BULETINUL MUZEULUI JUDE bEAN jud. Teleorman, ROMANIA sau prin email: redactie_BMJT@yahoo.com;...

download BULETINUL MUZEULUI JUDE bEAN jud. Teleorman, ROMANIA sau prin email: redactie_BMJT@yahoo.com; pavelcmirea@yahoo.com

of 15

 • date post

  26-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of BULETINUL MUZEULUI JUDE bEAN jud. Teleorman, ROMANIA sau prin email: redactie_BMJT@yahoo.com;...

 • MUZEUL JUDEŢEAN TELEORMAN

  BULETINUL MUZEULUI JUDEŢEAN TELEORMAN SERIA ARHEOLOGIE

  9 - 2017

 • MUZEUL JUDEŢEAN TELEORMAN

  BULETINUL MUZEULUI JUDEŢEAN TELEORMAN. SERIA ARHEOLOGIE 9 COLEGIUL DE REDACŢIE

  Dr. Pavel Mirea, Muzeul Judeţean Teleorman - Redactor şef Dr. Ecaterina Ţânţăreanu, Muzeul Judeţean Teleorman - Secretar de redacţie

  Dr. Radian R. Andreescu, Muzeul Naţional de Istorie a României Dr. Douglass W. Bailey, San Francisco State University Dr. Amy Bogaard, Oxford University Dr. Adina Boroneanţ, Institutul de Arheologie ‘Vasile Pârvan’ Bucureşti Dr. Sabin Adrian Luca, Universitatea ‘Lucian Blaga’ din Sibiu, Muzeul Naţional Brukenthal Dr. Steve Mills, Cardiff University Dr. Cristian Schuster, Institutul de Arheologie ‘Vasile Pârvan’ Bucureşti Dr. Laurens Thissen, Thissen Archaeological Ceramics Bureau, Amsterdam Tehnoredactare: Pavel Mirea, Pompilia Zaharia Corectura: Mădălina Dumitru Consultanţi: Steve Mills (limba engleză), Cristi Marin (limba franceză) Coperta: statuetă de lut cu pandantiv descoperită la Vităneşti ‘Măgurice’, eneolitic (Gumelniţa), colecţia Muzeului Judeţean Teleorman, desen Cătălina Dănilă, machetare Pompilia Zaharia Colegiul de redacţie nu răspunde de opiniile exprimate de către autori. Corespondenţa, manuscrisele, cărţile şi revistele pentru schimb se vor trimite Colegiului de redacţie, pe următoarea adresă: MUZEUL JUDEŢEAN TELEORMAN, str. 1848, nr. 1, cod poştal 140033, ALEXANDRIA, jud. Teleorman, ROMANIA sau prin email: redactie_BMJT@yahoo.com; pavelcmirea@yahoo.com. Revistă editată cu sprijinul Consiliului Judeţean Teleorman Toate drepturile asupra acestui număr sunt rezervate Muzeului Judeţean Teleorman

  ISSN 2065 – 5290

 • SUMAR

  CONTENTS

  PALEONTOLOGIE

  PALEONTOLOGY .........................................................................................................................

  5 Ştefan VASILE, Bogdan Alexandru TORCĂRESCU

  Mammuthus meridionalis remains from Peretu (Teleorman County, southern Romania) – a new vertebrate fossil site in the Vedea Valley

  Resturile de Mammuthus Meridionalis de la Peretu (judeţul Teleorman, sudul României) – o nouă localitate cu vertebrate fosile de pe valea Vedei ...............................................................................

  5 ARHEOLOGIE

  ARCHAEOLOGY ...........................................................................................................................

  15 Cătălin LAZĂR, Pavel MIREA, Andrei SOFICARU, Mihaela CULEA

  Date despre un mormânt eneolitic descoperit la Orbeasca de Sus (com. Orbeasca, jud. Teleorman)

  An Eneolithic burial discovered at Orbeasca de Sus (Orbeasca commune, Teleorman County) ...................

  15 Radian-Romus ANDREESCU, Katia MOLDOVEANU

  Pandantive din lut descoperite în aşezarea eneolitică de la Vităneşti, jud. Teleorman

  Clay pendants discovered at the Eneolithic settlement of Vitănești, Teleorman County ........................

  29 Ion TORCICĂ

  Un tip aparte de vase descoperite în structurile de locuire Gumelniţa B1 din tell – ul Vităneşti ‘Măgurice’, jud. Teleorman

  A special type of vessel from Gumelniţa B1 dwellings at Vităneşti ‘Măgurice’ tell settlement, Teleorman County ..........................................................................................................................................

  41 Andreea BÎRZU

  Notă asupra a două piese descoperite în aşezarea gumelniţeană Alexandria ‘Gorgan’, jud. Teleorman

  Two artifacts discovered at Alexandria ‘Gorgan’ tell settlement, Teleorman County .............................

  57 Theodor IGNAT, Florin CONSTANTIN, Roxana BUGOI, Valentin PARNIC, Cătălin LAZĂR

  Investigaţii imagistice asupra unor piese de lut eneolitice

  Imaging investigations of some Eneolithic clay artifacts ....................................................................

  65 Alin FRÎNCULEASA, Pavel MIREA, George TROHANI

  Local cultural settings and transregional phenomena: on the impact of a funerary ritual in the Lower Danube in the 4th millennium BC

  Cadre culturale locale şi fenomene transregionale: despre impactul unui ritual funerar la Dunărea Inferioară în mileniul IV î.Hr. ...........................................................................................................

  75 Radu BĂJENARU

  Toporul de metal din zona Roşiorii de Vede şi câteva precizări cu privire la tipul Pădureni

  The metal axe from Roşiorii de Vede and some clarifications on the Pădureni axe type .......................

  117

 • Cristian Eduard ȘTEFAN, Daniel SPÂNU

  Cercetările arheologice preventive de la Alexandria ‘Pădurea Vedea’, judeţul Teleorman. Materialele La Tène târziu şi post-romane

  Rescue excavations at Alexandria ‘Pădurea Vedea’, Teleorman County. The late La Tène and post- Roman finds ..................................................................................................................................

  129 Daniel GARVĂN, Gabriel STĂICUȚ, Alin FRÎNCULEASA

  Cercetările arheologice de la Sudiţi (jud. Buzău) – complexe din mileniul I d.Hr.

  Archaeological research at Sudiţi (Buzău county) – features from the 1st millennium AD ......................

  159 Mihai MICU

  The discovery of ‘Yeni-Kale’ fortress near Turnu Măgurele

  Descoperirea cetăţii ‘Yeni-Kale’ lângă Turnu Măgurele .......................................................................

  179 Simona MUNTEANU

  O aşezare medievală urbană la vărsarea Ialomiţei în Dunăre - Oraşul de Floci

  Oraşul de Floci - a medieval urban settlement at the confluence of Ialomiţa and Dunube rivers ..........

  195

 • _____________ * Muzeul Municipiului Bucureşti, Bd. I.C. Brătianu, 2, sect. 3, Bucureşti, 030167, România; Universitatea Bucureşti, Bd. M. Kogălniceanu, nr. 34-36, Bucureşti, 050107, România; theodor_ignat@yahoo.com

  ** Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară Horia Hulubei, str. Reactorului, nr. 30, Măgurele, 077125, jud. Ilfov, România; fconst@nipne.ro, bugoi@nipne.ro

  *** Muzeul Dunării de Jos Călăraşi, Str. Progresului, nr. 4, Călăraşi, 91008, jud. Călăraşi România; vgumelnita@yahoo.com

  **** Muzeul Naţional de Istorie a României, Calea Victoriei, nr. 12, sect. 3, 030026, Bucureşti, România; Universitatea Bucureşti, Bd. M. Kogălniceanu, nr. 34-36, sect. 5, Bucureşti, 050107, România; lazarc@arheologie.ro Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman. Seria Arheologie 9, 2017: 65-73

  INVESTIGAȚII IMAGISTICE ASUPRA UNOR PIESE DE LUT ENEOLITICE

  Theodor IGNAT *

  Florin CONSTANTIN ** Roxana BUGOI **

  Valentin PARNIC *** Cătălin LAZĂR ****

  Abstract: This paper is about the use of X-ray Computed Tomography (CT) employed to

  investigate the manufacturing techniques of Eneolithic clay artefacts and pottery. This study was triggered by the archaeological research conducted at some tell settlements in Southeastern Romania that belong to the Kodjadermen – Gumelniţa - Karanovo VI culture (c. 4500-3800 BC). Our investigations represent the accounts of a research project that aims to identify the chaîne opératoire used for manufacturing these ceramic objects using X-ray imaging techniques.

  Rezumat: Articolul de faţă este despre folosirea tomografiei computerizate cu raze X (CT) în investigarea tehnicilor de modelare şi manufacturare a unor obiecte de lut şi vase ceramice eneolitice. Studiul a avut ca punct de pornire cercetările arheologice întreprinse într-o serie de aşezări de tip tell din sud-estul României ce aparţin culturii Gumelniţa (4500-3800 BC). Investigaţiile noastre reprezintă o parte din rezultatele unui proiect de cercetare ce are ca scop identificarea lanţului operatoriu de producţie a obiectelor de lut şi a vaselor ceramice eneolitice prin utilizarea de tehnici imagistice cu raze X.

  Keywords: X-ray Computed Tomography; chaîne opératoire; clay artefacts; Eneolithic. Cuvinte cheie: tomografie computerizată cu raze X; chaîne opératoire; obiecte de lut; eneolitic. Introducere Problematica ceramicii în general şi cea a obiectelor din lut (statuetelor antropomorfe şi

  zoomorfe, fusaiole, greutăţi etc.) în particular, reprezintă un subiect aparte în preocupările arheologilor, fiind îndelung dezbătută în literatura de specialitate, mai ales la nivel de metode şi tehnici de investigaţie. Urmărirea aspectelor care ţin de modalităţile de manufacturare, cu precădere, a vaselor ceramice, a determinat un interes mai scăzut, din nefericire, pentru celelalte tipuri de obiecte confecţionate din lut. Astfel, în mare, studierea acestor categorii de piese a rămas la un stadiu de investigaţie sumar, bazat pe descriptivism şi aspectele tipo-dimensionale, dublate de decelarea unor presupuse atribute funcţionale (de exemplu greutăţile de lut - de plasă de pescuit sau de război de ţesut) sau semnificaţii artistice, simboli