CHUY»†N ”NG TCH

download CHUY»†N ”NG TCH

of 19

 • date post

  10-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  53
 • download

  0

Embed Size (px)

description

CHUYỆN ÔNG TÍCH. Ông Tích là loại người mà hẳn là ai cũng muốn được giống như vậy. Luôn luôn tỏ ra vui tươi, ông luôn luôn có một điều tích cực nào đó mà nói. Khi có người hỏi ông là ông ra sao, ông luôn luôn trả lời : Không thể nào tốt hơn được nữa. Vesuvio dal Sorrento. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of CHUY»†N ”NG TCH

 • CHUYN NG TCH

 • Vesuvio dal Sorrentong Tch l loi ngi m hn l ai cng mun c ging nh vy. Lun lun t ra vui ti, ng lun lun c mt iu tch cc no m ni.Khi c ngi hi ng l ng ra sao, ng lun lun tr li : Khng th no tt hn c na.

 • Varennang thay i cng vic nhiu ln v nhiu cng s vin i theo ng.L do h i theo ng l v thi ca ng : ng l mt nh lnh o bm sinh.Nu mt trong cc nhn vin ca ng ang gp chuyn bc mnh, ng Tch c gip anh y thy c kha cnh tch cc ca hon cnh.

 • Mt hm, ti n gp ng Tch v hi ng :Ti chng hiu na khng th no c th tch cc sut nh th.Anh lm th no vy ?

 • Toscanong Tch tr li ti : Mi bui sng, khi thc dy, ti t nh : Tch ny, hm nay ch my c hai iu chn. Ch my c th chn vui ti hay chn cu gt. Ti chn vui ti. Mi ln c chuyn g kh chu xy ra vi ti, ti c th chn x s nh nn nhn hoc hc kinh nghim t . Ti chn hc.

 • Mi ln c ai n than th, ti c th chp nhn quan im ca ngi y hoc ch cho ngi y thy mt tch cc ca cuc sng. Ti chn ch cho ngi y thy mt tch cc ca cuc sng

  Vng, d nhin, nhng cng chng d u, ti tr li anh ta nh vy.

 • Tramonto d'OroD ch, d y, ng Tch tr li. Trong i sng, tt c l vn chn la. Anh chn cch phn ng trc mi mt tnh hung, anh chn cch cho k khc gy nh hng trn cc tm trng ca anh, anh chn vui v hoc cu gt. Tm li : ANH CHN CCH SNG CUC I ANH.

 • Tivoli - Villa d'EsteTi suy ngh di lu v nhng g ng Tch ni vi ti...

  Do nhng vn ni n chn , chng ti mt lin lc vi nhau, nhng ti vn thng xuyn ngh n ng Tch khi ti phi quyt nh chn la.

 • La casa sulla collinaNhiu nm sau, ti nghe tin: Mt hm, ng Tch qun kha ca v th l ba tn cp c v trang n cp ca hng ca ng.

 • Khi ng Tch run s, c gng m kt st, ng b trt tay. Nhng tn cp hong ht, lia n vo ng.

  Chng my chc ngi ta tm c ng Tch, v a ng vo bnh vin. Sau tm gi gii phu lu di v nhng tun l hi phc kh nhanh, ng Tch ra khi bnh vin vi mt vi mnh n cn nm trong c th.

 • RavelloSu thng sau, ti gp li ng Tch, v khi ti hi ng th no, cu tr li ca ng vn khng thay i : Khng th no tt hn c na.

 • Posta del solKhi ti hi ng l ng ngh n chuyn g vo ngy b cp, ng tr li ti : Khi ti b thng, nm di trn mt t, ti nh li rng ti c hai chn la, sng hay l cht. TI CHN SNG.

 • PositanoTi hi ng : Anh khng s ? ng Tch ni tip : Cc bc s tht tuyt vi, h khng ngng bo ti l mi s s qua i tt p. Tuy nhin, khi h chuyn ti n khu gii phu, lc ti nhn thy nh mt ca h, ti tht s pht s. Ti c th c c trong nh nhn ca h : Ngi ny l ngi cht ri. Khi ti bit rng ti phi ly mt quyt nh.

 • Ti hi ng : Th anh lm g ? ng Tch tr li : Khi mt trong cc bc s hi ti l ti c b d ng vi ci g khng, ti ht mt hi di ri ku to: C, d ng vi my vin n.Trong khi h cn ci, ti bo h : Ti chn sng, xin gii phu ti nh ti cn sng, ch ng lm nh ti cht.

 • ng Tch thot cht nh cc bc s, nhng nht l nh THI NG KINH NGC ca ng. ng hc bit rng MI NGY, CHNG TA C CHN sng chan ha hay khng. Ni cho cng, THI SNG, l iu quan trng duy nht.

 • Cui cng, trong tt c

  Nhng g bn ang sng, Cch thc bn cm nhn, Cch thc nhng ngi khc nhn thy bn, Cch thc bn sng,

  BN L NGI DUY NHT QUYT NH CUC I BN.

 • By gi, bn c hai chn la :1. Loi b s ip ny2. Gi n cho tt c nhng ai bn ang yu qu.V hy nh rng :NHNG NGI ANG CHN CHNG L NHNG NGI KHNG BIT NHN THY MT TCH CC CA I H.

 • Phn ti, ti chn gi s ip ny cho tt c nhng ngi ti yu mn.