Celsona 603

of 48 /48

description

16/1/09 a 22/1/09

Transcript of Celsona 603

Page 1: Celsona 603
Page 2: Celsona 603

Apunts Gràfics, SL., no es fa respon-sable de l'opinió personal dels col·laboradors a Celsona ni de les errades en què aquests puguin incórrer. I es limitarà a publicar la correcció en una fe d'errades a l'edició següent de la revista. Apunts no cobrirà els danys o perjudicis que qualsevol error pugui ocasionar.Queda reservat tot el contingut, i no se’n pot reproduir per mitjans físics, òptics ni informàtics cap part sense ordre expressa de l'empresa editora.

Celsona Informació és pos-sible, setmana rere setmana, gràcies a l’aportació de molts col·laboradors que, de mane-ra totalment desinteressada, ens ajuden a complementar tota la informació que aquí veieu publicada.A tots ells, moltes gràcies.

Formen part de l’equipde suport de Celsona:Pep MiaCandi PujolLluís CornetJ. ClavéMarcel RiberaMontserrat RiuEnric SerraF. TorresJ.H.Ramon GualdoJordina Tarré

Agraïments especials a:

973 481719Telèfon

Foto Llàtzer

Direcció: Josep M. BorésRedacció: Ramon Estany Josep M. Montaner Dolors PujolsEdició: Francesc Xavier

Montilla Marta CasesTextos: Eva JanéPublicitat: Manoli OrtigosaOficina: Ctra. de Torà, 25 25280 [email protected]. Legal: L-267-19971.350 exemplars

El primer número de Celsona Informació va sortir el 4 d’abril de 1997

Solsona Servei de Premsa de l'Ajuntament de Solsona

Dades d’enviament:Nom:............................................DNI:...............................Adreça:..............................................................................Ciutat:................................................................................Codi.Postal:........................................................................Telèfon:..............................................................................

Desitjo rebre Celsona durant un termini de:.....3.mesos:..30.euros.....6.mesos:..60.euros.....Tot.l’any:..120.euros

Dades de pagament:Entitat:................................................................................Núm..de.Compte:

Si desitgeu la subscripció i rebre la revista directament a casa, empleneu aquesta butlleta amb totes les dades i envieu-la a: APUNTS GRÀFICS, SL. Ctra. de torà, 25280 Solsona

Solsona vota avui el conveni de cooperació amb Cardona per a la

recollida de la fracció orgànicaTambé es debatran els projectes per al fons d’inversió local

i una sol·licitud de subvenció dels fons Feder

L’Ajuntament de Solsona pre-veu aprovar avui divendres, en un Ple extraordinari que es durà a terme a les 8 del vespre, un conveni·marc de coo-peració amb el consistori de Cardona per a la gestió de la recollida selectiva de la fracció orgànica. Amb aquest tràmit s’oficialitzarà la col·laboració interadministrativa entre els dos mu-nicipis, iniciada l’any passat.

Aquest document estableix que tots dos ajuntaments gestionaran davant de l’Agència de Residus de Catalunya l’assessorament per a la im-plantació de la recollida de la fracció orgànica, impulsaran l’estudi de necessitats i del projecte de desplegament del servei, engegaran les corresponents campanyes d’informació i n’iniciaran la implantació. Pel que fa al calendari, el regidor de Medi Ambient, Jordi Fraxanet, apunta que aquest any es dissenyarà la fórmula de prestació del servei i es prepararà el concurs d’adjudicació de l’explotació. La previsió és que el 2010 es pugui posar en marxa.

A banda d’això, l’ordre del dia del Ple inclou l’aprovació de les subvencions que se sol·liciten dins el fons estatal d’inversió local (prop d’1,6 milions d’euros). L’Ajuntament hi vol presentar els projectes de millora del segon pavelló poliesportiu, la construcció d’una línia de reforç dels dipòsits d’aigua de Rotgers fins al distribuïdor, la urbanització de la vorera principal del Vall Fred i l’estabilització d’un talús al vial d’accés a la Mare de la Font. Finalment, es debatrà la sol·licitud d’una subvenció als fons Feder per a la construcció de la biblioteca.

� 603 - Divendres, 16-01-2009

Page 3: Celsona 603

El POUM de Solsona dóna validesa a les llicències d’obres dels dos edificis de l’avinguda dels Països Catalans

L’ajuntament celebra la decisió, però reconeix que l’expedient es podia haver tramitat amb més claredat i informació cap als veïns afectats

L’aprovació definitiva del POUM de Solsona ha permès donar validesa legal a les llicències municipals d’obres dels dos immobles que s’estan construint a l’Avinguda dels Països Cata-lans i que, segons la Direcció General d’Urbanisme, s’havien de revisar en considerar que el procediment seguit pel consistori solsoní en atorgar·les era un “acte nul, de ple dret”. La re-solució final sobre el cas ha estat rebuda amb satisfacció per l’equip de govern de Solsona, segons ha manifestat el regidor d’Urbanisme, Martí Abella.

L’entrada en vigor del nou planejament urbanístic ha permès, segons l’equip de govern de Solsona i Urbanisme, legalitzar les llicències dels dos edifics i revocar el dictamen que, en sentit contrari, va emetre la mateixa Direcció General d’Urbanisme el passat mes de maig. En aquella ocasió Ur-banisme va estimar ·després de les reclamacions efectuades pels veïns de l’edifici de La Farinera, situat davant dels dos immobles· que les llicències atorgades permetien la construc-ció de dos edificis de 13,50 metres d’alçada, quan les normes subsidiàries de planejament de la zona fixaven una alçada reguladora de 10,50 metres. Per aquest motiu Urbanisme re-clamava a l’Ajuntament “la suspensió de l’executivitat” de les llicències i l’inici d’un expedient de “revisió” de les mateixes. A més, demanava a l’Ajuntament que ordenés la suspensió temporal de les obres, un extrem que els responsables del tripartit solsoní, finalment no van complir.

Ara el POUM ·aprovat fa unes setmanes en una sessió de la Comissió d’Urbanisme de la Catalunya Central cele-brada a Solsona· ha permès, segons els seus responsables, regularitzar la situació dels dos edificis. Martí Abella, regidor d’Urbanisme de Solsona ha valorat positivament la resolució final del cas i ha recordat que l’equip de govern “ha tingut clar, en tot moment, que la solució adoptada era la millor” atès que permetia harmonitzar les alçades de tots els immobles de la zona.

Segons el regidor, l’equip de govern solsoní entenia que “tot i que les llicències permetien augmentar d’alçada els dos edificis” aquests no augmentaven ni la volumetria ni els aprofitaments en metres quadrats fixats en les normes subsidiàries de planejament. A més, Abella ha reconegut que l’equip de govern està “content” perquè Urbanisme “ha entès que la solució passava per adaptar al POUM les actuacions realitzades”, decisió que ha permès “donar cobertura legal al que es va fer en el seu moment”, ha explicat el regidor.

Això no obstant, Abella ha reconegut que els veïns “tenien tot el dret de plantejar les seves queixes” i fins i tot ha admès “que tenien una part de raó”. “En el seu moment l’ajuntament hagués hagut de tramitar l’expedient amb més informació i claredat cap als veïns”, ha conclòs Abella. Les llicències municipals d’obres es van atorgar el gener de 2007, du-rant l’anterior legislatura. Amb l’ordenació aprovada, finalment els dos immobles passen de planta baixa i dos pisos i alçada de 10 metres i mig a planta baixa i tres pisos i 13 metres i mig.

Solsona Josep M. Montaner i Reig

Imatge dels dos edificis que s'estan construint a l'avinguda dels Països Catalans de Solsona

�603 - Divendres, 16-01-2009

Page 4: Celsona 603

El teixit econòmic de Solsona valora positivament les obres que l’equip de govern

finançarà amb el fons d’inversió localTot i això els representants de les entitats lamenten que l’executiu solsoní

no les consultés per debatre i consensuar les actuacions a realitzar

Solsona Josep M. Montaner i Reig

Les entitats solsonines amb més vinculació al teixit econòmic de la ciutat s’han mostrat favorables als projectes que l’executiu solsoní espera finançar a través dels recursos del fons d’inversió local de l’estat. L’ajuntament va anunciar la setmana passada que destinarà els 1,5 milions d’euros que li pertoquen a les obres de millora i acondiciament del segon pavelló, el reforç de la xarxa d’abastament d’aigües, la urbanització de la vorera del Vall Fred i l’estabilització d’un talús del camí d’accés al parc de la Mare de la Font. Des de l’Ajuntament es considera “imprescindible” executar aquestes actuacions, i més, tenint en compte les dificultats de finançament per fer·les realitat, segons va apuntar l’alcalde de Solsona, Xavier Jounou.

Al seu torn, els representants d’Empresaris per al Solsonès, Unió de Botiguers i Comerciants de Solsona, Gremi d’Hostaleria del Solsonès i Cambra de Comerç de Solsona han reconegut que són obres necessàries que permetran resoldre algunes mancances importants dels equipaments i les infrastruc-tures municipals. Amb tot, han lamentat que la decisió sobre el destí d’aquests recursos s’hagi pres sense haver consultat abans amb les entitats locals.

Unes ajudes que difícilment permetran sortir de la crisi

Tot i la injecció econòmica que suposarà per a les arques municipals, els representants de les entitats consultades, dubten que els diners del fons d’inversió local serveixin per sortir de l’actual crisi econòmica.

Per Joan Moreno, aquests ajuts no es podran destinar directament a les empreses i al sector produc-tiu “que és allà on més falta fa” i encara que les obres puguin ajudar algunes empreses “passarà temps abans no es comencin a adjudicar”. Per aquest motiu, Moreno desconfia que el pla presentat pel govern tingui un im-pacte “immediat i substancial” en l’economia local.

Igualment, Miquel Montaner considera que els ajuts s’haurien d’haver destinat directament al sector comercial i industrial “ja que el marge de maniobra dels ajuntaments és més limitat”. Per ell, els recursos del fons estatal tindran un abast limitat en l’economia local perquè “s’han d’invertir en projectes molt con-crets i amb un abast puntual”. Finalment, Montaner ha criticat el poc temps de què que han disposat els ajuntaments per presentar els projectes.

Fred. Igualment, s’han expressat Joan Montraveta del Gre-mi d’Hostaleria del Solsonès i Miquel Montaner, delegat de la Cambra de Comerç, que han recalcat que les actuacions previstes serviran per resoldre unes assignatures que la ciutat tenia pendents des de feia molt temps.

El president d’Empresaris per al Solsonès, Joan Moreno, no qüestiona les obres que es realitzaran amb el fons d’inversió local “ja que l’ajuntament els invertirà allà on li fa més falta” per bé que ha apuntat que “potser s’hagués hagut d’obrir una reflexió més àmplia” amb l’objectiu de veure quines eren les necesitats més urgents on invertir aquests recursos.

Des de la UBIC també han reconegut que l’executiu no els va consultar sobre aquesta qüestió. Tot i això el seu president, Francesc Ester, ha valorat positivament que els ajuts permetin acabar el pavelló, atès que és una obra “que calia acabar”, així com l’adequació de la vorera del Vall

� 603 - Divendres, 16-01-2009

Page 5: Celsona 603

El grup municipal de CiU a l’Ajuntament de Solsona ha criticat l’executiu solsoní per haver decidit les obres a les quals es destinarà el fons estatal d’inversió local “sense debat i al marge del consens polític”. A més, han criticat les declaracions de l’alcalde, Xavier Jounou, en què afirmava que la decisió s’ha-via pres de manera consensuada per tots els grups municipals. Segons CiU, l’equip de govern es va limitar a informar·los, “de forma unilateral”, de la previsió dels projectes, sense debat previ “i amb l’excusa de la necessitat urgent”.

Tot i que els regidors Josep A. Pelegrina i Montse Albacete veuen amb bons ulls els projectes escollits, discrepen sobre el procediment seguit. Així han lamentat que l’executiu no proposés “un gran acord de ciutat”, amb el consens de tots els grups polítics i els representants del teixit econòmic i social de la ciutat. A més, Pelegrina ha lamentat que el tripartit hagi rebutjat la proposta de CiU per planificar les actuacions amb entitats com Empresaris per al Solsonès, la Unió de Botiguers i Comerciants, els sindicats o els membres de la Comissió de seguiment del POUM, “per garantir que el destí dels fons estatals es decideixi amb el màxim consens”.

Finalment, Pelegrina ha assenyalat que convindria repar-tir aquests fons entre diverses obres, encara que fossin d’imports

Solsona Redacció

CiU acusa el govern municipal de decidir el destí del fons estatal de manera unilateral

més reduïts, que poguessin revertir en benefici d’un ventall més ampli de sectors i dinamitzar, així, l’activitat econòmica.

L’Ajuntament de Solsona celebra avui un ple extraor-dinari per sotmetre a votació els projectes que se sufragaran amb els recursos del fons estatal. El consistori ha de presentar la sol·licitud abans del dia 24 d’aquest mes i els treballs s’han d’executar durant l’actual exercici. Les obres que s’hi acullen no poden estar cofinançades per cap altra administració.

Els regidors Josep A. Pelegrina i Montse Albacete

�603 - Divendres, 16-01-2009

Page 6: Celsona 603

La represa de les obres de la rotonda del portal del Pont permeten accedir

a l’antiga entrada del pou de gel de SolsonaUn pas subterrani de nova fabricació permetrà accedir a l’interior del

pou de gel per la segona entrada que tenia la construcció

Les obres de construcció de la rotonda del portal del Pont, que es van reprendre dilluns passat, han deixat al descobert, en només quatre dies, la segona entrada del pou de gel de Solsona de la qual se’n coneixia l’existència però no se n’havia localitzat la situació exacta. A més, els treballs que s’hi han dut a terme aquesta setmana, i que han obligat a obrir un gran esvoranc just davant del portal d’entrada a la ciutat, han permès arribar a la part exterior de l’antic pont de Solsona, una construcció datada de l’any 1765 i que va ser destruïda l’any 1939, al final de la Guerra Civil espanyola.

La recuperació d’aquests vestigis per-metrà conservar una part del patrimoni històric de la ciutat, i l’Ajuntament ja ha avançat que els treballs arqueològics continuaran amb l’objectiu de preservar la part del túnel que s’endinsa fins a l’interior del pou de gel, conservar el mur del pont antic que encara existeix i reconstruir l’antic pas subterrani que conduïa a l’in-terior del pou de gel.

A tal efecte, i segons ha explicat el regidor d’Urbanisme de Solsona, Martí

Al fons de la imatge es pot observar l'antiga entrada al pou de gel i el mur del pont vell de Solsona

El futur pas subterrani d'accés al pou de gel se situarà en aquest passadís i tindrà la sortida a la zona on es troba la màquina

Caixons de formigó que s'usaran per bastir el nou pas subterrani al pou de gel

Abella, es col.locaran uns caixons de for-migó ·que ja es troben a peu d’obra· que simularan l’antic túnel que connectava la segona entrada del pou de gel amb el seu interior. El tunel tindrà uns 10 metres de

llargada, anirà des de l’actual escullera que s’està construint a l’exterior de la zona, fins a l’entrada del pou de gel i s’ha-bilitarà com a recorregut turístic per ales persones que visitin aquesta construcció. L’Ajuntament té la intenció d’adequar la part interior del túnel de manera que es puguin observar l’antiga entrada al pou i les restes del pont antic de Solsona.

Les obres no modifiquen els terminis d’execució de la rotonda

Tot i els treballs de recuperació arque-ològica que es fan a la zona, tant l’Ajun-tament solsoní com la Direcció General de Carreteres, responsables de les obres, han assegurat que els terminis d’execució dels treballs no variaran i han avançat que esperen completar el projecte a mitjan del proper mes de febrer.

En aquest espai de temps la Genera-litat construirà la rotonda de la cruïlla del portal del Pont, i a més, completarà els acabats de la rotonda de l’altre extrem de l’avinguda, reasfaltarà el tram del pont que hi ha entre les dues rotondes i els ramals de les carreteres que hi desemboquen.

Solsona Josep M. Montaner i Reig

� 603 - Divendres, 16-01-2009

Page 7: Celsona 603

Solsona Ramon Estany

�603 - Divendres, 16-01-2009

Page 8: Celsona 603

Solsona Ramon Estany - Font: Registre Civil de Solsona

Segons les dades recollides al Registre Civil de Solsona, l’any 2008 van comptabilitzar-se 130 naixements, la segona xifra més alta dels últims 10 any, comparable només amb les xifres que es donaven a final dels 60 i principi dels 70, en ple “baby boom”. Aquest increment es deu en gran mesura a l’aportació dels nadons fills de nouvinguts, que representen més d’un 42% dels naixements. Cal recordar que l’any passat aquests ja eren un 37%, i fa 5 anys, el 2003, equivalien al 25% dels naixements d’aquell any.

Pel que fa als noms que es posen més freqüentment, entre els nens, sobresurt Andreu, Jan i Mohamed, i entre les nenes, Laia i Maria

Solsona frega el rècord de naixements amb 130 nadons el 2008La població nouvinguda ja aporta prop del 50% dels naixements

Evolució del nombre de naixements a Solsona des de l’any 1981

2007 .............. 1072006 ...............1142005 .............. 140 2004 .............. 106 2003 ................ 89 2002 ................ 73 2001................. 97 2000 ................ 94 1999................. 80

1998................. 73 1997................. 59 1996................. 67 1995................. 59 1994................. 75 1993 ................. 49 1992................. 69 1991 ................. 62 1990 ................ 86

1989................. 68 1988 ................ 75 1987................. 54 1986 ................ 63 1985................. 71 1984 ................ 82 1983................. 78 1982................. 92 1981 ................. 90

73 NensAbdellah, Adam (2), Adrià, Aimane, Anas, Andreas, Andreu (4), Andreu Albert, Antonio Francisco, Ayyoub, Bernat, Biel, Bilal, Carles, Daniel, Daniel David, Daniel Mateo, David, Dorin, Eloi, Eloy, Enrique, Gerard, Guillem, Hicham, Ían, Osama, Pere, Jan (3), Joan, Joan Alexandru, Jordi (2), José, Juan Adrian, Ibrahim, Martí (2), Ilyas, Mouad, Oriol, Mohamed (3), Oliver, Lleir, Marcel, Miquel, Oscar, Lucas, Omar(2), Mustapha, Nael, Marc, Pau, Ramon Biel, Rayan (2), Ricard, Roger (2), Samir, Ton, Yassin, Zajar, Zayd.

57 NenesAsma, Maria (3), Geraldine, Umniya, Nora, Shayla Nohelia, Iria, Ares, Georgina, Elisenda, Amina, Aya (2), Aina, Carola, Carolina, Nastiya, Paula (2), Júlia, Laura (2), Bruna, Laia (3), Amélani, Berta, Safae, Khadija (2), Kaoutar, Esperanza, Sara (2), Martina, Ánxela, Irina, Marwa, Patricia Gabriela, Ioana Elena, Razan, Erica, Nuria (2), Ivette, Abril, Fadwa, Fatima, Eva, Kawtar, Mariona, Youness, Yousra, Zayla.

� 603 - Divendres, 16-01-2009

Page 9: Celsona 603

NOVA DIRECCIÓ

HORARI:- de dilluns a divendres de 8,00h a 17,00h- dissabte i diumenge de 10,00h a 16,00h- divendres i dissabte nit de 21,00h a 24,00h

MENÚ 11€de dilluns a divendresMENÚ 16€dissabte i diumenge migdiaCARTAmigdia i vespreESMORZARSMENÚS PER A COLLES

OBERTDE

DILLUNSA

DIUMENGE

MR E S T A U R A N Tcan ascaró

Carretera de Sant Llorenç, km2(direcció Coll de Jou)

25280 S0lsonatel:973 48 15 15 - 639 98 24 72

�603 - Divendres, 16-01-2009

Page 10: Celsona 603

Solsona Ramon Estany

La cercavila de Sant Antoni Abat seguirà el recorregut habitual

A causa de les obres a la rotonda del Pont podria ser necessari afegir un revolt

La festa del patró dels animals i els traginers s’encetarà demà dissabte a les 9 del matí amb una concentració a l’avin-guda del Pont i un esmorzar amb coca i xocolata.

Continuarà a les 10 del matí amb una missa a la catedral amb l’acompanyament musical del grup de gospel Free Song, de l’Escola Municipal de Música. En sortir, com és tradició, s’oferirà pa beneït als assistents.

A partir de les 11.30 del matí, amb la cercavila, la benedicció i els Tres Tombs arribarà la celebració més popular de la

festa, amb la música dels Cavalets dels Reis del So. Presidirà la festa el Pendonis-ta d’Honor d’enguany, en Ventura Gómez Caravaca.

A la 1 del migdia, les cavalleries es traslladaran, a continuació, al Camp del Serra, per participar en una cursa dedica-da a José Ariza Pedrosa. A continuació, es realitzarà una exhibició de doma natural i western a càrrec de Max Guerrero i Santi Serra.

A les 9 de la nit tindrà lloc el sopar al restaurant El Pi de Sant Just, que serà seguit a les 23.20 h amb el Ball a la sala Xelsa amb l’orquestra Atalaia.

Finalment, el diumenge 18, a les 6 de la tarda, es lliurarà el premi pendonistes a l’estudiant de la comarca amb millor nota a la selectivitat al Teatre Comarcal, i tot seguit, representació de l’obra Blanca: vídua d’un viu, a càrrec del grup de teatre de Llobera.Imatge d'arxiu de la Festa de Sant Antoni

Plànol del recorregut previst de la Cercavila

10 603 - Divendres, 16-01-2009

Page 11: Celsona 603

SOLSONA 2009Dissabte, 17 de gener9 del matí: Concentració a l'avinguda del Pont. Esmorzar al Trabucaire amb coca i xocolata.

10 del matí: Missa a la Catedral celebrada pel mossèn Enric Bartrina i amb l'acompanyament musical del grup de gospel Free Song de l'escola Municipal de Música de Solsona.

En sortir, s'oferirà pa beneït als assistents.

2/4 de 12: Cercavila, benedicció i tres tombs amb Cavalets dels Reis del So.

1 migdia: Cursa de cavalleries al Camp del Serra, dedicada a José Ariza Pedrosa.

1r.premi:.300.euros.-.2n.premi:.200.euros.-.3r.premi:.100.euros..

Exhibició de doma natural i western a càrrec de Max Guerrero i Santi Serra.

Gimcana:.1r.premi:.100.euros.-.2n.premi:.50.euros.-.3r.premi:.25.euros.

9 del vespre: Sopar al Restaurant El Pi de Sant Just.

2/4 de 12 nit: Ball a la Xelsa amb l'orquestra Atalaia. Obertura de cava cortesia de Tradema.

Diumenge, 18 de gener6 de la tarda: Entrega del premi pendonistes a l'estudiant

de la comarca amb millor nota a la selectivitat.

Seguidament, representació de l'obra "Blanca: Vídua d'un viu" a càrrec del grup de teatre de Llobera.

Notes: Obsequi a cada animal participant a la Cercavila i als Tres Tombs. - Tots els participants als Tres Tombs i a les curses han de passar prèviament per l'estand del Camp del Serra. - És obligatori que tots els participants a les curses portin casc. - Durant la festa, al Camp del Serra, hi haurà servei de begudes i entrepans. - La Comissió es reserva el dret d'alterar el programa. - Si es dóna el cas que hi hagi un gran nombre de participants a les curses, se'n faran dues.

FESTA DE SANT ANTONI ABAT

11603 - Divendres, 16-01-2009

Page 12: Celsona 603

Solsona Servei de Premsa de l'Ajuntament de Solsona

Una gernació surt al carrer a Solsona per rebre els Reis d’Orient

Els canvis en la cavalcada donen bons resultats, segons la regidoria

L’arribada de Melcior, Gaspar i Baltasar a Solsona, dilluns a la tarda, va congregar una important gernació de persones, petits i grans, al carrer, tot desafiant les baixíssimes temperatures. Enguany van canviar el trajecte i l’accés a la ciutat es va fer des del Castellvell. Un ampli seguici reial, de prop d’un centenar de persones, va ser rebut enmig d’una gran expectació, des de l’avinguda del Cardenal Tarancón i al llarg de tot el passeig del Pare Claret.

Per primer cop, la corporació també va donar la ben-vinguda a Ses Majestats, en parar la carrossa davant de la casa consistorial per continuar el seu desplaçament a peu. El bullici de gent va acompanyar els tres Mags pel carrer del Castell, fins que van arribar a la plaça Major per pronunciar un discurs.

Melcior, en nom dels tres il.lustres, va emplaçar el públic a “ser conscients que hem de dur presents per a tots els infants del món”. Va destacar que “n’hi ha que no tenen la sort” de viure com nosaltres, ni de poder anar a l’escola, ni de tenir tantes joguines. També van demanar comprensió si no arribaven totes les joguines sol.licitades als patges. “Som mags, però hem de fer arribar regals a milions de nens i nenes, i n’hi ha d’haver per a tothom!”, van recordar.

La següent parada va ser la capella del Claustre de la catedral, per fer la tradicional ofrena a la imatge de l’infant Jesús. No hi cabia ni una agulla. La nota de color, en aquest cas, la hi va posar l’Escolania del Claustre. Tot seguit, els es-perats visitants van fer cap a la residència d’avis, la clínica i la residència Amisol per no deixar ningú sense un obsequi.

La regidora de Cultura, Sara Alarcón, fa un balanç molt positiu de la cavalcada d’enguany. El canvi d’ubicació de l’arribada i de trajecte, segons ella, ha estat “ben acceptat per la gent”. Alarcón considera que en haver arribat per una avinguda més ampla, “les famílies van poder rebre els Reis més còmodament”.

Agraïment a entitats i particularsLa logística també va funcionar, segons la regidora, i

“la participació desinteressada de particulars i entitats va ser cabdal”. De fet, sense la col.laboració de l’Orquestra Pa-tinfanjàs, l’Esplai Riallera, l’Agrupament Escolta Pare Claret, els trabucaires, Cofestas, persones a títol individual i Tallers Serena, “la cavalcada no seria possible”.

Quant a les properes edicions, l’Ajuntament no s’ha plantejat l’itinerari de la comitiva reial. L’arribada d’aquest any “no condicionarà la de l’any que ve”, avança Sara Alarcón. “Caldrà anar-nos adaptant a les noves circumstàncies”. El grup municipal de CiU no critica els canvis introduïts, tot i que considera que han generat confusió a algunes persones, que “anaven perdudes pel carrer del Castell”, segons constata el regidor Josep Antoni Pelegrina. El número 2 de l’oposició també afirma que caldrà millorar el so de la plaça Major si continua fent-se el discurs. Tot i reconèixer que per a les properes edici-ons “caldrà polir alguns detalls”, per a la regidora de Cultura, la valoració general és “molt satisfactòria”.

Ses Majestats van entrar al nucli antic des del passeig

Abans de marxar de la ciutat, van fer parada a la residència d’avis

1� 603 - Divendres, 16-01-2009

Page 13: Celsona 603

Solsona Ramon Estany

Sopar de ReisFinalitzades les festes nadalenques, la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Solsona va oferir un sopar d’agraïment

a les entitats i voluntaris que han col.laborat a fer més lluïda l’arribada dels Reis Mags a Solsona.

El sopar va tenir lloc a l’Hotel Sant Roc de Solsona el passat dissabte 10 de gener

L'Espieta

Un comerç solsoní ha trobat a faltar una cadira de l'aparador. Una bona manera de posar-se en contacte amb el lladre és aquesta. Esperem que li tornin la cadira.

Novembre

Decrets de la Diputació de LleidaAprova certificació núm. 8, pròrroga del contracte de conservació semi-integral a les carreteres de la xarxa viària de la Diputació incloses a la zona 2, comarques: Alt Urgell, Cerdanya i Solsonès, a favor de M. y J. Grúas SA, 55.284,35 .

Aprova la modificació del cost de l’actuació, la justi-ficació tramesa i el pagament de subvenció a favor de Carla Calderer Moreno per les despeses de material i desplaçaments en la participació en campionats d’Espanya i del Món de Trial, 2.436,00.

Més de cinquanta mil euros per als càrrecs electes del SolsonèsResolució definitiva de la primera convocatò-ria de compensacions econòmiques a favor de determinats càrrecs electes dels ajuntaments dels municipis més petits:Clariana de Cardener .................... 6.077,84Coma i la Pedra ..............................8.103,76Llobera .......................................... 4.051,92Molsosa ..........................................8.103,76Navès ............................................. 6.077,84Olius ...............................................7.437,12Pinell de Solsonès ......................... 4.051,92Sant Llorenç de Morunys ............. 8.581,28

Comarca Ramon Estany

1�603 - Divendres, 16-01-2009

Page 14: Celsona 603

El gerent del Consell Comarcal, Jordi Vilalta, deixa el càrrec per passa a ocupar la gerència

del programa LeaderEl president del Consell, Marià Chaure, ha avançat que ja té la persona

que substituirà Vilalta a la gerència de l’ens comarcal, però no n’ha avançat el nom

El ple del Consell Comarcal del Solsonès va ratificar ahir la renúncia de Jordi Vilalta al capdavamnt de la gerèn-cia de l’ens comarcal. Vilalta deixa el càrrec de gerent del Consell ·que ocupa-va des de l’inici d’aquesta legislatura· per passar a ocupar la gerència del consorci del programa europeu Leader d’ajuts al desenvolupament.

Segons ha explicat el mateix Vilalta, la decisió ha estat motivada exclusivament “per raons de millora professional” i amb “el consens de totes les parts”. En aquest sentit, ha avançat que espera continuar col·laborant amb el Solsonès i el Consell, ja que la comarca forma part del consorci que gestionarà els ajuts del Leader a la Catalunya Central. Vilata ja té experiència en aquest àmbit de treball atès que fa uns anys havia gestionat els ajuts del programa Proder, precedent del Leader. El consorci del Leader per la Catalunya Central està format per les comarques del Solsonès, la Segarra i alguns municipis de les comarques de l’Anoia i el Bages.

La seva renúncia al càrrec suposa un contratemps pel president del Consell, que fins i tot va avalar la millora del contracte laboral de Vilalta per a l’actual exercici pressupos-tari. En aquest sentit, Chaure ha reconegut que “no volia que plegués” perquè Vilalta “ha estat un molt bon col.laborador que, en aquest temps, ha fet una magnífica aportació a la comarca”. Tot i això, Chaure ha assegurat que ja té la persona que substituirà Vilalta al capdavant de la gerència del Consell però no n’ha volgut avançar el nom. Segons ha explicat, es tracta d’un professional amb experiència en el camp de la gestió pública a nivell comarcal i que “si no hi ha cap impediment

d’última hora” podria prendre el relleu a la gerència del Consell a mig febrer, ha explicat Chaure.

Pel que fa al seu pas per la ge-rència del Consell, Vilalta ha reconegut que “ha estat un període molt intens” en el qual “he pogut conèixer a fons” el funcionamnet de l’adminsitació local. Així mateix ha qualificat l’experiència de “molt enriquidora a nivell tècnic, professional i polític”. Jordi Vilalta va accedir a la gerència del Consell, com a càrrec de confiança del president comar-cal, Marià Chaure, a l’inici de l’actual

legislatura. En aquest temps ha gestionat la posada en marxa del nou abocador comarcal, l’execució del pla de camins del Solsonès o el desplegament de la xarxa de telecomunicacions a la comarca, entre altres tasques.

Marià Chaure, president del Consell Comarcal del Solsonès

Comarca Josep M. Montaner i Reig

Jordi Vilalta

1� 603 - Divendres, 16-01-2009

Page 15: Celsona 603

-Formació a càrrec de l'empresa-Contracte / Alta a la Seg. Soc..-Possibilitat d'escollir torn (matí, tarda, nit, de dilluns a divendres i cap de setmana)-Compatible amb estudis i prestacions per minusvalia

ES NECESSITAConsergesd'ambdós sexes

Interessats truqueu al

649 09 40 99

Envieu-nos.els.vostres.articles,.opinions...

abans de DIMECRES al migdia.

al.nostre.correu.electrònic.o.

porteu-los.a.la.nostra.oficina.

[email protected] Ctra. de Torà, 25 - SOLSONA

Conscients, com va deixar clar el secretari d’organit-zació, David Rodríguez, que “el butlletí d’ERC va fer el seu efecte en la passada legislatura”, s’ha emprès de nou l’edició d’aquesta publicació, per donar a conèixer l’activitat que es fa als municipis, així com tractar de diferents temes d’interès.

Després d’un any i mig d’inactivitat, el butlletí d’Es-querra Republicana de Catalunya al Solsonès torna per reflectir aquells temes que els republicans creuen que són importants per la ciutadania. L’objectiu, segons els seus responsables, és que tingui una periodicitat d’entre 3 i 4 mesos.

El butlletí - que es finança en part amb fons de la Fun-dació Josep Irla, afí a Esquerra, i la resta amb recursos de la Federació Local del Solsonès - tindrà una distribució de 5000 exemplars, a través del setmanari Celsona i les bústies de la comarca.

Els temes d’aquest número 5 del Trabucaire són: els ajuts universitaris de la Generalitat, el Fons Estatal d’Inversió Local, el camí d’Oliana a Cambrils, les noves màquines llevaneus per al Pirineu i l’entrevista a Carles Montoriol, president d’Esquerra Republicana del Solsonès.

David Rodríguez, Carles Montoriol i Gerard Bajona, en l’acte de presentació als mitjans

El butlletí d’Esquerra al Solsonès torna a posar-se

en marxa

Comarca Ramon Estany

El Consell Comarcal organitza la jornada “joves i immigració”

Des del Pla de Ciutadania i Immigració i l’Ofici-na Jove del Consell Comarcal s’organitza per al proper 24 de gener la jornada “Joves i immigració”.

La jornada pretén ref lexionar sobre com es gestionen i s’ofereixen activitats adreçades als joves tenint en compte la diversitat que hi ha en el col·lectiu. Per tant, és una jornada que tant pot interessar als tèc-nics municipals de joventut com a les entitats socials, esportives, de lleure...

La jornada, que es durà a terme de les 10 h a les 13.30 h a la sala gòtica del Consell Comarcal, comptarà amb la presència de Manuel Delgado, antropòleg de la Universitat de Barcelona, que farà la ponència inicial. Posteriorment hi haurà una taula d’experiències on parti-ciparan tècnics de Creu Roja Manresa i dels ajuntaments de Tàrrega, Mollerussa i Pineda de Mar.Per assistir-hi cal inscriure’s trucant al 973 48 32 34 o bé per correu electrònic:[email protected].

Comarca Servei de Premsa del Consell Comarcal del Solsonès

1�603 - Divendres, 16-01-2009

Page 16: Celsona 603

Comarca Ramon Estany

1.328 joves de tot Catalunya han participat en la convocatòria d’ajuts universitaris que impulsa anualment Caixa Manresa amb la col.laboració del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya a través de l’Agència de Gestió d’Ajuts Univer-sitaris i de Recerca.

Per a l’adjudicació dels ajuts, la Comissió avaluadora, integrada per Caixa Manresa i l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, té en compte la nota d’accés a la Universitat dels sol.licitants.

En aquesta edició s’ha premiat a tots els estudiants que han acreditat una nota d’accés igual o superior a 8,79 (Accés PAAU). Enguany han rebut l’ajut 502 joves.

L’import dels ajuts s’ha incrementat en un 50%, fins a 900 euros

El programa d’ajuts universitaris de Caixa Manresa

Tres joves universitaris del Solsonès han rebut l’ajutde Caixa Manresa per al curs 2008-2009

Navès Jordi Xandri - Ajuntament de Navès

L’ajuntament de Navès lamenta que només s’hagi facilitat una màquina llevaneus

per tres municipis del SolsonèsEl Departament de Governació i

Administracions Públiques ha invertit 1,8 milions d’euros en l’adquisició d’onze nous vehicles llevaneus per a les comarques de muntanya. L’acte de lliurament va tenir lloc a Montellà i Martinet (la Cerdanya) el diumenge 21 de desembre, presidit pel conseller de Governació i Administracions Públiques, Jordi Ausàs, que va destacar la importància d’aquesta inversió per a la mi-llora de la comunicació dels petits i mitjans municipis i també per als ajuntaments amb pocs recursos.

De les 43 sol·licituds presentades entre les quals 3 són del Solsonès, el De-partament de Governació i Administraci-ons Públiques, ha adjudicat una màquina llevaneus per aquests 3 municipis que són Navès, la Coma i la Pedra i Guixers. Aquest vehicle està equipat amb una pala a la part davantera dissenyada per treure neu dels camins i una tolva amb repartidor de sal per fondre la neu i el gel a la part de darrere.

Davant el fet de que només hagin donat una màquina per als tres municipis, i atès que el municipi de Navès queda

molt dispersat dels altres dos en la comunicació viària, des de l’Ajuntament de Navès, amb les al·legacions del pla d’obres i serveis, es va sol·licitar una pala llevaneus i una tolva per escampar sal, per acoplar a un camió existent que forma part de l’ADF Solsonès-oriental (Navès i Clariana de Cardener); les quals se’ns han adjudicat des del Departament de Governació i Administracions Públiques.

i el Premi Emprenedors Caixa Manresa, per al foment de l’esperit emprenedor i la iniciativa empresarial, entre d’altres iniciatives, donen contingut a una de les línies d’actuació principals de Caixa Manresa, orientada a les persones que comencen.

En el decurs de les dotze convocatòries s’han ator-gat ja 5.200 ajuts, per un import total proper als 4.800.000 euros.

L’acte de lliurament dels ajuts universitaris per al curs 2008-2009 va tenir lloc el dissabte 10 de gener de 2009 a les 11.45 a l’Auditori de Barcelona (Lepant, 150. Barcelona).

Llista premiats 2008 del Solsonès

Núria Rafart i Vila (Solsona) UPFMarc Montraveta i Viladrich (Solsona) UPCLluïsa Rosés i Plans (Riner) UB

1� 603 - Divendres, 16-01-2009

Page 17: Celsona 603

Vall de Lord Ramon Estany

Vall de Lord Dolors Pujols

Sant Antoni AbatFesta Major d’Hivern 2008Divendres, 16 de gener23:00 Festa Country. A Cal Pampa

Dissabte, 17 de Gener10:30 Missa en honor al Sant11:00 Espectacle i gincama eqüestre, a la zona esportiva13:30 Benedicció d’animals, a la Plaça de la Canal19:00 Tres Tombs amb els Grallers “Som kom Som”. Sortida plaça del Mur23:00 Ball de Festa Major d’Hivern a càrrec de l’Elisabeth, al Bar Jardí

Diumenge, 18 de gener8:00 Esmorzar Popular, a la plaça del Mur9:30 Concurs de Munyir (hi haurà premi pels millors munyi-dors), a la plaça del Mur11:30 Concurs de Gossos d'atura, al Camp del Vallonga

Un mitjà de comunicació nou a Sant Llorenç de Morunys

L’empresa berguedana Bifi-dus Produccions que es dedica a la ràdio, la premsa, internet, i televisió ha desembarcat a Sant Llorenç de Morunys amb una publicació gratuïta dedicada a la propera Festa de Sant Antoni Abat.

La publicació, amb el nom de Diari de Sant Llorenç, inclou els següents temes: La festa grossa dels animals. Totes les fotografies de la història de la festa. Els orí-gens de Sant Antoni. Els únics tres tombs nocturns. Entrevista a Josep Llohis, extraginer. Tres Tombs i benedicció, el dissabte. Passabars, gimcana i molta música. S’estrena un concurs de munyir vaques. Tornen els gossos d’atura. Les fortes nevades aguanten el turisme en plena crisi.

Com assenyalen a l’editorial, els responsables d’aquesta publicació, el "DSantLlorenç" “neix amb la voluntat d’explicar els principals esdeveniments festius que tenen lloc al llarg d el’any a sant Llorenç de Morunys". El diari ha comptat amb la col.laboració de persones, entitats i empreses de Sant Llorenç de Morunys, i amb el patrocini de l’Ajuntament. Com aquest, ja tenen diaris propis els municipis de Berga, Gironella, Bagà, La Pobla de Lillet i Avià.

El Solsonès tanca el 2008 amb 584 aturatsAl mes de desembre ha continuat l’increment d’aturats a la comarca del Solsonès, un increment inferior, però, al del mes de novembre passat, i que ha suposat afegir en 45 persones el nombre d’inscrits a l’oficina de l’atur. D’aquestes 45, 42 són de la mateixa capital, Solsona, confirmant que la crisi està colpejant amb més duresa la capital del Solsonès. Després de Solsona, 475 aturats, el segon municipi és Sant Llorenç de Morunys, amb 29, seguit d’Olius, amb 22.

Atur per municipisCastellar de la Ribera .........................................................3Clariana de Cardener ..........................................................5Guixers ................................................................................2Lladurs ................................................................................2Llobera ................................................................................4Molsosa, la ..........................................................................0Navès .................................................................................13Odèn ....................................................................................2Olius ..................................................................................22Coma i la Pedra, la ..............................................................7Pinell de Solsonès ...............................................................5Pinós ...................................................................................9Sant Llorenç de Morunys .................................................29Solsona ............................................................................475

Total ............................................................................... 584

Comarca Ramon Estany

1�603 - Divendres, 16-01-2009

Page 18: Celsona 603

Comarca Ramon Estany

No havent-se produït cap mena de reclamació durant el termini d’exposició pública del pressupost general consolidat del Con-sell Comarcal del Solsonès, per a l’exercici de 2009, integrat pel Consell pròpiament dit i pels organismes autònoms locals: Fundació Pública Comarcal Francesc Ribalta, el Patronat Co-marcal de Turisme i Desenvolupament Econòmic del Solsonès, el Centre Sanitari del Solsonès, amb les seves bases d’execució i plantilla orgànica, juntament amb el de la societat Iniciatives i Foment del Solsonès, SA, queda aprovat definitivament.Tot seguit es transcriu, resumit per capítols (imports amb euros), juntament amb la plantilla orgànica.

Pressupost de despeses 2009 del Consell Comarcal del SolsonèsDespeses de personal ........................................... 1.531.000,00Despeses en béns corrents i serveis ...................1.548.000,00Despeses financeres ..................................................23.000,00Transferències corrents ...........................................642.400,00Inversions reals ....................................................4.095.000,00Transferències de capital .................................... 1.778.000,00Amortització de préstec ............................................69.000,00Total pressupost despeses per l’any 2009 ...... 9.686.400,00

Pressupost d’ingressos 2009 del ConsellComarcal del SolsonèsTaxes i altres ingressos ........................................... 757.400,00Transferències corrents .........................................3.116.000,00Ingressos patrimonials ..............................................10.000,00Transferències de capital ....................................5.803.000,00Total pressupost ingressos per l’any 2009 ..... 9.686.400,00

Pressupost de despeses 2009 del CentreSanitari del SolsonèsDespeses de personal ........................................... 3.706.000,00Despeses en béns corrents i serveis ................... 1.395.500,00Despeses financeres ....................................................5.500,00Transferències corrents .............................................65.500,00Inversions reals .......................................................250.500,00Amortització préstecs ................................................2.000,00Total pressupost despeses per l’any 2009 ...... 5.425.000,00

Pressupost d’ingressos 2009 del CentreSanitari del SolsonèsTaxes i altres ingressos ...............................................3.500,00transferències corrents .........................................5.246.000,00Ingressos patrimonials ................................................8.500,00Transferències de capital ....................................... 167.000,00Total pressupost ingressos per l’any 2009 ..... 5.425.000,00

Pressupost de despeses 2009 del PatronatComarcal de Turisme i Desenvolupament Econòmic del SolsonèsDespeses de personal ................................................ 77.600,00Despeses en béns corrents i serveis ........................25.900,00Total pressupost despeses per l’any 2009 ......... 103.500,00

Pressupost d’ingressos 2009 del Patronat Comarcal de Turisme i Desenvolupament Econòmic del SolsonèsTaxes i altres ingressos ............................................... 1.550,00Transferències corrents ........................................... 101.900,00Ingressos patrimonials .....................................................50,00Total pressupost despeses per l’any 2009 ......... 103.500,00

Pressupost de despeses 2009 de la Fundació Pública Comarcal Francesc RibaltaDespeses en béns corrents i serveis ........................24.300,00Total pressupost despeses per l’any 2009 ........... 24.300,00

Pressupost d’ingressos 2009 de la Fundació Pública Comarcal Francesc RibaltaTaxes i altres ingressos ..................................................295,00Transferències corrents .............................................24.000,00Ingressos Patrimonials ......................................................5,00Total pressupost ingressos per l’any 2009 .......... 24.300,00

Previsió d’ingressos i despeses 2009d’Iniciatives i Foment del SolsonèsDespeses:Personal .................................................................. 181.000,00Seguretat Social Empresa ......................................... 57.000,00Assegurances .............................................................2.000,00Combustible ..............................................................10.000,00Despeses reparacions ................................................10.000,00Despeses subministres ............................................ 109.500,00Despeses financeres ....................................................1.000,00Inversions ...................................................................5.500,00Total despeses ....................................................... 376.000,00

Ingressos:Ingressos d’explotació ............................................ 375.800,00Interessos financers ......................................................200,00Total ingressos ..................................................... 376.000,00

Pressupost del Consell Comarcal del Solsonès

1� 603 - Divendres, 16-01-2009

Page 19: Celsona 603

Comarca Ramon Estany

Plantilla del Consell Comarcal del Solsonès 2009a) Funcionaris d’habilitació nacional1. Denominació de la plaça: Secretari/ària. Vacant1. Denominació de la plaça: Interventor/a. Vacant2. Secretari/ària del Servei d’Assistència Tècnica. Vacants

b) Personal eventual (càrrecs de confiança)Places: 1. Denominació de la plaça: Gerent/aPlaces: 1. Denom.: Secretari/ària de presidència. Vacant

c) Personal laboralllocs: 1. Denominació: Lletrat/ada llicenciat/ada en dret. llocs: 1. Denominació del lloc: Assessor/a jurídic/allocs: 2. Denominació del lloc: Tècnic/a superior. llocs: 2. Denominació : Assessor/a econòmic/a / laboral. llocs: 1. Responsable del servei de rehabilitació d’habitatges. 1. Coordinador/a dels serveis socials d’atenció primària. llocs: 4. Denominació del lloc: Tècnic/a social. llocs: 4. Denominació: Tècnic/a de grau mitjà. 1 excedènciallocs: 1. Denom.: Educador/a especialitzat/ada en medi. obert. llocs: 1. Denom.: Dinamitzador/a ocupacional. Excedènciallocs: 1. Denominació: Cap administratiu/iva. Excedènciallocs: 7. Denominació del lloc: Administratiu/ivallocs: 4. Denominació: Treballador/a familiar. 2 vacantsllocs: 4. Denominació: Auxiliar administratiu/iva. 2 vacantsllocs: 1. Denominació: Subaltern/a.

Plantilla del Centre Sanitari del Solsonès, 2009a) Personal eventual (càrrecs de confiança)places: 1 Denominació de la plaça: Gerent/a

b) Personal laboralllocs: 1. Denominació del lloc: Metge/essa cap d’urgènciesllocs: 3. Denominació del lloc: Metge/essa. Vacantsllocs: 1. Denominació del lloc: Metge/essa PADES. Vacantllocs: 1. Denominació del lloc: Metge/essa medicina generalllocs: 1. Metge/essa especialista en endocrinologia. Vacantllocs: 2. Denominació del lloc: Pediatre/a. 1 vacantllocs: 1. Denominació del lloc: Odontòleg/òlogallocs: 1. Denominació del lloc: Farmacèútic/a. Vacantllocs: 5. Metge/essa (atenció continuada). 1 excedència / 3 vacantsllocs: 17. Denom.: Diplomat/ada en infermeria. 5 vacantsllocs: 5. Diplomat/ada en infermeria (atenció continuada). llocs: 1. Denominació del lloc: Tècnic/a social. Vacantllocs: 1. Denominació del lloc: Fisioterapeuta. Vacantllocs: 1. Denominació: Terapeuta ocupacional. Vacantllocs: 20. Denominació: Auxiliar sanitari/ària. 10 vacantsllocs: 1. Denominació: Cap administratiu/iva. llocs: 2. Denominació: Administratiu/iva. Vacantsllocs: 15. Denominació: Auxiliar administratiu/iva. 3 vacantsllocs: 2. Denominació del lloc: Zelador/a. 1 vacant

La catedral de Solsona va acollir dimecres passat al matí el funeral per Mn. Jaume Freixes i Solé, prevere fill de la diòcesi de Solsona. La cerimònia va ser presidida pel bisbe Jaume Traserra i una nombrosa representació dels preveres de la diòcesi.

Mn. Jaume Freixes començà els estudis eclesi-àstics al Seminari de Solsona el 1933, i el 22 de maig de 1948 va ser ordenat sacerdot.

La seva vida pastoral al bisbat de Solsona va ser molt breu. El 12 de juny de 1948 va ser nomenat vicari de Casserres i també capellà encarregat de Fonollet. Al cap de molt poc temps va passar a la diòcesi de Segorb-Castelló, on durant molts anys va ser responsable de l’administració del Seminari. Més tard, va ser vicari general de Castelló, fins que es va jubilar.

Fa cinc anys que havia retornat al seu poble d’origen, a Sant Climenç, i des de l’any 2006, en que la salut li era més fràgil, va venir a viure a la residència sacerdotal del Seminari de Solsona.

En paraules del vicari de Solsona, Mn. Antoni Quesada, Mn. Jaume Freixes serà recordat per la seva bon-homia, tracte senzill, i caràcter amable i bondadós.

Funeral per Mn. Jaume Freixes i Solé

Fill de Sant Climenç de Pinell, on nasquéel 23 de desembre de 1921, va morir

a Solsona el passat 13 de gener

Bisbat Ramon Estany

Nova Delegada de Mitjans de Comunicació

del Bisbat de SolsonaEl Bisbe de Solsona, Mons. Jaume Traserra, ha nomenat

nova Delegada de Mitjans de Comunicació a la cardonina Júlia Ayala, que des de fa algunes setmanes ja havia assumit la tasca de Mitjans al Bisbat, després que deixés el càrrec l’anterior delegat, Josep Àngel Colomés. Ayala assumirà la tasca de coordinació del Full Diocesà.

1�603 - Divendres, 16-01-2009

Page 20: Celsona 603

Nova convocatòria

d’ajuts a universitarisL’àrea de joventut del

Consell Comarcal ofereix els seus serveis per a qualsevol dubte o assessorament referent

aquesta convocatòria

La Generalitat de Catalunya ha convocat un altre cop una sèrie de beques que tenen per objecte concedir ajuts a les famílies residents a les comarques de l’Alt Pirineu, Aran i el Solsonès, sempre i quan algun dels membres estigui matriculat en una universitat del sistema universitari català per al curs acadèmic 2008·2009.

El termini màxim de presentació dels ajuts serà el dia dos de febrer i l’im-port màxim per ajut serà de 2.000 euros.

Les bases de la convocatòria es poden consultar al web: http://www10.gencat.net/agaur_web/AppJava/catala/index.jsp.

Per a qualsevol dubte les persones interessades es poden adreçar a l’Oficina Jove del Consell Comarcal del Solsonès, c. Dominics, 14 de Solsona o bé trucar al telèfon 973 48 35 16.

El bus interurbà Solsona-Olius transporta 200 persones durant

la Nit de Cap d’AnyEl Consell va subvencionar el servei

perquè fos gratuït pels usuaris

El bus interurbà Solsona – Olius va transportar unes 200 persones durant la Nit de Cap d’Any per assistir a la festa popular organitzada per la Colla Gegantera del Carnaval de Solsona.

El bus va seguir un recorregut similar al que realitza habitualment però eliminant les parades dels Polígons Industrials i reajustant·ne la resta de parades. El bus inicià el servei a la 1 de la nit des del Pi de Sant Just i finalitzarà a la 6 de la matinada, realitzant l’itinerari gratuïtament durant tota la nit. Albert Muntada, vicepresident Comarcal i responsable de trans-ports, comenta que “amb aquest servei, que ja es va realitzar també l’any anterior, s’ha incrementat el nombre de persones que van assistir a la festa popular del pavelló agafant el transport públic i deixant el cotxe a casa, evitant, així, possibles accidents”.

El Patronat Comarcal de Turisme del Solsonès parti-ciparà de manera directa i per primera vegada a la Fiets en Wandelbeurs d’Àmsterdam, del 28 de febrer a l’1 de març, per tal de promoure els principals atractius de la comarca que més interessen a aquest tipus de públic del nord. La participació del Solsonès serà en un espai compartit amb un mostrador amb Ara Lleida i la Val d’Aran, dins l’estand de Turisme de Catalunya.

La Fiets en Wandelbeurs d’Àmsterdam és una fira oberta al públic que l’any passat va comptar amb 363 exposi-tors i 14.049 visitants d’una edat mitjana de 40 a 65 anys, que cerquen un turisme actiu basat en el senderisme i cicloturisme bàsicament.

El president del Patronat, Albert Muntada, ha explicat l’interès d’assistir a aquest certamen “atesa la gran afluència

Comarca Servei de Premsa del Consell Comarcal del Solsonès

El Patronat Comarcal de Turismevendrà productes i serveis del Solsonès al Benelux

de visitants del Benelux que ha rebut la nostra comarca els darrers anys, atrets pel caràcter rural del Solsonès, pel seu tipus de relleu, pels serveis i activitats de què disposa. És per això que des del Patronat de Turisme hem plantejat aquesta fira com una oportunitat per poder vendre directament el Solsonès i descobrir els interessos i les necessitats d’aquest tipus de clients potencials”.

Aprofitant la Fira es distribuirà material d’informació turística general de la comarca i també s’oferiran paquets turís-tics que combinaran el servei d’allotjament i restauració, amb el senderisme, el cicloturisme, l’esquí, etc. del Solsonès.

Des del Patronat de Turisme, Albert Muntada anima els empresaris turístics de la comarca “perquè ens facilitin els seus paquets turístics per poder-los vendre a la fira, que esperem aprofitar al màxim”.

�0 603 - Divendres, 16-01-2009

Page 21: Celsona 603

La seu del Solsonès de l’Associació Catalana d’Afectats de Fibromiàlgia organitzà una xerrada el passat 3 de gener a la sala cultural de l’Ajuntament de Solsona, a càrrec del doctor Joaquim Fernández, expert en fatiga crònica. Va parlar de les diferències i les semblances entre la fibromiàlgia, la síndrome de fatiga crònica i la SQM (sensibilitat química múltiple).

Fernández, de l’Hospital Clínic de Barcelona, va parlar davant d’una sala de l’ajuntament plena de gom a gom, mostra de l’interès que susciten aquestes dolències.

Joaquim Fernández va comentar que estem davant de dues malalties -i de moltes d’altres relacionades- que no estan ben consolidades i estructurades dins el sistema sanitari, i per aquest motiu generen problemes, tant pel qui les pateix, com pel qui les tracta. En aquest sentit, va precisar que “estem inclosos en un programa de difusió de la Conselleria de Salut, també des de la Universitat de Barcelona, i des de l’Hospital Clínic on tenim la unitat d’atenció específica, una atenció que entenem que ha de ser multidisciplinar, amb el metge de capçalera, amb especialistes i amb unitats de referència per als casos difícils.”

L’enfocament de la xerrada va ser explicar les semblan-ces i diferències, veient cada una de les malalties en les seves peculiaritats i amb el seu grau de superposició.

Fernández va advertir que la fibromiàlgia i la fatiga crònica són dues malalties freqüents, que fa uns vint anys que s’han reconegut com a tals. A més, la seva causa no és ben coneguda, i això fa que la malaltia costi més de definir. En tercer lloc, és una malaltia de gènere que afecta predo-minantment a dones, això fa que hi hagi més dificultat en la implementació a la dona, perquè sovint l’atenció a la dona no està a igual nivell que l’atenció a l’home.

Un altre factor que dificulta el tractament és que és una malaltia que no té marcadors, el marcador és el que li passa

“El diagnòstic d'una malalta amb fibromiàlgia arriba a tardar dos o tres anys”

El Dr. Joaquim Fernández parla de la fibromiàlgia, la síndrome de fatiga crònica i SQM

al malalt. No tenim ni una anàlisi o una prova que ens mostri l’alteració, i això fa que a nivell mèdic sigui més insegur el diagnòstic. Tot això fa que el maneig mèdic sigui difícil i el diagnòstic s'endarrereixi molt, de vegades anys. El diagnòstic d'una malalta amb fibromiàlgia arriba a tardar dos o tres anys. A més a més, no tenim tractaments bons per aquestes malalties. Tot això fa que la malalta tingui una evolució crònica, amb potencial invalidesa, amb una malaltia qüestionada, amb poca capacitat de control de la malaltia.

Pel que fa a les diferències, la fatiga crònica afecta en els seu inici a gent jove, mentre que la fibriomiàlgia més tard, al moment de la menopausa, 45-60 anys.

El símptoma principal de la fibriomiàlgia és un dolor descontrolat, d’origen cerebral, sense motiu i continu i difí-

cilment localitzable. En la fatiga crònica, la malalta es cansa, afectant principalment les extremitats inferiors.

Joaquim Fernández va il.lustrar la seva experiència en la diagnosi i tractament d’aques-tes malalties, comentant i detallant els diferents símptomes que presenten els i les pacients, així com les diferents investigacions que s’han fet. Un fet curiós és que ja en l’època dels babilonis es descrivien dolències que es poden conside-rar fatiga crònica, fa ja 2000 anys.

Pel que fa a les xifres, Fernández va indicar que fins un 30% de persones europees tenen algun tipus de dolor, del qual, un 3% pot arribar a tenir al llarg de la seva vida al-gun grau de fibromiàlgia. En la fatiga crònica, es parla d'1 de cada 200 persones, dones joves majoritàriament, que comencen la malaltia cap als vint anys.

El doctor Joaquim Fernández

El públic va omplir la sala d'actes de l'Ajuntament

Conferències Ramon Estany

�1603 - Divendres, 16-01-2009

Page 22: Celsona 603

Oliana Marcel Ribera. ARXIU FOTOGRÀFIC : Marcel Ribera

Imatges de final de 2008i principi de 2009

Monges de la Sagrada Família

Fa uns dies, era el mes de desembre que em vaig assa-bentar de casualitat que la “Madre Juana”, monja de l'ordre de la Sagrada Família que havia estat durant molts anys al capdavant del parvulari de la nostra Vila d’Oliana, havia abandonat aquest món. Moltes generacions d’olianesos durant la seva infantesa havien après les primeres coses sota la vigilància d’aquesta religiosa cuidadora del Jardí de Infància.

En aquesta fotografia hi ha el grup de Monges, les últi-mes que hem tingut a la Vila. La “Madre Juana” és la segona de la dreta. (Q.E.D.)

Les últimes religioses d’Oliana poc abans de marxar de la Vila

TAURUS (Nous projectes)

Segons les últimes notícies, notícies d’aquests dies de Festes Nadalenques, sembla que l’Empresa Taurus vol expan-dir-se a altres nacions com per exemple Rússia, Turquia i Egipte. No oblidem que ja és present en altres nacions. Segons algun mitjà de comunicació aquesta expansió “garanteix la viabilitat de les factories d’Oliana i Organyà”.

Exposició i demostració del funcionament dels aparells de la Taurus

G.E.O

El passat dia 4 de gener va haver-hi una trobada de persones que anem amb el Grup Excurssionista d’Oliana a la Masia de Peramola. En aquest dinar de germanor es van passar algunes fotografies de diferents excursions. En finalitzar va haver-hi un sorteig d’una revista de l’Informatiu Celsona de la setmana (on hi havia un article sobre el G.E.O de Oliana), i tres fotografies (13 X 18) de l’esmentat grup sobre “portar el pessebre a Massarrúbies”. Aquest sorteig va ser gentilesa de l’Arxiu: Marcel Ribera.

Les quatre persones afortunades del sorteig

Felicitació

Demà dissabte dia 17, festa de Sant Antoni, celebra la seva onomàstica i el seu aniversari l’Antoni Espuga d’Oliana. En aquesta data la seva dona, fill i família li desitgen moltes felicitats, i que per molts anys pugui gaudir d’aquells viatges que li agraden tant de fer en companyia de les persones més estimades.

“Un dia no tornarà mai més,una vida tampoc.

D’aquí el valor i la importànciade viure feliçment cada instant”.

Moltes felicitats al “Ton” de la Braseria·Rebollé de la nostra Vila.

�� 603 - Divendres, 16-01-2009

Page 23: Celsona 603

Oliana Marcel Ribera. ARXIU FOTOGRÀFIC : Marcel Ribera

Dia de Reis

En aquesta data no pot faltar el tradicional tortell de Reis. En aquesta imatge podem veure tres persones de la Pastisseria l’Espiga d’Or treballant a l’obrador de l’establiment i oferint-nos els tortells. Com a curiositat cal dir que era l’any 1953 quan aquest establiment va obrir les seves portes de cara al públic. Em comenten que l’any 1954 es van fer els primers tortells a Oliana, concretament aquí a l’Espiga d’Or en van fer tres, i a partir de llavors ha anat evolucionant fins a l’actualitat. Enguany 250 tortells han sortit de l’obrador de l’Espiga d’Or.

Nit de Reis

La nit de Reis és una nit màgica per a tothom. Ses majestats d’Orient van fer la seva entrada a la plaça de la Reguereta, els van rebre un gran nombre de persones.

El batlle de la Vila els dóna la benvingudaArtesans amb els tortell

Oliana Anna Simon

Puntes de coixíEl so dels boixets dringar sospira música d’antuvi,

de llaüt i flauta, de quan a la falda d’Elisenda de Moncada s’hi ajeien el coixí i les ombres del claustre del Monestir de Pedralbes; de quan a Catalunya, Elisenda, nostra primera puntaire, teixia les seves tardes del fil argentat de les randes, de fulles de guipur, filigranes i ones d’espiga.

Dues voltes i punt sencer, i tanco l’agulla

Els boixets encara ballen al so del seu dringar i ran-den llargues estones de feineig constant. A la falda de Teresa Escolies, directora de l’Associació de Puntaires d’Oliana, s’hi ajauen el coixí i vint-i-tres anys d’experiència en l’art de les puntes.

De ben petita, al col·legi, les monges ja li havien ensenyat els primers punts bàsics, però no va ser fins a final del 1985, mentre una malaltia llarga la retenia a Barcelona, que aprengué a distreure les estones amb les puntes de coixí. Dolors Prims i Ribot, de l’Escola de Sant Andreu de Palomar de Barcelona, li ensenyà fins a la més ínfima subtilesa d’aquesta artesania noble i sublim.

Cap als voltants de 1989, Teresa Escolies fundava l’Associació de Puntaires d’Oliana i iniciava així la tradi-ció de les puntes al coixí a la nostra contrada. Teresa fou també una de les primeres membres de la comarca del Cidem Centre Català d’Artesania, per això, aviat va veure la seva iniciativa afavorida per l’impuls que des del Consell

Comarcal es va donar a l’artesania i les arts ancestrals de l’Alt Urgell. L’escola de puntes anà creixent i renovant-se any rere any. Actualment, una dotzena d’alumnes, d’entre les quals cinc són molt joves, aprenen l’art de les randes de les mans destres de Teresa Escolies.

Des del dia de Nadal i fins a la Candelera, l’Asso-ciació de Puntaires d’Oliana exhibeix més d’un centenar de treballs de les seves alumnes. Ventalls, lligacames, mocadors, cobretaules, jocs de tovalloles i llençols, punts de llibre, polseres, etc. formen part del magnífic aixovar de l’exposició.

EXPOSICIÓ DE PUNTES DE COIXÍAssociació de Puntaires d’Oliana

C/. Mossèn A. Vives, 8 Fins al 2 de febrer

��603 - Divendres, 16-01-2009

Page 24: Celsona 603

Educació IES Francesc Ribalta

Dues estudiants de l’IES Francesc Ribalta

aconseguiexen els ajuts de Caixa Manresa

Des de l’Institut volem felicitar la Lluïsa Rosés i Plans i la Núria Rafart i Vila per haver aconseguit, aquest curs 2008·09, l’ajut econòmic que atorga Caixa Manresa als joves que inicien els seus estudis universitaris en qualsevol de les universitats catalanes amb l’objectiu de fomentar l’esforç i el rendiment acadèmic.

Des del nostre centre, volem reconèixer l’esforç realitzat per aquestes alumnes per tal d’aconseguir aquesta brillant nota i també l’ajuda que l’entitat financera Caixa Manresa proporciona als estudiants.

Els alumnes que estan estudiant 1r curs d’Educació Infantil a l’IES Francesc Ribalta varen poder gaudir d’una xerrada sobre com escriure un bon conte per a infants

La Mireia Canals, després de llicenciar·se en Filologia Anglesa, i un cop finalitzada la seva etapa com a professora a la universitat, va rebre l’impuls dels seus fills, que la varen animar a convertir·se en una escriptora de contes infantils des de l’any 2003.

La Mireia va explicar com havia començat a escriure i va presentar la col·lecció de contes “Els contes del Marc i la Maria”, inspirats en els seus dos fills i molt útils per a treballar molts dels conflictes infantils actuals. En aquests moments, i aprofitant que ara treballa a la Llar d’infants “El Pi”, està fent una col·lecció de quatre contes de les estacions de l’any on els protagonistes són els nens i nenes d’aquesta llar d’infants.

La xerrada va resultar molt interessant i els alumnes varen poder aprendre els aspectes que han de tenir presents

Xerrada de l’escriptora de contes infantils Mireia Canals als alumnes de CFGS d’educació infantil

per a escriure un conte: l’argument, les il·lustracions, el vocabulari, les propostes didàctiques per treballar·lo amb els infants, i acabant tot això amb l’explicació d’un dels seus contes.

Des d’aquestes línies, volem agrair a la Mireia la seva dedicació als nostres alumnes.

�� 603 - Divendres, 16-01-2009

Page 25: Celsona 603

ART i SOLIDARITATL’ONG SOM, Solsonès Obert al Món, celebra el seu 10è ani-versari. En motiu de la celebració s’han editat dos gravats de l’artista solsoní Jaume Roure. Far/2008: Edició de 55 exemplars Tècnica: Aiguafort i collage Paper: Hahnemühle 300g Preu: 150 euros

Palmera/2008: Edició de 55 exemplars Tècnica: Aigua-fort i collage Paper: Hahnemühle 300g Preu: 150 eurosEls pots adquirir a Ca l’Ester (Mei) o trucant als telèfons 667024557 (Montse) i 619413816 (Marta)

L’art i la solidaritat s’uneixen. Gràcies

Associacions SOM

Grup de voluntàries que han participat a la campanya

Curs de socorrismeAquesta setmana ha començat el curs de socorrisme

que organitza Creu Roja El Solsonès i que durarà fins a mig mes de febrer. Hi participen un total de 19 alumnes que reben classes teòriques i pràctiques per tal d’obtenir el carnet de socorrista.

Cavalcada de reisEl passat 5 de gener els nostres voluntaris i una ambu-

lància van dur a terme la cobertura sanitària i de prevenció a la cavalcada de Reis de Solsona.

Campanya Recollida de joguinesEls passats dies 2 i 5 de gener es van repartir les jo-

guines recollides durant la campanya que ha dut a terme la nostra oficina durant les festes nadalenques. S’han recollit al voltant d’unes 50 joguines que s’han entregat a 39 infants de 17 famílies de la comarca.

De nou, volem donar les gràcies a aquelles persones que desinteressadament han col.laborat donant joguines, als Serveis Socials de l’Ajuntament, Consell Comarcal i Centre Sanitari, a Càritas i a la Cambra de Comerç de Solsona per la seva col·laboració en aquesta campanya.

Associacions Creu Roja El Solsonès

Educació L’Equip Educatiu de la Llar d’Infants Municipal “ El Pi"

Durant les vacances de Nadal a la Llar d’ Infants Municipal “ El Pi “ la Marta, la Mireia i la Montse han dut a terme un casal amb els infants matriculats a l’escola.

Ha estat una experiència còmoda i adequada a demanda de les famílies, on han pogut combinar la vida laborable i familiar sense notar gaires canvis.

Durant aquests dies els nens i nenes han realitzat activitats relacionades amb l’experimentació amb el seu propi cos en relació amb l´hivern i el Nadal. La més fresca i adequada va ser l’experiència amb la neu que va ajudar als infants a tenir una nova vivència amb l’entorn immediat; una nova imatge al pati de l’escola.

Més bons records per la Llar!!!

"Casal de Nadal"

��603 - Divendres, 16-01-2009

Page 26: Celsona 603

Ha començat l’any 2009 i la repressió torna amb força després d’un 2008 prou agitat, amb l’empresonament d’en Franki de Terrassa o les expul-sions d’estudiants de la UAB. L’últim cas ha estat la detenció d’en David, veí de Vilafranca del Penedès. Una persona amb un llarg compromís amb la vida social de la vila i amb l’independentisme, que als anys 90 ja havia participat al moviment insubmís, i també a les mobilitzacions antifeixistes del 12 d’octubre, d’on té una condemna d’un any i mig. És per aquesta condemna pel que ara el volen fer entrar a presó, apel.lant als antecedents d’insubmissió, que des de l’any 2002 ja no consten com a delicte. Al moment d’escriure aquest article en David es troba en ordre de crida i cerca. Els actes de solidaritat s’han estès arreu i personatges com Lluís Llach, Joel Joan o Arcadi Oliveres han manifestat el seu suport. A Solsona el dissabte 17 el Casal la Fura ens posarem a la Plaça de l’Ajuntament per informar del cas. Podeu llegir el manifest de suport i us hi podeu adherir a la campanya al blog:ww.davidvilafranca.blogspot.com.

Aturem l’empresonament d’en David de Vilafranca

Associacions Casal Popular la Fura Associacions Club Estel del Solsonès

Assemblea Generalde socisEl dia 25 de gener, Assemblea General de Socis amb berenar per a tothom.

Festa dels Traginers de BalsarenyEl Club Estel el dia 15 de febrer anirem a la Festa dels Traginers de Balsareny. Dinar i espectacle de Carnaval a la Sala Bogart.

Sortida al Teatre El dia 1 de març el Club de jubilats l’Es-tel del Solsonès organitza un viatge a Barcelona per veure l’obra de teatre, El joc dels idiotes protagonitzat per Joan Pera i Lloll Bertran.Sortida a les 3 de la tarda per passejar per Barcelona i seguidament al teatre.Preu socis: 36 euros. Preu no socis: 38 euros.

Associacions Sol del Solsonès

El passat 15 de desembre de 2008, el Sol del Solsonès va iniciar un Pla d’Ocupació amb la finalitat de millorar la incorporació al món laboral dels usuaris i les usuàries de l’As-sociació. Aquest pla serà desenvolupat per la insertora laboral Yolanda Carvajal.

És ben conegut que el treball és una necessitat bàsica de tota persona, que li garanteix una millor qualitat de vida, un foment de l’autonomia així com l’adquisició d’hàbits i res-ponsabilitats. Això és encara més important quan es tracta de persones que pateixen una malaltia, sentir-se útils augmenta l’autoestima i millora les seves capacitats per viure plenament en comunitat.

Durant els propers sis mesos:Es durà a terme la coneixença de capacitats i expectati-

ves de les usuàries i dels usuaris vers el món laboral. S’establiran relacions amb el teixit empresarial del

Solsonès per donar a conèixer la borsa de treballadors i els avantatges de la seva inserció laboral.

Alhora, mitjançant l’acompanyament laboral es pretén reduir la distància entre les possibles reticències empresarials i les inseguretats dels candidats. Aquesta figura pont és molt important a l’hora de la inserció amb normalitat dels afectats

El Sol del Solsonès ha iniciat un Pla d’Ocupació que serà desenvolupat per la insertora laboral Yolanda Carvajal

per malaltia mental o problemes de drogodependència al mercat laboral en general i al Solsonès, en particular.

El Sol del Solsonès dedicarà una missa a Serafí Pizarro, que ens va deixar el dia 5 de gener. La missa se celebrarà el dia 23 de gener a les 12:00

del migdia a la capella del Claustre. Quedeu tots convidats.

�� 603 - Divendres, 16-01-2009

Page 27: Celsona 603

Coaching al minut? I per què no! Eduard Tamames (ActionCOACH)

Desigs pel 2009

A principi d’any sol ser un dels millors moments per a fer balanç i fixar·nos propòsits. Les persones, les empreses i qualsevol institució. Avui voldria compartir els meus desigs per aquest incert 2009. Si se m’acomplissin tots, correria el risc de quedar·me sense clients (no hi fa res, em dedicaria a una altra cosa). Jo ajudo als propietaris de petites i mitjanes empreses i a executius d’empreses de qualsevol mida a aconseguir els seus objectius. Ja parlarem un altre dia de com construir els nostres propòsits i objectius. Més vegades de les que jo voldria, ajudo a determinar·los. El normal és trobar·me amb un interlocutor que em comenta “jo, el que no vull és …”. I el que sí vols, què és? Per tant, comencem amb això.

· Desitjo que la gent pensi en positiu i s’expressi a si mateixa i amb claredat què és el que vol aconseguir per a ells i la seva empresa o comunitat (independentment de la seva idea de comunitat).

· Vull que la gent es tregui etiquetes que no li permeten SER. “Jo sóc de lletres” o “jo sóc de números”. Són estigmes amb els qual un mateix s’autolimita per a justificar·se i no pen-sar. Tots podem i hem de saber més, i més renaixentistament, sempre. Som HUMANS, no “humans de lletres”.

· Desitjo que la gent es desempallegui de sistemes de creences que els limiten. “Això aquí no es pot fer, noi, perquè aquí és aquí, i aquí som molt fets a la nostra manera, saps?” (tant hi fa si és Solsona, com Catalunya, com Madrid, com París, com els Estats Units, com…).

· Vull que la gent es convenci que la solidaritat SENSE esperar res a canvi MAI, és molt rendible.

· Desitjo que les persones s’adonin que a qui més mal fa no PERDONAR és a si mateixos. L’energia, fel, pensament, estat d’ànim que produeix “guardar-se-la per a cobrar-se-la” a qui conscient o inconscientment ens va fer algun mal (o creiem que ens el va fer), no valen la pena. Perdonar, igual que ser solidari (en lo personal, laboral, empresarial i col·lectiu) és MOLT eficaç i molt exquisidament egoista. Ens allibera i ens deixa fer.

· Vull que la gent deixi de pensar que “venedor”, “am-biciós”, “empresari” o “ric” són conceptes intrínsecament

dolents. Un venedor és una persona que ajuda i aconsella professionalment una altra a comprar. Una persona ambiciosa té fites altes i legítimes. Un empresari és una persona que vol generar riquesa, que és la premissa bàsica per a que existeixi una distribució equitativa de la mateixa, i a més que hi hagi d’on cobrar impostos i que aquests estiguin al servei de tots. Un ric és una persona que té molta riquesa. Un ric que l’ha construïda trepitjant o corrompent és una mala persona rica.

· Desitjo que treballadors i propietaris d’empresa, no hi fa res la dimensió, s’adonin que TOTS són corresponsables de l’OBLIGACIÓ de generar riquesa (i més en aquests temps), doncs és l’única forma per a escampar·la. Ningú no té per si mateix i per haver nascut “DRET” a la riquesa. El treball, la innovació, la creativitat, l’amplitud de mires, la sensibilitat per a percebre el que un possible comprador d’un bé o un servei puguin apreciar, valorar i, per tant pagar, són obligació de tots els membres d’una empresa, no només del propietari.

· Vull que no parlem tant de crisi, i que “acció·nem” més mantenint·nos “per sobre la línia”: no tantes queixes, tanta culpabilització i resignació. La nostra resposta a les situacions que ens planteja la vida només depèn de nosaltres. Parlar con-tínuament de crisi ens instal.la en un “jaç mental” d’inactivitat, desmotivació i POR.

Tinc molts més desitjos per al 2009, però amb que s’acomplissin aquests ja en tindria prou.

VAL p

er 0,5

0 Euro

s

per la

compra

d'una

entrad

a

AustrALiA

AUSTRALIA•Divendres,16:10.15 nit (dia de l’espectador)

•Dissabte,17:6.15 tarda, 10.45 nit•Diumenge,18:5.15 tarda, 8.15 tarda•Dilluns,19: 10.15 nit

7 ANYS

��603 - Divendres, 16-01-2009

Page 28: Celsona 603

L'últim dia de l'any va néixer l'Adrià. Moltes felicitas als pares Ismael i Marisol

Aquesta setmana felicitem la nostra Roser que ha fet anys.

Tenim una gran Roser a la família; li devem 63 abraçades, 63 petons, 63 felicitacions, 63 regals,

63 salutacions, 63 alegries, 63 sorpreses, 63 dinars, 63 sopars i un llarg etc.... Des d'aquestes línies li donem les moltes gràcies per aguantar els

timbrassos, els sopars inesperats i les planxades de camises també inesperades.

PER MOLTS ANYS! FELICITATS!

FELICIDADES! FELICITATIONS!

JOYEUX ANNIVERSAIRE!

Els teus veïns del pis de baix. J.M. i R. M.

Societat

Si aquesta noieta trobeu,és el seu aniversariSi voleu quedar bé,

demaneu-li quants en fa!Per molts anys!!

L’Albert Espuga demà dissabtefarà 2 anyets.

Felicitats de partdels pares i avis.

"Weik"la foto

El rei dels "gins"

A l'Sputnik

Ep, la foto Ramon Estany

�� 603 - Divendres, 16-01-2009

Page 29: Celsona 603

Conferència: "Els reptes de la immigració a la Catalunya d'avui"A càrrec de: Jordi Sánchez Picanyol, di-rector de la Fundació Jaume Bofill. Dimarts, 20 de gener, a 2/4 de 9 del vespre a la Sala Gòtica del Consell Comarcal. Organitza: Pla de Ciutadania i Immigració

Cartellera

Reunió de Socis del CarnavalEl proper dissabte 17 de gener de 2009, a les 19h tindrà lloc una nova reunió amb els socis i sòcies de l’Associació a la Sala de reunions de la Cambra de Comerç (Avinguda de Països Catalans).L’ordre del dia serà el següent:Programa Carnaval 2009Participació, concursos, etcTestament CarnestoltesPressupost Carnaval 2009Conveni geganter: el conveni geganter proposat el podreu trobar a la pàgina web del CarnavalLlibre del CarnavalPreestrena del DVD del Carnaval 2008Precs i preguntes

CURS: Tast de vinsOAC de l’Ajuntament - Inscripcions del 13 al 24 de generEl Pla Local de Joventut Mancomunat Solsona-Olius proposa un curs de tast de vins per introduir els joves en el món de la cultura gastronòmica. Es durà a terme a la sala cultural de l’Ajuntament de Solsona els dies 24 i 31 de gener i el 7 de febrer de 6 a 8 de la tarda. El curs s’adreça a joves d’entre 25 i 35 anys. En la primera sessió es tractarà la cultura de la gastronomia me-diterrània i el sector serveis a Catalunya; la segona se centrarà en la legislació i les diferències entre les denominacions del raïm, i la tercera versarà sobre la professionalitat en el sector i altres aspectes que cal considerar. La voluntat de les regidories de Joventut de Solsona i Olius, a través d’aquest curs, és oferir la possibilitat als joves d’adquirir nous coneixements que els permetin accedir al mercat de treball. Les places són limitades. La inscripció, que és gratuïta, es duu a terme fins al 24 de gener a l’Oficina d’Atenció Ciutadana del consistori solsoní, o bé fins al 23 de gener a l’Ajuntament d’Olius.

Ball per a la gent granClub Caixa Catalunya Sant Jordi - 18 de gener, 19 hEl conjunt format per Pep i Maria José amenitzen la primera sessió de ball per a la gent gran de l’any. A partir d’aquest mes, els balls seran quinzenals. Com sempre, es duen a terme al Club Caixa Catalunya Sant Jordi a les 7 de la tarda. Orga-nitzen aquesta activitat els consells de la gent gran de Solsona i el Solsonès, amb el patrocini de l’Ajuntament de Solsona i el Consell Comarcal. Hi col·laboren la impremta Figueras i la Fundació Viure i Conviure de Caixa Catalunya.

AULA D’EXT. UNIVERSITÀRIA: ‘Els nens perduts del franquisme’sala cultural de l’Ajuntament - 29 de gener, 18 hRicard Viñes, doctor en Història Contemporània, pro-nuncia una conferència sota el títol “Els nens perduts del franquisme”, en el marc de l’Aula d’Extensió Universi-tària de Solsona. Com sempre, la sessió serà a les 6 de la tarda a la sala cultural de l’Ajuntament.

Curs de Japonès de l’idioma a la culturaData: Del 13 de gener al 2 d’abril de 2009Dies: Els dimarts i els dijous - Durada: 30 horesHorari: Curs Debutant: de 19.00 a 20.15Curs Bàsic: de 20.30 a 21.45Lloc: Cambra de Comerç, Solsona, Av. Països Catalans 7 baixos. Inscripcions: 973 48 23 32 Cambra de Comerç (Dies feiners, de 16h a 18h). Organitza: Ken Office S.L. Plaça Major 4, 1r. Tel. 620 935 963

VI Cens d’ocells aquàtics hivernants trobada a la pl. del Camp - 17 de gener, de 9 a 14 h

Tothom pot participar al VI Cens d’ocells aquàtics hi-vernants al Solsonès, coordinat pel Grup de Natura del Solsonès i el cos d’Agents Rurals de la comarca. Aquesta activitat, que es realitza el mes de gener a totes les zones humides de Catalunya, permet tenir una estimació apro-ximada del totals d’ocells d’una regió. La sortida serà a les 9 del matí de la plaça del Camp i la tornada, a les 2 del migdia. Les persones interessades a participar-hi es recomana que duguin binocles i una guia d’ocells. Per a més informació es pot consultar el web www.lacetans.org/gns. Aquesta iniciativa té la col·laboració de l’Ajun-tament de Solsona i l’Obra Social Caixa Sabadell.

Els Sants de la SetmanaDivendres, 16. Sant Marcel I; sant Fulgenci d’Ècija; santa Priscil.la; sant Berard. Dissabte, 17. Sant Antoni el Gran, abat. Santa Leonil.la; santa Rosalina de Vilanova.Diumenge, 18. Sant Volusià; santa Prisca; santa Mar-garida d’Hongria; santa Vicenta-Maria López Vicuña; beat Jaume Hilari BarbalDilluns, 19. Sant Canut, sants Màrius i Marta, i els seus fills Audifaç i Àbac; sants Gumersind, prev., i Servi-deu; beat Marcel Spínola; beats Jaume de Sales, prev., i Guillem Sautemouche, rel., Melcior Grodecz i Esteve Pongracz, prev., Ignasi d’Azevedo, prev., i companys, jesuïtes i mrs.; santes Pia i Germana, mrs.Dimarts, 20. Sant Fabià; Sant Sebastià.Dimecres, 21. Sant Fructuós (o Fruitós), bisbe de Tarragona, i els seus diaques Auguri iEulogi. Santa Agnès; beata Josepa-Maria de Santa Agnès. Dijous, 22. Sant Vicenç (Vicent). Sant Anastasi; sant Gaudenci; beata Laura Vicuña.

��603 - Divendres, 16-01-2009

Page 30: Celsona 603

Opinió Salvi Nofrarias - Regidor d’Hisenda i Administració de l’Ajuntament de Solsona

Pressupost ni escàs ni retallat, coherent

Realitzar un pressupost, tal i com indica la paraula, és pressuposar, en termes de comptabilitat, una sèrie de fets que s’espera que durant un temps determinat es compleixin, per general una anualitat. S’atenen ingressos i despeses i, en el cas que aquestes darreres excedeixin el previst inicialment, la Llei Reguladora de les Hisendes Locals contempla que cal tramitar un expedient de modificació de crèdit. En aquest sentit, la finalitat que persegueix la llei no és altra que les adminis-tracions presentin uns comptes clars i transparents. Aquest fet pot estranyar a algú que no coneix o ignora la normativa, tot i que tantes vegades s’havia reclamat, en la legislatura passada, al govern de CiU.

Tot pressupost es basa en preveure els ingressos de que es podrà disposar i a què es destinaran. Com és patent, estem en una situació econòmica difícil, de crisis, de moviments fi-nancers i econòmics sorollosos i imprevisibles. La construcció, entre altres, és un sector dels més perjudicats i, per tant, en el pressupost municipal d’aquest any els ingressos per llicències

d’obres i conceptes derivats s’han previst amb una reducció molt considerable, d’aproximadament la meitat d’exercicis anteriors. També cal afegir que la Generalitat ha notificat que reduiria sensiblement les aportacions als ajuntaments.

Davant aquesta situació no és estrany, molt a recança de l’equip de govern, que per lògica i coherència s’hagi de retallar en la mesura del possible els pressupostos de les diferents regi-dories o àrees de govern. Només la regidoria de Comunicació ha augmentat el seu pressupost en uns 9.000 euros per motius explicats pel regidor de l’àrea la setmana passada, i la d’Acció Social i Salut en 110.000 euros, preveient possibles necessitats davant la crisi actual, tal i com pertoca a un govern amb sen-sibilitat social marcada.

Aquest govern realitzarà els expedients de modifi-cació de crèdit que faci falta, tant de variació d’ingressos com de despeses, per tal de seguir la normativa vigent i amb la finalitat de presentar a la ciutadania uns comptes clars i transparents.

Opinió Joan Roma i Cunill, President de la Fed. XI del PSC

En primer lloc vull aclarir que el “FEIL”, és el fons estatal d’inversions locals. Un paquet de 8.000 milions d’euros que el govern central ha aprovat per destinar a tots els ajunta-ments d’Espanya.

Mai a la història, un govern no havia aprovat d’un sol cop un volum de diners tan gran com aquest, i amb la intenció, per una banda, d’ajudar a tots els municipis a fer obres de tota mena, i per altra, crear 200.000 llocs de treball durant aquest any 2009, i així evitar la caiguda de milers d’empreses, colpe-jades per una crisi com mai no havíem vist.

Aquests dies he vist que alguns alcaldes de la comarca han mostrat el seu descontentament amb el repartiment fet. Cal aclarir que s’han donat 177 euros per habitant, comptant el padró de l’1 de gener de 2007.

Evidentment que sempre és discutible com es repartei-xen els diners perquè tothom estigui content. Els grans volen un tant per habitant, i els petits voldríem comptar-hi les hectà-rees. De fet, fins ara tot el que es reparteix es fa en funció del nombre d’habitants, i algunes vegades amb petites correccions per augmentar una mica el que toca als més petits.

El cert, però, és que necessiten més aquests diners els municipis amb molts habitants que no pas els més petits. Els més petits, durant anys hem tingut molts avantatges i els alcal-des que s’han sabut espavilar tenen uns pobles ben equipats, ben dotats de serveis i d’infrastructures, i per tant amb menys necessitats urgents que els grans. I és lògic que tots els alcaldes tinguem una llista de coses per fer, però no tenim la pressió ni

Desacord amb el FEIL?

l'angoixa de ciutats que els fan falta encara equipaments bàsics per col·lectius de gent gran, joves, entitats, etc.

Per tant, les crítiques les trobo, lògicament, respectables però injustes, perquè l’important és que tots els ajuntaments podran fer obres amb un mínim de papers i burocràcia, i per primera vegada tenint un 70% del cost de les obres per enda-vant. És a dir, que s’han posat unes condicions com mai no havíem vist a nivell municipal.

I a més d’aquests diners per obres immediates n’hi ha d’altres per destinar a actuacions mediambientals. En resum, estem davant una decisió de primer ordre que ha confiat en els ajuntaments per revitalitzar milers d’empreses del país, al mateix temps que es resolen milers de projectes que no tenien finançament. I per primera vegada també, l’Estat ens paga obres al 100%. És a dir, rebrem l’import total del cost de les obres sense haver-hi de posar cinc cèntims els ajuntaments.

Puc entendre que ajuntaments molt petits rebin imports igualment petits, però en el meu cas mateix, com alcalde de Borredà, em donen 101.000 euros, no està gens malament, en els temps que corren tenir un import com aquest, i amb una rapidesa mai no vista de tramitació i execució.

En un anterior article en aquestes mateixes pàgines ja vaig donar algunes xifres de municipis del Solsonès, i realment tothom se’n beneficiarà i sinó mireu les obres programades per l’ajuntament de Solsona, quin suc treuran d’aquest fons i quines grans millores s’aconseguiran. Això és l’important.

�0 603 - Divendres, 16-01-2009

Page 31: Celsona 603

Sembla que un error a l’hora de citar els percentatges amb que s’han augmentat algunes partides (concretament la partida de Comunicació), ha estat el detonant perquè el Sr. David Rodríguez em tracti de demagog i d’utilitzar la mentida per fer oposició a l’actual equip de govern.

En primer lloc he de reconèixer que vaig errar en el percentatge d’increment del pressupost de la partida destinada a Comunicacions. L’increment d’un 50% que vaig atribuir-li erròniament, correspon a la partida de Po-lítiques d’Igualtat, res a dir, ans el contrari i remarcar que l’augment de Comunicacions és d’un – gens despreciable -, 25%. Per tant, he de demanar disculpes als lectors per aquesta errada, però que no desnaturalitza, de cap de les maneres, l’article.

El que em congratula, del meu article, és que el Sr. David Rodríguez ha pogut matisar l’augment del pressupost en Comunicació, que, curiosament, ens diu que no existeix. En que quedem? Dins la partida de Comunicació, gestiona un 25% més de diners que l’any passat? Sí?. Per tant, indiferent-ment d’on s’englobi, aquest increment hi és. Malament anem si pretenem negar l’evidència.

Altra cosa és la interpretació subjectiva que el Sr.

Així anem!

Opinió Ramon Solé i Capdevila. President del Comitè Executiu Local de CDC de Solsona

Rodríguez fa de les meves paraules, i els missatges subliminals que hi veu per tot arreu. És molt lliure de pensar i veure el que vulgui, ara bé, vist com s’ha despatxat... a veure si el missatge subliminal s’ha convertit en sublim.

I ja que està disposat a matisar, podria també explicar-nos quins han estat els estudis de viabilitat econòmica que avalen la inversió realitzada per crear una xarxa municipal d’internet sense fils; quin és el cost anual dels seu manteniment, quin ha estat el nombre de peticions per connectar-s'hi, quines són les previsions de cara al futur i quins ingressos proporcio-narà la seva comercialització. El perquè de l’endarreriment d’un equipament tan necessari per Solsona com és la nova escola a la Cabana del Màrtir. El perquè algunes institucions neguen ajudes a la comarca quan aquestes s’havien compromès a re-alitzar-les. El perquè es demana un crèdit que no es reflecteix en el pressupost d’enguany. El perquè s’incrementen les taxes pel damunt del 5%, quan l’IPC s’ha tancat a l’1,5 %. El perquè s’admet un ARE i es prescindeix de la participació ciutadana i, com acostuma a ser habitual, d’informar a l’oposició. El perquè s’ha prescindit de la participació de tots els sectors afectats a l’hora de decidir com, a on i amb què es destinen els diners dels fons estatals... masses preguntes per respostes ambigües.

�1603 - Divendres, 16-01-2009

Page 32: Celsona 603

Opinió Ramon Gualdo

Un capellà nordamericà va rebre uns paperots

Potser recordareu que en articles d’opinió, ja fa temps, defensava la possible ordenació sacerdotal de les dones. Feia servir uns mots com ara aquests: “Si no permet que les dones puguin ser capellanes, l’Església fa una injustícia”. Doncs, he trobat un company a les paraules. Gairebé diu la mateixa expressió. Roy Bourgois és un capellà nordamericà, va dir que les dones tenen la dignitat suficient per aquesta missió, i també deia: “mai no hi haurà justícia en l’església catòlica fins que les dones no puguin ser ordenades”. Completament d’acord, mossèn.

Doncs, vés per on, el Vaticà ha fet arribar uns papers a mossèn Roy. I jo dic que són uns paperots amb poca gràcia. Fixeu-vos, per haver dit allò, li envien una amenaça d’excomu-nió. Com que m’agrada parlar clar, dic que aquesta reacció del Vaticà és molt exagerada, i molt fora del temps, mancada de comprensió i plena de prepotència.

Amb aquells paperots, mostra un cop més -la cúpula de

l’Església – una manca de sensibilitat. Que també la mostra en altres aspectes del nostre món. Per exemple, quan ataca les unions entre homosexuals. Sí, manca de sensibilitat i d’huma-nitat. Justament l’Església -igual que els governs- hauria de vetllar pel dret a la igualtat i a la dignitat de la persona, per la llibertat... sigui home o sigui dona. Uns drets que hauria de tenir tothom.

Ja fa temps que molts càrrecs de l’Església (“els de dalt”), ens maregen amb el dret canònic, amb normes, lleis, papers amunt i avall... I no és pas aquest el camí. Algun mo-ment vénen ganes de donar-me de baixa de l’empresa. Però, un cop calmat, penso que hi ha gent que no en té cap culpa, del desgavell: Rectors i vicaris de moltes parròquies (que són els manobres de l’empresa), i figures com un Casaldàliga. El bisbe Pere em reforça la fe quan tinc dubtes. I penso: Potser sí que hi ha alguna cosa al més enllà. Allà diuen que estarem tan bé, amor i alegria. I no hi deurà pas haver paperots.

Opinió F. Torres

Els tres consells

En certa ocasió en una cadena de TV van mantenir un tens debat sobre els més radicals problemes de la FE l’escriptor Fernando Sánchez Dragó, des d’una posició creient molt personal, però profundament cristiana, i l’ambaixador Puente Ojea des del més tancat, però noble, ateisme.

Hi hauria moltes coses per comen-tar en aquell debat, però no em vull es-tendre i només em detindré en la resposta que dóna Sánchez Dragó a la pregunta que li fa el presentador Jesús Quintero: Senyor Sánchez Dragó, què puc fer jo per no anar a l’infern?”. És la tòpica pregunta molt típica de l’agnòstic espanyol, ignora que per als creients aquest seria l’últim problema que ens plantejaríem perquè no en tenim prou amb no anar a l’infern sinó que ens preguntem que és el que Déu espera de nosaltres.

Sánchez Dragó accepta el repte i dóna la seva resposta, potser la més en-certada per al mitjà on es troben i per a la persona a qui va dirigida. Tres coses va dir Fernando: “La primera, seguir la veu de la consciència. La segona, estimar els demés com a tu mateix. I la tercera, fer les coses sense esperar el fruit." Sense fer cap judici, m’agrada que comenci fent referència a la consciència i no al

compliment extern de diferents precep-tes, sempre que tinguem molt clar de no confondre consciència amb conveniència per la seva semblança fonètica. Crec que la consciència és aquella veu que tots, creients i no creients portem dintre de la nostra ànima que ens avisa i a vegades també ens sol portar la contrària. Una veu que reconeix els nostres drets, però també les nostres obligacions. El segon consell no és menys important, perquè resumeix en una sola frase el més substancial de l’Evangeli: “Estimar els demés com ens estimem nosaltres mateixos”. El tercer consell potser és menys important teolò-gicament, però crec que té un gran pes psicològic i humà, donar valor a la feina ben feta més que al resultat econòmic, el prestigi i els aplaudiments.

Vistes així les coses, la mateixa dignitat té l’escombrillaire que l’Empe-rador, el sa que el malalt, el jove que el vell. Ser el que som apassionadament. Ser apassionadament jove quan se n'és, i entusiàsticament vell quan s’arriba a la vellesa. Fer i estimar el que t’agrada fer i si no pots fer el que t’agrada procurar estimar el que fas.

Al final acabo pensant que a l’infern hi anirà aquell que en aquest món ha con-vertit el seu cor en un altre infern.

Poesia Josep Maria Poblet

Déu ja viatjaen el bus

Déu es mostra omnipresentarreu del món i en el bus,

car del seu nom ja en fan úsels que el neguen, i altramentamb el mot: “probablement”deixen més d’un cor confús.Si el bus cau en un embús,a qui, viatger impacient,culparàs? Al conductor?o a la norma progressistafeta per conduir segur?O vomitaràs ta agror

contra el company Déu - turistaque viatja en bus, amb tu?

Jo vull confiar en Ellposin o no aquest cartell.

Els agnòstics no els entencquan diuen: “Probablement”

�� 603 - Divendres, 16-01-2009

Page 33: Celsona 603

Poesia Pere Espinal i Vila

Josep Augéi Closa

Molt estimat amicquantes i quantes vegadesens ho passàvem divertit

tot fent tocar les campanes.

Si mirem el temps passatsembla que no pot serquan tu eres ocupat

tot fent de ferrer.

Si en fem el comentarid’aquells temps importants

treballaves al Seminarifent servei als estudiants.

És del tot originall’obra bona que vares fer

a la Santa Església Catedralper fer de campaner.

Amb el bon procedimenthi treballaves amb il.lusió

tothom estava contentamb la teva actuació.

Han anat passant els anysfins que la vellesa ha arribat

érem tots dos companysen aquella obra de caritat.

Ja ha arribat el diaque tu ens has deixata la fi de la meva vida

Déu vulgui que ens trobem a l’eternitat.

Ara explicaré com se celebraven les festes de Nadal quan jo era petit

Les esperàvem amb gran il•lusió, perquè se celebra el naixement de Nostre Senyor.

Uns quants dies abans sortia el pri-mer programa de l’arribada dels Reis i deia que portéssim la carta a la bústia que era a la plaça Major, que el Patge les portaria als Reis, i que féssim bondat, “ja que si no en feu no us passaran res”.

La gent de pagès tenien relació amb la gent de Solsona, sabien que tenien un estable per posar els animals quan venien a mercat i un lloc per anar a dormir, ja que teníem l’habitació dels forasters a totes les cases.

Per agrair les festes grosses com Nadal regalaven un parell de pollastres. Uns quants dies abans de la cantada de galls feia gràcia de sentir·los.

Quan al migdia de la vigília es feia el repic de campanes, deien: “Ja toquen a matar pollastres”, és molt trist que a ells els matin per celebrar la festa. Estàvem del tot contents per fer cagar el tió, men-jar torrons i pollastre per dinar. La festa dels Sants Innocents era un bonic diver-timent, posar cues i enganyar la gent; s’hi feia moltes bromes i tips de riure.

Jo en tenia una mica d’idea, de fer bromes, vos en diré alguna:

El meu padrí era al cafè del Ros, vaig anar i li vaig dir: “Padrí correu que els machus es barallen”. S’aixecà i es va posar a corre cap a casa.

La gent li deia que què passava que anava tan ràpidament a casa, i ell respo-nia: “És que els machus es barallen!”. Ell arribà i els veié ben quiets, ja que estaven menjant.

Pere, m’heu enganyat, avui som els Sants Innocents! Va dir un renec m’ha enganyat, el Peret , té el posat de desgra-ciat i és del tot espavilat.

Cada dia anava a buscar la llet per es-morzar. En passar per la font de Sant Joan vaig posar un toll d’aigua, i en arribar a casa la mare va posar la munyidora al foc perquè la llet bullís. En veure que passa-va molta estona i no bullia va adonar·se que era aigua. “Per què ho has fet, això?” “Avui som els Sants innocents”. Es feien moltes bromes i era del tot divertit.

L’últim dia de l’any era el dia dels Nassos. Ens feien pensar que a la plaça hi trobaríem un Home que portava tants nassos com dies té l’any, però no ens deien quants dies faltaven per acabar l’any.

Explica la ràdio que ara que a molts pobles tenen un gegant amb un nas molt gros i el darrer dia de l’any el fan ballar amb cercavila pels carrers.

La cavalcada dels reis era molt boni-ca. Els Reis feien una arribada preciosa, amb la manera com repartien els regals i aquella animació tan gran que hi havia

Anàvem a rebre’ls pel portal del Pont i quan ells eren a visitar a la Catedral el Nen Jesús i la Mare de Déu del Claustre, nosaltres anàvem a casa a esperar que passessin pel nostre carrer per rebre els regals. En sortir de la catedral, els Reis passaven per tots els carrers de la ciutat amb gran solemnitat. Els paletes porta-ven unes escales i les posaven que arri-bessin al balcó del primer pis. Un patge hi pujava carregat de paquets a l’esquena. Quan els de la casa ja els tenien, el patge, entre els barrots del balcó ens deien que féssim bondat i ens donaven caramels. Mentre es feia el repartiment, els reis esperaven dalt dels cavalls i l’orquestra tocava música de Nadal.

El qui organitzava tot això era un botiguer de joguines que li deien el Mas-sana i tenia l’establiment a la casa on s’hi va fer la farmàcia el Rossendo Sarri.

En plegar aquesta tradició, els feien posar un plat amb gra i un pot d’aigua al balcó perquè els Reis passaven a la nit i trobaven gra per sopar els cavalls i aleshores deixaven les joguines.

La prosperitat ha canviat tant les coses que hem d’acceptar tal com ara es fa.

Ara veureu el que es feia 80 anys abans, que era del tot divertit. Amb la cagarada del tió, els Innocents, els pessebres, els reis i la gran solemnitat, passaven les festes de Nadal amb tota tranquill.litat.

Ens hauria afectat les il.lusions si no haguéssim menjat torrons i pollastre i si els Reis no haguessin portat res.

��603 - Divendres, 16-01-2009

Page 34: Celsona 603

Futbol Penya Barcelonista de Solsona i Comarca - La Junta

Sortida al Camp NouLa Penya Barcelonista de Solsona i Comar-

ca organitza una sortida a l'Estadi del Futbol Club Barcelona per presenciar el partit de lliga del cap de setmana del 7 i 8 de febrer:

FC BARCELONA – SPORTING DE GIJÓN

Els preus de les entrades són els següents:- Tribuna 1a i 2a graderia: .........................61 euros- Tribuna 3a graderia: ................................56 euros- Lateral 1a i 2a graderia: ......................... 46 euros- Lateral 3a graderia: ................................ 40 euros- Gol 1a i 2a graderia: ................................33 euros- Gol 3a graderia:.......................................26 euros- General: ...................................................18 euros

El preu del viatge és de 10 euros pels socis de la Penya Barcelonista, (majors de 8 anys), i de 20 euros pels no socis, (majors de 8 anys).

El Futbol Club Barcelona fa un 20% de des-compte als seus socis no abonats sobre el preu de les entrades. Per a més informació o inscripcions els divendres dies 16, 23 i 30 de gener, els tres divendres de 7 a 9 del vespre, al telèfon de la Penya Barcelonista 647625877, o al local de la Penya, els mateixos dies i horari. L ùltim dia per apuntar-s'hi és el divendres 30 de gener.

També podeu trobar més informació d aquesta sortida, i de tot el relacionat amb la Penya, com el fut-bol sala, plantilles, palmarès, notícies, imatges, fòrum etc. a la pàgina web de la Penya www.lapenya.cat

Futbol CF Solsona

Campionat de Catalunya de 1a Territorial - Grup 5

CF Solsona, 3EF Tàrrega, 0CF Solsona: Juanjo, Codina (Rodri), Freixes, Alcàzar, Obiols, Alarcón, Piera, Eliseu (Sànchez), Pep (Urrutia), Màrius (Cots) i Miki (Sabata). EF Tàrrega: Oliver, Rey, Porredon, Segura, Gutiérrez, Valls (Jonatan), Oliveres, Llorenç, Baiget, Caselles i Llorente.Àrbitre: Sr. Miquel Ângel Rico Reverte, correcte, sense complicacions. Va mostrar targetes grogues a Màrius (5’), Codina (67’) i Piera (75’), del Solsona, i a Caselles (9’), Rey (37’), Oliveres (50’), Segura (61’), Llorente (76’) i Gutiérrez (41’ i 80’), del Tàrrega.

Es continua escalant llocs en la classificació

Es va iniciar el partit guardant un minut de silenci per la mort sobtada d’un jugador cadet d’Hospitalet en un entre-nament.

S’inicia el partit amb fort ritme per ambdós equips, produint-se alguna brusquedat, que l’àrbitre talla, mostrant targetes grogues: A Màrius (5’) i Caselles (9’). Es juga amb velocitat i, en certs moments, precipitació.

Transcorria el minut 19 i Pep rep una pilota, en llançar-se una falta des de mig camp; combina amb Alarcon, la torna a Pep, que controla i aconsegueix gol (1 a 0).

Aquest gol posa nerviosos els visitants, que fins al mo-ment semblava que controlaven el joc amb força passades entre ells, però sense aprofundir. S’entra en minuts de joc brusc dels targuerins que l’àrbitre sanciona amb targetes grogues.

El començament de la segona part és de sortida en trom-ba dels visitants, amb constants atacs. El Solsona es defensa amb perillosos contraatacs, que són errats per Màrius (47’) i Pep (59’), després de bons passis de Freixes.

En el minut 64, una bona jugada d’atac del Tàrrega és resolta per Juanjo amb una bona estirada, evitant el gol, que podia haver canviat el decurs de l’encontre.

10 minuts més tard, Piera controla la pilota, passa sobre Pep, que s’interna amb velocitat, creuant la pilota i fent inútil l’estirada del porter visitant. És el 2 a 0.

A partir d’aquí el Tàrrega es desanima, lluita, però veu que ho té molt difícil. A més, en el minut 77, es produeix una falta sobre Pep. La falta, la llança Freixes sobre porteria, se li escapa la pilota al porter i Cots aprofita per a obtenir el 3 a 0 definitiu.

Amb aquesta victòria els solsonins van assentant-se en la part tranquil·la classificatòria, esperant bons resultats dels ajornaments i esperant col·locar-se en llocs capdavanters.

Es porta una sèrie de 7 partits jugats, 7 victòries, per tant 21 punts aconseguits, amb 20 gols a favor i cap en contra. Això ja ho tenim, ningú no ens ho pot treure.

Propera jornadaCampionat de Catalunya de 1a Territorial - Grup 5- Diumenge, 18 de gener de 2009, a les 4 de la tarda, al Camp

Municipal d’Esports: CF SOLSONA & CF LINYOLA

Veniu a animar els nostres jugadors !!!! De ben segur que gaudireu d’un bon partit !!!!

�� 603 - Divendres, 16-01-2009

Page 35: Celsona 603

Futbol CF Solsona

Infantils

CF Solsona, 10Súria, 1

Golejada!Els blaus van començar molt despistats i

al min.8 l’àrbitre ens xiula cessió al porter a la nostra àrea, però els suriencs van desaprofitar aquesta clara ocasió només començar gràcies a la bona aturada de Roman. A partir d’aquí ple domini dels locals i ja en el min.12 l’Alejandro, amb un gran xut i la col·laboració del pal, va fer el primer. Però els de Súria, en un ràpid contraatac, varen aconseguir l’empat. Els locals a partir de l’empat es van posar les piles i al min.16 Guillem, amb un gran xut des de la banda esquerra, va fer el 2 a 1 i seguidament el golejador Abde -després d’aprofitar un rebuig del porter- va fer pujar el tercer al marcador. Seguia l’atac dels blaus i en un còrner molt ben llançat per l’Aleix, l’Àngel rematava de cap aconseguint el quart. El joc només se situava a l’àrea del Súria i just abans d’acabar el primer temps Àngel feia el següent, enganyant molt bé el porter, i Abde feia el 6 a 1 abans de marxar al descans.

La segona part va començar com havia acabat la primera, amb gols dels solsonins. Al min.4 Guillem feia gol després d’aprofitar un error del porter i dos minuts més tard Valverde fa una magnífica passada a l’Àlex Solé que marca el 8 a 1; i Abde tornava a marcar poc després fent el 9 a 1. A partir d’aquí, control total dels locals. Ja al minut 30 David Solé marcava el definitiu 10 a 1. S’ha d’assenyalar que l’equip rival només disposava de 10 jugadors, ja que en tenia tres de sancionats, com també el seu entrenador, per mala conducta.

Alejandro va obrir el camí cap a la victòria

Alevins

Castellgalí, 3CF Solsona, 11Pelegrina, Cots, Carles, Mihai, Marcel, Víctor, Roger, Milton, Kevin (2), Xavi (3) i Nil (3). També: Colell, Ramon, Albert, Ricard (3) i Genís.

Golejada per començar l’any

El partit va començar molt plàcid per als escapolats, ja que només quan es portaven 5 minuts de joc ja s’havien avançat en el marca-dor per 0 a 2. Amb el marcador a fa-vor en només cinc minuts el Solsona va poder jugar molt més tranquil, i anava creant perill a la porteria rival fins que en la mitja part havia aconseguit una diferència de 0 a 6 gols favorable als blaus.

La segona part el Solsona va sortir a intentar jugar la pilota en tot moment i a fer el més difícil de tot, intentar portar en tot moment el control del joc, jugant amb passa-des curtes i amb moltes ajudes constants. Fruit d’això es van fallar algunes passades en zones complicades que ens van costar algun gol, però que de ben segur que intentant jugar així s’aprèn a jugar a futbol i cal aprendre dels errors en la posada en pràctica als partits de tot allò treballat durant la setmana. Al final del partit es va arribar amb el marcador favorable als visitants per un abultat 3 a 11, tot i que haurien pogut ser molts més gols.

Bona actuació d’en David Pelegrina

Clara superioritat dels blaugranes

Derrota molt clara davant d’un molt bon equip com el Santpedor, amb nens que tocaven molt bé la pilota i que sabien jugar molt bé al futbol. Tot i així vàrem començar el partit aguantant força bé l’embranzida local encara que no creàvem ocasions, però tampoc no passàvem penú-ries en defensa, fins que vàrem encaixar el primer gol. A partir d’aquí el segon gol, que va ser una errada garrafal de l ‘àrbitre: Quan va xiular, nosaltres vàrem quedar parats, però els de Santpedor van continuar la jugada i van donar per vàlid el gol.

A partir d’aquí ja no vàrem existir. Els blaus van fer tot el que van poder per suportar la tromba de joc dels blaugranes. Només esporàdicament al final del matx vam poder arribar en alguna ocasió a la porteria defensada pel Santpedor. El

Benjamí “B”

Santpedor, 16 - CF Solsona “B”, 0

resultat final va ser de 16-0.La setmana vinent ens visita el Paidos,

equip situat a la part baixa de la classifi-

cació, com nosaltres, i de ben segur que diumenge a les 12h es veurà un partit molt disputat per uns i altres.

Santpedor- Solsona

��603 - Divendres, 16-01-2009

Page 36: Celsona 603

Futbol CE Arrels

El derbi local es va decantar per part nostra merescuda-ment, ja que vam saber jugar i contrarestar el joc del Solsona, un bon equip en alça i amb bons jugadors. L’Arrels va sortir al camp a intentar aconseguir els tres punts sense mirar el rival que teníem davant, ja que estàvem necessitats de punts el que era inevitable. Els jugadors de l’Arrels van interpretar el partit fenomenalment, cedint la pilota al Solsona i pressionant al seu capità pel qual creiem que passaven totes les pilotes del Solsona que finalitzava les jucades en el seu jugador número 15. La resta corria de part nostra. El partit va començar amb ocasions per les dues bandes. El Solsona controlava enmig del camp i nosaltres sortíem a la contra. Al minut 16 un jugador del Solsona toca la pilota amb la mà dintre de l’àrea. L’àrbitre interpreta penal, que Oriol, amb sang freda, transforma. El marcador: 1 a 0. Quatre minuts més tard el seu jugador número 15 se’n va per banda, i amb una contra sorprenent a la defensa de l’Arrels, i marca un gran gol: 1 a 1. 10 minuts després una gran jugada de l’Arrels, en la qual intervenen 5 jugadors, acaba amb un gran gol, demostrant que juguen tots a la una: 2 a 1. A partir d’aquí tenim una oportunitat clarissíma, sols davant del porter, que no sabem materialitzar. El Solsona contraresta amb una altra ocasió, no menys clara, que el nostre porter Marc, superbi, para fins a 3 remats a “dojo” demostrant qui és el millor porter del futbol base del poble sense desmerèixer la gran actuació del porter del Solsona. Així vam marxar al descans amb ocasions per una banda i l’altra.

La segona part consistia a intentar reforçar la defensa i deixar que el Solsona aguantés la pilota al seu camp però al minut 5 un contratemps: Isidre, un puntal a la defensa de l’Arrels, es lesiona. Això ens trastoca els plans, però al minut 22 Moncu, amb una gran jugada personal marxa per banda de dos contraris, centra i Palla, fenomenal en tot el partit, marca l'1 a 3. Tot semblava que estava sentenciat: el Solsona tocat i l’Arrels crescut. Però en el moment que millor teníem el partit un descuit defensiu fa que el Solsona ens marqui el 3 a 2, el que fa que el partit torni a canvia. El Solsona creix, a nosaltres ens ve la por. El Solsona apreta i nosaltres ens fem enrere i no sabem treure la pilota de darrera. El Solsona entrava en perill i amb un centre a l’àrea un jugador del Solsona salta amb el nostre porter i mentre uns ho interpreten com una falta al porter, els altres no, i l’àrbitre no xiula res.Eel porter queda lesionat i un

jugador de l’Arrels intenta treure la pilota i no pot, és el 3 a 3. Un empat que com el penal és molt clar per a un i aquesta falta no existeix per als altres. Als jugadors de l’Arrels els passen pel cap partits passats que amb el resultat a favor acabem perdent o empatant. Però quan pitjor estàvem, un còrner amb un refús és caçat per Moncu, que trenca literalment la xarxa desprès de tocar el pal. Això fa que els jugador i els seguidors de l’Arrels explotin d’alegria, ja que marxaven els fantasmes del passat i guanyant sempre i perdent o empatant als últims minuts. Però encara quedaven 5 minuts i el Solsona no es donava per vençut i seguia apretant i intentant empatar el partit. Però el millor del partit va arribar a 2 minuts del final i va ser de part de l’Arrels quan Moncu rep una pilota al mig del camp s'allunya d’un jugador i des de gairebé el mig del camp veu el porter del Solsona adelantat i el bat a pilota creuada. Això ens dóna una gran victòria que necessitàvem i per a nosaltres merescuda. Que cada persona que va veure el partit l'interpreti com vulgui.

Vostès van veure el partit? Van veure els dos equips? Què dirien si poguéssim formar un sol equip?, seríem un equip de la meitat de la taula o ocuparíem un lloc a prop o davant del Gironella? Per favor, senyors, poseu·vos les piles pel bé del futbol base.

Claus del partit: les urpes i el bon fer dels jugadors de l’Ar-rels.A destacar: a tots els jugadors de l’Arrels, el partidàs de Marc amb un Moncu pletòric amb Palla i Jorge al mig del camp amb un Besora cada vegada mes confiat amb l'equip.

PD: aquesta crònica és vista des del punt de vista d’un segui-dor de l’Arrels. Espero no molestar ningú. Felicitem tots els jugadors que van sortir al camp del Solsona i del C.E Arrels que ens van donar una tarda de futbol, entrega i emocions. Gràcies, senyors!!!

Juvenils

CE Arrels, 5 - Solsona, 3Jugadors: Marc, Isidre, Xavi, Ramón, Oscar, Besora, Palla, Jorge, Sergi, Moncu, Oriol, Yum, Cambre, Pere i Mimoune.

El derbi local és per a l’Arrels

Calendari CE ArrelsDescans Hora CE Arrels BenjamíDis, 17 15.00 CF Valls de Torruella - CE Arrels Aleví F7 Dis, 17 11.00 CE Arrels Aleví – CD MoiàDg, 18 10.30 CE Arrels Inf. – CE St .Llorenç de MorunysDis, 17 16.00 CE Súria - CE Arrels Cadet “B”Dg, 18 10.15 CE Berga - CE Arrels Cadet “A”Dis, 17 12.00 Cal Rosal - CE Arrels JuvenilDg. 18 18.30 CE Arrels Sènior – UD Gardeny

�� 603 - Divendres, 16-01-2009

Page 37: Celsona 603

Futbol CE Arrels

Aleví segona divisió - Grup: 32 (10-1-09)

FC Artés, 0 - CE Arrels, 2Marc Sala, Josep M Duró, Albert Manyoses, Marc Pallaruelo, Miquel Serra, Oriol Palou, Arnau Juanco, Lleïr Moreno, Livian Castillo, Eduard Torra, Miquel Pujol, Marouane Hajji.

Gran victòria al camp del líderSota una pluja intensa a la primera part, l’aleví de l’Arrels

va disputar dissabte el que possiblement ha estat el millor partit de la temporada.

A la mitja part, l’equip solsoní ja guanyava per 0 a 2, amb dos grans gols del Lleïr, amb grans assistències del M. Pujol i el Marouane. Tots els jugadors de l’Arrels van completar un partit perfecte. Cal destacar la tornada de l’Albert Manyoses després de la seva lesió, donant una gran seguretat a la defensa.

Durant tota la segona part, l’Arrels, va saber mantenir el resultat mitjançant un gran joc i un gran sacrifici per part de tots el jugadors i amb oportunitats per augmentar la diferència al mar-cador.

Moralment és una victòria molt important, ja que guanyar a casa del líder, un equip que no havia perdut cap partit fins aleshores, reflecteix que l’aleví de l’Arrels pot guanyar a qualsevol equip de la categoria.

Cadet Arrels “A” i “B”1a Divisió - Grup: 9 - Jornada 14 (11-1-09)

Arrels“A”, 0Marianao Poblet, 3Xavi, Oliva, Ramon, Raul, David, Murcia, Andreu, Eric, Vidal, Robert i Nourdin. També Bajona i Remí.

L’Arrels fa patir al líderEl cadet “A” de l’Arrels va jugar davant del

Marianao Poblet de Sant Boi, líder que porta tots els partits guanyats i un d'empatat. Els verds van plantar cara en tot moment i fins i tot haurien pogut obtenir algun resultat positiu. La primera part va acabar 0 a 1 amb un bon gol de falta visitant, tot i que l’Arrels hau-ria pogut marcar algun gol amb ocasions de Robert, Oliva i Nourdin. A la segona meitat el Marianao va dominar més però tot i això li va costar sentenciar el partit. Fins a 10 minuts per al final, no van poder mar-car i finalitzar un gran partit que va acabar 0 a 3.

Segona Territorial - Grup:13

Artesa de Lleida, 8Arrels, 2Espelt, Ahmed, Màrquez, Jordi, De Manuel, David, Antonio, Xavi, Alin, Àlex, Soufi. També: Andrei. Gols: David, Àlex.

Mal inici d’anyEl descans nadalenc sembla no haver servit per

a gran cosa. L’Arrels encaixa un dur correctiu al camp d’un rival teòricament assequible. El partit va comen-çar malament, amb els locals dominant i decidits a re-soldre per la via ràpida, mentre els jugadors de l’Arrels tenien dificultats per adaptar-se a un terreny de joc que, tot i ser de gespa natural, estava molt malament degut a la pluja caiguda durant tota la setmana. Amb tres xuts de lluny i una mica de fortuna, als 20 minuts el marcador ja reflectia un 3-0 que deixava poques esperances. L’Arrels, però, finalment havia aconseguit situar-se sobre el camp i, fins el descans, va disputar els seus millors minuts, aconseguint desfer-se del domini local i, en un rebuig, David engaltava un fort xut que posava el 3-1. Poc després es va disposar d’alguna altra ocasió per seguir retallant distàncies, però van ser els locals qui, pràcticament en el temps afegit, van marcar el seu quart gol. A la represa, l’Artesa no va deixar cap marge per a la sorpresa. Quatre gols més en els primers vint minuts van acabar de matar el partit. A partir d’aquí, els locals van afluixar una mica el ritme, si bé van disposar d’ocasions suficients com per haver aconseguit un resultat força més contundent. Per part de l’Arrels, molt poca cosa a destacar, únicament el segon gol, quan l’Àlex culmina la millor jugada d’atac del seu equip en tot el període. El proper diumenge, a les 18:30, es rep el Gardeny en el partit que tanca la primera volta.

2a Divisió, Grup: 25 - Jornada 12

Arrels “B”, 1Fruitosenc “B”, 1Magí, Moha, Remí, Alí, Comelles, Ferran, Bernat, Marc, Toni, Bauti i Reig. També Nagim, Marc M. i Guilli.

Empat justDuel de “B” entre Arrels i Fruitosenc que va acabar

amb empat a 1. El Fruitosenc es va avançar al marcador en un còrner però Nagim de cap empatava el matx i deixava el partit amb taules.

La setmana vinent el “B” juga a Súria, rival directe a la classificació i l’”A” a Berga, camp complicat però possible de guanyar. Sort!!

��603 - Divendres, 16-01-2009

Page 38: Celsona 603

El Bar Castell guanya la Supercopa de la comarcal El torneig organitzat pel Consell Comarcal enfrontà els tres primers classificats

de la lliga comarcal de la temporada passada i el segon classificat de les 12 hores

El Bar Castell guanya l’edició d’enguany de la Supercopa Comarcal. El torneig es va disputar el passat 3 de gener a la tarda al pavelló municipal d’esports de Solsona.

Els equips participants varen ser el Bar Castell, el Cla-riana de Cardener, Excavacions J. Ribera i el Solsona. Tots ells procedents de la Lliga Comarcal del Solsonès, que organitza el Consell Comarcal del Solsonès.

La novetat d’engany va ser la participació de quatre equips: el primer, el segon i el tercer classificats de la lliga comarcal temporada 07·08 i el primer classificat de les 12 h de la temporada passada. Com que hi va haver coincidència entre el primer classificat dels dos campionats, es va donar l’opció al segon classificat de les 12 h.

El campió de l’esmentat campionat va ser el Bar Cas-tell i el segon classificat l’equip Clariana de Cardener. Joan Solà, conseller comarcal d’esports, que va fer el lliurament de guardons, destacà “el gran nivell d’esportivitat entre tots els participants al torneig”. El segon classificat, Clariana de Cardener

Joan Solà, conseller comarcal d’esports, lliurant el guardó al primer classificat

El campió de la Supercopa de la Comarcal, el Bar Castell

C. Castell, 8Solsona973 48 00 78

Futbol Sala Servei de Premsa del Consell Comarcal del Solsonès

�� 603 - Divendres, 16-01-2009

Page 39: Celsona 603

Futbol Sala Castellar de la Ribera

1a divisió territorial Campionat de Lliga 08/09 Grup 5 - Jornada 14

Borges, 0 - Castellar de la Ribera, 7Manel, Santi(2), Jordi(1), Pep(3) i Albert(1). També Eduard, Marc, Sam i Carles

El líder es llueix al camp del tercer classificat

En l’últim partit jugat, els de Castellar havien patit de valent per derrotar el Vinaixa, equip de la zona baixa de la taula. La gran actuació del Carles sota els pals i l’oportunisme de l’Albert van salvar els tres punts en un dia on semblava que la pilota no volia entrar mai. Ara bé, el partit al camp del Borges va ser totalment diferent. El fet que es tractés del tercer equip a la taula classificatòria va fer que els de Castellar sortissin molt motivats. La intenció de l’equip era donar un cop d’autoritat a la lliga. No cal dir, doncs, que es va aconseguir sobradament. En la primera part els de Borges van cedir totalment la possessió de la pilota als visitants. En els primers minuts ja van arribar les primeres ocasions de gol, amb un parell de pals inclosos. No va ser fins al minut 10 quan el Jordi trencava la defensa per la banda i en fer la passada de la mort, provocava que un defensa local marqués en pròpia porta. El segon gol arribaria després d’un contraatac assistit per l’Albert i finalitzat pel Pep. Amb 0 a 2 es va arribar al descans. En el començament de la segona part, sense temps per possible reacció, el Jordi lluitava una pilota que semblava perduda i servia en safata el 0 a 3. A partir d’aquí els locals no van tenir més remei que obrir les línies i pressionar a tota la pista. Els de Castellar, ben prepa-rats tàcticament, van trencar una vegada i una altra la pressió que intentava fer el Borges. Així va arribar el quart, obra del Santi, després d’una esplèndida jugada de sortida de pressió. Fruit de la desesperació, el porter local tocava la pilota fora de l’àrea amb les mans i s’expulsava. Els de Castellar aprofitaven l’oportunitat per marcar el cinquè. El sisè el va marcar Albert, aquest gol feia justícia al bon partit del petit!. El setè, obra del Santi, tancava el compte golejador. A falta d’un partit per acabar la primera volta, els nois del Solsonès només han cedit un empat. Tot i això no es pot abaixar la guàrdia, perquè queda molta lliga per endavant. Ànims i no afluixeu!!

CASA FORAEquip J G E P G E P GF GC PuntsCast. de la Ribera “B” 14 6 1 0 7 0 0 55 15 40Seu d’urgell CF. Sala “A” 14 3 0 3 8 0 0 63 42 33Font-Almagrafic F.S ASS “A” 14 3 2 1 4 3 1 49 32 26Borges, FS “B” 13 3 1 1 5 1 2 44 34 26Balaguer, CFS “B” 14 2 1 2 5 2 2 36 30 24Tremp CF Sala “A” 14 4 1 2 2 2 3 32 32 21Trumes Surit FS Cervera “A” 13 1 1 4 5 1 1 33 35 20Puiggròs CFS “A” 14 4 0 3 1 3 3 32 34 18Navès Club Futbol Sala “A” 14 2 3 2 2 2 3 30 33 17Sant Guim El Pastoret “A” 14 2 1 4 3 1 3 31 35 17Mollerussa FS “A” 14 4 0 4 1 1 4 34 41 16Torreserona, CF Sala “A” 13 4 2 3 0 0 4 41 51 14Alpicat F. Cf.sala “A” 14 2 1 4 2 0 5 44 62 13Els Alamus CE “A” 14 2 0 6 2 0 4 34 45 12Vinaixa FS “A” 14 3 1 4 0 1 5 33 40 11Almenar, FS “A” 13 0 2 5 1 0 5 28 58 5

Futbol Sala Servei de Premsa del Consell Comarcal del Solsonès

Jornada 14 - 10 i 11 de generCastellar de la Ribera – Guixers......................................... 2-3Olius – Clariana de Cardener ............................ Partit AjornatSolsona – Clínica Vet. “El Solsonès” .................................5-4Bar Castell - Sant Llorenç de Morunys ..............................8-4Lladurs Sputnik – Ardèvol ................................ Partit AjornatLlobera – L’Auba Freixinet ................................................. 2-1Sant Climenç – Exc. J. Ribera ............................................ 3-1Montmajor - Expert Rafart Navès ...................................... 2-2

Classificació General PJ PG PE PP GF GC PUNTSLlobera 14 14 - - 63 22 42Guixers 14 11 - 3 89 38 33Castellar de la Ribera 14 8 2 4 57 29 26Bar Castell 14 8 1 5 54 41 25Clariana de Cardener 13 8 1 4 39 22 25Solsona 13 7 2 4 47 30 23Excavacions J. Ribera 14 6 2 6 63 48 20Clínica Vet. “El Solsonès” 14 6 1 7 43 53 19Sant Llorenç de Morunys 14 6 - 8 56 67 18Sant Climenç 13 6 - 7 44 32 18Lladurs Sputnik 13 5 2 6 42 56 17L’Auba Freixinet 13 4 1 8 31 37 13Montmajor 14 3 2 9 33 72 11Ardèvol 13 3 1 9 32 59 10Expert Rafart Navès 13 1 5 7 28 50 8Olius 13 1 2 10 35 75 5

Màxims Golejadors Equip Golejador GolsGuixers ......................................David Serra ....................... 30Excavacions J.Ribera ................Xavi Cazorla ..................... 23Guixers ......................................Eduard Tripiana .................19Bar Castell ................................David Albareda ..................18Bar Castell ................................Carles Pisa .........................16Llobera ......................................Marc Malé..........................16

Partits Ajornats Jornada 11 - 29 i 30 de novembreL’Auba Freixinet – Solsona IONEL(dijous 22 de gener, a les 22.00h al pavelló)

Jornada 13Expert Rafart Navès – Sant Climenç

Jornada 14Olius – Clariana de CardenerLladurs Sputnik – Ardèvol

Jornada 15 - 17 i 18 de gener- Olius - Castellar de la Ribera FELICES- Clariana de Cardener – Solsona FELICES (Diumenge 18, a les 11.30h al Pavelló) - St. Llorenç de Morunys – Clínica Vet. El Solsonès ADRIà- Lladurs Sputnik - Bar Castell ADRIà- Ardèvol – Llobera MORENO- L’Auba Freixinet – Sant Climenç MORENO- Exc. J. Ribera – Montmajor MORENO- Guixers – Navès FELICES (Diumenge 18, a les 12.30h al Pavelló)

��603 - Divendres, 16-01-2009

Page 40: Celsona 603

Futbol Sala CECR Cambrils

Errors propis, errors arbitrals i un gran equip derroten el Cambrils

Aquest passat dissabte el Cambrils va caure novament derrotat a casa, aquest cop per un gran equip, l’A. E. J. Riera de Cornellà, un equip amb una qualitat impressionant i claríssim aspirant a pujar a Nacional B. El que més greu sap és que: el Cambrils, amb errors per manca de concentració, i els àrbitres, amb errors molt greus, els van facilitar massa la feina.

La primera part va estar molt igualada i ambdós equips van tenir les mateixes ocasions (fins i tot potser alguna més el Cambrils), només una diferència: els visitants en van marcar tres i nosaltres un. Un d’aquests, de penal injust (la falta era fora de l’àrea), per contra un penal “de llibre” a Jesús no el van veure. Però tampoc no cal culpar els àrbitres, els altres dos ens els fan per no estar atents i no seguir la marca, i com sempre vam “fer internacional” al porter visitant.

A la segona part el Cambrils va pujar línies de pressió (error del míster) i els visitants, amb un gran “joc de quatre”, van fulminar el partit en cinc minuts, amb una gran velocitat de pilota i una implicació col·lectiva brutal. El Cambrils no va defallir i va lluitar fins al final, i va tornar a marcar a manca de quatre minuts pel final.

Aquest partit segurament no era de la “nostra lliga” però no es poden deixar passar més oportunitats. La setmana vinent visitem la complicada pista de l’Altafulla, equip que encara no ha perdut com a local. Serà el dissabte a les sis de la tarda. Esperem tornar amb tres punts.

Resultats Jornada 14Montsant FS ......................... 6 ..3 .....Gelida Industrial FSSant Vicenç, FS .................... 3 ..2 .....Matadepera, ABMaristes Guerin ................... 0 ..4 .....Sant Sadurní FSSant Julià, CE....................... 5 ..4 .....Altafulla, FSBelafer Gruas Cabo Fraga ... 6 ..2 .....Montseny, CECECR Cambrils ................... 2 ..5 .....AEJ RieraCornellà FS .......................... 8 ..3 .....Santo Ángel CCR/A ECapellades CFS .................... 7 ..5 .....Gimnàstic de Tarragona

Territorial Catalana Sala - Grup II - Temporada 2008/09 – Jornada 11

CECR Cambrils, 2 - AEJ Riera, 5Dani, Guàrdia, Sabata, Pau, Obiols, Hazel, Carles, Jesús (2), kata.

CLASSIFICACIÓEQUIP J G E P GF GC DG PUNTSRiera, AEJ 14 10 2 2 56 36 +20 32Sant Vicenç FS 14 9 2 3 68 38 +30 29Sant Sadurní FS 14 9 2 3 54 37 +17 29Matadepera, AB 14 9 1 4 72 51 +21 28Montseny CE 14 7 4 3 62 49 +13 25Montsant, FS 14 7 2 5 58 45 +13 23Capellades CFS 14 7 2 5 69 67 +2 23Altafulla FS 14 6 2 6 58 56 +2 20Sant Julià, CE 14 4 5 5 47 53 -6 17Belafer-gruas Cabo Fraga 13 5 1 7 54 61 -7 16Maristes Guerin 14 4 1 9 31 67 -36 13Cornellà, CFS 13 4 1 8 48 49 -1 13Cambrils CECR 13 4 0 9 39 49 -10 12Gelida Industrial, FS 13 3 2 8 35 47 -12 11Santo Ángel CCR/A E 13 3 2 8 56 81 -25 11Gimnàstic de Tarragona 13 3 1 9 47 67 -20 10

Activitats Centre Excursionista del Solsonès

PESSEBRE AL PADRÓ DELS QUATRE BATLLES:7 de febrer.

SORTIDA PER VEURE PETJADES D’ANIMALS A LA NEU. (Conjuntament amb el Grup de Natura del CEL). Sortida a les 3 de la tarda de la Freixera. 14 i 15 de març.

SORTIDA A ANDORRA-CAP DE SETMANA A LA NEU. Marxarem dissabte a la tarda, ens quedarem a dormir al Casal St. Serni a Canillo. Diumenge al matí sortida a la neu amb raquetes a la Vall d’Incles.

ESQUÍ DE MUNTANYA:- 25 gener- PIC BONY MANYER per Meranges- 7/8febrer - EL TURBÓN- 28 febrer /1 de març - ESQUIADA RETRO ALS RASOS

DE PEGUERA

Notes 1r trimestre:- Per comprar tiquets amb descompte al Port del

Comte ho heu de fer amb el carnet de soci.- Els que us vulgueu treure la targeta de Federat, heu

de passar abans pel local del CES per fer efectiu l’import, que trobareu a les pàgines centrals. Re-cordeu que per les modalitats sub-14 i sub-17 ens fa falta el número de la targeta sanitària.

- L’Assemblea Ordinària de socis serà el dissabte dia 31 de gener de 2009.

ACTIVITATS PREVISTES 1r TRIMESTRE DE 2009

- 14/15 març - TRISTAINA-THOUMASSET- 29 març - BASTIMENTS-BASSIBÉ-PIC DE LA

DONA

�0 603 - Divendres, 16-01-2009

Page 41: Celsona 603

Futbol Sala La Penya

Resultats JIP Prats de Rei ...................... Esplugues Sp. CFS. ............ 3-3CFS Ciutat de Berga .............. Can Tito Vilanova Camí .... 5-3Vila-seca FS ........................... Pallejà FS ...........................6-2Salou FS ................................. P Blaugrana Castelldefels .. 5-5Esparreguera CFS ............... PB Solsona ........................ 1-2Tàrrega FS.............................. Bar mi Casa FSCE .............0-5St. Andreu de la Barca CFS ... Casa Alcalà CFS ................4-4Balaguer CFS ......................... Lametlla de Merola CE......3-6

ClassificacionsEquip PJ PG PE PP GF GC DIF PTSBar mi Casa FSCE 14 13 1 0 73 25 48 40Vila-Seca FS 14 9 1 4 65 48 17 28PB Solsona 14 9 1 4 42 40 2 28Esplugues SP CFS 13 7 2 4 56 47 9 23St. Andreu de la Barca CFS 14 6 4 4 53 53 0 22Esparreguera CFS 14 6 3 5 52 47 5 21Can Tito Vilanova Camí 13 6 2 5 60 49 11 20JIP Prats de Rei 14 6 2 6 53 55 -2 20Pallejà FS 14 6 2 6 50 58 -8 20L'ametlla de Merola CE 13 5 3 5 46 46 0 18Casa Alcalà CFS 13 5 2 6 44 43 1 17Tàrrega FS 13 5 1 7 44 46 -2 16Salou FS 13 2 4 7 45 56 -11 10Balaguer CFS 13 2 3 8 43 60 -17 9CFS Ciutat de Berga 14 2 2 10 40 59 -19 8P. Blaugrana Castelldefels 13 2 1 10 36 70 -34 7

Sènior Masculí 1a Nacional BCampionat de Lliga 08/09 - Grup 2 - Jornada: 14

Esparreguera, 1La Penya, 2Seuba, Ubi, Xero, Ivan Mujal, Joan (cinc inicial) Alsina, Ricard, Quique, Ritort, Vicenç i Mangas. Gols: Ritort (minut 6) i Xero (minut 10)

Ritort i Xero silencien el Castell d’Esparreguera

En un partit esplèndid, la Penya manté el pols amb el Vilaseca per la Segona posició de la lliga.

El Solsona comença el 2009 aprovant amb bona nota l’única assignatura que li quedava pendent en el curs 2008: guanyar a domicili.

El partit a Esparreguera, cinquè classificat, és d’aquells enfrontaments que serveix per calibrar el potencial i les aspi-racions reals de l’equip solsoní en la seva millor temporada. L’oportunitat era única per demostrar i, sobretot, demostrar-se, a si mateixos, que el fet d’ocupar les primeres posicions de la competició no és fruit de la casualitat sinó el resultat d’una feina ben feta.

El partit va començar trepidant. L’Esparreguera i la Penya van saltar-se els minuts de tempteig i des del primer instant van anar a buscar la porteria rival. El ritme elevat de la pilota dificultava la tasca defensiva d’ambdós equips i feia exercitar els porters més del que seria habitual en el primer tram del partit. En aquest context, no hi havia, doncs, un dominador clar i el gol era tan sols qüestió de temps. D’aquesta manera Ritort inaugurava el marcador en el minut nou de joc amb un gol esplèndid: després d’acomodar-se la pilota amb el peu es-querre, recollint una passada elevada de Ricard, engaltava un potent xut amb el peu dret que deixava glaçat el porter local i avançava els visitants al marcador.

El gol aconseguit no va canviar la dinàmica del partit i tres minuts després, l’Esparreguera aconseguia l’empat mitjan-çant un xut llunyà que, passant entremig dels jugadors, entrava a la porteria defensada per Seuba.

L’empat a gols duraria poca estona. Un parell de minuts després de l’empat, i en una jugada assajada de còrner, Vicenç servia una pilota al segon pal que Xero, sense deixar-la caure a terra, l’empalmava executant una volea perfecta que feia que l’esfèrica entrés com un obús a l’escaire dret de la porteria local, col·locant l’1 a 2 a l’electrònic del Castell mitjançant un autèntic golàs.

Amb l’1 a 2 al marcador van arribar els millors moments de la Penya. L’Esparreguera va pujar, encara una mica més, el ritme de pilota i sobretot la pressió defensiva quan no dominava l’esfèrica i la Penya, en aquesta situació de partit, mantenia la possessió de la pilota amb molt criteri i fins i tot era capaç de crear ocasions de gol per ampliar l’avantatge (un pal d’Ivan Mujal i un u contra u de Quique amb el porter).

D’aquesta manera s’arribava al descans.En la segona meitat el partit va seguir el mateix guió

encara que la Penya va fer un passet endarrere, fet que van aprofitar els locals per dominar una mica més el joc i crear nombroses jugades de perill avortades, una i altra vegada, per

un esplèndid Seuba i una concentrada defensa.De tota manera la Penya sortia una i altra vegada a la

contra amb perill i també disposava de claríssimes ocasions per aconseguir un major avantatge en el marcador. Les més clares, un altre u contra u de Quique amb el porter i dos doble penals desaprofitats per Ubi.

Amb tot, però, el resultat no es va moure i la Penya va aconseguir endur-se els tres punts en un pavelló, el del Castell, on aquesta temporada només hi havia guanyat l’Esplugues.

La propera setmana els solsonins reben la visita del Tàrrega, amb el qual tancaran una primera volta molt posi-tiva que cal tancar amb victòria, tot i saber que és un equip complicat.

Equip patrocinat per: LA XURRE, PROSETEL 95, ESTACIÓ DE SERVEI SETELSIS I EXPERT RAFART

Fondistes Club Fondistes del Solsonès-Prosetel

Pròximes curses:Gener18, Mitja Marató de Terrassa18, Cursa dels 2 Turons Moià, 10 km

Febrer1, Cursa de l’Oli Borges Blanques 10 km.8, Mitja Marató de Barcelona15, Cursa de Puigverd 10 km.

�1603 - Divendres, 16-01-2009

Page 42: Celsona 603

Bàsquet CB Solsona

Mini Masculí 10/01/2009

Busk’m Artés A, 88CB Solsona, 61 Entrenador: Àngel Jorba i Ballesta

Inici de segona volta al nivell B1, ara toca suar

Primer partit en nova categoria i primera derrota. Aquesta segona volta juguem en la categoria B1, categoria en la qual els partits seran més disputats i en la qual els nostres jugadors s’hauran d’esforçar per fer·ho bé, ja que no hi haurà cap partit fàcil, com sí que ens va passar en la primera volta. Per altra banda, als nostres jugadors els anirà molt bé jugar en aquesta categoria, els ajudarà a créixer com a jugadors de bàsquet.

El partit va començar amb un clar avantatge per l’Artés, perdent el Solsona els quatre primers parcials. Els nostres juga-dors encara no s’havien despertat, es jugava a un ritme baix i amb manca de concentració. Va ser necessari arribar al cinquè període perquè els nostres jugadors guanyessin un parcial, i es despertessin. En els quatre parcials de la segona part va haver·hi més intensitat en la defensa i més encert en l’atac.

L’Artés va saber jugar bé la seva superioritat a sota de la cistella, ens van agafar molts rebots i van fer moltes cistelles fàcils. Crec que aquest fet, juntament amb un inici molt relaxat dels nostres jugadors va fer que la derrota fos tant àmplia.

Un punt a favor dels nostres jugadors és que molts d’ells es van atrevir a tirar quan tenien posicions clares, la llàstima va ser que no va haver·hi gaire encert.

En aquest partit ens va faltar el Marc, que va jugar amb el Pre·Infantil, però en canvi va tornar a jugar amb l'equip el Fran, jugador segur i que garanteix bon joc i criteri. També vull agrair al Noé Vendrells que vingués a reforçar l’equip.

El jugador que destaco d’aquest partit és el Maiol, juga-dor amb molt bona qualitat en el bot, bon director de l’equip, generós amb els companys i que garanteix lluita i punts en els partits. Personalment crec que el que li falta és creure més en les seves habilitats i tenir més confiança en el seu joc, així com també agafar més responsabilitats dins de l’equip.

Preinfantil Masculí

CB Solsona ,83Jovial-La Salle “B”, 54Pau 18, Caelles 6, Aleix G.17, Aleix S. 2, Roger 10, Abdila 6, Martí 6, Marc 2, Èric 16. Entrenador: Pere Riu.

Els jugadors solsonins vam jugar molt bé, una bona defensa, un bon atac, i facilitat a l’hora d’encistellar. Resumint: un partit facil. Ens va ajudar en aquest partit el jugador de MINI Marc Caelles, que es va entregar 100% a la pista.

Maiol

Cadet “B” Fmení

Bàsquet Cardona, 52CB Solsona, 41PARCIALS: 17-3 / 8-12 / 11-11 / 16 - 15

L’equip del cadet B Femení del CB Solsona es des-plaçava aquest cap de setmana passat a Cardona. El partit es presentava a priori igualat, després que a la primera fase les solsonines guanyéssim el partit per una diferència de només 6 punts.

Les solsonines vam jugar un molt mal començament de partit, deixant a l’equip local escapar·se en el marcador de 14 punts. A partir d’aquí l’actitud de les jugadores va canviar, millorant en defensa però no el suficient en atac per remuntar aquesta diferència.

Ens va faltar concentració en el partit, queixant·nos sovint de l’actuació arbitral (no sense falta de raó). A més, cal treballar més en defensa, tancant el rebot defensiu, i en atac no ens podem permetre perdre tantes pilotes.

Aquesta derrota ens ha de servir per motivar·nos, i esperem poder parlar en propers partits d’una millora tant en joc com en actitud a la pista (independentment de si guanyem o no).

Aquesta és la programació completa dels partits del CB Solsona del cap de setmana. El primer equip juga dissabte a la tarda a la sempre difícil pista de La Salle Manresa. Al pavelló solsoní es juguen set partits (cinc dissabte i dos diumenge al matí) i hi ha quatre desplaçaments. Aquest cap de setmana no juguen ni el mini femení ni el pre-mini.

Partits a casa: Categoria Equip VisitantDis. 17 - 12.00 Infantil Masc. AE L’esquitx, de St. Sadurní de NoiaDis. 17 - 16.00 Mini Masc. CB Navàs ADis. 17 - 17.30 Sènior Fem. CB NavàsDis. 17 - 19.00 Sènior B Masc. Círcol Catòlic Badalona BDis. 17 a les 20.30 Júnior B Masc. CB Prats de LluçanésDg. 18 a les 10.30 Cadet B Fem. Joan XXIII, d’els Hostalets de BalenyàDg. 18 a les 12.15 Cadet A Fem. CB SAB-fem, de St. Andreu de la Barca

Desplaçaments: Categoria Equip LocalDis. 17 a les 10.30 Pre-inf. masc. CB NavàsDis. 17 a les 17.30 Cadet masc. CB St. Pere Terrassa BDis. 17 a les 17.30 Sènior A masc. La Salle Manresa ADis. 17 a les 10.45 Júnior A masc. CB Castelldefels

Calendaris actualitzats, resultats i classificacions a:www.cbsolsona.com.

El calendari del bàsquet

�� 603 - Divendres, 16-01-2009

Page 43: Celsona 603

Campionat de Catalunya Sènior Femení (3a. Cat.) - 11/01/09

CB Viladecavalls, 26CB Solsona, 51Gemma Muntada 6, Elena Sierra, Sònia Jiménez, Paula Vilaginés 1, Alba Llorens 19, Anna Estany 6, Clara Tordesillas 7, Rosor Barrera, Diana Codina, Jasmine Caita 9, Alba Carrasco 3. Parcials: 2-7 / 11-23 / 18-33 / 26-51.

Molta duresa i poc bàsquetL’equip esponsoritzat per obres i construccions:

BRICHS i CARLES ESTANY DIAZ s’ha mostrat molt superior a un rival que ha emprat un joc que res no tenia a veure amb el bàsquet. El partit ha començat lent, de seguida s’ha vist la superioritat de les solsonines, encara que no aconseguien anotar amb facilitat; el pobre parcial del primer quart ho diu tot. Al segon quart el panorama ha canviat: Les taronja-negres han imprimit més velocitat en el seu joc. Això s’ha traduït amb més renda en el marcador i també més duresa en la defensa de les vallesanes. Aquesta dinàmica, que l’àrbitre no ha sabut tallar, ha durat gairebé tot el partit. Només al tram final del matx, quan les locals ja estaven asfixiades, el CB Solsona ha pogut posar una pinzellada de bon bàsquet i ampliar l’avantatge merescudament.

Campionat de Catalunya Sènior Femení(3a. Cat.) 20/12/08

CB Solsona, 48La Salle Manresa, 32Gemma Muntada 8, Elena Sierra 9, Sònia Jiménez, Paula Vilaginés 11, Anna Estany 5, Laura Viladrich 4, Clara Tordesillas 9, Rosor Barrera, Jasmine Caita 2. Parcials: 13-10 / 23-14 / 35-25 / 48-32.

Victòria fàcil

L’equip esponsoritzat per obres i construccions: BRICHS i CARLES ESTANY DIAZ ha aconseguit una fàcil i merescuda vitòria davant d’un fluix rival. Només al primer quart les Manresanes han plantat cara a les locals; però a mesura que anava avançant el matx, les solsonines sense fer res de l’altre món, han anat agafant avantatge en el marcador, i han arribat al descans amb un parcial de 23-14. A la represa les bagenques han sortit intentant sorprendre les solsonines i s’han posat a tan sols 4 punts; però ha estat un miratge, ja que a poc a poc les locals han tornat a imposar la seva superioritat, que ja no han deixat fins al final del partit.

Campionat de Catalunya Sènior Femení(3a. Cat.) 21/12/08

Himesa Sallent, 47CB Solsona, 36Gemma Muntada 6, Elena Sierra 10, Sònia Jiménez, Paula Vilaginés, Alba Llorens 10, Anna Estany 6, Laura Viladrich 2, Clara Tordesillas 2, Rosor Barrera, Diana Codina, Jasmine Caita. Parcials: 11-7 / 27-15 / 38-25 / 47-36.

Els errors i el poc encert passen factura

L’equip esponsoritzat per obres i construccions: BRICHS i CARLES ESTANY DIAZ cau derrotat davant d’un equip que ha sabut aprofitar els errors i el poc encert -sobretot dels primers dos quarts, on l’equip solsoní ha actuat molt fred i precipitat; no ha sabut imposar mai el seu joc; en canvi, les sallentines, jugadores molt ràpides, han provocat errors a les rivals que es convertien en contratacs cada vegada. A la represa han sortit mes concentrades, fins i tot s’ha reduít el desavantatge. Però la manca d’encert en situacions fàcils ha fet que, tot i dominar en el joc, la victòria s’hagi quedat a Sallent.

Bàsquet CB Solsona

Cadet “A” Femení

C.E.V.G, 58CB Solsona, 48Andrea 7 (1 triple), Núria 8 (1 triple), Clara 2, Raquel 4, Laia G., Ari 3, Cris 17 i Laia V. 7

Primer partit de la segona faseLes noies del TB Assessors ens vam desplaçar aquest

passat dissabte fins a Vilanova i la Geltrú per jugar el primer partit d’aquesta segona fase, un viatge més llarg del que fins ara estàvem acostumades. Vam sortir fredes a la pista, i les noies del Vilanova, en el minut 5, ja guanyaven 9-2. Però a partir d’aquí les solsonines ens vam espavilar i vam retallar les diferències per arribar al final del quart amb una diferència de només 4 punts, 15-11. El segon quart va ser d’intercanvi de cistelles per part dels dos equips, arribant a la mitja part amb el marcador de 29-22. El tercer quart va ser espectacular per a les solsonines, corrent al contraatac i ben posicionades en defensa. Fruit d’això vam guanyar el parcial per un clar 11-21 que ens va permetre arribar a l’últim quart per davant en el marcador 40-43. La falta d’encert en l’últim quart, fallant cistelles fàcils, i la permissivitat de l’àrbitre, deixant de xiular faltes molt clares de les jugadores rivals, van permetre l’equip de Vilanova guanyar el parcial per un clar 18-5, deixant el marcador final 58-48.

Ara només ens queda recuperar-nos d’aquestes dues últimes derrotes, i entendre que ho podem fer molt millor. Ja hem demostrat que en determinats moments som capaces de desplegar un molt bon joc. Només ens ho hem de creure i donar-ho tot a la pista.

[email protected] - 973 48 17 19 Ctra. de Torà, 25 - SOLSONA -

��603 - Divendres, 16-01-2009

Page 44: Celsona 603

El passat dissabte el TB ASSESSORS CB SOLSONA va disputar l’encontre “internacional” que l’enfrontava al segon equip de l’Andorra. El partit jugat a les quatre de la tarda en un ambient fred, es presentava difícil degut a les baixes solsonines i l’entitat del rival.

Des del començament del partit els taronges van tenir dificultats per entrar en el ritme de joc i no van tenir opcions de posar·se al davant. Malgrat que els percentatges en atac no eren dolents, la defensa va ser el gran “handicap” solsoní durant aquest partit, com ho demostren els 26 punts encaixats durant aquest primer període.

Durant els segons deu minuts, els locals s’anaven acos-tant en el marcador, però cada parcial solsoní era respost per un parcial favorable als andorrans que es distanciaven fins als 9 punts al descans. El Ferran es multiplicava jugant d’aler fent un partit pletòric, però els andorrans, que havien foradat als solsonins des de fora de la línia de triple en el primer quart, aprofitaven l’absència del Merino (per malaltia) en el joc in-terior, i amb penetracions i segones oportunitats ofensives no permetien la remuntada.

En la represa els nostres s’acostaren en el marcador i feien sortir els nervis en l’equip andorrà. Dues tècniques seguides per protestar dels visitants enviaven el Ferran a la línia de tirs lliures amb 6 llançaments (gran encert d’aquest

Bàsquet CB Solsona

Radio Control Solsonès Modelisme

Ja hi tornem a ser

Un nou any tornem a estar amb tots vosaltres per fer els comentaris de les curses de ràdio control que realit-zem els divendres per la nit. Novament tornen a ser d’allò més emocionants, i aquesta nova temporada es preveuen uns campionats d’allò més igualats entre els pilots que competeixen.

En aquesta jornada del passat divendres, un sortós Xavier Roig es féu el primer lloc en la cursa amb 264 punts, en detriment del Ramon Pallarès, que tot i patir algun accident sense conseqüències greus, féu 261 punts, seguit de l’Augé amb 221 punts i la quarta posició per al Vitu amb 144 punts.

Tot i això, s’ha de fer esment de la baixa sinistralitat en les curses, en aquest any que comencem. Cal dir que en aquest aspecte s’ha fet un gran progrés des que va comen-çar la passada temporada, en que les col·lisions eren, en cada cursa, de nivell molt greu pel que fa als avançaments en les zones més difícils de realitzar-los, i actualment

Circuit d’asfalt d’ 1/18 de les instal•lacions de FASOL de Manresa.

Campionat de Catalunya Sènior Masculí 2a Cat

TB Assessors CB Solsona, 79 - BC River Andorra “B”, 88TB ASSESSORS CB SOLSONA: Quico Rafart (19), Xavi Viladrich (3), David García (12), Jordi Vives (3), Dani Vendrells (1), Roger Comas (7), Fèlix Codina (2), Ferran Torres (26), Jordi

Ramon (6). Parcials: Min. 10 18-26. Min. 20 40-49. Min. 30 65-67. Min.40 79-88.

Continuen les baixes

aquestes passades es realitzen igual en els mateixos llocs esmentats anteriorment, però es fan més netament i amb més esportivitat, per no perjudicar, ni ser perjudicats, els pilots, al llarg de la prova.

Properament s’iniciarà un nou campionat on els obstacles seran els protagonistes.

jugador amb 12 tirs lliures convertits de 14 intentats durant tot el partit). Així, els taronges guanyaven el quart per 25·18, i deixaven la diferència en només 2 punts i tot obert pel darrer període.

L’últim quart començava amb els visitants fent valdre la seva major experiència, i amb un parcial de 0·7 s’allunyaven en l’electrònic i deixaven el partit sentenciat amb una diferència que es mantindria fins al final al voltant dels 9 punts.

Resumint, va ser un mal reinici de la competició des-prés de les festes, on es va notar la baixa del Merino, el Sala, i els problemes físics que arrossega el Roger.

És una llàstima que en partits igualats es noti certa precipitació o manca d’experiència degut sobretot a les baixes. Esperem que no comenci a ser un fet preocupant, ja que es podria entrar en una dinàmica negativa, i més ara que vénen dos desplaçaments seguits força complicats.

El proper cap de setmana tenim derbi per proximitat contra La Salle Manresa, un equip del qual només ens separa una victòria en la classificació (7 victòries i 7 derrotes del TB ASSESSORS CB SOLSONA, per 8 victòries i 6 derrotes dels manresans). Partit molt important que es jugarà dissabte a les 17:30 en pista manresana, esperem que amb tots els nostres jugadors recuperats i motivats.

�� 603 - Divendres, 16-01-2009

Page 45: Celsona 603

Esquí Consell Esportiu del Solsonès

Crònica de la Campanya d’Esquí 2009

El Consell Esportiu del Solsonès, com cada any, ha organitzat la Campanya d’Esquí dels dies 12 al 16 de gener de 2009. Un total de 200 alumnes de totes les escoles de la comarca (CEIP Setelsis, CEIP Vall de Lord, SES Sant Llorenç de Morunys, Escola Arrels primària i ZER del Solsonès) han participat i gaudit de la neu a l’estació d’esquí del Port del Comte.

Al llarg de la setmana els nens han pres part a les classes i al curset d’esquí alpí i surf de neu que ha dut a terme l’Escola d’Esquí del Port del Comte, amb un total de 14 hores per nen/a.

Avui, divendres, es durà a terme una cursa d’esquí alpí i una altra de surf de neu que es catalogaran com a la Fase Comarcal del Solsonès. A la tarda, com a finalització de la Campanya, es farà la cloenda de la setmana blanca amb l’entrega de premis als guanyadors de les curses i l’entrega d’un petit obsequi per a cada nen o nena que ha participat a la Campanya d’Esquí. Amb el grup

Line Dance Advanced Maria Josep Coscollola

L'olianesa Mireia Alonso, campiona del món de Line Dance Advanced

La Selecció Catalana de Ball Esportiu ha tornat dels campionats del món amb una gran collita de medalles. El Mundial de Line Dance Country s’ha celebrat a Orlando (EUA) entre el 29 de desembre i el 4 de gener i els nostres represen-tants, reconeguts des de l’any passat per la internacional de la disciplina (United Country Western Dance Council, UCWDC), han protagonitzat una actuació memorable.

Menció especial mereix Mireia Alonso, l’única balla-rina Superstar de l’estat i una de les sis del continent europeu, que va quedar campiona del món de Line Dance Advanced i subcampiona de Showcase. Per la seva banda, Èric Olivera va

ser subcampió masculí de Linde Dance Advanced i també de Showcase, Vanessa González va ser subcampiona en Crystal Novice i tercera del món en Open Novice i, finalment, Dani Marrodan, el més jove de la delegació catalana, va ser tercer en Teen Novice.

Els tècnics de la nostra Selecció, Fina Comas i Martí Prades, es van mostrar encantats del rendiment dels nostres esportistes en aquest mundial, i també enormement satisfets pel fet que finalment la Selecció Catalana ha pogut desfilar amb la nostra Senyera i inscriure els seus ballarins com a catalans.

��603 - Divendres, 16-01-2009

Page 46: Celsona 603

Nou videoclip de Pell de Serp

Música Redacció

www.pelldeserp.com

A partir d’aquesta setmana ja podeu veure al següent enllaç, www.pelldeserp.com, el nou videoclip de Pell de Serp.Concretament es tracta de la cançó que també porta per títol el nom de la banda i forma part del seu primer disc El cos t’ho demana. Aquest video ha estat enregistrat a diferents escenaris de Solsona, com l’Hotel Sant Rock, al Bar El Ral, al Bar Fargo i al Dock’s Irish Pub el dia 8-11-08, i posteriorment a l’Aeròdrom del Bages el passat 7-12-08. La idea original és de Pell de Serp i Pere Rafart, i la feina de gravació, edició, muntatge i direcció és de Ramon Rafart i Pere Rafart.

En el video, a part de veure als Pell de Serp en acció, s’ha comptat amb la col.laboració de l’actriu Anna Cànovas de Barcelona en el paper principal i amb l’ajuda desinteressada de l’Andreu Moreno (Despertadors i ex-Pelldeserp), l’Edgar Mañas i l’Eladi Sánchez (Crazy Evolution), el club de Fans del Dock’s, i els amics/amigues de Cardona i Girona. Des d’aquí Pell de Serp dóna les gràcies a tots els que ens han ajudat a fer-lo possible i esperem que us agradi.

600 euros en premis pels concursos de fotografia del CarnavalJa som a la 33a. edició del Concurs de Fotografia del Carnaval de Solsona i al 18è Concurs de Fotografia RESOL

Aquests concursos tenen com a tema el carnaval de Solsona, en qualsevol tècnica fotogràfica, blanc i negre o color. La presentació ha de ser en paper foto-gràfic mínim de 20X30, muntat damunt suport rígid de 30X40. Les obres no poden haver estat premiades en cap altre concurs.

Al dors de la fotografia cal anotar el títol i, en sobre tancat: nom, adreça, telèfon i títol, així com també la societat fotogràfica, si és que se'n pertany a alguna.

Cal trametre les fotografies a: Laborato-ri Fotogràfic RESOL, C/Sant Nicolau, 4 (25280 SOLSONA).

El termini d’admissió finalitzarà el 10 de febrer de 2009, i el veredicte públic es realitzarà l’11 de fe-brer. L’exposició de les fotografies tindrà lloc durant la setmana de Carnaval. El jurat el formaran membres de l’Associació de Festes de Carnaval i experts i afec-cionats al món de la imatge.

Els guanyadors o representants recolliran els premis exclusivament el dia del lliurament dels Ge-gants Bojos, tret justificació per escrit, rebuda abans de l’entrega.

NOTES-Es podran recollir les obres no premiades 10 dies després de l’últim dia de l’exposició.-Les obres premiades quedaran en poder de l’Orga-nització, la qual es reservarà el dret de reproduir-les, esmentant l’autor.-Els premis podran declarar-se deserts a criteri del Jurat.-Qualsevol imprevist serà resolt per la Comissió Or-ganitzadora.-L’organització tindrà cura de la millor conservació de les obres, però no es farà responsable de qualsevol incident, que de manera involuntària, puguin patir.-El fet de participar comporta l’acceptació d’aquestes bases.

Premis1r. Premi: 250 euros i trofeu2n. Premi: 150 euros i trofeu3r. Premi: 100 euros i trofeu

Premi Especial RESOL a la fotografia que millor capti l’esperit del Carnaval de Solsona: 200 euros i trofeu.

Concursos

�� 603 - Divendres, 16-01-2009

Page 47: Celsona 603

L'Acudit del Simi

Les 7 diferències Marta C.

Les 7 diferènciesAquesta setmana els treballs d'adequació de la rotonda han deixat al descobert un segon pas subterrani cap al Pou de Gel.

Sabríeu trobar les 7 diferències entre les dues fotografies?

��603 - Divendres, 16-01-2009

Page 48: Celsona 603