Cabaline Curs 6-7

of 83 /83
7/28/2019 Cabaline Curs 6-7 http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 1/83  TEHNOLOGIA EXPLOATĂRII ARMĂSARILOR DE REPRODUCŢIE  Întreţinerea şi exploatarea raţională a armăsarilor de reproducţie constituie măsuri  importante de condiţionare a performanţelor lor reproductive şi a calităţii  produşilor  obţinuţi în generaţiile  următoare .  Acestea trebuie astfel aplicate încât asigure menţinerea permanentă a genitorilor în condiţie  de reproducţie,  caracterizată printr-o stare bună de  întreţinere  şi sănătate, o bună vitalitate şi un permanent şi intens apetit sexual.

Transcript of Cabaline Curs 6-7

Page 1: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 1/83

  TEHNOLOGIA EXPLOATĂRIIARMĂSARILOR DE REPRODUCŢIE 

 Întreţinerea  şi exploatarea raţională aarmăsarilor  de reproducţie constituie măsuri importante de condiţionare a performanţelor  lor reproductive şi a calităţii  produşilor   obţinuţi îngeneraţiile următoare.

 Acestea trebuie astfel aplicate încât să asiguremenţinerea  permanentă a genitorilor în condiţie 

de reproducţie, caracterizată printr-o stare bună de întreţinere şi sănătate, o bună vitalitate şi unpermanent şi intens apetit sexual.

Page 2: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 2/83

• O importanţă  deosebită revine, în acest

sens, condiţiilor  de adăpostire,  alimentaţie,  îngrijire şi exploatare.

• Adăpostirea  armăsarilor  de reproducţie dinunităţile hipice se face în grajduri specialdestinate acestei categorii.

•  În unităţile cu efective restrânse, se face într-un spaţiu amenajat la extremitateagrajdului.

Page 3: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 3/83

În  herghel i i ,  armăsarii pepinieri suntcazaţi în adăposturi destinate în exclusivitate

acestora sau în adăposturi cu funcţionalitate complexă  (armăsari  „pepinieri”, maternitate şi sala de montă).

 Adăposturile, cu o capacitate de 4—16 capete,sunt prevăzute cu boxe individuale dispuse pedouă rânduri, cu culoar de serviciu central, latde 2,8—3 m, sau pe un rând, cu culoar lateral

lat de 1,75—2,25 m.

Page 4: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 4/83

Herghelia Dor Mărunt – adăpost pt. pepinieri 

Page 5: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 5/83

Herghelia Dor Mărunt – boxe pt. pepinieri

Page 6: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 6/83

• Boxele individuale au o suprafaţă de 16m2 (3,5/4,5m), fiind despărţite prin pereţi  înalţi 

de 2,2—2,4m, din care 1,3—1,4m peretecompact, iar restul din grilaj metalic sau dinlemn, care asigură atât o supraveghere

uşoară a armăsarilor, cât şi  obişnuirea acestora cu vecinii.

•  În boxe complet izolate armăsarii manifestă 

nelinişte, sunt greu de abordat şi predispuşi la retivitate.

Page 7: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 7/83

Herghelia Rădăuţi – interior adăpost pt. pepinieri 

Page 8: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 8/83

Herghelia Mangalia - armăsar pepinier în boxă 

Page 9: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 9/83

• Fiecare boxă dispune de o uşă  lată de 1,2-1,3m, glisantă, sau cu deschidere laterală alcătuită, în ultimul caz, din două segmente

suprapuse ce permit accesul îngrijitorului, însă cu reţinerea armăsarului în boxă.• Boxele sunt prevăzute cu iesle din beton sau

metal dispuse la  înălţimea de 0,9—1,1m,pentru administrarea concentratelor  şi suculentelor şi o adăpătoare automată cu nivelconstant.

• Pardoseala este din argilă  tasată, peste carese aşterne un strat de paie, ce se împrospătează zilnic.

Page 10: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 10/83

Page 11: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 11/83

 

• În  depozite, armăsarii  de montă  publică sunt cazaţi în grajduri de tip hală, cu o

capacitate de 40-50 capete, dispuşi pe unulsau pe două rânduri, în standuri individualizateprin stănoage sau pereţi ficşi.

•Standurile, despărţite de alei de serviciu, au olungime de 3m şi o lăţime de 1,6-1,9m.

•Pardoseala poate fi din argilă  tasată sau din

cărămidă pe cant sau pe lat, dispusă pe toată lungimea standului sau numai pe  jumătatea posterioară a acestuia.

Page 12: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 12/83

Page 13: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 13/83

Herghelia Mangalia – adăpost armăsari montă publică 

Page 14: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 14/83

Herghelia Mangalia – adăpost armăsari montă publică 

Page 15: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 15/83

•  În cazul pardoselii de cărămidă standul vaavea o pantă de 1% şi o rigolă de scurgere a

urinei lată de 15-20cm şi adâncă de 6-8cm.• Ieslea, confecţionată din beton, dispusă la o înălţime de 1,00-1,10m, are adâncimea de0,4m, lărgimea  inferioară de 0,25-0,30m şi lărgimea superioară de 0,4m.

•  Apa se asigură de la un bazin de preîncălzire sau prin adăpători individuale cu nivel

constant.• Adăposturile  armăsarilor  de reproducţie 

trebuie să fie spaţioase, luminoase şi bineaerate.

Page 16: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 16/83

•  Acestea sunt prevăzute cu ferestreamplasate la  înălţimea de 1,8-2,2m, care să 

asigure un coeficient de luminozitate de1/10-1/12.

• Ventilaţia  naturală se realizează atât prin

coşurile de evacuare a aerului viciat, plasate în plafon, central sau lateral, cât şi prin uşi şi ferestre.

Page 17: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 17/83

• Microclimatul din adăposturile armăsarilor secaracterizează prin următorii parametri deconfort :

•  temperatura 8-12°C;

•  umiditatea relativă 60-75%;

•  concentraţia bioxidului de carbon 2,2-3%;

• concentraţia amoniacului de 0,02%. 

Page 18: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 18/83

•  Acesta se asigură prin volumul mare deaer/animal de 50-60mc în cazul armăsarilor  

„pepinieri”, respectiv de 25mc în cazularmăsarilor  din depozite şi prin schimbareade 2-3 ori pe oră a aerului adăpostului, 

asigurându-se în permanenţă un raportfavorabil de 96,7 părţi aer atmosferic, faţă de 3,3 părţi aer de expiraţie, fără a sedepăşi limitele maxime admise ale curenţilor  de aer de 0,1-0,3m/s iarna şi de 0,5-1,5m/svara.

P lâ ă ţi l d dă t il

Page 19: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 19/83

• Pe lângă  spaţiul de cazare, adăposturile armăsarilor de reproducţie trebuie să fie dotatecu următoarele anexe :

• cameră pentru harnaşamente, cu o suprafaţă de 610mp;• cameră pentru păstrarea  şi  pregătirea 

nutreţurilor , cu o suprafaţă de 0,3-

0,4m2/armăsar ;• cameră-vestiar pentru personalul tehnic şi dedeservire.

•  În plus, la adăposturile  armăsarilor   „pepinieri” 

se adaugă o sală de montă cu o suprafaţă de90-100mp, dotată cu bară de încercare aiepelor în călduri  şi  padocuri individuale 

 înierbate, cu suprafaţa de 50-60mp.

Page 20: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 20/83

T h i li t ţi i ă il d

Page 21: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 21/83

Tehnica alimentaţiei  armăsarilor  dereproducţie.

Constituie, prin nivelul, structura şi calitatea

raţiilor  administrate, factorul determinant înasigurarea şi menţinerea condiţiei de reproducţie.

 Alimentaţia  parcimonioasă, cât şi 

supraalimentaţia  influenţează nefavorabilcapacitatea productivă a armăsarilor  dereproducţie.

 În acest sens, s-a demonstrat pe caleexperimentală efectul aportului proteic şi mineralal raţiei asupra producţiei spermatice.

Î diţiil i t t i i i l ă t

Page 22: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 22/83

•  În condiţiile unui aport proteic şi mineral scăzut (82g P.D., 5g Ca şi 5g P/U.N.) s-a obţinut oproducţie  spermatică medie de 94 ml spermă 

cu o concentraţie de 6 milioane spermatozoizi, în timp ce raţiile cu un conţinut de 114g P.D.,12g Ca şi 9g P/U.N. au asigurat o cantitate de

1,6 ori mai mare de spermă, cu o concentraţie de 4 ori mai mare în spermatozoizi.

• Cerinţele în proteină,  săruri minerale şi 

vitamine se repercutează în mod direct nunumai asupra comportamentului sexual şi spermatogenezei, ci şi asupra calităţii 

produşilor  obţinuţi.

A ă ii b li t ţi i ă

Page 23: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 23/83

• Armăsarii subalimentaţi se epuizează uşor, auapetitul sexual diminuat, producţia  spermatică redusă la  jumătate, fecunditatea mai scăzută 

cu circa 30%, iar mânjii produşi  înregistrează la naştere o masă diminuată cu 15-20%.

• Supraalimentaţia, mai ales asociată cu lipsa de

mişcare, determină scăderea potenţei sexuale,ca şi diminuarea până la abolire a reflexelor sexuale şi oligospermie.

• Necesarul de hrană, structura şi calitatearaţiilor   variază în funcţie de rasă,  vârstă, tipulde aptitudine, masa corporală  şi regimul de

utilizare la montă.

Page 24: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 24/83

  Raţiile  armăsarilor  de reproducţie trebuie

să fie reduse ca volum, cu o concentraţie marede energie şi  alcătuite dintr-un sortiment bogatşi variat de furaje.

Practica a demonstrat că prin hrănirea acestora cu raţii complexe se obţin  producţii spermatice cantitativ şi calitativ superioare,comparativ cu hrănirea  tradiţională pe bază defân şi concentrate.

Î i d d tât t ă ii

Page 25: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 25/83

•  În perioada de repaus, atât pentru armăsarii din rasele uşoare cât şi pentru cei din raselegrele, se asigură un necesar de 1,6

U.N./100kg masă corporală, revenind 90-100gP.D., 5g calciu, 4g fosfor  şi 15mg carotenpentru fiecare U.N.

• Faţă de acest necesar, în perioada de montă raţia  zilnică se poate suplimenta cu 1 U.N.,când armăsarul  efectuează o montă la 2 zile,

cu 2 U.N., când efectuează o montă pe zi şi cu2,5-3 U.N., când efectuează două monte pe zi.

Page 26: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 26/83

• Cantitatea de proteină în acest caz semajorează la 120-130g P.D./U.N., crescând

proporţional  şi necesarul de săruri mineraleşi vitamine.

• Pregătirea pentru montă se începe cu

aproximativ 1-1,5 luni înainte de începereacampaniei de montă, în tot acest intervalarmăsarii beneficiind de raţii  diferenţiate, 

corespunzător  regimului de exploatareprogramat.

Page 27: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 27/83

Dintre furajele indicate fac parte f ibroasele ,

în cantitate de 8-10kg/zi, reprezentate deleguminoase şi graminee, cel mai recomandatfiind fânul natural de bună calitate, în a cărui 

compoziţie floristică leguminoasele reprezintă 25-30%.Suculentele   se administrează în cantităţi 

moderate, 2-5kg morcovi/zi, cu precădere înperioada de pregătire pentru montă, sau 4-6kg/zisfeclă furajeră.

Page 28: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 28/83

• Concentratele ,  în cantitate de 5-7kg/zi, seadministrează uruite sub formă de amestec,

 în structura cărora  ovăzul, administrat caatare, trebuie să deţină o pondere de 40-60%,restul concentratelor fiind reprezentate de orz(maxim 30%), bobuşor sau alte leguminoase,tărâţe de grâu, şroturi oleaginoase, porumbş.a.

•  Aportul mineral se asigură printr-un amestecformat din cretă furajeră, făină de oase şi sarede bucătărie, care se administrează încantităţi de 90-120g/cap/zi.

Page 29: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 29/83

•  În sezonul de vară fânul este înlocuit parţial (2-4 kg) cu masă verde administrată ca atare

sau pălită, în cantitate de 10-15 kg/zi,• În perioada de repaus sexual, fibroasele

pot fi substituite parţial cu furaje celulozice,

de preferinţă paie de ovăz, ce seadministrează în cantităţi de 1-2 kg/zi.

Page 30: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 30/83

În scopul stimulării apetitului, a menţinerii tonusului nervos şi psihic, se recomandă 

administrarea unor  terciuri  (,,mash”-uri)alcătuite din: tărâţe de grâu 54%, ovăz uruit27%, orz uruit 8%, zahăr  sau glucoza 2,8%,

fân tocat 2%, paie tocate 2%, seminţe de in2% şi bicarbonat sau sulfat de sodiu 0,2%.Zahărul  şi bicarbonatul, sau sulfatul de

sodiu se dizolvă în 3-4 l apă clocotită, care setoarnă peste restul ingredientelor puse într-unvas, se acoperă  şi se lasă  până la răcire, urmând a se consuma în maxim 12 ore de la

preparare.

Page 31: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 31/83

• Raţia zilnică se repartizează pe ta inur i  şi seadministrează astfel:

• concentratele în două tainuri, suculentele în1-2 tainuri, iar fibroasele în 4 tainuri.

• Seara se administrează cel mai voluminos

tain de fibroase, urmând ca peste noapte să se administreze al 4-lea tain.

• Ordinea indicată la administrarea furajelor 

dintr-un tain este: fân -apă-concentrate,  saufân -suculente -fân -apă, aceasta influenţând direct procesul de digestie.

Page 32: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 32/83

  Consumul de apă  este influenţat de o

serie de factori, ca: masa corporală,  climă, natura furajului, intensitatea efortului ş.a.

Cantitatea de substanţă  uscată, cât şi 

conţinutul în celuloză al furajelor consumateinfluenţează consumul de apă, acesta fiindde 2,9l/kg S.U., în cazul furajării în

exclusivitate cu fân (Fonnesbeck, 1968).

Page 33: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 33/83

• Conţinutul furajelor în celuloză  influenţează consumul de apă prin excreţia de apă prin

fecale, în timp ce eliminarea apei prin urină depinde atât de consumul de substanţă uscată, cât şi de conţinutul în săruri minerale

al nutreţurilor .• Obişnuit, consumul de apă se ridică la 20-35l/zi în sezonul rece  şi la 30-50l/zi în cel

cald.

Adă i tă i dă ăt i i l

Page 34: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 34/83

• Adăparea,  asigurată prin adăpători cu nivelconstant sau administrare la găleată, trebuiesă fie suficientă, frecventă şi regulată, făcându-

se de preferinţă înaintea consumului deconcentrate, pentru a nu favoriza indigestiilegastrice.

• Pentru prevenirea „colicilor  de apă” laarmăsarii  însetaţi, li se va potoli setea prinadministrarea repetată de cantităţi reduse deapă.

• Este chiar indicat ca apa să fie uşor   sărată, deoarece consumul de apă, mai ales după otranspiraţie  puternică, tinde să provoace un

deficit sodat, favorabil declanşării colicilor.

Page 35: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 35/83

Page 36: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 36/83

Tehnica îngrijirii corporale. Componentă 

importantă a tehnologiei de  întreţinere, influenţează buna desfăşurare a metabolismuluigeneral şi, implicit, activitatea şi  condiţia de

reproducţie a armăsarilor .Zilnic, prin pansajul efectuat dimineaţa 

după programul de mişcare, se curăţă pielea,

părul  şi orificiile naturale, se curăţă  şi seexaminează copita.

Page 37: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 37/83

Page 38: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 38/83

• Când armăsarul este transpirat se îndepărtează  transpiraţia, noroiul şi impurităţile de pe membre şi se buşumează până la uscare.

• Periodic, săptămânal sau bilunar, se spală şi se piaptănă  părul din coamă  şi  coadă, seajustează şi se ung copitele cu gudron vegetalsau vaselină neutră.

•  În sezonul de vară este indicată  îmbăierea periodică în ape curgătoare sau sub duşuri, după care armăsarii se buşumează sau seplimbă până la uscare.

• Mişcarea are un rol important în asigurarea

Page 39: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 39/83

• Mişcarea are un rol important în asigurareacondiţiei de reproducţie a armăsarilor, însporirea vitalităţii şi păstrarea stării de sănătate 

a acestora.•  Aceasta este obligatorie şi se poate realiza înmod diferenţiat în funcţie de specificul rasei şi de tipul de aptitudine, astfel:

• - la armăsarii din rasele uşoare şi intermediare,prin plimbările sub şa (8-9km), la lonjă, sau

 înhămaţi la trăsură (4-6km);

• - la Trăpaşi, prin  înhămare la „sulky” sau„cacealcă”, pe distanţa de 6-8km;

• - la rasele grele şi semigrele prin utilizarea la

Page 40: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 40/83

• - la rasele grele şi semigrele prin utilizarea latracţiune, prestând un efort echivalent cu 1/3 

din norma obişnuită pentru acest tip.

• Mişcarea se execută la un interval minim de 1-11/2 ore de la consumarea ultimului tain, îndouă reprize (dimineaţa  şi  după  masă), cu o

durată totală de 1-2 ore, în alură alternantă depas şi trap uşor .

• Ultimele 15 minute se execută la pas, după 

care armăsarul se introduce în adăpost  şi sebuşumează până la uscare.

•   Mişcarea trebuie astfel executată încât să 

dispună animalul şi nu să-l extenueze.

Page 41: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 41/83

La stabilirea programului de mişcare sevor avea în vedere particularităţile individuale

ale armăsarilor ; unii montează mai bine după, iar alţii înainte de programul de mişcare.

După Georgescu G. şi  colab. (1982) la

circa 80% din armăsari  mişcarea  executată  înainte de montă are efect favorabil asupracomportamentului sexual, determinândcreşterea gradului de excitabilitate, reducereaduratei totale a actului sexual cu 42,24% şi creşterea duratei reflexului de ejaculare cu21,75%.

Li d i t dă ăt i d

Page 42: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 42/83

• Lipsa de mişcare este dăunătoare  şi reduceconsiderabil calitatea de reproducător .

• Consolidarea şi  menţinerea  condiţiei dereproducţie la armăsari se realizează prinaplicarea şi respectarea tuturor elementelor tehnologice menţionate, în funcţie de care se

programează regimul de exploatare alacestora, diferenţiat pe rase, vârste şi sezon,astfel încât să asigure longevitatea productivă maximă a armăsarilor, în condiţii economice

avantajoase.

Page 43: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 43/83

  TEHNOLOGIA DE ÎNTREŢINERE AIEPELOR DE PRASILA 

 În hergheliile din ţară, iepele de prăsilă 

din toate rasele, exceptând pe cele din raselegrele şi semigrele, se exploatează exclusivpentru producţia de mânji, nefiind folosite la

muncă.

Page 44: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 44/83

• Iepele din rasa  Ardeneză  şi Semigreulromânesc se pot folosi şi la munci de

tracţiune sau agricole, cu restricţia efectuării a cel mult 1/2—3/4 din norma obişnuită aunui cal de muncă din aceeaşi rasă, iar cu olună înainte şi una după  fătare, sunt scutite

de orice fel de muncă.

Î “ t ” I l d d ţi

Page 45: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 45/83

•  În “marea  creştere”, Iepele de reproducţie (din unităţile economice sau din gospodăriile populaţiei) se exploatează după regimul cailor de muncă, regim care în a doua  jumătate aperioadei de gestaţie se reduce la 3/4 şi apoila 1/2 din norma obişnuită, în ultima lună 

 înainte şi în prima lună  după  fătare fiindscutite de aceste activităţi.

• Tehnologia de  întreţinere a iepelor de prăsilă 

se caracterizează prin unele particularităţi determinate de starea lor  fiziologică  şi desezon.

Page 46: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 46/83

TEHNOLOGIA DE  ÎNTREŢINERE  A

IEPELOR GESTANTE  Organismul iepei mame are o influenţă 

covârşitoare asupra dezvoltării intrauterine amânzului.

De modul cum iapa este  întreţinută pedurata gestaţiei depinde vitalitatea şi dezvoltarea mânzului atât înainte, cât şi  după 

naştere.Din aceste considerente se impun măsuri deosebite pentru alimentaţie,  adăpostire  şi 

 întreţinere. 

Page 47: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 47/83

• Adăposturile sunt construite în sistem hală, cu lăţimea de 10m şi cu o lungime

dimensionată  după  numărul iepelor cazate,capacitatea grajdului variind de la o hergheliela alta, între 49 şi 100 locuri.

• Adăposturile sunt prevăzute de-a lungulpereţilor cu iesle de beton, largi de 60 cm lapartea lor  superioară  şi de 40 cm la cea

inferioară, cu o adâncime de 35-40 cm.

• Podeaua poate fi din pământ bătut sau din

Page 48: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 48/83

Podeaua poate fi din pământ  bătut sau dinzgură  tasată pe toată  suprafaţa  şi  lipsită derigole pentru scurgerea urinei; respectiv pavată 

cu cărămidă sau asfalt, prevăzute cu rigole descurgerea urinei.•  În aceste adăposturi iepele se pot  întreţine 

dezlegate, grupate pe stări fiziologiceapropiate, fiind legate de iesle numai pentruadministrarea concentratelor sau pentrupansaj.

• Pentru evitarea accidentelor de natură mecanică, în a doua perioadă de gestaţie serecomandă a fi legate la iesle şi separate prinstănoage  înfăşurate în funie de paie, situate la

0,9 m distanţă de la podea.

Page 49: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 49/83

Page 50: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 50/83

Page 51: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 51/83

•  În perioada fătărilor, într-un adăpost separatsau la unul din capetele acestora se

amenajează boxe individuale cu suprafaţa de 9-12 m2, despărţite prin pereţi laterali descândură pe toată lungimea patului (2,5-3 m)(înalţi de 1,5-1,6 m), cu latura dinspre aleea

de deservire liberă.• Numărul boxelor  reprezintă 10-25% din

numărul total al iepelor, în funcţie de

gruparea fătărilor .• În boxe iepele se menţin 8-10 zile înainte şi după fătare.

Page 52: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 52/83

• Obişnuit, tavanul este la 3-3,5m  înălţime, tencuit şi prevăzut cu coşuri de aerisire.

• Volumul de aer asigurat trebuie să fie deminimum 20 m3/cap, care se schimbă de celpuţin trei ori/oră.

• Luminozitatea se asigură prin ferestre situatela 1,8-2m de la podea, cu deschidere spreinterior în partea lor superioară, dimensionate

pentru asigurarea unui coeficient deluminozitate de 1/10-1/13.

•  

Page 53: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 53/83

• Elementele de microclimat sunt similare cucele prezentate pentru armăsari.

• Cu excepţia rasei Pur sânge englez, iepelese pot  întreţine în sezonul cald în tabere devară sau în padoc.

•  În perioadele cu ploi reci sau cu temperaturifoarte ridicate din timpul zilei, se adăpostesc sub umbrare sau în grajd.

  Îngrij ir ile co rporale   se fac întocmai ca

Page 54: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 54/83

Îg j e co po a e se fac întocmai capentru armăsari, cu menţiunea  că, în perioadade vară acestea se  înlătură complet, fiind

înlocuite de factorii naturali (vânt, soare şi ploaie), rezumându-se doar la  îndepărtarea noroiului sau a altor  impurităţi, care ar putea

deveni supărătoare.Toaletarea copitelor se face de câte ori estenevoie, prin scurtarea peretelui acesteia şi corectarea formei, pentru a  înlătura elementelefavorizante defectelor de aplomb.

Iepele se menţin permanent nepotcovite,exceptând cazurile unor defecte ce obligă 

corectarea prin potcovit.

Page 55: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 55/83

• Mişcarea este obligatorie şi se face zilnic.

•  În sezonul de iarnă se asigură prinparcurgerea în două reprize a câte 3-5 km, înculoarele de mişcare, în alură de pas, avândgrijă ca traseul să nu fie lunecos, ceea ce ar 

putea provoca accidente şi chiar pierdereasarcinii.

• După efectuarea mişcării iapa se introduce în

grajd şi se buşumează.•  În perioada de vară  mişcarea se asigură la

păşune.

Page 56: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 56/83

Ali t ţi

Page 57: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 57/83

• Alimentaţia. 

•  Având în vedere particularităţile evolutive ale

stării de gestaţie şi acumularea crescândă demasă a fătului, în această  perioadă alimentaţia are un rol deosebit, prin structura

raţiilor, prin valoarea energetică şi  plastică aacestora, influenţând evident fiziologia iepeişi dezvoltarea viitorului produs.

• O atenţie deosebită trebuie acordată mai ales în lunile 3 şi 6 de gestaţie când există celemai mari riscuri de avorturi.

Iepele gestante treb iesc ferite de

Page 58: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 58/83

  Iepele gestante trebuiesc ferite de: - oboseală;

- bruscări;- şocuri;- traumatisme;- variaţii  bruşte de temperatură sau aleregimului alimentar;- furajele mucegăite,   îngheţate, greumirositoare sau prăfoase;

- apă rece (iarna) ş.a.

•  În stabilirea raţiilor  trebuie să avem în vedere

Page 59: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 59/83

ţca iepele să-şi  menţină starea bună de

 întreţinere, la care se adaugă sporul normal al

fătului  şi a învelitorilor fetale, mai ales înultimele 4-5 luni, când viteza absolută decreştere a acestora este foarte intensă.

• Ţinând seama că un kg spor se realizează din4,5-5 U.N., schematic norma de  întreţinere aiepelor gestante se suplimentează cu 2 U.N. în

prima perioadă, ulterior suplimentarea creşte, ajungând la 4-5 U.N. în ultima parte a acesteia(mai ales în ultimele două luni).

• Pentru fiecare U.N. revin între 90-120g P.D.

S l l t ă t ităţil i f t

Page 60: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 60/83

• S-a calculat că pentru necesităţile unui fetusde 50 kg s-au înmagazinat până la naştere 

8,5 kg substanţe albuminoide, 0,5 kg grăsimi şi o apreciabilă cantitate de calciu, toateaceste elemente fiind furnizate pe parcursulgestaţiei prin raţiile suplimentare asigurate.

•  În lipsa suplimentelor amintite, iapa vaconsuma din rezervele proprii (ceea ce poateduce la osteomalacie), iar viitorul produs, ca

urmare a carenţelor  suportate, se va naşte slab, deficitar şi întârziat.

• Stabilirea corectă a necesarului energetic şi 

Page 61: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 61/83

g şproteic se face diferenţiat, în funcţie de rasă, de masa corporală, de starea fiziologică şi de

starea de întreţinere, conform normelor.• Pentru iepele tinere care nu şi-au terminat

creşterea,  raţia  stabilită se majorează cu 1-2

U.N. şi  corespunzător  celelalte elementemenţionate.

• Se procedează la fel în cazul iepelor cu stare

de întreţinere mai slabă şi la cele bătrâne.•  În cazul iepelor ce efectuează diferite munci,

raţia se suplimentează corespunzător  efortului

la care sunt supuse.

Ca nutreţuri se recomandă fânurile de

Page 62: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 62/83

Ca nutreţuri se recomandă fânurile defoarte bună calitate, formate din graminee în

amestec cu minimum 30% leguminoase,acestea se recomandă  să nu depăşească 2kg/100kg viu, cantitate care în a douaperioadă de gestaţie şi mai ales spre sfârşitul acesteia se reduce la 1,5kg/100kg viu şi respectiv la 1-1,2 kg/100 kg viu.

Dintre nutreţurile concentrate se

recomandă  ovăzul, orzul, tărâţele,  şrotul, porumbul ş.a.,  însă numai în amestec şi, cuexcepţia ovăzului, măcinate.

• Dintre suculente cel mai recomandabil este

Page 63: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 63/83

• Dintre suculente cel mai recomandabil estemorcovul în cantităţi de 3-5 kg sau sfeclafurajeră câte 2-4 kg şi completate cu nutreţuri de origine animală.

•  În perioada de vară, iepele se menţin pepăşune (având o compoziţie  floristică de celpuţin 25% plante leguminoase), cu menţiunea ca, în a doua perioadă de gestaţie iepele să nu consume cantităţi prea mari de masă 

verde (sub 25 kg).

Page 64: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 64/83

• Deoarece atât  îngrăşarea, cât şi  slăbirea iepelor sunt dăunătoare  şi nedorite, lunar 

trebuie făcute cântăriri, pe baza cărora să sepoată stabili raţii cât mai echilibrate şi maieconomice, respectiv corectarea acestora în

funcţie de evoluţia stării fiziologice a iepelor.• Adăpatul se face de trei ori pe zi, având grijă 

ca apa să nu fie prea rece, ceea ce ar putea

provoca avorturi.

Page 65: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 65/83

Page 66: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 66/83

Page 67: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 67/83

 PREGĂTIREA IEPELOR PENTRU 

FĂTARE  La apariţia semnelor  premergătoare fătării, respectiv cu 8-10 zile înainte departuriţie, iepele sunt trecute în boxeleindividuale, special amenajate în acest scop,unde se adăpostesc legate şi despotcovite.

La introducerea în boxă  şi înainte de

fătare, se spală coada, anusul, vulva şi feselecu un burete muiat într-o soluţie  uşor  dezinfectantă, după care acestea se şterg cu o

cârpă curată

• După fătare iapa se buşumează chiar dacă

Page 68: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 68/83

• După  fătare iapa se buşumează chiar  dacă nu-i transpirată, iar  dacă temperatura dinadăpost este scăzută, se acoperă cu o

pătură.• Toaleta iepei constă în spălarea  şi 

dezinfectarea vulvei, a perineului, a cozii şi a

trenului posterior cu apă şi săpun, după carese schimbă  aşternutul  şi se asigură  liniştea cuvenită.

• După 9-10 zile, când izolarea se termină, iepele sunt introduse în grupa iepelor cumânji de curând fătate.

•  În ce priveşte alimentaţia, în ultimele 8-9 zile

Page 69: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 69/83

p ş ţ înainte şi în primele 7-9 zile după  fătare esteparcimonioasă.

•  În acest sens, volumul de furaje fibroase sereduce până la 1kg/100kg viu, furajelesuculente se reduc complet, iar cele

concentrate se reduc treptat până la 60-70%din raţia normală.

• Imediat după fătare se administrează 8-10l apă 

călduţă în amestec cu 0,8-1kg tărâţe, acesteaavând rol hidratat şi energetic.

•  În continuare se asigură fân de foarte bună 

calitate (otavă leguminoase sau amestec)

Din prima zi după fătare raţia creşte

Page 70: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 70/83

Din prima zi după  fătare,  raţia  creşte treptat, astfel ca după 7-9 zile să  ajungă la

normal.Suculentele se pot administra începând dinzilele 4-5 (de preferinţă morcovi), cu condiţia ca, în cadrul tainului să reprezinte ultimulsortiment.

Chiar  şi în această  perioadă de după fătare  mişcarea este necesară  şi obligatorie,

iapa făcând zilnic plimbări la pas la început de10-15 minute, care la finele perioadei trebuiesă  crească la 60-90 minute, dar numai pe

timp frumos

TEHNOLOGIA DE ÎNTREŢINERE A

Page 71: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 71/83

• TEHNOLOGIA DE  ÎNTREŢINERE AIEPELOR IN LACTAŢIE 

•   După primele 8-10 zile de izolare, iepelemame fătate la date apropiate se grupează 

 în loturi de 7-10 capete, iar  după o lună se

regrupează.• Iepele în lactaţie se  întreţin în adăposturi sistem hală compartimentate pe grupe, în

funcţie de vârsta mânjilor.

Herghelia Mangalia

Page 72: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 72/83

• Iepele în adăpost se ţin nelegate, legareafă â d d t d i i t

Page 73: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 73/83

făcându-se doar pentru administrareanutreţurilor  concentrate şi pentru efectuarea

pansajului.• Suprafaţa de adăpost este de 12-16m2, dincare 9-12m2 pentru iapă şi 3-4m2 pentru mânz,podeaua fiind din pământ  bătut sau din

cărămidă, aşternută cu un strat gros de paie.• Tavanul este înalt de 3m, adăpostul asigurând

30-40 m3 aer pe fiecare iapă cu mânz.

• Microclimatul este asemănător  cu cel pentruarmăsari, temperatura optimă fiind de 10-12°C. 

Plimbarea se asigură zilnic în culoarele

Page 74: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 74/83

  Plimbarea se asigură zilnic în culoarelede mişcare, în două reprize de minimum o oră, 

iar  pansajul  şi   îngrijirea copitei se facesimilar cu cel al iepelor gestante. În perioada de vară, după 2-3 săptămâni 

de la fătare, iepele  împreună cu mânjii se pot

scoate şi  întreţine pe păşune, care trebuie să fie de bună calitate şi  situată în apropiereagrajdurilor, pentru a permite adăpostirea peste

noapte şi în perioadele foarte calde din cursulzilei.

• Iepele de muncă se pot utiliza la munci

Page 75: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 75/83

Iepele de muncă se pot utiliza la munciuşoare  după 3-4 săptămâni de la fătare, 

efectuând în prima lună 1/3 dintr-o normă normală, care poate creşte în luna următoare la 1/2 şi  să  ajungă la 1-2 luni aproape denormal.

•  În primele două luni mânzul rămâne la grajd,unde iapa trebuie să  revină des pentru supt(2-21/2 ore), iar după această vârstă (2-3 luni)

mânzul îşi poate urma mama.

• Alimentaţia. La  întreţinerea iepelor în lactaţie 

Page 76: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 76/83

trebuie să avem în vedere că, laptelereprezintă o producţie  importantă, constituind

alimentul exclusiv al mânjilor în prima lună deviaţă, alimentul de bază în următoarele 45-60zile şi care se menţine ca o sursă  deosebită 

până la înţărcare.• Durata lactaţiei este de 6-7 luni, timp în care

o iapă din rasele uşoare  şi intermediare

realizează o producţie de 1300-1600kg, iar cele din rasele grele 2000-2400kg.

•  În primele 2-3 luni ale lactaţiei,  producţia 

Page 77: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 77/83

p ţ , p ţzilnică este de 8-12l lapte, la rasele greleajungând la 15-18kg.

•  În cazul unor rase selecţionate pentruproducţia de lapte, cum sunt rasa Kazakă  şi Kirghiză,  producţia poate depăşi 2500kg(2586-2577kg) lapte/lactaţie.

• În ce priveşte  compoziţia laptelui de iapă, ea este diferită, în funcţie de laptele colostral

sau normal.

Compoziţia laptelui de iapă

Page 78: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 78/83

Compoziţia laptelui de iapă 

Având în vedere valoarea calorică a unuilit d l t t d t i t

Page 79: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 79/83

litru de lapte, pentru producerea acestuia estenevoie de o cantitate de furaje corespunzătoare, 

cu 0,30-0,35 U.N. şi 30-35 g P.D. plus 7-8g Ca şi 4-5g P pentru fiecare U.N. administrată  şi 16-20mg vitamine/100kg masă  corporală a

animalului. În vederea asigurării unei producţii ridicatede lapte, necesarul de nutreţuri se stabileşte pebaza necesarului de  întreţinere,  producţia delapte, stare de întreţinere şi efort prestat în cazuliepelor de muncă.

În structura raţiilor  se recomandă  nutreţurile f i ă d ţi d l t

Page 80: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 80/83

care favorizează producţia de lapte.

• Dintre fibroase sunt preferabile fânurile de

leguminoase şi cele naturale de bună calitate,care se administrează iarna în cantităţi de 10-12kg (2-2,2kg/100kg viu) şi 2-3kg vara;

grosierele, îndeosebi paiele de ovăz câte 5-6kg;morcovi 5-6kg; sfeclă  furajeră 5-6kg; nutreţ  murat până la 10-12kg; amestecuri de

concentrate 3-6kg (ovăz, orz, mazăre, şrot); iar  în perioada de vară 30-40 kg nutreţuri verzi,care se administrează la iesle sau pe păşune.

  Raţiile întocmite se administrează în trei

Page 81: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 81/83

ţtainuri, dintre care cel mai voluminos trebuie să fie cel de seară.

Cantitatea de apă  şi tehnica de adăpare este identică cu cea a armăsarilor .

 În funcţie de evoluţia stării de întreţinere şi 

a producţiei de lapte, raţiile  şi structuraacestora se vor modifica de câte ori estenevoie.

• Producţia de lapte se poate aprecia prin

Page 82: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 82/83

• Producţia de lapte se poate aprecia prinprobe de control periodic (foarte rar) sau,

cel mai frecvent, pe baza cântăririlor  periodice a mânjilor  şi prin determinareavitezei de creştere absolute medii zilnice aacestora (1kg spor din 10-12l lapte).

• Iepele cu capacitatea de alăptare redusă se înlătură de la reproducţie.

Page 83: Cabaline Curs 6-7

7/28/2019 Cabaline Curs 6-7

http://slidepdf.com/reader/full/cabaline-curs-6-7 83/83