Chương 1 Giới thiệu về Mạng không dây · PDF file•Lịch sử của...

Click here to load reader

 • date post

  28-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of Chương 1 Giới thiệu về Mạng không dây · PDF file•Lịch sử của...

 • ng Thanh Bnh

  Chng 1

  Gii thiu v Mng khng dy

 • Ni dung

  n tp

  Mng v truyn thng

  C bn v mng khng dy

  Lch s ca truyn thng v tuyn

  Cc t chc pht trin chun mng

  Mng khng dy cho tng lai

 • M hnh OSI

 • M hnh TCP/IP

 • MNG V TRUYN THNG

 • Cc thut ng lin quan

 • Truyn thng - Communication

  Truyn thng l qu trnh truyn ti thng tint thc th ny n thc th khc.

  Mt thc th l g?

  Thc th truyn thng tin: Sender /Transmitter

  Thc th nhn thng tin: Receiver

  Transceiver

 • Communication v Network

  Communication Truyn thng

  Vic truyn tn hiu

  Nhng vn quan tm: M ha, giao tip, s tonvn ca tn hiu, ghp knh (Multiplexing),

  Network Mng

  M hnh (topology), kin trc kt ni cc thit b

  Mng ca cc h truyn thng

 • Communication v Network

 • Signal = Function of Time

  Tn hiu l 1 hm theo thi gian. Trc nmngang i din cho thi gian, trc ng i dincho cng tn hiu

  Tn hiu i din cho d liu HOC D liu cm ha bng tn hiu

  Tn hiu l th thc s i trn ng truyn

  Cn phi hiu v tn hiu c th chn loi tnhiu ph hp th hin d liu

 • Phn loi mng truyn thng

 • C BN V MNG KHNG DY

 • nh ngha

  nh ngha Wireless Networks: Wireless: v tuyn, khng dng dy dn

  Mng s dng Sng in t - Electromagnetic Waves (radiowave v/hoc microwave) duy tr knh truyn gia ccthit b

  Truyn thng v tuyn l vic truyn ti thng tin qua 1khong cch m khng cn dy dn lm mi trng truyn

 • M hnh truyn thng khng dy digital

 • Phn loi Mng khng dy

  Da trn cc yu t sau

  Infrastructure

  Mobility

  Scale of network

  Application

  Services

  Access technology

  Standardization

  Bandwith size

 • Phn loi Mng khng dy

  Da trn kin trc (infrastructure)

  Mng c kin trc

  S dng cc node v gateway c dy v khng dy

  Mi node chnh c 1 vai tr c nh ngha trc trongmng

  Mng t bo (cellular network) l mng c kin trc

  WLAN dng access point cng thuc dng ny

  Mng khng c kin trc (ad hoc networks)

  Khng c s sp xp trc

  Mt tp hp ngu nhin cc node c lp vi nhau tothnh 1 mng.

 • Phn loi Mng khng dy

 • Phn loi Mng khng dy

  Da trn chun 3GPP: WCDMA, HSDPA, LTE

  3GPP2: CDMA2000, EV-DO, UMB

  IEEE: IEEE 802.11, IEEE 802.16

 • Phn loi Mng khng dy

  Da trn s di ng (Mobility)

  Phn bit Fixed, Portability , Mobility

  Khi u, Internet v mng in thoi c thit k chocc thit b u cui c nh - fixed (static) im kt ni vo mng phi c nh

  Portability (tnh di chuyn c) ng ngha vi vic thayi im kt ni vo mng c thc hin ch khi thit boffline

  Mobility (tnh di ng) ng ngha vi vic thay i imkt ni vo mng c th c thc hin khi thit b vnonline

 • Phn loi Mng khng dy

  Da trn s di ng (Mobility)

  Mng khng dy c nh

  Ngi dng kt ni c xem nh yn 1 ch

  Mng khng dy di ng

  Mt phn trong cc thit b khng dy l di ng

  VD: Cellular network, Mobile Ad-hoc network (MANET)

 • Phn loi Mng khng dy

  Da trn phm vi (scope)

  Body Area Networks

  VD: Cm bin c gn vo ngi

  Personal Area Networks

  VD: Home Networking, Bluetooth v ZigBee

  Local Area Networks

  VD: Wireless LAN, WiFi

  Metropolitan Area Networks (Mng th)

  VD: WiMAX

  Wide Area Networks

  VD: Cellular v Satellite networks

 • Phn loi Mng khng dy

  Da trn phm vi

 • Phn loi Mng khng dy

  Da trn loi tn hiu (Signal)

  Lin tc (Continuous) hay tng t (Analog): Ly ttc gi tr bin (amplitude) c th c

  Mng cellular th h c

  S dng iu ch tng t

  S (Digital) hay Ri rc (Discrete) : ch ly 1 tp hpgi tr cng nht nh

  Mng 2G v cc th h sau

  iu ch s

 • Phn loi Mng khng dy

  Da trn loi tn hiu (Signal)

 • Phn loi Mng khng dy

  Da trn rng ca bng thng (channelbandwidth)

  Band l qung tn s c s dng cho knhtruyn.

  Narrowband wireless network

  Mng bng hp

  Broadband wireless network

  Mng bng rng

  VD: UWB, WiMax, LTE,..

 • U V NHC IM CA MNG KHNG DY

 • u im ca Mng khng dy

  Tnh di ng (Mobility)

  T do di chuyn m khng b cn tr, rng buc bidy dn

  Cho php cc cng ty trin khai cc m hnh lm vicph hp v pht huy kh nng ca ngun nhn lc

  Cho php cc nhn cng lm vic theo nhm lu trv truy cp d liu v ti nguyn trn mng

  Tnh ng tin cy (reliability)

  Nguyn nhn ph bin ca vic li truy cp mngtrn mng c dy l li lin quan n dy dn

 • u im ca Mng khng dy

  Ci t d dng v chi ph thp

  S dng cp trong cc ta nh c c th kh khn,trin khai chm v t tin

  Kh nng phc hi sau thm ha (Disasterrecovery)

  Khi c thm ha xy ra, nh qun l c th ti lp hthng nhanh chng hn so vi mng c dy

 • Nhc im ca Mng khng dy

  Xung t (interference) cao hn v tnh ng tincy thp hn

  Tia hng ngoi (infrared) : b tc ng bi nh sngmt tri, cc ngun sinh nhit v cc vt cn vt l

  Tn hiu radio : b chn bi cc vt cn, b can thipbi cc thit b in

  Mi trng pht sng b xung t v mt t nhin

  Hin tng t xung t (multipath)

 • Nhc im ca Mng khng dy

  So vi mng c dy

  Thp hn v: bandwidth, transmission rate

  Cht lng dch v - QoS (Quality of Service) suygim

  Cao hn v: thi gian tr, thi gian thit lp kt ni

  S lng ngi dng tng thng dn n tc truyn gim xung mc rt thp

 • Nhc im ca Mng khng dy

  Cc iu kin hot ng trn mng c tnh dthay i

  Mc mt d liu cao hn do xung t(interference)

  Cng nng lng nhn c t l nghch vikhong cch

  Vic di chuyn ca ngi dng dn n vic mt ktni v/hoc thay i knh truyn thng xuyn

 • Nhc im ca Mng khng dy

  Gii hn v ti nguyn

  pin, nng lc tnh ton, b nh, dung lng a

  Nguy c v sc khe

  Ph tn s kh dng c gii hn

  Tn s cn c qun l v s dng hp l

 • Nhc im ca Mng khng dy

  Kh nng bo mt km hn trn mng c dy

  Ai cng c th truy cp vo mi trng khng dy

  Trm c s c th b gi mo

  ng truyn bao gi cng l ng truyndng chung

  Cn phi c cc c ch truy cp an ton vo hthng

 • ng dng ca Mng khng dy

  GSM, UMTS

  TETRA, ...

 • LCH S TRUYN THNG V TUYN

 • Semaphore

 • Lch s truyn thng v tuyn

  S dng nh sng, c (semaphore), khi, mthanh, 150 BC, tn hiu khi (Hy Lp)

  1794, in bo quang hc (optical telegraph semaphore), Claude Chappe

  Sng in t bt u c pht hin: 1831, Faraday trnh din v cm ng in t

  J. Maxwell (1831-79): l thuyt v trng in t,hm sng (1864)

  H. Hertz (1857-94): trnh din v vic truyn sngin qua khng gian (1886)

 • Lch s truyn thng v tuyn

  1895, Guglielmo Marconi Trnh din v in bo v tuyn Truyn bng sng di, cn mc nng lng

  pht cao (> 200kw)

  1907, Kt ni qua i Ty Dng Trm pht sng ln (anten cao 30 n 100m)

  1915, Truyn tn hiu thoi v tuyn NewYork - San Francisco

  1920, Marconi pht hin sng ngn Phn x ti tng ionosphere Sender v receiver nh hn, pht minh ra

  ng chn khng (vacuum tube) nm 1906,Lee DeForest v Robert von Lieben

 • Lch s truyn thng v tuyn

  1928 Th nghim pht sng TV

  1933 iu tn(E. H. Armstrong)

  1946 Dch v in thoi di ng cng cng u tin 25thnh ph thuc nc M (1 antenna cho 1 thnh ph)

  1976 Bell Mobile Phone service cho TP. New York

  1979 NMT chy bng tn 450MHz (Scandinavi)

  1982 Bt u xy dng chun GSM

  1983 Cung cp dch v AMPS (Advanced Mobile PhoneSystem, analog)

  1992 Trin khai GSM

  2002 Trin khai UMTS

  2012 Trin khai LTE

 • Lch s truyn thng v tuyn

  cellular phones satelliteswireless LANcordless

  phones

  1992:

  GSM

  1994:

  DCS 1800

  2001:

  UMTS/IMT-2000

  CDMA-2000 (USA)

  1987:

  CT1+

  1982:

  Inmarsat-A

  1992:

  Inmarsat-B

  Inmarsat-M

  1998:

  Iridium

  1989:

  CT 2

  1991:

  DECT 199x:

  proprietary

  1997:

  IEEE 802.11

  1999:

  802.11b, Bluetooth

  1988:

  Inmarsat-C

  analog

  digital

  1991:

  D-AMPS

  1991:

  CDMA

  1981:

  NMT 450

  1986:

  NMT 900

  1980:

  CT0

  1984:

  CT1

  1983:

  AMPS

  1993:

  PDC

  2000:

  GPRS2000:

  IEEE 802.11a,g

  2005:

  VoIP-DECT

  2010

  LTE

  2009:

  IEEE 802.11n

  2010

  UMA

 • T vit tt

  NMT: Nordic Mobile Telephone

  DECT: Digital Enhanced Cordless Telecom.

  DCS: Digital Cellular System

  CT: Cordless Telephone

  PDC: Pacific Digital Cellular

  UMTS: Universal Mobile Telecom. System

  LTE: Long Term Evolution

  UMA: Universal Mobile Access

 • CC T CHC PHT TRIN CHUN

 • Chun mng khng dy

 • T chc ITU

  ITU (International Telecommunication Union) lmt t chc ca UN vi cu trc sau

 • 3GPP & 3GPP2 l g?

  3rd Generation Partnership Project (3GPP) l shp tc gia nhiu t chc vin thng.

  Mc tiu ca 3GPP l xy dng 1 phin bn 3G cah thng in thoi di ng ton cu Global Systemfor Mobile Communications (GSM) theo c t cad n International Mobile Telecommunications-2000 ca ITU.

  3rd Generation Partnership Project 2 (3GPP2),xy dng 1 chun 3G khc da trn chun IS-95(CDMA), thng c gi l CDMA2000.

 • Cc i tc ca 3GPP & 3GPP2

  3GPP c 6 i tc chnh, lit k di y

 • IEEE l g?

  Vin cc k s in v in t - Institute ofElectrical and Electronics Engineers (IEEE, c lI-Triple-E) l mt t chc phi li nhun c mctiu pht trin cc cng ngh mi

  IEEE l mt trong nhng t chc nh chunhng u. IEEE thc hin chc nng chun hacc cng ngh thng qua IEEE StandardsAssociation (IEEE-SA).

 • IEEE l g?

  Cc chun ca IEEE c lin qua