Cảm biến do vị trí và dịch chuyển

Click here to load reader

 • date post

  07-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  19.246
 • download

  7

Embed Size (px)

Transcript of Cảm biến do vị trí và dịch chuyển

Cm bin v tr v dch chuyn

A. Mt s cm bin v tr v dch chuynI. Cm bin in cm: Cm bin in cm dng con chy c hc Cm bin in cm khng dng con chy c hc II.Cm bin in dung: Cm bin t n Cm bin t kp vi sai Cm bin mch o III.Cm bin quang: Cm bin quang phn x Cm bin quang ri thu IV. Cm bin o dch chuyn bng sng n hi V. Cm bin Hall VI. Cm bin siu m VII.Cm bin in tr VIII. Cm bin hng ngoi

B.Tm hiu mt s cm bin:I.Cm bin Hall: 1.Ni dung: a.Khi nim: Cm bin Hall hot ng da trn nguyn tc hiu ng Hall . Hiu ng Hall lin h gia in th gia hai u dy dn vi t trng. Nu s dng cm bin Hall ny vi mt nam chm vnh cu ta c th nhn bit c v tr cc vt nhim t d.Hnh nh: 2.Nguyn l hot ng: a.Cu to: *S :

Ch thch : 1 Nam chm vnh cu 2. ng lc t 3. Vt nhim t b. Hot ng : * Trong iu kin bnh thng : Khi vt th nhim t t st bn cnh th t lc chy qua cm bin hall s gim i r rt, khi cm bin s xc nh c v tr ca vy nhim t . * Trong iu kin khc : 3. Phm vi s dng : * u im : - Cu to n gin d ch to - Gi thnh r . - Hot ng n nh . * Nhc im : - Kch thc ln . - Trong iu kin lm vic nhit cao th n nh lm vic khng cao. Bin php khc phc : S dng cc vt bn dn ( silic ) th c th gim kch thc , tng chnh xc, tng n nh v c th cy trc tip trn cm bin mt mch khuch i 4. ng dng : * Trong thc t : - Dng trong phn loi sn phm - Dng xc nh vi tr di chuyn

- c s dng nhiu trong robot 5. c im ring v hnh dng mi .

1.1:cm bin hall

1.2:cm bin Hall_and OEM_pot

S dng Hall Effect Sensor o v tr To m hnh thc nghim nh hnh v di, gm c 1 ng c (loi no cng c), 1 nam chm hnh a trn (Ring Magnet) nh trong hnh v, 1 cm bin Hall Effect loi tn hiu ra tng t (nu dng Hall Effect tn hiu ra s th phi lm m hnh dng khc)

Khi ng c quay => a nam chm gn vi trc ng c quay theo => t trng bin thin. Cm bin Hall Effect cm nhn c s bin thin ny v to tn hiu in p u ra tng ng. Thc t, quan h gia t trng (input) v in p (output) c dng nh hnh 2, l khu khuch i bo ha. V vy, c tnh phi tuyn ny cn c tuyn tnh ha. Cc nh sn xut Hall Effect s gip bn vic ny.

Trn hnh 3, c ba ng c tuyn sau khi c tuyn ha trong vng t trng -640 < B (Gauss) < 640. Hnh dng ca ng tuyn tnh ha ph thuc vo in p cp (Vs) cho cm bin.

Vit mt chng trnh thu thp d liu trn VDK Pic. Mch phn cng c th thit k theo nguyn l sau:

Nh vy ng vi mi v tr ca ng c, ta s o c 1 in p xc nh t cm bin. in p ra ca cm bin thng l O-10VDC tng ng vi gc quay t 0-360 ca trc ng c. Do bi ton xc nh v tr t c. II. Cm bin siu m 1. Khi nim: Cm bin siu m l thit b dng xc nh v tr ca cc vt thng qua pht sng siu m. 2. Nguyn l hot ng: a.S cu to: b.Ch thch:

1-B bin m 2- nha tng hp 3-Phn gim m

4-Cp in 5-V kim loi 6-V bc

?t

t

1

t

2

1) phm vi ng dng :

* * * 4) Hnh nh v thng s k thut ca vi cm bin siu m http://www.robot-electronics.co.uk SRF02 cm bin o c li t xa bng sng siu m

SRF02 in p Dng Tn s Phm vi hot ng Kh nng hot ng Kiu kt ni - 1 2or iu khin t ng Thi gian hot ng H n v Trng lng Kch thc -

Chi tit Ngun 5V I= 4mA 40KHz 15cm - 6m. iu khin lin tc 64 bc Tc truyn 12C. ng truyn tng t - connects up to 16 devices to any uP UART serial port Khng nh kch c hot ng, t x l v hot ng nhanh

- Thi gian hi p,a tn hiu iu khin o trong h inch,mm,uS 4.6 m 24mm x 20mm x 17mm chiu cao

CB siu m vi c 2 loi giao din I2C v ni tip thut ton Autotune mi thng minh s dng trong phm vi nh, khng cn chu k nh c thm vo nhng chc nng mi cho php qun l phm vi v phn chia. D dng kt ni vi USB ch vi module USBI2C. T hot ng nh cc bus USB

Hnh nh bn phi hin th SRF02 kt ni ti 1 module USBI2C. Module USBI2C c linh kin ri.

SRF05 Cm bin siu m in p Dng thp Tn s Phm vi hot ng 5V 4mA 40KHz 1 cm 4m 1 chn cho trig/echo hoc 2 chn tng thch SRF04 10uS Min. Mc xung TTL Mc tn hiu TTL dng, b rng i xng 43mm x 20mm x 17mm

Loi u vo kch khi Xung va p Kch thc -

http://www.robot-electronics.co.uk

SRF10 Cm bin siu m kch thc b SRF10 Giao din in p- 5V Dng - 15mA Di tn - 40KHz Phm vi lm - 6cm -6m. vic Tn hiu tng - Bin thin 40- 700 trong 16 bc t u ni - Bus tiu chun I2C. nh thi - Tn hiu v trong ton thi gian lm vic, qun l chc nng t do. n v - uS, mm hoc inches. Kch thc - 32mm x 15mm x 10mm

nh bn tri : So snh kch thc ca SRF10 vi SRF04

SRF10 B kit km theo 1 khay g t 2 vng xp 2 inh vt

SRF235 Cm bin u bt ch.

SRF235 in p Dng Di tn Vng lm vic ng knh tia siu m u ni

Giao din 5V 25mA 235KHz 10cm -1.2m. 15 Bus tiu chun I2C Tn hiu lin tc trong ton thi gian lm vic, nh thi qun l cc chc nng t do n v - uS, mm, inches. Kch thc - 34mm x 20mm x 19mm -

The SRF235 l 1 thit b nh v nh vi 1 cp chuyn i kh dng trong cng nghip, cung cp 1 tia hp 150 v chu k ngn t ti tn s 100Hz. Lm vic 235KHz, dng rng ri vi di tn 40KHz khng cn s tc ng t ngoi.

SRF08 Cm bin siu m vai tr cao.

SRF08 in p Dng Di tn Phm vi lm vic Tn hiu tng t u ni n v Kch thc

-

Giao din 5V 15mA. 40KHz 3cm -6m. Bin thin t 94 - 1025 trong 32 bc. Bus tiu chun I2C. uS, mm, inches. 43mm x 20mm x 17mm.

SRF04 - Original Ultrasonic Range Finder.

in p Dng Di tn Phm vi lm vic Sensitivity u vo kch khi

5V 30mA 40KHz 3cm - 3m Detect 3cm diameter broom handle at > 2 m 10uS Min. TTL level pulse Positive TTL level signal, width proportional to Echo Pulse range. Small Size - 43mm x 20mm x 17mm height

-

1.1 cm bin siu m * * * III. Cm bin o dch chuyn bng sng n hi 1. Khi nim L loi cm bin da trn nguyn tc pht v thu sng m nh nh v tr v dch chuyn nh tnh ton thi gian gia pht v thu. 2. Phn loi a) Cm bin s dng phn t p in b) Cm bin m t 3. Phm vi ng dng * * * 4. Hnh nh v thng s k thut ca mt vi cm bin IV. Cm bin quang :

1. Khi nim : Cm bin quang l loi cm bin o v tr v dch chuyn theo phng php quang hnh hc gm ngun pht sng nh sng kt hp vi mt u thu quang (thng l t bo quang in). 2. Phn loi : a) Cm bin quang pht x b) Cm bin quang soi thu 3. Phm vi ng dng : * Nhn bit v tr ca chi tit trong my CNC * Cm bin mu sn phm ha thc phm * Cm bin li nh v khong cch cc vt i vi t, m bo an ton * Cm bin nh v tr trc khuu, bm ga, chn ga nng cao hiu sut, tnh ton lng nhin liu c t trong ng c t trong. * m sn phm trong dy chuyn 4. Hnh nh v thng s k thut ca mt vi cm bin quang :

4.1: cm bin quang pht x

4.2:cm bin quang in Hnh dng thc t : b cm bin li trong t, loi n gin nht gm 2 mt o khong cch v mt thit b hin th nh bng 2 ngn tay nh trn mt tp-l, hn na l loi dng camera bo li bng hnh nh v thng s khong cch hin th trn gng trong xe.

Hnh nh mt s loi cm bin li trn xe hi Toyota - Nht

M hnh ng c t trong C th lp t cm bin o gc quay ca trc khuu

Cm bin v tr bm ga, cm bin gc p chn : iu khin mc nhin liu c t trong ng c t trong ca xe hi

S cu to h thng ETCS-i.

V. Cm bin in dung: 1. Khi nim : Cm bin in dung l mt t in phng hoc hnh tr c mt bn cc gn c nh (bn cc tnh)v mt bn cc di chuyn(bn cc ng) lin kt vi vt cn o khi vt thay i v tr ko theo bn cc ng di chuyn lm thay i in dung ca t in. 2. Phn loi : a) Cm bin t in n b) Cm bin t kp vi sai 3. Phm vi ng dng : * o chnh p ca hai khi cht lng hay kh * o dch chuyn ca chi tit my * o p sut trong nc 4. Hnh nh v thng s k thut cm bin in dung :

5.1:cm bin t n

5.2 cm bin quay khng tip xc

5.3:cm bin t n

5.4:cm bin iu khin bc ng c VI. Cm bin in cm: 1. Khi nim: Cm bin in cm l nhm cc cm bin lm vic da trn nguyn l cm ng in t.Vt cn o v tr hoc dich chuyn c gn vo mt phn t ca mch t gy nn s bin thin t thng qua cun dy. 2. Phn loi : a) Cm bin t cm : * Cm bin t cm c khe t bin thin - Cm bin t cm n - Cm bin t cm kp lp theo kiu vi sai * Cm bin t cm c li t di ng b) Cm bin h cm : - Cm bin n c khe h khng kh - Cm bin vi sai - Bin th vi sai c li t 3. Phm vi ng dng * * * * * 4. Hnh nh v thng s k thut mt vi cm bin in cm

6.1 :Cm bin t cm

6.2 :Cm bin t cm

6.2:Xu hng cm bin,bng cng ngh nano VII. Cm bin hng ngoi : 1. Nguyn tc hot ng : Cm nhn s bin i nhit ca mi trng to ra tn hiu in tip tc x l 2. Phm vi ng dng : ng dng rng ri trong thc t. - Trong ch to robot- Trong iu ha nhit : ng dng Intelligen eye l mt cm bin hng ngoi c kh nng d chuyn ng ca ngi trong phng. Khi khng c chuyn ng, cm bin ny s t ng iu chnh nhit bng cch tng hoc gim 2oC tit kim 20% nng lng i vi ch lm lnh v 30% i vi ch si m. Vic ny cng s gip lm gim lng ph nng lng nu nh bn qun tt iu ha.

- Trong ch to cc thit b cm ng hng ngoi : ca t ng, thang my