C­u chu n³i chuy»‡n ‘o

Click here to load reader

download C­u chu n³i chuy»‡n ‘o

of 217

 • date post

  30-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  79
 • download

  8

Embed Size (px)

description

sách hộ giáo

Transcript of C­u chu n³i chuy»‡n ‘o

J.Beateman

Cu chu ni chuyn o (Dialogues apologtiques)

IMPRIMATUR Fr.Verdier Paris 10.6.1932

1

LI NGI DCH Cu truyn trao i ny, tuy mt bi cnh tn gio v x hi trc Vatican II n hn na th k, trong thi gian , nhiu quan im thn hc khc i, c bit l quan im v i kt, nhng nhng vn ch cht ca khoa minh gio vn y nguyn, nhng lun c c vn dng vn y sc thuyt phc, sc bn, r rng. Do , gip thc hin hiu, sng v lm chng o trong hon cnh chng ta hin nay, thit tng y l mt trong nhng cu chuyn l th v b ch cho nhng ai khng iu kin i su vo mi ng ngch ca mn Thn hc c h thng. Ngi chuyn dch tp ny ngh nhiu hn c n cc bn gio l vin, chnh thc, chuyn nghip hay nghip d, tm thi, ang mun gp tay gy dng to nh gio l vn ngho n ca chng ta. No! By gi xin mi hai Cu chu bt u ni chuyn o.

Phn I C Thin Cha Chng m u:2

Ba nguyn tc ca ng cu - Ch! Cu! Cu tn nhn th ? - Th y! y, tm tt: Cu ch tin ci g cu thy. Cu ch tin ci g cu hiu. Cu l ngi t - do - t - tng. Chm. Ht. - Nhng nu chu chng minh c cho cu thy tt c nhng ci u sai lc c th sao? - Th no? - Chu chng minh c rng cu tin nhng ci cu khng thy, khng hiu v cu khng phi l ngi t - do-t - tng? - c, ni xem! - C tht, c chc chn rng cu ch tin ci g cu thy m thi khng? - C ch! Ngi nghim tc ch c thi m thi. - Cu thy Na-p-l-ng cha? - Cha. - Vy l khng h c Na-p-l-ng. Cu c thy ng c ni ca cu khng? - Khng. - Vy l cu khng c ng c ni. Cu c thy d dy, tim, tr khn ca cu khng? - Khng. Nhng... - Vy cu khng c d dy, khng c tri tim, khng c tr khn. - Chu chc tc cu nh! Chu gh qu! - Khng. Chu c l-gch thi m. Vi ci nguyn tc khn nn cu phng ra nh mt pht thu li , cu khng thy rng cu ri vo tnh trng phi l ht ch ni sao? C nguyn tc , th khng c php tin c s, a l, hay trit hc, khoa hc no c. Vy m cu vn tin nhng ci . Ny, cu c tin c thnh ph Bc kinh khng? C tin c khng gian, c bn cht, c thi gian khng? - C! Phi tin nhng ci ch! - Th cu trng thy nhng ci ri? - Nhng chu cng bit rng, khi ngi ta c th thy bng con mt mnh, th ngi ta chc chn mnh khng lm. - Sai to ri. Chnh con mt cu cng nh la cu!3

- Con mt cu? Sao? Con mt cu y? - Cu c thc mt chic a vo cc nc. Cu s thy n gy i. Khng phi l con mt cu la cu sao? Cu c i vo lng nhng sa mc chu Phi, o cnh s lm cu ngay gia 12 gi tra m thy c nhng ng c xanh ti, nhng cnh tr nn th. Khng phi l nhng ci nh la cu sao? Phi chng con mt cu khng bo cu rng mt tri xoay quanh qu t sao? Vy m tri li th. - ... - Cu khng ni g c? Ny, chu xin cu ngh li. Hy vt b ci nguyn tc qu sai lm i. Nu khng, cu s phi kt lun rng: t quc, danh d, lng tn knh, tnh yu, cng l, ngha v... ch l nhng danh t, ch l nhng ci khng c tht, v ngi ta khng thy chng bng con mt mnh. - Thi, khng phi di li. Nhng nguyn tc th hai th cu cng quyt gi ly, khng bao gi b. Nguyn tc ny...Mt cng c rng i nh nguyn tc th nht. - Chu ng s cu nu li nguyn tc . - ! Khng, chu khng h s. Ny, ngay by gi y, ni th cng hn vi cu y, chu c th ni vi cu rng nu cu ch tin ci g cu hiu, th kt cc cu l ngi khng tin mt ci g ht. - Trng trn th! - Xin li, chu a y. Tr li ci nguyn tc ca cu: ring chu, chu dm quyt rng tht ra c nhng ci cu khng hiu m cu vn tin. - Dn chng xem! - Cu ny! Chng ta sng gia nhng ci khng th hiu, chng ta b dm trong b nhim. S sng l g? N c truyn sang chng ta nh th no? N bt u c khi no v kt liu khi no? Nu cu nhn c linh hn, th cu gii thch lm sao vic mt ci thing ling, phi vt cht, m c th lm cho mt th xc vt cht c ng, di ch c? Nu cu khng tin c linh hn, th xin cu ni cho chu hiu t tng l g, ch l g, vui sng, su kh, lng tm l g? - Nng lnh, khng gian, bn th, in lc l g? - Lm sao ht la li ho thnh bng la, con tm bin thnh con bm? Cu gii thch cho chu li ni l g, dinh dng, tiu4

ho l g, gic ng, nh sng, la l g? - Ti sao cng mt ni nc si, m b thc n ny vo th cng li, b thc n khc vo li mm ra, hnh ra mu trng, tht ra mu sm, nhng tm cua li ho mu ? - Gii thch? Gii thch ?... - Vng, xin cu gii thch cho chu hiu lm sao qu t li c 3 chuyn ng khc nhau mt trt: xoay quanh trc ca n, xoay quanh mt tri v di chuyn trong khng gian; - lm sao theo li cc nh bc hc, mi git nc cha n 25 triu phn t, mi phn t nh th li cha hng triu nguyn t? ng. C v tr nyy dy nhng n s oi om, nhng bi ton hc ba. Ni tm tt l y dy nhng mu nhim. Chng ta sng trong ci khng th hiu v, nh Pascal ni, chng ta khng bit r ci g ht. No cu khng thy nguyn tc ca cu lung lay tn gc v n lm cu ra ngi kiu cng sao? - Th no? Cu kiu cng? - Vng, v nu nguyn tc cu ra mt cch nghim chnh, th n c ngha l: 1/ Nu Thin Cha c tht, th Ngi phi ra trc to n l tr cu cu xt hi v nhng bng chng v Ngi; nu cu cha cho nhng bng chng l , cu s khng nhn Thin Cha; 2/ Ci m bn thn cu ngh mnh c th lm c, th k th b nht trong thin h cng c th i Thin Cha phi lm ci cho hn. Cu khng thy nh vy l xc xc sao? - Nhng tr khn cu c quyn kim tra! - Trong nhng vic ca loi ngi, c, nu n c th kim tra (nhiu lc khng th); nhng trong nhng vic ca Thin Cha, khng c. - Sao li khng c? - Nu ni Thin Cha, khng c ci g mu nhim c, th Thin Cha s khng cn l Thin Cha na. ng khc, nu ni s vt th to rt bt m mu nhim cn y dy nh th, sao li cm khng c c ci g mu nhim ni ng sng to nn cc s vt? - Th th cn g l quyn ca l tr con ngi na?5

- L tr c quyn trong phm vi ca n. Bn cnh mt vi quyn li, l tr cn c nhng nhim v. Ny cu, nu ch c ci cu hiu c l c tht v, do , ng tin, nh th khng phi l cu cho tr khn cu l thc o c nht, tuyt i v khng th sai lm cho chn l hay sao? Nh th l cu tr thnh Ngi, trng ti thm nh s tht. Ci g Ngi hiu c l ng, l tht. Ci g Ngi khng hiu c l sai, l tri! - Cu khng ni nh th. - Nhng cu nu nguyn tc, th phi i n ch! ! Trng mt con ngi dng cht tr khn lu m nh ngn n lm khi soi vo nhng bi ton hc ba ca v tr v v hn, ngi ta tng nh thy n ang ly ci -xi-mt o c ng kinh tuyn, cn c dy Bch sn trn ci cn th, hay ht cho ht nc i dng bng ci m git. Tht y, cu . Cu tin v s ci m cu ch nghim xt m khng sao hiu c. vy th cu cng nn bit iu m kt lun rng ni Thin Cha cng c nhng mu nhim chng ta phi tin v chnh Ngi t ra cho chng ta. - Nhng d sao th chu cng phi nhn rng tin nhng ci mnh khng hiu c l lm mt vic mu thun, v l, phi l. - Khoan! Mu nhim khng phi l phi l. C th chng ta khng thy c cc phn ca chn l b nhim chng ho hp nhau nh th no, nhng chng ta khng th chng minh cc phn mu thun nhau. - Nh mu nhim mt Cha Ba Ngi chng hn? - Nu chu ni vi cu: ba Thin Cha lm thnh mt Thin Cha c nht, th r rng nh th l phi l. ng ny, chu ni: ni Thin Cha c ba ngi nhng lm thnh mt Thin Cha m thi. Cu khng hiu lm sao li nh th, nhng cu khng th chng minh rng ni nh vy l mu thun. Hnh tam gic: n c mt mt phng duy nht, nhng ba cnh. Mu nhim vt trn sc tr khn, nhng khng nghch vi tr khn. Mu nhim l ci khng th hiu c, nhng mu nhim khng phi l. - Cc nh bc hc s l l tr li chu! - Cng khng hn g mt ngi m ch. Tuy h c bit hn chng ta i cht, nhng cng nh chng ta, m cn hn chng ta6

na, h cng sng gia nhng mu nhim. H nghim xt cc s kin, nhng h chng gii thch c ci g c. Cu cng tha bit rng chnh khoa hc cng c nhng mu nhim ca n, nhng mu nhim khng sao thm d c. Khoa hc t ho v nhng mu nhim , v n nghim xt chng, nhng khoa hc li phi nhc v chng, v khoa hc khng bit g v nguyn nhn hay bn cht ni ti ca chng. Trong th gii t nhin m cn nh th, th sao cu li b ng khi nghe ni rng tn gio l phm tr rng ln mnh mng, m i tng l Thin cha, tn gio cng c nhng mu nhim? C-lt Bec-na ni rng: c thy nh bc hc, khi chm trn vi b nhim siu hnh, nh bung mnh cho ngn gi ca ci khng bit ru ng, gia nhng ci tuyt diu ca dt nt, mi thn phc ci c ch ca ngi tn hu tin c nhng ci mnh khng th hiu, v nim tin ca h da trn li ni ca mt v Thin Cha khng th lm, cng khng h la di chng ta. - V Thin Cha chu ni , ti sao ngi ta li khng th hiu Ngi, mc d xung quanh Ngi l nhng mu nhim? - Chu tha vi cu: nu chng ta hiu c Thin Cha, th chng ta s l Thin Cha. Khi chng ta hiu mt ci g, th c ngha l ci lt vo tr hiu chng ta, chng ta cha ci . M cu bit rng cha v hiu i lc ng ngha vi nhau. Do , mun hiu c Thin Cha, th Ngi phi nm gn trong tr hiu chng ta. iu khng th c, v Thin Cha v hn, cn ta c hn. ! Cu , tr khn chng ta m hiu c, cha c Thin Cha, th Thin Cha nh b qu! - Cc mu nhim ca chu, ch! ch l m ti! - Rt ng. Nhng m ti khng phi l khng c ch: c m mi thy sao. Thin Cha c nhng mu nhim ca Ngi, cng nh chng ta, chng ta c nhng b mt ring ca chng ta. Chng ta c th khng thng t nhng b mt cho ai c. Thin Cha cng lm nh th. Thay v phn ut trc mt vic t nhin nh th, trc mu nhim m chng ta cm thy ngay trong chng ta, xung quanh chng ta, khp mi ni, nhng chnh mu nhim cu li mun khng gp thy ni Thin Cha, thay v nh th, tt hn l cu hy tho mn vi cu tr li ca Niu-tn v7

i: Ti bit lut hp dn v tr. Nhng nu ai hi ti hp dn v tr l g, th ti khng bit tr li th no c! - Mc! - Thnh Augustin ni: Khi khng ai hi ti: thi gian l g, th ti hiu n. Nhng h l c ai hi: thi gian l g. Th l ti khng hiu na! y, ngi ta c nh ngha thi gian bao nhiu th k ri m vn cha lm c. - Nh vy, c nn tr li: ti khng hiu sao ? - Nhiu khi nh th l khn hn c. V cu cng nn bt chc Niu-tn im ny na. Hm n c b kia hi ng my vn , ng khng gii p c. Thy vy, b ta b ng, vn li: -Nhng, tha ngi, thng thi nh ngi no ch g? - tha b, ch ch i lc m tr li vi ngi ta rng: ti khng hiu. - Thi, cm n chu ! - Cu , chu ngh rng cu c qu thng minh khng chn chn trc mt bng ma nh vy. C ngy chnh cu cng s tin o. - Khng u. Chu cng bit th, v thng thn m ni, cu l ngi t do t tng. - Nh th l n nguyn tc th ba? - ng. M chu ng hng tn cng n. Cu c quyn mun tin g th tin mc mnh. - Khng th c. Tr khi tr khn ri lon. - Th cu khng c t do suy ngh sao? - Khng. Cu khng c t do ngh rng 2 cng 2 thnh 9, rng cha bao gi c vua C-l-vix, rng Pa-ri bn Nht, rng thch tn l thc n tt nn dng v Axt xuyn-phu-rit l ung rt hp v sinh. - Nhng nu cu li mun ngh nh th, th ai ngn c? - L tr ngn, nu cu c l tr. - Thin Cha c th cng phi ta t do ch! - Cu t do. Cu c ci kh nng thm hi l lnh m, khng chu tin, ght tn gio; nhng cu khng c quyn lm nh th. Chu xin ni li ln na: khng phi cu mun suy ngh th no mc cu u. Khng phi cu sng to nn chn l; chnh8

chn l chi phi v rng buc cu. Nu trong ton hc,hnh hc, s hc, a l, ngh thut, trit l v mi ngnh khoa hc khc, t do tuyt i trong suy ngh l mt iu phi l, th chn l tn gio cng tuyt i, cng buc ngi ta tin nh chn l vn chng, khoa hc, trit hc v o c hc. Khng. Ngi ta khng c t do mun suy ngh th no tu . C nhng chn l bt buc ngi ta phi tin. - K d tht!