BuyITC E-Commerce B2C

BuyITC E-Commerce B2C
BuyITC E-Commerce B2C
BuyITC E-Commerce B2C
BuyITC E-Commerce B2C
download BuyITC E-Commerce B2C

of 4

 • date post

  11-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  3

Embed Size (px)

description

BuyITC E-Commerce B2C

Transcript of BuyITC E-Commerce B2C

 • Razirite vao prodajo na splet in se pribliajte miljonom spletnih kupcev ter jim omogoite hiter, varen in privlaen nakup.

  Izberite reitev, ki je prilagodljiva vaemu prodajnemu programu in poslovnim potrebam, saj omogoa hitro vzpostaviti in poljubno nadgradnjo skladno z rastoimi poslovnimi izzivi in rezultati.

  Reitev

  Napreden CMS sistem;

  140+ modulov

  Personalizacija ponudbe

  Individualna oblika in izkunja (UX)

  CRM, SEO, Mobile Apps, FB

  27 orodij za pospeevanje prodaje

  Popolna ERP integracija

  B2C e-trgovska reitev

  (vaa trgovina na spletu)

  BuyITCBusiness Time&More

  BuyITCBusiness Tasks

  BuyITCBusiness Docs

  BuyITCE-Commerce B2B

  BuyITCE-Commerce B2C

  BuyITCE-Commerce Catalog

  BuyITCWeb Site

  BuyITCWeb Portal

  BuyITCWeb Intranet

  BuyITCBusiness

  BuyITCE-Commerce

  BuyITCWeb

  BuyITCEnterprise Content Management

 • Napredna oblika in mobilno e-trenje

  Grafinapodobevskladuzaktualnimitrendi in CGP

  DinaminiJavaScriptinHTML5elementi Oblike z dodano vrednostjo (individualne

  reitve) in UIX optimizacija Odzivno oblikovanje (angl. Responsive

  Design), mobilne aplikacije (Android, iOS, Win Phone 8)

  Upravljanje naroil

  Dokumentinaroilnice,ponudbe,dobavnice,rauna,reklamacije,dobropisi

  Obdelavanaroilgledenaposlovneprocese

  Integriranplailnimodul(kartice,spletnebanke, moneta, ...); brez dodatnih provizij!

  Dogodkovnoposlovnoobveanje Upravljanje zalog

  Personalizacija

  Personalizacija ponudbe s podatkovnim rudarjenjem

  Ugotavljanje afinitet kupca Seznamielja Ciljnotrenjeinobveanjenapodlagi

  afinitet Ocenjevanje,mnenja,drabe

  Pospeevanje prodaje

  27razlinihorodijzaoblikovanjeprodajne cene

  Integrirano podatkovno rudarjenje za cross-selling, up-selling, povezane in sorodni artikle

  Promocijske kode in e-boni Svetovalci, posebni izbori artiklov,

  prodajne in akcijske oznake, primerjalnik Segmentacija kupcev

  Integracija

  Dvosmerna ERP integracija Orodja za nadzor prodajnega

  procesa Rezervacije zalog in dvofazno

  potrjevanje nakupa Vodenje delnih dobav, logistike in

  sledenje poiljkam Avtomatska obdelava in objava

  podatkov s CMS obogatitvijo

  Poslovno poroanje

  Aplikativne statistike, Google Analytics + E-CommerceTracking

  Analiza:ad-hoc,OLAP,podatkovnorudarjenje

  Naprednenadzrneploe(angl.DashBoard)

  Excel preglednice z vrtilnimi tabelami Kazalci (KPI)

  SEO

  Optimiziranastrukturastrani(HTML) Samodejni in optimizirani meta podatki Google Sitemap Ciljnestrani(angl.LandingPages) Prijazni nazivi strani in slik (angl. Url

  Rewrite) Strukturirana vsebina (Google: Microdata)

  Upravljanje katalogov artiklov

  Zagotovljeno upravljanje velikega tevila artiklov; 100.000+

  Prodajna klasifikacijska drevesa, prodajne skupine in filtriranje

  Multimedijskopodatkovnoskladie Ceniki,vevalutnapodpora,domaaintuja

  prodaja(carinskestopnje),vedobaviteljev,vetrgovcev

  Vrste artiklov, lastnosti, variante, kosovnice in napredni iskalniki

  Povabite kupce vprivlanoin

  zaupanja vredno spletno trgovino

 • Celovit uredniki sistem za upravljanje vsebin, ki vkljuuje upravljanje produktov, CRM, upravljanjenaroil,konfiguracij,multimedijskevsebine,katalogovin dokumentov.

  Vkljuuje246modulovizpodrojae-trgovanja(angl.e-commerce),e-marketinga, e-poslovanja (angl. e-business) in upravljanja kompleksnejih spletnih mest. Sestavite si reitev po vai meri, funkcionalno in cenovno, ki lahko raste z vaimi potrebami. Orodja za temeljne in podporne procese. Celovito obvladovanje poslovnih vsebin. Naravnan za zmanjanje urednikega dela in avtomatizacijo procesov. Uporabniko prijazen in pregleden.

  CMS

  Uinkovitnainizvajanjaprodajnihakcij.

  Modul omogoa vpis posameznih e-bonov, ki se podelijospecifinemuuporabniku.Izbirajtemedrazlinimivrstamie-bonov,kisopogojenizzneskomnakupa,koliino,naboromartiklovitd.Promocijske kode so namenjene iri distribuciji promocijskih akcij, kjer podeljujemo ifro, ki uporabniku nudi neko ugodnost. Na voljo imatevevrstpromocijskihkod,kisopogojenealinudijorazlineoblike ugodnosti: darila, popuste, itd.

  Darilnikuponiomogoajouporabniku,dapodarinakupvdoloenivrednosti.Seuinkovituporabljavpovezavizlistamielja.

  E-boni, promocijske kode in darilni kuponi

  Oglaujte na lastni ali zunanjih spletnih straneh.

  Imejte pregled nad dejansko uinkovitostjo marketinkihkampanj in akcij (angl. Ad Management). Urejajte vse na enem mestu le z nekaj kliki. Optimirajte stroke spletnega oglaevanja zuporabonaprednegaporoanja,arhivasintetinihinanalitinihzgodovinskih podatkov s monostjo priprave napovedi inprepoznavanja trendov. Oglasi vseh oblik: tekstovni, grafineoglasnepasice,Flash,HTML5,video,SMS,MMSitd.

  Upravljanje oglasnega prostora

  E-potni marketing je oblika direktnega marketinga, ki uporablja e-poto za komunikacijo z vaimi uporabniki.

  Modul e-potni marketinga in upravljanje e-potnih seznamov poenostavi pridobivanje naronikov in omogoa poiljanjeoblikovnoskladnihinvenihsporoil,kipritegnejouporabnike.Celovitoorodjevkljuuje:sledenjeinanalizorezultatov,sestavljanjein uvoz seznamov prejemnikov, sestavo predlog, segmentacijo uporabnikov,objavonadruabnihomrejih,poiljanjegledenaurnik,SPAMtestiranje,obdelavozavrnjenihsporoil,RSSve-poto,delitvetest(angl.SplitTest)inmnogove.

  E-potni marketing in upravljanje e-potnih seznamov

  27razlinihorodijzaoblikovanjeprodajnecene.

  Pravila za sestavovkljuujejo razlinepogoje:matrikepopustovvezane na skupine artiklov, posamezne, lastnosti, prodajne skupine, koliinskepopuste,akcije3za2inmnogedrugeoblike.Posamezniprodajni pogoj je lahko vezan na koarico ali na prodajni katalog. Izvajajteinspremljajterazlineenostavneinkompleksneakcijezapospeevanje prodaje. Neverjetna prilagodljivost novim prodajnim prijemom brez potrebe dodatne integracije ali programiranja!

  Prodajni pogoji

  Enostaven prehod v oblak in mono varovanjepodatkov.

  BuyITCB2Cjeskalabilnareitev,kijolahkobrezstrokoviritenave strenikov. Arhitektura omogoa priklop ve aplikativnih inpodatkovnih strenikov. Enostaven je tudiprehodvoblak (angl.CloudPlatform).BuyITCB2Cje100%pripravljenazavklopvoblakin popolnoma izkoria prednosti platforme v oblaku. Zniajteinfrastrukturnestrokeinpoveajteuinkovitost!

  Pri transakcijah, ki vkljuujejo osebne in plailne podatke jenujnomono varovanje podatkov. BuyITC B2C je skladen z PA-DSS in vkljuuje podatkovno ifriranje za varne transakcije.Reitevjezasnovanazavelikokoliinotransakcijinneprekinjenodelovanje. Vkljuuje napreden sistem za spremljanje delovanja.Deluje optimalno tudi ob najvejem tevilu uporabnikov. Zaprepreevanje vdorov zraven sistemske varnosti (poarni zid)vkljuujemehanizmezaprepreevanjevdorov,kijihopredeljujeOWASP (angl. Open Web Application Security Project).

  Oblak & Varnost

 • Za poslovanje

  diferenciacijaprekoindividualnosti:boditedrugani

  zmanjoinvesticijodonijihstrokovinveje

  produktivnosti

  boljepoznavanjekupcev:ciljnotrenje

  vejalojalnostkupcev:marketing

  popolna integracija z ERP

  Za uporabnike

  bolja izkunja nakupovanja (shopping as

  experience)

  bogata ponudba in veliko informacij na enem

  mestu

  izpiljena navigacija in iskanje

  enostavna in intuitivna uporaba

  spletno,mobilno,tablinoinFacebook

  nakupovanje

  Pridobitve

  Reitve za uinkovit marketing in

  donosno prodajo.

  BuyITCd.o.o.,Prvomajska30,2000Maribor,Tel:024610461,Fax:024624625,E-mail:info@buyitc.si,Web:www.buyitc.si

  BuyITCBusiness Time&More

  BuyITCBusiness Tasks

  BuyITCBusiness Docs

  BuyITCE-Commerce B2B

  BuyITCE-Commerce B2C

  BuyITCE-Commerce Catalog

  BuyITCWeb Site

  BuyITCWeb Portal

  BuyITCWeb Intranet

  BuyITCBusiness

  BuyITCE-Commerce

  BuyITCWeb

  BuyITCEnterprise Content Management

  Potrebujete profesionalno in donosno spletno trgovino?

  Kako se pravilno lotiti projekta?

  Poznatekljunedejavnikeuspeha?

  Z nami dobite zanesljivega in izkuenega partnerja za razvoj Vae e-trgovske reitve.

  svetujemo+nartujemo+koordiniramo=BuyITC