carta-carta penting Tassawur SPM

21

Transcript of carta-carta penting Tassawur SPM

Page 1: carta-carta penting Tassawur SPM
Page 2: carta-carta penting Tassawur SPM

ALLAH

ALAMMANUSIAJabatan Pendidikan Islam dan Moral

Page 3: carta-carta penting Tassawur SPM

MAHKAMAH DI MALAYSIA

SIVILTENTERA

SYARIAHJUVANA

Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

Page 4: carta-carta penting Tassawur SPM

SUMBER

HUKUM ISLAM

Qur’an

Hadis

Qias

Ijmak

Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

Page 5: carta-carta penting Tassawur SPM

Jenis-jenis hadis

Hadis Hasan

Hadis Sahih HadisDhaif

Tiada illat Ada illat

(kecacatan) Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

Page 6: carta-carta penting Tassawur SPM

Syumuliyyah Y

Waqi’iyyah

X

Thabat

Rabbaniyyah

Alamiyyah

Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

Page 7: carta-carta penting Tassawur SPM

Kesalahan Hudud

Zina

R

P

Q

Minum Arak

S

Curi

Qazaf

Rompak

Murtad

Carta di bawah menunjukkan jenis kesalahan yang boleh dijatuhkan hukuman hudud

Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

Page 8: carta-carta penting Tassawur SPM

Carta di bawah berkaitan dengan proses kejadian manusia menurut al-Quran

Nutfah

Insan Y

MudghahXAlaqah

Al-Izam

Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

Page 9: carta-carta penting Tassawur SPM

Alam Ruh

Alam Akhirat

Y

Alam DuniaX

Alam Rahim

Barzakh @ kubur

Carta di bawah merupakan satu laluan yang perlu dilalui oleh setiap insan

Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

Page 10: carta-carta penting Tassawur SPM

Rasul

•Sidiq

•Amanah

•Tabligh

•Fatonah

Sifat-sifat manusiawi

Sifat HarusQSifat wajib

•Berdusta

•Menyembunyikan

•Bodoh

•Khianat

Carta di bawah berkaitan dengan sifat rasul

Mustahil

Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

Page 11: carta-carta penting Tassawur SPM

Carta di bawah berkaitan sifat-sifat mustahil bagi rasul

Sifat mustahil

Al-Kazib BaladahX Y

Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

Kitman Khianat

Page 12: carta-carta penting Tassawur SPM

Carta di bawah berkaitan sifat-sifat mustahil bagi rasul

X

Nabi Isa Y

Nabi Musa

Nabi Ibrahim

Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

Nabi Muhammad

Ulul Azmi

Nuh as

Page 13: carta-carta penting Tassawur SPM

Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

Carta di bawah berkaitan dengan konsep kerasulan

Maunah

Sihir

Istidraj

Mukjizat

Seorang yang kebal atau tidak lut oleh senjata

Bulan terbelah dua apabila Rasulullah s.a.w. menunjukkan jarinya

Seorang yang kaya tetapi beransur menjadi sombong

Seorang yang terlibat dengan kemalangan yang dahsyat, namun dia

selamat

Page 14: carta-carta penting Tassawur SPM

Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

Carta di bawah berkaitan jenis agama

JENIS-JENIS AGAMA

Agama YAgama X

Tuliskan agama X dan Y

Nyatakan dua buah kitab yang diturunkan dalam agama X

Berikan dua contoh agama Y

Samawi Agama Budaya

Al-Quran Injil

Budha Hindu

Page 15: carta-carta penting Tassawur SPM

Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

Nyatakan bilangan sifat wajib, mustahil dan harus bagi Allah s.w.t di P, Q dan R.

KONSEP ASMA’ WA SIFAT

Asmaul Husna

Sifat wajib

Sifat mustahil Sifat Harus

99 nama Allah

P

Q R

20

20 1

Page 16: carta-carta penting Tassawur SPM

Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

Lengkapkan carta di bawah dengan sebanyak bilangan surah dan juzauk dalam al-Qur’an

Al-Qur’an

Bilangan Surah

Bilangan Juzuk

X Y114 30

Page 17: carta-carta penting Tassawur SPM

Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

Susun semula peristiwa di atas mengikut urutan yang betul

PENGALAMAN RASULULLAH SEWAKTU

MENERIMA WAHYU PERTAMA

25 a Malaikat Jibril datang menemui baginda dengan menyeru kalimah Iqra’

26 b Setelah sampai di rumah, Siti Khadijah menenangkan baginda dan berjumpa dengan Waraqah bin Naufah

27 c Setelah Malaikat Jibril menyeru sebanyak tiga kali, barulah baginda dapat menyebut dengan lancar

28 d Rasul menerima wahyu pertama semasa sedang beribadat dalam Gua Hira’

1√

2√

4√

3√

Page 18: carta-carta penting Tassawur SPM

Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

Lengkapkan carta di bawah dengan sejarah penurunan wahyu pertama

SEJARAH PENURUNAN WAHYU

Umur nabi ketika

menerima wahyu

Tempat baginda menerima

wahyu

Surah yang pertama diterima

Tarikh diturunkan

40HIRA’

SURAH

ALAQ

17

RAMADHAN

Page 19: carta-carta penting Tassawur SPM

Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

Carta di bawah menunjukkan asnas yang layak menerima agihan zakat SEBUTKAN golongan tersebut

Penerima Zakat

P

Q

Fakir

R

PMiskin

Amil

Muallaf

Musaffir

Page 20: carta-carta penting Tassawur SPM

LANGKAH PERTAMA

KEJAYAAN

ADALAH

PERCAYA KEPADA DIRI

SENDIRI……

Page 21: carta-carta penting Tassawur SPM