C U R R I C U L U M V I T A E - UniBuc

of 17 /17
CURRICULUM VITAE EUROPEAN INFORMAŢII PERSONALE Nume ŞESAN (născută FRĂŢILESCU) Tatiana – Eugenia Adresă Bucuresti, b-dul Iuliu Maniu no. 55, bloc 17, scara E, etaj 9, ap. 208, sector 6 Telefon 0722/ 627 390, 021/ 772 4651 E-mail [email protected] Naţionalitate română Data naşterii 12 ianurie 1944 EXPERIENŢA PROFESIONALĂ Perioada (de la – până la) 01.09.1966– 0.06.1974 01.07.1974– 05.12.1975 05.12.1975–14.06. 2004 15.06.2004 până în prezent Numele şi adresa angajatorului Institutul Pedagogic de 3 ani Bacău, Calea Mărăşeşti 157 Bacău Intreprinderea de Industrializarea Laptelui Bucureşti Institutul de Cercetări / Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor Bucureşti, B-dul Ion Ionescu de la Brad 8, sector 1, Bucureşti Universitatea Bucureşti Facultatea de Biologie Aleea Portocalilor nr. 1- 3, sector 6, Bucureşti Tipul activităţii sau sectorului de activitate Activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică Controlul calităţii microbiologice a produselor lactate Activitate de cercetare ştiinţifică şi didactică (profesor asociat la universitate, din 1990) Activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică Funcţii sau posturi ocupate Preparator (01.09. 1966–01.10.1968); Asistent universitar stagiar (01.10.1968 - aprilie 1970); Asistent universitar titular (aprilie 1970-30.06.1974) Microbiolog - serviciul Control Tehnic de Calitate Biolog (05.12.1975 – febr. 1978); cercetător ştiinţific (CS) (febr. 1978 – dec. 1989); CS principal III (dec. 1989 - mai 1990); CS II (mai 1990 - mai 1993); CS I (mai 1993–15.06.2004); Laborator Fitopatologie - Colectiv Micologie; Şef Secţie "Protecţia Ecosistemelor şi Biotehnologie" (dec. 1997 - 2002 - decizia nr. 22/26.11.1997 până în 2002); Şef Departament "Organisme Utile" (2002-2004); cadru didactic asociat (Fitopatologie) – Fac. Biologie - Univ. Buc. (oct. 1990 – mai 2004); Profesor universitar titular (din 2004 - 2010); Conducător doctorat Biologie (din 2000 – prezent) Profesor universitar titular Disciplinele: Micologie şi Fitopatologie (din 25.05.2004 - Ord. Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3895/25.05.2004) la Catedra de Botanică, ulterior Botanică şi Microbiologie până în 2010; din 1 octombrie 2010 profesor consultant; Conducător doctorat Biologie (din 2000 – prezent); Principalele activităţi şi responsabilităţi ACTIVITATEA DIDACTICĂ Cursuri predate: Protecţia plantelor, Tehnica preparării materialului didactic pentru disciplinele biologice, Fitopatologie / Biologia paraziţilor vegetali, Micologie, Monitorizarea organismelor rare (master) + Lucrări practice: Botanică (Sistematica plantelor, Morfologia şi Anatomia plantelor), Fiziologie vegetală, Biochimie, Fitopatologie / Biologia paraziţilor vegetali; Master cursuri + lucrări practice: Taxonomie şi Biodiversitate (Tendinţe în Micologie/ Taxonomia Fungilor, Monitorizare ciuperci rare), Microbiologie aplicată şi Imunologie (Micologie aplicată); Alte activităţi: Practică pedagogică, Practică biologică de teren, Practică agricolă – la Institutul Pedagogic din Bacău; Practică lucrări de diplomă, Cerc ştiinţific de Botanică, Cerc ştiinţific de Micologie; Profesor invitat: Universitatea Tanta şi Universitatea Alexandria – Egipt – prelegeri referitoare la utilizarea ciupercilor antagoniste în combaterea biologică a bolilor plantelor (octombrie 2003).

Transcript of C U R R I C U L U M V I T A E - UniBuc

Page 1: C U R R I C U L U M V I T A E - UniBuc

C U R R I C U L U M

V I T A E E U R O P E A N

INFORMAŢII PERSONALE

Nume ŞESAN (născută FRĂŢILESCU) Tatiana – Eugenia

Adresă Bucuresti, b-dul Iuliu Maniu no. 55, bloc 17, scara E, etaj 9, ap. 208, sector 6

Telefon 0722/ 627 390, 021/ 772 4651

E-mail [email protected]

Naţionalitate română

Data naşterii 12 ianurie 1944

EXPERIENŢA

PROFESIONALĂ

Perioada (de la – până la)

01.09.1966–0.06.1974

01.07.1974–05.12.1975

05.12.1975–14.06. 2004 15.06.2004 până în prezent

Numele şi adresa angajatorului

Institutul Pedagogic de 3 ani Bacău, Calea Mărăşeşti 157 Bacău

Intreprinderea de Industrializarea Laptelui Bucureşti

Institutul de Cercetări / Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor Bucureşti, B-dul Ion Ionescu de la Brad 8, sector 1, Bucureşti

Universitatea Bucureşti – Facultatea de Biologie Aleea Portocalilor nr. 1-3, sector 6, Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorului de activitate

Activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică

Controlul calităţii microbiologice a produselor lactate

Activitate de cercetare ştiinţifică şi didactică (profesor asociat la universitate, din 1990)

Activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică

Funcţii sau posturi ocupate

Preparator (01.09. 1966–01.10.1968); Asistent universitar stagiar (01.10.1968 - aprilie 1970); Asistent universitar titular (aprilie 1970-30.06.1974)

Microbiolog - serviciul Control Tehnic de Calitate

Biolog (05.12.1975 – febr. 1978); cercetător ştiinţific (CS) (febr. 1978 – dec. 1989); CS principal III (dec. 1989 - mai 1990); CS II (mai 1990 - mai 1993); CS I (mai 1993–15.06.2004); Laborator Fitopatologie - Colectiv Micologie; Şef Secţie "Protecţia Ecosistemelor şi Biotehnologie" (dec. 1997 - 2002 - decizia nr. 22/26.11.1997 până în 2002); Şef Departament "Organisme Utile" (2002-2004); cadru didactic asociat (Fitopatologie) – Fac. Biologie - Univ. Buc. (oct. 1990 – mai 2004); Profesor universitar titular (din 2004 -2010); Conducător doctorat Biologie (din 2000 – prezent)

Profesor universitar titular

Disciplinele: Micologie şi Fitopatologie (din 25.05.2004 - Ord. Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3895/25.05.2004) la Catedra de Botanică, ulterior Botanică şi Microbiologie până în 2010; din 1 octombrie 2010 – profesor consultant; Conducător doctorat Biologie (din 2000 – prezent);

Principalele activităţi şi responsabilităţi

ACTIVITATEA DIDACTICĂ

Cursuri predate: Protecţia plantelor, Tehnica preparării materialului didactic pentru disciplinele biologice, Fitopatologie / Biologia paraziţilor vegetali, Micologie, Monitorizarea organismelor rare (master) + Lucrări practice: Botanică (Sistematica plantelor, Morfologia şi Anatomia plantelor), Fiziologie vegetală, Biochimie, Fitopatologie / Biologia paraziţilor vegetali; Master cursuri + lucrări practice: Taxonomie şi Biodiversitate (Tendinţe în Micologie/ Taxonomia Fungilor, Monitorizare ciuperci rare), Microbiologie aplicată şi Imunologie (Micologie aplicată); Alte activităţi: Practică pedagogică, Practică biologică de teren, Practică agricolă – la Institutul Pedagogic din Bacău; Practică lucrări de diplomă, Cerc ştiinţific de Botanică, Cerc ştiinţific de Micologie; Profesor invitat: Universitatea Tanta şi Universitatea Alexandria – Egipt – prelegeri referitoare la utilizarea ciupercilor antagoniste în combaterea biologică a bolilor plantelor (octombrie 2003).

Page 2: C U R R I C U L U M V I T A E - UniBuc

Conducător doctorat domeniul fundamental Ştiinţe ale Naturii, domeniul Biologie la Facultatea de Biologie a Universităţii din Bucureşti (adresa Ministerul Invăţământului nr. 9720 din 18. 08. 2000). Până în prezent: 13 teze finalizate şi confirmate, din care 2 în cotutelă cu Franţa şi o lucrare post-doctorat (Senegal); participare în comisii ca referent oficial la 22 teze de doctorat. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 25 cărţi (1 capitol de carte în străinătate) publicate în edituri acreditate CNCS; peste 400 articole, 4 brevete omologate OSIM, dintre care unul indexat ISI + 1 cerere de brevet EU în curs de omologare, 6 cereri noi de brevete OSIM (2014, 2015); publicate în peste 40 de reviste şi volume străine (8 indexate ISI) şi în 50 de reviste şi volume româneşti (6 indexate ISI); majoritatea intrate nu numai în circuitul naţional şi în cel internaţional. ▪ Domenii abordate: Botanică (morfologie, sistematică, fiziologie, plante superioare, în special ruderale şi segetale), finalizate în 20 lucrări publicate şi Protecţia plantelor şi a mediului, Fitopatologie, Micologie, Agricultură Ecologică, Dezvoltare durabilă, Biotehnologii de protecţia plantelor şi a mediului, Combatere biologică a bolilor plantelor şi buruienilor (peste 400 lucrări publicate). ▪ Participare la numeroase manifestări stiinţifice în ţară şi străinătate: 17 ţări: Ex-U.R.S.S. (1979, 2007); Franţa (1987, 2000); Danemarca (1991); Olanda (1992, 1993, 1995, 1996, 2000, 2003, 2015); Turcia (1993, 2002, 2008); Polonia (1994, 1997, 1998, 1999, 2005, 2012, 2014); Marea Britanie (1994); Republica Moldova (1996); Cehia (1997), Grecia (1997, 2011); Belgia (2000, 2011, 2013); Elveţia (1997); Austria (1998, 1999); Portugalia (2010); Israel (1998, 2009, 2013); Ungaria (1999); Taiwan (2000) ş.a. ▪ Vorbitor invitat la manifestări ştiinţifice în străinătate: - Al VI-lea Congres Internaţional de Micologie, Ierusalim – Israel, 1998; - Al III-le Simpozion Internaţional Rhizoctonia, Taichung – Taiwan, 2000; - Al II-lea Congres Internaţional de Viticultură – Cape Town – Africa de Sud, 2000; - Conferinţa “Biological and pro-ecological methods for control of diseases in orchards and small fruit plantations” - Polonia (2005); XVIth EMA Congres – Grecia (2011), Fundaţia Europeanăde Patologia Plantelor Cracovia (2014) ş.a. PROIECTE NAŢIONALE (vezi anexa la CV) PROIECTE INTERNAŢIONALE (vezi anexa la CV)

ALTE ACTIVITATI

- EVALUATOR şi MONITOR pentru Proiectele ADER din Planul Sectorial de Cercetare-Dezvoltare "Agricultură şi Dezvoltare Rurală – Orizont PAC 2020" – ASAS – Protecţia Plantelor - 2011-2012 ▪ Participare la comisii de promovare a cadrelor didactice din învăţământul universitar şi preuniversitare: Universitar: 7 comisii (1 lector, 5 conferenţiari, 1 profesor) – Universitatea Bucureşti, Universitatea Al. I. Cuza Iaşi, Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Universitatea Piteşti; Preuniversitar: 2 inspecţii gradul I (coordonator lucrare), 2 inspecţii (preşedinte); ▪ Participare la comisii de habilitare: 2013/Univ. Babeş-Bolyai Cluj-Napoca;

▪ Participare la comisii de promovare în cercetare: 1 CSI, 2 CSII, 1 CSIII – Institutul Naţional de Nutriţie şi Biologie Animală Baloteşti, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie – membru în comisie; ▪ MEMBRU AL ASOCIAŢIILOR PROFESIONALE: 1. Naţionale [Societatea Naţională de Protecţia Plantelor; Societatea de Ştiinte biologice din România; Asociaţia de Ecosanogeneză din România, membru fondator din 1996; Societatea de Fitosociologie din România (2005); Societatea de Micologie din România, de la înfiinţare, 1988/1990; Academia Oamenilor de Ştiinţă, Secţia Biologie, membru corespondent (2000); Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice, Secţia Cultura Plantelor, membru asociat (iunie 2001), membru corespondent (din noiembrie 2001); Amicii rozelor (2007); Asociaţia Grădinilor Botanice din România (2008)]; 2. Internaţionale [Societatea de Micologie din Cehia (din 1998); Societatea de Fitopatologie din Polonia (1999); Organizaţia Internaţională de Luptă Biologică (International Organization for Biological Control of Noxious Animals and Plants, Working group Biological Control of Fungal and Bacterial Plant Pathogens), din 2002; Asociaţia Micologică Europeană (EMA) (2006, 2011-2014 - editor executiv)]; Societatea Internaţională de Simbioză (2012);

Page 3: C U R R I C U L U M V I T A E - UniBuc

▪ Vicepreşedinte al Societăţii de Micologie din România (2007-2014), membru fondator din 1990 până în prezent membru de onoare – permanent în comitetul de organizare, în comitetul ştiinţific, moderator al acestor manifestări;

▪ Membru în comitetul internaţional de organizare a unor manifestări ştiinţifice: Conferinţa “Biological and pro-ecological methods for control of diseases in orchards and small fruit plantations”, organizată de Centrul de cercetare de Excelenţă pentru Pomologie sub auspiciile Uniunii Europene, Academiei Poloneze de Ştiinţe şi a Societăţii de Fitopatologie Poloneze, la Skierniewice, Polonia, în 27-31 august 2005; ▪ Activitate editorială în ţară: Buletinul de Protecţia plantelor, Analele I.C.P.P. / I.C.D.P.P. Bucureşti, vol. XXVII-XXXII; Journal of Plant Development Grădina Botanică Iaşi (2009-prezent); Acta Oecologica Carpatica (2009); Revista de Silvicultură şi Cinegetică (2010); Annals of West University of Timişoara Biology (2010-prezent); Acta Botanici Horti Bucurestiensis (din 2012-prezent); ▪ Referent la reviste internaţionale de micologie şi fitopatologie: Plant Pathology (Marea Britanie), Phytoparasitica (Israel), Phytopathologia Polonica (Polonia), Mycologia Balcanica (Bulgaria), Biologia (Slovakia), Acta Scientiarum Polonorum – Seria Hortorum Cultus, indexată ISI (Polonia); African Journal of Agricultural Research, African Journal of Microbiology Research (www.academicjournals.org.ajar); American J. of Experimental Agriculture etc. ▪ Referent la reviste internaţionale şi naţionale cotate ISI: Romanian Biotechnological Letters (indexată ISI, Factor impact 0,363), Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Ungaria, Factor impact 2,206, Biocontrol Science Technology (indexată ISI, Factor impact 0,938), Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics (indexată ISI, Factor impact 1,420), Applied Ecology and Environmental Research (FI 0,34) etc. ▪ Membru în comitetul editorial la reviste internaţionale: Phytopathologia Polonica (până în 2008)/ Phytopathologia din 2009 până în prezent (Polonia) - din 2006; Acta Scientiarum Polonorum. Hortorum Cultus, Polonia, revistă cotată ISI (FI 0561), din 2016. ▪ Editor executiv Newsletter in boardul Asociaţiei Micologilor Europeni (EMA) (2011-2014); ▪ Membru în Boardul Asociaţiei Europene a Micologilor (EMA) (2011-2015).

STUDII ŞI CURSURI DE

SPECIALITATE

• Perioada septembrie 1950 - iunie 1961 octombrie 1961 - iunie 1966 1975-1985

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

• Principalele subiecte şi calificări însuşite

• Numele calificării primite

▪ Şcoala Centrală de Fete (Liceul teoretic) Bucureşti – ▪ Liceu teoretic absolvit cu examen de bacalaureat - ▪ Diploma de maturitate nr. 138776 din 26 iulie 1961

▪ Facultatea de Biologie - Universitatea Bucureşti - Secţia Botanică – ▪ Studii universitare – ▪ Diploma nr. 200446 din 7. 11. 1966 - diplomat universitar în specialitatea botanică

▪ Institutul Central de Biologie Bucureşti

▪ Doctorat in biologie susţinut în mai 1985 la ICEBIOL Bucureşti

▪ Diploma de doctor în biologie seria B nr. 2068 din 16 aprilie 1986

Page 4: C U R R I C U L U M V I T A E - UniBuc

APTITUDINI ŞI

COMPETENŢE PERSONALE Dobândite în cursul vieţii şi carierei,dar care nu sunt recunoscute neapărat printr-un certificat sau o diplomă.

Specializări în străinătate în domeniul fitopatologie-micologie-ciuperci antagoniste utilizate în combaterea biologică a bolilor plantelor, dezvoltare durabilă: ▪ 2 săptămâni (1979), în ex-URSS, la Institutul Unional de Protecţia Plantelor Leningrad şi Grădina Botanică din Moscova; ▪ 2 săptămâni la Institutul Naţional de Cercetări Agronomice (INRA) - Franta (1987); ▪ 3 luni (1993), 2 săptămâni (1995) în Olanda la Institutul de Cercetări pentru Protecţia Plantelor (IPO-DLO) Wageningen – proiectul "Ecologia şi combaterea biologică a ciupercii patogene Sclerotinia sclerotiorum cu ciuperca hiperparazită Coniothyrium minitans"; ▪ 6 luni (2000) în Olanda la Institutul de Cercetări pentru Protecţia Plantelor (IPO-DLO), actualmente Plant Research International din Wageningen, în grupul de "Combatere biologică a bolilor plantelor", la programul BIOSPORSUPRESS: Biological control of air-borne necrotrophic plant pathogens by suppression of spore production - Project EU 33 00003.2; Activitate de inventică: 4 brevete OSIM: nr. 113103/1998; 122588/2009; 126363/2012; 126125/2012 + 1 cerere de patent EPO nr. 1246023/2012; 2 cereri noi de brevete OSIM: A2014 00935/02.12.2014; A2014 00936/02.12.2014; 5 cereri noi de brevete OSIM: A00294/27.11.2015; A00923/27.11.2015; A00930/27.11.2015; A00947/02.12.2015; A00948/02.12.2015. Activitate managerială: şef de laborator şi de secţie, apoi preşedinte de Consiliu Ştiinţific în cadrul ICDPP Bucureşti; director de proiecte de cercetare Relansin 29, Biotech 272, IDEI 1931, COST 870 EU (manager pentru România), COST FA 1206 EU (manager pentru România); proiect MAIA 160/2014. Capacitate de lucru în echipă, adaptabilitate şi receptivitate la nou, dinamism, implicare permanentă în proiecte de cercetare şi atragerea tineretului în acest domeniu de activitate, tenacitate şi perseverenţă ş.a.

Page 5: C U R R I C U L U M V I T A E - UniBuc

PREMII NAŢIONALE:

▪ Premiul Tr. Săvulescu al Academiei Române (Agricultură) pe anul 1988, decernat în 1991, pentru cartea "Bolile plantelor industriale. Prevenire şi combatere", Ed. Ceres, Buc., 288 pp. (în colaborarea cu Lucreţia Dumitraş); ▪ Premiul M. Constantineanu al Asociaţiei de Ecosanogeneză din România, atribuit în 1999 pentru primul manual de combatere biologică din România, intitulat "Limitarea populaţiilor de dăunători vegetali si animali din culturile agricole prin mijloace biologice şi biotehnice în vederea protejării mediului inconjurător", 1997, Ed. DISZ Braşov (realizat in colaborare sub coordonarea V. Ciochia); ▪ Premiul Tr. Săvulescu al Academiei Române (Agricultură) pe anul 1998, decernat în 2000, pentru monografia "Putregaiul alb al plantelor de cultura (Sclerotinia sclerotirum). Prevenire şi combatere", Ed. Ceres, Buc., 288 pp., 29 fig., 20 pl. (în colaborarea cu Aurelia Crişan); ▪ Premiul Emanoil Teodorescu al Academiei Române (Biologie) pe anul 2006, decernat în 2008, pentru cartea "Concepte actuale în taxonomia ciupercilor", Ed. Universităţii Al.I. Cuza Iaşi (în colaborare cu C. Tănase); ▪ Premiul Iuliu Prodan al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice pe anul 2009, acordat în 2010, pentru cartea "Fungi cu importanţă în agricultură, medicină şi patrimoniu", Editura Universităţii din Bucureşti (în colaborare cu C. Tănase); ▪ Premiul Ernest Grinţescu al Societăţii Naţionale de Horticultură, cu prilejul Centenarului acesteia, pentru cartea "Lumea cunoscută şi mai puţin cunoascută a plantelor. Familia Fabaceae", Editura Universităţii Bucureşti (în colaborare cu Ana Tomescu); ▪ Diploma pentru contractul de cercetare CEEX 38/2005, eliberată de Universitatea Bucureşti la 7 octombrie 2006; ▪ Certificate of Award, Who's who, Personenenzyklopädien AG, Elveţia, 2009, vol IV: 1336; 2010, vol. V: 1334-1335 - Diploma de onoare, Titlul onorific de Omul Zilei pentru sprijinul şi contribuţia personală la realizarea la nivel naţional a Proiectului Biografic contemporan Dicţionarul Personalităţilor din România. Biografii contemporane. Ediţia 2010. Romanian Who's who, ONG Eco-Europa, Redacţia Romanian Biographic Institute, Ed. Anima, Bucureşti, ISBN – 978-973-7729-63-7: 464-465; 23.09.2010; Ediţia 2012, pp. 463-464; Ed. 2014, p. 449; Ed. 2015, pp. 445-446; Ed. 2016, p.419. ▪ Diplomă de excelenţă de la Grădina Botanică D. Brândză Bucureşti, cu prilejul sărbătorii a 70 de ani de viaţă şi 48 de activitate (8 noiembrie 2014) ▪ Diplomă de la Grădina Botanică A. Fătu Iaşi, cu prilejul sărbătorii a 70 de ani de viaţă şi 48 de activitate (8 noiembrie 2014)

LIMBA MATERNĂ Română

LIMBI STRĂINE

CUNOSCUTE • Abilitatea de a citi • Abilitatea de a scrie • Abilitatea de a vorbi

Engleză, franceză, germană Engleză, franceză, germană Engleză, franceză

Engleză (certificat nr. 3448 din iulie 1978; adeverinţă seria L.S. nr. 3755 din aprilie 1987), franceză (diploma de maturitate), germană (diploma nr. 566 din iunie 1977; certificat nr. 4267 din decembrie 1980)

APTITUDINI ŞI

COMPETENŢE TEHNICE: Utilizare calculator, anumite tipuri de echipamente, maşini, etc.

▪ Utilizare computer: Informatică (certificate: seria F nr. 8613 din mai 1995; seria P nr. 10485 din decembrie 1995); ▪ Permis de conducere B01421698 (19.10.2011-19.10.2021); ▪ Artă fotografică; ▪ Inventică.

Page 6: C U R R I C U L U M V I T A E - UniBuc

CITĂRI ALE ACTIVITĂŢII ÎN LUCRĂRI STRĂINE DE SPECIALITATE:

88 de lucrări sunt citate în 166 de reviste şi cărţi străine, dintre care cele mai importante: ▪ T. M. Butt, M. S. Goettel & B. Papierok, 1999, Directory of specialists involved in the development of fungi as biocontrol agents, IOBC (International Organization of Biological Control)-OILB, SIP (Society for Invertebrate Pathology), WDA (Welsh Development Agency), British Mycological Society, p. 37; ▪ Whipps J. M., Gerlagh T., 1992, Biology of Coniothyrium minitans and its potential for use in disease control, Mycological Research, 96 (11): 897-907 ▪ Whipps J. M., Gerlagh T., 1995, Biological control of sclerotium-forming pathogens, IOBC-WPRS Bulletin, 18 (3): 17, 25 etc.; ▪ Review of Plant Pathology, CAB International, UK , 1975 – 2005, peste 50 lucrări recenzate; ▪ Biocontrol News and Information, CAB International, UK , 1990-2003; ▪ Kirk P.M., Cannon P.F., David J.C., Stalpers J.A., 2001, Dictionary of the Fungi, 9th edition, CABI Publishing, p. 126; ▪ Kirk P.M., Cannon P.F., David J.C., Stalpers J.A., 2008, Dictionary of the Fungi, 10th edition, CABI Publishing, data on Coniothyrium minitans, pp. 166-167.

CITĂRI ALE ACTIVITĂŢII ÎN CĂRŢI ŞI LUCRĂRI ROMÂNEŞTI:

51 de lucrări sunt citate în 126 publicaţii româneşti de referinţă în domeniul de activitate, dintre care: ▪ Davidescu D. (sub redactia), 1994, Istoria ştiinţelor în România. Ştiinte agricole. Fitopatologia [History of sciences in Romania. Agricultural sciences. Plant Pathology], autor Bontea V. (pp. 199-222). Combaterea biologică [Biological Control], autori V. Bontea şi A. Săvescu, Ed. Academiei Române, Buc., pp. 237-241; ▪ Bontea Vera, 1996, Fitopatologia, în Istoria biologiei în date [Biology histoy in data] , autori: Mohan Gh., Gavrilă L., Ardelean A., Pârvu C., Ed. All, Buc., 164-194; ▪ Mititelu D., Aniţei Liliana, Geacu S., 1994, Botanistele din Romania [Women – botanists in Romania] (III), Studii si comunicari, vol. XIII (1980-1993), Complexul Muzeal de Ştiintele Naturii "Ioan Borcea", Bacău, pp. 232-233; ▪ Tesio C., Mester L., Cristurean I., 1999, Indexul taxonomilor din România [Index of the Romanian taxonomists], Ed. Pentru Viaţă, Brasov, 38 pp.; ▪ Ardelean A., Mohan Gh., Titu H., 2000, Dicţionarul biologilor români [Dictionary of the Romanian biologists], vol. II, Tipografia Mediagraf, Universitatea de Vest "Vasile Goldiş", Arad, 1053-1065; ▪ Anuarul Academiei de Ştiinte Agricole şi Silvice [The Yearbook of the Academy of Agricultural Sciences and Forestry], 2001-201; ▪Tănase C., Mititiuc M., 2001, Micologie [Mycology], Ed. Univ. Al. I. Cuza – Iaşi, p. 13, p. 261, p. 265; ▪ Docea E., 2003-2005, Din istoricul fitopatologiei în România [From the history of Plant Pathology in Romania], I, 57 (2): 30; II, 58 (3): 16; III, 66 (11): 8; IV, 67 (12): 16; 2004, V, 68 (1): 10; VI, 69 (2): 20; VII, 70 (3): 4; VIII, 71 (4): 8; IX, 72 (5): 4; X, 73 (6): 6; ▪ Mititiuc M., Şesan Tatiana Eugenia, Tănase C., Negran G., Chifu T., Pârvu M., Butnaru E., Radu M.I., 2005, Societatea Micologică din România la 16 ani de la înfiinţare. Repere şi perspective [Mycological Society in Romania at the 16 years since it has been founded. Reference marks and trends], Plant's Health / Sănătatea plantelor, ediţie specială, august 2005, 5-13; ▪ Bibliografia istorică a României [Historical bibliography of Romania], vol. X, 1999-2004, coordonator: Hristobal Gh., autori: Hristobal Felicia, Hristobal Gh., Mândruţ Stelian, Tampa Magdalena, Traşcă Ottman, Turc Lucia, traducere în limba franceză de Lucia Papahagi & Viorica Sâncrăian, cu o addenda de Venera Achim, Ed. Academiei Române, Buc., 2005 citează articolul: Şesan Tatiana, Manoliu Al., M. Hatman, 2001, Dr. doc. Ing. Vera Bontea (1911-2000), Cercetări Agronomice în Moldova, 2001, 34 (1-2): 211-214; ▪ Oameni de seamă ai ştiinţei agricole româneşti [Famous scientists in the Romanian agriculture] (III), 2006, autor: Viorel-Iulian Peştean, Ed. Panfilius, Iaşi, 301-314 (cu coperta cursului de Fitopatologie agricolă, 1996); ▪ Album mari agronomi români 1800-2000 [Album of Romanian famous agronoms 1800-2000], 2008, Viorel-Iulian Peştean, Ed. PIM Iaşi, 249, 394-395;

Page 7: C U R R I C U L U M V I T A E - UniBuc

▪ Tănase C. & Bîrsan C., 2009, Happy anniversary Professor PhD. Tatiana Eugenia Şesan!, ANIVERSALIA, Journal of Plant Development, Iaşi, 16: 131-138; http:www.plant-journal uaic.ro; ▪ Tănase C., 2010, La mulţi ani, Profesor univ. dr. Tatiana Eugenia ŞESAN!, Contribuţii Botanice, Cluj-Napoca, XLV: 103-108;

▪ Hübners Who is Who, Verlag für Personenenzyklopädien AG Schweiz, 4th edition, 2009, ISBN 978-3-7290-006-5: 1336; th edition, 2010, ISBN 978-3-7290-0093-3: 1334-1335;

▪ Romanian Who's who, The honorific title of The man of the Day for the support and personal contribution in the finalizing at the national level of the Contemporary Biographic Project, ONG Eco-Europa, Redacţia Romanian Biographic Institute, Ed. Anima, Bucureşti, Edition 2010, ISBN – 978-973-7729-63-7: 464-465; Edition 2012, ISBN – 978-973-7729-76-7: 463-464 ; Ed. 2015: 445-446; Ed. 2016, p. 419;

▪ Contemporary feminine personalities in Romania, 2013, Meronia Publishing House, Bucharest, p. 407.

▪ In Honorem Profesor Tatiana-Eugenia Şesan, o viaţă pentru sănătatea plantelor, Ed. Univ. Al. I. Cuza Iaşi, 2014, 323 pp.;

▪Biologi de altă dată şi de azi. Portrete. Amintiri. Viaţă ştiinţifică, Ed. Univ. Al.I. Cuza Iaşi, pp.

101-103.

Pagină web http://www.bio.unibuc.ro/tsesan/index.html

Declar pe proprie răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea. Data completării: 31.01.2017

Semnătura,

Page 8: C U R R I C U L U M V I T A E - UniBuc

Anexa la CV

Prof. univ. Dr. Tatiana Eugenia ŞESAN

TEZE DE DOCTORAT COORDONATE FINALIZATE ŞI CONFIRMATE

Doctorand Subiect teză Data şi locul susţinerii publice

1. Biolog MARIN Daniela Eliza

„Effets immunomodelateus des mycotoxines. Effet de l’ingestion de faibles doses de deux mycotoxines, aflatoxinei B1 et la fumonisinei B1, sur la reponse immunitaire des porcelets”

29 septembrie 2005 Facultatea de Biologie

Bucure şti

2. Biolog STAMATIN Luminiţa

„Cercetări asupra structurilor de biosenzori implicaţi în diagnosticarea şi monitorizarea bolilor parazitare ale pielii”

27 aprilie 2006 Facultatea de Biologie

Bucure şti

3. Biolog TABUC Cristina

„Flore fongique de differents substrat set conditions optimales de production des mycotoxines”

6 decembrie 2007 École Nationale

Vétérinare Toulouse, France

(cotutelă)

4. Biolog Măruţescu Luminiţa

Caracterizarea fenotipică şi genotipică a unor tulpini de Erwinia amylovora, agentul etiologic al focului bacterian al rozaceelor

12 februarie 2010 Facultatea de Biologie

Bucure şti

5. Biolog Mitache Mihaela

Cercetări asupra procedurilor specifice privind controlul microbiologic al unităţilor sanitare în vederea asigurării cerinţelor impuse de standardele ISO

25 martie 2010 Facultatea de Biologie

Bucure şti

6. Biolog Banu Otilia Studiul interrelaţiilor agenţi infecţioşi – celula eucariotă şi dispozitive protetice – în patologia infecţiilor cardiovasculare

15 iunie 2010 Facultatea de Biologie

Bucure şti

7. Biolog Vîrforeanu (Camen-Comănescu) Petronela

Genul Sesleria în Flora României: corologie, morfo-anatomie, ecologie şi biosistematică

17 iunie 2011 Facultatea de Biologie

Bucureşti

8. Biolog Niculina Ghenescu

Taxonomia, morfologia şi corologia speciilor genului salix l. din lungul râurilor

26 octombrie 2012 Facultatea de Biologie

Bucureşti

9. Biolog Groza Claudia Lizica

Studiul biologic al principalelor specii de micromicete implicate în biodegradarea şi biodeteriorarea unor obiecte de patrimoniu cultural

18 decembrie 2012 Facultatea de Biologie

Bucureşti

10.. Biolog RADU Mihai-Iulian

Studiul taxonomic asupra macromicetelor din zona municipiului Bucureşti şi împrejurimi

6 septembrie 2013 Facultatea de Biologie

Bucureşti

11. Biolog ENACHE (COSTANDACHE) Elena

Biologia, ecologia şi combaterea ciupercilor patogene la coacăzul cultivat ca plantă medicinală în sudul României

24 septembrie 2013 Facultatea de Biologie

Bucureşti

12. Biolog BUZOIANU (ALEXANDRU) Mioara

Activarea rezistenţei sistemice indusă la plante prin tratamente cu produse fungice

15 noiembrie 2013 Facultatea de Biologie

Bucureşti

BURSE POSTDOCTORALE COORDONATE, FINALIZATE

1. Dr. Biol. SEYE Fawrou (Senegal)

« Caractérisation des toxines libérées par Aspergillus clavatus et effets histologiques sur les larves de moustique »

16 iulie 2008 Facutatea de Biologie

Bucureşti

Page 9: C U R R I C U L U M V I T A E - UniBuc

Anexă la CV

Prof. univ. Dr. Tatiana Eugenia ŞE S A N

REFERENT OFICIAL LA TEZE DE DOCTORAT

Doctorand Subiect teză D a t a s u s ţ i n e r i i

1 2 3

1. Ing DELIAN Elena Deprecieri calitative de natură fiziologică ale f r u c t e l o r s e m i n ţ o a s e î n p e r i o a d a v a l o r i f i c ă r i i

27 august 1994 ASAS Bucureşti –

A d r e s a n r . 1 0 5 7 d i n

2 2 . 0 7 . 1 9 9 4

2 . I n g .

P R O C O P O V I C I

E m i l i a

Contribuţii la modernizarea tehnologiei de p r e v e n i r e ş i c o m b a t e r e a p r i n c i p a l e l o r b o l i a l e

n ă u t u l u i î n c o n d i ţ i i l e d i n D o b r o g e a

30 august 1995 ASAS Bucureşti –

A d r e s a n r . 1 4 4 1 d i n

1 1 . 0 7 . 1 9 9 5

3 . B i o l o g O P R E A

M a r i a

Bolile lemnului la viţa de vie, produse de ciuperci l i g n i c o l e

14 octombrie 1997 Universitatea Babeş-

B o l y a i C l u j - N a p o c a -

A d r e s a n r . 3 7 3 7 2 d i n

0 2 . 1 0 . 1 9 9 7

4 . I n g . s i l v i c T Ă U T

I o a n

Cercetări p r i v i n d c a u z e l e c e c o n d u c l a p i e i r e a

p l a n t u l e l o r l a r ă ş i n o a s e d i n c u l t u r i l e s i l v i c e ;

m e t o d e ş i t e h n o l o g i i d e p r e v e n i r e ş i c o m b a t e r e

18 iunie 1998 UŞAMV Cluj- N a p o c a

– A d r e s a n r . 3 2 7 1

d i n 2 0 . 0 5 . 1 9 9 8

5 . B i o c h i m i s t L U P U

C a r m e n

Studiul infecţiei cu fungi toxigeni a cerealelor f u r a j e r e î n t i m p u l v e g e t a ţ i e i

14 ianuarie 1999 UŞAMV Bucureşti –

A d r e s a n r . 1 0 9 9 7 d i n

1 4 . 1 2 . 1 9 9 8

6 . I n g .

G E O R G E S C U I o a n a

M i h a e l a

Cercetări privind morfologia, biologia, ecologia şi c o m b a t e r e a c i u p e r c i i T a p h r i n a d e f o r m a n s ( B e r k . )

T u l .

11 noiembrie 1999 UŞAMV Bucureşti –

A d r e s a n r . 4 8 6 d i n

1 9 9 9

7 . I n g . I L I Ş E S C U

I s a b e l a

Bioecologia micromicetelor de pe gramineele şi l e g u m i n o a s e l e f u r a j e r e d i n p a j i ş t i l e p e r m a n e n t e ş i

t e m p o r a r e ş i m ă s u r i l e d e c o m b a t e r e a a c e s t o r a î n

M o l d o v a

21 ianuriae 2000 UŞAV Iaşi – A d r e s a

n r . 8 7 6 4 d i n 1 5 . 1 2 .

1 9 9 9

8 . I n g . O A N Ă M a r i a Cercetări privind studioul bioecologiei şi combaterii s p e c i i l o r d e T i l l e t i a c a r e p r o d u c m ă l u r a l a g r â u î n

O l t e n i a

25 februarie 2000 UŞAMV Bucureşti –

A d r e s a n r . 1 4 3 6 d i n

1 4 . 0 2 . 2 0 0 0

9 . I n g .

C O N S T A N T I N E S C U

F l o r i c a

Cercetări p r i v i n d f o l o s i r e a b a c t e r i i l o r B a c i l l u s s p . I n

c o m b a t e r e a u n o r c i u p e r c i f i t o p a t o g e n e

22 decembri2 2000 ASAS-UŞAMV B u c u r e ş t i – A d r e s a

1 1 4 4 7 d i n 1 1 . 1 2 .

2 0 0 0

Page 10: C U R R I C U L U M V I T A E - UniBuc

1 2 3 10. Ing. PODOSU – CRISTESCU Aurelia

Biologia, ecologia şi combaterea excoriozei viţei de vie 25 mai 2001 ASAS-UŞAMV Bucureşti – Decizia Rectorului nr. 708 din 11.04. 2001

11. Ing. MINCEA Carmen Studii asupra rezistenţei gândacului din Colorado (Leptinotarsa decemlineata Say) la grupe noi de insecticide (piretroizi de sinteză îi inhibitori de sinteză a chitinei)

26 iunie 2001 – ASAS-UŞAMV Bucureşti – Decizia Rectorului nr. 707 din 11.04. 2001

12. Ing. SANDU Tatiana Contribuţii la îmbunătăţirea tehnologiei de luptă integrată împotriva agenţilor patogeni ai trandafirului

6 iulie 2001 – UŞAMV Iaşi – Decizia Rectorului nr. 44 din 11.06. 2001

13. Ing. ŞTEFAN Aurora Liliana

Cercetări privind biologia, ecologia şi combaterea ciupercii Botrytis cinerea Pers. cu rezistenţă la fungicide

15 iulie 2002 – UŞAMV Bucureşti – decizia Rectorului nr. 2743 din 2002

14. Biolog ROŞU Crăiţa-Maria

Modificări induse de atacul unor ciuperci fitopatogene la sfecla de zahăr

7 decembrie 2002 – Universitatea Al.I.Cuza Iaşi – Facultatea de Biologie – Decizia Rectorului nr. 7435 din 10.10. 2002

15. Biolog GRUDNICKI Margareta

Contribuşţii la studiul ciupercilor de pe răşinoase din unele păduri şi pepiniere ale judeţului Suceava cu consideraţie specială asupra ciupercilor din genul Fomes (Fr.) Fr.

21 decembrie 2002 – Universitatea Al.I.Cuza Iaşi – Facultatea de Biologie – Decizia Rectorului nr. 8578 din 14. 11. 2002

16. Ing. RARANCIUC Steluţa

Cercetări asupra speciilor de Alternaria patogene la cultura florii-soarelui în România şi combaterea lor

21 octombrie 2005 – UŞAMV Bucureşti – Decizia Rectorului nr. 2233 din 2005

17. Ing. SPIRIDON Cristina

Cercetări privind studiul agentului patogen Erysiphe graminis f. Sp. Hordei March şi combaterea lui

9 decembrie 2005 – UŞAMV Bucureşti – Decizia Rectorului nr. 2710 din 2005

18. Biolog CRISTESCU Florina-Cristina

Cercetări privind taxonomia, corologia şi ecologia genului Phomopsis Sacc. În micobiota României

8 noiembrie 2006 – Univ. Bucureşti – Decizia Rectorului nr. 8547/ 21.07.2006

19. Biolog ROŞCA-CASIAN Oana

Cercetări privind biologia unor ciuperci fitopatogene izolate de pe specii de Iridaceae din spaţii ornamentale ale municipiului Cluj-Napoca

Univ. Babeş-Bolyai Cluj-Napoca – Decizia Rectorului nr. 15928/8 octombrie 2007

20. Muzeograf (biolog) BĂCĂRAN Victor

Studiul paleomicologic al depozitelor micocene din Bazinele Văilor Teleajen şi Buzău

27 noiembrie 2009, Universitatea Bucureşti – Facultatea de Geologie, Dispoziţia Rectorului Univ. Din Buc., nr. 1851/ 16 octombrie 2009

21. Ing. Filofteia MANOLE (CONSTANTINESCU)

Detecţia, identificarea bacteriei Clavibacter michiganense ssp. sepedonicus (Spieckmenn & Kotthof) Davies et al. la cartof şi eficacitatea metodelor de diagnoză a patogenului

15 decembrie 2011, USAMV Bucureşti, Facultatea de Agricultură, Decizie Rector USAMV Bucureşti nr. 869 din 01 noiembrie 2011

22. Biolog BĂLĂEŞ Tiberius Izolarea şi selecţia unor specii de macromicete cu rol în biodegradarea coloranţilor sintetici

13 septembrie 2013, Univ. Al.I. Cuza Iaşi, Facultatea de Biologie – decizia Rectorului nr. 10942 din 24.07. 2013

Page 11: C U R R I C U L U M V I T A E - UniBuc

Prof. univ. dr Tatiana Eugenia Şesan Anexă la CV

EXPERIENŢĂ ACUMULATĂ IN DIFERITE PROGRAME / PROIECTE DE CERCETARE 1975-2014

Programul – Proiectul Funcţia Perioada

1 2 3

1. Elaborarea mijloacelor de prevenire şi combatere a bolilor şi daunatorilor şi integrarea lor în sistemele de protecţia plantelor agricole

responsabil de tema

1976 – 1989

2. ORIZONT 2000 – Tema „Studiul posibilitaţilor de folosire a unor ciuperci antagoniste în combaterea micozelor plantelor cultivate”

responsabil de tema

1989-1999

3. Cooperare stiintifica între Academia de Ştiinte Agricole şi Silvice din România şi Ministerul Agriculturii, Mediului şi Pisciculturii din Olanda – tema „Combaterea biologică a bolilor plantelor”

membru în echipa de cercetare

1992-1995 (3 luni / 1993) (2 săptămâni 1995) Research Institute for Plant Protection Wageningen –OLANDA

4. ORIZONT 2000 – Tema “Studiul posibilitaţilor de folosire a unor ciuperci antagoniste în combaterea micozelor plantelor cultivate”

responsabil de tema

1989-1999

5. BIOSPORSUPRESS: Biological control of air-borne necrotrophic plant pathogens by suppression of spore production Project 33 00003.2 EU

membru în echipa de cercetare

2000 / 6 luni / Plant Research International Wageningen – OLANDA

6. RELANSIN 29 – Biopreparate pe bază de ciuperci antagoniste destinate protecţiei plantelor agricole

director de proiect

2000-2002

7. RELANSIN 1463 – Modul program pentru prognoza şi avertizarea infecţiei porumbului cu ciuperci toxigene în timpul vegetatiei şi a contaminării recoltei cu micotoxine produse de respectivele ciuperci

membru în echipa de cercetare

2001-2004

8. BIOTECH 121 – Proces biotehnologic de obţinere a unui biopreparat bacterian destinat stimulării creşterii ciupercilor de cultură din genul Pleurotus şi combaterii concomitente a putregaiului verde

membru în echipa de cercetare

2001-2003

9. CALIST – Standardizare – Comitetele tehnice : 222-Biotehnologii, 283-Stimulenţi, 309-Pesticide şi alte produse agrochimice

membru în echipa de cercetare

2001-2003

10. BIOTECH 272 – Conversia subproduselor de la cultura ciupercilor Pleurotus în bioproduse cu acţiune complexă, de protecţie şi nutriţie, a culturilor agricole

director de proiect

2003-2005

11. CEEX – BIOTECH 38/2005 (2005 – 2008) „Conversia subproduselor de la fabricarea biocombustibililor in bioproduse destinate nutritiei si protectiei plantelor"

membru în echipa de cercetare

2005-2008

12. CEEX – AGRAL 43/2006 (2006-2008) "Cercetări privind promovarea unei tehnologii alternative de combatere ecologică a gândacului din Colorado (Leptinotarsa decemlineata) din cultura de cartof"

membru în echipa de cercetare

2006-2008

13. CEEX - AGRAL 75/2006 (2006-2008) "Sistem de protecţie a culturii de rapiţă prin combaterea integrată a bolilor, dăunătorilor şi buruienilor"

membru în echipa de cercetare

2006-2008

Page 12: C U R R I C U L U M V I T A E - UniBuc

1 2 3

14. CEEX 183 (Modul III) "Dezvoltarea parteneriatului şi pregătirea de proiecte comune în domeniul metodelor spectrale de tomografie de impedanţă pentru detecţia modificărilor structurale cu aplicaţii în diagnosticul medical şi fitopatologic"

membru în echipa de cercetare

2006-2008

15. PN II 51-078/2007 (2007-2009) "Ergosterol – metoda rapida de evaluare a gradului de contaminare fungică a cerealelor"

membru în echipa de cercetare

2007-2010

16. PN II Idei 2008 (2009-2011) "Analiza la nivel celular şi molecular a rezistenţei plantelor, activate prin infecţia cu Trichoderma şi ciuperci endomicorizante"

director de proiect

2009-2011 Proiect afiliat la Programul Internaţional COST, acţiunea 870, cu titlul "From Production to Application of Arbuscular Mycorrhizal Fungi in Agricultural Systems: A Multidisciplinary Approach", coordonată de Dr. Jacqueline Baar (Olanda); Coordonator pentru România 2009-2011

17. ERASMUS (higher education) între University of Life Sciences Lublin (Polonia) şi Universitatea Bucureşti – Facultatea de Biologie

2008-2009 2008 – Ewa Król – a participat la workshop-ul Ciuperci lignicole, 9 aprilie 2008, la Bucureşti, prelegeri la USAMV Bucureşti (bolile viţei de vie în Polonia); T.E. Şesan prelegeri referitoare la Combaterea biologică a bolilor plantelor de cultură la Lublin (Polonia)

18. Program internaţional COST 870 "From Production to Application of Arbuscular Mycorrhizal Fungi in Agricultural Systems: A Multidisciplinary Approach", coordonat de Dr. Jacqueline Baar (Olanda)

manager pentru România în Comitetul Managerial COST 870

2009-2011 (noiembrie 2009 – Israel; iulie 2010 – Portugalia; mai 2011 – Belgia)

19. Programul internaţional COST 864 – "Focul bacterian (Erwinia amylovora) al pomilor fructiferi"

2010-2011 Al 12lea Simp. Internaţ. asupra Focului bacterian (Erwinia amylovora) - Polonia, Varşovia, 16-19.08. 2010 - Fire blight (Erwinia amylovora) status in Romania: distribution, strains characterization and disease control – Varşovia (Polonia) - 2010

20. Programul internaţional COST FA 1105 – "Towards a sustainable and productive EU organic greenhouse horticulture"

Participant 2012-2016 Symposium ICECHIM Bucharest – Oct. 2012; Symposium Avignon–France (poster), 2013

21. Programul internaţional COST FA 1206 – "Strigolactones: biological roles and applications"

Manager pentru România în Comitetul Managerial COST FA 1206

2013-2017; Kick-off meeting – 12 aprilie 2013, Bruxelles - Belgia; Miting Ierusalim (Israel) (o prezentare) – nov. 2013; Cracovia (Poland) prenetare (2014)

22. PN-II-PT-PCCA-2013-4-0995/160/2014 (MAIA) – Produse multifuncţionale şi inovative pentru alimente funcţionale bioaugmentate şi sigure din noi plante cultivate în România

Director de proiect ICECHIM

2013-2016

Page 13: C U R R I C U L U M V I T A E - UniBuc

Prof. univ. dr. Tatiana Eugenia Şesan Anexa CV

LISTA REVISTELOR ŞI VOLUMELOR ROMÂNEŞTI ÎN CARE AU FOST PUBLICATE CONTRIBUŢIILE ŞTIINŢIFICE

51. 1. Studii şi Cercetări de Biologie, Biologie Vegetală (Academia Română) (revistă indexată BDI) 2. Revue Roumaine de Biologie, Biologie Végétale (Academia Română) (revistă indexată BDI) 3. Memoriile Ştiinţifice ale Academiei Române (Academia Română) 4. Mediul Înconjurător (Ministerul Mediului) 5. Natura (Societatea de Ştiinţe Biologice din România) 6. Analele Institutului de Cercetări pentru Protecţia Plantelor Bucureşti (revistă indexată BDI) 7. Analele Institutului de Cercetări pentru Cereale şi Plante Tehnice Fundulea (revistă indexată BDI) 8. Romanian Agricultural Research – ICDPP /ICA Fundulea (ISI - factor de impact 0,333) – revistă A 9. Analele Institutului de Cercetări pentru Viticultură şi Vinificaţie Valea Călugărească 10. Analele Universităţii "Al. I. Cuza" Iaşi – seria Biologie Vegetală (revistă indexată BDI) – revistă B 11. Analele Universităţii din Oradea, Agricultură-Silvicultură 12. Buletinul Grădinilor Botanice Bucureşti şi Iaşi 13. Contribuţii Botanice Cluj (revistă indexată BDI) – revistă B+

14. Studii şi Comunicări – Muzeul Judeţean Bacău - revistă D 15. Buletinul de Protecţia Plantelor – ICPP Bucureşti 16. Testarea mijloacelor de protecţia plantelor – ASAS şi ICPP Bucureşti 17. Probleme de Protecţia Plantelor – ICDPP/ ICA Fundulea (revistă indexată BDI) – revistă B 18. Protecţia Plantelor – Societatea de Protecţia Plantelor Transilvania – Cluj-Napoca 19. Cercetarea în sprijinul producţiei – Protecţia Plantelor 20. Oferta cercetării ştiinţifice pentru transfer tehnologic în agricultură şi industrie alimentară (ASAS) 21. PROPLANT- Oltchim S.A. rm. Vâlcea 22. Lucrări Ştiinţifice - Universitatea Agronomică Bucureşti – revistă B+

23. Lucrări Ştiinţifice - Universitatea Agronomică Iaşi – revistă B+

24. Lucrările Conferinţelor Naţionale de Protecţia Plantelor 25. Lucrările Conferinţei Naţionale de "Protecţia mediului prin metode şi mijloace biologice şi biotehnice de combatere a bolilor, dăunătorilor şi buruienilor" Braşov 26. Revista Pădurilor (Regia Naţională a Pădurilor) (revistă indexată BDI) 26. Agricultura României 27. Sănătatea Plantelor (ALCEDO S.A.) – revistă B 28. Fermierul (Revista Fundaţiei "Casa Fermierului") 29. Hortinform (Revista Patronatului Horticultorilor din Romănia) 30. Studii şi Cercetări Ştiinţifice, Ştiinţele naturii (Institutul Pedagogic de 3 ani Bacău) 31. Studii şi Cercetări Ştiinţifice, Ştiinţe agricole (Institutul Pedagogic de 3 ani Bacău) 32. Cataloage de seminţe şi spori ale Grădinilor Botanice din Iaşi, Bucureşti şi Cluj 33. Flora Exsiccata a Moldovei şi Dobrogei 34. Dermatovenerologie (revistă indexată BDI) – revistă B 35. European Journal of Science and Theology Iassy (ISI - factor de impact 1,000) – revistă A 36. Roumanian Archiv of Microbiology and Immunology, Institutul Cantacuzino (revistă indexată BDI) - revistă B+

37. Acta Oecologica Carpatica – Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu - revistă D 38. Journal of Plant Development – Grădina Botanică Iaşi - (revistă indexată BDI) - revistă B+

39. Volumul "Simpozion dedicat împlinirii a 115 ani de la naşterea academicianului Gh. Ionescu-Şişeşti" Priorităţi ale cercetării ştiinţifice în domeniul culturilor de câmp, 26 octombrie 2000/ publ. 2002, ed. Ceres, Bucureşti 40. Volumul "Cel de al XVI-lea Simpozion Naţional de Micologie" - 26-29 august Sinaia 2004/ publ. 2005, volum suplimentar Sănătatea Plantelor, august 2005, 70 pp. – revistă B 41. Volumul "Ciuperci lignicole: diversitate în ecosistemele forestiere şi în agroecosistemele horti-viticole. Detecţie timpurie şi identificarea speciilor. Prevenirea şi limitarea putregaiurilor lemnului produs de ciupercile lignicole", Sănătatea Plantelor, ediţie specială 2008/2009, 75 pp. – revistă B 42. Volumul "Romanian approaches on mycorrhizas in the frame of European research, Ed. Univ. Buc., 135 pp., ISBN 978-973-737-901-6 42. Buletinul Oficial de Proprietate Industrială – Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci / OSIM (brevete) 43. Annals of West University - Biology - Timişoara 44. Romanian Biotechnological Letters (ISI – factor de impact 0,363)

Page 14: C U R R I C U L U M V I T A E - UniBuc

45. Revista de Chimie (ISI – factor de impact 0,821) 46. Acta Botanici Horti Bucurestiensis 47. Lucrări ştiinţifice USAMV Bucureşti – Agriculture for Life, life for Agriculture 48. Lucrări ştiinţifice USAMV Iaşi 49. Studia Universitatis Vasile Goldiş Arad, Seria Ştiinţele Vieţii 50. Univeristatea Craiova + Univ. Belgrad + ASAS, Book of Abstracts Annual Meeting "Durable Agriculture-Agriculture for Future" 51. Book of Abstracts „Plante medicinale. Prezent şi Perspective” Piatra Neamţ

31.01.2017

Page 15: C U R R I C U L U M V I T A E - UniBuc

Prof. univ. dr. Tatiana Eugenia Şesan Anexa CV

LISTA REVISTELOR ŞI VOLUMELOR STRĂINE ÎN CARE AU FOST PUBLICATE CONTRIBUŢIILE ŞTIINŢIFICE

1. IOBC (International Organization of Biological Control) Bulletin (Revistă indexată BDI) 2. Acta Horticulturae (International Society for Horticultural Sciences) (Revistă indexată BDI) 3. European Journal of Plant Pathology (European Foundation of Plant Pathology, Kluwer Academic Publishing)

(Revistă indexată ISI, factor de impact 1,518) 4. Acta Immunologica et Microbiologica (Revistă indexată ISI, factor de impact 0,333) 5. Phytoparasitica (Revistă indexată ISI, factor de impact 0.518) 6. Volume C.A.E.R. 7. Phytopathologia Polonica/ Phytopathologia din 2010 (Revistă indexată BDI) 8. Bulletin of Polish Academy of Scinces (Revistă indexată BDI) 9. Ege Academic Review (Turcia) 10. Journal of Food Protection (Revistă indexată ISI, factor de impact 1,524) 11. Symbiosis (Revistă indexată ISI, factor de impact 0,513) 12. Volumul "Environmental biotic factors in integrated plant disease control" - Polonia (Poznán), 1995 (A treia

Conferinţă Internaţională a Fundaţiei Europene de Patologia Plantelor) 13. Volumul "13th International Congress of Plant Protection" – 1995, Haga (Olanda) 14. Volumul "Rhizoctonia – Facts and challenges in pathology, taxonomy, ecology and disease control", 1995,

Noordwijkerhout (Olanda) 15. Volumul "11th International Symposium on Botrytis" – 1996, Wageningen (Olanda) 16. Volumul "11th International Symposium on apricot decline" – 1997, Veria (Grecia) 17. Volumul "Molecular approaches in biological control" -- 1997, Delémont (Elveţia) 18. Volumul "Biological and Technical Development in Horticulture" – 1997, Lednice na Moravé (Cehia) 19. Volumul "Forestry Insects and Diseases Survey" – 1997, Písek (Cehia) 20. Volumul "Diseases/ Environment interactions in forest decline" – 1998, Viena (Austria) 21. Volumul "6th International Mycological Congress" – 1998, Jerusalim (Israel) 22. Volumul " Plant Pathology in Horticulture" – 1998, Viena (Austria) 23. Volumul "Workshop of the IOBC/WPRS Phytopathogens WG: Biocontrol agents modes of action and their

interaction with other means control" – 2000, Sevilla (Spania) 24. Book of Abstracts of the Meeting: "Management of plant diseases and arthropod pests by BCAs and their

integration in agricultural systems", S. Michele all'Adige, Trentino, Itally, 9-13 June 2004 25. Volumul "Biological and pro-ecological methods for control of diseases in orchards and small fruit plantations" –

2005, Skierniewicze (Polonia) 26. Volumul Abstracts of the XVth Congress of the European Mycological Association – Sankt Petersburg (Rusia) –

2007 27. Volumul XIIth International Congress of Mycology – IUMS2008 – Istanbul (Turcia) – august 2008 28. Volumul SOMED Congress, Greece, 3-12 September 2010 29. Volumul "Proceedings of the 12th International Workshop on Fire Blight (COST 864)" – Polonia 2010 30. Volumul XVIth International Congress of European Mycological Association (EMA) – Porto Carras (Grecia) – septembrie 2011 32. Volumul Book of Abstracts – 7th International Symbiosis Congress “The earth’s vast symbiosphere”, July 22.-28. 2012, Krakow, Poland 33. Acta Mycologica (Polonia) (Revistă indexată BDI) 34. Acta Scientiarum Polonorum. Series Hortorum Cultus (Revistă indexată ISI, factor de impact 0,522) 35. Volumul Book of Abstracts – 11th Conference of the European Foundation of Plant Pathology, Krakow-Poland,Sept. 2014

36. Volumul Book of Abstracts, 1st International Congress of Strigolactones, Wageningen (The Nertherlands) 31.01.2017

Page 16: C U R R I C U L U M V I T A E - UniBuc

Prof. univ. dr Tatiana Eugenia Şesan Anexă C.V.

ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE INDEXATE ISI

Nr. crt.

Titlul Coeficient impact

ARTICOLE, RECENZII

1. Şesan T., Baicu T., 1995, Biological control of fungus diseases of cropped plants in Romania, Al 13-lea Congres Internaţional de Protecţia Plantelor (XIIIth IPPC), Haga (Olanda), 2-7 iulie 1995, European Journal of Plant Pathology, Kluwer Academic Publishers, abs. p. 557

1,518

2.

Şesan T. E., Baicu T., Gogoaşă C., 1998, Biological control of brown collar rot (Rhizoctonia solani Kühn) in annual pulses, Romanian Agricultural Research 9-10: 49-53

0,333

3. Şesan T. E., Csép N., Procopovici E., Raranciuc S., Guran M., 1999, Biocontrol of white rot (Sclerotinia sclerotiorum) with antagonistic fungi (Trichoderma spp., Coniothyrium minitans), Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica 46 (2-3), 360-361 – Proceedings of the First Mycological Conference of Hungarian Mycological Society, 24-26 May 1999

0,333

4. Şesan T. E., Oprea M., Podosu A., Tică C., Oancea F., 1998, Biocontrol of Botrytis cinerea on grapevine with Trichoderma spp. and Saccharomyces Chevalieri, Al 6-lea Congres Internaţional de Micologie, Ierusalim (Israel), 23-28 august 1998, publ. 1999, Phytopatologica 27(1): 67

0,518

5. Şesan T.E., 2006, recenzie la: Florea Oprea, 2006, Biologie pentru conservare şi restaurarea obiectelor de patrimoniu, Ed. Maiko, Bucureşti, 535 p., în European Journal of Science and Theology, 2006, 2 (3): 53-57

1,000

6. Tabuc C., Marin D., Guerre P., Şesan T. & Bailly J.D., 2009, Mold and mycotoxins content of cereals in Southestern Romania, Journal of Food Protection (Journal of the International Association of Food Protection), 72(3): 662-665

1,524

7. Şesan T.E., Oancea F., Toma C., Matei G.-M., Matei S., Chira F., Chira D., Fodor E., Mocan C., Ene M., Alexandru M., 2010, Approaches on mycorrhizas in Romania, Symbiosis 52(2-3): 75-85

0,513

8. Alexandru M., Lazăr D., Ene M., Şesan T. E., 2013, Influence of some Trichoderma specie son photosynthesis and pigments in tomatoes, Romanian Biotechnological Letters, 18(4): 8499-8510

0,363

9. Ene M., Alexandru M., Neguţ D., Şesan T. E., 2013, Class II acidic chitinase expression tomatoes in late stages of infection with Trichoderma and arbuscular mycorrhizal fungi, Romanian Biotechnological Letters, 18(5): 8645-8656

0,363

10. Răut I., Badea-Doni M., Călin M., Oancea F., Vasilescu G., Şesan T. E., Jecu L., 2014, Effect of volatile and non-volatile metabolites from Trichoderma spp. against important phytopathogens, Revista de Chimie (Bucharest) 65(11): 1285-1288

0,599

11. Şesan T.E., Enache E., Iacomi B.M., Oprea M., Oancea F., Iacomi C., 2015, Antifungal activity of some plant extracts against Botrytis cinerea Pers. in the blackcurrant crop (Ribes nigrum L.), Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus 14(1): 29-43

0,522

12. Răut I., Oancea F., Şesan T.E., Jecu L., Arsene M.L., Badea-Doni M., Vasilescu G., 2015, Trichoderma asperellum Td36 - versatile strain for treatment of high residue agricultural systems and nutraceutical crops, 2015, Journal of Biotechnology, vol. 208, 20 august 2015, S62, Indexare ISI, FI=3,34

3,34

Page 17: C U R R I C U L U M V I T A E - UniBuc

13. Şesan T.E., Enache E., Iacomi B.M., Oprea M., Oancea F., Iacomi C., 2016, Antifungal activity of some plant extracts against Alternaria alternata (Fr.) Keissl. the blackcurrant crop (Ribes nigrum L.), Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus, 15(5): 57-68 (Indexare ISI, coeficient impact: 0,522).

0,522

14. Răut I., Şesan T. E., Rocio Marcias, Badea-Doni M., Oancea F., Călin M., Arsene M. L., Vasilescu G., Jecu L., 2016, Study on the effectiveness of antagonistic Trichoderma spp. on the growth od some vegetables under laboratory and greenhouse conditions, Revista de Chimie (Bucharest) 67(8): 1504-1507 (Indexare ISI, coeficient impact: 0,810).

0,810

BREVETE

15. Baicu T., Şesan T., Oancea F., 1998, Compoziţii microbiologice pentru tratarea seminţelor pe bază de Trichoderma sp. [Microbiological compositions for the seed treatments based on Trichoderma sp.], brevet de invenţie nr. 113.103 din 31. 03. 1998 (indexat ISI)

01.01.2017