Chuyển dữ liệu giữa windows 8 và windows 7

Click here to load reader

 • date post

  22-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  9.770
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Chuyển dữ liệu giữa windows 8 và windows 7

 • 1. Chuyn d liu gia Windows 8 v Windows710:0416/09/2012Bn ci t Windows 8 trn mt my tnh mi trong khi tt c cc d liu lilu tr trn my tnh ci t Windows 7 hoc ngc li? Vic ca bn l lm sao thit lp quyn truy cp cc d liu trn my tnh ci t Windows 7 t mytnh chy Windows 8 v ngc li.Bi vit sau y s gip cc bn cch thit lp chuyn d liu qua li gia my tnh ci tWindows 8 v my tnh ci t Windows 7 nhanh chng, bng cch chia s mt th mc trnmy tnh ci Windows 7 v sau to mt a mng trong Windows 8 t chnh th mc chias trn Windows 7 bn truy cp.u tin, bn cn phi chia s mt th mc trn my tnh ci Windows 7. Bn ch c th chia s a C v c th truy cp tt c cc th mc t Windows 8. Tuy nhin gii hn quyn truycp vo my tnh ci Windows 7 bn nn to mt th mc c bit chuyn cc tp tin.Sau khi to th mc mi chuyn cc tp tin gia Windows 7 v Windows 8 xong.

2. Bn kch chut phi ln tn th mc v chn Properties. 3. Trong hp thoi Properties, bn chn th Sharing v bm nt Advanced Sharing. 4. Trong hp thoi Advanced Sharing bn kch vo tu chn Share this folder bt chc nng chia s cho th mc ny. Sau , bm nt Permissions. 5. Hp thoi Permissions for Windows 8 Consumer PreviewTrong hp thoi Permissions, bn s thy tt c danh sch tn nhm hoc ngi s dng trn hthng. Nu bn mun tn ngi dng no hoc nhm no c quyn truy cp vo th mc ny tmy tnh Windows 8 th li, nu khng bn kch chn tn ti khon v bm nt Remove xo khi danh sch.Khung Pemissions for Every One cho chp bn thit lp quyn truy cp v s dng th mc t Windows 8 nh cho php (Allow) c, thay i hoc khng cho php (Deny). Sau bm ntOK. 6. Nhng nu bn mun thm bt k tn ngi dng no ngoi danh sch trn c quyn truy cp vo th mc ny t my tnh Windows 8 th bn bm nt Add Trn hp thoi Select Users or Groups bn g tn ngi dng vo khung Enter the object names to select, ri bm nt Check Names. 7. Lp tc tn ti khon m bn tm kim s hin th trong danh sch, bn bm nt OK. By gi bn s thy tn ngi dng trong danh sch Group or user names. Kch chn tn tikhon ngi dng v kch vo tu chn Full Control ti ct Allow cho php ti khon 8. c quyn truy cp y vi kh nng c, vit v thay i cc ni dung trong th mc chia s.Sau bm OK.Quay tr li hp thoi Advanced Sharing, bn bm nt OK ng hp thoi li. 9. Ri bm nt Close ng hp thoi Properties ca th mc.Trc khi chia s th mc mi trn my tnh Windows 7, bn cn phi bit a ch IP ca myhoc tn my tnh. kim tra a ch IP my tnh ci Windows ca mnh, bn truy cp vomenu Start v g lnh cmd kch hot ca s dng lnh ln. 10. T ca s dng lnh, bn g vo lnh ipconfig / allBn s thy mt danh sch cc kt ni hin th. Nhn vo danh sch v tm ng a ch IP chocc b chuyn i thch hp m bn s dng. VD trong hnh di y, my tnh ci Windows 8c kt ni khng dy cng mt mng vi my ci Windows 7, bn s tm thy a ch IP mbn cn s dng ti dng Default Gateway di mc Wireless LAN adapter. kim tra tn ca my tnh ci Windows 7, bn truy cp vo menu Start, ri kch chut phi vo mc Computer v chn Properties. 11. Tn my tnh ca bn s hin th ti dng Computer name pha di mc Computer name, domain, and workgroup settings.Ch : Bn cn phi ghi li c tn v a ch IP ca my tnh ci Windows 7, phng trng hptn my tnh khng hot ng. Sau khi c a ch IP v tn ca my tnh ci t Windows 7, trn my tnh ci t Windows 8, bn nhp chn tiu Desktop trn Start Screen. 12. Sau nhp vo biu tng Windows Explorer trn thanh Taskbar.Trong ca s Explorer, bn nhp chut phi vo Network v chn Map network drive Khung Drive bn chn k t a mun s dng, khung Folder bn nhp ng dn n thmc m bn chia s trn my tnh ci Windows 7 bng cch s dng tn my tnh hoc a chIP. Trong bi vit ny s dng a ch IP. Nu bn mun kt ni t ng n th mc ny mi 13. khi bn ng nhp vo Windows 8 th kch vo tu chn Reconnect at sign-in v bm ntFinish.S dng a ch IP truy cp vo my tnh ci t WIndows 7 Hoc cng c th s dng tn ca my tnh ci t Windows 7 14. Nu qu trnh kt ni n th mc chia s trn my tnh ci Windows 7 c tm thy, hp thoibo mt ca Windows s hin th. Nhp tn ngi dng v mt khu cho my tnh Windows 7. Kch vo tu chn Remember my credentials ng nhp vo th mc chia s trn my tnh ci Windows 7 t ng nhng ln sau v bm OK truy cp. 15. Trong Explorer, c th thy mt thanh thng bo chc nng khi phc chia s file trong mng c tt (Network discovery and file sharing are turner off ), bn ch cn kch chut tri vothng bo v chn Turn on network discovery and file sharing kch hot tnh nng ny ln. Mt hp thoi hin th hi bn c mun bt tnh nng ny cho tt c cc mng cng cng hay khng? Bn hy bm chn mc No, make the network that I am . ch bt mng v chia s tp tin trong mng c t nhn nhm m bo tnh bo mt. 16. By gi bn s thy th mc chia s ca my tnh ci Windows 7 trn h thng chy Windows 8v hin th nh mt a.T y bn c th d dng chuyn cc tp tin qua li gia my tnh ci t Windows 8 vi mytnh ci t Windows 7 nhanh chng. iu ny l rt hu ch nu bn mun th nghim cc phnmm bn ti v Windows 7 trong Windows 8.