ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP ğrenci hipofiz, sürrenal, meme,...

Click here to load reader

 • date post

  27-Apr-2019
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP ğrenci hipofiz, sürrenal, meme,...

ANAKKALE ONSEKZ MART NVERSTES

TIP FAKLTES

anakkale Onsekiz Mart niversitesi Terziolu Yerlekesi Telefon:0286 218 0018 Dahili:2210 em@il:tip@comu.edu.tr

2018-2019 Eitim Yl

Dnem II 5. Ders Kurulu

NROENDOKRN SSTEM II

Eitim Program

Eitim Bakoordinatr : Prof. Dr. Mesut Abdulkerim NSAL

Dnem II Koordinatr : Prof. Dr. Aysel GVEN BALA

Koordinatr Yardmcs : Dr. r. yesi Hseyin Avni EROLU

Ders kurulu bakan : Prof. Dr. Mustafa EDREMTLOLU

Eitim Sresi :4 Hafta

Ders Kurulu Tarihleri :25 ubat - 22 Mart 2019

AKTS kredisi :6 kredi

Teorik snav :21 Mart 2019

Pratik snav :22 Mart 2019

Komitede dersleri olan retim yeleri:

Anatomi

Prof. Dr. Alirza ERDOAN Uzm. Dr. Levent ELEVL

Biyokimya

Do. Dr. Dilek LKER AKIR Dr. r. yesi Hakan TRKN

Fizyoloji

Prof. Dr. Mustafa EDREMTLOLU Dr. r. yesi Hseyin Avni EROLU

Histoloji ve Embriyoloji

Dr. r. yesi Baak BYK

ANAKKALE ONSEKZ MART NVERSTES

TIP FAKLTES

anakkale Onsekiz Mart niversitesi Terziolu Yerlekesi Telefon:0286 218 0018 Dahili:2210 em@il:tip@comu.edu.tr

Ders Kurulunun Amac:

Ders kurulunun amac, mezuniyet ncesi tp rencilerine nroendokrin sistemin yap ve

fonksiyon ilikilerini kavratmaktr. Ayrca, nroendokrin sistemin dier sistemlerle ilikisinin

renilmesi amalanmtr. Nroendokrin sistemin doumsal ve sonradan oluan hastalklar

da ele alnacaktr.

Ders Kurulunun renim Hedefleri:

Sinir sistemi hakknda genel bilgileri, merkezi sinir sistemi, beyin zarlar, cerebrum,

cerebellum, pons ve medulla spinalis anatomisi hakknda genel ve zel bilgileri,

renmek ve pratik uygulamalarn yapmak,

Periferik sinir sistemi hakknda, periferik ve otonom sinir sistemi anatomisi hakknda

genel ve zel bilgileri, renmek ve pratik uygulamalarn yapmak

Deri, koku, gz, kulak ve tad organlar anatomisi hakknda genel ve zel bilgileri,

renmek ve pratik uygulamalarn yapmak,

renciler endokrin sistemin yap ve ilevlerini renir,

renciler endokrin sistem hastalklarnn olu mekanizmalarn renir

renciler sinir sisteminin paralar ve birbirleriyle ilikisini renir

renciler sinir sistemi tarafndan gerekletirilen kontrol mekanizmalarn renir

renciler temel nrolojik bozukluklarn mekanizmasn renir

Sinir sistemi ve endokrin sisteme ait hcre, doku ve organlarnn yapsal zelliklerini ve

organizma btn iindeki rollerini kavramak,

Mikroskopik incelemelerde bu sistemlere ait organ ve hcreleri yapsal zellikleri ile

ayrt edebilmek,

Ders ve Soru Saylar

Anabilim Dal / Dersin Ad

Ders Says SORU SAYISI

Kuramsal Uygulama TOPLAM TEORK UYGULAMA

ANATOM 21 6 (+18 Pratik) 27 (+18 Pratik) 23 7

BYOKMYA 17 - 17 18 -

FZYOLOJ 26 2 (+6) 28 (+6) 29 2

HSTOLOJ- EMBRYOLOJ 13 4 (+12 Pratik) 17 (+12 Pratik) 15 4

TMB (Aile Hekimlii) - 2 (+6) 2(+6) - 2

TOPLAM 77 14(+36) 91(+36 Pratik) 85 15

ANAKKALE ONSEKZ MART NVERSTES

TIP FAKLTES

anakkale Onsekiz Mart niversitesi Terziolu Yerlekesi Telefon:0286 218 0018 Dahili:2210 em@il:tip@comu.edu.tr

Sistemlerin geliiminin temel gelerini kavrayarak, geliimsel bozuklarn nedenleriyle

ilikilendirebilmek

lme deerlendirme:

Ders kurulu sonunda her biri 1 puan deerinde ve kuramsal ders ieriklerine dengeli

datlm 85 oktan semeli sorudan oluan bilgi snav ve uygulama dersi olan anabilim

dallarnca ilgili derslerden 15 puanlk uygulama snav yaplr. Sorularn dalm stteki

tabloda verilmitir Saylan snavlarda elde edilen puanlarn birletirilmesi ile 100 puanlk ders

kurulu notu hesaplanr.

Teorik Snav Sorularnn snav tarihinden en az 10 gn nce ders kurulu bakanna verilmesi

gerekmektedir.

ANAKKALE ONSEKZ MART NVERSTES

TIP FAKLTES

anakkale Onsekiz Mart niversitesi Terziolu Yerlekesi Telefon:0286 218 0018 Dahili:2210 em@il:tip@comu.edu.tr

2018-2019 ETM YILI Dnem II Kurul 5

DNEM II NROENDOKRN SSTEM II 1. Hafta 25 ubat-1 Mart 2019

25 ubat 2019

Pazartesi 26 ubat 2019

Sal 27 ubat 2019

aramba 28 Mart 2019

Perembe 1 Mart 2019

Cuma

08.30 - 9.20

ANA_01 Kafa iftleri Anatomisi-I

Dr AR ERDOAN

ANA_05 Kafa iftleri Anatomisi-V

Dr AR ERDOAN

ANA_07

Limbik Sistem Anatomisi

Dr AR ERDOAN

ANA_U01 Hipofiz, Srrenal, Meme,

Tiroid, Paratiroid, Gz Anatomisi Laboratuvar 1

(4. Grup)

9.30 - 10.20

ANA_02 Kafa iftleri Anatomisi-II

Dr AR ERDOAN

ANA_06 Kafa iftleri Anatomisi-VI

Dr AR ERDOAN

ANA_08

Bazal Nkleuslar Anatomisi

Dr AR ERDOAN

ANA_U02 Hipofiz, Srrenal, Meme,

Tiroid, Paratiroid, Gz Anatomisi Laboratuvar 2

(4. Grup)

10.30 - 11.20

FZ_03 Byme Gelime ve

Laktasyona Etkili Hormonlar 1

Dr M EDREMTLOLU

FZ_05 Adrenal Korteks ve

Medullas 1 Dr M EDREMTLOLU

BK_01 Biyolojik Membranlar ve Sinir

letimi 1 Dr D U AKIR

ANA_U01 Hipofiz, Srrenal, Meme,

Tiroid, Paratiroid, Gz Anatomisi Laboratuvar 1

(3. Grup)

11.30 -12.20

FZ_04 Byme Gelime ve

Laktasyona Etkili Hormonlar 2

Dr M EDREMTLOLU

FZ_06 Adrenal Korteks ve

Medullas 2 Dr M EDREMTLOLU

BK_02 Biyolojik Membranlar ve Sinir

letimi 2 Dr D U AKIR

ANA_U02 Hipofiz, Srrenal, Meme,

Tiroid, Paratiroid, Gz Anatomisi Laboratuvar 2

(3. Grup)

12.30 -13.20 LE ARASI

13.30 - 14.20

FZ_01 Endokrin Sistem Fizyolojisine Giri

Dr M EDREMTLOLU

HE_01 Endokrin Sistem

Geliimi 1 Dr.B BYK

SEMEL DERS FZ_07

Adrenal Korteks ve Medullas 3 Dr M EDREMTLOLU

ANA_U01 Hipofiz, Srrenal, Meme,

Tiroid, Paratiroid, Gz Anatomisi Laboratuvar 1

(2. Grup)

14.30 - 15.20

FZ_02 Hipotalamo-Hipofizer

Sistem Dr M

EDREMTLOLU

HE_02 Endokrin Sistem

Geliimi 2 Dr.B BYK

SEMEL DERS FZ_08

Adrenal Korteks ve Medullas 4 Dr M EDREMTLOLU

ANA_U02 Hipofiz, Srrenal, Meme,

Tiroid, Paratiroid, Gz Anatomisi Laboratuvar 2

(2. Grup)

15.30 - 16.20 D2K4 Geri Bildirim

Toplants

ANA_03 Kafa iftleri Anatomisi-III

Dr AR ERDOAN SEMEL DERS

HE_03 Hipofiz, Epifiz 1 Dr.B BYK

ANA_U01 Hipofiz, Srrenal, Meme,

Tiroid, Paratiroid, Gz Anatomisi Laboratuvar 1

(1. Grup)

16.30- 17. 20

ANA_04 Kafa iftleri Anatomisi-

IV

Dr AR ERDOAN

SEMEL DERS

HE_04 Hipofiz, Epifiz, 2

Dr.B BYK

ANA_U02 Hipofiz, Srrenal, Meme,

Tiroid, Paratiroid, Gz Anatomisi Laboratuvar 2

(1. Grup)

ANAKKALE ONSEKZ MART NVERSTES

TIP FAKLTES

anakkale Onsekiz Mart niversitesi Terziolu Yerlekesi Telefon:0286 218 0018 Dahili:2210 em@il:tip@comu.edu.tr

ANA_01 Kafa iftleri Anatomisi-I Dr AR ERDOAN

Kafa iftlerinin ierdii lif tiplerinin renilmesi Bilgi Kafa iftlerini oluturan liflerin hcre gvdelerinin hangi ekirdek/ganglionlarda yer aldnn renilmesi Bilgi Kafa iftlerinin cranium ierisinde ve darsndaki seyirlerinin renilmesi Bilgi Kafa iftlerinin dalmlarnn ve ilevlerinin renilmesi Bilgi Kafa iftlerindeki lezyonlarn yerleimlerine gre grlen klinik bulgularn anatomik temellerinin renilmesi Bilgi

ANA_02 Kafa iftleri Anatomisi-II Dr AR ERDOAN

renci birinci cranial sinir iftinin bileenlerini tarif edebilir Bilgi renci birinci cranial sinir iftinin sinaps yapt merkezi sinir sistemi yaplarn tarif edebilir Bilgi renci ikinci cranial sinir iftinin bileenlerini tarif edebilir Bilgi renci tractus opticusun projeksiyon yapt merkezi sinir sistemi yaplarn tarif edebilir Bilgi renci nc cranial sinir iftinin ekirdeklerini tarif edebilir Bilgi

ANA_03 Kafa iftleri Anatomisi-III Dr AR ERDOAN

renci nc cranial sinir iftinin seyrini tarif edebilir Bilgi renci nc cranial sinir iftinin somatik efferent liflerinin innerve ettii tarif edebilir Bilgi renci nc cranial sinir iftinin visceral efferent liflerinin innerve ettii tarif edebilir Bilgi renci drdnc cranial sinir iftinin ekirdeklerin tarif edebilir Bilgi renci drdnc cranial sinir iftinin seyrini tarif edebilir Bilgi renci drdnc cranial sinir iftinin innerve ettii tarif edebilir Bilgi

ANA_04 Kafa iftleri Anatomisi-IV Dr AR ERDOAN

renci altnc cranial sinir iftinin ekirdeklerini tarif edebilir Bilgi renci altnc cranial sinir iftinin seyrini tarif edebilir Bilgi renci altnc cranial sinir iftinin innerve ettii tarif edebilir Bilgi renci bak ve verjans merkezlerini ve bunlarn kontrol mekanizmalarn tarif edebilir Bilgi renci pupil boyutunun kontrol mekanizmalarn tarif edebilir Bilgi renci okler refleks yollarn tarif edebilir Bilgi renci nc, drdnc ve altnc cranial sinir hasarlarnda ortaya kabilecek belirti ve bulgular tarif edebilir Bilgi

ANA_05 Kafa iftleri Anatomisi-V Dr AR ERDOAN

renci beinci cranial sinir iftinin ekirdeklerini tarif edebilir Bilgi renci beinci cranial sinir iftinin ve dallarnn seyirlerini tarif edebilir Bilgi renci beinci cranial sinir iftinin katld refleks yollarn tarif edebilir Bilgi renci beinci cranial sinir tutulumu olan durumlarda ortaya kabilecek belirti ve bulgular