José van Oers Tineke Kaag Erna Moerman Karin de Jager Sandra de Bruin Dames 2 3e klasse afdeling 4505 Astrid Mooy Martina Dijkstra Claudia de Groot Marjolein Helder Marloes Zeinstra Dames 3 4e klasse afdeling 4508 Yvonne Popkema Marion Kranenburg Monique Mittelmeyer Karen Sijtsma Maureen Datema Marit Zeinstra Dames 4 5e klasse afdeling 4516 Mariëtte Bron Wieteke Roos Jolanda Konijn Jildau Schram Claudia Hakvoort Monique Beentjes Sandra Munster Heren 4e klasse afdeling 4558 Ferdy Brouwers Richard Thoma Koen van der Gulik Edwin Goosen Alexander Oudendijk

Page 11: Clubblad maart

SENIOREN LANDELIJKE COMPETITIE 2012 Zondag Gemengd 4e klasse afdeling 0037 Melvin van Hurck Sanne Piekema Yasmin Abrahams Brenda Schrier Mark de Jager Richard Hegeman Heren 5e klasse afdeling 0570 Gijs Bakker Rob van Bunderen Andries van Eekelen Perry Manshanden Kevin de Bruin

JEUGD DISTRICTCOMPETITIE 2012 Woensdag Driekwart t/m 10 2e klasse afdeling 7116 Laura Dokter Dani Kuiper Tessa van Woerkom Driekwart t/m 10 2e klasse afdeling 7117 Ilse de Jong Lieke Nieuwland Demi Bron Jens Mastenbroek

Page 12: Clubblad maart

Driekwart t/m 10 2e klasse afdeling 7116 Sem Arnoldt Joël Groeneweg Bo Appelman Meisjes t/m 12 2e klasse afdeling 7345 Loes Douma Lucy Schuring Lotte Dijkstra Kimberley Bisschof Noa Lenting Jongens t/m 12 2e klasse afdeling 7316 Patrick Moerman Rens Douma Jelle Klare Robin de Jong Vrijdag Meisjes t/m 14 2e klasse afdeling 7416 Demi Steentjes Roos Bijvoet Maaike Schuring Anne Dijkstra Zondag Jongens t/m 14 2e klasse afdeling 9934 Chris Kemmeren Lars Thoma Kornee Miedema Joeri Baars

Page 13: Clubblad maart

Hallo Allemaal,

Hier een kleine inbreng van onze PR Commissie. We zijn de afgelopen weken druk bezig geweest met het zoeken naar nieuwe adverteerders en zie daar straks het resultaat op de baan. We zijn nu nog druk bezig met het gereed maken van de bestanden. We hebben een aantal adverteerders moeten aanschrijven om een juist bestandsformaat aan te leveren. We hebben dit aankomend jaar een aantal nieuwe namen hangen en hier zijn we toch trots op, dat deze bedrijven bij ons een reclamebord op hangen. Aan het eind van dit jaar hebben we toch nog weer een aantal bedrijven in de picture, die we willen vragen of ze interesse hebben. Mocht er nog iemand binnen onze vereniging zijn, die het leuk vindt om onze commissie te versterken dan horen we dit graag. Ook hangen er het aankomende seizoen weer 2 nieuwe winddoeken op het park. Dit houdt nu in dat we rondom in de nieuwe winddoeken zijn gehuld. Dit is toch fantastisch. Onze dank gaat uit naar Ton Mulder, Ferdy Brouwers en Melvin vd Hurck voor het sponsoren van deze doeken. Wij willen ook nog even de bedrijven benoemen in dit stukje, waarvan een reclamebord op het park gaat verschijnen: Bloeiers Viruma Olof Schuur Andre Gerritsen Any Look Bakkerij Slijkerman Basic Lodge Berend Botje Billy’s Service CMB Printing DCI Automatisering Bruin Assurantie en Advies Douma Agrarische Verzekeringen Egmond Plastic BV Garage De Vries - van Hal Installatieburo Kluft Harmsen Heftrucks Jaap’s jeans en sportwear Ook onze dank gaat uit naar deze adverteerders! PR Commissie

Jervin’s Bouwchemie Loonbedrijf Dieleman Loonbedrijf Hopmans Physiotherapie Wieringerwerf NH Tegelwerken Rob Swaerts Timmerwerken Ruiter Dakkapellen Scheerman Timmerwerken Timmerbedrijf Verbruggen Tommy’s Wok Slagerij Ton en Marian Poelsma Vijselaar hypotheken & verzekeringen Zandstra Zuidema Groenvoorzieningen Heineken (Amstel bier)

Page 14: Clubblad maart

Notulen Jaarvergadering Tennisvereniging Sluis 1 2011

Bestuur: Ella van der Horst, Richard Thoma, Monique Beentjes, Gerard de Jager, Wil Roos, Stefan v/d Berg en Wieteke Roos Aanwezige leden: Katrien Popkema, Ina Braak, Gerie Commandeur, Hilda de Jong, Jolanda Konijn, Fred Wijman, Afke Schrale, Hans Vendrig, José Smal, Erna Moerman, Jildau Schram, Mariëtte Bron, Alexander Oudendijk, Elly de Lange, Rinus Moerman, Siem Munster, Peter Bijvoet, Edwin Goosen, Arie de Vries, Sjors van Bunderen, Greet van Bunderen, Frans de Lange, Margreet Kikstra, Melvin v. Hurck, Hans Kaag, Tineke Kaag, Betty de Vries. Afwezig: Joke Stuveling, Sonja Klare, Marloes Zeinstra en Marijke Boersma. Notulen: Er zijn geen opmerkingen.. Ze worden goedgekeurd, Frederike bedankt voor de notulen 2011.

Page 15: Clubblad maart

Mededelingen: 30 jarig bestaan is erg leuk verlopen. Hollands Kroon heeft 12 tennisverenigingen. Op initiatief van TC Middenmeer is er een vergadering geweest over hoe presenteren de Tennisverenigingen zich binnen de nieuwe gemeente. KNLTB heeft de avond begeleid en wil ons ondersteunen. Mark Zuidhof zal namens de Wieringermeer zitting nemen in een overleg van de 12 tennisverenigingen. Goede suggesties zijn welkom! Financieel verslag: Monique Beentjes deelt de winst en verlies rekening, en de begroting voor volgend jaar uit. Monique legt uit hoe we afgelopen jaar hebben gedraaid. Een aantal posten zijn positiever uitgevallen dan begroot en vanwege de toename van het aantal leden is de contributiepost hoger uitgevallen. Lening gemeente is het laatste jaar, dit is een renteloze lezing, in dertig jaar afgelost. Eelco Douma is aan het uitzoeken of we in aanmerking komen voor een lagere verzekeringspremie. Het aantal sponsors gaan omhoog, Sponsorcommissie is hard bezig met borden, winddoeken etc. De inspanning heeft al geleid tot 18 borden. Sandra denkt dit te kunnen verdubbelen! Er zijn geen vragen aan Monique, het verslag en uitleg worden goed gekeurd. Tip: Nuon bellen dan krijg je een maand gratis stroom.

Kascontrole: Karin de Jager en Arie de Vries vonden het goed er uit zien, en hebben hun handtekening gezet ter goedkeuring. Arie gaat uit de commissie, Eef van der Horst zal hem vervangen. Afke Schrale stelt zich beschikbaar als reserve.

Page 16: Clubblad maart

Technische commissie: Sluizen: Niet meer in schrijven per onderdeel, maar alles per dubbel. Commissie gaat zelf de indeling maken, waardoor er meer variatie is in het schema. Verder komt er een reserve lijst met mensen die gebeld kunnen worden bij ziekte en afwezigheid. Racket avond: 3X, heel verschillend verlopen. We blijven herinneringsmailtjes sturen, dit werkt goed. Mededelingen: Reglementen worden niet gelezen, met gevolg dat mensen niet kunnen op data dat ze ingedeeld zijn. Regels zullen strenger gehanteerd worden. Periode clubkampioenschappen worden ingekort, naar 1 week. 2 leden van de toernooicommissie zijn gestopt. Hilda de Jong is overgegaan naar de jeugdcommissie Yvonne van Kemmeren is gestopt. Jeugdcommissie: Richard Thoma: de kinderen hebben het naar hun zin gehad, er zijn veel toernooien geweest. Voor scholen zijn er een aantal projecten geweest die veel nieuwe leden gegenereerd hebben. Vragen/opmerkingen: Arie de Vries: Jonge jeugdleden die zeer goed tevoorschijn komen. Komt ook door de ouders volgens Arie.

Page 17: Clubblad maart

Afke Schrale: Gaan jullie dit vaker doen voor scholen? Rabobank heeft ook een potje voor jeugd meldt Afke. Er zijn contacten met sportservice Schagen, dit mag elk jaar of om het jaar. KNLTB, is om de twee jaar. Richard deelt bloemen uit aan Peter Bijvoet, bedankt Peter voor de samenwerking. Richard zal de jeugdcommissie verlaten, Astrid Mooij en Hilda de Jong komen er bij. Open toernooi Melvin van Hurck: Qua weer een regenachtig toernooi. Springkussen en Karaoke was een succes. In 2012 wordt het toernooi in week 31 gehouden als proef. Hier moet nog toestemming voor komen met de mogelijkheid weer terug te gaan naar week 32. Graag willen ze een extra een categorie 3 binnen te halen. Fiona Meereboer stopt er mee, Richard Hegeman komt erbij. Vraag: categorie 8? Dit doet de commissie niet, omdat er anders de verwachting is dat er geloot moet gaan worden. Het punt zal meegenomen in de commissie. Vraag: Maureen, was toch ook gestopt Antw: Ja, zij was al gestopt.

Kantine Gerard de Jager: Offerte bij Dirk Wolters voor een veranda. Duurzaam materiaal, aluminium, onderhoudsvrij, 12 meter. Dit zal zo spoedig mogelijk gerealiseerd gaan worden. De eerst volgende klus zal de keuken worden die nodig aan een opknap beurt toe is. Vraag: Terrasverwarming? Kantine inkomsten waren namelijk gestegen bij een andere tennisvereniging door terrasverwarmers te plaatsen. Antwoord: We nemen dit ter kennisgeving aan.

Page 18: Clubblad maart

Kantinediensten gaan op dezelfde manier uitgevoerd worden als in 2011. Kantine commissie heeft minder problemen ervaren als andere jaren. Bij aanvang waren er problemen met het opstarten van de nieuwe opzet. Prijzen gaan omhoog van de consumpties, met name de koffie, thee en bier. Hier moet nog nader naar gekeken worden. Iedereen zal van te voren, voor het seizoen, op de hoogte gebracht worden. Vergadering gaat akkoord met het voorstel in maart de prijzen bekend te maken. Opmerkingen: Suggestie: aanvoerders bij elkaar roepen. Prettig is als de kantinedienst ook blijft, ook al staan er 4 mensen op de baan staan. Greet van Bunderen wordt bedankt voor de inzet met bloemen en een beeldje voor haar inzet in het bestuur.

Redactie: Marijke Boersma krijgt niet zoveel respons maar ze gaat ervan uit dat het digitale clubblad in deze vorm kan doorgaan. Het kost toch aardig wat tijd. Afgelopen seizoen heeft ze het vnl. voornamelijk alleen gedaan. Daar moet komend seizoen verandering in komen. Met meerdere personen heb je ook meer inspiratie. Aan de andere kant gaat er ook aardig wat via de mail. Dat wordt direct gelezen. Oproep: wie wil de redactie versterken bij het maken van het clubblad? Baancommissie: Wederom een strijd om de banen op tijd klaar te krijgen, mooie winddoeken dankzij Sandra. Geen vragen Sponsorcommissie: Siem Munster: Er kunnen nog sponsors bij, ruim 20 sponsors gevonden. 50 a 60 borden kunnen erbij. Goede borden leverancier gevonden, prijs bedacht. Siem benadrukt dat hij graag zou zien dat het sponsorgeld naar de kantine gaat. Goede ideeën zijn welkom, om leuke evenementen te kunnen organiseren. Tips voor sponsoren zijn welkom!

Page 19: Clubblad maart

Vraag Erna Moerman: bijt dit niet met de sponsoren van het opentoernooi? Antwoord: Nee want er zit ook iemand van de Opentoernooi commissie in de sponsorcommissie. Bonnen Kantine: Ella geeft aan dat in 2008 de kantinecommissie gevraagd heeft om contant te betalen in de bar. We zijn als vereniging geen bank van lening. Van de zomer bleek er weer een discussie te zijn over de bonnen. Het bestuur vraagt de leden of we ons gaan houden aan het besluit of niet? Uit stemming blijkt dat de vergadering vóór contante betaling is. Competitie teams kunnen een bon een maken maar wel gelijk dezelfde dag afrekenen. Voor: 23 - Tegen: 5

Opmerkingen: groot geld, dan kun je geen geld wisselen. Competitie is er altijd een bon geweest. Als je op die specifieke gelegenheden een bon kan doen is het omzet verhogend. Waar kan je weggaan zonder te betalen? Wel is het verzoek om beter te letten op het geld in de kassa, zodat er wel geld terug gegeven kan worden als iemand met 20 euro betaald. De kantinecommissie zal dit verder uit gaan werken. Rondvraag: Geen vragen. Verkiezingen en aftredens: Stefan van den Berg gaat nog een periode mee. Ella van der Horst heeft na 6 jaar besloten om de hamer door de geven. Vergadering gaat akkoord met de nieuwe voorzitter Richard Thoma. Ella bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 22.30 uur.

Page 20: Clubblad maart

Beknopt CV: Naam: Richard Thoma Bedrijf: TATA Steel Beroep: Chef van de Wacht Logistiek (functie in ploegendienst) Leeftijd: 43 jaar 1. Persoonlijke achtergrond Als kleine jongen was ik al gek met balsporten. Op straat voetballen totdat het donker werd. In Middenmeer, waar ik ben opgegroeid, wist je gewoon waar de jeugd bijeen kwam om samen te spelen. Later ben ik ook een aantal jaren gaan Volleyballen bij Sues. Toen we verhuisden (samenwonen met Barbara) naar Beverwijk ben ik badminton gaan spelen, dat is de reden waarom ik bij tennis nog wel eens het gehele veld wil gebruiken. Snelheidswisselingen en het hele veld gebruiken is mijn motto. Terug in de polder in Slootdorp ben ik gaan hardlopen bij AVW atletiek in Wieringerwerf. Ik miste het balgevoel en speel nu al weer wat jaren tennis met veel plezier en probeer het hardlopen bij te houden. 2. Gezin/partner Ik ben getrouwd met Barbara, heb 2 kinderen en woon sinds 13 jaar naar volle tevredenheid in Slootdorp. Met name de omgang met elkaar is top, vergeleken met in de stad. 3. Bedrijf/werk CvdW Logistiek is een zeer gevarieerde baan. Je bent op veel plaatsen in het bedrijf, communiceert veel over techniek, personeel en vult beleid in. Daarnaast organiseer ik natuurlijk de jaarlijkse tenniswedstrijden van de afdeling samen met een collega. Dat is ieder jaar een groot succes inclusief BBQ.

DE VRAGEN AAN…

Page 21: Clubblad maart

4. Vrije tijd Mijn hobby’s zijn, naast tennis, hardlopen, muziek, film kijken en motorrijden. En sinds kort ook skiën. Samen met het competitieteam gaan we een paar dagen naar Oostenrijk. 5. Toekomst Voor de club is het belangrijk dat we een goede sfeer hebben waar een ieder zich thuis voelt. Of je nu goed of minder speelt. Ook moet er voldoende ruimte zijn voor de jeugd om zich te ontwikkelen. Tennis in Slootdorp is een dorpsport en hoort bij Slootdorp. 6. Slootdorp Het mooiste plekje in de Wieringermeer is Slootdorp. Als je ziet hoe het verenigingsleven zich hier afspeelt is dat een groot compliment naar de bewoners toe. 7. Het bestuur TV Sluis 1 Het bestuur heeft als hoofdtaak de continuïteit te waarborgen voor de club. Daarnaast mogen ambities worden vastgesteld. Waar willen we staan over 5 jaar. 8. Tennissen Ons competitieteam, het Sluisavondje, het Open toernooi, de Clubkampioenschappen, allemaal mooie momenten voor het komende jaar. En hopelijk voor een ieder zonder blessures. 9. Feestavonden Voor een feestavond kun je mij wakker maken. J.l. in ons jubileumjaar vond ik de feestavond van TV Sluis 1 een bijzondere herinnering. 10. Stokpaardje: Ik zou een ieder aan het denken willen zetten voor de inzet van de vele vrijwilligers die de club draaiende houden. Respect aan hun allen.

Voor de volgende editie geef ik de pen door aan: Gerard de Jager

Page 22: Clubblad maart

De lijst met kantinediensten voor 2012 is gepubliceerd in het krantje en op de website.

Cursief gedrukt is de naam van de captain, hij of zij zorgt voor de organisatie van de

indeling van de genoemde week. Betekent in de praktijk dat de groep met elkaar de

genoemde week invult met kantinediensten.

De captain heeft ook de e-mail adressen en kan dus contact leggen via de mail of

bellen. Men kan natuurlijk ook een afspraak met elkaar maken om het persoonlijk

door te spreken.

Men zal meerdere keren kantinedienst moeten draaien om de week gevuld te krijgen.

Net zoals voorgaande jaren moet je w.s. twee keer draaien.

Als je niet kan in de week dat je ingedeeld staat is ruilen mogelijk maar is eigen

verantwoording. Is er niemand om te ruilen dan wordt je geacht gewoon je dienst te

draaien. Immers van te voren heeft men kunnen aangeven wanneer je wel of niet zou

kunnen in het seizoen.

Indeling van de week

o Maandag, 1 kantinedienst van 19.30 uur tot 24.00 uur

o Dinsdag, 1 kantinedienst van 19.30 uur tot 24.00 uur

o Woensdag, 2 kantinediensten van 19.00 uur tot 24.00 uur

o Donderdag, 1 kantinedienst van 19.30 uur tot 24.00 uur

o Vrijdag, 1 kantinedienst van 19.30 uur tot 24.00 uur

o Zaterdag en zondag, tijdens de competitie wordt het door de competitieteams

zelf geregeld.

Het kantinereglement is te lezen op onze website. www.sluis1.nl tabblad kantine,

belangrijk om dit van te voren even te doen.

Als kantinecommissie hopen we dat de opzet weer gaat slagen. Zonder inzet van de leden is het onmogelijk om een vereniging goed te laten draaien!

Uitleg indeling Kantinediensten Sluis 1

Page 23: Clubblad maart

De aanvoerders van de competitieteams worden één week voor de

aanvang van de competitie uitgenodigd door de kantinecommissie

voor een uitgebreide uitleg over de invulling van de kantinediensten

tijdens de competitieweken. Deze uitnodiging komt via de mail naar

de betreffende leden.

Week 13, Zaterdag 31 maart Openingstoernooi jeugd Annie Appelman 0227-577368 Jeugdcommissie Week 14, Zondag 1 april Openingstoernooi Senioren Hans Zeinstra 0227 581311 Marit Zeinstra 0227 581311 Nico Kemmeren 0227-577215 Week 14, Maandag 2 t/m vrijdag 6 april Jos Zeinstra 0227-581673 Henk Bandringa 0227-581443 Daan Zeinstra 06-13946666 Gerda Steentjes 0227-581455 Peter v.d. Zaag 0227-577337 Marjolein Diekhuis 06 27398076 Zaterdag 7 april competitie Team: Competitie team Jose van Oers Maandag 9 april competitie [ tweede paasdag] Team: Competitieteam van Marco Sijtsma

KANTINEDIENSTEN 2012

Page 24: Clubblad maart

Week 15 Dinsdag 10 April t/m vrijdag 13 april Koen v.d. Gulik 06-52373355 Ben Zuidema 0227-581746 Willy van Woerkom 0227-577302 Evert Vorderman 0227-581757 Jacco Zuidema 0227-581916 Zaterdag 14 april competitie Team: geen competitieteam thuis Zondag 15 april competitie Team: competitie team dames Mariette Bron Aangevuld met: Mark Hakvoort Gerben Konijn Marbee van Bunderen Week 16 maandag 16 april t/m vrijdag 20 april

Peter Steentjes 0227-581455 Marloes Zuidema 06-52373355 Robert Topfer 06-22181328 Ruud van Woerkom 0227-577602 George Schrale 0227 603969 Jos Appelman 0227 577368 Week 16 zaterdag 21 april competitie Team: competitieteam Astrid Mooy Week 16 zondag 22 april competitie (dit betreft alleen de zondag) Monique de Graaf 06 29460573 Jeroen Brak 0227 577229 Stef Munster 0227 581573 Bert Miedema 0227 581953 Ella vd Horst 0227 601650 Week 17 Maandag 23 april t/m vrijdag 27 april Wendy Zeinstra 06 272336527 Marit Schenk 0227-600405 Rohen Schuring 0227-602818 Mariska Schuiterd 0227-581573 Sonja Klare 0227-503191 Jose Smal 0227 581598

Page 25: Clubblad maart

Maandag 30 april geen kantinedienst Week 18 Dinsdag 1 mei t/m vrijdag 4 mei

Anja Schuring 0227-602818 Henri de Ruiter 0227-577296 Remco Prins 0227-592806 Bram de Putter 0227-581115 Katrien Popkema 0227-502494 Zaterdag 5 mei competitie Team: geen Zondag 6 mei competitie Team: Competitieteam Rinus Moerman Week 19 Maandag 7 mei t/m vrijdag 11 mei Bert Miedema 0227-581953 Jeroen Popkema 0227-577267 Pieter Miedema 0227-577356 Ronald Nieuwenhuizen 0227-581477 Arjan de Vries 0227-820656 Marnix Zuidema 06-52080832 Zaterdag 12 mei competitie Team: geen

Page 26: Clubblad maart

Zondag 13 mei competitie Team: Dames team Yvonne Popkema Aangevuld met Yvonne van Kemmeren 0227-577215 Justin Beekman 0620339017 Jos Beetsma 0630858568 Week 20 Maandag 14 mei t/m vrijdag 18 mei [ donderdag 17 mei Hemelvaartsdag geen kantinedienst] Sandra Keijzer 0227-581885 Andre Ruiter 0227-581216 Jan Peter de Jong 0227-604307 Marco van Loon 06-22181607 Vincent Kraak 06-51628006 Zaterdag 19 mei competitie Team: competitieteam Melvin van Hurck Zondag 20 mei competitie Team: competitieteam team Ferdy Brouwer aangevuld met team Rinus Moerman

Week 21 Maandag 21 mei t/m vrijdag 25 mei Manon de Jager 0227-581651 Ruud Hoitink 06-51152992 Patrick Hegeman 0227-581521 Harm v.d Handel 06-51345213 Ymco Boersma 0227-503002 Jaap Gouwenberg 0227 501230 Week 22 Dinsdag 29 mei t/m vrijdag 1 juni Annemarie Kempen 0227-581614 Yvonne Kemmeren 0227-577215 Magda Granneman 06-20323142 Frans Gouwenberg 0227-581209 Hendrik Jan Bandringa 06-10921693

Page 27: Clubblad maart

Adverteren in het digitale clubblad?

In het digitale clubblad zijn de advertenties van de sponsors full colour geworden en is er een directe link naar de eigen

site. Zo kunnen geïnteresseerden direct een kijkje nemen op de website en weten ze meteen wat je hen te bieden hebt. Wil je de club ook financieel ondersteunen en meteen jouw

bedrijf bekend maken in Hollands Kroon?

Wil je ook adverteren?

Mail dan naar: [email protected]

Tennisvereniging SLUIS 1 ∞ Schoolstraat 3 ∞ 1774 AR Slootdorp 0227 – 581559