Budownictwo i konstrukcje inżynierskie - Zakład ... · drewna klejonego Ściana z litego drewna...

34
BUDOWNICTWO I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE dr inż. Monika Siewczyńska

Transcript of Budownictwo i konstrukcje inżynierskie - Zakład ... · drewna klejonego Ściana z litego drewna...

Page 1: Budownictwo i konstrukcje inżynierskie - Zakład ... · drewna klejonego Ściana z litego drewna wymaga ocieplenia, z drewna klejonego ma właściwą izolacyjno ... Drewniane konstrukcje

BUDOWNICTWO

I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE

dr inż. Monika Siewczyńska

Page 2: Budownictwo i konstrukcje inżynierskie - Zakład ... · drewna klejonego Ściana z litego drewna wymaga ocieplenia, z drewna klejonego ma właściwą izolacyjno ... Drewniane konstrukcje

Plan wykładów

1. Podstawy projektowania

2. Schematy konstrukcyjne

3. Elementy konstrukcji

4. Materiały budowlane

5. Rodzaje konstrukcji

6. Obiekty inżynierskie

© M. Siewczyńska

Page 3: Budownictwo i konstrukcje inżynierskie - Zakład ... · drewna klejonego Ściana z litego drewna wymaga ocieplenia, z drewna klejonego ma właściwą izolacyjno ... Drewniane konstrukcje

Rodzaje konstrukcji

Murowe

Żelbetowe

Stalowe

Drewniane

© M. Siewczyńska

Page 4: Budownictwo i konstrukcje inżynierskie - Zakład ... · drewna klejonego Ściana z litego drewna wymaga ocieplenia, z drewna klejonego ma właściwą izolacyjno ... Drewniane konstrukcje

Zalety konstrukcji drewnianych

© M. Siewczyńska

Mały ciężar objętościowy w porównaniu do żelbetu

Duża wytrzymałość na zginanie, ścinanie i

rozciąganie

Łatwość obróbki mechanicznej

Możliwość niemal natychmiastowego użytkowania

konstrukcji

Dobre właściwości termiczne

Page 5: Budownictwo i konstrukcje inżynierskie - Zakład ... · drewna klejonego Ściana z litego drewna wymaga ocieplenia, z drewna klejonego ma właściwą izolacyjno ... Drewniane konstrukcje

Wady konstrukcji drewnianych

© M. Siewczyńska

Podatność na korozję biologiczną Ochrona przed zawilgoceniem

impregnacja

Palność Wygładzenie powierzchni

Impregnacja

Pęcznienie i skurcz pod wpływem wilgoci

Duży rozrzut wartości parametrów fizycznych i mechanicznych

Właściwa klasyfikacja tarcicy

Page 6: Budownictwo i konstrukcje inżynierskie - Zakład ... · drewna klejonego Ściana z litego drewna wymaga ocieplenia, z drewna klejonego ma właściwą izolacyjno ... Drewniane konstrukcje

Układy konstrukcyjne

© M. Siewczyńska

Blokowo-dylowy

Palowy i słupowy

Szkieletowy

Systemy lekkie

Systemy żebrowe

Systemy płytowe

Page 7: Budownictwo i konstrukcje inżynierskie - Zakład ... · drewna klejonego Ściana z litego drewna wymaga ocieplenia, z drewna klejonego ma właściwą izolacyjno ... Drewniane konstrukcje

Układ blokowo-dylowy

© M. Siewczyńska

Budynki jednorodzinne i letniskowe

Wykonuje się z bali, okrąglaków,

połowizn z drewna litego, belek z

drewna klejonego

Ściana z litego drewna wymaga

ocieplenia, z drewna klejonego

ma właściwą izolacyjność

Page 8: Budownictwo i konstrukcje inżynierskie - Zakład ... · drewna klejonego Ściana z litego drewna wymaga ocieplenia, z drewna klejonego ma właściwą izolacyjno ... Drewniane konstrukcje

Układ blokowo-dylowy

© M. Siewczyńska

Page 9: Budownictwo i konstrukcje inżynierskie - Zakład ... · drewna klejonego Ściana z litego drewna wymaga ocieplenia, z drewna klejonego ma właściwą izolacyjno ... Drewniane konstrukcje

Układ blokowy

© M. Siewczyńska

Uszczelnienie złączy między balami zabezpiecza

przed przewiewaniem, przemarzaniem:

Dawniej z mchu, pakułów, wełny drzewnej

Obecnie uszczelki elastyczne lub masy uszczelniające

Page 10: Budownictwo i konstrukcje inżynierskie - Zakład ... · drewna klejonego Ściana z litego drewna wymaga ocieplenia, z drewna klejonego ma właściwą izolacyjno ... Drewniane konstrukcje

Układ blokowy

© M. Siewczyńska

Złącza w narożnikach wykonuje się:

Z ostatkami – brak mostków termicznych

Bez ostatków

Page 11: Budownictwo i konstrukcje inżynierskie - Zakład ... · drewna klejonego Ściana z litego drewna wymaga ocieplenia, z drewna klejonego ma właściwą izolacyjno ... Drewniane konstrukcje

Układ dylowy = sumikowo-łątkowy

© M. Siewczyńska

By wyeliminować złącza

ciesielskie zastosowano

pionowe słupy (łątki) i poziome

dyle (sumiki)

Page 12: Budownictwo i konstrukcje inżynierskie - Zakład ... · drewna klejonego Ściana z litego drewna wymaga ocieplenia, z drewna klejonego ma właściwą izolacyjno ... Drewniane konstrukcje

System palowy i słupowy

© M. Siewczyńska

Konstrukcja nośna z pali lub słupów z

impregnowanego drewna z okorowanych pni drzew

Słupy są osadzone w nawiercanych w gruncie

otworach lub w fundamentach betonowych

Budynki mieszkalne, gospodarcze

Page 13: Budownictwo i konstrukcje inżynierskie - Zakład ... · drewna klejonego Ściana z litego drewna wymaga ocieplenia, z drewna klejonego ma właściwą izolacyjno ... Drewniane konstrukcje

Budynki przysłupowe

© M. Siewczyńska

Parter – konstrukcja blokowa

Piętro i poddasze – niezależna

konstrukcja słupowa

Page 14: Budownictwo i konstrukcje inżynierskie - Zakład ... · drewna klejonego Ściana z litego drewna wymaga ocieplenia, z drewna klejonego ma właściwą izolacyjno ... Drewniane konstrukcje

Układy szkieletowe

© M. Siewczyńska

Konstrukcja nośna:

Słupy

Rygle

Belki

Podwaliny

Oczepy

Zastrzały

Miecze

Z drewna litego

Wypełnienie - odeskowanie

Page 15: Budownictwo i konstrukcje inżynierskie - Zakład ... · drewna klejonego Ściana z litego drewna wymaga ocieplenia, z drewna klejonego ma właściwą izolacyjno ... Drewniane konstrukcje

Układy szkieletowe

© M. Siewczyńska

Page 16: Budownictwo i konstrukcje inżynierskie - Zakład ... · drewna klejonego Ściana z litego drewna wymaga ocieplenia, z drewna klejonego ma właściwą izolacyjno ... Drewniane konstrukcje

Układy szkieletowe

© M. Siewczyńska

Słupowo-ryglowe (szachulcowe)

Słupowo-ryglowe wypełnione cegłą – „mur pruski”

Szkieletowe – z desek

Page 17: Budownictwo i konstrukcje inżynierskie - Zakład ... · drewna klejonego Ściana z litego drewna wymaga ocieplenia, z drewna klejonego ma właściwą izolacyjno ... Drewniane konstrukcje

Układy szkieletowe - z desek

© M. Siewczyńska

Usztywnienie:

Utwierdzenie słupów w fundamencie

Połączenie słupów z tarczowymi

układami dachów lub stropów

Wiatrownice lub poszycie

z ukośnego deskowania lub płyt

Page 18: Budownictwo i konstrukcje inżynierskie - Zakład ... · drewna klejonego Ściana z litego drewna wymaga ocieplenia, z drewna klejonego ma właściwą izolacyjno ... Drewniane konstrukcje

Układy szkieletowe

© M. Siewczyńska

Połączenia belek

Page 19: Budownictwo i konstrukcje inżynierskie - Zakład ... · drewna klejonego Ściana z litego drewna wymaga ocieplenia, z drewna klejonego ma właściwą izolacyjno ... Drewniane konstrukcje

Systemy lekkie

© M. Siewczyńska

Budynki lekkie w USA, Kanadzie i Skandynawii

Konstrukcja:

Słupy

Rygle

Podwaliny

Oczepy

Z wiotkich elementów desek lub bali usztywnionych poszyciem.

Page 20: Budownictwo i konstrukcje inżynierskie - Zakład ... · drewna klejonego Ściana z litego drewna wymaga ocieplenia, z drewna klejonego ma właściwą izolacyjno ... Drewniane konstrukcje

Systemy lekkie

© M. Siewczyńska

Ściany warstwowe:

Okładziny wewnętrzne – gładka powierzchnia, funkcja ppoż.

Izolacja paroszczelna

Drewniany szkielet + izolacja termiczna

Poszycie zewnętrzne – usztywnienie – sklejka wodoodporna, płyta wiórowa

Wiatroizolacja

Oblicówka – BSO, obmórówka

Page 21: Budownictwo i konstrukcje inżynierskie - Zakład ... · drewna klejonego Ściana z litego drewna wymaga ocieplenia, z drewna klejonego ma właściwą izolacyjno ... Drewniane konstrukcje

Systemy lekkie

© M. Siewczyńska

Page 22: Budownictwo i konstrukcje inżynierskie - Zakład ... · drewna klejonego Ściana z litego drewna wymaga ocieplenia, z drewna klejonego ma właściwą izolacyjno ... Drewniane konstrukcje

Systemy lekkie

© M. Siewczyńska

Stropy żebrowe z desek, przewiązki usztywniające

zabezpieczają przed zwichrzeniem

Poszycie stęża żebra stropowe – sztywna tarcza

Page 23: Budownictwo i konstrukcje inżynierskie - Zakład ... · drewna klejonego Ściana z litego drewna wymaga ocieplenia, z drewna klejonego ma właściwą izolacyjno ... Drewniane konstrukcje

Systemy lekkie

© M. Siewczyńska

Konstrukcja dachu krokwiowa lub jętkowa

Page 24: Budownictwo i konstrukcje inżynierskie - Zakład ... · drewna klejonego Ściana z litego drewna wymaga ocieplenia, z drewna klejonego ma właściwą izolacyjno ... Drewniane konstrukcje

Drewniane konstrukcje dużych rozpiętości

© M. Siewczyńska

Belki z drewna klejonego warstwowo

Page 25: Budownictwo i konstrukcje inżynierskie - Zakład ... · drewna klejonego Ściana z litego drewna wymaga ocieplenia, z drewna klejonego ma właściwą izolacyjno ... Drewniane konstrukcje

Drewniane konstrukcje dużych rozpiętości

© M. Siewczyńska

Belki kratownicowe

Page 26: Budownictwo i konstrukcje inżynierskie - Zakład ... · drewna klejonego Ściana z litego drewna wymaga ocieplenia, z drewna klejonego ma właściwą izolacyjno ... Drewniane konstrukcje

Ramy jedno- i dwusłupowe

© M. Siewczyńska

Page 27: Budownictwo i konstrukcje inżynierskie - Zakład ... · drewna klejonego Ściana z litego drewna wymaga ocieplenia, z drewna klejonego ma właściwą izolacyjno ... Drewniane konstrukcje

Połączenia

© M. Siewczyńska

Rygla ze słupem

Przegubu kalenicowego

Page 28: Budownictwo i konstrukcje inżynierskie - Zakład ... · drewna klejonego Ściana z litego drewna wymaga ocieplenia, z drewna klejonego ma właściwą izolacyjno ... Drewniane konstrukcje

Kratowa rama trójprzegubowa

© M. Siewczyńska

Page 29: Budownictwo i konstrukcje inżynierskie - Zakład ... · drewna klejonego Ściana z litego drewna wymaga ocieplenia, z drewna klejonego ma właściwą izolacyjno ... Drewniane konstrukcje

Przekrycia łukowe

© M. Siewczyńska

Przeguby podporowe

Page 30: Budownictwo i konstrukcje inżynierskie - Zakład ... · drewna klejonego Ściana z litego drewna wymaga ocieplenia, z drewna klejonego ma właściwą izolacyjno ... Drewniane konstrukcje

Stężenia przestrzenne

© M. Siewczyńska

Page 31: Budownictwo i konstrukcje inżynierskie - Zakład ... · drewna klejonego Ściana z litego drewna wymaga ocieplenia, z drewna klejonego ma właściwą izolacyjno ... Drewniane konstrukcje

Wylot komina wentylacyjnego

© M. Siewczyńska

Page 32: Budownictwo i konstrukcje inżynierskie - Zakład ... · drewna klejonego Ściana z litego drewna wymaga ocieplenia, z drewna klejonego ma właściwą izolacyjno ... Drewniane konstrukcje

Wysokości kominów

© M. Siewczyńska

Page 33: Budownictwo i konstrukcje inżynierskie - Zakład ... · drewna klejonego Ściana z litego drewna wymaga ocieplenia, z drewna klejonego ma właściwą izolacyjno ... Drewniane konstrukcje

Obróbka muru komina

© M. Siewczyńska

Page 34: Budownictwo i konstrukcje inżynierskie - Zakład ... · drewna klejonego Ściana z litego drewna wymaga ocieplenia, z drewna klejonego ma właściwą izolacyjno ... Drewniane konstrukcje

Dziękuję za uwagę