Chapter 14 Cellular Reproduction

15
f½n° O nn°°n°n¾°f°¯°n¾ @½n¾¾n¾nn¾¾nfn¾° O ,¾¾f¾½n°n¾ff°nf°nf½f° ¯¾¾f¾½n°n¾f°nn°°½f° ,¾¾¾¾ ¾½n°°n¾¯¾¾¾½n°°¾f½n° ¾¯¾ O @nnnnf° °¯f©½¾°n ffn¾f¾ f¯n¾n½ ,½°½ ,½°n¾%½n¾¾¯¾¾ °n½nfn¯¾¯¾f¾½ff°°n%n°¾¾° n°n¾° fn¾° ½½ °n ¾°¾¾f¯° n¾°f¾°¾¯f nfn¾J , ½¾f¾°¾°¯f¯¯fn¾°½¯f°f¾ ¾°½°°°n½n°°¾ O ,½¾½°n°°¾fnffnf°¯¾ ½½ff°¾½n¯°¯¾¾nn°°½°n°½nf°n - O 705 .,9 43 .,3 -0 2439470/- 9 03. 4754 7,94341 (92/3039430 839080/1 (92/308;0394,.:9:7041.08147,84795074/0 23:908,3/,8,2504190.0545:,943810//70/4394,8/0,3/0,230/- ,:947,/47,543,17,.9434190.08,7014:3/94,;07,/4,.9;03:.0 O 705.,9 434..:78/:73, 5074/4 190.0 ..090720/$ 5,80 $5,80 8,8490 5074/0390.0839080890,//943,8943089,9-0300/0/,890.0 /4:-08903:2-07413:.0484208398.742484208 O

Transcript of Chapter 14 Cellular Reproduction

Page 1: Chapter 14 Cellular Reproduction

8/3/2019 Chapter 14 Cellular Reproduction

http://slidepdf.com/reader/full/chapter-14-cellular-reproduction 1/15

f½f½n°

O nn°°n°n¾°f°¯°n¾

@½n¾¾n¾nn¾¾nfn¾°

O ,¾¾f¾½n°n¾ff°nf°nf½f°f¾

¯¾¾f¾½n°n¾f°nn°°½f°,¾¾¾¾f¾f¾¾½n°°n¾¯¾¾f¾f¾¾½n°°¾f½n°

f°¾¯¾

O @nnnnf°°¯f©½f¾¾f¾°nffn¾f¾

f¯n¾n½,½f¾f°°½f¾,½f¾°n¾%½n¾¾¯¾¾

°n½nfn¯¾¯¾f¾½ff°°nf°%n°¾¾°

n°n¾°fn¾°½f¾½°n

¾°¾¾f¯°n¾f°°f¾°¾¯fnfn¾Jf¾,

½f¾¾ff¾¾°f°¾°¯f¯¯ff°n¾°½f¾¯f°f¾

¾°½°°°n½f°n°°¾

O ,½f¾¾½°n°°¾fnffnf°¯¾

½½ff°¾f°½n¯°¯¾¾nn°°½f¾°n°½nf°n#¾

-

O 705.,943.,3-02439470/-903.47547,94341(92/3039430839080/1(92/308;0394,.:9:7041.08147,84795074/023:908,3/,8,2504190.0545:,943810//70/4394,8/0,3/0,230/-,:947,/47,543,17,.9434190.08,7014:3/94,;07,/4,.9;03:.0

O 705.,9434..:78/:73,5074/4190.0..090720/$5,80$5,808,84905074/0390.0839080890,//943,8943089,9-0300/0/,890.0/4:-08903:2-07413:.0484208398.742484208

O

Page 2: Chapter 14 Cellular Reproduction

8/3/2019 Chapter 14 Cellular Reproduction

http://slidepdf.com/reader/full/chapter-14-cellular-reproduction 2/15

O 03430,//8:5905074/841$98,55,70399,990708,3,//943,5074/390.0..00994-0,..4:390/147%849075,8090720/1471789,58905074/144329488,3/570.0/3839088

O 3041905745079089,9/893:808;,74:8950841.0893,2:9.0:,75,3947,32,8907.,5,.99474,3//;/0

O 088:.,8307;0.082:8.0.084770/-44/.089,9,70850.,0/,3/

,.90,-994/;/03.09080.08,;0/1107039,90/90702,339,989,90:3990/0

O 089,93472,/4349/;/0-:9.,3-03/:.0/94-03839088,3//;/003;03,3,557457,90892::8

O 089,93472,5488088,70,9;00;0412949.,.9;93.:/0/398.,9047,708902.0841;,74:8,/:9988:088:.,802,945409.8902.089,9;07809470/,3/90-44/.08,3/8902.08,990-,80413:2074:80590,9,93090-4/.,;908,3/90-4/8:71,.0

O $902.08,;0,325479,3957450799,983498,70/-2489.0890,70,-094/;/0,822097.,3,822097..0/;84384303.9094/,:907.08,;0/1107039574507908471,908

O 822097./;8438,48902.089403,03-498017030,,3/901472,94341

/1107039,90/988:0.08O 089,9,;0894550//;/30907902547,7475072,30390907390-4/473.:9:70,7057080393,89,0570.0/39039,94341839088089,9,70,770890/39889,90.3.:/08902,47941.08390-4/,708,/94-039089,9094/893:890217429095.,5,80.089,92,844303907$5,80.02:8970.0;0,749574249383,94574.00/17423945,80,3/9:8700390790.0..0

O O 1,5,80,3/,35,80.00701:80/90.742,9341905,803:.0:8

:3/070395702,9:70.7424842,.425,.943941472,80941043,90/.425,.90/.742484208:70,1,5,80,3/5,80.00701:80/90.742484208,84:3/070395702,9:70.74248420.425,.943-:9:30948041,3:.0:890.425,.90/.742484208070;8-/4:-0/7010.93901,.99,9

Page 3: Chapter 14 Cellular Reproduction

8/3/2019 Chapter 14 Cellular Reproduction

http://slidepdf.com/reader/full/chapter-14-cellular-reproduction 3/15

705.,943,/,70,/4..:770/1,2949..0,81:80/9,3$5,80.090$5,80.742,93,84-0.,20.425,.90/

OO %48:22,700709,88439,9039741,.03945,80839,90/-,574903

.,0/2,9:7,9435742493  1,.947 ! !.43889841948:-:398,8:-:3993,80,.9;99,997,3810785485,9074:581742%!94850.1.80730,3/9704330708/:0841850.1.5749038:-897,908,3/,70:,9478:-:39.,0/ ..3

O 0390..3.43.0397,94384903,80,.890..38:-:39,3/,8,708:983,.9;00390..3.43.0397,9437808903,808,.9;,90/.,:8390.094

039075,80

Page 4: Chapter 14 Cellular Reproduction

8/3/2019 Chapter 14 Cellular Reproduction

http://slidepdf.com/reader/full/chapter-14-cellular-reproduction 4/15

O

O !,88,017429429488706:708,.9;,94341./.-,/110703974:541..38902949...38

O .33/303,..385708039390.09-3/89490.,9,9.8:-:394190/.,:83,2,47.,30390.431472,9434190.,9,9.8:-:39

Page 5: Chapter 14 Cellular Reproduction

8/3/2019 Chapter 14 Cellular Reproduction

http://slidepdf.com/reader/full/chapter-14-cellular-reproduction 5/15

OO / 3-9478/,.9;9.,3-0-4.0/-,;,709413-94783-://30,89147

0,250,574903.,0/$.,.98,8,/3-947/:73 %0/07,/,94341$.,4890..3/9,985708039390.09439,90705.,943

O #0:,9434190.0..0706:70894.,8808412:98:-:39.425008$,3/!.4250089,91:3.943,8:-6:93,808%080.42500870.430574903894-0/07,/0/,3/39080574903894,54:-6:93.,3.038:708907/0897:.9433,57490,8420

O !48547,9435708:2,--4.88:-806:039054794190..3-,.9490.945,8213:.0,7,..:2:,9434190..38-4.0/.081,9439,90.0/;843.09,9,70:3,-094839080/..347..3/0,80,702-7488:08939,990574903803.4/0/-908097000308,70088039,147,3472,.0..03.4397,89,24:8002-749,9,.890030803.4/3 ,14:741904907.0..0/83,20/8,3/8.,5,-041/0;045394,89,091:14720/47,38,94:90,32,/4083498:7;;094-79

O  9,,90,30.9,8, % 8,330790/70.088;0/847/07.,7,.9070/-,48941/;078082594283.:/3,70,93.70,80/78147.079,3950841.,3.07

O 0.54398,708:7;0,3.020.,38289,9,99057470884190.0..01,34190.7424842,8/,2,0/47.079,3.79.,574.088088:.,8705.,943/:73$5,8047.74248420,32039/:735,80,;0349-003574507.425090/0.54398038:709,90,.4190;,74:80;03989,92,0:590.0..04..:78,..:7,90,3/39057450747/07

O 1908/,2,0/-043/705,790.0.543920.,382.,397,3829,83,9,90,/809079490/0,94190.04798.43;0784394,89,90415072,3039.0..0,77089343,880308.03.0

O %00307085438-0147,9,,90,30.9,8,90%03003.4/08,5749033,809,98,.9;,90/-.079,3084385,79.:,7/4:-0897,3/0/-70,8#02,7,-90570803.041,830-70,34304190.08240.:0888:11.03994.,:807,5/,708.,0,.9;,94341%240.:08.,:83.0..0,77089

Page 6: Chapter 14 Cellular Reproduction

8/3/2019 Chapter 14 Cellular Reproduction

http://slidepdf.com/reader/full/chapter-14-cellular-reproduction 6/15

Page 7: Chapter 14 Cellular Reproduction

8/3/2019 Chapter 14 Cellular Reproduction

http://slidepdf.com/reader/full/chapter-14-cellular-reproduction 7/15

OO 014708070,9398.742484208,.0.43;07989023942:.8479079.07

897:.9:708-,702,7,-0574.08841.74248420.425,.94347.74248420.43/038,943.4..:78/:730,75745,80

O $:507.40/4..:508,2:.82,07;4:209,370,0/8:507.435,8,07403.425,.93,.742,931-073949093;4:204..:50/-,2949..74248420

Page 8: Chapter 14 Cellular Reproduction

8/3/2019 Chapter 14 Cellular Reproduction

http://slidepdf.com/reader/full/chapter-14-cellular-reproduction 8/15

390570803.041,945484207,80,3/%!.43/03838,-094-3/943;974,3/.:7903945489;08:507.40/4458

O !74794705.,94390410,.39075,80.74248420-0.4208,884.,90/,98908,43980399,2:9574903.4250.,0/ .40843

O %02489349,-0,3/2,743,2949..742484208,33/039,94347 572,7.43897.943.2,78905489434190.039742070%0.039742070890708/03.041

7050,90/806:03.08800:709,9807;0,890-3/38908147850.1.5749038,23,9434180.9438974:,2949..7424842070;0,890570803.041,574903,.04:8-:99430897:.9:70.,0/90  3094.470,9904:9078:71,.04190.039742070410,..742,9/%03094.470,8802-08,990.039742070/:735745,80

O /.8,3088039,3094.4705749039,9147281-789,9,550,79470,.4:9,3/-3/908:71,.04190,/,.0392.749:-:0

OO %0;0398413,5,80O 742484208,70859383.743O 8.74248420824;094,7/,5402.749:-:08,99,.0/943094.4708,708479030/O 4;0203941.74248420894,7/9054088.,0/,3,5,80O 3,5,808039094853/0540824;034554890/70.9438/:094043,94341

2.749:-:08

Page 9: Chapter 14 Cellular Reproduction

8/3/2019 Chapter 14 Cellular Reproduction

http://slidepdf.com/reader/full/chapter-14-cellular-reproduction 9/15

O %0$53/00.5439S%0853/0.0.54394507,908,990209,5,80,3,5,8097,3894394.0.14728,30/.742484208

S&3,99,.0/3094.4708.439,3,574903.42509,9803/,,983,94

570;0390397394,3,5,80O

Page 10: Chapter 14 Cellular Reproduction

8/3/2019 Chapter 14 Cellular Reproduction

http://slidepdf.com/reader/full/chapter-14-cellular-reproduction 10/15

OO 494757490384.,90/,439054,72.749:-:08574-,-.4397-:90-0053905408

,5,79O 49475749038708/34390.742484208,70574-,-25479,3939024;0203984190

.742484208/:73574209,5,80:70,32,39,3390.742484208,990209,5,805,90:70-,3/3805,7,9390.742484208/:73,3,5,80:70.

O

4947574903889:,90/,43904;07,55354,72.749:-:0839070434190853/006:,947,70574-,-7085438-0147.748833,395,7,02.749:-:08,3/8/39024;07430,349079:8043,9390853/0/:73,3,5,80:70.

Page 11: Chapter 14 Cellular Reproduction

8/3/2019 Chapter 14 Cellular Reproduction

http://slidepdf.com/reader/full/chapter-14-cellular-reproduction 11/15

O 9430883!,3908O 472,9434190.05,90570.:784794,30.0,O 08-:/,.0202-7,30,3/.0,390.0.03907O 05,90-038990,550,7,3.0419057,245,89.903574.00/8,907,O ,907,14790.0,8-74:9949057,245,89-4;08.08

O ,209.4790723,2048839874:5.3.:/08,2:9.0:,7,32,8,3/

2,35749898902049./;8438,70.48030/94901472,9434190,2090832,0;0790-7,9081470,250204884..:78:8957479490/1107039,943419085072,944,$5072,9443,9,9,70.422990/94:3/07420488-0.420572,785072,94.908.903:3/0749094/;8438412048894574/:.014:770,9;0:3/1107039,90/85072,9/8,.85072,9/:3/07408,.4250/1107039,94394-0.42090850.,0/85072.085072,944433102,0;0790-7,908:70-4443,-0.420572,744.908.90303907,70,90903/0/2049.5745,80:73985745,8090572,744.90748,3/-0.420810/94,3/49072,907,89843,1907/1107039,943419044.908.4250909,9902049./;84384..:7'0790-7,9008,7095.,10790/,9,89,0-0147090.42509434120488:8:,,9209,5,8004888.425090/,19071079,94309085072708/083900.945,82

O 49.4739,2048839874:5.3.:/08435749898,3/1:3902049./;84384..:7:8,19071079,943:707994574/:.0,54/854708%0854708/;/0-2948894574/:.0,,54/,/:90307,94343806:03990/54/89,0419010..0870897.90/94,-7015074/,19071079,94303903/;/:,889,490

O $547.47390720/,902048839874:5.3.:/085,398,3/8420,,0902049./;84389,05,.0,9,89,0:370,90/940907,20901472,943471079,9431

Page 12: Chapter 14 Cellular Reproduction

8/3/2019 Chapter 14 Cellular Reproduction

http://slidepdf.com/reader/full/chapter-14-cellular-reproduction 12/15

0-039010..0990:34341,2,0,20909054037,3,3/,102,0,209090090/54/490:3/0740829488,3//0;0458394,/54/854745909842089,0390/0;04520394190854745908547403088.3.:/08204884..:78574/:.38547089,90723,90/70.9394,,54/,2094590%0,2094590.,3-00907,33/0503/03989,047,8390.,8041800/5,398,93897:.9:70709,30/93904;:0830907.,8090,20908,70

574/:.0/174290,54/,2094590-29488

O %0178989,0415745,80805949030O %080.43/89,0415745,80.8.,0/   4903082,70/-90;8-0,884.,943

414244:089430,34907%8574.08841.742484205,738.,0/ 83,588O %0$9,08410488O S8705.,90/57479420488

O S!745,80.4388984180;07,89,08

O 305949030.7424842,.43/038,94389,798

Page 13: Chapter 14 Cellular Reproduction

8/3/2019 Chapter 14 Cellular Reproduction

http://slidepdf.com/reader/full/chapter-14-cellular-reproduction 13/15

O :734903042444:8.7424842085,7%8574.0888.,0/ 83,588,3/98034244:08,884.,90;,9083,594302,.4250

O %083,594302,.4250,483907,.93.742,9/894.425090.748834;07

O $3,580/.7424842081472,-;,039479097,/

O

Page 14: Chapter 14 Cellular Reproduction

8/3/2019 Chapter 14 Cellular Reproduction

http://slidepdf.com/reader/full/chapter-14-cellular-reproduction 14/15

,82,9,,7090702,335439841,99,.2039-0900342444:8.742484208

,82,9,4..:7070.748834;079445,.0!745,80.4393:0/S%013,89,0415745,808/,308803.742484208,705705,70/147,99,.20399490853/01-078

,308803/8990/8,550,7,3.041903:.04:8,3/90/8,8802-41903:.0,703;0450

,3088897070/-,33.70,803!,.9;9

O3,5,80S$9,00342444:8.742484208805,7,90,9073,,3/5,9073,.742484208410,.9097,/8070,903949094/,:907.083/0503/039414907.742484208

0,;4741.742484208/:73,3,5,80.47708543/89403/08,413/0503/039,884792039%045,80S!74/:.08088/7,2,9..,3089,39045,804129488

S%03:.0,703;04502,472,349701472/:739889,0

S%089,0-090039094/;84388.,0/ 3907 308808/:739889,0,;0,,54/3:2-0741.742484208

08,;0,/54/,24:39410488S98825079,320488

S:73209,5,80.742484208,70,30/849,93094.47084188907.742,9/81,.045548905408

Page 15: Chapter 14 Cellular Reproduction

8/3/2019 Chapter 14 Cellular Reproduction

http://slidepdf.com/reader/full/chapter-14-cellular-reproduction 15/15

S$8907.742,9/8805,7,90/:73,3,5,80

S0488574/:.08.08,54/3-49,24:3941,3/.742484203:2-07O 0309.#0.42-3,943:730488

O 04883.70,8080309.;,7,-9-232,9073,,3/5,9073,,008-0900342444:8.742484208O #0.42-3,9434..:78-9058.,-70,,041,3/,943413/;/:,240.:08O 94..:7894:990,//9434748841,830-,805,7O 705,7032081,589,9/0;045/:73900.,30574.088O