Bt He Thong Thong Tin Ke Toan

download Bt He Thong Thong Tin Ke Toan

of 19

 • date post

  08-Aug-2018
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Bt He Thong Thong Tin Ke Toan

 • 8/22/2019 Bt He Thong Thong Tin Ke Toan

  1/19

  H thng thng tin k ton - 1-

  1. Khi qut chung v cng ty c phn Tng Bch Ho

  Cng ty c phn Tng Bch Ho (TBH -General Department Store Joint Stock

  Company) l doanh nghip c phn hot ng trong lnh vc thng mi dch v.

  Tr s : 38 Phan nh Phng, Ba nh, H ni.in thoi : 04- 8455012 Fax: 04- 8455012

  Vn iu l : 14.000.000.000 ( Mi bn t ng).

  Ti khon : 43110102117

  Chi nhnh NH No & PTNT Thanh Tr-H ni

  1.1 Chc nng kinh doanh ch yu ca Cng ty

  Cng ty c phn Tng Bch ha l doanh nghip c chc nng kinh doanh tng

  hp, trong c chc nng kinh doanh ni a v kinh doanh xut nhp khu. Cc mthng ca cng ty c th mnh truyn thng l go, nng sn thc phm, phn bn, thp,

  ho cht C th trong thi gian va qua cng ty Tng Bch Ho hot ng trong

  cc lnh vc sau:

  - Trc tip xut khu v xut khu y thc cc mt hng Go, nng sn, thc phm.

  - Trc tip nhp khu v nhp khu y thc cc mt hng vt t, st thp, nguyn

  liu bt giy, hng tiu dng, phn bn cc loi.

  - T chc sn xut v kinh doanh hng bch ha.- Kinh doanh tng hp trong c hng bch ha, vn phng phm, hng nng sn,

  hng kim kh, in my, thit b ph tng, vt t bo h lao ng,

  - Cung cp dch v cho thu kho hng v vn ti.

  1.2 c im t chc b my k ton

  Mun qun l hiu qu hot ng sn xut kinh doanh, cc doanh nghip khng

  phn bit thnh phn kinh t, loi hnh kinh doanh, hnh thc s hu hay lnh vc hot

  ng u phi s dng hng lot cc cng c qun l khc nhau. Trong , k ton ccoi l cng c hu hiu v cn thit.

  Trc nhu cu qun l ca cng ty cng vi c im kinh doanh hin ti, b my

  k ton ca cng ty c t chc theo hnh thc tp trung. Ton b cng ty tc k ton

  c thc hin tp trung ti phng k ton. Khi c nghip v kinh t pht sinh, k ton

  vin kim tra, xem xt v cn c vo chng t gc hch ton cc nghip v lin

  quan.

  Vn Thu Hng Cao hc k ton 18K

 • 8/22/2019 Bt He Thong Thong Tin Ke Toan

  2/19

  H thng thng tin k ton - 2-

  Cn c vo c im t chc sn xut v kinh doanh, vo yu cu qun l ca cng

  vic cng nh trnh ca cc k ton vin. T nm 2006, cng ty c phn Tng Bch

  Ho a vo p dng h thng k ton my s dng phn mm k ton Fast Accounting

  . Phn mm k ton ny c mua v c xy dng, iu chnh ph hp vi c im

  kinh doanh, t chc hch ton k ton ti cng ty. Nh vy m cng tc k ton c

  din ra nhanh chng, d dng, thun tin, p ng kp thi cho nhu cu qun l, m

  bo tin cng vic cc khu.

  2. c im quy trnh tiu th hng ho

  Hot ng tiu th hng ho l hot ng chnh ti cng ty c phn Tng Bch Ho

  do vy quy trnh th tc bn hng c quy nh cht ch cho tng b phn. Mi khu

  cng vic nu r trch nhim v quyn hn cho tng i tng ring. Chnh v vy, hot

  ng kinh doanh em li hiu qu v cng tc qun l cng c st sao, thun li.

  2.1 Cc hot ng ca chu trnh doanh thu

  -Nhn v x l n t hng ca khch hng

  - Lp lnh bn hng v phiu xut kho

  - Lp ho n gi tr gia tng

  - Xut hng, giao hng n ni yu cu

  - Ghi nhn cc nghip v bn chu vo cc S ti khon c lin quan (nu cng ty

  bn chu)

  - Ghi nhn cc khon gim tr doanh thu, cc khon gim tr n phi thu nu n c

  pht sinh

  - Thu tin ca khch hng v ghi s k ton nghip v khch hng thanh ton.

  2.2 Phn cng cng vic lin quan ti tiu th hng ho nh sau:

  - B phn kinh doanh c trch nhim tm kim bn hng, thc hin cc tho thun

  cn thit i n k kt c hp ng kinh t.

  - K ton c nhim v theo di hng ho nhp, xut, tn, vit ho n bn hng,

  theo di cng n i vi tng khch hng, lp bo co bn hng, i chiu s liu v

  hng ho, lp bng k khai thu u ra...

  Vn Thu Hng Cao hc k ton 18K

 • 8/22/2019 Bt He Thong Thong Tin Ke Toan

  3/19

  H thng thng tin k ton - 3-

  - Th kho: Cn c vo phiu nhp, phiu xut v ho n nhp,xut hng v vo

  th kho. Cui thng, cui qu tin hnh i chiu vi k ton.

  3. Cc chng t c s dng trong quy trnh

  Cc chng t c s dng trong quy trnh tiu th gm c :

  3.1 n t hng ca khch hng

  n t hng l cn c khi u cho nghip v bn hng, thu tin ti doanh

  nghip. Mc ch lp n t hng gip cho doanh nghip nm r nhu cu ca khch

  hng c s phc v tt nht. n t hng gm cc ni dung c bn sau:

  - Tn khch hng, a ch

  - Mt hng yu cu: chng loi, s lng, yu cu cht lng- Thi gian, a im giao nhn.

  3.2 Hp ng kinh t

  Hot ng tiu th hng ho c bt u khi cng ty tin hnh k kt hp ng

  vi khch hng. Hp ng mua bn c xy dng trn c s n t hng ca khch

  hng hoc th cho hng do b phn kinh doanh ca cng ty gi n cho cc khch

  hng. Hp ng kinh t l c s php l u tin cng ty tin hnh thu mua hng hav chuyn giao cho khch hng.

  Ni dung ca hp ng kinh t quy nh trch nhim cng nh quyn hn ca cng

  ty cng khch hng trong vic chuyn giao quyn s hu, s dng hng ho cng nh

  cc ngha v thanh ton lin quan.

  Cc iu khon hp ng kinh t bao gm:

  - iu 1: Ch th tham gia hp ng

  - iu 1: Tn hng, s lng, gi c

  - iu 2: Quy cch sn phm, a im giao nhn, Thi gian giao hng:

  - iu 3: Phng thc thanh ton:

  - iu 4: iu khon chung

  3.3Lnh bn hng

  Trn c s n t hng, hp ng kinh t tho thun vi khch hng, cng ty

  Vn Thu Hng Cao hc k ton 18K

 • 8/22/2019 Bt He Thong Thong Tin Ke Toan

  4/19

  H thng thng tin k ton - 4-

  tin hnh thu mua hng ho hoc xem xt s hng tn kho xut bn. Phng kinh

  doanh lp khi Lnh bn hng c ngh mua hng ca khch hng. Lnh bn hng gm

  cc ni dung

  - Tn, chng loi, s lng mt hng xut

  - Ni xut

  - Tn, a ch ngi nhn hng, phng tin vn chuyn

  3.4Ho n gi tr gia tng

  Tip theo, k ton tiu th lp ho n GTGT. Trn ho n s ghi trc tip s

  lng, n gi v thnh tin ca tng mt hng. v gi tr hng bn cha thu, thu

  GTGT, tng thanh ton v th trng n v phi k tn, ng du.

  Ho n l cn c chnh k ton phn nh nghi p v tiu th. Ti cng ty c

  phn Tng Bch Ho, ho n c in trc tip bng my do m bo c yu cu

  chnh xc, sch e p.

  3.5Phiu xut kho

  Cng vi , k ton thnh phm lp phiu xut kho ghi r ni dung mua hng,

  chng loi xut x hng ho lm cn c xut kho xc nhn v kim tra cc mt

  hng c xut giao cho khch hng

  Nhn vin phng kinh doanh em ho n v phiu xut kho xung kho lm th

  tc. Ti kho, khi nhn c phiu xut kho cng lnh xut hng, th kho tin hnh xut

  hng, in s lng thc xut trn Phiu xut kho.

  Hng ho c giao cho khch hng, khch hng k xc nhn trn ho n v

  phiu xut kho.

  Sau , th kho chuyn ho n, phiu xut kho ca s hng va xut ln phng

  k ton.

  3.6Bin bn giao nhn hng ho

  Bin bn giao nhn hng dng xc nhn vi khch hng v vic hng ho

  c chuyn giao theo ng yu cu ca khch hng c quy nh trong hp ng.

  Bin bo giao nhn gm c cc ni dung:

  - S lng, chng loi, cht lng hng giao

  Vn Thu Hng Cao hc k ton 18K

 • 8/22/2019 Bt He Thong Thong Tin Ke Toan

  5/19

  H thng thng tin k ton - 5-

  - a im, ngy thng giao hng...

  3.7 Giy bo c, Phiu thu tin, Bin bn ghi nhn n...Ghi s tin thu nhn t

  hot ng bn hng

  4. Lu quy trnh x l ca chu trnh bn hng thu tin

  4.1 S dng d liu khi qut ca chu trnh doanh thu

  4.2 S dng d liu cp 1 ca chu trnh doanh thu

  Vn Thu Hng Cao hc k ton 18K

  Khchhng

  Hng vnti

  Chutrnhdoanhthu

  Chu trnhchi ph

  Chu trnhsn xut

  Chu trnh

  nhn s

  HT ghi s-lpbo co

  Ngn hng

 • 8/22/2019 Bt He Thong Thong Tin Ke Toan

  6/19

  H thng thng tin k ton - 6-

  4.3 Quy trnh x l n t hng ca khch hng bng my phng kinh doanh:

  Vn Thu Hng Cao hc k ton 18K

  Chu trnhnhn s t hng

  1.0

  Khchhng

  Chu trnhchi ph

  Chu trnhsn xut

  Hngvn ti

  Ngn hng Thu tin4.0

  Lp han 3.0

  Giaohng 2.0

  HT ghi s- lpbo co

  Khch hng

  n t hng

  Nhp H

  Ghi nhn &inLBH

  Giy hi bo

  Khch hng

  D liuH

  Phiu xutkho

  Kho hng

  H

  LnhBH

  N+

  Thngbo li

  tp tinchi titlnh BH

  BP Giaohng

 • 8/22/2019 Bt He Thong Thong Tin Ke Toan

  7/19

  H thng thng tin k ton - 7-

  4.4 Quy trnh x l xut kho v giao hng bng th cng b phn kho v b

  phn giao hng:

  Kho hng BP Giao hng

  4.5 Qu trnh lp ha n-theo di n gia b phn giao hng v k ton bng

  my:

  Vn Thu Hng Cao hc k ton 18K

  Phiu XK

  Kim tra vghi nhnhng xut

  PXK

  BP x lH H

  Phiu nggi

  Lpphiugiaohng

  PGHPXKPhiung gi

  N

  BP lp ha n

  N

  BP giaohng

  PGH

  Nhp d liu lin

  quan

  Ghi nhn &inha n

  Tp tinghi nhtk

  tp tinphi thuKH

  tp tinha n

  Tp tingiaohng

  Tp tinkhchhng,HTK

  Tp tin H

  PGH

  Khch hng

  thngbo li

  Ti BP k ton

  NHa n

  Phiu giaohng

 • 8/22/2019 Bt He Thong Thong Tin Ke Toan

  8/19

  H thng thng tin k ton - 8-

  4.6 Hot ng thu tin bng my :

  5. M t ti khon s dng v i tng theo di chi titCng ty C phn Tng Bch Ho s dng h thng ti khon ng theo quy nh

  ca quyt nh 15. Trong , cc ti khon lin quan n doanh nghip thng mi

  c s dng thng xuyn nh: doanh thu, gi vn, phi thu khch hng, phi tr nh

  cung cp Mt s ti khon c chi tit c th theo yu cu qun l. Nhn chung, h

  thng ti khon p ng c yu cu ghi chp v phn nh vo s ti khon ca

  nghip v kinh t pht sinh

  5.1 Ti khon s dng

  - Ti khon 111: Tin mt (1111: Tin Vit Nam); S dng trong nghip v thu

  tin bn hng bng tin mt (N TK 1111/C TK131)

  - Ti khon 112: Tin gi ngn hng (1121: Tin Vit Nam); S dng trong nghip

  v thu tin bn hng bng chuyn khon, sc... (N TK1121/C TK 131)

  - Ti khon 131: Phi thu ca khch hng; S dng khi nhp ha n bn hng (N

  TK 131/C TK5111, C TK 33311)

  Vn Thu Hng Cao hc k ton 18K

  Ti BP k ton Khch hng

  tb tr tin

  Nhp d liu linquan

  In phiu thu

  Phiu thu

  thngbo li

  Tp tinphithu KH

  Tp tinghinhtk

  Khch hngTh qu

  Phiu thu

  TB tr tin

  N

  Tptinkhchhng

 • 8/22/2019 Bt He Thong Thong Tin Ke Toan

  9/19

  H thng thng tin k ton - 9-

  - Ti khon 3331: Thu gi tr gia tng phi np (33311: Thu gi tr gia tng u