BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei...

72
BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 MONDELINGE VRAGEN COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN, BRANDWEER, POLITIE, VOORLICHTING, JURIDISCHE ZAKEN, STEDENBELEID, INTERNATIONALE SAMENWERKING, INTERCOMMUNALES EN FINANCIËLE PARTICIPATIES, PROTOCOL, BEVOLKING EN BURGERLIJKE STAND Vergadering van maandag 15 mei 2017 De antwoorden op onderstaande vragen vindt u via: http://qbesluit.gent.be/do/agenda/16.1019.5604.3286/view U ziet de vraag en het antwoord door de klikken op de mondelinge vraag. 1. 2017_MV_00178 - Herdenkingsplaats sterrenkinderen 2. 2017_MV_00204 - Dag van de Gentse politie-& hulpdiensten. 3. 2017_MV_00165 - Onthaal politiegebouw Ekkergem 4. 2017_MV_00230 - Uitwisseling politie met Canadese collega’s 5. 2017_MV_00227 - Samenwerking politie en artsen/hulpverleners COMMISSIE CULTUUR, EVENEMENTEN, FEESTEN, TOERISME, SPORT EN RECREATIE Vergadering van maandag 8 mei 2017 De antwoorden op onderstaande vragen vindt u via: http://qbesluit.gent.be/do/agenda/16.1019.8076.5606/view U ziet de vraag en het antwoord door de klikken op de mondelinge vraag. 6. 2017_MV_00208 - Openingsmoment Gentse Feesten 7. 2017_MV_00206 - VDK Gent Heren 8. 2017_MV_00210 - Evaluatie foor Sint-Pietersplein 9. 2017_MV_00209 - Stand van zaken erfgoeddepots

Transcript of BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei...

Page 1: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN -

VAN MEI 2017

MONDELINGE VRAGEN

COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN, BRANDWEER, POLITIE, VOORLICHTING, JURIDISCHE

ZAKEN, STEDENBELEID, INTERNATIONALE SAMENWERKING, INTERCOMMUNALES EN

FINANCIËLE PARTICIPATIES, PROTOCOL, BEVOLKING EN BURGERLIJKE STAND

Vergadering van maandag 15 mei 2017

De antwoorden op onderstaande vragen vindt u via:

http://qbesluit.gent.be/do/agenda/16.1019.5604.3286/view

U ziet de vraag en het antwoord door de klikken op de mondelinge vraag.

1. 2017_MV_00178 - Herdenkingsplaats sterrenkinderen

2. 2017_MV_00204 - Dag van de Gentse politie-& hulpdiensten.

3. 2017_MV_00165 - Onthaal politiegebouw Ekkergem

4. 2017_MV_00230 - Uitwisseling politie met Canadese collega’s

5. 2017_MV_00227 - Samenwerking politie en artsen/hulpverleners

COMMISSIE CULTUUR, EVENEMENTEN, FEESTEN, TOERISME, SPORT EN RECREATIE

Vergadering van maandag 8 mei 2017

De antwoorden op onderstaande vragen vindt u via:

http://qbesluit.gent.be/do/agenda/16.1019.8076.5606/view

U ziet de vraag en het antwoord door de klikken op de mondelinge vraag.

6. 2017_MV_00208 - Openingsmoment Gentse Feesten

7. 2017_MV_00206 - VDK Gent Heren

8. 2017_MV_00210 - Evaluatie foor Sint-Pietersplein

9. 2017_MV_00209 - Stand van zaken erfgoeddepots

Page 2: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

COMMISSIE HAVEN, ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN, FINANCIËN, MIDDENSTAND,

INNOVATIE

Vergadering van dinsdag 9 mei 2017

De antwoorden op onderstaande vragen vindt u via:

http://qbesluit.gent.be/do/agenda/16.1019.4238.6460/view

U ziet de vraag en het antwoord door de klikken op de mondelinge vraag.

10. 2017_MV_00199 - Circulaire economie

11. 2017_MV_00212 - Unizo en Horeca Vlaanderen ongerust over economische

gevolgen circulatieplan

12. 2017_MV_00200 - Waarschuwing UNIZO over “economisch bloedbad”

COMMISSIE ONDERWIJS EN KINDEROPVANG, JEUGD, PERSONEEL, INFORMATICA, IKZ,

FACILITY MANAGEMENT, ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING

Vergadering van woensdag 10 mei 2017

De antwoorden op onderstaande vragen vindt u via:

http://qbesluit.gent.be/do/agenda/17.0117.5187.7061/view

U ziet de vraag en het antwoord door de klikken op de mondelinge vraag.

13. 2017_MV_00218 - DUO-dag

14. 2017_MV_00205 - Jeugdmaps.

COMMISSIE OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT, STEDENBOUW, WOONBELEID,

STADSONTWIKKELING, OPENBAAR GROEN

Vergadering van donderdag 11 mei 2017

De antwoorden op onderstaande vragen vindt u via:

http://qbesluit.gent.be/do/agenda/16.1019.3053.4050/view

U ziet de vraag en het antwoord door de klikken op de mondelinge vraag.

15. 2017_MV_00203 - Veiligheid P+R’s

16. 2017_MV_00211 - Stand van zaken parkeerapp.

17. 2017_MV_00220 - Herinrichting Sleepstraat

18. 2017_MV_00222 - Parkeertarieven UZ Gent – parkeeromgeving Nieuw-Gent

19. 2017_MV_00219 - Fietsveiligheid R4

20. 2017_MV_00202 - Sticker vergunningshouders autovrij gebied

21. 2017_MV_00214 - Zichtbare vergunning autovrij gebied voor zorgverstrekkers

22. 2017_MV_00213 - Een fietscode voor Gent

23. 2017_MV_00216 - Groeit de Steinerschool boven de capaciteit van zijn bouwblok in

Page 3: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

de Kasteellaan -Eendrachtstraat?

24. 2017_MV_00217 - Evaluatie wervenluwe periode

25. 2017_MV_00223 - Parkeerdruk François Laurentplein

26. 2017_MV_00201 - Gevaarlijke verkeerssituatie voor voetgangers en fietsers op de

hoek Raapstraat/Varendriesstraat te Drongen.

27. 2017_MV_00224 - Start Gents fietsdeelsysteem

COMMISSIE WELZIJN, GELIJKE KANSEN, VOLKSGEZONDHEID, ARMOEDEBESTRIJDING,

WERK, OCMW, MILIEU, KLIMAAT, NOORD-ZUID

Vergadering van dinsdag 16 mei 2017

De antwoorden op onderstaande vragen vindt u via:

http://qbesluit.gent.be/do/agenda/16.1019.6036.7350/view

U ziet de vraag en het antwoord door de klikken op de mondelinge vraag.

28. 2017_MV_00207 - Stadslucht zuiverende City Tree na Brussel ook in Gent?

29. 2017_MV_00226 - Tekort aan lockers voor daklozen

30. 2017_MV_00225 - Realisatie en beheer Parkbos

31. 2017_MV_00181 - Urbact - good practice call.

32. 2017_MV_00232 - Stand van zaken Gents energiebedrijf

33. 2017_MV_00221 - "Vertical Farming”

34. 2017_MV_00229 - Afvalkorven Circulatieplan

35. 2017_MV_00234 - Toegankelijkheidsproblemen bibliotheek De Krook

36. 2017_MV_00235 - Meldpunt discriminatie

37. 2017_MV_00233 - Rolstoeltoegankelijk Gent

38. 2017_MV_00215 - Auditieve bakens

39. 2017_MV_00231 - Regenboogzebrapaden

40. 2017_MV_00236 - Federaal meldpunt sociale fraude

Page 4: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

GEMEENTERAAD - VRAGENUURTJE

Vergadering van maandag 22 mei 2017

De antwoorden op onderstaande vragen vindt u via:

http://qbesluit.gent.be/do/agenda/16.1018.3644.9556/view

U ziet de vraag en het antwoord door de klikken op de mondelinge vraag.

51. 2017_MV_00238 - politie verliest tijd omdat takelwagens niet door de knips mogen

52. 2017_MV_00239 - Veiligheid Rode blokken

53. 2017_MV_00244 - "Peukentegels in Gent?”

54. 2017_MV_00247 - Verkeersafwikkeling na knippen Drieselstraat

55. 2017_MV_00248 - Subsidiëring Place Musette

56. 2017_MV_00255 - Spookrijders Vrouwebroersstraat

57. 2017_MV_00241 - Weverbosdreef in Gentbrugge

58. 2017_MV_00250 - Autodelen dienstvoertuigen Stad Gent

59. 2017_MV_00252 - Overleg met vakbonden over winkelpersoneel op koopzondagen?

60. 2017_MV_00256 - Fietsenrekken Savaanstraat

61. 2017_MV_00254 - Onduidelijke fietssituatie in de Timichechtunnel

62. 2017_MV_00237 - Probleembruggen

63. 2017_MV_00240 - Vandalisme in volkstuinen Gentbrugge

64. 2017_MV_00245 - Sociaal gezicht geven aan systeem van bezoekersparkeren in de

duurste zones, terug naar de krasbiljetten?

65. 2017_MV_00246 - GAS-boetes voor wagens met een buitenlandse nummerplaat

66. 2017_MV_00251 - Heraanleg Steenakker en omgeving

Page 5: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

026 2017_SV_00026 Principebeslissing aanstelling stadsbouwmeester - bevoegde

schepen - Tom Balthazar - van 16.01.2017 - nr. 2017_SV_00026

027 2017_SV_00027 Verruimde opdracht nieuwe Kwaliteitskamer - bevoegde schepen

- Tom Balthazar - van 16.01.2017 - nr. 2017_SV_00027

134 2017_SV_00134 Houtdok - AG SOB - bevoegde schepen - Sven Taeldeman - van

21.03.2017 - nr. 2017_SV_00134

136 2017_SV_00136 De toekomst van de Sint-Bernadettewijk - bevoegde schepen -

Sven Taeldeman - nr. 22.03.2017 - nr. 2017_SV_00136

163 2017_SV_00163 Verbouwing Terzweillaan 55 (Gentbrugge) - bevoegde schepen -

Sven Taeldeman - van 03.04.2017 - nr. 2017_SV_00163

178 2017_SV_00178 Defecte parkeerautomaten - bevoegde schepen - Filip Watteeuw -

van 13.04.2017 - nr. 2017_SV_00178

182 2017_SV_00182 Bouwkundig Erfgoed Keizer Karelstraat - bevoegde schepen -

Sven Taeldeman - nr. 2017_SV_00182 - van 24.04.2017

183 2017_SV_00183 Controle ophaling afval - burgemeester - betrokken schepen - Tine

Heyse - nr. 2017_SV_00183 - van 24 april 2017

184 2017_SV_00184 Kunstgrasterrein KVV Sint-Denijssport - bevoegde schepen -

Resul Tapmaz - van 25.04.2017 - nr. 2017_SV_00184

186 2017_SV_00186 Snelfietsroutes Gent toekomstige ontwikkelingen? - bevoegde

schepen - Filip Watteeuw - van 24.04.2017 - nr. 2017_SV_00186

187 2017_SV_00187 Diversiteitsactieplan - bevoegde schepen - Martine De Regge -

van 25.04.2017 - nr. 2017_SV_00187

Page 6: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

188 2017_SV_00188 Nieuw voetbalterrein Sint-Kruis-Winkel - bevoegde schepen -

Resul Tapmaz - van 25.04.2017 - nr. 2017_SV_00188

189 2017_SV_00189 Nieuwe terminologie - bevoegde schepen - Resul Tapmaz -

betrokken schepen - Elke Decruynaere - van 25.04.2017 - nr.

2017_SV_00189

191 2017_SV_00191 parkeren op voetpad Heerweg-Zuid - burgemeester - betrokken

schepen - Filip Watteeuw - van 26.04.2017 - nr. 2017_SV_00191

193 2017_SV_00193 Visitekaartjes autohandelaars - burgemeester - van 26.04.2017 -

nr. 2017_SV_00193

194 2017_SV_00194 Strooiplan Gentbrugge - bevoegde schepen - Filip Watteeuw - van

27.04.2017 - nr. 2017_SV_00194

195 2017_SV_00195 Speelinfrastructuur Joannes Schinckdreef Drongen - bevoegde

schepen - Rudy Coddens - betrokken schepenen - Elke

Decruynaere en Resul Tapmaz - van 27.04.2017 - nr.

2017_SV_00195

196 2017_SV_00196 Rotonde Gustaaf Le Fèvere de Ten Hovelaan - bevoegde schepen

- Filip Watteeuw - van 27.04.2017 - nr. 2017_SV_00196

198 2017_SV_00198 Openbare verlichting Snepkaai - bevoegde schepen - Filip

Watteeuw - van 28.04.2017 - nr. 2017_SV_00198

199 2017_SV_00199 Verkeersveiligheid Rinskopflaan - burgemeester - van 28.04.2017

- nr. 2017_SV_00199

201 2017_SV_00201 Fietssuggestiestroken Groenstraat en Goedlevenstraat Oostakker -

bevoegde schepen - Filip Watteeuw - van 04.05.2017 - nr.

20174_SV_00201

204 2017_SV_00204 Cijfergegevens m.b.t. de Gentenaars van buitenlandse origine -

bevoegde schepen - Sofie Bracke - van 04.05.2017 - nr.

2017_SV_00204

208 2017_SV_00208 Google Maps en GPS-systemen - bevoegde schepen - Filip

Watteeuw - van 09.05.2017 - nr. 2017_SV_00208

209 2017_SV_00209 S&R Rozebroeken - bevoegde schepen - Resul Tapmaz - van

09.05.2017 - nr. 2017_SV_00209

210 2017_SV_00210 Belasting op de woningen en gebouwen die opgenomen zijn in het

leegstandsregister - bevoegde schepen - Sven Taeldeman -

betrokken schepen - Christophe Peeters - van 09.05.2017 - nr.

2017_SV_00210

211 2017_SV_00211 Skaten aan Spellekespark - burgemeester - van 09.05.2017 - nr.

2017_SV_00211

212 2017_SV_00212 - Green Deal/Circulair Aankopen - bevoegde schepen - Martine De

Regge - van 09.05.2017 - nr. 2017_SV_00212

213 2017_SV_00213 - Oost-Europeanen nemen foto's van woningen in Oostakker -

burgemeester - van 11.05.2017 - nr. 2017_SV_00213

214 2017_SV_00214 - Parkeerplaatsen aan Dok Noord - bevoegde schepen - Filip

Watteeuw - van 11.05.2017 - nr. 2017_SV_00214

216 2017_SV_00216 Snelheidsmetingen Luchterenstraat Drongen - bevoegde schepen -

Filip Watteeuw - van 11.05.2017 - nr. 2017_SV_00216

217 2017_SV_00217 Herinrichting Sleepstraat - bevoegde schepen - Filip Watteeuw -

van 12.05.2017 - nr. 2017_SV_00217

218 2017_SV_00218 Buurtparkings - bevoegde schepen - Filip Watteeuw - van

Page 7: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

16.05.2017 - nr. 2017_SV_00218

219 2017_SV_00219 Samenstelling kabinetten (vervolgvraag) - bevoegde schepen -

Martine De Regge - van 16.05.2017 - nr. 2017_SV_00219

221 2017_SV_00221 Heraanleg park ‘De Vijvers’ in Ledeberg - bevoegde schepen -

Rudy Coddens - van 17.05.2017 - nr. 2017_SV_00221

223 2017_SV_00223 Betalend parkeren zonder bankkaart - bevoegde schepen - Filip

Watteeuw - van 18.05.2017 - nr. 2017_SV_00223

224 2017_SV_00224 beschadigde fietsonderdoorgang Bijlokekaai - bevoegde schepen -

Filip Watteeuw - van 19.05.2017 - nr. 2017_SV_00224

228 2017_SV_00228 Het lentefeest Hidirellez in Gent - bevoegde schepen - Resul

Tapmaz - betrokken schepen Annelis Storms - van 22.05.2017 -

nr. 2017_SV_00228

-

Page 8: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

026

2017_SV_00026 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - PRINCIPEBESLISSING

AANSTELLING STADSBOUWMEESTER - BEVOEGDE SCHEPEN - TOM

BALTHAZAR - VAN 16.01.2017 - NR. 2017_SV_00026

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) :

Yüksel Veli (CD&V)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

In de zitting van januari 2017 wordt de principebeslissing tot aanstelling van een stadsbouwmeester

voorgelegd aan de gemeenteraad (2017_GR_00070).

Vraag

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen bij het ontwerpbesluit:

1. De stadsbouwmeester moet het debat en reflectie over stadsontwikkeling aanwakkeren,

vertrekkend van “de Gentse identiteit”. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?

2. De mandaatopdracht is na een positieve evaluatie één maal hernieuwbaar. Is dat dan opnieuw

voor vijf jaar?

3. Hoe zal die evaluatie eruitzien? Wordt tussentijds geëvalueerd? Wie zal die evaluatie

uitvoeren? Op basis van welke criteria?

4. Welke bevoegdheden zal de Stadsbouwmeester werkelijk hebben? In hoeverre heeft hij/zij

werkelijk zeggenschap? Adviezen zijn immers niet bindend.

5. Op welke ondersteuning (medewerkers, middelen) zal de stadsbouwmeester kunnen rekenen?

6. Op welke wijze zullen de diverse betrokken diensten van Groep Gent begeleid worden in de

transitie naar een samenwerkingsmodel met een stadbouwmeester?

7. De stadsbouwmeester moet werken binnen “een duidelijke deontologische code”. Welke

code is dat? Bestaat die al? Wie zal die opmaken?

8. De stadsbouwmeester komt onder de politieke voogdij van het college te staan en moet ook

aan het college verantwoording afleggen. Waarom niet rechtstreeks aan de gemeenteraad?

Kan voldoende kritische afstand en mogelijkheid tot ‘uitdagen’ (zoals in de omschrijving

gesteld) worden gegarandeerd wanneer de bouwmeester afhangt van het college?

9. Wat heeft de Stad Gent bij het opstellen van de nota geleerd uit de ervaringen van andere

steden, zoals Brussel en Antwerpen?

ANTWOORD

Page 9: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

Antwoord op vraag 1 De Gentse architectuur houdt rekening met de geografie en de doorheen de geschiedenis opgebouwde

ruimtelijke configuratie van Gent. Gent biedt een gediversifieerd, wisselend, soms discontinu

stadsbeeld, exponent van een levende, steeds evoluerende stad, waarbij de tijd als onmiskenbare

bouwsteen dient te worden gezien. Diezelfde dynamiek ligt aan de basis van de wil tot verandering.

In tegenstelling tot bepaalde andere steden, valt in Gent de progressieve tendens van architectuur op

en dit doorheen de geschiedenis. Een continue drang tot vernieuwing manifesteert zich doorheen tien

eeuwen geschiedenis.

Synthese: Architectuur in Gent vloeit voort uit de drie aangeboorde begrippen: architectuur

(internationaal), stedelijke architectuur (internationaal) en Gentse architectuur maw. :

Gentse architectuur: authentiek – progressief – eenvoudig (integere creativiteit) –bescheiden –

krachtig – DNA-ondersteunend – visionair – gedurfd – gebaseerd op gesprekken (informatie/debat) –

architectuur als exponent van het ‘geestelijk beeld van de stad’ – divers – pluralistisch – duurzaam.

Antwoord op vraag 2

De mandaatopdracht is één maal verlengbaar voor een maximum periode gelijk aan de

oorspronkelijke mandaatopdracht. De verlengbaarheid is geen verplichting; beide partijen moeten dit

willen. De RPR voorziet momenteel in een mandaat met een looptijd van 6 jaar, 1 x verlengbaar met

6 jaar.

Antwoord op vraag 3

De stadsbouwmeester wordt op verschillende manieren voortdurend geëvalueerd. De gemeenteraad

heeft op 20 februari jl. de rechtspositieregeling Stad Gent (RPR) aangepast, waarin de wijze waarop

dit zal gebeuren in de RPR is opgenomen:

De stadsbouwmeester wordt geëvalueerd door de stadssecretaris die hierin wordt bijgestaan

door een extern bureau. Het extern bureau bevraagt hierbij de door de stadssecretaris

aangeduide leden van het managementteam en van het college van burgemeester en

schepenen alsook de rechtstreekse medewerkers van de stadsbouwmeester. Het verslag van

het externe bureau is niet bindend voor de stadssecretaris.

De beoordeling zal gebeuren op basis van competenties zoals omschreven in de

functiebeschrijving én op basis van doelstellingen die samen met de stadssecretaris worden

vastgelegd in een functioneringsgesprek.

Bij de start van een cyclus vindt er een functioneringsgesprek plaats waar de noodzakelijke

afspraken worden gemaakt. Twee jaar later vindt er een evaluatie plaats. Tussendoor moet er

minstens 1 gesprek plaatsvinden waar er een tussentijdse terugkoppeling wordt gegeven over

de prestaties.

Daarnaast gelden (ook) voor de stadsbouwmeester de volgende algemene bepalingen van de RPR:

Uiteraard wordt er gestart met een inloopperiode of proeftijd van 1 jaar. Op het einde van

deze periode vindt er eveneens een evaluatie plaats

Vermits de functie een mandaat inhoudt van 6 jaar dient er bij de start van het mandaat een

engagementsbrief te worden geschreven. In het midden en op het einde van het mandaat

zullen ook de engagementen die werden afgesproken, worden beoordeeld.

Antwoord op vraag 4

De bevoegdheden, rol en impact van de stadsbouwmeester zijn opgesomd in GR-besluit

2017_GR_00070 en verfijnd in de functiebeschrijving van de stadsbouwmeester. De impact van de

stadsbouwmeester bestaat erin dat:

De stadsbouwmeester adviseert in het formele proces van de omgevingsvergunning, hetzij

zelf als (hoofd van de) Dienst van de Stadsbouwmeester, hetzij als voorzitter van de

kwaliteitskamer in geval van beeldbepalende projecten met essentiële impact op het

stadsbeeld in Gent.

Page 10: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

De stadsbouwmeester als voorzitter (en dus in semi-leidende en sturende rol) van de

kwaliteitskamer een formeel, onafhankelijk, deskundig gecoördineerd advies geeft met

betrekking tot beeldbepalende ruimtelijke projecten. De impact is het grootst (fase waar

bijsturing nog mogelijk is) als dit gebeurt in de fase van het vooroverleg.

De stadsbouwmeester de inhoudelijke ondersteuner/aanjager van alle stedelijke diensten is

bij de uitvoering en begeleiding van procedures/ projecten met het oog op ruimtelijke

kwaliteit. De stadsbouwmeester heeft een duidelijk initiatiefrecht. De stadsbouwmeester heeft

de ruimte om kritische analyses van cruciale processen te maken met stadsvernieuwings- of

stadsontwikkelingsprojecten en andere projecten in de publieke ruimte en daarover eigen

initiatieven nemen. De stadsbouwmeester breekt in in cruciale processen en gaat het debat

aan en hervormt, voedt vanuit expertise en autoriteit de bestendige uitbouw van het

kwaliteitsinstrumentarium inzake ruimtelijke kwaliteit. Het is net een basisvereiste dat hij

overal kan inbreken in cruciale processen waar dit relevant is.

De stadsbouwmeester advies geeft en actief deelneemt bij sleutelprocessen inzake selecteren

en voorstellen van ontwerpers/ ontwerpteams bij projecten die minstens uitgaan van het

stadsbestuur en dichte partners van Groep Gent of die voor hun financiering in grote mate

afhankelijk zijn van het college.

De stadsbouwmeester een mede-sturende stem heeft in diverse belangrijke adviseringsfora

zoals GECORO, IKZ, VERO, ….

De stadsbouwmeester als autoriteit heel actief is op verschillende schaalniveaus

(stadsregionaal, provinciaal, gewestelijk, federaal) en die het debat met de grote spelers in

het werkveld (ontwikkelaars, vastgoed, ….) aangaat/aanwakkert.

Antwoord op vraag 5 De stadsbouwmeester zal over een eigen team beschikken van 3 vte A-niveau en een budget van

ongeveer 60.000 euro (voor de werking van de kwaliteitskamer).

Antwoord op vraag 6 De stadsbouwmeester mag geen verdubbeling van de administratie betekenen. Dit werd als

uitgangspunt aangenomen. De stadsbouwmeester werkt niet in de plaats van de verschillende

stedelijke diensten maar met de diensten. Ruimtelijk kwaliteitsstreven dient door te werken en

verankerd in de processen en projecten van groep Gent en de manier waarop is dat men in de diensten

zelf overtuigd wordt van en deelachtig wordt van dit streven.

Antwoord op vraag 7

In de functiebeschrijving is expliciet opgenomen dat de stadsbouwmeester werkt conform de

deontologische code waarin afspraken opgesomd zijn rond o.a. welke nevenactiviteiten al dan niet

combineerbaar zijn met deze functie. Vóór de effectieve aanstelling wordt een eindgesprek gevoerd

over integriteit en deontologische code en worden de bepalingen inzake uitsluiten

belangenvermenging op maat van de kandidaat geconcretiseerd.

Circulaire V94 (10.12.2014) bepaalt dat cfr. artikel 351 van de RPR elk personeelslid dat een

bijberoep wenst uit te oefenen dit vooraf schriftelijk moet melden aan de stadssecretaris die oordeelt

over de al dan niet verenigbaarheid met de functie, de waardigheid van het ambt en of het bijberoep

de onafhankelijkheid niet in het gedrang brengt. Een bijberoep is elke betaalde beroepsactiviteit die

een personeelslid van de stad Gent buiten de diensturen voor zichzelf of voor derden verricht.

In de stadsorganisatie bestaat er ook een leidraad voor deontologisch gedrag voor het personeel van

de stad Gent.

Antwoord op vraag 8 De stadsbouwmeester rapporteert aan het college. De stadsbouwmeester komt ook tussen in het

formele adviesproces wat tot de uitvoeringsbevoegdheid behoort. De gemeenteraad stuurt conform

gemeentedecreet op grote lijnen. De stadsbouwmeester heeft wel een onafhankelijke rol. Vanuit die

onafhankelijke rol heeft de stadsbouwmeester autonoom spreekrecht om het debat over ruimtelijke

kwaliteit te versterken in onder meer ook de gemeenteraad en commissies. Rapportering en

verantwoording afleggen aan het college sluit bovenstaande niet uit.

Page 11: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

Antwoord op vraag 9

Om de opdracht, rol en werking van de stadsbouwmeester in Gent te concretiseren is een uitgebreide

benchmark gebeurd. Voorbeelden en meerwaarde in Nederland, Antwerpen, Brussel en Vlaanderen

werden gescreend om tot de huidige opdracht, rol en werking van de Stadsbouwmeester Gent te

komen.

Page 12: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

027

2017_SV_00027 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - VERRUIMDE OPDRACHT

NIEUWE KWALITEITSKAMER - BEVOEGDE SCHEPEN - TOM BALTHAZAR -

VAN 16.01.2017 - NR. 2017_SV_00027

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) :

Yüksel Veli (CD&V)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

In de zitting van januari 2017 wordt de principebeslissing inzake de verruimde opdracht van de

nieuwe Kwaliteitskamer (2017_GR_00072) aan de gemeenteraad voorgelegd.

Vraag

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen bij het ontwerpbesluit:

1. De toelichting maakt melding van het feit dat de kwaliteitskamer in 2016 zich heeft beraden

over haar opdracht en werking en optimaliseringsvoorstellen heeft geformuleerd. Kunnen die

documenten worden overgemaakt aan de leden van de commissie?

2. Hoeveel slagkracht krijgt de nieuwe kwaliteitskamer? Heeft ze een louter adviserende rol?

3. De nieuwe invulling van de werking vergt een groot engagement van de leden

(tweewekelijkse vergaderingen met telkens vier à vijf projecten). Hoe zullen zij daarvoor

worden vergoed? Zal daartoe worden geput uit het budget van 60.000 euro per jaar dat wordt

uitgetrokken?

4. Er wordt gesteld dat de kwaliteitskamer zal werken binnen een duidelijke deontologische

code. Welke code is dat? Wie maakt die op?

ANTWOORD

Antwoord op vraag 1

Dit document (dat geen formele status heeft) kan zeker bezorgd worden.

Antwoord op vraag 2 De stadsbouwmeester zal het voorzitterschap van de vernieuwde kwaliteitskamer op zich nemen. In

die zin krijgt de kwaliteitskamer ook duidelijk adviserende impact zowel in het formele advies proces

als iin de fase van vooroverleg in het vergunningsproces.

We verwijzen hierbij naar de antwoorden in de schriftelijke vraag nr. 2017_SV_00026:

de stadsbouwmeester adviseert in het formele proces van de omgevingsvergunning, hetzij zelf als

(hoofd van de) Dienst van de Stadsbouwmeester, hetzij als voorzitter van de kwaliteitskamer in geval

van beeldbepalende projecten met essentiële impact op het stadsbeeld in Gent.

Page 13: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

De stadsbouwmeester geeft als voorzitter (en dus in semi-leidende en sturende rol) van de

kwaliteitskamer een formeel, onafhankelijk, deskundig gecoördineerd advies met betrekking tot

beeldbepalende ruimtelijke projecten. De impact is het grootst (fase waar bijsturing nog mogelijk is)

als dit gebeurt in de fase van het vooroverleg.

Antwoord op vraag 3 We willen de leden een marktconforme vergoeding geven, in grootte-orde zal dit neerkomen op een

300 euro per sessie. Hiervoor wordt inderdaad het budget van 60.000 euro per jaar voorzien.

Antwoord op vraag 4 Ook de huidige kwaliteitskamer werkt met een deontologische code. Deze code wordt in de komende

weken kritisch tegen het licht gehouden en bijgestuurd waar nodig. Dit zal gebeuren in overleg met de

voorzitter van de huidige kwaliteitskamer en met de leden van de selectiecommissie van de nieuwe

kwaliteitskamer.

De vernieuwde deontologische code zal dan samen met de vernieuwde samenstelling van de

kwaliteitskamer aan de Gemeenteraad ter goedkeuring worden voorgelegd.

Page 14: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

134

2017_SV_00134 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - HOUTDOK - AG SOB - BEVOEGDE

SCHEPEN - SVEN TAELDEMAN - VAN 21.03.2017 - NR. 2017_SV_00134

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) :

Versyp Wis (Vlaams Belang)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

In het voorjaar van 2006 keurt AGSOB de krachtlijnen goed voor de opmaak van een

optieovereenkomst tot de verkoop van de gronden van AGSOB in het Houtdok (37.800 m2)aan

Dock-site nv.

Deze verkoopsoptieovereenkomst zou finaal eindigen, of liever gelicht worden bij de definitieve

vaststelling van het R.U.P. Gent Oude Dokken, deel A, zone 1 door de Gentse gemeenteraad.

Op 2 december 2008 koopt AG SOB Gent de gronden van de NMBS aan die gelegen zijn binnen het

project van het Houtdok. (1475,49 m2).

Op 21 februari 2011 legt de Gentse gemeenteraad het R.U.P. Oude Dokken definitief vast.

In opdracht van AG SOB levert Kelly Van Den Houte, eerstaanwezend inspecteur, op 6 december

2011 een schattingsverslag af van de gronden van Dock-Site nv gelegen in het Houtdok.

Op de website van Ghelamco presenteert Ghelamco zich als ontwikkelaar van het ganse gebied,

incluis de 37.800 m2 (AGSOB) + de 1475,49 m2 (voormalig

nmbs) http://www.ghelamco.be/site/be/nl/project-detail/86/8/gent-project-houtdokken.html

Op 3/10/2016 nodigt Advocaat Poppe mevr. Agnieska Zajac (AG SOB) uit naar een vergadering

(waar trouwens ook Didier Nachtergale van het AG SOB aanwezig is) over het zuivere financiële luik

van het Houtdokproject.

Vraag

1. Op welke manier, of liever binnen welk samenwerkingsverband en/of rechtspersoon,

realiseren AG SOB en Ghelamco het project Houtdok? PPS? THV?

2. Kocht AG SOB de gronden van Dock-site nv (100% dochter Ghelamco) of kocht Dock-site

nv de gronden van AG SOB?

3. Zo ja tegen welke prijs?

4. Zo niet, is er geen onderlinge verkoop voorzien in de samenwerking?

ANTWOORD

Antwoord op vraag 1

Page 15: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

Er is op dit moment (nog) geen samenwerking tussen Ghelamco en Sogent, er is (nog) geen wijze van

samenwerking goedgekeurd tussen Sogent en Ghelamco.

Sogent werkt bij gelijkaardige projecten in opeenvolgende stappen waarbij de wederzijdse

engagementen stadsgewijs worden verfijnd en gedetailleerd aan de hand van ontwerp- en

projectuitwerking: eerst via een Intentieovereenkomst, daarna een Samenwerkingsovereenkomst eens

er voldoende concrete plannen zijn en later indien nodig een overeenkomst met zakelijk recht.

Beide partijen doorlopen samen alle stappen tot en met opmaak van een stadsontwerp en

verkavelingsplan en verdelen daarna het project in twee deelprojecten. Dan zullen beide partijen een

afzonderlijk traject doorlopen voor de deelprojecten.

Sogent zal haar helft van het project, zoals in andere gevallen, in een open PPS competitie brengen

om de meest geschikte ontwikkelaar en ontwerper te kiezen voor haar eigen deelproject.

Antwoord op vraag 2 AG SOB (of Sogent) heeft geen gronden gekocht van of verkocht aan Dock-sit. Elke partij zal zijn

eigen deel ontwikkelen, maar vooraleer dat mogelijk is zal er eerst een totaalproject moeten

uitgewerkt worden tussen Sogent en Ghelamco.

Antwoord op vraag 3 Niet van toepassing

Antwoord op vraag 4 Neen, hoogstens zal er een grenscorrectie of ruiling voorzien worden om een nieuwe

eigendomsstructuur als onderlegger te maken die past bij het nog op te maken

totaalproject/stadsontwerp.

Daarnaast wensen wij volgende rechtzetting bij de omschrijving van de gemeenteraadsvraag melden:

De informatie op de website van Ghelamco is niet correct. Het project Houtdok is enkel realiseerbaar

aan de kop van het Houtdok (op het bouwveld Z1b gelegen aan de kop van Houtdok en in verlenging

van de Aziëstraat) en niet langs een linker- en rechteroever van het Houtdok. De getekende

afbakening van het project bevat verkeerdelijk behalve het bouwveld Z1b ook de contouren van het

wijkpark Houtdok.

"Op 3 oktober 2016 nodigde advocaat Poppe mevrouw Agnieska Zajac (AG SOB) uit naar een

vergadering (waar trouwens ook Didier Nachtergaele van het AG SOB aanwezig is) over het

zuivere financiële luik van het Houtdokproject."

Sogent/AGSOB heeft geen overleg gehad op deze datum over het Houtdokproject. De gesprekken

met meester Poppe dateren van de periode 2005/2006.

Page 16: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

136

2017_SV_00136 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - DE TOEKOMST VAN DE SINT-

BERNADETTEWIJK - BEVOEGDE SCHEPEN - SVEN TAELDEMAN - NR.

22.03.2017 - NR. 2017_SV_00136

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) :

Deckmyn Johan (Vlaams Belang)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Via de media konden we vernemen dat de sociale woningen in de Sint-Bernadettewijk in Sint-

Amandsberg een onzekere toekomst tegemoet gaan. Blijkbaar voldoen ze niet meer aan de huidige

energienormen en zal er eind dit jaar worden beslist of de huizen gesloopt of gerenoveerd zullen

worden.

Of slopen een optie is, is niet zeker aangezien de wijk misschien kan gecatalogeerd worden als

bouwkundig erfgoed.

Deze situatie doet onmiddellijk denken aan de gedwongen verhuis van de bewoners van de wijk aan

de Lübeckstraat vorig jaar. De situatie wordt er nog pijnlijker op als men vaststelt dat sommige

mensen die uit de Lübeckstraat verhuisden, net terechtkwamen in deze Sint-Bernadettewijk. Deze

mensen worden nu geconfronteerd met een nieuwe onzekerheid bovenop de moeilijke situatie die ze

reeds achter de rug hebben.

Vraag

1. Zal de stad Gent alles in het werk zetten om te streven naar renovatie van deze wijk?

2. Is de Sint-Bernadettewijk op welke manier dan ook beschermd?

3. Sommige bewoners moesten dit nieuws via de krant vernemen. Hoe is er gecommuniceerd

naar de bewoners van de Sint-Bernadettewijk?

4. Welke communicatie wordt er verder nog gepland?

ANTWOORD

Antwoord op vraag 1 De toekomst van de wijk is onderwerp van verschillende studies. Enerzijds loopt er een energiestudie

die deels wordt gesubsidieerd door de dienst Milieu en Klimaat en die de mogelijkheden van een

energievriendelijke renovatie van de wijk onderzoekt. Anderzijds wordt door WoninGent ook een

haalbaarheidsstudie opgestart om verschillende scenario’s (renovatie, gedeeltelijk behoud en

volledige sloop) uit te werken die zowel ruimtelijk-stedenbouwkundig, functioneel, technisch en

financieel tegen elkaar worden afgewogen.

Het is de doelstelling van de stad om te streven naar de realisatie van een project waarin de juiste

balans wordt gevonden tussen het behoud van de erfgoedwaarde van deze typische tuinwijktypologie

en het creëren van kwalitatieve energiezuinige sociale woningen binnen de specifieke regelgeving en

financieringsregels voor sociale woningbouw.

Page 17: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

Hierbij wordt in eerste instantie onderzocht op welke manier de woningen duurzaam kunnen

gerenoveerd worden opdat zij voldoende leefkwaliteit hebben, rekening houdend met zaken zoals

energieprestatie en de bouwfysische toestand van de gebouwen. Pas indien blijkt dat dit niet haalbaar

is, zal gedeeltelijke of volledig vervangingsbouw overwogen worden.

Ter info: VMSW (Vlaamse Overheid) informeerde WoninGent dat ze WoninGent geen financiering

(FS3-lening) zal verlenen voor renovatie, omdat de woningen na renovatie niet zullen voldoen aan de

C2008-normen. Renovatie zal sowieso dermate ingrijpend zijn dat de bewoners zullen moeten

verhuizen.

Antwoord op vraag 2

De wijk is niet beschermd, maar wel vastgesteld als bouwkundig erfgoed Tuinwijk Sint-

Bernadettestraat sinds 15-10-2010 . De gevolgen zijn o.a.:

‘De bouwfase van 1923 heeft een stedenbouwkundige en architecturale waarde als een vrij

grootschalig voorbeeld van de tuinwijken die tijdens de eerste helft van de jaren twintig werden

opgetrokken, met een enigszins uitzonderlijk aanlegplan. Bepalende erfgoedelementen zijn de

circulatiepatronen (afgesloten karakter en voetgangerswegen), de inplanting (strokenbouw), de

(verdwenen) groenaanleg, de voorzieningen (schoolgebouw van 1926-1936) en de architecturale

homogeniteit, schaal, vorm (silhouet en volumewerking). De meergezinswoningen uit de jaren dertig

doen afbreuk aan de oorspronkelijke tuinwijkaanleg (bebouwen van de groenzones) en hebben door

de ingrijpende verbouwingen van 1994 vrijwel geen erfgoedwaarde meer. Het schoolgebouw van

1926-1936 sluit wel nog aan bij de oorspronkelijke wijk.’

Naast een aantal algemene rechtsgevolgen heeft een vastgestelde inventaris rechtsgevolgen die alleen

gelden voor de specifieke inventaris. Er dient wel te worden opgemerkt dat een vaststelling niet

hetzelfde is als een bescherming.

Zorg- en motiveringsplicht: voor alle eigen werken of activiteiten moet WoninGent onderzoeken of

ze een directe impact hebben op geïnventariseerd erfgoed. WoninGent moet ook motiveren welke

maatregelen ze heeft genomen om aan de zorgplicht te voldoen.

Informatieplicht bij de eigendomsoverdracht.

WoninGent wenst het volgende aan te vullen:

WoninGent wenst na te gaan of de woningen nog aan te passen zijn aan de hedendaagse

woonnormen volgens art. 5 van de Vlaamse Wooncode. De woningen zijn immers zeer klein

en uitbreiden is moeilijk. Van 2 woningen 1 maken maakt de renovatie voor WoninGent nog

duurder, zeker gezien het feit dat de VMSW renovatie niet wil financieren.

Kostprijs voor renovatie versus nieuwbouw: de duurzaamheid (stratenpatroon,

energievriendelijkheid …) is eveneens een belangrijk aandachtspunt. Het volledige dak moet

worden vernieuwd en zelfs met het isoleren van de muren zullen we nooit een hedendaags

isolatiepeil bereiken, waardoor de bewoners een hoge energierekening zullen krijgen. Tevens

zal de heraanleg van de straten veel geld kosten aan WoninGent. Ook hier weer rekening

houdend met het feit dat WoninGent geen FS3-lening zou verkrijgen.

Antwoord op vraag 3

Stad Gent voerde een energiestudie uit, die op 15 maart 2017 werd voorgesteld door schepen Heyse

op de commissie Milieu.

WoninGent start binnenkort met een algemene haalbaarheidsstudie, die door een onafhankelijk,

extern studiebureau zal worden uitgevoerd.

Page 18: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

Er is momenteel dan ook nog geen beslissing genomen inzake renovatie of vervangingsbouw. De

keuze zal gebeuren op basis van de resultaten van de studie die we eind dit jaar verwachten. Het is

niet onze intentie ongeruste bewoners nu al te laten zoeken naar een nieuw huis, want het kan nog

jaren duren vooraleer we starten met de renovatie of sloop.

Antwoord op vraag 4

In het najaar van 2017 hopen wij meer duidelijkheid te hebben. Van zodra wij een duidelijk zicht

hebben op de eventuele renovatie of vervanging van de wijk en de timing hiervoor, zullen wij de

bewoners hierover als eerste informeren. Momenteel verandert er voor de bewoners dus niets.

Page 19: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

163

2017_SV_00163 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - VERBOUWING TERZWEILLAAN

55 (GENTBRUGGE) - BEVOEGDE SCHEPEN - SVEN TAELDEMAN - VAN

03.04.2017 - NR. 2017_SV_00163

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) :

Versyp Wis (Vlaams Belang)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Op het adres Tertzweillaan 55 (Gentbrugge) wordt er momenteel een nieuwbouw/verbouwing

opgetrokken. De Dienst Stedenbouw verleende daartoe een vergunning .

Het in opbouw zijnde pand blijkt zeer hinderlijk te zijn voor de buren uit de aanpalende Vredestraat.

Er is sprake van verlies van licht en zon, maar vooral van verlies van privacy door de inkijk in huis en

tuin. Dit is niet alleen hoogst onaangenaam, de bewoners vrezen daardoor ook een waardeverlies

van hun woning.

In de vergunning staat duidelijk aangegeven dat er best contact genomen wordt met de achterburen.

Men was zich dus bewust van de onaangename gevolgen. Dit is nooit gebeurd, zodat de eigenaars nu

voor een voldongen feit staan. Bovendien weigert de Dienst Stedenbouw ter plaatse te komen om

zich van deze toestand te vergewissen.

Vraag

1. Werd deze vergunning legaal toegekend?

2. Werd de timing van bekendmaking gerespecteerd?

3. Is er controle geweest op het naleven van alle verplichtingen van de bouwheer welke

vermeld stonden in de vergunning?

4. Moet er bij dergelijke nieuwbouw/verbouwing met een dergelijke grote impact op de

omwonenden geen raadpleging gebeuren van of toestemming gegeven worden door de

omwonenden?

5. Werd hier geen bouwovertreding begaan?

B

ANTWOORD

Antwoord op vraag 1 Het college van burgemeester en schepenen verleende op 4 mei 2016 een vergunning voor de

verbouwing van een magazijn tot een eensgezinswoning. Het spreekt voor zich dat dit volgens de

door de Vlaamse Codex vooropgestelde regels gebeurde, net zoals dit voor elke andere

vergunningsaanvraag gebeurt.

Antwoord op vraag 2 De bewoners werden van deze vergunning op de hoogte gebracht via de aanplakking van de

vergunning. Elke vergunning dient via een aanplakking bekendgemaakt te worden zodat mogelijke

Page 20: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

belanghebbenden de kans hebben in beroep te gaan. Vanaf het moment van aanplakking is er 30

dagen tijd om tegen een vergunning in beroep te gaan bij de bestendige deputatie. Op 26 mei 2016

werd door een controleur van de dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu vastgesteld dat de

vergunning wel degelijk correct werd aangeplakt op de bouwplaats (dus aan de Leo Tertzweillaan, het

adres van de woning). Tijdens de beroepstermijn werd er geen beroep aangetekend.

Antwoord op vraag 3 Op 2 februari 2017 heet de dienst Toezicht, Wonen, Bouwen en Milieu ter plaatse de bouwwerken,

die zich nog in een ruwbouw bevonden, gecontroleerd. Hierbij is vastgesteld dat de werken conform

waren met de stedenbouwkundige vergunning. De dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu heeft

toen gemeld deze werf verder op te volgen, om na te gaan of de eindafwerking conform de

vergunning wordt uitgevoerd?

Antwoord op vraag 4 De wetgeving voorziet dat grotere bouwprojecten, voor het oprichten van gebouwen of constructies

met een bruto grondoppervlakte van meer dan 500 m² of voor het oprichten van gebouwen of

constructies met een bruto volume van meer dan 2000 m³ onderworpen moeten worden aan een

openbaar onderzoek. Bij een dergelijk openbaar onderzoek dienen dan alle aanpalende eigenaars

aangeschreven te worden. Deze betreffende aanvraag omvat een kleiner bouwvolume en valt dus niet

onder deze bepalingen.

Daarnaast bepaalt de wetgeving ook dat indien de hoogte van de scheidingsmuren wijzigt, de

betrokken aanpalenden dienen aangeschreven te worden. Aangezien deze vergunning de hoogte van

scheidingsmuren niet wijzigt, was ook hiervoor geen openbaar onderzoek nodig.

Antwoord op vraag 5 Zoals bij punt 3 vermeld, bleek bij controle door een controleur van de dienst Toezicht Wonen,

Bouwen en Milieu op 3 februari dit jaar dat de werken conform de stedenbouwkundige vergunning

worden uitgevoerd.

BIJLAGEN BIJ HET ANTWOORD

Bijgevoegde bijlage(n) :

- 20170403 Terzweillaan 55.pdf -

Page 21: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

178

2017_SV_00178 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - DEFECTE PARKEERAUTOMATEN

- BEVOEGDE SCHEPEN - FILIP WATTEEUW - VAN 13.04.2017 - NR.

2017_SV_00178

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) :

Van Renterghem Sandra (N-VA)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

.De nieuwe parkeerautomaten blijken niet altijd even goed te werken.

Vraag

1. De nieuwe parkeerautomaten blijken niet altijd even goed te werken. In dit verband heb ik

volgende vragen:

2. Hoe worden storingen aan parkeerautomaten gedetecteerd? Gebeurt dit automatisch?

3. Hoeveel tijd is er gemiddeld tussen het vaststellen van een storing en het oplossen ervan?

4. Graag een overzicht van de defecten die optraden bij de nieuwe parkeerautomaten sinds de

eerste toestellen werden geplaatst tot nu.

5. Hoeveel automaten vertoonden al een defect?

6. Over welke verschillende defecten gaat het, met telkens het aantal keren?

ANTWOORD

Het beheersysteem detecteert storingen automatisch aan de parkeerautomaten.

Tussen de vaststelling van storing en eerstelijnsonderhoud zit max 24u. Elke werkdag wordt er gestart

met de storingen te bekijken en zo wordt de onderhoudsroute bepaald. Gedurende de werkdag worden

er nog nieuwe storingen opgenomen, indien mogelijk.

De verschillende meest voorkomende type storingen zijn:

- Problemen met printerrol: papier op of scheefgetrokken door gebruik

- Problemen met batterij (lege of zwakke batterij): hierdoor werkt automaat niet stabiel of niet,

batterij moet dan heropgeladen worden indien zonnepaneel niet voor voldoende oplading kan zorgen

(omwille van weersomstandigheden)

- Problemen met kaartlezer: hierdoor worden bankkaartbetalingen niet aanvaard of is het niet

mogelijk om met bankkaart te betalen – meestal dient dan de kaartlezer vervangen te worden

- Problemen met software: tijdens nachtelijke heropstart kan er iets foutlopen in moederbord van

parkeerautomaat, waardoor softwarematig niet alle instellingen correct staan

- Problemen met muntingang: door vandalisme, schade,… niet mogelijk om met munten te betalen –

plaatsbezoek om muntingang te herstellen

Page 22: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

- Problemen met touchscreen: omwille van koude in winter, vandalisme, schade,… werkt touchscreen

en/of startknop niet meer (perfect) – deze dienen dan vervangen te worden (of beschermingsglas

ervoor)

Er werden bij de opstart/tijdens de uitrol meer storingen dan voorzien waargenomen, omwille van

software problemen en batterij problemen (verkeerde afstelling). Beiden zijn opgenomen door de

leverancier en zijn ondertussen opgelost.

Momenteel hebben we gemiddeld 5 urgente storingen per dag. Wat inhoud dat we hierop

onmiddellijk moeten reageren omdat de automaat dan niet werkt. Overige storingen of

waarschuwingen proberen we door eerstelijnsonderhoud zoveel mogelijk op te lossen en weg te

werken.

Page 23: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

182

2017_SV_00182 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - BOUWKUNDIG ERFGOED

KEIZER KARELSTRAAT - BEVOEGDE SCHEPEN - SVEN TAELDEMAN - NR.

2017_SV_00182 - VAN 24.04.2017

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) :

Deene Karlijn (N-VA)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

In juni 2015 werd voor de site, met als adres Keizer Karelstraat nr. 144-150 en Belgradostraat 87, een

bouwvergunning aangevraagd. Onderwerp van de aanvraag was sloop van de bestaande

meergezinswoning en vervanging ervan door een nieuwe meergezinswoning. Het pand is opgenomen

in de inventaris van het bouwkundig erfgoed.

Zowel de dienst Monumentenzorg en Architectuur van de stad Gent als het Agentschap Onroerend

Erfgoed hebben deze aanvraag ongunstig geadviseerd. Dit omwille van de hoge erfgoedwaarde van

het pand: zowel het exterieur met een grote beeldbepalende waarde voor de Keizer Karelstraat als het

interieur dat in 2013 ter plaatse door de dienst Monumentenzorg en Architectuur werd bezocht naar

aanleiding van eerdere vragen tot sloop.

Ook verschillende andere diensten hebben tijdens deze vergunningsprocedure een ongunstig advies

afgeleverd waardoor het College van Burgemeester en Schepenen op 20 augustus 2015 beslist heeft

deze aanvraag te weigeren.

De bouwheer zou deze beslissing echter hebben aangevochten tijdens een beroepsprocedure bij de

Bestendige Deputatie en zou alsnog een vergunning hebben verkregen voor sloop van de bestaande

gebouwen en oprichten van een nieuwbouwcomplex.

Vraag

1. Zal de stad zich neerleggen bij de beslissing van de Bestendige Deputatie? Zo ja, waarom? En

wanneer zal de sloop dan gebeuren?

2. Het pand is zeer beeldbepalend voor de Keizer Karelstraat. Welke eisen stelt de stad ten aanzien

van de nieuwbouw die in de plaats zal komen van het te slopen pand?

3. Welke visie heeft de stad op toekomst van de Keizer Karelstraat? Wil zij haar kenmerkende

karakter – de 19de-eeuwse “grandeur”, met het Sint-Annaplein als ruimtelijk orgelpunt - bewaren?

ANTWOORD

Page 24: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

Antwoord op vraag 1

De deputatie heeft op 28 juli 2016 beslist om een vergunning af te leveren voor de sloop van de

panden en de bouw van een nieuwe meergezinswoning aan de Keizer Karelstraat 144-150 (ref.

2015/09256). Er is geen mogelijkheid meer tegen deze beslissing in hoger beroep te gaan bij de Raad

voor Vergunningenbetwistingen (RVVB).

Bij de afweging om al dan niet in beroep te gaan, is rekening gehouden met de volgende argumenten:

De voorgestelde plannen zijn in overeenstemming met de voorschriften van het geldende

Bijzonder Plan van Aanleg (BPA). Vanuit stedenbouwkundig oogpunt zijn er te weinig

argumenten om de beslissing te betwisten bij de RVVB gelet op de conformiteit met het

BPA.

Er werd aan de dienst Momumentenzorg en Architectuur gevraagd naar bijkomende

argumentatie en om na te gaan bij het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed of zij zouden

aansturen op een beroep.

Er is overleg geweest met Onroerend Erfgoed en zij hebben beslist geen beroep aan te

tekenen. Ze doen dit enkel als ze aan de beroepsprocedure een beschermingsprocedure

kunnen linken, wat hier niet het geval was.

De deputatie heeft in dit dossier evenmin de provinciale dienst erfgoed betrokken.

De dienst Monumentenzorg en Architectuur heeft de erfgoedwaarde en het behoud van het

hoekpand Keizer Karelstraat bijkomend geargumenteerd en besprak dit met de bevoegde

schepen Storms.

De bevoegde schepenen Balthazar (stedenbouw) en Storms (monumentenzorg) waren

omwille van de lange voorgeschiedenis van dit dossier (kraken, overlast,...) en vrees voor nog

langere leegstand, geen voorstander om naar de RvB te gaan voor het dossier.

De sloop van de panden is afhankelijk van de timing van de bouwheer.

Er is een eerste aanvraag voor inname openbaar domein voor mobiele kraan, puincontainers binnen

een werfafsluiting aangevraagd (INSI63034). Inmiddels heeft men een verlenging aangevraagd

INSI64558.

Antwoord op vraag 2

Gezien de deputatie de vergunning reeds verleende, is er geen mogelijkheid meer om eisen te stellen

over het nieuwbouwvolume. De dienst Monumentenzorg en Architectuur adviseerde de sloop

ongunstig en sprak zich bijgevolg niet uit over de aangevraagde nieuwbouw. De integratie van het

nieuw ontwerp binnen de waardevolle historische context werd dan ook niet afgetoetst door de

stedelijke dienst.

Antwoord op vraag 3

De Keizer Karelstraat en het daarbij aansluitende Sint-Annaplein hebben een belangrijke historische

en beeldbepalende waarde.

De Keizer Karelstraat staat als geheel beschreven in de inventaris van het bouwkundig erfgoed.

Tegelijk zijn een aantal panden in de straat individueel opgenomen op de inventaris. Het aansluitende

Sint-Annaplein is beschermd als stadgezicht. Daarnaast ligt de Keizer Karelstraat binnen een op het

gewestplan ingekleurd woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde. Tot slot zijn

dleen van de straatwand in het BPA 121 Binnenstad Deel Zuid aangeduid als waardevolle straatwand.

Al deze elementen zijn een aanduiding van het waardevolle karakter van de Keizer Karelstraat. De

straat vormt een beeldbepalend geheel van een midden 19de-eeuwse stedenbouwkundige ingreep met

architecturaal waardevolle gevelwanden die als perspectiefsluiter functioneren voor de op dat moment

nieuw opgerichte Sint-Annakerk. Tegelijk zijn deze midden 19de-eeuwse burgerwoningen en

veruitwendiging van de levensstijl van de nieuw opkomende burgerij als welvarende klasse. Daarbij

getuigen zowel het exterieur als het interieur van een rijke afwerking.

Page 25: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

De dienst Monumentenzorg en Architectuur onderzoekt telkens geval per geval wat de erfgoedwaarde

van het pand precies inhoudt. Het exterieur en het interieur wordt bekeken en indien nodig wordt

bijkomend bouwhistorisch onderzoek verricht. Op basis van deze gegevens wordt bepaald of een

pand erfgoedwaarde heeft en behouden dient te blijven of dat een pand geen of sterk aangetaste

erfgoedwaarde heeft en gesloopt kan worden.

Indien dit laatste het geval is, wordt er door de dienst Monumentenzorg en Architectuur over gewaakt

dat de nieuwe architectuur voldoende kwalitatief is, hedendaags is van vormentaal en zich integreert

binnen de waardevolle historische context waarin het zich bevindt.

De visie van de dienst Monumentenzorg en Architectuur voor deze straat is dat het oorspronkelijk

karakter van de straat en de architectuur die deze straat vormgeeft behouden en versterkt moet worden

maar dat waar ruimte is voor een verbetering ten opzichte van de bestaande toestand het niveau van

de straat kan opgetild worden door nieuwe ingrepen toe te staan. De dienst Stedenbouw en

Ruimtelijke Planning ondersteunt deze visie.

Page 26: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

183

2017_SV_00183 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - CONTROLE OPHALING AFVAL -

BURGEMEESTER - BETROKKEN SCHEPEN - TINE HEYSE - NR.

2017_SV_00183 - VAN 24 APRIL 2017

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) :

Deene Karlijn (N-VA)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

De politieverordening op het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen bepaalt het tijdstip waarop

huishoudelijk afval ten vroegste mag worden aangeboden. Sinds vorig jaar (april 2016) mag je het

afval de avond voordien vanaf 19.00 buiten zetten.

Vraag

Graag bekom ik de cijfers sinds april vorig jaar, opgesplitst per wijk van:

- het aantal keer dat hierop werd gecontroleerd

- het aantal klachten en meldingen

- het aantal pv’s dat werd opgesteld omwille van het te vroeg aanbieden van huisvuil

Heeft voornoemde wijziging op de politieverordening aanleiding gegeven tot een andere wijkgerichte

aanpak?

ANTWOORD

Aantal controles: de gemeenschapswachten en vaststellers doen hier geen gerichte acties op maar

nemen dit mee tijdens hun dagdagelijkse werking. Dat betekent dat zij tijdens hun patrouilles steeds

reageren op alle foutief aangeboden afval, zo ook te vroeg aangeboden afval.

Aantal sensibiliseringen en bestuurlijke verslagen van 1/4/16 – 30/4/17, per wijk:

Wijk Aantal sensibiliseringen Aantal bv’s

Binnenstad 265 5

Sluizeken-Tolhuis-Ham 295 11

Macharius 173 1

Brugsepoort 144 25

Page 27: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

Watersportbaan 83 0

Elisabethbegijnhof 103 1

Rabot 104 5

Wondelgem 39 0

Bloemekenswijk 119 6

Muide-Meulestede 66 4

Kanaaldorpen 0 0

Oostakker 4 4

Dampoort 255 2

St-Amandsberg 91 0

Moscou 19 0

Gentbrugge 13 0

Oud-Gentbrugge 56 0

Ledeberg 23 4

Zwijnaarde 9 0

Nieuw Gent 24 0

Stationsbuurt Zuid 77 1

Stationsbuurt Noord 138 1

St-Denijs-Westrem 3 0

Mariakerke 17 0

Drongen 1 0

De wijziging op de politieverordening heeft geen aanleiding gegeven tot een andere wijkgerichte

aanpak.

We bestendigen de verhoogde inzet i.k.v. de wijkgerichte werking in de 8 prioritaire wijken (Muide-

Meulestede, Bloemekenswijk, Sluizeken-Tolhuis-Ham, Binnenstad, Brugse Poort, Dampoort,

Ledeberg en Rabot).

We bestendigen onze preventieve aanpak van de problematiek van te vroeg aanbieden en gaan pas

over tot vaststellen als er sprak is van herhaling of onwil. Op het vlak van sluikstorten zetten we

uiteraad wel sterk in op repressie.

Page 28: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

184

2017_SV_00184 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - KUNSTGRASTERREIN KVV SINT-

DENIJSSPORT - BEVOEGDE SCHEPEN - RESUL TAPMAZ - VAN 25.04.2017 -

NR. 2017_SV_00184

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) :

Souguir Sami (Open Vld)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Uit uw antwoord op mijn vraag tijdens de commissie Sport m.b.t. het voorzien van een

kunstgrasterrein op KVV Sint-Denijssport, bleek dat SKV Oostakker op basis van de cijfers van de

bezetting op de 1ste plaats staat voor de aanleg van een kunstgrasterrein. KVV Sint-Denijssport staat

op de tweede plaats, maar de middelen voor de realisatie zullen pas in de volgende legislatuur kunnen

worden voorzien.

Ik verneem echter dat er door budgetherschikkingen mogelijks toch nog deze legislatuur middelen

voorzien zouden kunnen worden voor de aanleg van kunstgrasvelden voor verschillende terreinen.

Vraag

1. Kan u dit al dan niet bevestigen?

2. Wat is desgevallend de voorziene timing voor de aanleg van een kunstgrasterrein op KVV

Sint-Denijssport?

3. Welke andere voetbalclubs zouden nog deze legislatuur kunnen worden voorzien van een

kunstgrasterrein?

ANTWOORD

Wat betreft de noden met betrekking tot de voetbalinfrastructuur heb ik de Sportdienst gevraagd een

analyse uit te voeren rekening houdend met het aantal leden, de beschikbare terreinen en de locatie

(aandachtswijken). Die analyse is bepalend om de verantwoorde beslissing te nemen om al dan niet

over te gaan tot de aanleg van kunstgrasvelden en de keuze bij welke club(s).

Op de commissie Sport van deze maand zal deze visienota voetbal voorgesteld worden aan de

commissieleden. Hierin wordt ook de infrastructuur in besproken. Deze nota zal één van de komende

commissies Sport toegelicht worden.

Ik kan u alvast meegeven dat er door een herschikking van het budget, ruimte is ontstaan om diverse

clubs nog deze legislatuur te voorzien van een kunstgrasterrein.

Het betreft onderstaande terreinen/clubs:

- KVV Sint Denijs;

- KVE Drongen;

- FC Rooigem;

- Jago Sint-Amandsberg;

- Wondelgem 2e terrein Neptunus;

- Gentbrugse meersen (VSV) (trapveld);

Page 29: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

- Excelsoir Mariakerke (trapveld);

- Vervanging kunstgrasterrein Muide.

En zoals reeds eerder bevestigd, de aanleg van een kunstgrasterrein voor SKV Oostakker.

De timing voorzien voor deze realisaties is voorjaar 2018, zodoende de nieuwe terreinen in gebruik

kunnen genomen worden voor het seizoen 2018-2019.

Page 30: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

186

2017_SV_00186 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - SNELFIETSROUTES GENT

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN? - BEVOEGDE SCHEPEN - FILIP

WATTEEUW - VAN 24.04.2017 - NR. 2017_SV_00186

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) :

Riebbels Greet (sp.a)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Nijmegen, Green Capital in 2018, pakt uit met liefst 40 kilometer fietssnelweg , ne als één van de

argumenten voor zijn duurzaamheidsbeleid. En dat voor een gemeente van amper 57 km2 en nog

geen 175.000 inwoners. Ook Gent heeft in deze legislatuur erg sterk en met succes ingezet op een

verduurzaming van de mobiliteit. Met heel wat investeringen, ook in fietsinfrastructuur. Gent heeft

ondermeer 2,5 km tussen het station Gent St Pieters en Drongen.

Vraag

1. Hoeveel kilometer fietssnelweg (fietsostrade) hebben wij momenteel in totaal op ons

grondgebied?

2. Wat zijn de recentste?

3. Waar plannen we – al dan niet met de hogere overheden - er nog?

4. Is die planning conform met de behoeften en acute knelpunten qua snelle verbinding, die we

nu detecteren?

ANTWOORD

Antwoord op vraag 1

Fietssnelwegen of fietsostrades worden aangelegd door de provincies met betoelaging van het Vlaams

gewest.

De Stad beschikt niet zelf als dusdanig over fietssnelwegen.

De provincie Oost-Vlaanderen meldt ons dat 111 km fietssneltracé is geselecteerd op Gents

grondgebied. 54 km hiervan is vandaag reeds conform de richtlijnen voor fietssnelwegen en 35 km is

befietsbaar. Befietsbaar wil zeggen dat de fietser hier wel degelijk kan fietsen, maar de

fietsinfrastructuur (nog) niet conform de specifieke richtlijnen fietssnelwegen is of dat fietsen in

gemengd verkeer gebeurt. In een stedelijke omgeving is het dan ook niet altijd mogelijk of haalbaar

om fietsinfrastructuur conform de specifieke richtlijnen voor fietssnelwegen te voorzien.

Antwoord op vraag 2

Recente realisaties zijn:

het fietspad tussen Drongensesteenweg en Noorderlaan als onderdeel van de fietssnelweg F

400;

Page 31: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

het fietspad tussen Klossestraat en Rijvisschepark als onderdeel van de fietssnelweg F7;

het jaagpad langs de schelde onder E17 viaduct als onderdeel van fietssnelweg F 404.

Antwoord op vraag 3

In samenwerking met de Provincie en het Vlaams gewest staan nog verschillende projecten op de

planning ter vervollediging of verbetering van het fietssnelwegennetwerk met name:

Spoorlijn 50a tussen Drongen Paradijskouter - grens Nevele als onderdeel van fietssnelweg

F6

Parkbosbruggen als onderdeel van fietssnelweg F7

Fietspad Papiermolenstraat als onderdeel van fietssnelweg F400

Lichtenbeveiligde gelijkvloerse kruising Drongensesteenweg (KT) en ongelijkvloerse

kruising Drongensesteenweg (MLT) als onderdeel van fietssnelweg F400

Watersportbaanbrug als onderdeel van fietssnelweg F400

Vissersdijk als onderdeel van fietssnelweg F400

Fabiolabrug als onderdeel van fietssnelweg F400

Fietspad Fabiolalaan als onderdeel van fietssnelweg F400

Zuiderpoortbrug als onderdeel van fietssnelweg F400

Dampoortfietstunnel als onderdeel van fietssnelweg F400

A. Braeckmanlaan als onderdeel van fietssnelweg F4

Langerbruggestraat als onderdeel van fietssnelweg F402

Moervaartkaai als onderdeel van fietssnelweg F401.

Antwoord op vraag 4

De verdere verfijning en vervollediging van het fietssnelwegennetwerk in functie van de actuele

noden gebeurt in samenspraak met de provincie Oost-Vlaanderen en het departement Mobiliteit en

Openbare Werken van het Vlaams gewest binnen het project Stadsregionaal Fietsnetwerk Gent.

Page 32: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

187

2017_SV_00187 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - DIVERSITEITSACTIEPLAN -

BEVOEGDE SCHEPEN - MARTINE DE REGGE - VAN 25.04.2017 - NR.

2017_SV_00187

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) :

Deckmyn Johan (Vlaams Belang)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Het 'diversiteitsactieplan' kwam uitvoerig aan bod in de Commissie Onderwijs en Personeel van

12/04 en in de gemeenteraad van 24/04. Toch bleven een aantal van mijn vragen onbeantwoord.

Vraag

In het diversiteitsactieplan worden de criteria waaraan de doelgroep “personen van buitenlandse

herkomst” moeten beantwoorden, specifiek omschreven. Voor de definitie wie van buitenlandse

herkomst is, baseert men zich op de definitie van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Dit zijn de 4

betreffende criteria:

1. De huidige nationaliteit van de persoon

2. De geboortenationaliteit van de persoon

3. De geboortenationaliteit van de vader

4. De geboortenationaliteit van de moeder

Meten is weten. Ik neem dus aan dat de bevoegde schepen beschikt over de nodige cijfers. Kan de

schepen mij de volgende gegevens bezorgen?

1. De huidige nationaliteit van de persoon: aantal en nationaliteit

2. De geboortenationaliteit van de persoon: aantal en nationaliteit

3. De geboortenationaliteit van de vader: aantal en nationaliteit

4. De geboortenationaliteit van de moeder: aantal en nationaliteit

ANTWOORD

Bij de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ) vroegen we gegevens op van ons

medewerkersbestand voor 2017-2015-2016. Hierdoor zullen we een objectieve nulmeting hebben

over de aantallen medewerkers van buitenlandse herkomst, per nationaliteitsgroep.

De rapportering vanuit de KSZ neemt enige maanden in beslag, waarbij we geen concreet beeld

krijgen van wanneer we dit mogen verwachten. Er is aanvankelijk gesteld dat dit eind maart zou zijn,

maar deze tijdslimiet is niet behaald.

Page 33: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

De rapportering behelst de 4 criteria samen die 'buitenlandse herkomst'. Een uitsplitsing naar de

huidige nationaliteit en geboortenationaliteit van de medewerkers en naar de geboortenationaliteit van

de vader en de moeder is hierbij niet gevraagd aan de KSZ en zal bijgevolg niet beschikbaar zijn.

Page 34: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

188

2017_SV_00188 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - NIEUW VOETBALTERREIN SINT-

KRUIS-WINKEL - BEVOEGDE SCHEPEN - RESUL TAPMAZ - VAN 25.04.2017 -

NR. 2017_SV_00188

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) :

Van Laecke Filip (CD&V)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Vrijdag 21/4 heeft schepen Tapmaz aan het bestuur van voetbalploeg FC Sint-Kruis-Winkel de

boodschap meegegeven dat de aanleg van het nieuwe voetbalterrein met minstens 4 jaar vertraging

zal plaatsvinden. De reden voor deze vertraging zou het archeologisch onderzoek op de site zijn.

Vraag

Waarom duurt het archeologisch onderzoek veel langer dan initieel werd gezegd?

Welke garanties heeft de schepen dat de club ondertussen verder mag gebruik maken van de terreinen

van Arcelor Mittal?

Welke maatregelen zal de schepen nemen om de club verder uit de nood te helpen bij hun verder

verblijf op de huidige locatie zodat daar op een deftige en aanvaardbare manier verder kan gewerkt

worden?

Wat zal er gebeuren met de vastgelegde budgetten die nu vrijkomen door het uitstel van het project?

ANTWOORD

Wat betreft de ontwikkeling van het voetbalterrein Sint-Kruis-Winkel, worden we geconfronteerd

met een zware tegenslag inzake archeologisch onderzoek.

Het Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen heeft beslist dat er een vervolgonderzoek moet

gebeuren (steentijdvondsten dienen verder onderzocht te worden) en dit loopt niet enkel qua timing,

maar ook qua kostprijs gigantisch hoog op. Deze hoge meerkost is uiteraard niet voorzien in de

budgetraming van dit project.

Omwille van bovenstaande is de realisatie van de voetbalsite in Sint-Kruis-Winkel deze legislatuur

niet meer mogelijk. Het stadsbestuur blijft zich echter engageren om op termijn een oplossing te

zoeken voor de club van FC Sint-Kruis-Winkel.

Als schepen van Sport ben ik zeer begaan met het faciliteren van zoveel mogelijk sporten en clubs.

Vandaar dat ik ook reeds diverse opties heb laten onderzoeken met het oog op een oplossing.

Page 35: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

Ik had een verkennend gesprek met het bestuur van Wachtebeke, die bereid zijn om de club te

depanneren. Daarnaast zal de Sportdienst samen met het bestuur van de club het gesprek aangegaan

met Arcelor Mittal.

Tenslotte, wat betreft de budgetten die hierdoor vrijkomen. Het college heeft goedgekeurd dat dit

budget integraal wordt geïnvesteerd in het verbeteren van de voetbalinfrastructuur. Er zullen 8 clubs

een kunstgrasterrein krijgen. Doordat kunstgras intensiever kan worden bespeeld, creëren we zo extra

plaatsen en willen we de wachtlijsten wegwerken.

Page 36: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

189

2017_SV_00189 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - NIEUWE TERMINOLOGIE -

BEVOEGDE SCHEPEN - RESUL TAPMAZ - BETROKKEN SCHEPEN - ELKE

DECRUYNAERE - VAN 25.04.2017 - NR. 2017_SV_00189

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) :

Deckmyn Johan (Vlaams Belang)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

De stad Gent durft nogal eens een bepaald woord of een specifieke terminologie te wijzigen in de

hoop dat het probleem daarmee opgelost raakt. En zeker als het gaat om migratie. Op de duur raakt

men het noorden kwijt. Een opsomming:

1. Immigranten

2. Migranten

3. Allochtonen

4. Persoon met een migratie-achtergrond

5. En nu het (voorlopig) laatste in de rij: Persoon van buitenlandse herkomst

Vraag

1. Klopt het dat we vanaf nu moeten spreken van "personen van buitenlandse herkomst"?

2. Waarom werd dit niet medegedeeld aan het personeel en de raadsleden (we vernamen dit

zijdelings via het diversiteitsactieplan) terwijl er in het verleden met de nodige toeters en

bellen werd gecommuniceerd?

3. Waarop baseert men zich om steeds weer nieuwe terminologieën te gaan gebruiken?

ANTWOORD

Er wordt in het dagdagelijkse taalgebruik een veelheid aan termen gebruikt om personen met een

vreemde herkomst te benoemen. Taal is een levend gegeven en termen krijgen doorheen de tijd een

vaak wijzigende gevoelslading mee.

Zo nodigde het middenveld de Stad naar aanleiding van de Dag tegen Racisme van 21 maart 2013 uit

om het gebruik van de termen 'autochtoon' en 'allochtoon' uit de eigen communicatie te weren. De

beide termen waren en zijn te veralgemenend en bovendien stigmatiserend. Ze verdelen de bevolking

in 'wij' en 'zij'. Het college van burgemeester en schepenen ging in zijn beslissing van 21 maart 2013

op deze uitnodiging in en gaf hiermee het signaal dat iedereen, ongeacht zijn huidskleur, Gentenaar

is.

Op 20 maart 2014 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van het richtlijnenkader

'Etnisch-culturele diversiteit: zorgvuldig taalgebruik en correcte cijfers'. Dit kader legt geen termen

op, maar wil vooral een handleiding zijn om zo zorgvuldig mogelijk met groepsbenamingen om te

gaan. Binnen dit kader wordt onder meer ook verwezen naar de term 'personen met een buitenlandse

herkomst'. Bovendien beklemtoont het richtlijnenkader dat termen "binnen het kader van data-analyse

worden gedefinieerd en geoperationaliseerd in functie van beschikbare gegevens, vaak conform

Page 37: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

afspraken tussen verschillende instanties".

Zo is er binnen de Vlaamse overheden een consensus over het gebruik van de definitie van 'persoon

van buitenlandse herkomst' en de operationalisering van die definitie (Mededeling Vlaamse Regering

van 8.5.2015). Men is met andere woorden tot een uniforme afbakening gekomen van de groep

personen van buitenlandse herkomst.

Om de herkomst van een persoon te bepalen worden 4 criteria in rekening gebracht: de huidige

nationaliteit van de persoon, de geboortenationaliteit van de persoon (voor een eventuele

nationaliteitswijziging), de geboortenationaliteit van de vader en de geboortenationaliteit van de

moeder. Is één van deze 4 criteria een niet-Belgische nationaliteit, dan wordt de persoon beschouwd

als zijnde een persoon van buitenlandse herkomst.

De Stad kan niet zelf bepalen wie van buitenlandse herkomst is binnen haar populatie, omdat zij niet

beschikt over de nodige gegevens. De Stad vraagt hierover cijfermateriaal op bij de Kruispuntbank

Sociale Zekerheid KSZ. De Gemeenteraad heeft daartoe op 26 september 2016 een overeenkomst

goedgekeurd tussen de Stad en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

Page 38: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

191

2017_SV_00191 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - PARKEREN OP VOETPAD

HEERWEG-ZUID - BURGEMEESTER - BETROKKEN SCHEPEN - FILIP

WATTEEUW - VAN 26.04.2017 - NR. 2017_SV_00191

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) :

De Clercq Isabelle (NVA)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

In Heerweg-zuid in Zwijnaarde wordt dagelijks geparkeerd op het fietspad en voetpad ter hoogte van

de huisnummers 218-224, met alle gevaarsituaties van dien.

Vraag

Kan hierop dringend worden ingegrepen aub ?

ANTWOORD

De situatie werd ter plaatse door de Politie bekeken.

Het betreft geen fietspad of een voetpad waarop geparkeerd wordt. Het is een gelijkgrondse berm,

gelegen rechts naast het fietspad.

"Wegcode: Artikel 23. Stilstaan en parkeren

23.1. Elk stilstaand of geparkeerd voertuig moet worden opgesteld:

1° Rechts ten opzichte van zijn rijrichting

Indien het een rijbaan is met éénrichtingsverkeer, mag het evenwel langs de ene of langs de andere

kant opgesteld worden.

2° Buiten de rijbaan op de gelijkgrondse berm of, buiten de bebouwde kommen, op eerder welke

berm.

Indien het een berm betreft die de voetgangers moeten volgen, moet langs de buitenkant van de

openbare weg een begaanbare strook van ten minste 1,50 meter breed vrijgelaten worden.

Indien de berm niet breed genoeg is, moet het voertuig gedeeltelijk op de berm en gedeeltelijk op de

rijbaan opgesteld worden.

Indien er geen bruikbare berm is, moet het voertuig op de rijbaan opgesteld worden."

Fietsers kunnen geen hinder ondervinden van de op de gelijkgrondse berm geparkeerde voertuigen.

Evenwel is de berm niet steeds breed genoeg om voldoende ruimte vrij te laten voor voetgangers die

die berm wensen te volgen.

Page 39: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

Bijgevolg zouden zij soms over een bepaalde afstand het fietspad moeten gebruiken. Indien

onoplettend kan dit potentieel een gevaar opleveren.

Daarom zal de Politie de komende week registreren welke voertuigen zich op die gelijkgrondse berm

parkeren. De betrokkenen zullen gesensibiliseerd worden om nadien bij herhaling tot een repressieve

actie over te gaan.

Ondertussen zal ook nagegaan worden of een structurele oplossing mogelijk is.

Page 40: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

193

2017_SV_00193 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - VISITEKAARTJES

AUTOHANDELAARS - BURGEMEESTER - VAN 26.04.2017 - NR. 2017_SV_00193

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) :

Souguir Sami (Open Vld)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Bewoners uit de buurt van het station in Gentbrugge klagen het systematisch aanbrengen van

visitekaartjes van autohandelaars op geparkeerde voertuigen aan. Op mijn eerdere vraag over het

aanbrengen van visitekaartjes door autohandelaars antwoordde u dat er is geen duidelijke kennis was

van dit fenomeen bij de Politiezone Gent. De afgelopen maanden kwam de praktijk reeds meermaals

in het nieuws en zelfs op Vlaams niveau zou nagegaan worden of deze praktijk kan verboden worden.

In Gent is er echter al een verbodsbepaling dienaangaande in het politiereglement opgenomen.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

Vraag

Heeft de politie inmiddels kennis van het fenomeen van het aanbrengen van visitekaartjes op de

geparkeerde voertuigen?

Zo ja, op welke locaties in Gent heeft men kennis van het fenomeen?

In hoeveel gevallen werd hiertegen, op basis van de bepalingen in het politiereglement, reeds

opgetreden in het verleden?

ANTWOORD

Antwoord op vraag 1 Reclame, flyers achter de wissers of tussen het rubber van het raam van het zijportier aanbrengen is

een gekend landelijk fenomeen. Het is een vorm van overlast. Wat storend ervaren wordt door de

weggebruikers. Het aanbrengen van de visitekaartjes heeft aanleiding tot zwerfvuil. Het kan gaan om

dieven die zo van de gelegenheid gebruik maken om onopvallend na te gaan of de wagen op slot is en

of er zich waardevolle voorwerpen in de wagen bevinden.

Antwoord op vraag 2 De plaatsen waar dit fenomeen zich voordoet is divers. Op parkings van shoppingcentra, in de buurt

van de stations, plaatsen waar men langdurig parkeert.

Antwoord op vraag 3 Dergelijk fenomeen kan gesanctioneerd worden met een GAS-boete. Men mag enkel flyeren door

deze in de hand te geven. Enkel op de openbare weg en men heeft binnen een straal van 100 meter

een opruimplicht. Men is belastingplichtig, 5 werkdagen voor het flyeren dient men het

aangifteformulier online of schriftelijk in te dienen bij de dienst Belastingen.

Page 41: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

Vorig jaar zijn er diverse vaststellingen geweest.

Voor wat betreft vastgesteld inbreuken op het politiereglement op de reinheid en de gezondheid in de

gemeente werden in 2016 twee Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) opgesteld in de buurt

van het Sint-Pietersstation.

Tevens werden vijf processen-verbaal opgesteld in 2016 met betrekking tot autokraken waarbij op of

aan het betrokken voertuig visitekaartjes werden aangetroffen. Vijf verschillende locaties waar men

zich langdurig parkeert. Aan de Watersportbaan, aan het zwembad Rooigem, aan de Keizerviaduct, in

de buurt van de ziekenhuizen in het centrum, aan de scholen in de buurt van de Oude Houtlei.

Page 42: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

194

2017_SV_00194 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - STROOIPLAN GENTBRUGGE -

BEVOEGDE SCHEPEN - FILIP WATTEEUW - VAN 27.04.2017 - NR.

2017_SV_00194

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) :

Souguir Sami (Open Vld)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Bewoners van Gentbrugge signaleren dat bij winterweer vaak te laat of niet gestrooid wordt in druk

bereden straten zoals de Verdoncklaan, Pirennelaan en de Schooldreef. Andere, rustigere, straten

zouden eerder zijn gestrooid.

Vraag

1. Hoe werd de prioriteit in het plan voor sneeuw- en ijzelbestrijding bepaald?

2. Werd het plan voor sneeuw- en ijzelbestrijding al geëvalueerd? Zo, wat was het resultaat en

welke aanpassingen zal dit desgevallend tot gevolg hebben?

ANTWOORD

Antwoord op vraag 1 De prioriteitsbepaling wordt beschreven in de nota Sneeuw & Ijzel (zie bijlage "uittreksel uit nota

Sneeuw & Ijzel 2016-2017"). Meer informatie hieromtrent kan u ook terugvinden op de website van

de stad Gent: https://stad.gent/mobiliteit-openbare-werken/sneeuw-en-ijzelbestrijding.

Volgens de eerder aangehaalde prioriteitsbepaling worden de door u aangehaalde straten beschouwd

als straten in een verkaveling, en worden als dusdanig niet mee opgenomen in de preventieve

strooicircuits. Naargelang ernstige gladheid voorkomt, worden straten van deze rangorde wel

bijkomend gestrooid door de strooidienst. Evenwel niet preventief en nagevolg aan prioritaire routes.

Dit kan dus inderdaad bij bewoners reacties ontlokken dat deze straten pas later of te laat gestrooid

worden.

Hiernaast kunnen onmogelijk alle straten gestrooid worden en moeten we omzichtig omspringen met

strooien gelet op de milieu-impact.

Antwoord op vraag 2 Jaarlijks wordt de voorbije winterperiode geëvalueerd en worden eventueel bijsturingen doorgevoerd

voor de volgende editie. De evaluatie voor de winter 2016-2017 moet in de komende weken nog

uitgevoerd worden.

Page 43: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

195

2017_SV_00195 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - SPEELINFRASTRUCTUUR

JOANNES SCHINCKDREEF DRONGEN - BEVOEGDE SCHEPEN - RUDY

CODDENS - BETROKKEN SCHEPENEN - ELKE DECRUYNAERE EN RESUL

TAPMAZ - VAN 27.04.2017 - NR. 2017_SV_00195

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) :

Goossens Paul (CD&V)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

In de Joannes Schinckdreef in Drongen wonen veel jonge gezinnen met kinderen. Zij zijn vragende

partij voor de installatie van een speeltoestel en/of een bescheiden sportinfrastructuur (bv een

basketbalpaal of minivoetbalgoaltjes) in hun straat.

Vraag

Bent u bereid op die vraag in te gaan?

Welke mogelijkheden ziet u, en op welke termijn?

Op welke manier kunnen de bewoners daar inspraak in krijgen?

ANTWOORD

Met het oog op de instandhouding, opwaardering en uitbreiding van de speelinfrastructuur in Gent

heeft de Groendienst in overleg met de Jeugddienst een planning met budgettering opgesteld voor de

komende jaren (tot en met 2018). Deze planning bepaalt welke speelterreinen prioritair aangepakt

zullen worden en wanneer dit gebeurt. Daarin is de vraag voor een speeltoestel en/of bescheiden

sportinfrastructuur (bv. basketbalpaal of minidoeltjes) in de Joannes Schinckdreef niet opgenomen.

Elke nieuwe vraag naar speelinfrastructuur wordt op volgende wijze behandeld:

alle bewonersvragen koppelen we terug met de Jeugddienst en Dienst Beleidsparticipatie, die

het 'vooronderzoek' op zich nemen en nagaan wat de noden zijn in de buurt en onderzoeken

hoe de buurt is opgebouwd (leeftijden);

de Groendienst bekijkt ook of de noden/wensen van de bewoners inpasbaar zijn in de

bestaande beschikbare open ruimte;

de resultaten worden teruggekoppeld binnen de betrokken diensten (ook de Sportdienst,

indien het gaat om buurtsporten) en bekijken we de eventuele mogelijkheden + een planning

opstellen;

terugkoppeling met de buurt.

In de straat werd door de Groendienst in 2011 een petanqueterrein aangelegd.

Mits wat verschuivingen in de planning van de bewonersvragen, hebben we in onderling overleg met

de dienst Beleidsparticipatie en Jeugddienst besloten, in te gaan op de vraag van de bewoners.

Page 44: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

Er zullen 2 minivoetbaldoeltjes geplaatst worden in het gras naast het petanqueterrein, ter hoogte van

huisnummer 44-46.

De vraag naar een basketbalpaal in de straat werd doorgegeven aan de Sportdienst. Zij zullen dit

verder onderzoeken.

Page 45: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

196

2017_SV_00196 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - ROTONDE GUSTAAF LE FÈVERE

DE TEN HOVELAAN - BEVOEGDE SCHEPEN - FILIP WATTEEUW - VAN

27.04.2017 - NR. 2017_SV_00196

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) :

Souguir Sami (Open Vld)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Bewoners van de Gustaaf Le Fèvere de Ten Hovelaan signaleren dat de verkeersborden D5 op de

kleine rotonde in de straat onvoldoende zichtbaar zijn en auto’s hierdoor in de verkeerde richting

langs de rotonde rijden.

Vraag

Zullen er maatregelen worden genomen om de signalisatie van de rotonde te verbeteren?

ANTWOORD

Er werd reeds melding gemaakt van incorrecte signalisatie van deze rotonde. Het dossier om vaste

signalisatie aan te passen is in opmaak en zal bij wijze van aanvullend verkeersreglement nog voor

het zomerverlof op het college van burgemeester en schepenen ter goedkeuring geagendeerd worden.

Page 46: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

198

2017_SV_00198 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - OPENBARE VERLICHTING

SNEPKAAI - BEVOEGDE SCHEPEN - FILIP WATTEEUW - VAN 28.04.2017 - NR.

2017_SV_00198

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) :

Souguir Sami (Open Vld)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Recent werd de openbare verlichting langs het fiets- en wandelpad langs de Leie, parallel met de

Snepkaai, verwijderd. Hoewel in het donker het fietspad langs de Snepkaai zelf kan worden gebruikt

kan dit gevaarlijke situaties opleveren, temeer omdat aan de waterkant geen afsluiting of beveiliging

voorzien is.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

Vraag

Wat is de reden de openbare verlichting langs het pad werd verwijderd?

Zal desgevallend nieuwe verlichting worden geplaatst? Zo ja, wat is hiervoor te timing?

ANTWOORD

De 14 armaturen van 70W en vierkante paal langs het pad aan het water waren aan vervanging toe.

Door meerdere defecten was het niet meer verantwoord op herstellingen te doen.

Gelet op dit feit, maar ook omdat er goed verlicht alternatief is voor fietsers en voetgangers op de

Snep- en Gordunakaai en de dagen ook lengen werden deze armaturen in het kader van een REG-

actiedossier reeds verwijderd.

Intussentijd werk Eandis de nieuwe verlichting voor het pad verder uit (naar lager vermogen 20 watt-

LED armaturenopstelling) en kijken we een hopelijk vlotte realisatie door Eandis tegemoet in de

komende maanden.

Page 47: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

199

2017_SV_00199 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - VERKEERSVEILIGHEID

RINSKOPFLAAN - BURGEMEESTER - VAN 28.04.2017 - NR. 2017_SV_00199

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) :

Van Braeckevelt Bram (Groen)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

In de Rinskopflaan in Gentbrugge en in het bijzonder aan de oversteekplaats ter hoogte van de

Persoonsstraat om naar het station te stappen, zijn er dagelijks helaas gevaarlijke situaties vast te

stellen.

Vaak gaat het over auto's die niet meer tijdig kunnen afremmen voor iemand die regulier op het

voetpad oversteekt. Enerzijds kan dit te wijten zijn aan een gebrek aan zichtbaarheid door

geparkeerde wagens aan het voetpad, maar we krijgen ook signalen over hardrijders in de straat.

Vraag

In welke mate is de verkeersveiligheid en de snelheid van de Rinskopflaan eerder al in beeld

gebracht?

Zijn inspanningen mogelijk, in het bijzonder ter hoogte van het kruispunt met de Persoonsstraat, ter

hoogte van het station?

ANTWOORD

De Lokale Politie Gent kreeg nog geen klachten m.b.t. de verkeersveiligheid en de snelheid in de

Rinskopflaan.

Uit de gegevens van het Mobiliteitsbedrijf blijkt dat de gemiddelde snelheid in de Rinskopflaan 1

km/u boven de toegelaten snelheid van 50 km/u bedraagt. Het lijkt dus niet zo dat er een structureel

snelheidsprobleem is in de Rinskopflaan. Wel kreeg het Mobiliteitsbedrijf al eerder de opmerking dat

de oversteekbaarheid van de straat, vooral ter hoogte van het station veiliger kan.

Naar aanleiding van deze opmerking, wordt momenteel door de afdeling Verkeerstechnische taken

van het Mobiliteitsbedrijf onderzocht welke maatregel genomen kan worden om de oversteekbaarheid

te verbeteren.

Page 48: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

201

2017_SV_00201 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - FIETSSUGGESTIESTROKEN

GROENSTRAAT EN GOEDLEVENSTRAAT OOSTAKKER - BEVOEGDE

SCHEPEN - FILIP WATTEEUW - VAN 04.05.2017 - NR. 20174_SV_00201

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) :

Van Pee Jef (CD&V)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

In uw antwoord op mijn schriftelijke vraag 2016_SV_00390 van september vorig jaar schreef u dat

op dat moment voor de Groenstraat en de Goedlevenstraat werd bekeken of er fietssuggestiestroken

kunnen worden aangelegd.

Vraag

1. Is daar intussen duidelijkheid over?

2. Zullen er fietssuggestiestroken worden aangelegd? Zo ja, op welke termijn? Zo neen, waarom

niet?

ANTWOORD

In de Goedlevenstraat en de Groenstraat zullen inderdaad fietssuggestiestroken worden aangebracht.

De fietssuggestiestroken in de Goedlevenstraat zullen worden aangebracht van de Groenstraat tot aan

de N70. Om deze aansluiting met de N70 te maken zullen er ook fietssuggestiestroken worden

voorzien in de Oudebareelstraat. Het aanbrengen vand de fietssuggestiestroken zal in coördinatie

gebeuren met de wegeniswerken die gepland staan in de Goedlevenstraat voor het gedeelte tussen de

Maalderijstraat en de Krijtestraat. Deze wegeniswerken zullen worden opgestart in de zomer van

2018 en zullen vermoedelijk een 14-tal maanden duren.

De fietssuggestiestroken in de Groenstraat zullen worden aangebracht van de Lourdesstraat tot aan de

Smalle Heerweg. Deze zijn voorzien voor de tweede helft van 2019.

Page 49: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

204

2017_SV_00204 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - CIJFERGEGEVENS M.B.T. DE

GENTENAARS VAN BUITENLANDSE ORIGINE - BEVOEGDE SCHEPEN -

SOFIE BRACKE - VAN 04.05.2017 - NR. 2017_SV_00204

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) :

Deckmyn Johan (Vlaams Belang)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Het 'diversiteitsactieplan' kwam uitvoerig aan bod in de Commissie Onderwijs en Personeel van

12/04 en in de gemeenteraad van 24/04. In het diversiteitsactieplan worden de criteria waaraan de

doelgroep “personen van buitenlandse herkomst” moeten beantwoorden, specifiek omschreven. Voor

de definitie wie van buitenlandse herkomst is, baseert men zich op de definitie van het Agentschap

Binnenlands Bestuur. Dit zijn de 4 betreffende criteria:

1. De huidige nationaliteit van de persoon

2. De geboortenationaliteit van de persoon

3. De geboortenationaliteit van de vader

4. De geboortenationaliteit van de moeder

Vraag

Meten is weten. Ik neem aan dat de schepen van Burgerlijke Stand beschikt over de nodige cijfers.

Kan de schepen mij de volgende gegevens bezorgen?

1. De huidige nationaliteit van de persoon: het huidig aantal Gentenaars van buitenlandse origine die

nog steeds beschikken over een buitenlandse nationaliteit

2. De geboortenationaliteit van de persoon: het huidig aantal Gentenaars van buitenlandse origine die

intussen de Belgische nationaliteit verkregen

3. De geboortenationaliteit van de vader: het huidig aantal Gentenaars van buitenlandse origine

(ongeacht het feit of ze intussen al dan niet de Belgische nationaliteit hebben verkregen) die een

vader hebben die een buitenlandse geboortenationaliteit heeft of had.

4. De geboortenationaliteit van de moeder: het huidig aantal Gentenaars van buitenlandse origine

(ongeacht het feit of ze intussen al dan niet de Belgische nationaliteit hebben verkregen) die een

moeder hebben die een buitenlandse geboortenationaliteit heeft of had.

ANTWOORD

Page 50: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

Antwoord op vraag 1 Momenteel zijn er in Gent 36.266 niet-Belgen ingeschreven op grond van nationaliteit.

Antwoord op vraag 2 Momenteel zijn er in Gent 28.899 Belgen ingeschreven die voorheen een andere nationaliteit hebben.

Antwoord op vragen 3 en 4 De nationaliteit van de vader wordt niet geregistreerd in het dossier van de betrokkene; Bovendien

kunnen we de nationaliteit van de vader/moeder enkel weten als deze zelf in Gent is ingeschreven.

Voor veel inwoners waarvan de ouders niet in Gent zijn ingeschreven kan de dienst Burgerzaken dus

op grond van dit criterium geen cijfers geven.

Page 51: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

208

2017_SV_00208 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - GOOGLE MAPS EN GPS-

SYSTEMEN - BEVOEGDE SCHEPEN - FILIP WATTEEUW - VAN 09.05.2017 -

NR. 2017_SV_00208

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) :

De Boever Gabi (Vlaams Belang)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Wie op Google Maps of via een GPS-systeem opzoekt hoe men zich in Gent van punt A naar punt B

moet verplaatsen, stelt onmiddellijk vast dat deze organisaties de aanpassingen van het nieuwe

circulatieplan nog niet hebben doorgevoerd. Voor mensen die Gent niet kennen en via Google Maps

of hun GPS-systeem hun weg (moeten) zoeken, worden dus verkeerd ingelicht.

Vraag

Heeft de stad Gent al contact gehad met Google Maps en de verschillende aanbieders van GPS-

systemen om hun software aan te passen aan het Gentse Circulatieplan?

Zijn er mogelijkheden om dit proces van aanpassingen te versnellen?

Zo ja, over welke tijdsspanne spreken we?

Zo niet, wanneer zullen de systemen aangepast worden aan het Circulatieplan?

ANTWOORD

Antwoord op vraag 1

Het verkeerscentrum Gent heeft contact opgenomen met alle providers van ‘basiskaarten’. Deze

kaarten worden gemaakt door Google Maps, TomTom, Here, Waze en Open Street Map. Al deze

bedrijven hebben de correcte digitale kaarten ontvangen na de goedkeuring van het circulatieplan

door de gemeenteraad. Het Mobiliteitsbedrijf heeft al deze bedrijven ook bijstand geboden om de

kaarten correct te interpreteren en implementeren.

Antwoord op vraag 2

De digitale ‘basiskaarten’ werden onmiddellijk aangepast door Waze, Open Street Map, TomTom en

Here. Dat betekent echter niet dat deze informatie ook onmiddellijk doorstroomt naar alle producten

van de leveranciers en andere bedrijven die op de kaarten beroep doen. Per type toestel moet een

update gemaakt worden, wanneer zo’n update beschikbaar is, hangt af van de update-cyclus van het

product. Het is niet mogelijk dit proces te versnellen.

Page 52: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

Antwoord op vraag 4

We hebben van Garmin vernomen dat hun producten pas eind dit jaar in orde zouden zijn. We staan

in contact met Google Maps en dringen wekelijks aan op een update. Naar verluidt kampt hun

systeem met technische problemen. De rijrichtingen zijn ondertussen correct, maar de ‘knippen’ niet.

De lokale supplier in België is ermee bezig, net zoals Google Maps in Zwitserland en de teams in

Mountain View, Californië. De burgemeester heeft ook contact opgenomen met de directeur van

Google België. We volgen de situatie op de voet op.

Page 53: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

209

2017_SV_00209 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - S&R ROZEBROEKEN -

BEVOEGDE SCHEPEN - RESUL TAPMAZ - VAN 09.05.2017 - NR. 2017_SV_00209

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) :

De Boever Gabi (Vlaams Belang)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Naar verluidt is er op bepaalde dagen slechts 1 zwembaan in het 50-meterbad in Rozenbroeken vrij is

voor recreatieve zwemmers. De andere zwembanen zouden ingenomen worden door 'georganiseerde

zwemmers'.

Op de webstek van S&R Rozebroeken staan enkel de openingsuren vermeld. Er wordt nergens

gesproken over de beschikbaarheid van de zwembanen en gereserveerde zwemuren. Logisch gezien

gaat de recreatieve zwemmer er dan ook van uit dat er op alle aangeboden tijdstippen kan

gezwommen worden in alle zwembanen.

Vraag

Welke specifieke verenigingen kunnen genieten van voorbehouden zwemuren en/of voorbehouden

zwembaden in het 50-meterbad?

Wordt er voor deze voorbehouden zwemuren en/of zwembanen in het 50-meterbad hetzelfde tarief

aangerekend dat geldt voor de recreatieve zwemmers?

Waarom worden deze voorbehouden zwemuren en/of zwembanen in het 50-meterbad (en de

eventueel afwijkende tarieven) niet vermeld op de webstek van S&R Rozebroeken?

ANTWOORD

Wat betreft de voorbehouden zwemuren en/of voorbehouden zwembaden in het 50-meterbad, kan ik

u meegeven dat de toewijzing van de zwemuren voor de scholen en de clubs wordt jaarlijks door de

Sportdienst van de stad gent opgemaakt.

Enkel de individuele zwemmer kan rechtstreeks terecht aan het onthaal van S&R Rozebroeken voor

een enkelvoudig ticket, een meerbeurtenkaart of abonnement.

De groepen die zwembanen voorbehouden zijn globaal in te delen als volgt:

- publieksbanen;

- zwemacademie;

- Sportdienst in kader van sportkampen;

- scholen (53);

- clubs en andere groeperingen (20).

Page 54: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

Op 22 december 2016 keurde het college van burgemeester en schepenen een aangepaste tarievenlijst

per 01/01/2017 en reglementen van inwendige orde goed. Daarnaast is er, zowel voor de sport- (50 m

bad) als de recreatieve zwemmer (substropisch zwemparadijs), een aangepast tarief tn voordele van

de inwoners van Gent.

De lijst met het overzicht van de toewijzingen voor clubs en scholen is enkel voor intern gebruik. Op

de site verwijzen we naar de Sportdienst van de Stad Gent voor alle info en reservering.

S&R Rozebroeken houdt als enige zwembad in het Gentse altijd plaats voor de vrije zwemmers. Het

absolute minimum voor publiekszwemmen is een equivalent van 20% van het 50m bad? Concreet is

dit 1x50m, 1x22m en 1x25 m baan als absoluut minimum.

We hebben een overzicht opgesteld dat gecommuniceerd wordt naar de vrije zwemmers met daarin de

meest rustige zwemmomenten (zie bijlage).

Deze informatie en verwante tarieven zijn beschikbaar aan het onthaal en staan tevens op de website

van S&R Rozebroeken.

Page 55: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

210

2017_SV_00210 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - BELASTING OP DE WONINGEN

EN GEBOUWEN DIE OPGENOMEN ZIJN IN HET LEEGSTANDSREGISTER -

BEVOEGDE SCHEPEN - SVEN TAELDEMAN - BETROKKEN SCHEPEN -

CHRISTOPHE PEETERS - VAN 09.05.2017 - NR. 2017_SV_00210

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) :

Deckmyn Johan (Vlaams Belang)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

De Stad Gent heft een belasting op de woningen en gebouwen die opgenomen zijn in het

leegstandsregister. Dit is geen opbrengstbelasting maar een belasting die tot doel heeft bepaalde

problemen (in casu leegstand, verkrotting en speculatie) te bestrijden en aan te pakken.

Vraag

Is dit leegstandregister digitaal te raadplegen, zowel voor de burgers als voor de gemeenteraadsleden

(Openbaarheid van Bestuur)?

Het gaat om de volgende gegevens:

de adressen van de panden (woningen en gebouwen)

de namen + de adressen van de eigenaars

de bedragen van de eventueel vastgestelde belastingen

het feit of deze vastgestelde belastingen al dan niet effectief geïnd zijn

het feit of deze vastgestelde belastingen mogelijk betwist zijn of worden + de reden waarom

ANTWOORD

Het leegstandsregister is niet vrij digitaal te raadplegen door de burger, maar het kan wel steeds

worden opgevraagd in het kader van passieve openbaarheid van bestuur.

Gezien het register informatie bevat met betrekking tot de privacy van de betrokken eigenaars, wordt

het register in dat geval slechts gedeeltelijk vrijgegeven mits weglating van de gegevens die een link

kunnen leggen tussen de identiteit en het adres van de zakelijk gerechtigde(n) van het pand. (o.a.

huisnummer en kadastrale gegevens). [Dit is overeenkomstig uitspraken van de beroepsinstantie

openbaarheid van bestuur o.a. OVB/2014/159, OVB/2015/134.]

Als gemeenteraadslid kunt u op basis van het inzagerecht voor Gemeenteraadsleden (artikel 30 GD)

inzage krijgen in de volledige gegevens van de lijst.

Page 56: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

211

2017_SV_00211 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - SKATEN AAN SPELLEKESPARK -

BURGEMEESTER - VAN 09.05.2017 - NR. 2017_SV_00211

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) :

Van Braeckevelt Bram (Groen)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Het Spellekespark in Sint-Amandsberg is een echte aanwinst voor de buurt Westveld met de groene

ruimte, het zand, de speeltoestellen naast de bibliotheek, een voetbalplein en het vernieuwde

skatepark.

Wat dit laatste betreft: om te voorzien in toereikende skate- infrastructuur in de stad is het

aangewezen tegelijk twee sporen te bewandelen: kleinere toestellen op diverse plekken in de stad op

buurtniveau waar ook kinderen en jonge tieners op eigen kracht naar toe kunnen én de komst van een

groot skatepark met veel toestellen en waar skaters van gans Gent en ver daarbuiten welkom zijn. Dat

laatste komt er in 2018 aan de Blaarmeersen, schepen Tapmaz is daar momenteel mee bezig. Maar

beiden zijn dus absoluut nodig.

Dat de nood hoog is blijkt ook uit het succes van het hernieuwde skatepark(je) in Westveld. Tot laat

in de avond wordt er gebruik van gemaakt, ook na 22u en ook als crossparcours voor brommertjes.

Een scenario zoals in Lochristi (waar een skatepark op bevel van de rechter na burenklachten moest

sluiten) moeten we uiteraard vermijden.

Vraag

Zou het daarom mogelijk zijn overleg te hebben met de skaters, communicatie te voorzien en dat de

buurtpolitie er mee over waakt dat de skaters het niet later maken dan 22u?

ANTWOORD

Het voorzien in voldoende recreatieve openbare ruimte voor verschillende (jongeren)doelgroepen in

een verstedelijkte omgeving is een absolute noodzaak. Getuige daarvan is het succes van het

skatepark.

Evenwel: duidelijke spelregels zijn noodzakelijk om het gebruik van deze infrastructuur te rijmen met

de rust van de buurtbewoners.

In het kader van het bewaken van de rust in het Spellekenspark is de algemene politieverordening van

toepassing: deze verordening geeft aan dat men na 22u00 de rust moet respecteren. Dit geldt voor alle

gebruikers van het park, ook voor de skaters.

Op 9 mei 2017 nam de Jeugdinspecteur contact op met de bewoners van enkele woningen die het

dichtst bij het skatepark gelegen zijn. Andere woningen die aan het Spellekenspark grenzen staan

Page 57: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

momenteel leeg en worden opgewaardeerd.

De bewoners zijn niet principieel tegen het Spellekenspark en het skatepark op zich maar maken zich

vooral zorgen over het feit dat de jongeren daar aan het skatepark blijven rondhangen tot laat in de

avond en nacht. Signalen bereiken de Politie dat de jongeren er soms rondhangen tot 2 à 3 uur in de

nacht. Naarmate de avond vordert worden de jongeren rumoeriger, er wordt tevens gebruik gemaakt

van elektronisch versterkte muziek, ook overdag. De jongeren komen niet steeds uit de onmiddellijke

buurt. Sommigen komen er samen met de wagen.

Omdat het skatepark nog vrij nieuw is en de zomermaanden nog in het vooruitzicht liggen vrezen de

bewoners dat deze overlast enkel maar zal toenemen.

De bewoners begrijpen en aanvaarden dat jongeren overdag gebruik maken van het skatepark maar

willen uiteraard ’s avonds ook rust in de buurt.

Zij hebben er bij de bevoegde schepen al op aangedrongen om ter hoogte van het skatepark een

reglement te voorzien waarin met de gebruikers duidelijke afspraken kunnen gemaakt worden m.b.t.

tijdstippen waarop het skatepark niet mag gebruikt worden.

De Groendienst zal de dialoog aangaan met de omwonenden. Als uit de dialoog naar voren komt dat

de bewoners om een bord vragen, dan zal de Groendienst dit plaatsen. Maar een bord plaatsen alleen

zal niet voldoende zijn. Een bord kan wel helpen als ondersteuning voor een mondelinge boodschap

die bewoners of diensten met de “overtreders” hebben. De dialoog tussen de wijkbewoners en de

jongeren uit de wijk kan hierdoor gemoedelijker verlopen.

Teneinde de situatie niet te laten escaleren en in een vroeg stadium kort op de bal te spelen vragen de

buurtbewoners of het mogelijk is regelmatig politiecontroles, zowel overdag maar vooral in de avond

en nachturen, te voorzien teneinde de jongeren “in toom te houden” en hen er op te wijzen dat er geen

overlast naar de buurt mag zijn.

Om hierop te anticiperen zal de Wijkpolitie samen met het O-team op regelmatige tijdstippen

patrouilles organiseren in de buurt. Tevens zal de Jeugdinspecteur van

Sint-Amandsberg contacten leggen met de skaters om hen te vragen aandacht te hebben voor de

nachtrust van de omwonenden, dit in afwachting van duidelijke gebruiksregels voor het skatepark.

Ook zal de Jeugddienst in samenwerking met de wijkregisseur, de sociale regisseur en de

jeugdinspecteur de nodige opvolging voorzien.

Page 58: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

212

2017_SV_00212 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - GREEN DEAL/CIRCULAIR

AANKOPEN - BEVOEGDE SCHEPEN - MARTINE DE REGGE - VAN 09.05.2017 -

NR. 2017_SV_00212

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) :

Cetinkaya Cengiz (Groen)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Vlaanderen Circulair is een programma van Ovam, om werk te maken van overgang naar circulaire

economie. Evident wordt hierbij o.a. gefocust op het aankoopbeleid van overheden en bedrijven. In

samenwerking met The Shift, VVSG en Bond Beter Leefmilieu maken ze werk van een Green

Deal/Circulair Aankopen in Vlaanderen. Met de Green Deal wil het netwerk binnen de twee jaar

circulaire aankoopprojecten helpen realiseren en kennis over circulair aankopen ontwikkelen, delen

en verspreiden.

Intekenen op deze Green Deal kunnen overheden en organisaties tot 19 mei. Op die wijze krijgen ze

begeleiding bij de transitie naar een nieuw aankoopbeleid.

Vraag

Heeft Stad Gent zich reeds geëngageerd, of zal ze dit nog doen?

Welke overwegingen werden gemaakt om al/niet in te tekenen op deze projectoproep?

ANTWOORD

Op 2 mei 2017 vond de officiële infosessie plaats omtrent de lancering van de Green Deal iov

Vlaanderen Circulair. Stad en Digipolis Gent waren hierop vertegenwoordigd ten einde de

opportuniteiten te onderzoeken om deel te nemen aan de Green Deal.

Tijdens de workshop ingericht door Vlaanderen Circulair werden reeds een aantal interessante cases

uitgewerkt door collega's vanuit Departement Facility Management (inclusief FM-OCMW) en dienst

Milieu en klimaat.

De beslissing om over te gaan tot deelname is gestoeld op onderstaande argumenten:

verregaande ervaring binnen de Stad en OCMW-Gent met een duurzaam aankoopbeleid

(getuige daarvan (onder andere): de gevalideerde ambitieuze aankoopstrategie, POD

Strategisch en Duurzaam Aankopen en Werkgroep Duurzaam Aankopen);

aanwezigheid van meerdere best/good practices op het vlak van duurzaam en circulair

aankopen binnen Stad en OCMW-Gent;

snelheid waarmee nieuwe potentiële cases uitgewerkt konden worden;

het eerste jaar van de tweejarige Green Deal biedt de tijd om cases uit te werken en

haalbaarheid te onderzoeken alvorens de onderwerpen definitief vast te leggen;

mogelijkheid tot subsidies (via cofinanciering) via OVAM als PIO (Programma Innovatieve

Overheidsopdrachten).

Page 59: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

Na overleg met mijn kabinet werd een collegebesluit opgemaakt met als onderwerp "Engagement

voor deelname van de Stad Gent aan de "Green Deal Circulair Aankopen" in het kader van de

oproep van Vlaanderen Circulair" (2017_CBS_05725). Dit werd goedgekeurd op de CBS-

vergadering van 18 mei 2017.

Op basis hiervan werd de Stad op 19 mei 2017 geregistreerd voor de Green Deal en zal zij formeel

het engagement ondertekenen op het Start-evenement op 8 juni 2017, waarbij de Stad zal

vertegenwoordigd worden door schepen Martine De Regge.

Naast het verzekeren van het eigen engagement werd via de dienst Economie ook een netwerk aan

partners geïnformeerd over deze Green Deal om zodoende ook Haven, Universiteit en de Provincie in

te laten schrijven voor de betreffende Green Deal.

Page 60: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

213

2017_SV_00213 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - OOST-EUROPEANEN NEMEN

FOTO'S VAN WONINGEN IN OOSTAKKER - BURGEMEESTER - VAN

11.05.2017 - NR. 2017_SV_00213

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) :

Deckmyn Johan (Vlaams Belang)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Begin mei (vermoedelijk op 08/05/2017) merkten enkele personen in de Gasthuisstraat twee mannen

van Oost Europese origine op die foto's aan het nemen waren van de woningen. Dezelfde personen

werden ook opgemerkt in Wittewalle waar één van hen opnieuw foto's nam met zijn smartphone.

Een getuige zou de 101-centrale hebben opgebeld om dit aan te geven als verdachte handeling. Het

dienstdoende personeelslid in de centrale vroeg of de beller deze personen reeds aangesproken

had. Die zou daarop geantwoord hebben dat dit niet zijn taak is. Men beloofde om een patrouille te sturen maar er is twijfel of hier effectief gevolg aan werd gegeven.

Vraag

Zijn de klachten hieromtrent bekend?

Werd er aan deze klachten gevolg gegeven?

Werden er in Gent nog andere gelijkaardige feiten gemeld?

Wat zijn de aanbevelingen voor burgers die met dergelijke zaken geconfronteerd worden?

ANTWOORD

De Politie deelde mee dat de klacht bekend is bij de diensten. Op 7 mei 2017 omstreeks 18u04 werd

hiervan melding gemaakt bij de Dienst 101.

Er werd gevolg gegeven aan deze klacht. Meer bepaald werd er een broadcast gegeven naar alle

ploegen op de baan om uit te kijken naar deze personen en hen te identificeren.

Niemand van de ploegen heeft evenwel melding gemaakt dat zij deze personen hebben kunnen

aantreffen.

Op 7 mei 2017 kreeg de Politie geen andere oproepen binnen uit de buurt met betrekking tot deze

klacht.

Page 61: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

214

2017_SV_00214 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - PARKEERPLAATSEN AAN DOK

NOORD - BEVOEGDE SCHEPEN - FILIP WATTEEUW - VAN 11.05.2017 - NR.

2017_SV_00214

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) :

Deckmyn Johan (Vlaams Belang)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Op Dok Noord werden vroeger heel wat parkeerplaatsen tussen de Blauwe Kraan en het Stapelplein

verhuurd aan bedrijven. Sinds april van dit jaar is dat niet meer het geval. Personen die daar nu

parkeren, dienen daarvoor te betalen aan een parkeerautomaat. Het probleem is dat er ginds in de

verste verte geen parkeerautomaat te zien is.

Vraag

1. Wat is de vigerende regeling voor het betalend parkeren op deze plaatsen?

2. Staan de dichtstbijzijnde parkeerautomaten wel op de maximaal voorziene afstanden?

3. Werden hieromtrent reeds retributies uitgeschreven?

4. Zijn er hieromtrent reeds klachten binnengekomen?

ANTWOORD

Deze parkeerplaatsen vallen binnen het betalend gebied ingevoerd in kader van het Parkeerplan en

zijn dus betalend. Ze vallen in de oranje tariefzone, dus deze modaliteiten gelden op deze plaatsen

(betalend tot 23u....).

Er zijn diverse parkeerautomaten geplaatst (als bijlage een overzichtskaart met precieze locaties). De

maximum afstand tussen de parkeerautomaten werd gerespecteerd.

Sinds 1 april 2017 werden er 21 retributies uitgeschreven. We hebben hierover nog geen klacht

ontvangen.

Page 62: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

216

2017_SV_00216 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - SNELHEIDSMETINGEN

LUCHTERENSTRAAT DRONGEN - BEVOEGDE SCHEPEN - FILIP

WATTEEUW - VAN 11.05.2017 - NR. 2017_SV_00216

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) :

Van Laecke Filip (CD&V)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

In uw antwoord op mijn vraag over de verkeersonveiligheid in de Luchterenstraat in Drongen

(vragenuur maart 2017) gaf u aan dat u aan het Mobiliteitsbedrijf opdracht zou geven om in de straat

snelheidsmetingen te houden en een snelheidsinformatiebord te plaatsen.

Vraag

Wanneer zal dat gebeuren?

ANTWOORD

Het snelheidsindicatiebord zal eind mei in de Luchterenstraat geplaatst worden.

Page 63: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

217

2017_SV_00217 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - HERINRICHTING SLEEPSTRAAT -

BEVOEGDE SCHEPEN - FILIP WATTEEUW - VAN 12.05.2017 - NR.

2017_SV_00217

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) :

Yüksel Veli (CD&V)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Reeds in het vragenuur van oktober 2016 vroeg ik u naar de plannen voor een eventuele herinrichting

van de Sleepstraat. Een deel van de handelaars is al geruime tijd vragende partij om een deel van de

parkeerstrook vrij te maken voor terrassen. U antwoordde toen dat u daar niet weigerachtig tegenover

stond en dat u de kwestie verder zou bespreken met schepen Peeters.

De afname van de verkeersintensiteit vanwege de invoering van het Circulatieplan schept nu nieuwe

mogelijkheden.

In uw antwoord op een vraag van collega Matthieu vorige maand gaf u aan dat u contact had gehad

met de horeca-uitbaters, en dat u meent dat er een draagvlak is voor een herinrichting. U zou het,

opnieuw, bespreken met schepen Peeters.

Ik verneem dat u en schepen Peeters intussen ter plaatse zijn gegaan en de dekenij en de handelaars

hebben gesproken.

Vraag

Welke conclusies trekt u uit de gesprekken met de dekenij en de handelaars?

Zal er een herinrichting komen?

Wat zullen daarvan de krachtlijnen zijn?

Op welke termijn zal die herinrichting worden uitgevoerd?

ANTWOORD

Er zijn inderdaad gesprekken geweest, maar een finale beslissing is daarover nog niet gevallen. We

weten ondertussen wel dat er zowel binnen het college als bij de handelaars in de Sleepstraat de

openheid bestaat om met elkaar te spreken over een concreet voorstel.

We zullen dus nu een voorstel uitwerken waarbij een deel van de parkeerplaatsen wordt omgevormd

tot ruimte voor terrassen en zullen dit zowel binnen het college als met de handelaars en bewoners

van de Sleepstraat bespreken. Pas als er duidelijkheid is over een concreet en gedragen plan, kan ik

uitspraken doen over een mogelijke timing.

Page 64: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

218

2017_SV_00218 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - BUURTPARKINGS - BEVOEGDE

SCHEPEN - FILIP WATTEEUW - VAN 16.05.2017 - NR. 2017_SV_00218

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) :

Robert Gert (N-VA)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Buurtparkings

Vraag

Graag een oplijsting van de bestaande buurtparkings in Gent met vermelding van het aantal

parkeerplaatsen.

Welke van deze parkings zijn sinds januari 2013 in gebruik genomen?

Welke zijn eigendom van Stad Gent, welke van derden?

Zijn er buurtparkings met gedeeld gebruik? Graag wat toelichting.

Staan er buurtparkings in de steigers? zo ja, welke zijn die en wanneer wordt verwacht dat ze in

gebruik worden genomen?

ANTWOORD

Antwoord op vraag 1 Onderstaande buurtparkings zijn na januari 2013 in gebruik genomen:

Heerweg Noord – Jan Sonnevillestraat, 12 parkeerplaatsen

Heerweg Noord – Nederzwijnaarde, 40 parkeerplaatsen

Heerweg Zuid – Bibliotheek, 9 parkeerplaatsen

Op alle drie deze parkings kan men gratis parkeren.

Er is ook nog een buurtparking in de Vlotstraat: buurtparking Toreke met 28 parkeerplaatsen. Deze

parking werd reeds voor 2013 in gebruik genomen. Hier geldt het regime van straatparkeren,

bewoners kunnen hier parkeren met een bewonersvergunning.

Deze buurtparkings zijn alle eigendom van de Stad Gent.

Antwoord op vraag 2 In de loop van 2018 zal de buurtparking Huidevetterken in gebruik genomen worden. Hier worden 10

tot 14 parkeerplaatsen voorzien.

Er komt ook een buurtparking in de Neerscheldestraat. Er is nog geen concrete datum voor in gebruik

name.

Page 65: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

Antwoord op vraag 3 De parking van het koopcentrum (Aldi, Leen Bakker, Hubo…) op de Dendermondsesteenweg en de

parking van Dreamland/Aldi op de Rooigemlaan worden meervoudig gebruikt. Overdag kunnen

klanten van de winkels hier parkeren mits gebruik van de blauwe schijf, ’s avonds en op zondag staan

de parkings ter beschikking van buurtbewoners.

Deze lijst kan aangevuld worden met private initiatieven betreffende gedeeld gebruik:

• Proxy Delhaize Ryhove: nachtabonnementen uitgereikt door APCOA

• Medisch Centrum Maria Middelares te Gentbrugge: enkele omwonenden kunnen ’s avonds en

’s nachts gebruik maken van de parking

Daarnaast zijn er ook toekomstige projecten met gedeeld gebruik:

• Carrefour Groene Vallei

• WATT site aan de Nieuwe Wandeling (BePark)

• De Nieuwe Dokken (Indigo)

Page 66: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

219

2017_SV_00219 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - SAMENSTELLING KABINETTEN

(VERVOLGVRAAG) - BEVOEGDE SCHEPEN - MARTINE DE REGGE - VAN

16.05.2017 - NR. 2017_SV_00219

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) :

Van Laecke Filip (CD&V)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Op 21/4 ontving ik antwoord op mijn schriftelijke vraag SV_00137 over de samenstelling van de

kabinetten.

Hoewel dat expliciet in de vraag stond, werden in het antwoord geen namen van de

kabinetsmedewerkers opgenomen.

Vraag

Graag een nominatieve lijst.

ANTWOORD

(zie bijlage)

BIJLAGEN BIJ HET ANTWOORD

Bijgevoegde bijlage(n) :

Page 67: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

221

2017_SV_00221 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - HERAANLEG PARK ‘DE VIJVERS’

IN LEDEBERG - BEVOEGDE SCHEPEN - RUDY CODDENS - VAN 17.05.2017 -

NR. 2017_SV_00221

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) :

De Bruycker Astrid (sp.a)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Het Park De Vijvers is een groene long in Ledeberg. Op de website van de stad lezen we: "Hoewel

het Park De Vijvers vrij groot is, wordt het niet veel gebruikt. Dat moet beter. Daarom ondergaat het

park binnenkort een grondige vernieuwing.”

Het lijkt erop dat de start van de werken al verschillende keren werd uitgesteld.

Vraag

Wat is de reden van de vertraging die het project opliep?

Wat is de huidige timing voor de heraanleg?

Zijn er nog wijzigingen gebeurd aan het ontwerp?

Op de website van stad Gent (https://stad.gent/cultuur-sport-vrije-tijd/buiten-

genieten/speelterrein/speelterrein-voor-0-tot-6-jarigen-17#pes-node-36660) is de link naar het

ontwerp niet (meer) werkzaam. Graag ontving ik de meest recente versie van het ontwerp.

ANTWOORD

Het park liep om verschillende redenen vertraging op, onder meer door de langdurige ziekte van de

projectleider. Recent is er extra vertraging als gevolg van onregelmatige offertes. De

aanbestedingsprocedure wordt nu opnieuw aangevat en er wordt een nieuwe prijsvraag gelanceerd.

De werken worden in de winter van 2017-2018 aangevat als de heraanbesteding vlot verloopt en de

weersomstandigheden het toelaten.

Er zijn geen wijzigingen aan het ontwerp.

De link naar het ontwerp is hersteld zodat het plan opnieuw raadpleegbaar is. Als bijlage vindt u het

ook terug.

Page 68: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

223

2017_SV_00223 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - BETALEND PARKEREN ZONDER

BANKKAART - BEVOEGDE SCHEPEN - FILIP WATTEEUW - VAN 18.05.2017 -

NR. 2017_SV_00223

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) :

Deckmyn Johan (Vlaams Belang)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

In grote gebieden van Gent is er een systeem van betalend parkeren van kracht. Op de meeste

plaatsen moet je bij het betalend parkeren gebruik maken van je bankkaart. Burgers hebben echter

niet altijd een bankkaart bij zich.

Vraag

Kan een burger die zijn of haar bankkaart niet bij zich heeft, parkeren door gebruik te maken van de

blauwe schijf?

Indien dit niet mogelijk blijkt, rijst de vraag of een burger verplicht is om steeds zijn bankkaart bij

zich te hebben.

Is een burger die geen bankkaart bij zich heeft en toch wenst te parkeren bijgevolg veroordeeld tot het

betalen van een parkeerretributie?

Is dit juridische verantwoord?

ANTWOORD

het is niet toegelaten om een blauwe schijf te gebruiken, indien men geen bankkaart bij zich heeft.

Een parkeerder kan aan één op de drie automaten wel met munten betalen en is dus zeker niet

verplicht om steeds een bankkaart bij te hebben. Een burger kan bijvoorbeeld ook gratis minuten

nemen in dergelijk geval om zich in tussentijd naar een parkeerautomaat te begeven die

muntbetalingen aanvaard, in geval dat burger geen bankkaart op zak heeft.

Een blauwe schijf leggen kan enkel indien er een defect is aan de automaat, ook bv. het mislukken

van een bankkaartbetaling valt hieronder. Dit staat ook vermeld op het vaste paneel van de

parkeerautomaat. In elk ander geval wordt een blauwe schijf niet als geldig aanzien binnen het

betalend gebied.

Vanaf juni worden app- en sms-parkeren gelanceerd en zal burger via deze kanalen ook kunnen

betalen om te parkeren. 

Page 69: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

224

2017_SV_00224 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - BESCHADIGDE

FIETSONDERDOORGANG BIJLOKEKAAI - BEVOEGDE SCHEPEN - FILIP

WATTEEUW - VAN 19.05.2017 - NR. 2017_SV_00224

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) :

Demircioglu Ömer Faruk (N-VA)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Een deel van de reling van de fietsonderdoorgang onder de Jan Palfijnbrug (van Henleykaai naar

Bijlokekaai) is vernield. Het kapotte deel werd voorlopig afgezet met nadarhekkens en rood-witte

linten. Zo staat het er nu al een half jaar of langer bij.

Vraag

Wat is de oorzaak van de schade?

Wie moet er instaan voor het herstel?

Wanneer zal de reling hersteld worden?

ANTWOORD

De fietsonderdoorgang onder de Jan Palfijnbrug is eigendom van Waterwegen en Zeekanaal NV.

De schade aan de borstwering is het gevolg van een aanvaring. De schadeverwekker is gekend bij

WenZ. WenZ staat in voor de herstelling en plant dit net voor of net na het bouwverlof van zomer

2017 uit te voeren. Omwille van het juridisch karakter van het dossier heeft de herstelling nog niet

vroeger kunnen plaats vinden.

Page 70: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

228

2017_SV_00228 - SCHRIFTELIJKE VRAAG - HET LENTEFEEST HIDIRELLEZ

IN GENT - BEVOEGDE SCHEPEN - RESUL TAPMAZ - BETROKKEN SCHEPEN

ANNELIS STORMS - VAN 22.05.2017 - NR. 2017_SV_00228

OPSCHRIFT

Raadslid (-leden) :

Demircioglu Ömer Faruk (N-VA)

OMSCHRIJVING VAN DE VRAAG

Toelichting

Enkele jaren op rij had er een lentefeest Hidirellez plaats op de Blaarmeersen.

Dit werd georganiseerd door de dienst Regie Samenleven en Welzijn Stad Gent, In-Gent & De

Centrale in samenwerking met 14 socioculturele verenigingen.

Het evenement bracht elk jaar duizenden Gentenaars (met of zonder migratie achtergrond) op de

been.

Dit jaar echter wordt er geen Hidrellez meer ingericht.

Graag had ik geweten wat daar de reden voor is.

Vraag

Hoe werden de vorige edities geëvalueerd?

Waarop baseerde het bestuur zich om het niet langer in te richten?

Komt er volgend jaar opnieuw een Hidirellez feest?

ANTWOORD

In 2014 werd de 50ste verjaardag van de conventies tussen België en respectievelijk Turkije en

Marokko – conventies in het kader waarvan de arbeidsmigratie van deze landen naar België geregeld

werd – met een bijzonder programma herdacht.

Tal van activiteiten werden georganiseerd, waaronder een muziekfestival op de Blaarmeersen dat

appelleert aan Hidirellez, de traditionele viering van de lente in Turkije, Syrië, de Balkan.

Het festival kon gerealiseerd worden met de middelen die uitgetrokken werden voor de financiering

van het themajaar “50 jaar Migratie”, middelen die geput werden uit o.a. het Stadsmarketingfonds van

de Stad Gent.

Aanvankelijk bedoeld als éénmalig initiatief was het succes dermate dat de betrokken organisaties

zich ertoe verbonden middelen te werven voor een herneming van het festival.

De edities 2015 en 2016 konden gefinancierd worden via (1) een toelage uit het Stadsmarketingfonds

en (2) een toelage uit het fonds voor de promotie van Turkije in het buitenland.

Page 71: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,

Het reglement van het Stadsmarketingfonds Gent stipuleert dat een activiteit maximum drie maal kan

betoelaagd worden via het fonds. Het Stadsmarketingfonds was dus niet langer een optie voor de

financiering van de edities 2017 en volgende.

In september 2016 werd in functie van de editie 2017 door De Centrale een derde maal een dossier

ingediend voor steun uit het fonds voor de promotie van Turkije in het buitenland. Deze vraag werd

niet gehonoreerd.

Omdat de initiatiefnemers eind december 2016 geen zicht hadden op potentiële financieringsbronnen

werd besloten om het festival in 2017 niet te organiseren.

Momenteel worden een aantal alternatieve financieringsmogelijkheden onderzocht met het oog op

een volgende editie in 2018.

Page 72: BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN - VAN MEI 2017 · bulletin van vragen en antwoorden - van mei 2017 mondelinge vragen commissie algemene zaken, brandweer, politie, voorlichting,