Business Process Management in Insurance_APRIA 2003_Rama Warrier & Preeti

of 9 /9
    A   r   s    j   h   b   s   s    ^   q   k   c   b   s   s    M   `   h   `   g   b   m   b   h   u    j   h    J   h   s   r   q   `   h   c   b    t   w   w   w  (   c   k   h   y   r    d   u    j   h   g  (    j   h 0 @^QJ@ ckhfbqbhcb Irhb 1>>3 ARSJHBSS ^QKCBSS M@H@GBMBHU JH JHSRQ@HCB Q@M@ W@QQJBQ & ^QBBUJ CL@HEQ@SLBOL@Q JHUQKERCUJKH @dd bhubq~qjsbs kf ulb mkebqh bq` k~bq`ub jh `h bhvjqkhmbhu kf ljgl qjso b|~ksrqbs( Khb kf ulb cqjujc`d `qb`s kf b|~ksrqb js ulb vrdhbq`ajdjuz kf ulb ~qkcbssbs( Mksu kf ulb ckhvbhujkh`d m`hrf`curqjhg `he sbqvjcb jhersuqjbs `qb arjdu kh ~qkcbss jhubhsjvb k~bq`ujkhs mkebds( Jhsrq`hcb jhersuqz js hk ejffbqbhu( Ulb su`ajdjuz kf `h jhsrq`hcb ckm~`hz eb~bhes lb`vjdz kh ulb suqbhgul$ ckhsjsubhcz$ qbdj`ajdjuz `he jhubgqjuz kf jus ~qkcbssbs( Uljs ~`~bq js `jmbe `u w`zs kf `h`dzyjhg ulb ~qkcbss qjso b|~ksrqbs kf `h jhsrq`hcb ckm~`hz `he ulb w`zs kf bffjcjbhudz m`h`gjhg ju( @ gbhbq`d ebfjhjujkh kf arsjhbss ~qkcbssbs ,L`mmbq&Cl`m~z$ 0::5$ Orbhg & O`w`dbo$ 0::7*$ ebfjhbs ` arsjhbss ~qkcbss `s ` sbu kf ~`quj`ddz kqebqbe `cujvjujbs `jmbe `u qb`cljhg ` wbdd- ebfjhbe gk`d( B|`m~dbs kf gk`ds jh jhsrq`hcb ckrde ab9  Cdksjhg ` s`db j(b( ckhvbqujhg ` ~qk~ks`d jhuk `h jhsrq`hcb ckhuq`cu(  ^`zjhg ulb ~qkmjsbe `mkrhu kh ulb l`~~bhjhg kf ulb ckhujhgbhu bvbhu( Skmb arsjhbss ~qkcbss uz~bs ,`cujvjujbs* ul`u `jm `u qb`cljhg ulbsb gk`ds `qb9  Hbw Arsjhbss ~qkcbss  Cd`jms ~qkcbss Arsjhbss ~qkcbssbs wkrde l`vb cdb`q su`qu kq uqjggbq bvbhus `he l`vb ` ~qb- ebfjhbe sbprbhcb kf u`sos `he ebcjsjkhs uk ab ~bqfkqmbe az hkmjh`ube `cukqs jh ` ~qb-ebubqmjhbe kqebq( Ulb su`he`qejy`ujkh kf ~qkcbssbs jh ` ckm~`hz js rsr`ddz ` gkke mb`srqb kf ulb pr`djuz `he bffjcjbhcz kf jus k~bq`ujkhs( ^qkadbms jh vjbwjhg uljs ekcrmbhu ; Clbco kru kh www(ckhyrdujhg(jh Clbco kru UD kh www(ckhyrdujhg(jh fkq mkqb `qujcdbs kh jhsrq`hcb& Qjso Mgu

Embed Size (px)

Transcript of Business Process Management in Insurance_APRIA 2003_Rama Warrier & Preeti

Page 1: Business Process Management in Insurance_APRIA 2003_Rama Warrier & Preeti

8/8/2019 Business Process Management in Insurance_APRIA 2003_Rama Warrier & Preeti

http://slidepdf.com/reader/full/business-process-management-in-insuranceapria-2003rama-warrier-preeti 1/9

 

@^QJ@ ckhfbqbhcb

Irhb 1>>3

ARSJHBSS ^QKCBSS

M@H@GBMBHU JH JHSRQ@HCB

Q@M@ W@QQJBQ & ^QBBUJ CL@HEQ@SLBOL@Q

JHUQKERCUJKH

@dd bhubq~qjsbs kf ulb mkebqh bq`

u j j u f lj l j o

  Cdksjhg ` s`db j(b( ckhvbqujhg `

d j u j

^qkadbms jh vjbwjhg

uljs ekcrmbhu ;

Clbco kru kh

www(ckhyrdujhg(jh

Clbco kru UD kh

www(ckhyrdujhg(jh 

fkq mkqb `qujcdbs kh

jhsrq`hcb& Qjso Mgu

Page 2: Business Process Management in Insurance_APRIA 2003_Rama Warrier & Preeti

8/8/2019 Business Process Management in Insurance_APRIA 2003_Rama Warrier & Preeti

http://slidepdf.com/reader/full/business-process-management-in-insuranceapria-2003rama-warrier-preeti 2/9

u j j u f lj l j o d j u j

 

Arsjhbss ^qkcbss M`h`gbmbhu – 

` obz uk arsjhbss `gjdjuzArsjhbss ~qkcbss m`h`gbmbhu ekbshku mb`h `djghjhg ubclhkdkgz uk ulbarsjhbss kaibcujvbs( Krue`ube kqmkqjarhe ~qkcbssbs hku khdz qbsuqjcuulb m`hkbrvq`ajdjuz kf arsjhbss~qkcbssbs$ aru `dsk qbhebq `hzubclhkdkgz `~~djc`ujkhs jh ul`uejqbcujkh qberhe`hu( Gq`hube$ ul`u `hbffbcujvb JU suq`ubgz ~qkvjebs ulbdb`ejhg begb uk ` ckm~`hz jh ` ljgldzckm~bujujvb m`qobu( Aru ulb obz jssrbjs ulb `ajdjuz uk jebhujfz$ rhebqsu`he`he ckmmrhjc`ub ulb cl`hgbs jharsjhbss ~qkcbssbs ul`u uljs ubclhkdkgz`ssjsus( —M`ikq szsubms jhvbsumbhuszjbde djuudb qburqh rhdbss ulbz `qb`cckm~`hjbe az bpr`ddz m`ikqarsjhbss cl`hgb(”1

@ uk~-ekwh `~~qk`cl ukw`qes~qkcbssbs `he k~bq`ujkhs gjvbs ` mkqbl dj uj j e l d j j

ejs~`q`ub kq ~kkqdz `ggqbg`ubee`u`$ ejs~`q`ub e`u` su`he`qes(Bffbcujvb cd`jms m`h`gbmbhujhvkdvbs qbercujkh jh czcdb ujmb(Uljs qbercujkh c`h ab `cljbvbeulqkrgl v`qjkrs mb`hs -jh ulbfkqm kf rsjhg jm`gjhg ubclhkdkgzuk qbercb ~`~bq wkqo kq ulb `ajdjuzuk `rukm`ub ckm~db| uq`hs`cujkhs(Surejbs l`vb slkwh ul`u `hbffbcujvb A^M qbercbs ulb czcdbujmb fkq ~qkcbssjhg Cd`jms jh ulbq`hgb kf 2> uk 72 ~bqcbhu(

  Jm~qkvb pr`djuz9 @ wbdd m`h`gbearsjhbss ~qkcbss lbd~s jh ebqjvjhgmb`hjhgfrd qbsrdus fqkmpr`huju`ujvb e`u` ul`u js qbdj`adb(Uljs lbd~s jh ulb jubq`ujvb ~qkcbsskf ckhujhrkrsdz jm~qkvjsjhg `hejm~qkvjhg ulb arsjhbss ~qkcbss(Qb~kqus kh abhclm`qos$ obz~bqfkqm`hcb jhejc`ukqs$ `he kulbqcqjubqj` ~qkvjeb jhsjglus kh lkw

dd ul ju f j j

Page 3: Business Process Management in Insurance_APRIA 2003_Rama Warrier & Preeti

8/8/2019 Business Process Management in Insurance_APRIA 2003_Rama Warrier & Preeti

http://slidepdf.com/reader/full/business-process-management-in-insuranceapria-2003rama-warrier-preeti 3/9

 

jhubq`cujkh `he jm~qkvbsqbd`ujkhslj~ m`h`gbmbhu wjulakul arsjhbss ~`quhbqs `hecrsukmbqs( Arsjhbss ^qkcbss

M`h`gbmbhu qbmkvbs akrhe`qjbs$

ul adj j u e u u d

`he `h`dzyb ~qkcbss js ulb fjqsu sub~ukw`qes bffbcujvb ~qkcbss qjsom`h`gbmbhu( Arsjhbss ^qkcbss@h`dzsjs ~qkvjebs ` fdb|jadb `he

szsubm`ujc `~~qk`cl uk `ssbssjhg ulb

e f u d ul a j

Page 4: Business Process Management in Insurance_APRIA 2003_Rama Warrier & Preeti

8/8/2019 Business Process Management in Insurance_APRIA 2003_Rama Warrier & Preeti

http://slidepdf.com/reader/full/business-process-management-in-insuranceapria-2003rama-warrier-preeti 4/9

 

  Fjh`hcj`d@ uk~-ekwh `~~qk`cl js rsr`ddz vbqzbffbcujvb jh ulb jebhujfjc`ujkh ~l`sb(Ulb k~bq`ujkhs kf ulb ckm~`hz ckrdeab s~dju aqk`edz jhuk frhcujkh`d `qb`s`he b`cl khb kf ulbm ckrde frqulbq abeqjddbe ekwh uk ~qkcbssbs(

@ qrdb kf ulrma wkrde ab uk m`~ ulbarsjhbss ~qkcbssbs `u ulqbb dbvbds9Dbvbd 0 wkrde ab ulb ljglbsu dbvbd – ulb uku`d hrmabq kf arsjhbss ~qkcbssbs`u uljs dbvbd abjhg `qkrhe <-0>( Fkq `hjhsrq`hcb ckm~`hz$ ulb arsjhbss~qkcbssbs `u uljs dbvbd `qb9

  Hbw Arsjhbss

  Cl`hhbd M`h`gbmbhu

  Ckm~bhs`ujkh M`h`gbmbhu

  ^kdjcz Kwhbq Sbqvjcbs

  Cd`jms ^qkcbssjhg

  Ckq~kq`ub @cckrhujhg

  Qbjhsrq`hcb

 Cdj u Q d uj lj M u

arsjhbss ~qkcbss$ ulb hb|u sub~jhvkdvbs eb~jcujhg ulb arsjhbss~qkcbss jh ulb fkqm kf ` mkebd(

Arsjhbss ^qkcbss MkebddjhgArsjhbss ^qkcbss Mkebddjhg jhvkdvbs`h`dzyjhg ulb jhubqh`d `cujvjujbs kf `hb|jsujhg arsjhbss ~qkcbss uk jm~qkvb ju$

rsr`ddz az bdjmjh`ujhg hkh v`drb-`eejhg `cujvjujbs(Skmb kavjkrs abhbfjus kf arsjhbss~qkcbss mkebddjhg `qb9

  ^qkcbss Ekcrmbhu`ujkh

  ^qkcbss jm~qkvbmbhu

  ^qkcbss Qjso M`h`gbmbhu

  Ohkwdbegb m`h`gbmbhu  Wkqofdkw m`h`gbmbhu

  @cujvjuz A`sbe Cksujhg

  Ubclhkdkgjc`d jm~qkvjs`ujkh

Ulb v`qjkrs sub~s jhvkdvbe jh Arsjhbss^qkcbss Mkebddjhg `qb9

A j j

Page 5: Business Process Management in Insurance_APRIA 2003_Rama Warrier & Preeti

8/8/2019 Business Process Management in Insurance_APRIA 2003_Rama Warrier & Preeti

http://slidepdf.com/reader/full/business-process-management-in-insuranceapria-2003rama-warrier-preeti 5/9

 

`cujvjujbs+ u`sos (B`cl sub~ kf ulb~qkcbss wkrde ab mkebddbe kh ulqbb

~`q`mbubqs9‡  @cukq – Ulb ~bqskh + eb~`qumbhu+

szsubm wljcl ~bqfkqms ulb`cujvjuz

‡  @cujvjuz – Ulb arsjhbss ckhubhu kfulb sub~

‡  ^qb & ^ksu ckhejujkhs

@ uz~jc`d ~qk~bquz cd`jms ~qkcbssckrde ab m`~~be `s slkwh abdkw9

^qkcbss Qjso M`h`gbmbhu 

^qkcbss Qjso jebhujfjc`ujkh@fubq cd`ssjfzjhg `he mkebddjhg kf ulb~qkcbssbs$ ulb qjsos `sskcj`ube wjul ulb~qkcbssbs hbbe uk ab jebhujfjbe(Jebhujfjc`ujkh kf qjsos js ` vbqz cqjujc`d`he jm~kqu`hu `cujvjuz wljcl kfubhekbs hku gbu `s mrcl ~qjkqjuz `s ju

e Je ujfj uj j uj ju

B`cl kf ulbsb qjsos c`h ab jebhujfjbe `sq`hobe `cckqejhg uk ulb hrmbqjc`d

v`drb ,kq ~qka`ajdjuz* `sskcj`ube wjululbm(

Skmb uz~jc`d ljgl qjsos `sskcj`ubewjul “K~bq`ujkh`d ^qkcbssbs‚$  wljcl`qb gbhbq`d jh h`urqb $ `qb9

‡  ^qkercu sbqvjcb f`jdrqb

‡  Arsjhbss jhubqqr~ujkh‡  ^bqfkqm`hcb g`~(

Skmb dkw qjsos `qb9‡  Kaskdbscbhcb‡  Sbqvjcb czcdb ujmb‡  Qberhe`hcz

Rsjhg ` hrmbqjc`d v`drb fkq ` ~qkcbssqjso js akul ~qbfbq`adb `he ebsjq`adbfkq q`hojhg ulb qjsos( Uljs wkrde ab jhulb fkqm kf —jm~`cu” kq —m`ghjureb kfdkss” kq —~kubhuj`d k~~kqurhjuz cksu”`sskcj`ube wjul ulb ~qkcbss( Ulb

j u de jul a e j

Page 6: Business Process Management in Insurance_APRIA 2003_Rama Warrier & Preeti

8/8/2019 Business Process Management in Insurance_APRIA 2003_Rama Warrier & Preeti

http://slidepdf.com/reader/full/business-process-management-in-insuranceapria-2003rama-warrier-preeti 6/9

 

k  Cqb`ub ` a`sjs fkqarjdejhg ckm~rubq

sr~~kqu szsubms(

Ulb mksu rsbe mkebds jh ulb jhsrq`hcbjhersuqz ,eb~bhejhg r~kh ulb h`urqbkf ulb ~qkcbss `he ulb `sskcj`ube qjsos*`qb9

Jhejvjer`d qjso mkebds wlbqb ulbuku`d cd`jms kh ` ~kqufkdjk kf jhsrq`hcbckhuq`cus js ulb q`hekm v`qj`adb kfjhubqbsu(

Ckddbcujvb qjso mkebds wljcl `qb rsbewlbh wb hbbe uk mkebd sbvbq`d cd`jm

kccrqqbhcbs ukgbulbq( Jh uljs mkebd$ `hjhsrq`hcb ~kqufkdjk js vjbwbe `s `~qkcbss ul`u ~qkercbs cd`jms kvbqujmb( Ulb v`qj`adbs ul`u c`h abmkebddbe jh akul ulb `akvb`~~qk`clbs `qb

‡  Fqbprbhcz kf cd`jms

S ju f d j @ ul

Skmb kulbq mkebds `qb9

‡  Mrduj-su`ub mkebds‡  C`sl fdkw mkebds

Skmb @jes fkq A^M^qkcbss Qjso M`h`gbmbhu `cujvjujbsjhcdreb ulb `h`dzsjs kf v`qjkrs k~ujkhs`v`jd`adb( Skmb jm~kqu`hu `jes jh uljs

`h`dzsjs `qb9‡  A`d`hcbe sckqb c`qe – Skmb

bdbmbhus wljcl `je jh arsjhbss~qkcbss qjso m`h`gbmbhu `qb9

k  ^qkcbssjhg ujmbk  W`jujhg ujmb

k  ^qkcbss fqbprbhcjbsk  ^qkcbss cksusk  Ujmb uk m`qobu

‡  Abhclm`qojhg - Lbd~s jhebdjvbqjhg pr`huju`ujvb qbsrdusq`ulbq ul`h pr`dju`ujvbckm~`qjskhs(

‡  Sj| Sjgm` pr`djuz - Uljs wkrde

j jd je l ul j j u

Page 7: Business Process Management in Insurance_APRIA 2003_Rama Warrier & Preeti

8/8/2019 Business Process Management in Insurance_APRIA 2003_Rama Warrier & Preeti

http://slidepdf.com/reader/full/business-process-management-in-insuranceapria-2003rama-warrier-preeti 7/9

 

w`zs uk ckhsjebq`adz ckhuqkd ulbqjso b|~ksrqb( Ulb f`cu ul`u

su`he`qe ~qkcbssbs ebdjvbq qbsrduswjuljh b|~bcube q`hgb lbd~s ukmjhjmjyb ulb qjso( Ulbqb `qb m`hz`qb`s jh jhsrq`hcb k~bq`ujkhswlbqb ~qkcbss su`he`qejy`ujkhckrde aqjhg eq`m`ujc bffbcus( Fkqb|`m~db$ cd`jms js `h `qb` wlbqb

ckm~`hjbs w`hu uk gjvb ` dku kffdb|jajdjuz fkq b|cb~ujkhs( Uljsckrde ebgbhbq`ub jhuk dksb~qkcbssbs b|~ksjhg ulb cd`jms~qkcbss uk ljglbq qjsos(

‡  Bhsrqjhg ckm~dj`hcb az arjdejhgjh szsubm clbcos `he a`d`hcbs9

Bvbh ulb mksu su`he`qejybe~qkcbss qbprjqbs gkke clbcos `hea`d`hcbs `s lrm`h mjhe c`h`dw`zs fjhe ulb b`sjbq qkrub wljclm`z hku `dw`zs ab ulb absu qkrub(@ wbdd ebsjghbe skfuw`qb`~~djc`ujkh wkrde l`vb qbgrd`q

l o j u u o u a f ul

uk `ssjsu ulb rsbq uk m`ob ulb qjgluebcjsjkh wlbh `dbqube(

‡  M`jhu`jh mbuqjcs kf ~qkcbss qjsob|~ksrqb mb`srqbmbhus

‡  ^qkvjeb sr~~kqu+ukkds fkq ~qkcbssqjso `h`dzsjs `he mkebddjhg

‡  Jm~qkvb `reju uq`jds fkq qjsomkhjukqjhg

‡  C`~urqb jhfkqm`ujkh khcb `he `u

ulb skrqcb(

Uq`hsd`ujhg ulb arsjhbss qbprjqbmbhusjhuk `~~qk~qj`ub JU `~~djc`ujkh js mkqbejffjcrdu ul`h ju `~~b`qs( Ju js ulb~qkadbms wjul uljs sub~ ul`u qbhebqsm`hz jhhkv`ujvb A^M jeb`s rsbdbss(

Qbprjqbmbhus G`ulbqjhg l`s abbhjebhujfjbe `s ulb ajggbsu cl`ddbhgb fkq`hz Jhfkqm`ujkh Ubclhkdkgz jhjuj`ujvb(Ulb hbbe uk gbu ju qjglu ulb fjqsu ujmb jskfubh jh ckhfdjcu wjul ulb ~qbssrqb uksu`qu ~qkgq`mmjhg —hkw”( @ uz~jc`dqbs~khsb uk uljs jssrb js uk —irsu

u u l u e ” Ulj d e

Page 8: Business Process Management in Insurance_APRIA 2003_Rama Warrier & Preeti

8/8/2019 Business Process Management in Insurance_APRIA 2003_Rama Warrier & Preeti

http://slidepdf.com/reader/full/business-process-management-in-insuranceapria-2003rama-warrier-preeti 8/9

 

kh m`h`gjhg ulbjq ~qkcbssbs jh ulbmksu `he cksu bffjcjbhu w`z az srju`adz

qb-bhgjhbbqjhg ulb ~qkcbssbs `hedbvbq`gjhg ulb k~ujkhs ~qkvjebe azubclhkdkgz(

Qbfbqbhcbs9

0( —Mkebddjhg jh ulb @rsuq`dj`h^q`cujcb - ^qbdjmjh`qz Qbsrdusfqkm `h @CS Srqvbz” -Mjcl`bdQksbm`hh$ Prbbhsd`he Rhjvbqsjuz kfUbclhkdkgz$ Cbhuqb fkq Jhfkqm`ujkhUbclhkdkgz Jhhkv`ujkh @rcod`he$ 1>Fbaqr`qz 1>>3

1( Mjcl`bd L`mmbq$ —Lkw uk SbddCl`hgb$” K~ujmjyb M`g`yjhb$ Ebcbmabq 1>>03( —Qjso Mb`srqbmbhu jh Jhsrqbqs”$^qbsbhu`ujkh `u Fjbdes Jhsujurub$Ukqkhuk Sur`qu W`skh$ FCJ@ M`qcl 17$1>>1

5 —A j ^ M u e

Page 9: Business Process Management in Insurance_APRIA 2003_Rama Warrier & Preeti

8/8/2019 Business Process Management in Insurance_APRIA 2003_Rama Warrier & Preeti

http://slidepdf.com/reader/full/business-process-management-in-insuranceapria-2003rama-warrier-preeti 9/9

 

   A  r  s   j  h  b  s  s   ^  q  k  c  b  s  s   M  `  h

  `  g  b  m  b  h  u   j  h   J  h  s  r  q  `  h  c  b   t 

  w  w  w (  c  k  h  y  r

   d  u   j  h  g (   j  h

@~~bhej|