CASE OF TAHSIN ACAR v. TURKEY

download CASE OF TAHSIN ACAR v. TURKEY

of 59

 • date post

  04-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of CASE OF TAHSIN ACAR v. TURKEY

 • 7/30/2019 CASE OF TAHSIN ACAR v. TURKEY

  1/59

  INLYBDHGB HBR]NUB

  INRLIDHNF BR]NUB

  INR] BR]NUBLLB GBY G]NDWY GB HANKKB

  BR]NUB@L INR]W NF ARK@L ]DJAWY

  I@YB NF W@AYL @I@] v, WR]OBT

  !@uuhdi`wdnl ln, =695:.42$

  CRGJKBLW!Kb}dwy$

  YW]@YMNR]J

  1 @u}dh =557

 • 7/30/2019 CASE OF TAHSIN ACAR v. TURKEY

  2/59

  Dl wab i`yb nf W`aydl @i`} v, Wr}obt(

  Wab Br}nub`l Inr}w nf Ark`l ]djawy( ydwwdlj `y ` J}`lg Ia`kmb}inkunybg nf3

  K} H, ZDHGA@MB](U}bydgblw(K} I,H, ] NS@ODY(K} C,+U, INYW@(K} J, ] BYY(Yd} Ldinh`y M]@WS@(K} @, U@YWN] ]DG]RBCN(K} J, MNLBHHN(K} H, I@FHDYIA(K}y F, WRHOBLY(

  K}y V, YW]LDIO(K} U, HN]BLSBL(K}y L, V@CD(K} K, UBHHNLU(K}y K, WY@WY@+LDONHNVYO@(K} B, HBVDWY(K} H, J@]HDIOD(crgjby(K} F, JHIOH( `g anicrgjb(

  `lg K} U,C, K@ANLBT(]bjdyw}`}(A`vdlj gbhdmb}`wbg dl u}dv`wb nl = @u}dh =559 `lg =7 K`}ia =557(Gbhdvb}y wab fnhhnzdlj crgjkblw( zadia z y `gnuwbg nl wab

  h`yw+kblwdnlbg g`wb3

  U]NIBGR]B

  0, Wab i`yb n}djdl`wbg dl `l `uuhdi`wdnl !ln, =695:.42$ `j dlyw wab]burmhdi nf Wr}obt hngjbg zdwa wab Br}nub`l Inkkdyydnl nf Ark`l]djawy !wab Inkkdyydnl$ rlgb} fn}kb} @}wdihb =2 nf wab Inlvblwdnl fn}wab U}nwbiwdnl nf Ark`l ]djawy `lg Frlg`kblw`h F}bbgnky !wabInlvblwdnl$ mt ` Wr}odya l`wdnl`h( K} W`aydl @i`} !wab `uuhdi`lw$( nl=4 Niwnmb} 0447, Wab `uuhdi`lw yw`wbg wa`w wab `uuhdi`wdnl z`y `hyn hngjbgnl mba`hf nf ady m}nwab} Kbakbw Y`hdk @i`}0,

  =, Wab `uuhdi`lw( zan a`g mbbl j} lwbg hbj h `dg( z y dldwd`hht}bu}byblwbg mbfn}b wab Inr}w mt K} U, Hb`ia( ` h`ztb} `ww`iabg wn wabOr}gdya Ark`l ]djawy U}ncbiw( ` lnl+jnvb}lkblw`h n}j`ldy`wdnl m`ybg dlHnlgnl( `lg yrmybprblwht mt K} O, Yw`}kb}( ` m`}}dywb} u}`iwdydlj dl wabRldwbg Odljgnk, Wab Wr}odya Jnvb}lkblw !wab Jnvb}lkblw$ gdg lnw

  0, Dl wab gnirkblwy yrmkdwwbg mt wab u`}wdby( Kbakbw Y`hdk @i`} dy `hyn }bfb}}bg wn `yKbakbw Y`hda @i`} n} Kbakbw Ybhdk @i`},

 • 7/30/2019 CASE OF TAHSIN ACAR v. TURKEY

  3/59

  INLYBDHGB HBR]NUB INRLIDHNF BR]NUB

  INR] BR]NUBLLB GBY G]NDWY GB HANKKB

  BR]NUB@L INR]W NF ARK@L ]DJAWY

  gbydjl`wb `l @jblw fn} wab ur}unyby nf wab u}nibbgdljy mbfn}b wab Ia`kmb}zadia dldwd hht bq`kdlbg wab i yb, Wabt yrmybprblwht gbydjl`wbgK} B, i`l `lg K} K, skbl `y @jblwy zabl wab i`yb z`y }bfb}}bg wn wabJ}`lg Ia`kmb} !ybb u`}`j} ua =7 mbhnz$, A`vdlj n}djdl`hht mbbl

  gbydjl`wbg mt wab dldwd`hy W,@, dl wab u}nibbgdljy mbfn}b wab Ia`kmb}( wab`uuhdi`lw yrmybprblwht `j}bbg wn wab gdyihnyr}b nf ady l`kb,

  9, Wab `uuhdi`lw `hhbjbg( dl u`}wdirh`}( wa`w ady m}nwab} Kbakbw Y`hdk@i`} a`g gdy`uub`}bg nl =5 @rjryw 0447( zabl ab z`y `mgriwbg mt wznrldgblwdfdbg ub}ynly `hhbjbght uh`dl+ihnwaby unhdib nffdib}y, Wab `uuhdi`lwinkuh dlbg nf wab rlh`zfrhlbyy `lg bqibyydvb hbljwa nf ady m}nwab}*ygbwblwdnl( nf wab dhh+w}b`wkblw `lg `iwy nf wn}wr}b wn zadia ady m}nwab} a`g`hhbjbght mbbl yrmcbiwbg zadhb dl gbwblwdnl( `lg nf wab f`dhr}b wn u}nvdgb ady

  m}nwab} zdwa wab lbibyy`}t kbgdi`h i`}b dl gbwblwdnl, Wab `uuhdi`lw fr}wab}inkuh`dlbg wa`w ady m}nwab} a`g mbbl gbu}dvbg nf wab yb}vdiby nf ` h`ztb}`lg nf `hh inlw`iw zdwa ady f`kdht, Wab `uuhdi`lw }bhdbg nl @}wdihby =( 9( 2( 6(1( 09( 07( 01( 97 `lg 91 nf wab Inlvblwdnl,

  7, Wab Inkkdyydnl gbidgbg nl 7 Ybuwbkmb} 0442 wn jdvb lnwdib nf wab`uuhdi`wdnl wn wab Jnvb}lkblw `lg wn dlvdwb wabk wn yrmkdw z}dwwblnmyb}v`wdnly, Wab Jnvb}lkblw yrmkdwwbg wabd} nmyb}v`wdnly nl=0 Gbibkmb} 0442( wn zadia wab `uuhdi`lw }buhdbg dl ady yrmkdyydnly nf=5 K`}ia 0446,

  2, Wab Inkkdyydnl gbih }bg wab `uuhdi`wdnl `gkdyydmhb nl 95 Crlb 044:`lg }bprbywbg wab Jnvb}lkblw( dlwb} `hd`( wn yrmkdw ` inut nf wab inkuhbwbi`yb fdhb nf wab Gdt`}m`o} U}nvdlid`h @gkdldyw}`wdvb Inrlidh !h g`}b

  Or}rhr$, Wab Inkkdyydnl }bkdlgbg wab Jnvb}lkblw nf wady }bprbyw nl

  0: Gbibkmb} 044:( =: C`lr`}t 0441 `lg 1 Ybuwbkmb} 0444,6, Wab Inkkdyydnl( dl `iin}g`lib zdwa @}wdihb 2 9( ybinlg yblwblib(nf U}nwninh Ln, 00 wn wab Inlvblwdnl( w}`lykdwwbg wab `uuhdi`wdnl wn wabInr}w nl 0 Lnvbkmb} 0444( wab Inkkdyydnl lnw a`vdlj inkuhbwbg dwybq`kdl`wdnl nf wab i`yb mt wa`w g`wb,

  :, Wab `uuhdi`wdnl z`y dldwd`hht `hhni`wbg wn wab Fd}yw Ybiwdnl nf wab Inr}w!]rhb 2= 0 nf wab ]rhby nf Inr}w$, Zdwadl wa`w Ybiwdnl( wab Ia`kmb} wa`wznrhg inlydgb} wab i`yb !@}wdihb =: 0 nf wab Inlvblwdnl$ z`y inlywdwrwbg`y u}nvdgbg dl ]rhb =6 0, K} ] W}kbl( wab crgjb bhbiwbg dl }byubiw nf

 • 7/30/2019 CASE OF TAHSIN ACAR v. TURKEY

  4/59

  Wr}obt( zdwag}bz f}nk ydwwdlj dl wab i`yb !]rhb =1$, Wab Jnvb}lkblw`iin}gdljht `uundlwbg K} F Jhioh wn ydw `y `l `g ani crgjb,

  1, Nl =4 Fbm}r`}t =555 wab Ia`kmb} bq`kdlbg wab yw wb nf wabu}nibbgdljy dl wab `uuhdi`wdnl `lg lnwbg( dlwb} `hd`( wa`w gbyudwb ybvb}`h}bkdlgb}y wab Jnvb}lkblw a`g f`dhbg wn yrmkdw wab i`yb fdhb nf wabGdt`}m`o} U}nvdlid`h @gkdldyw}`wdvb Inrlidh,

  4, Wab Ia`kmb}( a`vdlj gbidgbg wa w ln ab }dlj nl wab kb}dwy z`y}bprd}bg !fn}kb} ]rhb 24 = dl fdlb$( dlvdwbg wab u`}wdby nl = K`}ia =555 wnyrmkdw fdl`h z}dwwbl nmyb}v`wdnly,

  05, Nl 04 @u}dh =555 wab `uuhdi`lw*y }bu}byblw`wdvby dlfn}kbg wab Inr}wwa`w wab knwab}( ydywb} `lg zdfb nf Kbakbw Y`hdk @i`} ih`dkbg wn a`vb ybbladk nl `l LWV ia`llbh lbzy u}nj}`kkb m}n`gi`yw nl 9 `lg 7 Fbm}r`}t=555, Wab `uuhdi`lw*y f`kdht a`g `wwbkuwbg wn nmw`dl ` vdgbn }bin}gdlj nf

  wabyb m}n`gi`ywy( mrw zdwanrw yriibyy !ybb u`}`j}`ua 0:5 mbhnz$,00, Nl =1 @u}dh =555 wab Ia`kmb} urw ybvb}`h prbywdnly wn wab

  Jnvb}lkblw dl }bh`wdnl wn wab `hhbjbg ydjawdlj nl wbhbvdydnl `lg }bprbywbgwab Jnvb}lkblw wn yrmkdw ` vdgbn }bin}gdlj nf wab LWV lbzy m}n`gi`ywy}bfb}}bg wn mt wab `uuhdi`lw, Wab Inr}w fr}wab} dlfn}kbg wab u`}wdby wa`w wabwdkb+hdkdw fdqbg fn} wab yrmkdyydnl nf wab u`}wdby* fdl`h nmyb}v`wdnly a`g

  mbbl `gcnr}lbg rlwdh fr}wab} lnwdib,0=, Nl 6 Crht =555 wab Jnvb}lkblw dlfn}kbg wab Inr}w wa w wab ub}ynl

  idwbg dl wab LWV lbzy m}n`gi`yw z`y lnw wab `uuhdi`lw*y m}nwab} `lg wa`w( dl`hh u}nm`mdhdwt( dw z`y ` i`yb nf ` inlfrydnl nf l`kby, @y wab Jnvb}lkblwa`g lnw yrmkdwwbg wab }bprbywbg vdgbn }bin}gdlj( wab Inr}w }bkdlgbg wabJnvb}lkblw nl 09 Crht =555 nf dwy nrwyw`lgdlj }bprbyw wn gn yn, @ fr}wab}}bkdlgb} z`y yblw wn wab Jnvb}lkblw nl 2 Ybuwbkmb} =555,

  09, Nl 01 Niwnmb} =555 wab Inr}w `hyn }bprbywbg wab `uuhdi`lw*y}bu}byblw`wdvb wn yrmkdw ` vdgbn }bin}gdlj nf wab m}n`gi`ywy ab a`g }bfb}}bgwn `lg( dl i`yb ab z`y rl`mhb wn gn yn( wn dlfn}k wab Inr}w nf wab }b`ynlywab}bfn},

  07, Nl 4 Lnvbkmb} =555 wab `uuhdi`lw*y }bu}byblw`wdvb dlfn}kbg wabInr}w nf wab ywbuy ab a`g w`obl wn nmw`dl wab }bprbywbg vdgbn }bin}gdlj,

  02, Nl 0: C`lr`}t =550 wab Jnvb}lkblw yrmkdwwbg ` vdgbn }bin}gdlj nfwab LWV lbzy u}nj}`kkby m}n`gi`yw nl 9 Fbm}r`}t =555 `w 00 `,k, `lg

  00 u,k,06, Mt hbwwb}y nf =7 `lg =2 C`lr`}t =550( wab `uuhdi`lw*y }bu}byblw`wdvbdlfn}kbg wab Inr}w wa`w wab LWV `gkdldyw}`wdnl a`g }bfrybg wn u}nvdgb adkzdwa ` vdgbn }bin}gdlj nf wab lbzy m}n`gi`ywy( yw`wdlj wa`w ` }bprbyw wn wadybffbiw a`g wn mb k`gb mt wab `uuhdi`lw dl ub}ynl( `lg wa`w( nl =2 C`lr`}t=550( wab `uuhdi`lw adkybhf a`g yblw ` }bprbyw wn wab LWV `gkdldyw}`wdnl wn

  mb u}nvdgbg zdwa ` vdgbn }bin}gdlj nf wab LWV lbzy u}nj}`kkby m}n`gi`ywnl = Fbm}r`}t =555 `w 00 u,k, `lg nl 9 Fbm}r`}t =555 `w 1 `,k,

  0:, Nl =5 Fbm}r`}t =550 wab `uuhdi`lw*y }bu}byblw`wdvb dlfn}kbg wabInr}w wa`w wab vdgbn }bin}gdlj yrmkdwwbg mt wab Jnvb}lkblw nl 0: C`lr`}t

 • 7/30/2019 CASE OF TAHSIN ACAR v. TURKEY

  5/59

  INLYBDHGB HBR]NUB INRLIDHNF BR]NUB

  INR] BR]NUBLLB GBY G]NDWY GB HANKKB

  BR]NUB@L INR]W NF ARK@L ]DJAWY

  =550 a`g mbbl ybbl mt wab `uuhdi`lw `lg wa`w dw gdg lnw inlw`dl wabu}nj}`kkby m}n`gi`yw `w wab wdkby dlgdi`wbg mt wab @i`} f`kdht, Wab`uuhdi`lw*y }bu}byblw`wdvb fr}wab} dlfn}kbg wab Inr}w wa w wab `uuhdi`lwadkybhf a`g yblw ` fr}wab} }bprbyw wn wab LWV `gkdldyw}`wdnl nl 06 Fbm}r`}t

  =550,01, Nl =6 Fbm}r`}t =550( a`vdlj lnwbg `l `uu }blw kdyrlgb}yw`lgdlj

  `mnrw wab bq`iw wdkb nf wab }bhbv`lw m}n`gi`ywy( wab Inr}w }bprbywbg wabJnvb}lkblw wn yrmkdw ` vdgbn }bin}gdlj nf wab LWV lbzy u}nj}`kkby

  m}n`gi`yw nl = Fbm}r`}t =555 `w 00 u,k, `lg 9 Fbm}r`}t =555 `w 1 `,k, WabInr}w `hyn dlvdwbg wab u`}wdby wn yrmkdw wabd} fdl`h nmyb}v`wdnly,

  04, Nl 09 Crlb =550 wab Jnvb}lkblw dlfn}kbg wab Inr}w wa`w dw z`y lnwunyydmhb wn inkuht zdwa wab }bprbyw nf =6 Fbm}r`}t =550 ydlib( dlinkuhd`lib zdwa wabd} hbj`h nmhdj`wdnly( wab LWV `gkdldyw}`wdnl nlht obuw}bin}gdljy nf m}n`gi`ywy fn} ` ub}dng nf nlb tb`},

  =5, Wab u`}wdby yrmkdwwbg wabd} fdl`h z}dwwbl nmyb}v`wdnly nl =9 @u}dh`lg 7 K`t =550 }byubiwdvbht, Wabt fr}wab} inlydgb}bg wab unyydmdhdwt nf `f}dblght ybwwhbkblw, Ln ybwwhbkblw z`y }b`iabg,

  =0, Mt ` hbwwb} nf =: @rjryw =550( wab Jnvb}lkblw }bprbywbg wab Inr}wwn yw}dob wab i`yb nrw nf dwy hdyw `lg blihnybg wab wbqw nf ` rldh`wb}`hgbih`}`wdnl zdwa ` vdbz wn }bynhvdlj wab dyyrby }`dybg mt wab `uuhdi`lw, Wab`uuhdi`lw fdhbg nmyb}v`wdnly nl wab Jnvb}lkblw*y }bprbyw nl 0: Gbibkmb}=550,

  ==, Fnhhnzdlj wab jblb}`h }byw}riwr}dlj nf wab Inr}w*y Ybiwdnly `y f}nk0 Lnvbkmb} =550 !]rhb =2 0 nf wab ]rhby nf Inr}w$( wab `uuhdi`wdnl z`y`yydjlbg wn wab lbzht inkunybg Ybinlg Ybiwdnl nf wab Inr}w !]rhb 2= 0$,

  =9, Dl ` crgjkblw nf 4 @u}dh =55= !wab Ia`kmb} crgjkblw$( wabIa`kmb} gbidgbg( mt ydq vnwby wn nlb( wn yw}dob wab `uuhdi`wdnl nrw nf wab hdywdl `iin}g`lib zdwa @}wdihb 9: 0 !i$ nf wab Inlvblwdnl nl wab m`ydy nf wabrldh`wb}`h gbih`}`wdnl k`gb mt wab Jnvb}lkblw,

  =7, Nl 1 Crht =55= wab `uuhdi`lw }bprbywbg wa`w wab i`yb mb }bfb}}bg wnwab J}`lg Ia`kmb} !@}wdihb 79 nf wab Inlvblwdnl$, Nl 7 Ybuwbkmb} =55=wab u`lbh nf wab J}`lg Ia`kmb} gbidgbg wn `iibuw ady }bprbyw !]rhb :9$,

  =2, Wab inkunydwdnl nf wab J}`lg Ia`kmb} z`y gbwb}kdlbg `iin}gdljwn wab u}nvdydnly nf @}wdihb =: = `lg 9 nf wab Inlvblwdnl `lg ]rhb =7,

 • 7/30/2019 CASE OF TAHSIN ACAR v. TURKEY

  6/59

  =