CATÀLEG RLLT RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. nivell nivell nivell nivell t.j. t.j. t.j. t.j. jg jg jg...

12
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL Data llistat: 09/09/2014 PERSONAL LABORAL CATÀLEG RLLT Data d'impressió: 09/09/14 Pàgina 1 de 12 ÒRGAN: GERÈNCIA (IMI100) UNITAT: UNITAT: SECRETARIA DE GERÈNCIA (IMI1001000) DIRECCIÓ D'INNOVACIÓ (IMI1002000) L06500001 L01050001 AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA DE COMPRES DIRECTOR/A GERENT 1 1 - - C L IMI IMI AUXILIAR ADMINISTRATIU COMPRES DIRECTOR GERENTE LLOC LLOC N.L. N.L. T.L. T.L. F.P. F.P. ADM. ADM. CATEGORIES / ESPECIALITATS CATEGORIES / ESPECIALITATS REQUISITS REQUISITS ÀREA: INSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIÓ (IMI) DENOMINACIÓ DENOMINACIÓ N. CAT. N. CAT. HE4 - T.H. T.H. OBS. OBS. NIVELL NIVELL T.J. T.J. JG JEA 31 44 C.E. C.E.

Transcript of CATÀLEG RLLT RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. nivell nivell nivell nivell t.j. t.j. t.j. t.j. jg jg jg...

Page 1: CATÀLEG RLLT RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. nivell nivell nivell nivell t.j. t.j. t.j. t.j. jg jg jg jg jg1 jg jg jg jg 3 11 20 3 11 26 25 29 29 c.e. c.e. c.e. c.e. relaciÓ de llocs

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

Data llistat: 09/09/2014

PERSONAL LABORAL

CATÀLEG RLLT

Data d'impressió: 09/09/14 Pàgina 1 de 12

ÒRGAN: GERÈNCIA (IMI100)

UNITAT:

UNITAT:

SECRETARIA DE GERÈNCIA (IMI1001000)

DIRECCIÓ D'INNOVACIÓ (IMI1002000)

L06500001

L01050001

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA DE COMPRES

DIRECTOR/A GERENT

1

1

-

-

C

L

IMI

IMI

AUXILIAR ADMINISTRATIU COMPRES

DIRECTOR GERENTE

LLOC

LLOC

N.L.

N.L.

T.L.

T.L.

F.P.

F.P.

ADM.

ADM.

CATEGORIES / ESPECIALITATS

CATEGORIES / ESPECIALITATS

REQUISITS

REQUISITS

ÀREA: INSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIÓ (IMI)

DENOMINACIÓ

DENOMINACIÓ

N. CAT.

N. CAT.

HE4

-

T.H.

T.H.

OBS.

OBS.

NIVELL

NIVELL

T.J.

T.J.

JG

JEA

31

44

C.E.

C.E.

Page 2: CATÀLEG RLLT RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. nivell nivell nivell nivell t.j. t.j. t.j. t.j. jg jg jg jg jg1 jg jg jg jg 3 11 20 3 11 26 25 29 29 c.e. c.e. c.e. c.e. relaciÓ de llocs

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

Data llistat: 09/09/2014

PERSONAL LABORAL

CATÀLEG RLLT

Data d'impressió: 09/09/14 Pàgina 2 de 12

ÒRGAN: GERÈNCIA / ÀREA D'ADMINISTRACIÓ I RECURSOS HUMANS (IMI110)

UNITAT:

UNITAT:

UNITAT:

UNITAT:

ÀREA D'ADMINISTRACIÓ I RECURSOS HUMANS (IMI1100000)

COMPTABILITAT (IMI1102000)

RECURSOS HUMANS (IMI1103000)

SERVEIS GENERALS (IMI1104000)

L02200001

L05100001

L06100001

L02160001

L04160001

L06150001

L06350002

L07200001

L07200002

CAP DEPARTAMENT ADMINISTRATIU

ANALISTA DE PROCESOS ADMINISTRATIUS

ADMINISTRATIU/IVA COMPTABLE

CAP DE DEPARTAMENT DE RRHH

RESPONSABLE DE RRHH

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA DE RRHH

OPERADOR/A GRÀFIC A

AUXLIAR DE SERVEIS GENERALS

AUXLIAR DE SERVEIS GENERALS

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C

C

C

C

-

C

C

C

C

IMI

IMI

IMI

IMI

IMI

IMI

IMI

IMI

IMI

CAP DEPARTAMENT ADMINISTRATIU

ANALISTA PROCESOS ADMINISTRATIUS

ADMINISTRATIU COMPTABLE

CAP DEPARTAMENT RRHH

RESPONSABLE RR HH

AUXILIAR ADMINISTRATIU RR HH

OPERADOR GRÀFICA

AUXLIAR SERVEIS GENERALS

AUXLIAR SERVEIS GENERALS

LLOC

LLOC

LLOC

LLOC

N.L.

N.L.

N.L.

N.L.

T.L.

T.L.

T.L.

T.L.

F.P.

F.P.

F.P.

F.P.

ADM.

ADM.

ADM.

ADM.

CATEGORIES / ESPECIALITATS

CATEGORIES / ESPECIALITATS

CATEGORIES / ESPECIALITATS

CATEGORIES / ESPECIALITATS

REQUISITS

REQUISITS

REQUISITS

REQUISITS

ÀREA: INSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIÓ (IMI)

DENOMINACIÓ

DENOMINACIÓ

DENOMINACIÓ

DENOMINACIÓ

N. CAT.

N. CAT.

N. CAT.

N. CAT.

HE4

HE4

HE4

HE4

HE4

HE4

HE4

TA2

TA2

T.H.

T.H.

T.H.

T.H.

VAJ

MS

OBS.

OBS.

OBS.

OBS.

NIVELL

NIVELL

NIVELL

NIVELL

T.J.

T.J.

T.J.

T.J.

JG

JG

JG

JG

JG1

JG

JG

JG

JG

3

11

20

3

11

26

25

29

29

C.E.

C.E.

C.E.

C.E.

Page 3: CATÀLEG RLLT RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. nivell nivell nivell nivell t.j. t.j. t.j. t.j. jg jg jg jg jg1 jg jg jg jg 3 11 20 3 11 26 25 29 29 c.e. c.e. c.e. c.e. relaciÓ de llocs

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

Data llistat: 09/09/2014

PERSONAL LABORAL

CATÀLEG RLLT

Data d'impressió: 09/09/14 Pàgina 3 de 12

ÒRGAN: GERÈNCIA / ÀREA D'ANÀLISI DE RECURSOS I INNOVACIÓ (IMI120)

UNITAT:

UNITAT:

ÀREA D'ANÀLISI DE RECURSOS I INNOVACIÓ (IMI1200000)

RECURSOS I INNOVACIÓ (IMI1201000)

L02110002

L04050001

CAP DE DEPARTAMENT D'NFORMÀTICA APLICADA

ANALISTA A

1

1

-

-

C

C

IMI

IMI

CAP DEPARTAMENT INFORMÀTICA APLICADA

ANALISTA A

LLOC

LLOC

N.L.

N.L.

T.L.

T.L.

F.P.

F.P.

ADM.

ADM.

CATEGORIES / ESPECIALITATS

CATEGORIES / ESPECIALITATS

REQUISITS

REQUISITS

ÀREA: INSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIÓ (IMI)

DENOMINACIÓ

DENOMINACIÓ

N. CAT.

N. CAT.

HE4

HE4

T.H.

T.H.

OPA

OBS.

OBS.

NIVELL

NIVELL

T.J.

T.J.

JG

JG

3

7

C.E.

C.E.

Page 4: CATÀLEG RLLT RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. nivell nivell nivell nivell t.j. t.j. t.j. t.j. jg jg jg jg jg1 jg jg jg jg 3 11 20 3 11 26 25 29 29 c.e. c.e. c.e. c.e. relaciÓ de llocs

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

Data llistat: 09/09/2014

PERSONAL LABORAL

CATÀLEG RLLT

Data d'impressió: 09/09/14 Pàgina 4 de 12

ÒRGAN: GERÈNCIA / ÀREA DE CARTOGRAFIA I CADASTRE (IMI130)

UNITAT:

UNITAT:

ÀREA DE CARTOGRAFIA I CADASTRE (IMI1300000)

CADASTRE (IMI1301000)

L02070002

L03100001

L03350001

L05300001

L05500001

L05500002

L05500003

L06250006

L06350001

L06350003

L06400001

L06450001

L06450002

L06450003

CAP DEPARTAMENT DE CARTOGRAFÍA

RESPONSABLE D'INFORMÀTICA DEL CADASTRE

RESPONSABLE DE LA PRESA DE DADES FISICO-JURIDIQUES

OPERADOR/A DE FOTOGRAMETRIA

CAP DE L' EQUIP D'AGENTS CADASTRALS I

CAP DE L' EQUIP D'AGENTS CADASTRALS II

CAP DE L' EQUIP D'AGENTS CADASTRALS III

OPERADOR/A DE GESTIÓ

OPERADOR/A GRÀFIC A

OPERADOR/A GRÀFIC A

AJUDANT/A DE CONTROL QUALITAT IMANTENIMENT

AGENT CADASTRAL

AGENT CADASTRAL

AGENT CADASTRAL

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

IMI

IMI

IMI

IMI

IMI

IMI

IMI

IMI

IMI

IMI

IMI

IMI

IMI

IMI

CAP DEPARTAMENT CARTOGRAFÍA

RESPONSABLE INFORMÀTICA CADASTRE

RESPONSABLE PRESA DADES FISICO-JURIDICS

OPERADOR FOTOGRAMETRIA

CAP EQUIP AGENT CADASTRAL

CAP EQUIP AGENT CADASTRAL

CAP EQUIP AGENT CADASTRAL

OPERADOR GESTIÓ

OPERADOR GRÀFICA

OPERADOR GRÀFICA

AJUDANT CONTROL QUALITAT-MANTANI

AGENT CADASTRAL

AGENT CADASTRAL

AGENT CADASTRAL

LLOC

LLOC

N.L.

N.L.

T.L.

T.L.

F.P.

F.P.

ADM.

ADM.

CATEGORIES / ESPECIALITATS

CATEGORIES / ESPECIALITATS

REQUISITS

REQUISITS

ÀREA: INSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIÓ (IMI)

DENOMINACIÓ

DENOMINACIÓ

N. CAT.

N. CAT.

HE4

HE4

HE4

HE4

HE4

HE4

HE4

HE4

HE4

HE4

HE4

HE4

HE4

HE4

T.H.

T.H.

MS

OPA

OBS.

OBS.

NIVELL

NIVELL

T.J.

T.J.

JG

JG

JG

JG

JG

JG

JG

JG

JG

JG

JG

JG

JG

JG

3

7

7

14

13

13

13

22

25

25

25

25

25

25

C.E.

C.E.

Page 5: CATÀLEG RLLT RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. nivell nivell nivell nivell t.j. t.j. t.j. t.j. jg jg jg jg jg1 jg jg jg jg 3 11 20 3 11 26 25 29 29 c.e. c.e. c.e. c.e. relaciÓ de llocs

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

Data llistat: 09/09/2014

PERSONAL LABORAL

CATÀLEG RLLT

Data d'impressió: 09/09/14 Pàgina 5 de 12

ÒRGAN: GERÈNCIA / ÀREA DE CARTOGRAFIA I CADASTRE (IMI130)

UNITAT:

UNITAT:

UNITAT:

UNITAT:

CADASTRE (IMI1301000)

GESTIÓ CARTOGRÀFICA (IMI1302000)

PRESA DE DADES (IMI1303000)

PRESA DE DADES / TOPOGRAFIA (IMI1303100)

L06450004

L06450005

L06450006

L06450007

L06450008

L03250001

L05150001

L05200001

L05300005

L05300006

L03200001

AGENT CADASTRAL

AGENT CADASTRAL

AGENT CADASTRAL

AGENT CADASTRAL

AGENT CADASTRAL

RESPONSABLE DEL CONTROL DE QUALITAT I MANTENIMENT

CONTROLADOR/A DE QUALITAT I MANTANIMENT

CAP OPERADORS GRÀFICS

OPERADOR/A DE FOTOGRAMETRIA

OPERADOR/A DE FOTOGRAMETRIA

RESPONSABLE DE LA PRESA DADES DE TOPOGRAFÍA-FOTOGRAMETRÍA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

IMI

IMI

IMI

IMI

IMI

IMI

IMI

IMI

IMI

IMI

IMI

AGENT CADASTRAL

AGENT CADASTRAL

AGENT CADASTRAL

AGENT CADASTRAL

AGENT CADASTRAL

RESPONSABLE CONTROL QUALI.MANT

CONTROLADOR QUALITAT-MANTANIMENT

CAP OPERADORS GRÀFICS

OPERADOR FOTOGRAMETRIA

OPERADOR FOTOGRAMETRIA

RESPONSABLE PRESA DADES TOPOGRAFÍA-FOTOGRAMETRÍA

LLOC

LLOC

LLOC

N.L.

N.L.

N.L.

T.L.

T.L.

T.L.

F.P.

F.P.

F.P.

ADM.

ADM.

ADM.

CATEGORIES / ESPECIALITATS

CATEGORIES / ESPECIALITATS

CATEGORIES / ESPECIALITATS

REQUISITS

REQUISITS

REQUISITS

ÀREA: INSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIÓ (IMI)

DENOMINACIÓ

DENOMINACIÓ

DENOMINACIÓ

N. CAT.

N. CAT.

N. CAT.

HE4

HE4

HE4

HE4

HE4

HE4

HE4

HE4

HE4

HE4

HE4

T.H.

T.H.

T.H.

OBS.

OBS.

OBS.

NIVELL

NIVELL

NIVELL

T.J.

T.J.

T.J.

JG

JG

JG

JG

JG

JG

JG

JG

JG

JG

JG

25

25

25

25

25

7

13

13

14

14

7

C.E.

C.E.

C.E.

Page 6: CATÀLEG RLLT RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. nivell nivell nivell nivell t.j. t.j. t.j. t.j. jg jg jg jg jg1 jg jg jg jg 3 11 20 3 11 26 25 29 29 c.e. c.e. c.e. c.e. relaciÓ de llocs

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

Data llistat: 09/09/2014

PERSONAL LABORAL

CATÀLEG RLLT

Data d'impressió: 09/09/14 Pàgina 6 de 12

ÒRGAN: GERÈNCIA / ÀREA DE CARTOGRAFIA I CADASTRE (IMI130)

UNITAT:

UNITAT:

UNITAT:

PRESA DE DADES / TOPOGRAFIA (IMI1303100)

PRESA DE DADES / FOTOGRAMETRIA (IMI1303200)

CASA DEL MAPA (IMI1304000)

L05250001

L05250002

L05250003

L05250004

L07100001

L05300002

L05300003

L05300004

L06070001

L06510001

CAP DE LA BRIGADA DE TOPOGRAFIA I

CAP DE LA BRIGADA DE TOPOGRAFIA II

CAP DE LA BRIGADA DE TOPOGRAFIA III

CAP DE LA BRIGADA DE TOPOGRAFIA IV

OPERADOR/A DE TOPOGRAFÍA

OPERADOR/A DE FOTOGRAMETRIA

OPERADOR/A DE FOTOGRAMETRIA

OPERADOR/A DE FOTOGRAMETRIA

RESPONSABLE CENTRE DOCUMENTACIÓ CARTOGRÀFICA

AUXILIAR ADMINISTRATIU

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

IMI

IMI

IMI

IMI

IMI

IMI

IMI

IMI

IMI

IMI

CAP BRIGADA TOPOGRAFIA

CAP BRIGADA TOPOGRAFIA

CAP BRIGADA TOPOGRAFIA

CAP BRIGADA TOPOGRAFIA

OPERADOR TOPOGRAFÍA

OPERADOR FOTOGRAMETRIA

OPERADOR FOTOGRAMETRIA

OPERADOR FOTOGRAMETRIA

RESPONSABLE CENTRE DOCUMENTACIÓ CARTOGRÀFICA

AUXILIAR ADMINISTRATIU

LLOC

LLOC

LLOC

N.L.

N.L.

N.L.

T.L.

T.L.

T.L.

F.P.

F.P.

F.P.

ADM.

ADM.

ADM.

CATEGORIES / ESPECIALITATS

CATEGORIES / ESPECIALITATS

CATEGORIES / ESPECIALITATS

REQUISITS

REQUISITS

REQUISITS

ÀREA: INSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIÓ (IMI)

DENOMINACIÓ

DENOMINACIÓ

DENOMINACIÓ

N. CAT.

N. CAT.

N. CAT.

TA3

TA3

TA3

TA3

TA3

HE4

HE4

HE4

HE5

HE5

T.H.

T.H.

T.H.

PPS

OBS.

OBS.

OBS.

NIVELL

NIVELL

NIVELL

T.J.

T.J.

T.J.

JG

JG

JG

JG

JG

JG

JG

JG

JG

JG

13

13

13

13

25

14

14

14

16

24

C.E.

C.E.

C.E.

Page 7: CATÀLEG RLLT RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. nivell nivell nivell nivell t.j. t.j. t.j. t.j. jg jg jg jg jg1 jg jg jg jg 3 11 20 3 11 26 25 29 29 c.e. c.e. c.e. c.e. relaciÓ de llocs

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

Data llistat: 09/09/2014

PERSONAL LABORAL

CATÀLEG RLLT

Data d'impressió: 09/09/14 Pàgina 7 de 12

ÒRGAN: GERÈNCIA / ÀREA D'INFORMÀTICA (IMI140)

UNITAT:

UNITAT:

UNITAT:

ÀREA D'INFORMÀTICA (IMI1400000)

DESENVOLUPAMENT / DESENVOLUPAMENT HOST (IMI1401100)

DESENVOLUPAMENT / DESENVOLUPAMENT ORACLE Y WEB (IMI1401200)

L04060002

L02280003

L04200002

L04200003

L04300001

L05050001

L05050003

L05350004

L05350008

L04050002

L04200001

L04300002

TÈCNIC SUPERIOR

CAP DE SECCIÓ

ANALISTA B

ANALISTA B

ANALISTA-PROGRAMADOR

PROGRAMADOR 1ª

PROGRAMADOR 1ª

PROGRAMADOR 2ª

PROGRAMADOR 2ª

ANALISTA A

ANALISTA B

ANALISTA-PROGRAMADOR

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

IMI

IMI

IMI

IMI

IMI

IMI

IMI

IMI

IMI

IMI

IMI

IMI

TÈCNIC SUPERIOR

CAP DE SECCIÓ

ANALISTA B

ANALISTA B

ANALISTA-PROGRAMADOR

PROGRAMADOR 1ª

PROGRAMADOR 1ª

PROGRAMADOR 2ª

PROGRAMADOR 2ª

ANALISTA A

ANALISTA B

ANALISTA-PROGRAMADOR

LLOC

LLOC

LLOC

N.L.

N.L.

N.L.

T.L.

T.L.

T.L.

F.P.

F.P.

F.P.

ADM.

ADM.

ADM.

CATEGORIES / ESPECIALITATS

CATEGORIES / ESPECIALITATS

CATEGORIES / ESPECIALITATS

REQUISITS

REQUISITS

REQUISITS

ÀREA: INSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIÓ (IMI)

DENOMINACIÓ

DENOMINACIÓ

DENOMINACIÓ

N. CAT.

N. CAT.

N. CAT.

HE4

HE4

HE4

HE4

HE4

HE4

HE4

HE4

HE4

HE4

HE4

HE4

T.H.

T.H.

T.H.

OPA

OBS.

OBS.

OBS.

NIVELL

NIVELL

NIVELL

T.J.

T.J.

T.J.

JG

JG

JG

JG

JG

JG

JG

JG

JG

JG

JG

JG

7

6

9

9

10

12

12

15

15

7

9

10

C.E.

C.E.

C.E.

Page 8: CATÀLEG RLLT RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. nivell nivell nivell nivell t.j. t.j. t.j. t.j. jg jg jg jg jg1 jg jg jg jg 3 11 20 3 11 26 25 29 29 c.e. c.e. c.e. c.e. relaciÓ de llocs

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

Data llistat: 09/09/2014

PERSONAL LABORAL

CATÀLEG RLLT

Data d'impressió: 09/09/14 Pàgina 8 de 12

ÒRGAN: GERÈNCIA / ÀREA D'INFORMÀTICA (IMI140)

UNITAT:

UNITAT:

UNITAT:

UNITAT:

DESENVOLUPAMENT / DESENVOLUPAMENT ORACLE Y WEB (IMI1401200)

INFRAESTRUCTURA / COMUNICACIONS (IMI1402100)

INFRAESTRUCTURA / GESTIÓ DE SERVIDORS CORPORATIUS (IMI1402200)

INFRAESTRUCTURA / GESTIÓ DE SERVIDORS CORPORATIUS / ABD ADABAS (IMI1402210)

L04300003

L04300007

L05050004

L05350006

L05350010

L02320001

L05460002

L02260001

L02260002

L02310001

ANALISTA-PROGRAMADOR

ANALISTA-PROGRAMADOR

PROGRAMADOR 1ª

PROGRAMADOR 2ª

PROGRAMADOR 2ª

ADMINISTRADOR DE XARXA

TÈCNIC DE XARXA

TÈCNIC DE SISTEMES

TÈCNIC DE SISTEMES

ADMINISTRADOR BASES DE DADES

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

IMI

IMI

IMI

IMI

IMI

IMI

IMI

IMI

IMI

IMI

ANALISTA-PROGRAMADOR

ANALISTA-PROGRAMADOR

PROGRAMADOR 1ª

PROGRAMADOR 2ª

PROGRAMADOR 2ª

ADMINISTRADOR DE XARXA

TÈCNIC DE XARXA

TÈCNIC DE SISTEMES

TÈCNIC DE SISTEMES

ADMINISTRADOR BASES DE DADES

LLOC

LLOC

LLOC

LLOC

N.L.

N.L.

N.L.

N.L.

T.L.

T.L.

T.L.

T.L.

F.P.

F.P.

F.P.

F.P.

ADM.

ADM.

ADM.

ADM.

CATEGORIES / ESPECIALITATS

CATEGORIES / ESPECIALITATS

CATEGORIES / ESPECIALITATS

CATEGORIES / ESPECIALITATS

REQUISITS

REQUISITS

REQUISITS

REQUISITS

ÀREA: INSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIÓ (IMI)

DENOMINACIÓ

DENOMINACIÓ

DENOMINACIÓ

DENOMINACIÓ

N. CAT.

N. CAT.

N. CAT.

N. CAT.

HE4

HE4

HE4

HE4

HE4

HE4

HE4

HE4

HE4

HE4

T.H.

T.H.

T.H.

T.H.

VAJ

OPA

OBS.

OBS.

OBS.

OBS.

NIVELL

NIVELL

NIVELL

NIVELL

T.J.

T.J.

T.J.

T.J.

JG

JG

JG

JG

JG

JG

JG

JG

JG

JG

10

10

12

15

15

6

15

5

5

6

C.E.

C.E.

C.E.

C.E.

Page 9: CATÀLEG RLLT RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. nivell nivell nivell nivell t.j. t.j. t.j. t.j. jg jg jg jg jg1 jg jg jg jg 3 11 20 3 11 26 25 29 29 c.e. c.e. c.e. c.e. relaciÓ de llocs

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

Data llistat: 09/09/2014

PERSONAL LABORAL

CATÀLEG RLLT

Data d'impressió: 09/09/14 Pàgina 9 de 12

ÒRGAN: GERÈNCIA / ÀREA D'INFORMÀTICA (IMI140)

UNITAT:

UNITAT:

UNITAT:

UNITAT:

UNITAT:

UNITAT:

INFRAESTRUCTURA / GESTIÓ DE SERVIDORS CORPORATIUS / ABD ORACLE (IMI1402220)

INFRAESTRUCTURA / GESTIÓ DE SERVIDORS CORPORATIUS / EXPLOTACIÓ (IMI1402230)

PRODUCCIÓ / GESTIÓ D'APLICACIONS I EXPLOTACIÓ DADES CORPORATIVES (IMI1403100)

PRODUCCIÓ / GESTIÓ D'APLICACIONS I EXPLOTACIÓ DADES CORPORATIVES / APLICACIONS EXTERNES (IMI1403110)

PRODUCCIÓ / GESTIÓ D'APLICACIONS I EXPLOTACIÓ DADES CORPORATIVES / EXPLOTACIÓ DE DADES (IMI1403120)

PRODUCCIÓ / GESTIÓ D'APLICACIONS I EXPLOTACIÓ DADES CORPORATIVES / GESTIÓ DE CONTINGUTS WEB (IMI1403130)

L04300012

L06250002

L02280001

L03360001

L04200004

L05050002

ANALISTA-PROGRAMADOR

OPERADOR GESTIÓ

CAP DE SECCIÓ

RESPONSABLE DESENVOLUPAMENT

ANALISTA B

PROGRAMADOR 1ª

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

C

C

C

C

C

C

IMI

IMI

IMI

IMI

IMI

IMI

ANALISTA-PROGRAMADOR

OPERADOR GESTIÓ

CAP DE SECCIÓ

RESPONSABLE DESENVOLUPAMENT

ANALISTA B

PROGRAMADOR 1ª

LLOC

LLOC

LLOC

LLOC

LLOC

LLOC

N.L.

N.L.

N.L.

N.L.

N.L.

N.L.

T.L.

T.L.

T.L.

T.L.

T.L.

T.L.

F.P.

F.P.

F.P.

F.P.

F.P.

F.P.

ADM.

ADM.

ADM.

ADM.

ADM.

ADM.

CATEGORIES / ESPECIALITATS

CATEGORIES / ESPECIALITATS

CATEGORIES / ESPECIALITATS

CATEGORIES / ESPECIALITATS

CATEGORIES / ESPECIALITATS

CATEGORIES / ESPECIALITATS

REQUISITS

REQUISITS

REQUISITS

REQUISITS

REQUISITS

REQUISITS

ÀREA: INSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIÓ (IMI)

DENOMINACIÓ

DENOMINACIÓ

DENOMINACIÓ

DENOMINACIÓ

DENOMINACIÓ

DENOMINACIÓ

N. CAT.

N. CAT.

N. CAT.

N. CAT.

N. CAT.

N. CAT.

HE4

HE4

HE4

HE4

HE4

HE4

T.H.

T.H.

T.H.

T.H.

T.H.

T.H.

DES

OBS.

OBS.

OBS.

OBS.

OBS.

OBS.

NIVELL

NIVELL

NIVELL

NIVELL

NIVELL

NIVELL

T.J.

T.J.

T.J.

T.J.

T.J.

T.J.

JG

JG

JG

JG

JG

JG

10

22

6

7

9

12

C.E.

C.E.

C.E.

C.E.

C.E.

C.E.

Page 10: CATÀLEG RLLT RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. nivell nivell nivell nivell t.j. t.j. t.j. t.j. jg jg jg jg jg1 jg jg jg jg 3 11 20 3 11 26 25 29 29 c.e. c.e. c.e. c.e. relaciÓ de llocs

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

Data llistat: 09/09/2014

PERSONAL LABORAL

CATÀLEG RLLT

Data d'impressió: 09/09/14 Pàgina 10 de 12

ÒRGAN: GERÈNCIA / ÀREA D'INFORMÀTICA (IMI140)

UNITAT:

UNITAT:

UNITAT:

UNITAT:

PRODUCCIÓ / GESTIÓ D'APLICACIONS I EXPLOTACIÓ DADES CORPORATIVES / GESTIÓ DE CONTINGUTS WEB (IMI1403130)

PRODUCCIÓ / GESTIÓ D'APLICACIONS I EXPLOTACIÓ DADES CORPORATIVES / MICROINFORMÀTICA (IMI1403140)

PRODUCCIÓ / SUPORT TÈCNIC DEL SERVEI I SEGURETAT T.I. (IMI1403200)

PRODUCCIÓ / SUPORT TÈCNIC DEL SERVEI I SEGURETAT T.I. / ATENCIÓ USUARIS (IMI1403210)

L05350005

L06120001

L02280002

L05350003

L03370003

L05350009

L05410001

L05450001

L05460001

L06200001

PROGRAMADOR 2ª

SECRETÀRIA RECEPC/ATENCIÓ PÚBLIC

CAP DE SECCIÓ

PROGRAMADOR 2ª

ANALISTA DE SISTEMES

PROGRAMADOR 2ª

AJUDANT COORDINADOR PROJECTES

CAP DE SALA

TÈCNIC DE XARXA

OPERADOR DE VAX

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

IMI

IMI

IMI

IMI

IMI

IMI

IMI

IMI

IMI

IMI

PROGRAMADOR 2ª

SECRETÀRIA RECEPC/ATENCIÓ PÚBLIC

CAP DE SECCIÓ

PROGRAMADOR 2ª

ANALISTA DE SISTEMES

PROGRAMADOR 2ª

AJUDANT COORDINADOR PROJECTES

CAP DE SALA

TÈCNIC DE XARXA

OPERADOR DE VAX

LLOC

LLOC

LLOC

LLOC

N.L.

N.L.

N.L.

N.L.

T.L.

T.L.

T.L.

T.L.

F.P.

F.P.

F.P.

F.P.

ADM.

ADM.

ADM.

ADM.

CATEGORIES / ESPECIALITATS

CATEGORIES / ESPECIALITATS

CATEGORIES / ESPECIALITATS

CATEGORIES / ESPECIALITATS

REQUISITS

REQUISITS

REQUISITS

REQUISITS

ÀREA: INSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIÓ (IMI)

DENOMINACIÓ

DENOMINACIÓ

DENOMINACIÓ

DENOMINACIÓ

N. CAT.

N. CAT.

N. CAT.

N. CAT.

HE4

HE4

HE4

HE4

HE4

HE4

HE4

TA1

HE4

TR3

T.H.

T.H.

T.H.

T.H.

DES

OBS.

OBS.

OBS.

OBS.

NIVELL

NIVELL

NIVELL

NIVELL

T.J.

T.J.

T.J.

T.J.

JG

JG

JG

JG

JG

JG

JG

JG

JG

JG

15

19

6

15

7

15

15

15

15

21

C.E.

C.E.

C.E.

C.E.

Page 11: CATÀLEG RLLT RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. nivell nivell nivell nivell t.j. t.j. t.j. t.j. jg jg jg jg jg1 jg jg jg jg 3 11 20 3 11 26 25 29 29 c.e. c.e. c.e. c.e. relaciÓ de llocs

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

Data llistat: 09/09/2014

PERSONAL LABORAL

CATÀLEG RLLT

Data d'impressió: 09/09/14 Pàgina 11 de 12

ÒRGAN: GERÈNCIA / ÀREA D'INFORMÀTICA (IMI140)

UNITAT:

UNITAT:

PRODUCCIÓ / SUPORT TÈCNIC DEL SERVEI I SEGURETAT T.I. / ATENCIÓ USUARIS (IMI1403210)

PRODUCCIÓ / SUPORT TÈCNIC DEL SERVEI I SEGURETAT T.I. / INFRAESTRUCTURA SERVIDORS ESPECÍFCS I SEGURETAT (IMI1403220)

L06200002

L06250001

L06250003

L06250005

L03300001

L03370001

L05460003

L05470001

L06050001

OPERADOR DE VAX

OPERADOR GESTIÓ

OPERADOR GESTIÓ

OPERADOR GESTIÓ

RESPONABLE EXPLOTACIÓ GRÀFICA

ANALISTA DE SISTEMES

TÈCNIC DE XARXA

TÉCNIC II

SECRETÀRIA DE DIRECCIÓ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C

C

C

C

C

C

C

C

C

IMI

IMI

IMI

IMI

IMI

IMI

IMI

IMI

IMI

OPERADOR DE VAX

OPERADOR GESTIÓ

OPERADOR GESTIÓ

OPERADOR GESTIÓ

RESPONABLE EXPLOTACIÓ GRÀFICA

ANALISTA DE SISTEMES

TÈCNIC DE XARXA

TÉCNIC II

SECRETARI/ÀRIA DE DIRECCIÓ

LLOC

LLOC

N.L.

N.L.

T.L.

T.L.

F.P.

F.P.

ADM.

ADM.

CATEGORIES / ESPECIALITATS

CATEGORIES / ESPECIALITATS

REQUISITS

REQUISITS

ÀREA: INSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIÓ (IMI)

DENOMINACIÓ

DENOMINACIÓ

N. CAT.

N. CAT.

Id. llistat: 23896

TR3

TR3

TR3

TR3

HE4

HE4

HE4

HE4

HE4

T.H.

T.H.

OPA

DES

OBS.

OBS.

NIVELL

NIVELL

T.J.

T.J.

JG

JG

JG

JG

JG

JG

JG

JG

JG

21

22

22

22

7

7

15

15

17

C.E.

C.E.

Page 12: CATÀLEG RLLT RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. nivell nivell nivell nivell t.j. t.j. t.j. t.j. jg jg jg jg jg1 jg jg jg jg 3 11 20 3 11 26 25 29 29 c.e. c.e. c.e. c.e. relaciÓ de llocs

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

Data llistat: 09/09/2014

PERSONAL LABORAL

CATÀLEG RLLT

Data d'impressió: 09/09/14 Pàgina 12 de 12

TL - TIPUS DE LLOC

- -

ADM - ADSCRIPCIÓ A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

IMI PERSONAL DE L'IMI

TJ - TIPUS DE JORNADA

JEA

JG

JG1

JORNADA ESPECIAL AMPLIADA - 40 HORES SETMANALS

JORNADA GENERAL - 37,5 HORES SETMANALS

JORNADA GENERAL - 37,5 HORES SETMANALS

TH - TIPUS D'HORARI

HE4

HE5

TA1

TA2

TA3

TR3

HORARI GENERAL FLEXIBLE

HORARI MATÍ-HORABAIXA

TORN OBERT MATÍ

TORN OBERT MATÍ SERVEIS GENERALS

TORN TOPOGRAFIA

TORNS ROTATIUS (M H N)

OBS - OBSERVACIONS

DES

MS

OPA

PPS

VAJ

DESPLAZAT A L'AJUNTAMENT DE PALMA

MOTIUS DE SALUT

OCUPAT PARCIALMENT

PENDENT PROCÉS SEL·ECCIÓ

VACANT PER JUBILACIÓ TUTULAR

DESCRIPCIÓ DELS CODIS

FP - FORMA DE PROVISIÓ

C

L

CONCURS

LLIURE DESIGNACIÓ