Chuy€n ‘€ 14-2011

download Chuy€n ‘€ 14-2011

of 28

 • date post

  30-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  21
 • download

  6

Embed Size (px)

Transcript of Chuy€n ‘€ 14-2011

I HC TI NGUYN MI TRNG H NI

BI THO LUN CHUYN 15

C S VT CHT DI TRUYN CP Click to edit Master T BO subtitle style

8/26/12

I HC TI NGUYN MI TRNG H NI

GVHD:Hong Ngc Khc Thnh vin nhm:1. 2. 3. 4. 5.

inh Xun Hong H Thnh Thy Hong Vn Tip Phm Tin Cng Nguyn Th Trang

8/26/12

I HC TI NGUYN MI TRNG H NI

NI DUNGI. II. III. IV.

C s vt cht di truyn cp t bo (Nhim sc th). Cc yu t mi trng nh hng n c ch di truyn. Nhng bin i vt cht di truyn cp t bo. Nguyn nhn v cch hn ch nhng bin i vt cht di truyn do mi trng gy ra.

8/26/12

I HC TI NGUYN MI TRNG H NI

I.

C s vt cht di truyn cp t bo. 1. Nhim sc th

NST. .NST l th vt cht di truyn tn ti trong nhn t bo. .Cu to NST bao gm Histn v AND. .Tnh cht c trng8/26/12

-

I HC TI NGUYN MI TRNG H NI

2. Cu trc ca NST. vt cha c nhn

Sinh

NST ch c mt phn t AND dng vng do 2 u ni li vi nhau. cc sinh vt cha c cu to t bo nh virut v th n khun, vt cht di truyn cng ch l phn t ADN. Ring mt s loi virut th l ARN.

8/26/12

I HC TI NGUYN MI TRNG H NI

2. Cu trc ca NST.Sinh

vt c nhn thc.

t bo thc vt, ng vt sau khi nhn i mi NST gm 2 crmatit, mi crmatit c 1 si phn t ADN m c 1 na nguyn liu c v mt na nguyn liu mi c ly t mi trng t bo. Cc crmatit ny ng xon t ti gi tr xon cc i vo k gia nn chng c hnh dng v kch thc c trng. Mi NST c 2 crmatit gn vi nhau eo th nht hay tm ng, chia n thnh 2 cnh. Tm ng l trung tm vn ng, l im trt ca nhim sc th trn dy t v sc i v cc cc trong phn bo. 8/26/12

2. Cu trc nhim sc th sinh vt c nhn thc (NST)

8/26/12

I HC TI NGUYN MI TRNG H NI

3. Hnh dng ca NST.

NST ca cc loi c nhiu hnh dng khc nhau:

Hnh dng ht. Hnhque. Hnh ch V. Hnh mc.

8/26/12

I HC TI NGUYN MI TRNG H NI

4. Chc nng ca NST. NST cha AND, vt cht mang thng tin di truyn quy nh cc tnh trng ca t bo v c th, thc hin thng qua c ch phin m v gii m. NST cha cc gen c cu trc khc nhau. Mi gen gi mt chc nng di truyn nht nh.

8/26/12

I HC TI NGUYN MI TRNG H NI

4. Chc nng ca NST. C kh nng t nhn i, phn ly, t hp trong nguyn phn, gim phn, th tinh: m bo s truyn t nhng thng tin, di truyn n nh cp t bo. Nhng bin i v s lng, cu trc NST s gy ra nhng bin i cc tnh trng di truyn (Bin i gen trn NST trong nhn t bo)

8/26/12

I HC TI NGUYN MI TRNG H NI

KT LUNT nhng c tnh v trc nng c bn ca NST, ngi ta xem chng l c s vt cht cp t bo.

8/26/12

I HC TI NGUYN MI TRNG H NI

5. C ch di truyn NST. 5.1 Nguyn phn: chia lm 4 k.

K u: cc.

- Hai trung th tch nhau tin v hai - Xut hin thoi v sc ni gia hai

cc.

- Nhn phng ln, NST tho xon li ngn hn v hin r sau hai mng nhn v nhn con bin mt.

K gia: - NST xon cc i, tp trung hng ngang trn mt phng xch o ca thoi v sc.

8/26/12

I HC TI NGUYN MI TRNG H NI

5. C ch di truyn NST. 5.1 Nguyn phn.K gia: - Tm ng ca NST nh vo thoi v sc. K sau: - NST kp tch nhau tm ng mi NST tin v 2 cc ca t bo. - T bo cht tht hp dn gia t bo m, t bo thc vt hnh

thnh mang ngn bng xenlulo.

K cui: - Ti mi cc, NST tp trung, tho xon tr li dng si mnh.

- Thoi v sc bin mt. Nhn con v mng nhn xut hin to thnh 2 nhn mi ca 2 t bo con.

- T bo con mang b NST ging nhau 8/26/12

I HC TI NGUYN MI TRNG H NI

5. C ch di truyn NST. 5.1 Nguyn phn. v ngha ca nguyn phn: - Duy tr b NST c trng v n nh ca t bo, do duy tr dc tnh di truyn ca loi. - Gia tng s lng t bo c th cn non, pht trin c th, b p t bo gi v t bo b tn thng, hay mt i sau mi ln giao phi.

8/26/12

I HC TI NGUYN MI TRNG H NI

5. C ch di truyn NST. 5.2 Gim phn: - Phn bo ln 1 xy ra giaion chn ca t bo sinh dc, gm hai ln phn chia lin tip to cc giao t n bi (n). - Phn bo ln 2 S lng NST gim i v mi cp NST ng dng ch cn li 1. - Mi ln phn bo gm 4 k:

K u K gia K sauK cui8/26/12

I HC TI NGUYN MI TRNG H NI

5. C ch di truyn NST. 5.2 Gim phn: Phn bo ln 1

K u: - NST xon lai, co ngn. Sau l qu trnh tip hp v trao i cho.

- Mng nhn v nhn con bin mt.

K gia: - NST xon cc i. Cc NST ng dng xp trn mt phng xch o ca thoi v sc. K sau: - Mi NST kp trong cp ng dng tin v hai cc ca thoi v sc, cc cp NST phn ly mt cch c lp, ngu nhin do c s t hp t8/26/12

I HC TI NGUYN MI TRNG H NI

5. C ch di truyn NST. 5.2 Gim phn:

K cui: - hnh thnh 2 t bo con, mi t bo mang b NST n bi kp.

8/26/12

I HC TI NGUYN MI TRNG H NI

5. C ch di truyn NST. 5.2 Gim phn: Phn bo ln 2

K sau ln 2: - Mi NST n i v mi cc. K cui ln 2: - Mi t bo hnh thnh hai t bo con n bi (n) trong mi cp NST ng dng ch cn li 1.

8/26/12

I HC TI NGUYN MI TRNG H NI

5. C ch di truyn NST. 5.2 Gim phn:-

-

ngha ca nguyn phn: To ra cp n bi (n) qua thu tinh s khi phc li cp NST lng bi (2n) duy tr v m bo tnh c trng v n nh ca loi. Qu trnh tng hp v trao i cho xy ra k u ca phn bo ln 1, cho thy s hpans v gen, ti t hp gen lm xut hin bin d t hp.v

8/26/12

I HC TI NGUYN MI TRNG H NI

5. C ch di truyn NST. 5.3 Th tinh: l qu trnh kt hp giao t c v giao t ci n bi (n) thnh hp t lng bi (2n). ngha - K tc vt cht di truyn qua cc th h. - Khi phc li b NST lng bi (2n) t 2 b NST n bi ca hai loi giao t b v m, mang c im di truyn kp, gp phn to nn bin d t hp, dn n s a dng v phong ph ca cc loi sinh sn hu tnh.

8/26/12

I HC TI NGUYN MI TRNG H NI

II. Cc yu t mi trng nh hng n c ch di truyn. Do cc tc nhn ca mi trng ngoi c th. Do tc nhn vt l: Tia phng x, tia cc tm, nhit Do tc nhn ha hc: nicotin, cnxixin

8/26/12

I HC TI NGUYN MI TRNG H NI

III. Nhng bin i vt cht di truyn cp t bo. 1. t bin cu trc NST: Mt on: Mt on NSt b mt do t gy mt v tr no ca NST, lm c th gim sc sng hay cht. Thm on: Mt on no ca NST c lp li mt vi ln xen vo NST tng ng, hay do tip hp khng bnh thng hay do trao i cho khng ng u gia cc cromatit.

8/26/12

I HC TI NGUYN MI TRNG H NI

III. Nhng bin i vt cht di truyn cp t bo. 1. t bin cu trc NST: o on: Mt on NST b t ra ri quay ngc 180 v gn vo NST lm thay i trt t phn b gen. Chuyn on: Mt on NST c chuyn dch trn cng mt NST hay gia hai NST khc nhau. C hai NST cng cho v nhn mt on hay mt bn cho mt bn nhn.

8/26/12

I HC TI NGUYN MI TRNG H NI

8/26/12

I HC TI NGUYN MI TRNG H NI

III. Nhng bin i vt cht di truyn cp t bo. 2. t bin s lng NST:- C hai loi t bin s lng NST: D bi v a bi-

-

S bin i s lng NST c th xy ra mt hay mt s cp NST, to nn th d bi, hay ton b cc cp NST, hnh thnh th a bi. C ch phat sinh t bin s lng NST l cc tc nhn gy t bin trong t bo hay mi trng, lm cho cc cp NSt k sau ca qu trnh phn bo khng phn ly.

8/26/12

I HC TI NGUYN MI TRNG H NI

IV. Nguyn nhn v cch hn ch nhng bin i vt cht di truyn do mi trng gy ra. 1. Nguyn nhn: Nhit . Ha cht: Do qu trnh s dng lng thc, thc phm, ngun nc b nhim.

2. Hn ch: S dng nguyn liu sch hn ch lng kh thi gy hiu ng nh knh: CO2, CFC, NOx S dng lng thc, thc phm sch. S dng phn sinh hc thay cho phn ha hc trong nng nghip.8/26/12

I HC TI NGUYN MI TRNG H NI

IV. Nguyn nhn v cch hn ch nhng bin i vt cht di truyn do mi trng gy ra. 2. Hn ch:

S dng thuc bo v thc vt ng quy cch v ng hng dn.

8/26/12

I HC TI NGUYN MI TRNG H NI

TRN THNH CM N!

8/26/12