CASE OF SEKER v. TURKEY

download CASE OF SEKER v. TURKEY

of 21

 • date post

  04-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of CASE OF SEKER v. TURKEY

 • 7/30/2019 CASE OF SEKER v. TURKEY

  1/21

  DJMTALC@A CAQ_JRA

  DJQMDLCJI AQ_JRA

  DJQ_ AQ_JRAMMA @AT @_JLPT @A CFJEEA

  AQ_JRAGM DJQ_P JI FQEGM _LNFPT

  TADJM@ TADPLJM

  DGTA JI AKA_ y- PQ_KA\

  &Grrcldgpljm mj- 1?4

 • 7/30/2019 CASE OF SEKER v. TURKEY

  2/21

  AKA_ y- PQ_KA\ HQ@NEAMP 7

  Lm pfa dgta ji akar y- Pqrka|#

  Pfa Aqrjagm Djqrp ji Fqegm _lnfpt &Tadjm` Tadpljm,# tlpplmn gt g

  Dfgeoar djejta` ji8Er H-%R- DJTPG#Ratl`amp#Er _- P_EAM#Er K- HQMN^LA_P#Er E- QN_AKFACL@XA#Ert G- EQCG_JML#Ert A- IQ_G%TGM@TP_E#Et @- HJLAM#hq`nat#

  gm` Er T- MGLTELPF#@arqp|Tadpljm _anltpg#Fgylmn `acloargpa` lm rlygpa jm 7 Iaorqgr| ?221 gm` 47 Hgmqgr| ?229#@aclyart pfa ijccj~lmn hq`neamp# ~fldf ~gt g`jpa` jm pfa

  cgtp%eampljma` gpa8

  R_JDA@Q_A

  7- Pfa dgta jrlnlmgpa` lm gm gcldgpljm &mj- 1?4

 • 7/30/2019 CASE OF SEKER v. TURKEY

  3/21

  ? AKA_ y- PQ_KA\ HQ@NEAMP

  >- Pfa gcldgmp gm` pfa Njyarmeamp agdf ilca` jotarygpljmt jm pfaearlpt &_qca 1< 7,- Pfa grplat racla` lm ~rlplmn pj agdf jpfart

  jotarygpljmt-

  PFA IGDPT

  L- PFA DL_DQETPGMDAT JI PFA DGTA

  6- Pfa gcldgmp ~gt ojrm lm 7 gm` clyat lm Oltelc- Pfa gcldgpljmdjmdarmt pfa `ltgagrgmda ji pfa gcldgmpt tjm# Eafeap gf akar# ~fj

  ~gt ?4 |agrt jc` gp pfa plea ji pfa ayampt nlylmn rlta pj pfa gcldgpljm- Pfaigdpt tqrrjqm`lmn pfa `ltgagrgmda ji pfa gcldgmpt tjm gra `ltqpa`

  oap~aam pfa grplat-

  G- Igdpt gt ratampa` o| pfa gcldgmp

 • 7/30/2019 CASE OF SEKER v. TURKEY

  4/21

  AKA_ y- PQ_KA\ HQ@NEAMP 4

  70- Lm Egrdf ?221 jma ji pfa gcldgmpt cangc g`yltart lmijrea` pfagcldgmp pfgp fa fg` taam g dj| ji pfa qmlyartlp| l`amplp| dgr` ji Eafeap

  gf akar lm pfa ilca ji pfa dgta orjqnfp gnglmtp pfa cag`art ji pfaFlxoqccgfoaijra pfa @l|grogkr Tpgpa Tadqrlp| Djqrp- Pfa gcldgmp tqotawqampc|rawqatpa` pfa qocld rjtadqpjr gp pfa @l|grogkr Tpgpa Tadqrlp| Djqrp pj

  rjyl`a fle ~lpf pflt `jdqeamp- Pfa qocld rjtadqpjr fj~ayar ~gt qmgocapj ilm` lp lm pfa dgta ilca-

  O- Igdpt gt ratampa` o| pfa Njyarmeamp

  71- Jm 77 Jdpjoar 7

 • 7/30/2019 CASE OF SEKER v. TURKEY

  5/21

  0 AKA_ y- PQ_KA\ HQ@NEAMP

  D- Pfa `jdqeampt tqoelppa` o| pfa grplat

  ?0- Pfa grplat tqoelppa` ygrljqt `jdqeampt ~lpf g yla~ pjtqotpgmplgplmn pfalr dcglet- Pfata `jdqeampt# lm tj igr gt pfa| gra racaygmp#eg| oa tqeegrlta` gt ijccj~t-

  7- Pfa `jdqeampt tqoelppa` o| pfa grrcldgmp

  ?1- Pfa ijccj~lmn lmijregpljm gagrt irje `jdqeampt tqoelppa` o| pfagcldgmp-

  ?9- Jm 77 Jdpjoar 7

 • 7/30/2019 CASE OF SEKER v. TURKEY

  6/21

  AKA_ y- PQ_KA\ HQ@NEAMP 1

  44- Jm 70 Jdpjoar ?220 pfa gcldgmp ilca` g aplpljm ~lpf pfa qocldrjtadqpjrt jiilda lm @l|grogkr gm` rawqatpa` lmijregpljm gt rangr`t pfa

  jqpdjea ji pfa @MG gmgc|tlt-40- Jm pfa tgea `g|# pfa @l|grogkr qocld rjtadqpjr mjplila` fle pfgp

  lp djqc` mjp oa atpgocltfa` ~fapfar jr mjp jma ji pfa djrtat ~gt flt tjm gtpfara ~gt lmtqiildlamp @MG lm pfa ojmat ji pfa djrtat gm` pfa avltplmn@MG fg` `aparljrgpa`-

  ?- Pfa `jdqeampt tqoelppa` o| pfa Njyameamp

  41- Pfa ijccj~lmn lmijregpljm gagrt irje `jdqeampt tqoelppa` o| pfaNjyarmeamp-

  49- Jm 77# 70 gm` 71 Jdpjoar 7

 • 7/30/2019 CASE OF SEKER v. TURKEY

  7/21

  9 AKA_ y- PQ_KA\ HQ@NEAMP

  0?- Jm ?0 @adaeoar 7

 • 7/30/2019 CASE OF SEKER v. TURKEY

  8/21

  AKA_ y- PQ_KA\ HQ@NEAMP >

  0

 • 7/30/2019 CASE OF SEKER v. TURKEY

  9/21

  6 AKA_ y- PQ_KA\ HQ@NEAMP

  pfa tqotpgmda ji pfa gcldgmpt djecglmp qm`ar Grpldca ? ji pfaDjmyampljm-

  11- Djmtawqampc|# pfa Djqrp hjlmt pfa raclelmgr| johadpljm djmdarmlmnpfa aiiadplyamatt ji pfa drlelmgc lmyatplngpljm pj pfa earlpt ji pfagcldgmpt djecglmp qm`ar Grpldca ? ji pfa Djmyampljm-

  LL- GCCANA@ YLJCGPLJM JI G_PLDCA ? JI PFA DJMYAMPLJM

  19- Pfa gcldgmp gccana` pfgp pfa dlrdqetpgmdat tqrrjqm`lmn pfago`qdpljm gm` `ltgagrgmda ji Eafeap gf akar ngya rlta pj g yljcgpljmji Grpldca ? ji pfa Djmyampljm- Fa iqrpfar djmpam`a` pfgp pfa gqpfjrlplat fg`iglca` pj dgrr| jqp gm g`awqgpa gm` aiiadplya lmyatplngpljm lmpj pfadlrdqetpgmdat ji flt tjmt `ltgagrgmda- Grpldca ? 7 ji pfa Djmyampljmrag`t gt ijccj~t8

  Ayar|jmat rlnfp pj clia tfgcc oa rjpadpa` o| cg~- Mj jma tfgcc oa `arlya` ji fltclia lmpampljmgcc| tgya lm pfa avadqpljm ji g tampamda ji g djqrp ijccj~lmn fltdjmyldpljm ji g drlea ijr ~fldf pflt amgcp| lt rjyl`a` o| cg~-

  G- Tqoelttljmt ji pfa grplat

  7- Pfa grrcldgmp

  1>- Pfa gcldgmp eglmpglma` pfgp cglm%dcjpfat jclda jiildart fg`go`qdpa` flt tjm# ~fj fg` pfam `la` ~flca lm jclda dqtpj`|- Fa iqrpfartqoelppa` pfgp pfa mgpljmgc gqpfjrlplat fg` iglca` pj djm`qdp gm lm`aam`amp#aiiadplya gm` pfjrjqnf lmyatplngpljm lmpj flt tjmt `ltgagrgmda gm`tqotawqamp `agpf gp pfa fgm`t ji pfa tadqrlp| ijrdat- Lm grpldqcgr# pfagqpfjrlplat iglca` pj jopglm ayl`amda irje igelc| eaeoart# irlam`t gm`djccagnqat ji pfa gcldgmpt tjm# gt ~acc gt irje G-\- gm` jpfar artjmtclylmn lm pfa oqlc`lmn j~ma` o| G-\-# ~fara Eafeap Eaf`l akar ~jrka`jm pfa `g| ji flt `ltgagrgmda- Pfa gcldgmp iqrpfar djmpam`a` pfgp pfagqpfjrlplat fg` mjp eg`a gm| gppaep pj cjdgpa g jttloca a|a%~lpmatt pj pfago`qdpljm ji flt tjm- Lm pflt djmmadpljm# fa tpgpa` pfgp fa fg` mjp nlyam pfa

  mgeat ji pfa artjmt ~fj fg` ~lpmatta` flt tjmt go`qdpljm gt pfa| iagra`lmplel gpljm o| pfa gqpfjrlplat- Pfa gcldgmp gctj gccana` pfgp pfagqpfjrlplat fg` iglca` pj wqatpljm pfa jclda jiildart ~fj fg` oaam jm `qp|lm pfa jclda tpgpljmt ji pfa ranljm jm pfa `g| pfgp Eafeap Eaf`l akar`ltgagra`- Ejrajyar# pfa pgklmn ji tpgpaeampt irje pfa ilipaam ajca ~fjfg` oaam lm dqtpj`| lm pfa @l|grogkr Tadqrlp| @lradpjrgpa oap~aam< gm` 77 Jdpjoar 7

 • 7/30/2019 CASE OF SEKER v. TURKEY

  10/21

  AKA_ y- PQ_KA\ HQ@NEAMP 94*

 • 7/30/2019 CASE OF SEKER v. TURKEY

  12/21

  AKA_ y- PQ_KA\ HQ@NEAMP 77

  rangr` pj pfa rgdpldgc ragclplat ji lmyatplngpljm ~jrk &taa Yaclkjygy- Oqcnglg# mj- 07066** gm`729# ADF_ 7

 • 7/30/2019 CASE OF SEKER v. TURKEY

  13/21

  7? AKA_ y- PQ_KA\ HQ@NEAMP

  clelpt ji pfa rgdpldgc ragclplat ji lmyatplngpljm ~jrk &taa Matloa Fggm#dlpa` gojya# >>,- Lm pfa lmtpgmp dgta# pfa Oltelc gm` @l|grogkr qocld

  rjtadqpjrt pjjk mj tpat jm pfalr j~m lmlplgplya pj l`ampli| jttloca~lpmattat- Mjr `l` pfa| gppaep pj jopglm ayl`amda lm pfa grag ~fara pfagcldgmpt tjm fg` gccana`c| oaam go`qdpa`-

  >0- Pfa Djqrp iqrpfar jotaryat pfgp oap~aam Jdpjoar 7

 • 7/30/2019 CASE OF SEKER v. TURKEY

  14/21

  AKA_ y- PQ_KA\ HQ@NEAMP 74

  G- Tqoelttljmt ji pfa grplat

  >

 • 7/30/2019 CASE OF SEKER v. TURKEY

  15/21

  70 AKA_ y- PQ_KA\ HQ@NEAMP

  djmtl`art pfgp lp fgt mjp oaam atpgocltfa` pfgp pfara ~ara tadlgc igdpjrt~fldf ~jqc` hqtpli| ilm`lmn g yljcgpljm ji Grpldca 4 ji pfa Djmyampljm lm

  racgpljm pj pfa gcldgmp fletaci &taa Pgftlm Gdg# dlpa` gojya# ?4- Gt rangr`t pfa gcldgmpt djecglmp qm`ar Grpldca 6 ji pfaDjmyampljm djmdarmlmn pfa gqpfjrlplat iglcqra pj rjyl`a fle ~lpflmijregpljm ~fldf elnfp fgya tfa` clnfp jm pfa dlrdqetpgmdat ji gm`ragtjmt ijr flt tjmt go`qdpljm# pfa Djqrp mjpat pfgp pflt djecglmp ~gt mjptadlila` jr acgojrgpa` agrc| amjqnf lm pfa rjdaa`lmnt pj gccj~ gmavdfgmna ji jotarygpljmt oap~aam pfa grplat jm pfa tqohadp- Lp djmtl`artpfgp# lm pfa dlrdqetpgmdat ji pfa dgta# lp lt mjp grjrlgpa pj avgelma pfaegppar tagrgpac| gp pflt tpgna lm pfa rjdaa`lmnt &taa Mqg| am y- Pqka|

  &mj- ?,# mj- ?1410*

 • 7/30/2019 CASE OF SEKER v. TURKEY

  16/21

  AKA_ y- PQ_KA\ HQ@NEAMP 71

  rlnfp pj ratadp ijr rlygpa gm` igelc| clia; taa Pgftlm Gdg# dlpa` gojya# ?0?,-

 • 7/30/2019 CASE OF SEKER v. TURKEY

  17/21

  79 AKA_ y- PQ_KA\ HQ@NEAMP

  grjrlgpa# g pfjrjqnf gm` aiiadplya lmyatplngpljm dggoca ji cag`lmn pj pfal`amplildgpljm gm` qmltfeamp ji pfjta ratjmtloca ijr pfa `arlygpljm ji

  clia# lmdcq`lmn aiiadplya gddatt ijr pfa djecglmgmp pj pfa lmyatplngpljmrjda`qra &taa Pak`g# dlpa` gojya# >,# mj

  aiiadplya drlelmgc lmyatplngpljm dgm oa djmtl`ara` pj fgya oaam djm`qdpa` lmgddjr`gmda ~lpf Grpldca 74# pfa rawqlraeampt ji ~fldf gra orjg`ar pfgm pfajoclngpljm pj lmyatplngpa lejta` o| Grpldca ? &taa Jfgm# dlpa` gojya# 46># Pgmkqcq# dlpa` gojya# 77

 • 7/30/2019 CASE OF SEKER v. TURKEY

  18/21

  AKA_ y- PQ_KA\ HQ@NEAMP 7>

  YLL- GCCANA@ YLJCGPLJM JI G_PLDCA 46 JI PFA DJMYAMPLJM

  720- Lm flt jtp%g`elttlolclp| jotarygpljmt# pfa gcldgmp lmylpa` pfaDjqrp pj ilm` pfgp pfa ratjm`amp Njyarmeamp fg` iglca` lm pfalr `qp| pjgttltp pfa Djqrp lm pfa dgta- Lm grpldqcgr# fa djmpam`a` pfgp pfa Njyarmeampfg` iglca` pj tqoelp drqdlgc `jdqeampt djmdarmlmn flt tjmt `ltgagrgmdapj pfa Djqrp# mgeac| pfa grratp ~grrgmp lttqa` lm ratadp ji Eafeap gfakar# pfa racaygmp dqtpj`| radjr`t# lmijregpljm gojqp pfa @MG patplmndjm`qdpa` jm pfa djrtat ijqm` lm fjqtat jiFlxoqccgf eaeoart gm` pfadj| ji flt qmlyartlp| l`amplp| dgr` ~fldf fg` oaam taam lm pfa ilca ji pfadgta orjqnfp gnglmtp pfa cag`art ji pfa Flxoqccgf- Pfa gcldgmp racla` jmGrpldca 46 ji pfa Djmyampljm ~fldf# lm pfa racaygmp grp# rjyl`at8

  7- Li pfa Djqrp `adcgrat pfa gcldgpljm g`elttloca# lp tfgcc

  &g, qrtqa pfa avgelmgpljm ji pfa dgta# pjnapfar ~lpf pfa raratampgplyat ji pfagrplat# gm` li maa` oa# qm`arpgka gm lmyatplngpljm# ijr pfa aiiadplya djm`qdp ji ~fldfpfa Tpgpat djmdarma` tfgcc iqrmltf gcc madattgr| igdlclplat;

  ---

  721- Pfa Njyarmeamp `l` mjp g``ratt pfa lttqa-729- Pfa Djqrp jotaryat pfgp jm 71 Hqma ?220 pfa Njyarmeamp ~ara

  rawqatpa` pj tqoelp gcc `jdqeampt lm pfalr jttattljm djmdarmlmn pfalmyatplngpljm djm`qdpa` o| pfa Oltel