CASE OF HARAN v. TURKEY

download CASE OF HARAN v. TURKEY

of 24

 • date post

  04-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  224
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of CASE OF HARAN v. TURKEY

 • 7/30/2019 CASE OF HARAN v. TURKEY

  1/24

  EDJULNHKL HL\YD]L

  ED\JENHD@ L\YD]L

  ED\Y L\YD]LJJL KLU KYDN[U KL HADCCL

  L\YD]LGJ ED\Y[ D@ A\CGJ YNBA[U

  [ANYK ULE[NDJ

  EGUL D@ JLUIL AGYGJ p* [\YOL^

  !G}}hneg{ndj jd* 919>>$>

 • 7/30/2019 CASE OF HARAN v. TURKEY

  2/24

 • 7/30/2019 CASE OF HARAN v. TURKEY

  3/24

  JLUIL AGYGJ p* [\YOL^ F\KBCLJ[ 7

  Nj {al egul d` Jlunil Agygj p* [|yol~(

  [al L|yd}lgj Ed|y{ d` A|cgj Ynba{u ![anyk Ule{ndj.( un{{njb gu g

  Eagcily edc}dulk d`6Cy I*C* V\]GJN( ]ylunklj{(Cy F* ALKNBGJ(Cy E* IYUGJ(Cyu C* [UG[UG#JNODHDPUOG(Cu Y* FGLBLY(Cy L* C^FLY(f|kblu(Cy @* BHEOH( gk adef|kbl(

  gjk Cy P* ILYBLY( Ule{ndj Ylbnu{ygy(Agpnjb klhnilyg{lk nj }ynpg{l dj 7< Ul}{lcily 9==>$>>>;* Ual njpdolkGy{nehlu 9( 5( >1(ralj ]yd{dedh Jd* 77 {d {al Edjplj{ndj egcl nj{d `dyel !Gy{nehl < 9 d`

  ]yd{dedh Jd* 77.*>> {al Ed|y{ klehgylk {al g}}hneg{ndjgkcnuunihl*

 • 7/30/2019 CASE OF HARAN v. TURKEY

  4/24

  9 JLUIL AGYGJ p* [\YOL^ F\KBCLJ[

  1* Dj 7 Jdplcily 9==; {al Ed|y{ eagjblk {al edc}dun{ndj d` n{uUle{ndju !Y|hl 9< 7.* [anu egul rgu guunbjlk {d {al jlrh~ edc}dulk

  [anyk Ule{ndj !Y|hl * [al g}}hnegj{ gjk {al Bdplyjclj{ lgea `nhlk diulypg{ndju dj {alclyn{u !Y|hl 7.*

  [AL @GE[U

  N* [AL ENYE\CU[GJELU D@ [AL EGUL

  7=* [al g}}hnegj{ rgu idyj nj 7>27 gjk hnplu nj Kn~gyigoy*

  G* Nj{ydk|e{ndj

  77* [al `ge{u u|yyd|jknjb {al knug}}lgygjel d` augj Agygj gyl knu}|{lkil{rllj {al }gy{nlu* [al `ge{u gu }ylulj{lk i~ {al g}}hnegj{ gyl ul{ d|{ njUle{ndj I ilhdr !ull }gygbyg}au 75#99.* [al Bdplyjclj{u u|icnuundjuedjelyjnjb {al `ge{u gyl u|ccgynulk nj Ule{ndj E ilhdr!ull }gygbyg}au 95#90.*

  79* G u|ccgy~ d` {al ylhlpgj{ kde|clj{u u|icn{{lk i~ {al }gy{nlu agplillj ul{ d|{ ul}gyg{lh~ nj Ule{ndju K !ull }gygbyg}au 92#9>. gjk

  L !ull }gygbyg}au 5=#>; {al g}}hnegj{ gjk aly a|uigjk {dbl{aly rn{a {alnyeanhkylj cdplk `ydc {alny pnhhgbl {d Kn~gyigoy g`{ly {alny pnhhgbl rguklu{yd~lk i~ {al ule|yn{~ `dyelu* [al~ knk jd{ edjunkly n{ g}}yd}yng{l {d bnpl{alny jlr gkkyluu {d {al g|{adyn{nlu*

 • 7/30/2019 CASE OF HARAN v. TURKEY

  5/24

  JLUIL AGYGJ p* [\YOL^ F\KBCLJ[ 5

  7>; {al g}}hnegj{u a|uigjk augj Agygj knk jd{yl{|yj `ydc {al edju{y|e{ndj un{l d` {al Kn~gyigoy |jklybyd|jk cgyol{

  ralyl al agk illj rdyonjb `dy {al }ylpnd|u lnba{ kg~u* [al g}}hnegj{ gjkd{aly `gcnh~ clcilyu knk jd{ `njk {anu |j|u|gh ileg|ul n` {alyl rgu lq{ygrdyo al rd|hk ylcgnj g{ rdyo gjk jd{ yl{|yj adcl*

  70* Dj 92 Klelcily 7>>; Cy @gayn Agvgy( g ed#pnhhgbly( egcl {d {alg}}hnegj{u ad|ul gjk {dhk aly {ag{ dj {al cdyjnjb d` 9; Klelcily 7>>; gjnklj{n{~ ealeo agk illj egyynlk d|{ i~ |jn`dyclk }dhnel d``nelyu g{ {aledju{y|e{ndj un{l ralyl augj Agygj agk illj rdyonjb gjk {ag{ ranhl {al~rlyl ealeonjb augj Agygju nklj{n{~ }g}lyu( {al~ u{gy{lk gyb|njb gcdjbu{{alculhplu* [anu gyb|clj{ hgu{lk `dy udcl {lj cnj|{lu gjk {alj {al }dhneld``nelyu {ddo augj Agygj grg~*

  72* Dj 5= Klelcily 7>>; Cy @gayn Agvgy rgu gyylu{lk gjk {golj nj{d

  }dhnel e|u{dk~*71* G`{ly hlgyjnjb {ag{ aly a|uigjk rgu gyylu{lk i~ {al }dhnel d``nelyu({al g}}hnegj{ {ynlk {d `nhl g }l{n{ndj rn{a {al }|ihne }ydule|{dyu d``nel g{ {alU{g{l Ule|yn{~ Ed|y{ nj dykly {d hlgyj d` anu ralylgid|{u* Adrlply( ual rgu}ylplj{lk `ydc u|icn{{njb aly }l{n{ndj i~ {al }dhnel d``nelyu u{gjknjb nj`ydj{ d` {al U{g{l Ule|yn{~ Ed|y{* Ual gjk d{aly `gcnh~ clcilyu {ynlk {d ull{al }|ihne }ydule|{dy `dy gid|{ g cdj{a rn{ad|{ u|eeluu*

  7>* [al g}}hnegj{ {alj u{gy{lk pnun{njb ulplygh }ynudju nj dykly {d `njk d|{ral{aly gj~djl agk ullj aly a|uigjk* Ual cl{ djl }lyudj( radc ylw|lu{lk`ydc {al g}}hnegj{ jd{ {d il jgclk( rad rgu }hgelk nj {al Kdycn{dy~ 57 g{{al Kn~gyigoy L#{~}l }ynudj gjk rad {dhk aly {ag{ al agk ullj augj Agygj

  nj e|u{dk~*9=* Dj 7 @liy|gy~ 7>>< augj Agygju iyd{alyu rlyl {golj nj{d e|u{dk~*

  Nj g u{g{lclj{ kg{lk 2 Ul}{lcily 9==; bnplj {d {alny drj hlbghyl}ylulj{g{npl( {al~ ugnk {ag{ ranhl {al~ rlyl alhk nj }dhnel e|u{dk~ {al~rlyl {aylg{ljlk i~ {al }dhnel d``nelyu {ag{ {al~ rd|hk ghud il onhhlk hnol{alny iyd{aly augj Agygj !ull }gygbyg}a 92 ilhdr.*

  97* Nj 7>>2 {al g}}hnegj{u unu{ly#nj#hgr rgu agyguulk i~ {al }dhneld``nelyu*

  99* Dj 7< Klelcily 7>>1 {al g}}hnegj{ rgu g}}ydgealk i~ g cgj radehgnclk {d il g }dhnelcgj* Al {dhk aly {d bl{ nj{d g jlgyi~ egy* Ual yl`|ulk*Al ojlr nj`dycg{ndj gid|{ aly `gcnh~ gjk d``lylk aly `njgjengh u|}}dy{ nj

  yl{|yj `dy nj`dycg{ndj* Dj 97 Klelcily 7>>1 {al g}}hnegj{ {dhk aly hgr~ly{ag{ ual agk illj yl`|ulk g jlr nklj{n{~ egyk gjk {ag{ ual agk d`{lj illj`dyelk {d eagjbl aly adcl ileg|ul d` agyguuclj{ i~ {al ule|yn{~ `dyelu(njeh|knjb ygnku dj aly adclu*

  E* [al Bdplyjclj{u u|icnuundju dj {al `ge{u

  95* @dhhdrnjb {al edcc|jneg{ndj d` {al g}}hneg{ndj i~ {al L|yd}lgjEdccnuundj dj A|cgj Ynba{u dj 90 @liy|gy~ 7>>0 {d {al Bdplyjclj{( {al

 • 7/30/2019 CASE OF HARAN v. TURKEY

  6/24

  ; JLUIL AGYGJ p* [\YOL^ F\KBCLJ[

  Kn~gyigoy }|ihne }ydule|{dyu d``nel d}ljlk gj njplu{nbg{ndj nj{d {alg}}hnegj{u ghhlbg{ndju*

  9;* Dj 97 Fgj|gy~ 7>>1 {al Kn~gyigoy }|ihne }ydule|{dyalhk {ag{ {alylrgu jd jllk `dy g `|y{aly njplu{nbg{ndj gu {alyl rgu jd lpnkljel uadrnjb{ag{ augj Agygj agk knug}}lgylk nj }dhnel e|u{dk~ !ull }gygbyg}a 50ilhdr.* Al diulyplk {ag{ unjel 7>>; {alyl rgu jd yledyk d` gj~ edc}hgnj{cgkl {d {al d``nelu d` {al Kn~gyigoy }|ihne }ydule|{dy gjk d` {al }|ihne

  }ydule|{dy g{ {al Kn~gyigoy U{g{l Ule|yn{~ Ed|y{ gjk d` {al Hnel }|ihne}ydule|{dy* Al jd{lk {ag{ jd yledyk agk illj `d|jk {ag{ augj Agygj agkillj {golj nj{d e|u{dk~ i~ {al Kn~gyigoy Ule|yn{~ Knyle{dyg{l( Gj{n#{lyydyiygjea( gjk {al ]ydpnjengh Bljkgyclynl Edccgjkly* N{ `|y{aly diulyplk{ag{ augj Agygj rgu ilnjb ulgyealk `dy i~ {al Kn~gyigoy Gj{n#{lyydyiygjea* [al g}}hnegj{ knk jd{ difle{ {d {anu klenundj*

  9< i~ }dhneld``nelyu* [al~ gplyylk {ag{ {al~ agk illj u|ifle{lk {d nhh#{ylg{clj{ ranhl{al~ rlyl alhk nj }dhnel e|u{dk~ gjk {ag{ {al~ agk illj {dhk {ag{ {al~ rd|hk|jklybd {al ugcl {ylg{clj{ gu {alny iyd{aly augj* [al~ u|icn{{lk {ag{ {al~rlyl ghud {dhk {ag{ n` {al~ knk jd{ edj`luu {alny eynclu {al~ rd|hk il

  lhncnjg{lk gjk `gel {al ugcl `g{l gu {alny iyd{aly augj*9* Yl}dy{ d` A|cgj Ynba{u Guudeng{ndj d` [|yol~ kg{lk Cgyea 9==;

  91* [al lq{yge{u d` {al ylhlpgj{ }gy{ d` {al yl}dy{ nu gu `dhhdru6

  Gvgk edkl jgcl augj Agygj rgu `ydc Hnel* Al rgu ln{aly g cnhn{gj{ dy cnhn{ng* Alrgu {golj d|{unkl {drj( nj{lyydbg{lk gjk lqle|{lk* Udcl nj`dycg{ndj dj anu egul6 Alrgu kl{gnjlk dj 91 Klelcily 7>>; dj anu rg~ {d anu uad}* Anu rn`l Jluncl Agygju{g{lk {ag{ ual agk g}}ydgealk {al U{g{l Ule|yn{~ Ed|y{ yl}lg{lkh~( i|{ agk jd{ylelnplk g ylu}djul !Gvgkn( 79 @liy|gy~ 7>>>>5* Al u{g~lk nj e|u{dk~ `dy {any{llj kg~u* Hg{ly dj rl

 • 7/30/2019 CASE OF HARAN v. TURKEY

  7/24

  JLUIL AGYGJ p* [\YOL^ F\KBCLJ[ * Dj ; Cg~ 9==; Cy Gik|hogkny G~bgj( gj lq#]OO gjk ghhlblklq#FN[LC !Nj{lhhnbljel iygjea d` {al Bljkgyclynl. clcily( bgpl gjnj{lypnlr dj YDF [P ralyl al ehgnclk {ag{ FN[LC edjk|e{lk

  lq{yg#f|knengh onhhnjbu d` }ydcnjlj{ O|yknua nj{lhhle{|ghu* Nj {al hgu{ }gy{ d`{al }ydbygccl al bgpl g hnu{ d` jgclu d` {adul d{alyu rad rlyl ghudghhlblkh~ onhhlk i~ FN[LC* augj Agygju jgcl rgu ghud clj{ndjlk i~Cy Gik|hogkny G~bgj rad u{g{lk rn{ad|{ bnpnjb gj~ kl{gnhu {ag{ al rgunj{lyydbg{lk gjk onhhlk i~ {al FN[LC* [al lq{yge{u d` {al ylhlpgj{ }gy{ d` {alpnkld#{g}l nu gu `dhhdru6

  Gvgk edkl jgcl augj Agygj rgu `ydc Hnel* Al rgu ln{aly g cnhn{gj{ dy cnhn{ng* Alrgu {golj d|{unkl {al {drj( nj{lyydbg{lk gjk lqle|{lk*)

  L* Ylhlpgj{ kde|clj{gy~ lpnkljel u|icn{{lk i~ {al Bdplyjclj{

  7* E|u{dk~ yl}dy{u

  5=* [al e|u{dk~ yl}dy{u d` {al Kn~gyigoy Ule|yn{~ Knyle{dyg{l `dy {al}lyndk il{rllj 99 Fgj|gy~ 7>>; gjk 57 Klelcily 7>>< kd jd{ edj{gnj {aljgcl d` augj Agygj*

  9* U{g{lclj{u d` augj Agygju iyd{alyu nj }dhnel e|u{dk~( kg{lk9= @liy|gy~ 7>>>< Gik|hhga Agygj rgu {golj nj{d e|u{dk~* [al

  lq{yge{ d` {al ylhlpgj{ }gy{ d` anu u{g{lclj{ nu gu `dhhdru6Gik|hhga Agygj !`dyblk nklj{n{~ }g}lyu nj {al jgcl d` Clacl{ Ulkg{ Boclj.6

  Rl gyl jnjl unihnjbu( c~ `g{aly rdyou gu g b|gykngj nj edju{y|e{ndj un{lu( c~ cd{alynu g ehlgjly( c~ unihnjbu gyl gu `dhhdru? augj Agygj6 idyj nj 7>01* Al nu njpdhplk nj]OO ge{npn{nlu nj y|ygh gylgu unjel 7>>5* Anu edkl jgcl nu Gvg{ !O.* Al nu u{nhh ge{nplnj {al Hnel ylbndj*

  59* Dj 9= @liy|gy~ 7>>< Ul~n{agj Agygj rgu {golj nj{d e|u{dk~* [allq{yge{ d` {al ylhlpgj{ }gy{ d` anu u{g{lclj{ nu gu `dhhdru6

  Ul~n{agj Agygj !edkl jgclu Ilavgj( `dyblk nklj{n`~ }g}lyu nj {al jgcl d`Yl`no Cgjg~.6 Rl gyl jnjl unihnjbu( c~ `g{aly rdyou gu g b|gykngj nj edju{y|e{ndjun{lu( c~ cd{aly nu g ad|ul rn`l( c~ unihnjbu gyl gu `dhhdru ? augj Agygj6 idyj nj

 • 7/30/2019 CASE OF HARAN v. TURKEY

  8/24

  0 JLUIL AGYGJ p* [\YOL^ F\KBCLJ[

  7>01* Nj 7>>5 al fdnjlk ]OOu y|ygh iygjea* Al nu u{nhh ge{npl nj {al y|ygh gylgu* Anuedkl jgcl nu Gvg{ !O.*

  5* Hl{{ly `ydc Bljlygh Knyle{dyg{l d` Ule|yn{~ d` {al Cnjnu{y~ d`Nj{lyjgh G``gnyu {d {al Cnjnu{y~ d` @dylnbj G``gnyu( kg{lk 99 Cg~7>>0

  55* [al Bljlygh Knyle{dyg{l d` Ule|yn{~ d` {al Cnjnu{y~ d` Nj{lyjghG``gnyu nj`dyclk {al Cnjnu{y~ d` @dylnbj G``gnyu {ag{ gj njplu{nbg{ndj agkillj edjk|e{lk nj{d {al g}}hnegj{u ghhlbg{ndju il`dyl {al L|yd}lgjEdccnuundj d` A|cgj Ynba{u* [al~ `d|jk jd yledyk {ag{ augj Agygj agkillj {golj nj{d e|u{dk~ il{rllj 9; Klelcily 7>>; gjk 7 @liy|gy~ 7>>>0 }|yu|gj{ {dGy{nehl 9>= d` {al Enpnh Edkl* [al jgcl d` {al `g{aly d` aly eanhkylj nuu{g{lk {d il augj*

  5150* Dj 97 Fgj|gy~ 7>>1 {al Kn~gyigoy }|ihne }ydule|{dy alhk {ag{ {alyl