Cách phân biệt giày nike thật giả, phân biệt giày Nike...

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

Cách phân biệt giày nike thật giả, phân biệt giày Nike fake, phân biệt giày nike dởm, Dù hàng giả và hàng Fake ngày càng cố làm giống hàng thật nhưng dù tinh vi đến đâu thì vẫn có sự khác biệt. Người tiêu dùng sành điệu nhìn vào nguyên phụ liệu làm giầy sẽ phát hiện ra ngay. Những đôi giầy này được tư nhân Trung Quốc nhái giống 95% và tạo luôn trang web cho nó gây nhầm lẫn, giá cực rẻ chỉ 29USD/đôi full box dù cố gắng ép tem có vân của chất liệu nơi ép nhưng vân không rõ ràng và sai ký hiệu tên nhà máy gia công http://thegarden.com.vn

Transcript of Cách phân biệt giày nike thật giả, phân biệt giày Nike...

  • 1. Trung Tm Thng Mi TheGarden Website: www.thegarden.com.vn Giy Nike chnh hng H Ni Tng 1 TTTM The Garden, khu th mi The ManorGian hng Nike ti Trung tm thng mi The Garden.

2. Trung Tm Thng Mi TheGarden Website: www.thegarden.com.vnCch phn bit giy nike tht giHin nay, cc teen hn khng xa l vi nhng hng giy th thaoni ting hng u th gii nh Adidas, Nike, Puma, Reebok Tuyvy, khng t bn mt tin oan, b tin hng triu m khngc hng hiu!Tng (TP. H Ch Minh) chia s: T va sm c i Nike xch tayt M v tn hn 3 triu ng. T ho i ra sn bng r khoe i giymi, t git mnh v tht vng trn tr khi mt ngi bn thn, cchuyn mn v kinh nghim trong vic chn giy xn phn xanh rn l hng fake 100%! Tri i. Th l i tong hn 3 triu tch gp bylu nay.Lan Anh (H Ni) l mt teen girl thng xuyn i lng hngthng cho chng t bit rng ti cc ch c, nh Kim Lin c rtnhiu i giy, c cc bc, cc ch bn hng qung co l hng xnbn vi gi mm nht. Lan Anh tng tu cho mnh i giyhiu Puma chuyn chy b vi gi gn 1 triu ng (mc d cgim gi hn mt na bi ch ch ca hng). Tuy nhin, mi ch dngi giy ny i chy th dc my ngy, chn bn gi ny thngxuyn b au nhc, kh chu v cng! 3. Trung Tm Thng Mi TheGardenWebsite: www.thegarden.com.vnNhng i giy u, km cht lng s c nh hng rt xu ti hiu qu chi th thao ca bn y nh!Liu c cch no gip chng mnh nhn bit c i giy no lhng xn, hng tht cn i no l hng rm khng nh?Thm ch nhiu anh ch lm nhn vin bn hng ti cc i l giychnh hng cng khng nm r, mi ngi gii thch mt kiu. C nhnvin bn hng ti mt i l Adidas H Ni cho bit im nhn dnghng tht l tem, mc ca hng ny c in nhit li g ca giy,logo thu gt giy. Ngoi ra, trn mi i giy chnh hng cn nhtem nhp khu ca cng ty nhp khu. Tuy nhin, nu hi hng fakecng in tem v c logo ht cc v tr nh trn th lm sao phn bitc th ch lng tng v ni rng: Ch yu l bng cm quan!? 4. Trung Tm Thng Mi TheGarden Website: www.thegarden.com.vnBng cm quan, bn hy nhn ra nhng im khc nhau gia hng fake v real th xem!Hu ht cc nhn vin sale u c o to k lng v u im cacc sn phm xn (nh cng ngh chng cong chn, cng ngh chngva chm gt chn, gim chn thng, cng ngh tng sc bt) nhngkhi c hi v k nng phn bit hng tht, gi th h u tc tt,hay tr li nhng cu tng t nh sau: Cng ngh lm hng fake bygi tht s l rt tinh vi, t kiu dng n tem, mc nn nhng ngimua hng bnh thng khng th no phn bit c. Ch khi no i lnchn, cm nhn c cht liu v m, sc bt th mi c th l mphn bit c thi.Sau khi tm hiu k lng nhng ngi c chuyn mn, chng t sgip cc teen mt s mo nh sau phn bit giy no l real, giyno l fake nh!Hu ht cc hng giy c thng hiu trn th gii u c logo cahng vo phn . Logo c c rt sc nt, khng b mo, b sai. Cnnhng i giy nhi thng c kiu u Ng mnh S, logo khi thdp, khi th thu trn giy, t khi c , hay nu c th rt nho, thmch b sai chnh t. 5. Trung Tm Thng Mi TheGarden Website: www.thegarden.com.vnGiy xn c c logo sc nt di , in logo chun xc hai mt bn. Giy rm in m, nho, thm ch c ti hai logo khc nhau trn mti giy!Giy xn c lt thng lm bng da hoc vt liu tng hp, c dnhrt k vo , khng b bong trc hay x lch ra khi . giy cp nhit nn khc vi hng nhi c dn keo, v th cc t khi c hintng giy h mm. 6. Trung Tm Thng Mi TheGarden Website: www.thegarden.com.vnBn trong gt giy c in cn thn hng chnh hng. Tem, mc b ngc hng fake.Hn na, giy th thao chnh hng thng rt nh! Mi i ch khongvi trm gram h tr nhng ngi i giy cm thy thoi mi, tngsc bt xa, bt cao cho khch hng. Khi i, hay chy, chi th thao,ngi i giy xn cm thy m chn, d chu, m lt m. Giy ckh nng ht m tt.Quan trng hn c, khi chng mnh i mua giy, nn t chng trn mtmt phng xem xem chng c cn i hay khng. Giy tt s khngb nghing vo, u v gt giy cng nm trn mt mt phng, khi dngtay n vo mi v gt giy, giy vn khng b vnh. C th hn, cc 7. Trung Tm Thng Mi TheGardenWebsite: www.thegarden.com.vnteen hy t mnh xem nhng hnh nh tht v gi di y ri t rt rakinh nghim cho mnh nh.Hng gi Adidas pha sau gt thng c mt mu vi nh tha ra, teen k xem.Hng tht khng h c! 8. Trung Tm Thng Mi TheGardenWebsite: www.thegarden.com.vnTem, mc hng rm...v hng xn. 9. Trung Tm Thng Mi TheGarden Website: www.thegarden.com.vnLogo Swoosh ca Nike hng fake b in nho ra ngoi. Swoosh ca Nike hng chnh hiu c dp cn thn, mu khng b nho ra ngoi.Thm ch bn cng c th nhn bit hng xn ngay ngoi hp giy! Bn tri l hng chnh hng, bn phi l hng nhi!Nu c bt c mo no na th cc teen c mnh dn chia s cho ccbn mnh nh! Chc cc teen th thao c c i giy hng hiuxng ng vi khon tin khng nh mnh b ra. 10. Trung Tm Thng Mi TheGarden Website: www.thegarden.com.vn1 Tn nh my trn tem chnh hng ch 2 ch ci. Ch ci u l khiu tn nc gia cng, ch ci th 2 l tn nh my gia cng. Cntem hng gi v Fake nhiu hn 2 ch ci.2. Tem chnh hng c p hi nhit trn my nn s c vn ca chtliu vi ni p tem. Cn tem hng gi v Fake th khng c vn, thngl trn phng l.3. Tem giy chnh hng = hp cht nha PU bng phn chiu vi nh 11. Trung Tm Thng Mi TheGarden Website: www.thegarden.com.vnn in, thng tin trn tem v m vch r rng v sc nt. Cn temhng gi v Fake = hp cht khng bng, khng phn chiu nh n vthng tin v m vch khng r rng. 12. Trung Tm Thng Mi TheGarden Website: www.thegarden.com.vn4. Tem chnh hng di li giy c p hi 4 cnh v trong thn giyp nguyn tem hoc 4 cnh. p nguyn tem di li giy l hng givFake. 5. D hng gi v hng Fake ngy cng c lm ging hng tht nhngd tinh vi n u th vn c s khc bit. Ngi tiu dng snh iunhn vo nguyn ph liu lm giy s pht hin ra ngay. Nhng igiy ny c t nhn Trung Quc nhi ging 95% v to lun trangweb cho n gy nhm ln, gi cc r ch 29USD/i full box d cgng p tem c vn ca cht liu ni p nhng vn khng r rng vsaik hiutn nhmy giacng 6. Nike v Adidas l i th cnh tranh th m vn c nhiu i Adidasgn tem mc Nike hp thc ha l hng VNXK chnh hng. 13. Trung Tm Thng Mi TheGarden Website: www.thegarden.com.vn7. Dng giy Nike bata th khng c du hiu nhn bit di giy. 14. Trung Tm Thng Mi TheGarden Website: www.thegarden.com.vn Giy Nike chnh hng H Ni Tng 1 TTTM The Garden, khu th mi The ManorGian hng Nike ti Trung tm thng mi The Garden. 15. Trung Tm Thng Mi TheGarden Website: www.thegarden.com.vn LIFESTYLE. DESTINATIONTRUNG TM THNG MI THE GARDENa ch: ta nh the Garden ng M Tr, x M Tr, huyn TLim, H Ni.in thoi: +84 4 3787 5500 Fax: +84 4 3787 5511Website:www.thegarden.com.vn Email: [email protected]: +84 4 3787 5500 (246) Phng chm sc khch hng