Chuy»ƒn Php Lu¢n

download Chuy»ƒn Php Lu¢n

of 195

 • date post

  07-Sep-2015
 • Category

  Documents

 • view

  228
 • download

  0

Embed Size (px)

description

của Lý Hồng Chí

Transcript of Chuy»ƒn Php Lu¢n

 • Chuyn Php LunChuyn Php Lun

  L Hng Ch

 • Lun ng

  i Php l tr hu ca Sng Th Ch. ng l cn bn ca khai thin tch a, cato ho v tr, ni hm t cc nh n cc ln, c trin hin khc nhau ti cc tngth thin th khc nhau. T vi quan nht ca thin th n lp t vi quan nht xuthin, [qua] tng tng lp t v lng v s, t nh n ln, mi cho n nguyn t,phn t, hnh tinh, thin h m nhn loi bit tng b mt v cho n c to ln hnna, cc lp t ln nh khc nhau t [hp] thnh cc sinh mnh ln nh khc nhaucng nh cc th gii ln nh khc nhau hin hu khp ni trong thin th v tr. ivi cc sinh mnh trn bn th cc lp t tng th khc nhau m ni, th lp t catng ln hn mt mc chnh l cc v sao trn bu tri ca h, tng tng u nh th.i vi sinh mnh cc tng v tr m ni th l v cng v tn. i Php cn to rathi gian, khng gian, a dng chng loi sinh mnh cng nh vn s vn vt, khngg khng bao hm, khng g b b st. y l th hin c th ti cc tng th khc nhauca c tnh Chn Thin Nhn ca i Php.

  Phng thc m nhn loi tm hiu v tr v sinh mnh d pht trin n u,cng ch thy c mt phn khng gian ni nhn loi tn ti trong v tr tng thp.Trong nhiu ln xut hin vn minh ca nhn loi tin s tng thm him ti cnhng tinh cu khc, nhng d bay cao bay xa ti u, cng khng ri khi khnggian ni nhn loi tn ti. Nhn loi vnh vin khng th tht s nhn thc c trinhin chn thc ca v tr. Nhn loi nu mun liu gii c b n ca v tr, thikhng, v thn th ngi, th ch c tu luyn trong chnh Php, c chnh gic, caotng th ca sinh mnh. Trong tu luyn cng khin phm cht o c c cao;khi phn bit c tht s thin v c, tt v xu, ng thi vt khi tng th nhnloi, th mi nhn thy c, mi tip xc c v tr chn thc v cc sinh mnh ticc tng th khc nhau cc khng gian khc nhau.

  Nhng tm ti ca nhn loi l v cnh tranh k thut, mn c l ci biniu kin sinh tn, nhng a s l ly vic bi xch Thn, phng tng o c nhnloi [vn ] c ch t thn lm c s, do vn minh xut hin ca nhn loi qukh mi b hu dit nhiu ln. Khi tm hiu cng ch c th gii hn trong th gii vtcht, v phng thc l khi mt loi s vt c nhn thc ri mi nghin cu n,nhng nhng hin tng s khng c, nhn khng thy trong khng gian nhn loi,nhng tn ti mt cch khch quan, v li c th phn nh mt cch ht sc thc ti hin thc nhn loi gm c tinh thn, tn ngng, Thn ngn, Thn tch th do tcdng ca vic bi xch Thn nn xa nay vn khng dm ng chm n.

  Nu nhn loi c th ly o c lm c s cao phm hnh v quan nimca con ngi, nh th th vn minh ca x hi nhn loi mi c th lu di, v Thntch cng s xut hin tr li ni x hi nhn loi. Trong x hi nhn loi qu kh cngtng xut hin nhiu ln vn ho na-Thn na-nhn, nhn loi cao nhn thcchn chnh v sinh mnh v v tr. Biu hin ca nhn loi i vi i Php ti thgian c th th hin ra s thnh knh v tn trng thch ng, th s mang n hnhphc hay vinh diu cho ngi, dn tc hoc quc gia. Thin th, v tr, sinh mnh,cng nh vn s vn vt l do i Php ca v tr khai sng; sinh mnh no ri xakhi ng th ng l bi hoi; ngi th gian no c th ph hp vi ng th ng lngi tt, ng thi s mang n thin bo v phc th; lm ngi tu luyn, m ngho vi ng th ch v chnh l bc c o: Thn.

  L Hng Ch24 thng Nm, 2015

 • MC LC

  Bi ging th nht 1Chn chnh a con ngi ln cao tng...........................................................................................1Tng khc nhau c Php ca tng khc nhau...................................................................................4Chn Thin Nhn l tiu chun duy nht nhn nh ngi tt xu.............................................6Kh cng l vn ho tin s..............................................................................................................8Kh cng chnh l tu luyn.............................................................................................................10Luyn cng v sao khng tng cng...............................................................................................12c im ca Php Lun i Php................................................................................................17

  Bi ging th hai 22Vn lin quan n thin mc.....................................................................................................22Cng nng dao th..........................................................................................................................29Cng nng tc mnh thng.............................................................................................................31Khng trong ng hnh, ra ngoi tam gii......................................................................................34Vn hu s cu..........................................................................................................................37

  Bi ging th ba 43Ti i x vi cc hc vin u nh t.....................................................................................43Cng php Pht gia v Pht gio....................................................................................................43Tu luyn phi chuyn nht.............................................................................................................46Cng nng v cng lc...................................................................................................................48Phn tu v t cng..........................................................................................................................49Ph th............................................................................................................................................53Ngn ng v tr.............................................................................................................................57S ph cp g cho hc vin............................................................................................................58Trng nng lng.........................................................................................................................63Cc hc vin Php Lun i Php truyn cng nh th no.........................................................63

  Bi ging th t 66Mt v c....................................................................................................................................66Chuyn ho nghip lc...................................................................................................................67 cao tm tnh..............................................................................................................................73Qun nh.......................................................................................................................................76Huyn quan thit v........................................................................................................................79

  Bi ging th nm 84 hnh Php Lun.........................................................................................................................84K Mn cng php.........................................................................................................................85Luyn t php.................................................................................................................................87

 • Nam n song tu..............................................................................................................................89Tnh mnh song tu..........................................................................................................................90Php thn........................................................................................................................................91Khai quang.....................................................................................................................................91Khoa chc do..................................................................................................................................96

  Bi ging th su 97Tu ho nhp ma............................................................................................................................97Luyn cng chiu ma...................................................................................................................103T tm sinh ma.............................................................................................................................107Ch thc phi mnh..................................................................................................................110Tm nht nh phi chnh.............................................................................................................111Kh cng v thut.........................................................................................................................115Tm l hin th.............................................................................................................................118

  Bi ging th by 121Vn st sinh.............................................................................................................................121Vn n tht...............................................................................................................................124Tm tt .....................................................................................................................................128Vn tr bnh.............................................................................................................................131Tr bnh bnh vin v tr bnh bng kh cng...........................................................................134

  Bi ging th tm 138Tch cc........................................................................................................................................138Trm kh.......................................................................................................................................139Thu kh.........................................................................................................................................141Ai luyn cng th c cng...........................................................................................................142Chu thin.........................................................................................................................