Číslo šablony: III/2 VY_32_INOVACE_P4_1.10

Click here to load reader

 • date post

  03-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  30
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Číslo šablony: III/2 VY_32_INOVACE_P4_1.10 Tematická oblast: Hardware, software a informační sítě PC SÍTĚ PODLE ROZLEHLOSTI Typ: DUM - kombinovaný Předmět: ICT, ICTS Ročník: 3., 6. r. (6leté), 1., 4. r. (4leté). Zpracováno v rámci projektu - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Číslo šablony: III/2 VY_32_INOVACE_P4_1.10

 • slo ablony: III/2VY_32_INOVACE_P4_1.10 Tematick oblast: Hardware, software a informan st PC ST PODLE ROZLEHLOSTI Typ: DUM - kombinovanPedmt: ICT, ICTSRonk: 3., 6. r. (6let), 1., 4. r. (4let)

  Zpracovno v rmci projektuEU penze kolm CZ.1.07/1.5.00/34.0296Zpracovatel:Mgr. Ren BraunerGymnzium, Tinec, pspvkov organizaceDatum vytvoen: prosinec 2012

 • Metodick listPopsat rozdly mezi typy st dle rozlehlostiSrovnat lokln a rozshl stVysvtlit pojem personln st PANZadan koly splnit teoreticky (odpovdt na otzky) i prakticky (hledat na internetu)

 • AnotaceMateril je uren pro 1. ronk tyletho studia, 3. ronk estiletho studia a semine maturitnch ronk.Slou k seznmen s dlenm pc st.Uivo je proveno otzkami a koly.Inovace spov ve vyuit interaktivnho prosted.Klov slova:rozlehlost stLANWAN

 • PC st podle rozlehlosti LAN, WAN, MAN, PAN

 • PC stPotaov s je souhrnn oznaen pro technick prostedky, kter realizuj spojen a vmnu informac mezi potai.V posledn dob jsou vechny st postupn spojovny do globln celosvtov st Internet, kter pouv sadu protokol TCP/IP.Podle rozlehlosti st a zrove podle elu st rozdlujeme st na tyi zkladn skupiny:LANWANPANMAN

 • LANLocal Area Network (t LAN, lokln s, mstn s) oznauje potaovou s, kter pokrv mal geografick zem (nap. domcnosti, mal firmy). Penosov rychlosti jsou vysok, dov Gb/s. Nejrozenjmi technologiemi v dnench LAN stch jsou Ethernet a Wi-Fi.

 • WANWide Area Network (WAN) je v informatice potaov s, kter pokrv rozlehl geografick zem (napklad s, kter pekrauje hranice msta, regionu nebo sttu). Nejvtm a nejznmjm pkladem st WAN je s Internet.

  St WAN jsou vyuvny pro spojen loklnch st (LAN) nebo dalch typ st, take uivatel z jednoho msta mohou komunikovat s uivateli a potai na mst jinm. Spousta WAN je budovna pro jednotliv spolenosti a jsou soukrom.

 • WAN vs. LANPotaov st se nejastji rozdluj na lokln a rozlehl, neboli na st LAN a WAN. Nkdy je pslunost urit konkrtn st do jedn z tchto dvou kategori zcela jednoznan, zatmco jindy to me bt dosti nejasn a zvisl na subjektivnm nzoru. Jak vbec jsou charakteristick rysy obou tchto kategori?

  LANWANkvli emu se zizuj spe pro poteby sdlenspe pro poteby komunikacepenosov rychlostvy nitopologie stsystematick (pravideln)nesystematick (nepravideln)vlastnictv penosov infrastrukturyvlastn provozovatelprovozovatel si pronajmcharakter uzlmen", pevauj pracovn stanicevt", pevauj serverydostupnost uzlobas" (podle poteb uivatel)trvalepenosov zpodnmalvelkspolehlivost penosovch cestvyni

 • MANMetropolitn s, zkrcen MAN (Metropolitan Area Network) je rozlehl potaov s, obvykle zasazen do msta. Metropolitn s je technicky nkolik mench podst pospojovanch navzjem. Propojen se provd vtinou pes Wi-Fi nebo lze pout optick vlkno.

  Metropolitn s je optimalizovna pro vt zempisnou oblast ne je LAN, v rozsahu od nkolika blok budov a po cel msta. Metropolitn s je obvykle vyuvna jednotlivci a organizacemi.

 • PANPAN je zkratka z anglickho Personal Area Network, co je voln peloeno osobn s. PAN je potaov s tvoen komunikujcmi zazenmi jako mobiln telefon, PDA nebo laptop, kter jsou v blzkosti jedn osoby. Dosah takov osobn st je vtinou jen nkolik metr. Pouv se ke komunikaci mezi samotnmi zazenmi nebo k pipojen k okolnm stm nebo k Internetu.

 • Otzky a koly:Vysvtlete, pro vznikly pc st.Jak je historie propojovn pota?Pokuste se stanovit hranici mezi LAN a WAN. Pro je tento kol obtn?Setkali jste se se st typu MAN?Zjistte na internetu, jak zazen lze pro osobn potebu ut v sti PAN.

 • ZdrojeWIKIPEDIA, Wikipedia. Wide Area Network [online]. [cit. 28.2.2013]. Dostupn na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/WANPETERKA, Ji. Wan [online]. [cit. 28.2.2013]. Dostupn na WWW: http://earchiv.cz/