Cerere Demisie Cu Preaviz

of 2 /2
Domnule Director Subsemnatul ____________________________________ domiciliat in _______________, str. _________________ nr.___, identificat cu C.I. seria ___nr. __________, eliberat de ___________ la data de ___/___/______, CNP ____________________________, având funcţia de _________________________ la SC ________________________ , în temeiul 79 (1) din Codul muncii privind Codul Muncii, vă rog să îmi aprobaţi cererea de demisie. Perioada de preaviz de ____ zile lucratoare va decurge da la data prezentei pana la data de ___________ , iar cu data de ________ inceteaza activitatea mea la S.C. _______________________________ . Va multumesc!

description

Cerere Demisie Cu Preaviz

Transcript of Cerere Demisie Cu Preaviz

Page 1: Cerere Demisie Cu Preaviz

Domnule Director

Subsemnatul ____________________________________ domiciliat in

_______________, str. _________________ nr.___, identificat cu C.I. seria

___nr. __________, eliberat de ___________ la data de ___/___/______, CNP

____________________________,  având funcţia de

_________________________  la SC  ________________________ , în temeiul

79 (1) din Codul muncii privind Codul Muncii, vă rog să îmi aprobaţi cererea de

demisie.

Perioada de preaviz de ____ zile lucratoare va decurge da la data prezentei

pana la data de ___________ , iar cu data de ________ inceteaza activitatea mea la

S.C. _______________________________ .

Va multumesc!

Data Semnatura

___/___/_______ _______________________