BusYness, 26 Juli 2012

download BusYness, 26 Juli 2012

of 12

 • date post

  05-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of BusYness, 26 Juli 2012

 • 7/31/2019 BusYness, 26 Juli 2012

  1/12

  Met een verzorgde tuin of buitenterrein maakt u het verschil.

  www.busyness.nl Jaargang 7 Nummer 7 26 juli 2012

  Hoveniersbedrijf Tuinverzorging De Molen

  is 25 jaar geleden opgestart door Lon van

  Leeuwen. Inmiddels heeft Van Leeuwen een

  klein, goed opgeleid en gedreven team om

  zich heen verzameld. Samen verzorgen zij hetontwerp, de aanleg en het onderhoud van

  zowel de particulieren als de bedrijventuin.

  Als hoveniersbedrijf denken wij graag met u

  mee. Of het nu een grote bedrijfstuin is of een

  particuliere achtertuin, er wordt met zorg aan

  gewerkt, vertelt Van Leeuwen. Na een eerste

  kennismakingsgesprek waarin alle wensen naar

  voren komen, gaan de hoveniers aan de slag.

  Na het eerste gesprek gaan we op bezoek. Ter

  plaatsen bekijken we de bodemgesteldheid en

  bekijken we de vochtigheid en slapheid van

  de ondergrond. Dat zijn factoren waar we veel

  ervaring mee hebben en die in het plan wor-

  den meegenomen. Ook als er een elektricien

  of loodgieter nodig is regelt Tuinverzorging DeMolen dit. Naast het ontwerp en de aanleg van

  tuinen verzorgt het hoveniersbedrijf ook het

  onderhoud. We hebben zelfs een vakantie-

  service. De post bijhouden kan je nog aan je

  buren vragen, maar de specifieke verzorging

  van planten, struiken en gras is toch een an-

  der verhaal. Tuinverzorging De Molen heeft

  het milieu hoog in het vaandel staan. We

  werken met groen en dragen graag ons steen-

  tje bij aan het milieu. Zo werken we met zo

  min mogelijk milieubelastende apparatuur en

  denken we goed na over de materialen die we

  gebruiken. Ook proberen we zoveel mogelijk

  her te gebruiken. Voor meer informatie kijk op

  www.tuinverzorgingdemolen.nl.

  Kent u dat? Dat vaag

  onrustige gevoel

  omtrent uw zakelijke

  doen en laten.

  te l e fo o n 0182- 511133

  w w w .w ea .n l

  WEA ACCOUNTANTS & ADVISEURS,

  EEN 50TAL DESKUNDIGE , ZEER

  BETROKKEN M/VS DIE ZICH

  V A N H A RT E AANB E VE L E N

  Kijkop

  Alphen aan den Rijn | Gouda | Nieuw Vennep

  Geef jouw ambitiede ruimte

  JoinLansigt.nl

  V o o r e e n b a a n m e t t o e k o m s t

  WWWVISSERVISSERNL

  %ENSTAPVERDER

  '/5$!4ELEFOON

  Hovenier De Molen, voor particulieren en bedrijven

  http://www.wea.nl/http://www.wea.nl/http://www.wea.nl/http://www.wea.nl/http://www.wea.nl/http://www.wea.nl/http://www.wea.nl/http://www.wea.nl/http://www.wea.nl/http://www.wea.nl/http://www.wea.nl/http://www.wea.nl/http://www.wea.nl/http://www.wea.nl/http://www.wea.nl/http://www.wea.nl/http://www.joinlansigt.nl/http://www.joinlansigt.nl/http://www.joinlansigt.nl/http://www.joinlansigt.nl/http://www.joinlansigt.nl/http://www.joinlansigt.nl/http://www.joinlansigt.nl/http://www.joinlansigt.nl/http://www.joinlansigt.nl/http://www.joinlansigt.nl/http://www.joinlansigt.nl/http://www.joinlansigt.nl/http://www.joinlansigt.nl/http://www.joinlansigt.nl/http://www.joinlansigt.nl/http://www.joinlansigt.nl/http://www.visser-visser.nl/http://www.visser-visser.nl/http://www.visser-visser.nl/http://www.wea.nl/http://www.gt.nl/http://www.joinlansigt.nl/http://www.visser-visser.nl/
 • 7/31/2019 BusYness, 26 Juli 2012

  2/12

  Krant VANMozaek 2Mozaek Wonen - Bachstraat 1 - 2807 HZ GoudaE. communicatie@mozaiekwonen.nlI. www.mozaiekwonen.nl

  Gouwe Akkeren feestelijkgeopend

  Het Nieuwe Rode Dorpverwelkomt haar eerstebewoners

  Op 5 juli was de feestelijke opening van Gouwe Akkeren 36 huurappartementen en 67

  koopwoningen in het hart van de gezelligste volkswijk van Nederland: Korte Akkeren. Voor-

  heen stonden op deze plaats aan de Westerkade/Snoystraat 88 arbeiderswoningen, die bijna

  90 jaar een thuis hebben geboden aan vele honderden Goudse gezinnen. Onder toeziend oog

  van wethouder Daphne Bergman werd de bestrating van het nieuwe parkeerterrein voltooid.

  Daarna konden de nieuwe bewoners uitgebreid met elkaar kennis maken onder het genot

  van een drankje en een heerlijke bbq in de buitenlucht. Het feestje was georganiseerd door

  Mozaek Wonen, Van Wijnen en de gemeente Gouda (wijkontwikkeling).

  Kijk voor meer informatie over de koopwoningen op www.gouweakkeren.nl

  Op 20 maart 2012 werd nog feestelijk

  stilgestaan bij het slaan van de eerste

  paal. En nauwelijks vier maanden later (!),

  betrekken de eerste huurders hun nieuwe

  eengezinswoning aan de Noorderstraat in

  Gouda. Het project omvat 67 huur- en koop-

  woningen op de voormalige locatie van

  het Rode Dorp in Gouda.

  Op 12 juli kregen de eerste huurders de

  sleutel van hun nieuwe woning. De overige

  huurwoningen zullen na de bouwvak

  gefaseerd worden opgeleverd, op de voet

  gevolgd door de 41 koopwoningen van Dura

  Vermeer. Het hele wijkje zal volgens plan-

  ning nog dit jaar worden afgebouwd en

  ingericht.

  Dit project met 67 vergelijkbare eengezins-

  woningen leent zich bij uitstek voor

  prefab, waarbij de diverse elementen van

  de woning al in de fabriek worden samen-

  gesteld. Op de bouwplaats kan de woning

  dan als bouwpakket worden afgemonteerd.

  Kijk voor meer informatie over de koop-

  woningen op www.parkwijkgouda.nl

  Op onze website www.mozaiekwonen.nl kunt u, als huurder van Mozaek Wonen,

  uw reparatieverzoek 24 uur per dag melden via het reparatieformulier. U kunt dan

  meteen aangeven op welke dag en welk tijdstip de reparatie het beste uitkomt.

  Reparatieverzoek

  De bouwwerkzaamheden aan de Bodegraafse Koninginneweg (project Graafse Waard)

  hebben door het faillissement van aannemer Bontenbal een vertraging opgelopen van

  bijna vier maanden. Inmiddels heeft de nieuwe aannemer KlokBouw de sloopwerkzaam-

  heden van de oude portiekflats hervat en de asbestsanering afgerond. Daarna zal Klok-

  Bouw verder gaan met de (af)bouw van de koopappartementen en de twee complexen

  met huurappartementen. Mozaek Wonen verwacht in het eerste kwartaal van 2013 te

  starten met het werven van kandidaten voor de verhuur. De huurprijzen van deze ruime

  appartementen zullen beneden de vrije sectorgrens liggen en hierdoor in aanmerkingkomen voor huurtoeslag. De verhuur zal straks lopen via www.woningnet.nl, waar u zich

  nu al kunt aanmelden als woningzoekende.

  Kijk voor meer informatie over de koopwoningen opwww.graafsewaard.nl.

  Sloopwerkzaamheden hervat

  Per direct te huur ruime apparte-

  menten aan de Savelberghof in Gouda.

  Doelgroep: senioren vanaf 55 jaar.

  Inkomensgrens: vanaf 34.085,-.

  Huurprijs vanaf 750,- (vrije sector)

  inclusief servicekosten, exclusief parkingvan 69,- per maand (verplichte afname).

  Desgewenst is thuiszorg om de hoek

  beschikbaar. Openbaar vervoer en

  winkels op loopafstand en in de

  buurt van het prachtige natuurgebied

  Reeuwijkse Plassen.

  Interesse?

  Mail of schrijf naar Mozaek Wonen.

  Bellen kan ook, op werkdagen tussen

  8.30 en 10.00 uur.

  Per direct te huur:Appartementen Savelberghof

  Mozaek Wonen en aannemer Van Omme & De Groot hebben donderdag 12 juli het

  contract ondertekend voor het afbouwen van de appartementen aan het Bolwerk in

  Gouda.

  Doordat aannemer Bontenbal Bouw B.V. tijdens de bouw failliet ging, moest Mozaek

  Wonen op zoek naar een nieuwe aannemer. Na onderling goed en intensief overleg zijnMozaek Wonen en Van Omme & De Groot nu tot overeenstemming gekomen. Ook met

  Woningborg hebben Mozaek Wonen en Van Omme & De Groot in goed overleg een con-

  tract getekend. Zo is er met alle betrokken partijen overeenstemming gekomen over het

  afbouwen van alle appartementen. Direct na de bouwvak start de aannemer met het

  afbouwen van de 25 huurappartementen en de 28 koopappartementen aan de Verloren

  Kost, Lazarussteeg en de Sint Mariewal. De koopappartementen worden met de garantie

  van Woningborg afgebouwd.

  Kijk voor meer informatie over de koopwoningen op www.beleefdeverbeelding.nl

  Afbouw appartementen Bolwerk

 • 7/31/2019 BusYness, 26 Juli 2012

  3/12

  Wist u dat maar liefst 17 medewerkers

  van Mozaek Wonen dagelijks bezig zijn

  met uw woongenot? Dan doelen we met

  name op de leefbaarheid in uw buurt.

  Gespecialiseerde collegas grijpen in bijoverlast, bestrijden woonfraude, spreken

  bewoners aan die vuilniszakken laten

  staan of hun tuin verwaarlozen en tot slot

  hebben we collegas die in overleg met

  meer dan 200 actieve bewoners werken

  aan leefbare buurten en wijken.

  Handhaving

  Onze laatste aanwinst op het gebied van

  leefbaarheid is Bianca van Zeist. Zij gaat

  ons handhavingsbeleid cordineren. In ge-

  wone mensentaal: Bianca werkt aan een

  veilige, schone en goede uitstraling van

  uw woomomgeving. Om dit te bereiken

  handhaaft zij bij onveilige situaties,

  vervuiling en verwaarlozing van de ge-

  zamenlijke en buitenruimten. Ze zorgtervoor dat bewoners die zich niet houden

  aan de afspraken in de huur-voorwaar-

  den en/of reglementen worden aange-

  sproken. Dit gebeurt uiteraard in nauwe

  samenwerking met de huismeesters

  en opzichters. Als blijkt dat bewoners

  niet meewerken zal Mozaek Wonen (juri-dische) maatregelen nemen. Dit kan zelfs

  betekenen dat wij uw spullen verwijderen

  .Waarop wordt gehandhaafd?

  Momenteel wordt een inventarisatie ge-

  daan voor ons totale woningbezit. Zaken die

  opvallen en waarop gehandhaafd wordt

  zijn onder andere:

  vuilnis, papier en ander afval dat n