C¢u chuy»‡n v» ‘ n ch

Click here to load reader

download C¢u chuy»‡n v» ‘ n ch

of 19

 • date post

  28-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  494
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of C¢u chuy»‡n v» ‘ n ch

 • 1. Cu chuyn v n ch

2.

 • Mt n ch i ngang qua mt khu rng v hai con ch ko may b ri xung mt ci h su.

3.

 • Khi thy ci h qu su nhng con ch cn li bn ni vi hai con ch ri xung h rng chng s phi cht!

4.

 • Hai con ch mc k nhng li bnh lun v c ht sc nhy ra khi ci h.

5.

 • n ch trn h nhao nhao li bo hai con ch ang c nhy kia ng v ch, hy chp nhn ci cht khng th trnh khi.

6.

 • Cui cng , mt con ch nghe theo li ca n ch. N gc xung cht v kit sc v tuyt vng.

7.

 • Con ch cn li vn dn ht sc lc cn li tip tc nhy ln

8.

 • m ch trn b li m la ln bo n hy nm yn ch cht .

9.

 • Con ch n li cng nhy mnh hn na !

10.

 • V tht k diu, cui cng n cng thot ra khi ci h su.

11.

 • n ch xm li ni : " Khng nghe chng ti ni ?"

12.

 • Chng c hi mi trong s ngc nhin v lng tng ca con ch n.

13.

 • Cui cng s tht cng c mt con ch gi h l rng con ch va thot khi ci h kia b ic v n c ngh l nhng con ch khc h reo ang c v cho n!!!....

14.

 • C mt bi hc t cu chuyn ny !
 • l g nh???

15.

 • Li ni c sc mnh khng khip. Mt li ng vin dnh cho ngi ang trong cn khng hong c th mang n sc mnh bt ng vt qua nghch cnh.

16.

 • Mt li tiu cc vi ngi ang khng hong c th git cht h

17.

 • V vy hy cn thn vi li ni ca bn .Hy ni nhng li mang n nim tin v sc sng cho nhng ai i ngang qua cuc i bn.
 • Sc mnh ca ngn t! Vng i lc tht kh m hiu c sc mnh k diu ca mt li ng vin khch l.

18.

 • Bt c ai cng c th nhng li cp i tinh thn chin u, ngh lc sng ca mt ngi ang trong lc kh khn, hon nn.
 • Nhng ch c nhng ngi c bit, nhng ngi tht s " bit sng p" mi c th dnh thi gian, tm lng khch l ngi khc

19.

 • Bye bye