Brug Utrecht week32

of 16 /16
Rietveld 36a, 3443 XC Woerden, 0348 - 415667 SALE Adriaen Beyerkade 32, Utrecht T 030-2731740 di. t/m za. 9.30-17.00 uur www.goudwisselkantoor.nl Uw kostbaarheden zijn goud waard! Inkoop Verkoop Veiling Verpanden Beleggen www.brugutrecht.nl Woensdag 5 augustus 2015 Bezorger worden? Meld je nu aan via http://www.krantjecontantje.nl Schrijf mee: Brugutrecht.nl Meeschrijven aan de kant? Dat kan op internet! Maak gebruik van de meeschrijf- module op de website www. brugutrecht.nl. U kunt een artikel plaatsen, een eve- nement aankondigen in de agenda of iets verkopen op het prikbord. Een keer een account maken en klaar. Ingang Hoog Catharijne UTRECHT - De hoofdingang van Hoog Catharijne aan de centrumzijde, aan het Vredenburgplein, is sinds maandag afgesloten. De rol- trappen worden gesloopt, als onderdeel van een in- grijpende renovatie die het winkelcentrum de komende tijd ondergaat. De loopstromen worden om- geleid via de andere uitgang aan het Clarenburg. Een omweg van ongeveer dertig meter. Twijfels over de vei- ligheid bij het afsluiten van zo’n belangrijke uitgang, die her en der te horen zijn, zijn onterecht, zegt Nathalie Co- lom y Vicens, woordvoerder van HC-eigenaar Klépierre die het voormalige Cório heeft overgenomen. Men heeft dit door een onafhan- kelijk bureau laten nagaan. Overigens blijft de lift aan de Vredenburgzijde wel toe- gankelijk. Ook is het via de roltrappen van V&D moge- lijk om de oude uitgang te bereiken. Hostessen zullen zoekend winkelpubliek in het begin de weg wijzen. De afsluiting van de hoofdin- gang zal een jaar gaan du- ren. Domtoren beveiligd UTRECHT - De Domtoren in Utrecht is op 90 meter hoog- te met een hekwerk tijdelijk beveiligd tegen suïcidale mensen. In het najaar wordt gekeken naar een definitie- ve oplossing. De afgelopen jaren hebben vier mensen door een sprong een einde aan hun leven gemaakt. Parkbos de Haar krijgt vorm HAARZUILENS - De aanleg van Parkbos de Haar op landgoed Haarzuilens door Natuurmonumenten vor- dert gestaag. De vijvers en waterpartijen zijn gegraven, met daarin duikers en een nieuwe stuw voor de goede doorstroming. De paden- structuur voor toekomstige fiets- en wandelpaden wordt duidelijk en de eerste die- ren zijn al gespot. Natuurmonumenten werkt hard aan de aanleg van Parkbos de Haar, een groot nieuw parkbos in de Rand- stad, naast de grote nieuwe woonwijk Leidsche Rijn. Landgoed Haarzuilens wordt uitgebreid met een groot nieuw parkbos, waar dit najaar 70.000 bomen ge- plant zullen worden. Rond de gegraven waterpartijen bloeit de kamille volop en de eerste oeverlopers zijn ook al gespot. In het open veld zijn, samen met de vrienden van Haarzuilens, al bomen- groepen geplant. Langs de noordoostkant van het nieuwe bos heeft Natuurmonumenten een extra perceel aangekocht. Hiermee kan een nieuwe wandelroute gemaakt wor- den via een doorgetrokken eikenlaan vanuit het gebied Klein Limburg. Ook komt er een klein geboortebos, bo- men voor 200 babies waar- van de ouders namens pro- vincie Utrecht uitgenodigd zijn een boom te planten. De ideeën van kinderen, die op landgoeddag Haarzuilens creatief bezig zijn geweest worden meegenomen. Voor torenvalken worden er in het najaar al speciale nest- kasten geplaatst. Er komen banken en picknicktafels en dit najaar worden bloemrij- ke grasvelden ingezaaid. In het najaar vraagt Natuur- monumenten aan zoveel mogelijk mensen om mee te doen aan de boomplantda- gen in november. Een stel kleurrijke busjes, oldtimers en ander materieel doorkruist Nederland tijdens de roadtrip festival Convoi de Fête. Het afgelopen weekend streek dit bijzondere gezelschap met originele en gekke items neer in de Metaal Kathedraal in De Meern. De voertuigen, met onder meer een mobiele kermisattractie, vervoeren veel creatieve mensen en wie wil mag aansluiten. Je kunt ook deelnemen aan een workshop crowdsurfen op een suroard. Ook het eten komt aan bod bij de diverse foodtrucks. Na De Meern volgt nog een bezoek aan Vuren, Scheveningen, Oisterwijk en Nijmegen. Foto: Johan Maaswinkel Festival Convoi de Fête Infrawerken kosten meer dan begroot Door Danny van Zeggelaar UTRECHT - De spoorweginfra- structuur rond Utrecht Cen- traal gaat op de schop. Pro- Rail werkt er al tijden aan. Het project ‘Doorstroom Sta- tion Utrecht Centraal’ moet het spoor rond Utrecht Cen- traal betrouwbaarder ma- ken. “Met de maatregelen die we nu nemen, voorko- men we dat een verstoring op één traject zich als een olievlek uitbreidt naar ande- re trajecten”, meldt ProRail op de website. De sporen rond Utrecht Centraal zul- len na de werkzaamheden in een rechte baan komen te liggen en sommige treinen krijgen altijd hetzelfde aan- en vertrekperron. De capa- citeit van Utrecht Centraal wordt daarmee vergroot: 150 treinen kunnen Utrecht per uur aandoen. Treinen kun- nen ook met hogere snelheid door het station rijden. Maar die werkzaamheden kosten veel geld. Er is 270 miljoen euro voor gereser- veerd, maar het Financieel Dagblad meldt dat er moge- lijk honderd miljoen euro meer nodig is. Het minis- terie van Infrastructuur en Milieu en ProRail hopen die honderd miljoen euro nog terug te kunnen brengen naar dertig miljoen extra. De werkzaamheden zullen naar verwachting ook een jaar extra duren. Oorspron- kelijk zou het project begin 2016 klaar zijn, maar dat wordt waarschijnlijk pas eind 2016. VEEL MEER GELD NODIG VOOR VERBOUWING INFRASTRUCTUUR De verbouwing van de spoorweginfrastructuur rond Utrecht Centraal kost fors meer dan oorspronkelijk begroot. Hoewel er in eerste instantie vanuit werd gegaan dat er 270 miljoen euro nodig was, is er inmiddels zeker 30 miljoen euro meer nodig dan gepland. Spoorwegen fors duurder Certificaat LR Centrum LEIDSCHE RIJN - Leidsche Rijn Centrumplan B.V., een sa- menwerking van a.s.r. vast- goed ontwikkeling en Veste- da Project Development, heeft onlangs het eerste BREEAM-NL Nieuwbouw Ontwerpcertificaat ontvan- gen voor bouwblok D-1 Retail in Leidsche Rijn Centrum in Utrecht. De duurzaamheid van de retailplint in dit blok is gewaardeerd met 3 ster- ren, ofwel ‘Very Good’. Zo is er onder meer maximale afvalscheiding, thermische isolatie van het gebouw en energiezuinige verlichting. Ook is er aandacht voor de sociale veiligheid. STATIONSHAL ZO GOED ALS KLAAR 5/6e deel van de stationshal is nu te bewonderen. Alle feiten en cijfers op een rij. 3 » THRILLER IDEAAL VOOR VAKANTIE De roman ‘De Zandlezer’ van Margaret van Mierlo is een spirituele thriller. 7 » Looptraining LEIDSCHE RIJN - Siosport, onder leiding van Sione Jongstra, verzorgt wekelijks in Leidsche Rijn groepsge- wijze hardlooptrainingen. Er wordt getraind in een loopgroepje, maar wel op je eigen niveau. Ook wordt er begeleiding gegeven met betrekking tot een goede looptechniek. Om mee te kunnen doen met de loop- training is snelheid niet van belang maar wel dat je 20 minuten aaneengesloten kunt hardlopen. Op zater- dag 8 augustus is er weer een gratis looptraining van ongeveer een uur. Aanmel- den kan via [email protected] nl. Zie www.siosport.nl. KLIK & WIN ACTIE Tribunekaarten voor motorcross Grand Prix Assen Ga snel naar: deweekkrant.nl/actie

Embed Size (px)

description

Brug Utrecht

Transcript of Brug Utrecht week32

 • Rietveld 36a, 3443 XC Woerden, 0348 - 415667

  SALEAdriaen Beyerkade 32, Utrecht

  T 030-2731740 di. t/m za. 9.30-17.00 uur

  www.goudwisselkantoor.nl

  Uw kostbaarheden zijn goud waard!Uw kostbaarheden zijn goud waard!

  Inkoop Verkoop Veiling Verpanden Beleggen

  www.brugutrecht.nlWoensdag 5 augustus 2015

  Bezorger worden?Meld je nu aan via

  http://www.krantjecontantje.nl

  Schrijf mee: Brugutrecht.nlMeeschrijven aan de kant? Dat kan op internet! Maak gebruik van de meeschrijf-module op de website www.brugutrecht.nl. U kunt een

  artikel plaatsen, een eve-nement aankondigen in de agenda of iets verkopen op het prikbord. Een keer een account maken en klaar.

  Ingang Hoog Catharijne UTRECHT - De hoofdingang van Hoog Catharijne aan de centrumzijde, aan het Vredenburgplein, is sinds maandag afgesloten. De rol-trappen worden gesloopt, als onderdeel van een in-grijpende renovatie die het winkelcentrum de komende tijd ondergaat. De loopstromen worden om-geleid via de andere uitgang aan het Clarenburg. Een omweg van ongeveer dertig meter. Twijfels over de vei-ligheid bij het afsluiten van zon belangrijke uitgang, die her en der te horen zijn, zijn

  onterecht, zegt Nathalie Co-lom y Vicens, woordvoerder van HC-eigenaar Klpierre die het voormalige Crio heeft overgenomen. Men heeft dit door een onafhan-kelijk bureau laten nagaan. Overigens blijft de lift aan de Vredenburgzijde wel toe-gankelijk. Ook is het via de roltrappen van V&D moge-lijk om de oude uitgang te bereiken. Hostessen zullen zoekend winkelpubliek in het begin de weg wijzen. De afsluiting van de hoofdin-gang zal een jaar gaan du-ren.

  Domtoren beveiligdUTRECHT - De Domtoren in Utrecht is op 90 meter hoog-te met een hekwerk tijdelijk beveiligd tegen sucidale mensen. In het najaar wordt

  gekeken naar een definitie-ve oplossing. De afgelopen jaren hebben vier mensen door een sprong een einde aan hun leven gemaakt.

  Parkbos de Haar krijgt vormHAARZUILENS - De aanleg van Parkbos de Haar op landgoed Haarzuilens door Natuurmonumenten vor-dert gestaag. De vijvers en waterpartijen zijn gegraven, met daarin duikers en een nieuwe stuw voor de goede doorstroming. De paden-structuur voor toekomstige fi ets- en wandelpaden wordt duidelijk en de eerste die-ren zijn al gespot.Natuurmonumenten werkt hard aan de aanleg van Parkbos de Haar, een groot nieuw parkbos in de Rand-stad, naast de grote nieuwe woonwijk Leidsche Rijn. Landgoed Haarzuilens

  wordt uitgebreid met een groot nieuw parkbos, waar dit najaar 70.000 bomen ge-plant zullen worden. Rond de gegraven waterpartijen bloeit de kamille volop en de eerste oeverlopers zijn ook al gespot. In het open veld zijn, samen met de vrienden van Haarzuilens, al bomen-groepen geplant. Langs de noordoostkant van het nieuwe bos heeft Natuurmonumenten een extra perceel aangekocht. Hiermee kan een nieuwe wandelroute gemaakt wor-den via een doorgetrokken eikenlaan vanuit het gebied Klein Limburg. Ook komt er

  een klein geboortebos, bo-men voor 200 babies waar-van de ouders namens pro-vincie Utrecht uitgenodigd zijn een boom te planten. De ideen van kinderen, die op landgoeddag Haarzuilens creatief bezig zijn geweest worden meegenomen. Voor torenvalken worden er in het najaar al speciale nest-kasten geplaatst. Er komen banken en picknicktafels en dit najaar worden bloemrij-ke grasvelden ingezaaid. In het najaar vraagt Natuur-monumenten aan zoveel mogelijk mensen om mee te doen aan de boomplantda-gen in november.

  Een stel kleurrijke busjes, oldtimers en ander materieel doorkruist Nederland tijdens de roadtrip festival Convoi de Fte. Het afgelopen weekend streek dit bijzondere gezelschap met originele en gekke items neer in de Metaal Kathedraal in De Meern. De voertuigen, met onder meer een mobiele kermisattractie, vervoeren veel creatieve mensen en wie wil

  mag aansluiten. Je kunt ook deelnemen aan een workshop crowdsurfen op een sur oard. Ook het eten komt aan bod bij de diverse foodtrucks. Na De Meern volgt nog een bezoek aan Vuren, Scheveningen, Oisterwijk en Nijmegen. Foto: Johan Maaswinkel

  Festival Convoi de Fte

  Infrawerken kosten meer dan begroot

  Door Danny van ZeggelaarUTRECHT - De spoorweginfra-structuur rond Utrecht Cen-traal gaat op de schop. Pro-Rail werkt er al tijden aan. Het project Doorstroom Sta-tion Utrecht Centraal moet het spoor rond Utrecht Cen-traal betrouwbaarder ma-ken. Met de maatregelen die we nu nemen, voorko-

  men we dat een verstoring op n traject zich als een olievlek uitbreidt naar ande-re trajecten, meldt ProRail op de website. De sporen rond Utrecht Centraal zul-len na de werkzaamheden in een rechte baan komen te liggen en sommige treinen

  krijgen altijd hetzelfde aan- en vertrekperron. De capa-citeit van Utrecht Centraal wordt daarmee vergroot: 150 treinen kunnen Utrecht per uur aandoen. Treinen kun-nen ook met hogere snelheid door het station rijden.Maar die werkzaamheden kosten veel geld. Er is 270 miljoen euro voor gereser-veerd, maar het Financieel Dagblad meldt dat er moge-lijk honderd miljoen euro meer nodig is. Het minis-terie van Infrastructuur en Milieu en ProRail hopen die honderd miljoen euro nog terug te kunnen brengen naar dertig miljoen extra. De werkzaamheden zullen naar verwachting ook een jaar extra duren. Oorspron-kelijk zou het project begin 2016 klaar zijn, maar dat wordt waarschijnlijk pas eind 2016.

  VEEL MEER GELD NODIG VOOR VERBOUWING INFRASTRUCTUUR

  De verbouwing van de spoorweginfrastructuur rond Utrecht Centraal kost fors meer dan oorspronkelijk begroot. Hoewel er in eerste instantie vanuit werd gegaan dat er 270 miljoen euro nodig was, is er inmiddels zeker 30 miljoen euro meer nodig dan gepland.

  Spoorwegen fors duurder

  Certifi caat LR CentrumLEIDSCHE RIJN - Leidsche Rijn Centrumplan B.V., een sa-menwerking van a.s.r. vast-goed ontwikkeling en Veste-da Project Development, heeft onlangs het eerste BREEAM-NL Nieuwbouw Ontwerpcertifi caat ontvan-gen voor bouwblok D-1 Retail in Leidsche Rijn Centrum in

  Utrecht. De duurzaamheid van de retailplint in dit blok is gewaardeerd met 3 ster-ren, ofwel Very Good. Zo is er onder meer maximale afvalscheiding, thermische isolatie van het gebouw en energiezuinige verlichting. Ook is er aandacht voor de sociale veiligheid.

  STATIONSHAL ZO GOED ALS KLAAR5/6e deel van de stationshal is nu te bewonderen. Alle feiten en cijfers op een rij.

  3

  THRILLER IDEAAL VOOR VAKANTIEDe roman De Zandlezer van Margaret van Mierlo is een spirituele thriller.

  7

  LooptrainingLEIDSCHE RIJN - Siosport, onder leiding van Sione Jongstra, verzorgt wekelijks in Leidsche Rijn groepsge-wijze hardlooptrainingen. Er wordt getraind in een loopgroepje, maar wel op je eigen niveau. Ook wordt er begeleiding gegeven met betrekking tot een goede looptechniek. Om mee te kunnen doen met de loop-training is snelheid niet van belang maar wel dat je 20 minuten aaneengesloten kunt hardlopen. Op zater-dag 8 augustus is er weer een gratis looptraining van ongeveer een uur. Aanmel-den kan via [email protected] Zie www.siosport.nl.

  KLIK & WIN ACTIE

  Tribunekaarten voor motorcross Grand Prix AssenGa snel naar:deweekkrant.nl/actie

  KLIK & WIN ACTIE

  Ga snel naar:deweekkrant.nl/actie

 • NU OOK BEHANGDorpsstraat 25A - 3451 BJ Vleuten - Tel. 030 - 6772742 / 6773211

  www.slaapplanet.nl Slaapkamers Schuifdeurkasten op maat

  Matrassen

  Diverse soorten bodems Kussens

  Dekbedden Bedtextiel

  www.teletapijt.nl Tapijt Vinyl/Marmoleum

  Vitrage Gordijnen Binnen- en buitenzonwering Laminaatvloeren

  PVC-vloeren

  VERKOOP KLEDING VAN PVCV ndiverse leuke kadootjes (sjaals, mutsen, caps etc)

  W E E K A G E N D ADONDERDAG 06 AUG T/M WOENSDAG 12 AUG. 2015

  FANTASTICFOUR|PREMIREDO 20:30, VR 19:00 22:00, ZA 18:45 22:00,ZO 16:15 19:30, MA 20:30, DI 20:30, WO 20:30

  PAPERTOWNSDO 15:45, VR 15:45 19:00, ZA 16:15 19:00,ZO 19:45, MA 15:45, DI 15:45 18:30, WO 15:45

  MISSION: IMPOSSIBLE-ROGUENATION|2DDO 20:30, VR 18:45 22:00, ZA 18:45 22:00,ZO 16:00 19:30, MA 20:30, DI 20:30, WO 20:30

  ANT-MAN |3DDO 21:15, VR 22:00, ZA 22:00, MA 18:30, DI 21:00, WO 18:30

  DERENIEDO 20:30, ZA 22:00, ZO 19:45, DI 20:30

  MR.HOLMESMA 20:30, WO 20:30

  MAGICMIKEXXLMA 21:15, WO 21:15

  JURASSICWORLD|3DDO 18:30, VR 19:00, ZA 19:00

  THEGALLOWS|HORRORNIGHTVR 22:15

  DEKLEINEPRINS |2DDO 12:30, VR 12:30, ZA 13:15, ZO 13:30,MA 12:30, DI 12:30, WO 12:30

  BINNENSTEBUITEN|3DDO 12:45 15:45, VR 12:45 15:45, ZA 13:00 16:00,ZO 10:45 13:30 16:15, MA 12:45 15:45, DI 12:45 15:45,WO 12:45 15:45

  BINNENSTEBUITEN|2DVR 12:45, ZO 13:15, DI 12:45

  BEESTENBOOTVR 15:30, ZO 10:45, DI 15:30

  SPANGASINACTIEDO 15:30, ZA 16:15, MA 15:30, WO 15:30

  MINIONSNL|3DDO 12:30 15:30, VR 12:30 15:30, ZA 13:00 16:00,ZO 10:45 13:15 16:00, MA 12:30 15:30, DI 12:30 15:30,WO 12:30 15:30

  MINIONSNL|2DDO 12:45, ZA 13:15, ZO 10:45, MA 12:45, WO 12:45

  RESERVEER NU VIA ANNEXCINEMA.NL

  REPARATIE KUNSTGEBITTENKlaar terwijl u wacht

  Werkdagen van 18.30 - 19.30 uur

  Zaterdag van 11.00 - 12.00 uur

  G. Zwijnenburg-v.d. Paauw Gedipl. tandtechnicus

  Tel.: 0348 - 41 51 44

  NIEUWE KUNSTGEBITTEN i.s.m. Tandarts Fredr ikze

  www.tandtechniekwoerden.nl

  (ingang via Steinhagenseweg)Cattenbroekerdijk 1

  Woerden

  Kunstgebitten, klikgebitten opimplantaten en snelle reparaties.De rekening wordt rechtstreeks ingediendbij uw zorgverzekeraar. Bel gerust voor eenvrijblijvend advies of afspraak.

  Polanerbaan 13a3447 GN WoerdenTel. (0348) 420 923

  www.fenikskunstgebit.nl

  GEEN TIJD OF GEEN ZIN ?Schakel Top Huishoudelijke Hulp in !

  - Betrouwbaar- Ervaren - Snel geregeld

  Liesbeth PauwInfo: 06-29270038Of: www.tophuishoudelijkehulp.nl

  Leidsche Rijn Utrecht

  Wij nemen nog patinten aan!U kunt bij ons terecht met of zonder een verwijzing.Er wordt meestal geheel of gedeeltelijk vergoed uit een tandheelkundige verzekering.

  Ook op zaterdag behandeling mogelijk

  Balans MondhyginePablo Picassostraat 103,3544 NX Utrecht

  Tel. 030 670 31 [email protected]

  Gevoelige tanden

  Slechte adem

  Tandvleesproblemen

  Rokersaanslag

  Specialist in aanleg en onderhoud van tuinen.

  www.vanbreukelengroen.nl

  + Creatief ontwerp+ Vakkundige uitvoering+ Garantie 100%+ Showtuinen

  Ambachtsheerelaan 37-b, 3481 GJ Harmelen Tel. 0348-444519 E: [email protected]

  Voor diverse opdrachtgevers in de regio zijn wij op zoek naargediplomeerde collegas, zowel voor oproep, tijdelijk als vast:

  HELPENDEN PLUSVERZORGENDEN IG

  VERPLEEGKUNDIGEN

  Heb jij een relevant diploma en ben je op zoek naar (n van)bovenstaande functies? Loop dan bij ons binnen of neem contact

  op via onderstaande gegevens.

  Informatie: Trend People, Rijksstraatweg 96 in De Meern,T 030-6665624 E [email protected] I www.trend.nl.

  Meer weten? Kijk op www.trend.nl of op

  sinds 1990

  [email protected]

  Boteyken 307, De MeernT. 030 66 20 311

  di. t/m vrij. 9.00 - 17.30 uurzaterdag 9.30 - 16.00 uur

  OPENINGSTIJDEN

  TEGELS SANITAIR

  NIETALLEENVOORVERKOOP EN INSTALLATIEOOKALLEENVERKOOP, ALSUHET ZELF INSTALLEERT

  www.brugutrecht.nl De Brug woensdag 5 augustus 2015 2

 • www.brugutrecht.nl De Brug woensdag 5 augustus 2015 3

  Weer strijd Amelisweerd?Utrecht - Landgoed Amelis-weerd is misschien wel het oudste stukje Utrecht waar ook meteen de meest actuele discussie speelt: wel of geen verbreding van de snelweg ten koste van het bos en land-goed. Het is niet alleen een onderwerp van het rijksde-bat, de Utrechtse bevolking heeft zich gemobiliseerd om dit geliefde stukje Utrechts landschap te behouden. Op vrijdag 21 augustus houdt Architectuurcentrum Aorta een rondleiding vanaf 14.00 uur. Wat maakt Amelisweerd zon belangrijk park voor Utrecht? Wat zijn de gevol-gen van de verbreding van

  de rijksweg voor het histo-rische landgoed? Is de A27 een barrire voor het bui-tengebied of juist bescher-mend? Is het voorgestelde dakpark wellicht een kans om Amelisweerd meer met de stad te verbinden? Naast de ontwikkelingen rond-om de verbreding van de A27 komen ook de nieuwe plannen voor het Engelse Werk en Slingerbos, Tuin Rhijnauwen en Huisbos, de nieuwe fietsenstallingen, de tuin van Oud Amelisweerd en het Kavelpad aan bod. Duur: 2 uur. Kosten: 9,50 / 8,50 euro. Zie www.aorta.nu voor in-schrijving.

  KORT NIEUWS

  Media Markt helpt bij Windows 10Utrecht - Microsoft-speci-alisten van Media Markt in Hoog Catharijne helpen klanten persoonlijk bij het upgraden van hun tablet of laptop naar Windows 10. Bezoekers kunnen da-gelijks bij de servicebalies in de winkel terecht voor een Check-In: een kostelo-ze upgrade naar Windows 10 met live demo en extra uitleg. Media Markt is de enige Nederlandse retai-ler die de Check-In in deze vorm aanbiedt.Via uitgebreide live de-monstraties en instructies wil de elektronicawin-kel de upgrade naar het nieuwe besturingssy-steem voor consumenten zo soepel mogelijk laten verlopen. Media Markt Utrecht Hoog Catharijne biedt meer dan een schap met Windows 10 produc-ten. Onze specialisten laten klanten aan de hand van demomodellen ken-nismaken met Windows 10 en geven advies over de nieuwste features, in-stallatie en gebruik. , legt Kees van Mourik, vestigingsdirecteur van Media Markt Utrecht Hoog Catharijne, uit. Zie ook www.mediamarkt.nl/windows10, alvast om alles over het nieuwe be-sturingssysteem leren.

  ruimte en licht kenmerken Utrecht centraal Station

  Utrecht (PaUl hUStinx) - Het grote moment was daar af-gelopen vrijdag: na opleve-ring van de nieuwe delen en nog voor de afsluiting van het laatste oude deel, kon de nieuwe stationshal in zijn volle omvang worden aan-schouwd en betreden. De oude winkelkeetjes staan het ruimtelijk effect nog enigszins in de weg, maar die worden nu snel opgeruimd. Veel winkels hebben hun definitieve plek reeds betrokken en andere volgen. Ook de promenade waarover mensen buiten de hal om van oost naar west

  kunnen lopen is open, met het zicht op de sporen een mooie plek voor treintje kij-ken. Maar de klus is nog niet ge-klaard, want op het program-ma staat nog de ombouw van het hart van de stations-hal, de kern van de oude hal die alle bouwwoede tot nu toe nog had doorstaan. Van-wege de centrale ligging en de vele trappen en liften die hierop uitkomen, zal deze in fasen worden aangepakt. Er moet immers voldoende doorgang mogelijk blijven, zegt ProRailwoordvoerster Mercedes Grootscholten.

  Omdat wordt begonnen met het dak, hoeft de hal ook nog niet meteen dicht. Wel komt er een moment van grote omklap, waarbij de loop-stromen ingrijpend zullen wijzigen, maar dat zal pas kort voor de opening zijn. Op korte termijn komt er verder een fast- en freshfood-terras, snel daarna gevolgd door een echt restaurant op de tweede verdieping. De patatstraat, of wat daarvan rest, in de richting van Hoog Catharijne, blijft nog even totdat het oostplein wordt ingericht, maar wordt uit-eindelijk afgebroken.

  De hele dag trad een muziek- dans en theatergezelschap op. Hun eerste taak: het uitrollen van de rode loper. Foto: Johan Morgenstond contactgegevens redactieEssenkade 2,

  3992 AA HoutenT (088) 013 03 81

  e [email protected] www.brugutrecht.nl

  commercieel directeurBas [email protected]

  eindredactiePatricia [email protected]

  chef regioredactieJan van [email protected]

  Bezorgklachteni www.brugutrecht.nl/servicet (0900) 424 57 26

  contactgegevens media-adviesen advertentieverkoopVoor informatie over de advertentie-mogelijkheden neemt u contact op met

  uw accountmanager of bel met 088-0139984. Of mail ons via adverteren. [email protected]

  Familieberichtene [email protected] (088) 013 72 68Zelf een familiebericht opgeven kan viawww.familieberichtenonline.nl

  rubrieksadvertentiese [email protected] (0900) 674 38 36

  DrukWegener Nieuwsdruk

  algemene voorwaarden en overigeinformatie (zoals advertentie-tarievenen oplage)i www.wegenermedia.nl

  Weekkrant de Brug is een uitgave vanWegener Media BV. Aangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in de gedrukte als digitale uitgaven van Wegener Media BV.

  Wegener Media BV

  COlOfON

  Het hoogste punt punt van het stationshal is 18 meter. Er komen nu ruim 280.000 reizigers en passanten per dag. In de loop van de jaren komen er nog veel meer reizigers bij. Foto: Johan Morgenstond

  Een reizigster bedankt een bouwvakker persoonlijk voor de bouw van de hal. Er zijn 14 liften (11 personenliften, 3 goederenliften) en 19 roltrappen.

  De lampen die langs de slangenbuizen lopen zorgen voor extra licht in de hal. Er zijn 8 nieuwe perronkappen, waarvan 3 met zonnecellen. In de buitengevel zit 4.194 vierkante meter glas.

  Nieuw station bijna drie keer zo groot

  5/6e deel OV-terminal nu in gebruik

  Maar liefst 21.000 vierkante meter van het Stationshal is vrijdag open gegaan. De oppervlakte van de oude hal was 8.000 vierkante meter. Eind 2016 moet de hele hal klaar zijn. Dan is de totale oppervlakte 25.000 vierkante meter. De bouwtijd is dan vijf jaar. Fotos Johan Morgenstond

 • Proostwetering 105e3543 AC Utrecht

  Tel: 030-241 03 [email protected]

  Kijk ook op:KGMTECHNIEK.NL

  CV-ketel stuk?CV-ketel stuk?Service en onderhoud van uw CV-ketelEr is al een KGM Servicecontract vanaf 50,- per jaar

  Ook voor ketelvervanging

  Kijk voor acties op www.KGMtechniek.nl

  %%

  SHOWMODELLEN

  MET SPECIALE

  KORTINGEN!

  % %%%%%

  %

  %%%%

  DE VELE VOORDELEN Centraal gelegen A12-afrit 17 Grootste keuze van Midden-Nederland Gratis parkeren 7 dagen open!

  ZOMEROPRUIMING

  % %%WOONBOULEVARD

  UTRECHT

  Maar liefst 60 woonwinkels

  WONEN SLAPEN KOKEN ZITTEN BADEN

  woonboulevardutrecht.comLIKE&SHARE

  Ik vervang ALLESin uw keuken

  B e k i j k d e v e l e e n t h o u s i a s t e r e a c t i e s o p o n z e s i t e !

  despecialisten in keuken-renovatie

  Keukenrenovatie:voordelig maatwerk

  Bel voor een gratis advies bij u thuis:John van Bruchem

  06 - 51 54 88 [email protected]

  www.dekeukenvernieuwers.nl

  Ik ben gespecialiseerd in het vervangen van keukendeurtjes, werkbladen, spoelbakken, kranen,

  afvalsystemen, laden, scharnierenen keuken(inbouw)apparatuur.

  NU OF NOOIT!OUTLANDER PHEV 2015-II

  Bestel nu

  en rij in 2015!

  NU AL TE BESTELLEN

  BEPERKT LEVERBAAR

  OUTLANDER PHEV 2015-II

  Bestel nu

  en rij in 2015!

  BEPERKT LEVERBAAR

  Norbert Driessen UtrechtSterrebaan 18 3542 DK Utrecht 030 - 2387930WWW.NORBERTDRIESSEN.NL

  CO2-uitstoot < 49 g/km. Prijzen inclusief BTW/BPM, tenzij anders vermeld, exclusief verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Afgebeeld model kan afwijken van denitief model 2016.Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.

  Norbert Driessen WoerdenAmpreweg 2 3442 AB Woerden 0348 - 439696WWW.NORBERTDRIESSEN.NL

  Laatste Kans!

  Vanaf 41.990,-

  7%BIJTELLING (BIJ LEVERING IN 2015)

  Bakkerij VerweijTournoysveld 97, Wo

  erden

  Ruigenburg 16, Gouda

  Raadhuisplein 17, Bodegraven

  Roomboter

  Croissants 3 + 1 GRATIS !

  Kersenslofvan 7,25

  voor maar 6,25

  Bakkerij VerweijTournoysveld 97, Wo

  erden

  Raadhuisplein 17, Bodegraven Vrijdag 2

  1 maart

  en Zaterdag

  22 maart

  Vrijdag 28 nov

  ember en

  zaterdag 29 no

  vember

  Ruigenburg 16, Gouda

  Raadhuisplein 17, Bodegraven

  PUUR Speltbrood

  nu van 2,65 voor maar

  Schuimslof

  nu van 7,45 voor maar 6,65

  2,25

  Ontvang 10% korti ng met korti

  ngscode 191114

  Health Mate, Boteyken 319 De M

  eern

  Bestel online: www.healthmate

  .nl/voetsauna

  Therapeuti sche

  Voetsauna

  Nooit meerkoude voetenen wintertenen299

  BloembollenGehele assortim

  ent!

  Tip van Sint!

  1+1 Gratis! geldig t/

  m 5

  -12-

  2014

  , zol

  ang

  de v

  oorr

  aad

  stre

  kt

  www.woerdens

  ecourant.nl

  Woensdag 26 november 2014

  NU OOKTEGELS BIJGOEDHART!

  Een wereld van verschil

  www.ghkt.nl

  KOOPZONDAG

  OPEN!van 12 tot 17 u

  ur

  WWW.AUTORIJSCHOOLHANS.COM

  spoedlopleidingenvoor

  *motorpakketten*proefles* aantrekkelijkeprijzen

  * v.a. 17 jaar

  TIP: Snel je

  motorrijbewijs

  Bezorger worden?

  Meld je nu aan via

  http://www.krantjecontantje.nl

  Voorafgegaan door Jagerfanfare

  Nieuw Leven kwam de Sint zater

  dag in Kamerik aan in

  de oude Kamerikse brandweerwa

  gen. Vergezeld door zijn Zwarte P

  ieten maakte hij een

  rondrit door het dorp. Het eigen

  lijke feest speelde zich daarna af

  in de Schulenburch. Het

  Sinterklaasfeest wordt in Kamer

  ik georganiseerd door de Jevaka,

  de stichting die ook de

  jaarlijkse kindervakantieweek in

  de zomer verzorgt.

  Foto: Ulco Wesselink

  Sint komt aan in Kamerik

  KUNST VAN VADER EN ZOON

  Het magische werk van de

  Woerdense kunstenaars Ru-

  ben en Nico van Esterik

  21

  LEUKE DINGEN

  DOENBieren proeven, m

  eubels

  maken, mineralen bekijken en

  meer in de activiteitenagenda

  38Inbrekers krijgen

  huisbezoekWOERDEN - Het

  aantal wo-

  ninginbraken in Woerden

  is toegenomen. Van septem-

  ber tot half november waren

  er 55 woninginbraken in

  Woerden, vooral in Schil-

  derskwartier en Bomen- en

  Bloemenbuurt. Om dit te-

  gen te gaan, pakt de politie

  dit onder andere aan door

  op huisbezoek te gaan bij

  potentiele inbrekers.

  Het aantal woninginbraken

  nam fl ink toe vergeleken

  met dezelfde periode 2013.

  Zorgelijke cijfers, maar de

  laatste veertien dagen blijkt

  er ook alweer een daling te

  zien. Sander Mac

  e-Hardyman

  van de politie, basisteam

  De Copen waar Woerden

  toe behoort: We hebben de

  laatste tijd fl ink ingezet op

  voorkomen en tegenhouden

  van woninginbraken. Be-

  langrijk, zo meent hij want

  het opsporingspercentage is

  slechts 7,5 tot acht procent.

  Het opsporen kost in ver-

  houding veel meer energie

  en mankracht. En dus is er

  meer politie-inzet met spo-

  renonderzoek en buurton-

  derzoek.

  Lees verder op pagina 7

  KLIK & WIN ACTIE

  Win de nieuwe

  cd en dvd van

  One DirectionGa snel naar:

  deweekkrant.nl/actie

  KLIK & WIN ACTIE

  Ga snel naar:

  deweekkrant.nl/actie

  KAMERYCK.NL

  KERSTBRUNCH21, 25, 26 decem

  ber

  FAMILIEDINER25 december

  KERST BIJ KAMERYCK

  25 december25 decemberGRATISKINDERANIMATIE

  WOONBOULEVARD

  UTRECHT

  woonboulevardutrecht.com

  BAKKERSTRAAT 4 | UTRE

  CHT

  V.A.

  KOSTUUMS

  WWW.BARSOI.NL

  Wijkagenda

  Schilderskwartier,

  doet u mee?

  Zie gemeentelijke

  informatiepagina

  gemeente Woerden

  WIN EEN WEBER!

  20%KORTINGOP ALLE WEB

  ERS

  BBQ-DEMO 14 JUNI geldig t/m 14 juni

  WIN EEN WEBER!

  20%KORTINGOP ALLE WEB

  ERS

  BBQ-DEMO 14 JUNI geldig t/m 14 juni

  Prinsen Schouw 1, 2394 CX Alphen a/d R

  ijn, 0172-475299

  KERSTSHOW ZONDAG OPEN 11.00 TOT 17.00

  UUR

  Alternatief plan

  Woerden - De Clintenraad

  van het Hofpoortziekenhuis

  ontwikkelt een alternatief

  scenario. Dat maakt onder-

  deel uit van het advies dat ze

  in december aan de Raad van

  Bestuur moet uitbrengen en

  heeft het plan voor een fusie

  met het Antonius Ziekenhuis

  tot onderwerp.

  KAMERYCK.NLwoonboulevardu

  trecht.com

  WIJHIERVANDe Brug 24/7 bij je klanten

  onder de aandachtjouw bedrijf of aanbieding in de spotlightDe Brug staat midden in de samenleving en is 24 uur per dag betrokkenwww.brugutrecht.nl

  meer politie-inzet met spo-

  renonderzoek en buurton-

  derzoek.

  Lees verder op pagina 7WIJ

  HIERVANDe Brug

  www.brugutrecht.nl De Brug woensdag 5 augustus 2015 4

 • Mei t/mseptemberelke zondagBuitenmarkt!

  Bent u 65+?Dan krgtu het heleweekend

  op de entree!50% korting

  Buitenmarkt!

  I E

  D ER E Z O N D A G

  VAN

  M

  E I T / M S EP T

  E MBER

  ZOM E R S E

  BUI T E N M A

  RKT

  gezellig shoppen

  Groenewoudsedijk 6 3528 BG Utrecht030 - 677 98 99 utrechtsebazaar.nl

  E-mail of mobiel nummer:........................................................................

  Postcode: .......................................................

  Knip uit en neemvolledig ingevuld mee voorgratis toegang op zaterdag.

  Geldig voor 1 persoon t/m 22 augustus 2015. Niet geldigi.c.m. andere acties. Maximaal 1 coupon per transactie.

  Tegen inleveringvan de bon

  op zaterdagGRATISENTREE

  SB

  gezellig shoppen

  Plesman Optiek, Contactlenzen & Optometrie

  Dr. Plesmanlaan 156 tm 160

  Maarssen

  Tel. 0346-556555 www.plesmanoptiek.nl

  Facebook.com/plesmanoptiek

  Bron: Consumentengids juli/augustus 2015

  PER STUK

  400 G 500 G

  500 G

  1.5 KG

  420 G

  2 STUKS 2 STUKS

  0.89 WEEKEND

  0.99 WEEKEND

  2.69 WEEKEND

  0.99 WEEKEND

  0.89 WEEKEND

  3.49 WEEKEND

  1.99 WEEKEND

  1.49 WEEKEND

  9x 200 vel

  2.59

  6x 80 g

  4.15/kg

  1.99Per 100 g

  4.89/kg

  0.49

  0.5 l

  1.50/l

  0.75400 g

  3.98/kg

  1.59

  www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

  ALS BEST GETEST

  Hollandse sperziebonen

  Met 5 losse stokjes.

  BBQgroentespiespakket**

  300 g

  Kaas-ui baguette300 g

  Meergranen baguette

  Met 5 losse stokjes.

  Varkenssat**6-8 stuks

  Gemarineerde grillfakkels**

  Galia meloen Braeburn appelen

  4.15/kg 4.89/kg

  Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. * Bron: Consumentengids juli/augustus 2015 ** Uit de koeling *** Uit de diepvries

  Bron: Stiwa juli 2015

  Bron: CosmoGIRL! juli 2015

  Bron: Consumentengids juli/aug. 2015

  Bron: Gezondgids juni 2015

  KIJK VOOR MEER BEST GETEST PRODUCTEN OP WWW.ALDI.NL

  Sterk en zacht.

  3-laags toiletpapier

  Lasagne Bolognese**

  Varkenssaucijzen**Citroen waterijs***

  Geconcentreerd afwasmiddel

  LAAGSTE PRIJS VOOR HUISMERKEN

  *

  7 T/M 9 AUGUSTUSWEEKENDVOORDEEL!

  Computerproblemen?Gegarandeerd al uw computer

  problemen opgelost!www.d2-pc.nl

  06-41605563

  [email protected],50 p/u

  www.dorsoo.nl

  Woonmall Alexandrium RotterdamElke zondag open

  Slapen doen wij s nachts

  U niet? Rugpijn?

  De Brug staat midden in de samenleving en is 24 uur per dag betrokken

  www.brugutrecht.nl.nl

  Maak kansop mooie

  prijzenKlik en win!

  WIJHIERVANDe Brug

 • Jaap Bijzerweg 9 3446 CR Woerden Telefoon 0348 41 28 61 www.fidderslapen.nl

  Open di t/m do van 9.30 tot 18.00 uur Vr 9.30 tot 21.00 uur Za 9.30 tot 17.00 uur

  Slaapspecialist sinds 1963 Gratis parkeren voor de deur Persoonlijk slaapadvies Vakkundige eigen montage

  SUM

  MERSA

  LE

  15% korting op Tempur en Auping

  De kortingsactie loopt tm 31 augustus 2015Actie geldig op het gehele Auping en Tempur assortiment.

 • de medisch specialist in bewegingsvrijheid

  Ervaart u al lange tijd bewegingsklachten aan de heup of

  knie? De klachten kunnen het gevolg zijn van een

  versleten gewricht (artrose).

  Als orthopedisch chirurg bij Annatommie mc Utrecht ben ik

  gespecialiseerd in de behandeling van deze gewrichten.

  Op de voorlichtingsavond artrose aan heup en knie op

  woensdag 19 augustus vertel ik u over de oorzaak van

  artroseklachten, hoe u voorkomt dat ze verergeren en hoe ze te verhelpen zijn

  met zowel niet-operatieve als operatieve behandelingen.

  Meld u aan op www.annatommiemc.nl/voorlichtingen of bel met 030 711 59 00.

  Ik ontvang u graag bij Annatommie mc Utrecht.

  Woensdag 19 augustus

  18.30 20.30 uur

  deelname is kosteloos

  Annatommie mc Utrecht

  Janssoniuslaan 71

  3528 AH Utrecht

  voorlichtingsavond

  Maurice Andersonorthopedisch chirurg

  artroseaan heup en knie

  Ben je toe aan een andere ets?

  Je vindt hem op ons prikbord

  WIJHIERVANDe Brug

  De Brug staat midden in de samenleving en is 24 uur per dag betrokken

  www.brugutrecht.nl

  www.brugutrecht.nl De Brug woensdag 5 augustus 2015 7

  Sinds drie maanden is Leidsche Rijn een nieuwe romanschrijfster rijker, Margaret van Mierlo. Margaret, geboren in 1949 in Weert en de laatste jaren woonachtig in Leiden, is samen met haar man neergestreken aan de Vuurvlindersingel in Leidsche Rijn.

  Door Maritte Straathof

  Leidsche rijn - Uitgeverij Palmslag heeft haar nieuwe boek, de Zandlezer, net uit-gegeven. De Zandlezer is alweer haar tweede boek en is het ver-volg op haar eerste boek, Hemelse koffie maar het kan ook prima op zichzelf gele-zen worden.De Zandlezer beschrijft de belevingswereld van perso-nen die betrokken raken bij het auto-ongeluk van Ciska, een vrouw die door dit on-geluk ernstig gewond raakt. Het verhaal wordt verteld door haar vriendin Iris, die probeert de oorzaak van het ongeluk te achterhalen en hiervoor, tegen haar zin, de paranormale wereld moet betreden.

  SchuldgevoelensDoor haar echtgenoot, die vol zit met schuldgevoelens over het ongeluk en door haar vader, die vanuit de

  spirituele wereld zijn doch-ter wil bijstaan. Hoewel het mysterie rond het ongeluk langzaam wordt ontrafeld, liggen de bewij-zen niet voor het oprapen. Toch zullen de betrokken personen het drama een plek in hun leven moeten geven.

  VriendschappenMargaret van Mierlo heeft een jeugd gehad zonder langdurige vriendschappen. Ze reisde met haar ouders de hele wereld over vanwe-ge het werk van haar vader. Ze heeft overal gewoond en als kind op minstens zeven lagere scholen gezeten. Het schrijven in haar dag-boeken dienden als uitlaat-klep. Zo hield ze contact met de buitenwereld en met haarzelf.

  TarotkaartenDe Zandlezer, vertelt Mar-garet, is gedeeltelijk auto-biografisch en op waarheid gebaseerd. Ik heb ooit van een vriendin een sessie met een Tarotkaartlezeres als verjaardagscadeau gekre-gen. Ik geloof daar eigenlijk helemaal niet in. Ik ben van nature broodnuchter. Ik ben uiteindelijk toch naar die sessie gegaan. De kaarten-

  legster vertelde mij: Je gaat drie romans over mij schrij-ven. Uiteraard geloofde ik dat aanvankelijk niet. En nu heb ik inmiddels het tweede boek over haar voltooid en zit het derde boek al in mijn hoofd. Dat hoop ik in 2016 af te ronden.Aanvankelijk werd de Zandlezer gefinancieerd

  door de crowdfundingspa-gina, Ten pages. Het geld, 10.000 euro om het boek uit te geven, had ik in no time bij elkaar. Ten pages ging failliet en weg was het geld. Uitgeverij Palmslag, die het boek wilde uitgeven, had voldoende vertrouwen in mijn boek om het alsnog zelfstandig uit te geven.

  Pakkende, spirituele thriller De Zandlezer

  De Zandlezer, vertelt Margaret van Mierlo, is gedeeltelijk autobiografisch en op waarheid gebaseerd. Ze begon met schrijven om contact te houden met de buitenwereld en haarzelf. Foto: Maritte Straathof

  de voorspelling dat ik drie romans zou schrijven komt uit

  De ZandlezerVolgens de laatste recensies is de roman De Zandle-zer van Margaret van Mierlo een spirituele thriller die leest als een trein -dus heerlijk om op vakantie mee te nemen. Hemelse koffie en De Zandlezer van Margaret van Mierlo zijn verkrijgbaar via www.palmslag.nl voor 17,95 euro of Bol.com. Uitgeverij Palmslag zal ook het derde en laatste deel in deze reeks uitbrengen.

 • Ik kies voor een afscheid dat dichtbij huis blijft.

  Wilt u een uitvaart vanuit

  het hart van Utrecht? Kies dan

  voor een uitvaart dichtbij huis

  bij Barbara Uitvaartverzorging.

  Altijd dicht bij U.

  030 - 296 66 66 | www.barbarauitvaart.nl

  vermey | uitvaartzorg

  Vleuten De Meern Leidsche Rijn | 030 2232022

  Uw stille kracht in moeilijke tijden

  Tel: 030 6667577 dag en nacht bereikbaarBakemastraat 46, 3544 MT Utrecht

  Uitvaartcentrum in de Hoef, Hogeweide 6 Utrecht

  www.uitvaartverzorgingleidscherijn.nl

  Anglique enKarel van Dommelen

  030 - 666 22 44dag en nacht

  www.amentiuitvaartverzorging.nl

  Caroline de Bruijn & Narda DelhaasDrususlaan 18 De Meern

  Jan vd Heijdenstraat 11 Utrecht

  Met grote verslagenheid hebben de mede-

  werkers en vrijwilligers van Me'kaar, sociaal

  makelorganisatie voor Utrecht West en

  Noordwest, kennis genomen van het vol-

  komen onverwacht overlijden van

  Til Muileboom

  in de leeftijd van slechts 68 jaar.

  Til was als actieve buurtbewoner en vrij-

  williger een voorbeeld voor anderen.

  Jarenlang zette zij zich belangeloos in voor

  het welzijnswerk in haar wijk. De laatste jaren

  was ze bijna dagelijks in buurthuis De Speler

  in Ondiep actief, waar ze op onvermoeibare

  en hartelijke wijze en met een onnavolgbare

  humor de dagelijkse gang van zaken in goede

  banen organiseerde. Ze stond altijd klaar voor

  haar mede-buurtbewoners.

  Wij zullen haar zeer missen en wensen haar

  kinderen, kleinkinderen en andere familie-

  leden alle sterkte toe om dit grote verlies te

  kunnen dragen.

  Stichting Me'kaar, Utrecht

  Huwelijk

  In Memoriam

  Dankbetuiging

  Overlijden

  Geboren

  Jubileum

  Email | [email protected]

  Telefoon| (088) 013 72 68Internet | zelf opgeven kan via www.familieberichtenonline.nl

  Vergeet niet uw volledige adres-gegevens te vermelden en uw telefoonnummer voor eventuele vragen.

  Overlijdensadvertenties zijn ook zichtbaar op: www.mensenlinq.nl*

  * Indien de advertentie niet geplaatst dient te worden op Mensenlinq, gelieve dit aan tegeven bij opgave van de advertentie.

  Een familiebericht plaatsen is een gevoelige zaak. Dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo blijven. Het gaat immers altijd over het verlies van een naaste, familie, vriend of kennis. Wat wel verandert is de manier waarop dat kan gebeuren.

  Met familieberichtenonline.nlkunt u op een eenvoudige, snelle en zekere manier uw familiebericht samenstellen en plaatsen in de door u gewenste huis-aan-huiskrant. Eenvoudig, want stap voor stap wordt u geleid door de opmaak van het bericht, snel, u ziet direct hoe het bericht eruit komt te zien, zeker (en veilig) is de manier van betalen. Op het door u gewenste moment en in uw eigen tempo kunt u uw familiebericht maken. Want wat er ook verandert, het opgeven van een familiebericht blijft een zaak van emotie

  Graag staan wij u ook telefonisch te woord voor informatie over de opgave van uw familiebericht. Hiervoor kunt u contact opnemen met (088) 013 72 68.

  Colofon F

  amilieb

  erichten

  www.brugutrecht.nl De Brug woensdag 5 augustus 2015 8

  De zachte smaak van de Staffhorst Jenever is heel goed te herkennen. Het smelt op de tong weg; en zo is er weer een nieuw mooi ijsje bij in het aanbod van de ijscokar van Venezia aan de Oudegracht.

  Door Ton van den Berg

  Utrecht - IJsmaker Romana Lorenzo glimlacht: Ja, het smaakt goed, vind je niet. Je proeft echt de jeneverbes.Venezia IJs en Staffhorst Jenever hebben de han-den ineen geslagen, zegt Bastiaan Staffhorst die als amateur-jenevermaker het oude familie-jeneverrecept vorig jaar weer op de markt bracht.

  IdeeEigenlijk toen is ook al het idee voor jeneverijs ontstaan. Italo de Lorenzo (de vader van Romana, red.) wilde graag een doos Staffhorst Je-never meenemen naar Itali. Toen ik deze langs bracht raakten we aan de praat en zo ontstond het idee om Ve-nezia ijs te maken van Staff-horst Jenever.

  StaffhorstStaffhorst was direct en-

  thousiast. Onze groot-vaders Guido de Lorenzo en Jan Staffhorst, die een drankwinkel had op de hoek van de Oudegracht en Jacobskerkhof, kenden elkaar maar zijn blijkbaar nooit op het idee gekomen zoiets te proberen.

  Extra kruidenVoor het ijs heeft Staffhorst een geconcentreerde jenever gestookt met tien keer zo-veel kruiden en andere in-gredinten als normaal.

  AlcoholDeze hebben we met ijs te-ruggebracht naar de normale smaakverhouding waardoor ook het alcoholpercentage fors is afgenomen.

  Dat laatste was heel belang-rijk want 35 procent alcohol bevriest natuurlijk niet. Nu bevat het ijs ongeveer 1 pro-cent alcohol.

  VerwachtingsvolBastiaan en Romana zijn heel enthousiast over het ijs en verwachtingsvol. Leuk om zon echt Utrechts product te kunnen presente-ren, zegt Romana.

  PrimeurWe maken wel vaker ijs met een beetje alcohol zoals laatst hadden we nog een ijs van de week met onder meer prosecco erin verwerkt. Maar voorzover bekend is dit de eerste keer dat er ijs is gemaakt van jenever.

  Utrechtse jenever in ijsje Venezia

  Romana Lorenzo met het nieuwe Staffhorst-jeneverijs. Foto: Ton van den Berg

  Het thema van de Open Monumentendag op zaterdag 12 september is Kunst & Ambacht. Er worden deze dag verschillende gratis rondleidingen gegeven worden door studenten kunstgeschiedenis met als themas: Kijk eens naar boven!, Aan de muur en Beelden en bakstenen aan de gevel.

  Utrecht - Vooruitlopend op de Open Monumentendag nodigen Bram Donders en Claudine Taudin Chabot u uit om naar boven te kijken op de Drift. Een wandeling door Utrecht is een wande-ling door de tijd. Op Open Monumentendag op zater-dag 12 september kunt u deze tijdreis zelf maken on-der leiding van studenten en alumni kunstgeschiedenis.De universiteitsstraat de Drift is voorzien van prach-tige architectuur, maar wat zich binnen afspeelt is nog veel mooier! Voor een reis door de tijd hoef je niet heel Utrecht door te wandelen, het kan al in n pand. Drift 21 ziet er van de buitenkant niet heel bijzonder uit. Maar wie naar binnengaat, valt

  het contrast meteen op. Een-maal in de hal word je over-rompeld door grandeur. Dit voormalig woonhuis uit de zeventiende eeuw werd in 1907 ingrijpend verbouwd door de Utrechtse architect P.J. Houtzagers. Deze archi-tect, ook bekend van het indrukwekkende gebouw Sic Semper aan de Trans, voorzag het gebouw van de modernste technieken van toen zoals gewapend beton en centrale verwarming. Ook voegde Houtzagers een groot glas-in-loodplafond toe in Art Nouveaustijl. Wie door de omringende za-len loopt van Drift 21 merkt al gauw dat de kamers in stijl niet overeenkomen met de hal. Zo is de Sweelinck-

  zaal uitgevoerd in een Lo-dewijk XVI-stijl met relifs aan het plafond zoals dat gewoon was aan het einde van de 18e eeuw. Tijdens de rondleiding Kijk eens naar boven! staat de pla-fondversiering in de archi-tectuur centraal. Er worden verschillende monumenten uit de 17e tot de 20e eeuw bezocht die een interessante kijk geven in de architec-tuurgeschiedenis. Aan het eind van de rondleiding wordt Drift 21 bezocht waar alle tijden samenkomen. Wij zien u graag 12 september bij de informatietent op het Domplein. De rondleiding Kijk eens naar boven! ver-trekt hier om 11.00 en 14.00 uur.

  Kijk eens naar boven in Drift 21!

  De Utrechtse architect P.J. Houtzagers liet in Drift 21 een groot glas-in-loodplafond in Art Nouveaustijl plaatsen.

 • Let op: niet alle Hoogvliet winkels zijn op zondag geopend! Kijk voor onze actueleopeningstijden en zondagopeningen opwww.hoogvliet.com/openingstijden.

  Ook online te bestellen in de Hoogvliet websuper. Kijk snel opwww.hoogvliet.com.

  Acties zijn geldig van woensdag 5 t/m dinsdag 11 augustus 2015

  Hoogvliet,altijd de

  laagste prijs!Met meer dan 80 scherpe PrijsKrakers per week!

  Alleen geldig op vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 augustus 2015

  WeekendKraker!Weekend

  Max

  imaa

  l4ke

  erde

  aanb

  ieding

  perk

  lant.

  Artikelen

  vind

  tuinde

  diep

  vries

  Hollandse aardbeienBak 500 gram

  HeinekenKrat met 24 esjesvan 0.3 liter13.69

  9.499.499.499.per krat

  Per liter 1.32

  1.991.991.991.500 gram

  Per kilo 3.98

  Mars, Snickers,Twix of Bountyice creamvan: 5.18 - 5.58voor: 2.59 - 2.79

  1+1GRATIS

  www.hypotheker.nl

  Jouw voordeel kan tot ruim 25.000 oplopen

  Koopkriebels? Jeuk is het eerder! Het gaat namelijk cht beter met de woningmarkt. Dit eerste kwartaal signaleerde de NVM al een recordverkoop: het hoogste aantal verkopen in acht jaar. En van januari tot en met mei verhuisden ruim 650.000 Nederlanders. Dit zijn er 25.000 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Wil je binnenkort ook je droomhuis kopen en de financiering regelen? Dan sta je waarschijnlijk op een t-splitsing. Je gaat f naar een bank f naar een onafhankelijke adviseur, zoals De Hypotheker. Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat een hypotheek via De Hypotheker al snel voordeliger is dan bij de bank. Wat je persoonlijke situatie ook is.In het onderzoek werden 24 situaties tijdens de hele rentevasteperiode onder de loep genomen. Hierbij zijn alle hypotheekkosten bekeken: advies- en bemiddelingskosten, hypotheekrente en aflossing en premie voor een overlijdensrisicoverzekering. Wat blijkt? In alle onderzochte gevallen is een hypotheek via De Hypotheker het goedkoopst. Het voordeel varieert van 934 tot maar liefst 25.095. Sterker nog, in het beste geval heb je

  de advieskosten binnen twee maanden al terugverdiend. Benieuwd naar jouw besparing bij De Hypotheker? Check dan onze speciale rekentool op Hypotheker.nl.Maar de advies- en bemiddelingskosten liggen toch hoger dan bij een bank? hoor ik je denken. Ja, dat klopt. Hoe kan De Hypotheker dan toch goedkoper zijn? Omdat wij een zeer breed aanbod aan hypotheken bieden. Kortom, de kans is groot dat hier voor jou de aantrekkelijkste lening tussen zit. En een objectieve hypotheekadviseur kijkt altijd naar het totaalplaatje over de hele rentevasteperiode. Van productvoorwaarden tot de meest gunstige rente. Maak dus gerust een afspraak en kom langs voor advies. Het eerste gesprek is voor onze rekening! Heb je al een offerte? Laat m bij ons checken of het goedkoper kan.

  De Hypotheker voordeliger dan de bank

  Utrecht Pablo Picassostraat 101 (030) 7 111 400

  Willem-Jan KoudijsDe Hypotheker Utrecht Leidsche Rijn

  Hallo, wij maken De Brug

  Verzorg jij publiciteit namens jouw (sport)vereniging?Wil je een bijeenkomst aankondigen? Heb je

  ander verenigingsnieuws? Je kunt het nuzelf online plaatsen op onze nieuwe website.

  Het bericht naar de redactie mailen is hierdoor nietmeer nodig. Het staat namelijk automatisch klaar voor

  de papieren krant en we plaatsen zoveel mogelijk berichten in de gedrukte krant. Daar hoef je niets

  extras voor te doen!

  SCHRIJF MEE!

  www.brugutrecht.nl

  WIJHIERVANDe Brug

 • MAGISCHELEES- & LUISTERBOEKJESEen unieke 12-delige collectie met de meest legendarische avonturen

  Speciaal voor u hebben we de 12 beste verhalen vanDisney en Disney-Pixar nmalig samengebracht ineen unieke collectie. Luister naar de verhalen op cden lees mee met de rijk gellustreerde boekjes.De cds bevatten ook originele liedjesen stemmen uit de lms.

  Deze Lees- & Luisterboekjeshelpen uw kind op eenleuke manier met deovergang vanvoorlezen naar zelflezen. Leuk enleerzaam tegelijk.Nergens andersverkrijgbaar!

  BESTEL SNEL OPWEEKKRANT.NL/DISNEY

  Complete 40-delige set!

  VOOR OP

  VAKANTIE

  OF VOOR

  ONDERWEG!

  COMPLETESET

  49,95MET KORTINGSCODE39,95

 • Intratuin Leidsche Rijn Utrechtseweg 12, 030-6772009. Elke zondag open van 12.00 tot 17.00 uurIntratuin Leidsche Rijn 030-6772009.

  parkingsale op de PARKEERPLAATS

  Zaterdag 8 augustus

  PVoorverkoopavondWoensdag 5 augustus 19.00-21.00 uur

  tot

  50%korting

  www.brugutrecht.nl De Brug woensdag 5 augustus 2015 11

  VV De Meern moest zich nog warm draaien. Foto: Lon Bal

  De Meern / Spakenburg - De oefenwedstrijd tussen de IJssel-meervogels en VV De Meern in Spakenburg liep niet goed af voor de laatste club: VV De Meern verloor met 3-0. Die stand was bij de rust albereikt. Trainer Rob Zomer kan terugkijken op een redelijke tweede helft waarin de Merenezen zelfs enkele kansen kre-gen tegen de zaterdag-topklasser. Dinsdag speelde VV De Meern tegen Excelsior. Met de over-gang van voormalig De Meern trainer Marinus Dijkhuizen naar eredivisieclub Excelsior was eerder afgesproken om een oefenwedstrijd te spelen tegen De Meern. Of De Meern zich kon revancheren was bij het ter perse gaan van deze krant niet bekend.

  VV De Meern op oefening

  Riek en Gerard van Asch. Nu de juiste foto!

  HaarzuilenS - Weekkrant de Brug besteedt geregeld aan-dacht aan Bed and Breakfasts in Leidsche Rijn, Vleuten, De Meern en Haarzuilens. Twee weken terug was er aandacht voor de Bed and Breakfast van Riek en Gerard van Asch. Helaas was de verkeerde foto was bij het artikel geplaatst. Nu ziet u de juiste! En zij staan voor een monumentaal pand uit 1895 in het hart van het pittoreske Haarzuilens. Het pand hebben zij helemaal gestript en weer mooi aangekleed. Ge-rard: We hebben nu drie jaar een Bed and Breakfast en we vinden het allebei nog erg leuk om te doen. Ze zijn tot nu toe het enige logeeradres in het mooie Haarzuilens. Meer informatie over Bed and Breakfast Haarzuilens en reserve-ringen: www.bedandbreakfasthaarzuilens.nl

  Juiste foto B&B Haarzuilens

  De ouderen hadden het naar hun zin. Foto: Johan Maaswinkel

  De Meern - Zondag was er de maandelijkse Zondagmiddag Ontmoeting in het Dienstencentrum De Roef. Bewoners van het verzorgingstehuis Zonneweide komen samen met buurtbewoners om te bridgen, biljarten, klaverjassen, joke-ren, een spelletje rummikub of gewoon samenzijn. Het was gezellig druk die dag, ondanks dat er nu door de vakanties wat minder bezoekers waren. De nieuwe Jeu de Boules baan werd niet gebruikt. Niemand had belangstelling om een balletje te rollen. Met gezellig kletsen en een kaartje leggen waren de bezoekers al tevreden.De Roef is aan de Touwslagerslaan 3 in De Meern en ver-zorgt geregeld activiteiten voor ouderen. Wie moeilijk ter been is, kan een beroep doen op de Plusbus Erop Uit.

  Gezellig kaartje leggen

  Buiten genieten. Het kan deze dagen. Foto: Johan Maaswinkel

  leiDScHe rijn - Inwoners van Leidsche Rijn konden naar di-verse festivals gaan, zoals De Parade in de binnenstad of het Convoi de Fte in de Metaal Kathedraal, maar gedurende de afgelopen tropische dagen konden inwoners van Leid-sche Rijn, Vleuten, De Meern en omgeving natuurlijk ook gewoon lekker zitten aan het water, en dat deed deze fami-lie dan ook aan de over van de Strijkviertelplas. Er zijn overigens genoeg plassen rond Utrecht, zoals de Haarrijnseplas, Laagraven, De Leijen, de Maarsseveense plassen en de Nedereindse Plas. Op www.recreatiemiddennederland.nl staan ze allemaal beschreven en zijn er ook andere natuurgebieden te vin-den.

  Relaxen aan het waterregio - Gilde Utrecht houdt op zaterdag 29 augustus een speciale fortenfietstocht. Vanaf 13.00 uur kan iedereen de Nieuwe Hollandse Waterlinie ervaren. De middag begint met het verhaal van de linie en een rondleiding op Fort de Bilt. Daarna fietst iedereen in de vuurlinie langs groepsschuilplaatsen, een loop-graaf, tankversperringen, inundatiegebieden en na-tuurlijk forten. Gildegids Joke Keijmel vertelt erover. De afsluiting is om 16.30 uur bij de gezellige brasserie op Fort aan de Klop. Voor prijzen en aanmeldingen, kijk op www.gildeutrecht.nl.

  Fortenfietstocht

 • Bestel nu op weekkrant.nl/webwinkel

  ONTVAN

  GEEN

  2eset cadeau*

  Ongemerkt print u meer en vaker

  in de zomer: de routekaarten naar

  uw vakantiebestemming, die leuke

  vakantiefotos voor opa en oma, en

  tickets voor dat festival dat u niet mg

  missen.

  Proteer nu van extra voordeel op

  een complete set cartridges voor uw

  Canon, Epson, Brother of HP printer:

  Deze cartridges bevatten meer inkt

  dan A-merken en worden gratis bij u

  thuisbezorgd! Deze zomer zit u dus niet

  met een lege printer.

  Extra voordelig en gratisthuisbezorgd!

  Complete set cartridges:Zwart en kleurGeschikt voor: Canon, Epson,Brother en HP printersBij Canon, Epson en Brothereen 2e set cadeau!*Met chiptechnologie voorprobleemloos cartridges wisselen

  *Met uitzondering van HP cartridges.

  Extra voordeel op cartridges voor uw Canon,

  Epson, Brother of HP printer. Bestel nu!

  Extra voordelig en gratis

  Geschikt voor: Canon, Epson,

  Bij Canon, Epson en Brother

  Met chiptechnologie voor probleemloos cartridges wisselen

  *Met uitzondering van HP cartridges.

  elders 69,95

  29,95per set

  NU DE BESTE KWALITEIT VOOREEN SCHERPE LEZERSPRIJS!

  PRINT ZELF UWVAKANTIEFOTOS!

  Minigids Wijzer WebWinkelenOnline shoppen is handig. U hoeft er de deur niet voor uit en de aankoop wordt desgewenst thuis bezorgd. Toch zitten er ook de nodige haken en ogen aan.

  Zijn de webwinkels waar u shopt bijvoor-beeld wel echt? In het weekend poppen er talloze kopien op van webwinkels die net echt lijken, compleet met keurmerk, bank-nummer en iDealbe-taling. Het Landelijk Meldpunt Internet Op-lichting ontvangt dage-lijks meerdere aangiften van mensen die zijn opge-licht door nepshops. De Consumentenbond biedt nu een interessante Mini-gids aan, met waardevolle tips om veilig online te shop-pen. Ook zet de gids uiteen welke betaalmethoden er zijn en hoe om te gaan met buitenlandse webshops. De kans is dan een stuk kleiner dat er iets mis gaat als u on-line shopt en betaalt. Als lezer van deze krant haalt u deze nuttige gids nu gratis in huis.

  Bel 0800-6161 om

  uw Minigids te bestellen. Of sms cb webwinkel naar 3010. Wij bellen u dan terug. Een sms stuurt u tegen het reguliere tarief van uw aanbie-der. De Consumen-tenbond is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 20.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur. Deze actie loopt tot 28 augustus.

  GRATIS MINIGIDSAltijd goedkoop op vakantie?Altijd op zoek naar de goedkoopste vakantie? Maak kennis met een nieuw, online concept: De Holidayspotter! Vakanties die voor de gelimiteerde tijd van n week te boeken zijn n nergens anders goedkoper.

  De Holidayspotter is opge-zet voor mensen die graag goedkoop op vakantie gaan.

  DEZE WEEK EXCLUSIEVE ACTIEPRIJZEN VANAF 69,-*Iedere week worden er op de website, deholidayspot-ter.nl, twee nieuwe aanbie-dingen geplaatst. Het betreft scherp geprijsd aanbod, de kortingen kunnen oplopen tot 85%!

  Autovakanties Het aanbod van De Holi-dayspotter bestaat op dit moment met name uit au-tovakanties naar vakantie-parken. De Holidayspotter werkt daarvoor intensief samen met grote spelers binnen de vakantiebranche: Roompot Vakanties en Ho-genboom Vakantieparken. De Holidayspotter biedt va-kanties op diverse vakan-tieparken in onder andere Nederland, Duitsland en Belgi aan tegen lage prijzen die via geen enkele andere website beschikbaar zijn!

  Hoe werkt het?Iedere week komt er op za-terdag en op dinsdag een nieuwe aanbieding beschik-baar op deholidayspotter.nl. Deze aanbiedingen heb-ben een looptijd van een week. Na n week vervalt het aanbod en komt er weer nieuw aanbod beschikbaar. U wordt hier, indien ge-wenst, per mail van op de hoogte gesteld. Zo ontvangt u altijd als eerste het nieuwe

  aanbod en is de kans het grootst dat het aanbod nog beschikbaar is! De prijzen die wij vermel-den zijn zo transparant mo-gelijk weergegeven. Komen er nog kosten bij dan staan deze vermeld bij de voor-waarden. De aanbiedingen zijn te boeken op de aan-komstdagen zoals die ver-meld staan in de prijstabel of de kalender. Staat de ge-wenste aankomstdatum er

  niet meer tussen? U kunt al-tijd vrijblijvend contact met ons opnemen!

  Acties van deze weekDeze week boekt u twee top acties via deholidayspotter.nl! Boek bijvoorbeeld een zespersoonsverblijf op Bos-park Lunsbergen in Dren-the! Dit ruim opgezette park ligt midden in de natuur en is ideaal voor jong en oud. Van 1 tot en met 8 augustus 2015 boekt u een zesper-soonschalet op dit park met korting tot 54 % en prijzen vanaf 104,-* per verblijf inclusief verplichte eind-schoonmaak 45,-!Daarnaast boekt u deze week een verblijf voor zes personen op het populaire Roompot Vakantiepark Weerterbergen! Dit park ligt in Noord Limburg en biedt ongeloo ijk veel mogelijk-heden. Van 3 tot en met 8 augustus 2015 boekt u een zespersoonsbungalow op dit park met korting tot 79% en prijzen vanaf 69,-* per verblijf! Op beide parken is er nog beschikbaarheid in de zo-merperiode, maar wacht niet te lang en boek, want OP = OP.

  Benieuwd naar De Holi-dayspotter aanbiedingen? Ga dan snel naar

  www.deholidayspotter.nl !

  *prijzen zijn exclusief reser-veringskosten 25,- en lo-kale hef ngen p.p.p.n.

  "

  gratisminigids

  www.brugutrecht.nl De Brug woensdag 5 augustus 2015 12

 • www.brugutrecht.nl De Brug woensdag 5 augustus 2015 13

  Spelen in theater

  UCK Jeugdtheaterschool houdt op zaterdag 22 en zondag 23 augustus een kennismaking/selectieweekend voor de Vooropleiding Theater en de Landelijke Orintatiecursus Theater.

  Utrecht - De Vooropleidin-gen Theater zijn bedoeld voor jongeren die wil-len doorstromen naar een kunstvakopleiding, maar nog meer ervaring of scho-ling nodig hebben. De leer-lingen worden een jaar lang geschoold in vakken die

  voor theater essentieel zijn zoals (koor)zang, dans/be-weging en spel. Ook worden auditietrainingen gedaan. Om deel te nemen aan een van deze opleidingen moe-ten de jongeren eerst een kennismak ing/select ie doorlopen.De Landelijke Orintatie-cursus Theaterscholen is een cursus van 1 dag per week (za) en geeft inzicht in de verschillende studie-richtingen die te volgen zijn en in de toelatingseisen die gesteld worden. De Vooropleiding Theater is een jaaropleiding van 5 da-gen per week (ma t/m vr) en

  biedt de mogelijkheid om je intensief voor te bereiden op een theateropleiding.Bij beide vooropleidingen werkt het UCK nauw sa-men met Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU). Het kennismaking/selectie-weekend voor het Voorop-leidingsjaar Theater en de Landelijke Orintatiecursus Theaterscholen vindt plaats in het weekend van 22 en 23 augustus. Inschrijven voor de kennismaking/selectie is nog mogelijk.

  Voor meer informatie en inschrijven, kijk op www.uck.nl/jeugdtheater.

  De Vooropleidingen Theater zijn bedoeld voor jongeren die willen doorstromen naar een kunstvakopleiding. Foto: Anna van Kooij

  Weer ontroerende anekdotes verwacht Deze zomer is ZIMIHC ook te vinden in het Holland House tijdens het Europa Cantat Festival in Pcs (Hongarije).

  Utrecht - Het Holland House is een ontmoetingsplek voor festival deelnemers uit Ne-derland en iedereen die iets met Nederland (of Utrecht) heeft. In het Holland House tekent ZIMIHC verschillende, ont-roerende anekdotes op van bezoekers die in 2009 in Utrecht aan het festival deel namen. Hieronder een bijzondere herinnering van twee Zwit-sers:Europa Cantat 2009 in Utrecht, dat herinneren we ons nog zo goed. Op de avond dat wij in Utrecht aankwamen, waren er ko-ren die op bootjes door de

  grachten voeren. Ik was op zoek naar een lied voor een bruiloft die mijn man en ik enkele weken later zouden organiseren voor vrienden. Geleund over de reling bij de grachten stonden wij samen te luisteren naar de prachtige muziek. Plotse-ling klonk er een lied, waar wij helemaal kippenvel van kregen. Dat moest het lied voor de bruiloft worden. Maar ja, het koor zat op de boot. En van de koorleden zag dat ik tranen in de ogen had.Met handgebaren maakte ik duidelijk dat ik de mu-ziek graag wilde hebben. Ik rende \naar het eindpunt van die botenparade en uit-eindelijk kreeg ik zo het lied te pakken. Het was een paar weken later het hoogtepunt van de bruiloft en mijn koor heeft het sindsdien op het programma staan.

  Een Zwiters echtpaar bewaart bijzondere herinneringen aan het Europa Cantat in Utrecht.

  Lezing over genezingUtrecht - Op vrijdag 28 augustus is er in het NI-VON Centrum, Rotsoord 20 in Utrecht een lezing over Bruno Grning, hulp en ge-nezing via geestelijke weg. De lezing begint om 19.30 uur en is gratis toegankelijk, op basis van een vrijwillige gift. Bruno Grning leefde van 1906 tot 1959 in Duits-land. Hij wees er de men-sen op dat er een genezende kracht in de kosmos bestaat, die hij Heilstrom noemde. Voor informatie en opgave voor de lezing , bel Barend Jonker, tel. 026-4421610 of kijk op www.bruno-groe-ning.org/nederlands

  Projectshow Hornbach over wandenNieUwegeiN - De experts van de bouwmarkt Hornbach in Nieuwegein laten in au-gustus zien hoe je wanden een bijzondere vintagelook kunt geven, met bijvoor-beeld effectbehang (zoals steenstrips) en structuur-verf. Deze gratis toeganke-lijke projectshows zijn van vrijdag 7 tot en met zaterdag 29 augustus; op vrijdagen van 18.30 tot 20.00 uur en op zaterdagen van 14.00 tot 15.00 uur en 16.00 tot 17.00 uur. De deskundige mede-werkers geven het eerste half uur een demonstratie, waarna de bezoekers zelf aan de slag kunnen gaan.

  Dat Utrechters gek zijn op hun Domtoren (hoogtepunt van het jaar: wielrenners onder de Domtoren door), dat is bekend. Maar dat die Domtoren ook leidt tot allerlei verzameldrift en bouwwerken, van knutselgedoe tot professionele bouw, laat de uitnodigende tentoonstelling De Domtoren in de hal van het stadhuis zien.

  Door Ton van den Berg

  Utrecht - Vergeet even al die musea in de stad, het ge-heim van deze zomer is de expositie die Utrechter Ad Nelemans samenstelde! Hij bracht tientallen Domtorens bijeen. De Domtoren is er te zien op ansichtkaarten, op munten, op covers van boekjes, als legpuzzel, als reclame-ui-ting, als lekkernij (De Dom-torentjes), op schilderijen en als levensechte schaalmo-dellen die soms wel meer dan twee meter hoog zijn en waarvan er een zelfs ge-maakt is van poedersuiker.Iedere Utrechter heeft thuis wel iets van de Domtoren in huis, een schaalmodelle-tje (met lichtjes erin) of een mooie historische tekening of ets in zwart-wit.

  Anderen maken van hout of ander materiaal gewoon een hele toren die ze levensgroot in huis of winkel zetten.

  Duizenden versiesConclusie: van de Domtoren bestaan duizenden, tiendui-zenden kopien in allerlei soorten en formaten en die

  kun je overal vinden. Ad Nelemans zag ze bij mensen thuis en in etalages van win-kels en bracht ze, met toe-stemming van de eigenaren, voor de expositie bijeen. De prachtige Domtoren bij-voorbeeld die beeldhouwer Jules Enneking maakte in opdracht van kaarsenmaker Ruud Snel van een 300 jaar oude eiken balk uit de Dom-toren zelf, een pronkstuk.

  Echtwaar.nuOf neem de Domtorens van prachtig keramiek gemaakt door de medewerkers van echtwaar.nu de organisatie die werkt met mensen die een arbeidsbeperking heb-ben. Het zijn maar een paar voorbeelden. Ook zijn er veel Domtorens die sporen van driftige thuisvlijt verraden. Er is een gebreide Domtoren, er is er een gemaakt van houten drempels waarin

  afgedankte tandartsboortjes zijn verwerkt.Zelf maakte Ad Nelemans een Domtoren uit piep-schuim en verontschuldigt hij zich dat de satstokjes niet helemaal goed verwerkt zijn (!).

  DomtorengrafkistOok maakte Nelemans een

  prototype van een Domto-rengrafkist. Het is gemaakt in de vorm van de Domto-ren. De bovenste trans kan er af en dient dan als urn. Is dit een gat in de markt? En of hij zelf ooit zo begraven wil worden? Dat weet ik nog niet. Maar bijzonder vind ik hem wel.

  Domgek Utrecht samengebracht in expo

  Expositiesamensteller Ad Nelemans bij een van de vitrines vol met Domtorens. Van de Domtoren bestaan duizenden, tienduizenden kopien in allerlei soorten en formaten en die kun je overal vinden. Foto: Ton van den Berg

  een domtoren met daarin afgedankte tandartsboortjes

  Weggegooide doucheramenDe Domtoren is nu al de leukste en meest aardige expositie in Utrecht dit jaar. Met nul-komma-nul centen subsidie opgebouwd, met glazen vitrines die Nelemans maakte van weggegooide doucheramen. Jammer dat de gemeente deze bijzondere tentoonstelling slechts de ruimte gaf in de hal van het stadhuis tijdens de zomer-vakantie. Een vergissing, maar de Utrechters die nog in de stad zijn: tot en met dinsdag 18 augustus is het gratis te zien op werkdagen tussen 10.00 en 17.00 uur.

 • Familie & Relatie

  OproepenProblemen met UITKERING?

  Bel De Jong Advocaten, ge-

  specialiseerd in uitkerings-

  zaken. 030 - 232 10 04

  Regio Dating Vrouw zoekt Man

  BLIND DATEIk ben een lieve en gezel-lige dame van 62 jaar. Ikzoek een gezellige vriendom leuke dingen mee teondernemen. Heb jij inte-resse? Laat dan wat van jehoren en reageer op mijnboxnummer. Lieve groet.0906-10.10.162 Box:781860

  Ik ben Dorothee, een 56 ja-rige vrouw uit Eindhovenen wat ik hier zoek is eenleuke vriend. Zullen we ietsleuks afspreken? Groetjes.0906-10.10.162 Box:631443

  Ik ben Joke een 66- jarigevrouw uit Gelderland enik zoek een seieus contactmet een man van mijn ei-gen leeftijd. Ben jij ook opzoek naar een serieuze re-latie? Reageer dan en bel.0906-10.10.162 Box:798029

  Ik ben Mandy en ik kom uitApeldoorn. Ik ben lief enspontaan. Ik zoek een mantot 50 jaar. Het liefst blond.Ik wil leuke dingen doen.0906-10.10.162 Box:363433

  Hallo ik ben Monica eenleuke vrouw van 30 jaar. X0906-10.10.162 Box:580831

  Hai ik ben Mick een leukespannende vrouw en ben40 jaar. Ik zoek iemad vooreen spannende relatie. Hebjij interesse? Bel me dan nu0906-10.10.162 Box:781718

  Angel zoekt jou voor eenleuk contact. Ik heb eenleuke uitstraling en ben1.73 cm lang, groengrijskleur ogen. Heb je interes-se? Reageer snel en bel. X0906-10.10.162 Box:487328

  Hallo ik ben Monique, 51jaar. Ik ben op zoek naareen leuke en ondernemen-de man. Ben jij dat? Bel me0906-10.10.162 Box:635005

  ENSCHEDE. Ik ben Sabrina48 jaar en uit Enschede. Ik

  Kom snel in contact met een leuke single via deze lijn?

  Bel 0906-10.10.16245cpm

  Voor meer leuke vrouwenuit jouw provincie kies jeeen 2 in het hoofdmenu.

  Bel nu snel 0906-10.10.162* Heb je al een eigenboxnr? Kies 1

  * Heb je geen eigen boxnr?. Kies 2* Kies daarna 4 in hethoofdmenu

  * Toets nu het boxnr in dat* bij de advertentie staat.

  Klantenservice datinglijn:0900-123 22 33 80cpm

  Mededelingen

  BUITENLANDBELLEN

  95%GOEDKOPER

  Zone2 0900-123 8082 (10 cpm)

  Zone3 0900-123 8083 (25 cpm)

  Zone1 0900-123 8081 (5 cpm)

  UITLEG OP: WWW.123BELLEN.NL

  KIJK VOOR ALLE LANDEN EN MEER

  Hoe kan ik starten met besparen?

  Hoewerkt het:

  U wilt een vaste telefoon bellen in Duitsland (0049):

  1. U belt 0900-123 8081 en wacht tot u verbinding heeft

  2. U voert het volledige nummer in (bijv. 004930209560)

  3. U drukt op het hekje (#)

  U belt nu spotgoedkoop met 123BELLEN voor maar 5 cpm!

  U hoeft zich niet aan te melden, u kunt nu al geld besparen!

  Werkt met alle providers.

  De kosten komen op de factuur van uw huidige provider.

  Argentini - Vast

  Australi - Vast

  Bahrein - Vast

  Belgi - Vast

  Brazili - Vast

  Canada - Vast

  Canada - Mobiel

  China - Vast

  China - Mobiel

  Colombia - Vast

  Cyprus - Vast

  Denemarken - Vast

  Dom. Rep. - Vast

  Duitsland - Vast

  Engeland - Vast

  Frankrijk - Vast

  Georgi - Vast

  Griekenland - Vast

  Hong Kong - Vast

  Hongarije - Vast

  Ierland - Vast

  India - Vast&Mob

  Isral - Vast

  Itali - Vast

  Japan - Vast

  Kroati - Vast

  Luxemburg - Vast

  Maleisi - Vast&Mob

  Marokko - Vast

  Mexico - Vast

  Nieuw-Zeeland - Vast

  Noorwegen - Vast

  Oostenrijk - Vast

  Peru - Vast

  Polen - Vast

  Portugal - Vast

  Roemeni - Vast

  Rusland - Vast

  Singapore - Vast

  Singapore - Mobiel

  Sloveni - Vast

  Slowakije - Vast

  Spanje - Vast

  Taiwan - Vast

  Thailand - Vast

  Thailand - Mobiel

  Trinidad&Toba - Vast

  Tsjechi - Vast

  USA - Vast&Mobiel

  Venezuela - Vast

  Vietnam - Vast

  Zuid-Afrika - Vast

  Zweden - Vast

  Zwitserland - Vast

  Afghanistan - Vast

  Afghanistan - Mobiel

  Angola - Vast&Mob

  Argentini - Mobiel

  Armeni - Vast

  Aruba - Mobiel

  Australi - Mobiel

  Bosni - Vast

  Burundi - Mobiel

  Curacao - Mobiel

  Dom. Rep. - Mobiel

  Dubai - Vast

  Ecuador - Vast

  Ecuador - Mobiel

  Filippijnen - Vast

  Filippijnen - Mobiel

  Ghana - Vast&Mob

  Irak - Mobiel

  Iran - Mobiel

  Itali - Mobiel

  Kaapverdi - Vast

  Kaapverdi - Mobiel

  Kameroen - Mobiel

  Kroati - Mobiel

  Malawi - Mobiel

  Macedoni - Vast

  Namibi - Mobiel

  Nieuw-Zeeland - Mob

  Oekrane - Vast

  Oekrane - Mobiel

  Pakistan - Vast

  Pakistan - Mobiel

  Saudi-Arabi - Mobiel

  Servi - Vast

  Slowakije - Mobiel

  Sri Lanka - Mobiel

  Suriname - Vast

  Suriname - Mobiel

  Tunesi - Vast

  Turkije - Mobiel

  Zuid-Afrika - Mobiel

  Zwitserland - Mobiel

  Algerije - Vast

  Aruba - Vast

  Belgi - Mobiel

  Brazili - Mobiel

  Bolivia - Vast

  Bulgarije - Vast

  Colombia - Mobiel

  Costa Rica - Mobiel

  Curacao - Vast

  Duitsland - Mobiel

  Egypte - Vast&Mob

  Engeland - Mobiel

  Finland - Vast&Mob

  Frankrijk - Mobiel

  Griekenland - Mobiel

  Hongarije - Mobiel

  Ierland - Mobiel

  Indonesi - Vast

  Indonesi - Mobiel

  Irak - Vast

  Iran - Vast

  Isral - Mobiel

  Kenia - Mobiel

  Malawi - Mobiel

  Nigeria - Mobiel

  Oostenrijk - Mobiel

  Polen - Mobiel

  Portugal - Mobiel

  Roemeni - Mobiel

  Rusland - Mobiel

  Spanje - Mobiel

  Sri Lanka - Vast

  Tsjechi - Mobiel

  Turkije - Vast

  Vietnam - Mobiel

  Zweden - Mobiel

  ESTHER Box: 3681Ik ben heldervoelend en helder-wetend en werk met gidsen. Ubent welkommet al uw vragen.Samen komen we eruit!

  Bel 0909-1447 Box: 3681

  YVONNE Box: 3694Heldervoelend kaartlegster. En-gelenboodschap en/of pende-len. Mental coach. Ik weet veelover zielenconnecties. Bel nu.

  Bel 0909-1447 Box: 3694

  MIRJAM Box: 3780Als heldervoelend HSP-er enlevenscoach help ik u om hetbeste uit uzelf te halen. Ik ana-lyseer uw dromen en ziektes.

  Bel 0909-1447 Box: 3780

  Uiterlijk & Innerlijk

  Therapien & WelzijnPr. Baminy, medium hel-

  derz., helpt alle probl. oplos-

  sen, terugk. liefde, ziekte,

  alc., depressie 06-13560808

  Feestdagen & Evenementen

  Braderien & MarktenZo. 9 aug. Snuffelmarkt Ut-

  recht, WC Overvecht. Bezoe-

  kers Gratis. Alle handel.

  DonEvents.nl0294-237320

  Zat. 8 augustus Vlooien-

  markt / curiosa, Loenen a/d

  Vecht, Centrum. www.

  DonEvents.nl 0294-237320.

  Zon. 19 aug Vlooienmarkt

  MUIDEN, w.c Maxis

  DonEvents.nl 0294-237320

  Onroerend Goed

  OG t.k aangeboden

  Huis & Tuin

  Bel de VakmanDAKDEKKER biedt zich aan

  voor al uw dak- & pannen-

  werk. Vrijblijf. prijsopgave.

  030-2439095/06-51016604

  Onderhoud &Reparaties

  KLOKKENATELIER voor al

  uw klokken en horloges,

  eventueel inkoop en repara-

  ties mogelijk. Tel. 06-

  22405699 of 030-6034247.

  KOELKAST, diepvries, repa-

  ratie, met garantie. Zonder

  voorrijkosten. Service bin-

  nen 24 uur. Bel 030-2442448.

  Auto & Vervoer

  Te koop gevraagd

  Gevraagd auto's, iedere

  prijskl., RDW vrijw. Bel, wij

  komen! 06-17438876

  Een eerlijke prijs voor uw

  auto contant m. RDW-vrijw

  Bel wij komen! 0183-564672

  Werk & Inkomen

  Industrie & BouwGezocht: (leerling)

  betonboorders

  timmerlieden

  metaalbewerkers

  Heb je belangstelling?

  Neem contact op met

  Groene Hart Service

  www.groenehartservice.nl

  030-2801006

  Overig PersoneelGevraagd

  Leuk Thuiswerk, tot 2500!

  Inpakken snoep, stickeren.

  Info: 0909-400.6000 (90cpm)

  Zakelijk & Financieel

  Goud & Zilver

  Goudinkoopburo Theo Kaptein.nl

  Inkoop SLOOPGOUD-ZILVER

  Correct en betrouwbaar. Hoogste prijs in de regio.

  Woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00-18.00

  Maandag, dinsdag en zaterdag op afspraak.

  Ratelaar 39g

  3434EW Nieuwegein.

  Tel. 06- 1274 1863

  Email:[email protected]

  TM Juweliers gegarandeerd

  de voordeligste, ook in repa-

  raties. Tevens de HOOGSTE

  prijs voor uw oude goud &

  zilver. Ondiep 11, Utrecht,

  tel. 030-2420420 of mobiel

  06-51641442.

  Zakelijke Transacties

  Schulden in of aan uw BV ?

  Ziet U door de bomen het bos niet meer ?

  Wij hebben de oplossing. Overname of doorstarten

  serieuze Notarile afwikkeling

  Info: [email protected] Tel.:06-16717935

  Prive & Erotiek

  Prive Lijnen & SMS-diensten

  "+!!&'*+$&'*)##&"%&!!&"%&&!('&!!&"

  %!%()#!!$GL"G AE

  S!)= T) R!_D& BA&&&)

 • OOK VOOR DE

  KRANTCADEAUKAART,

  EVEN NAAR

  WWW.KRANTCADEAUKAART.NL

  GEEF EENS WAT NIEUWS!5 TOT 14 WEKEN LEESPLEZIER KEUZE UIT 7 DAGBLADEN

  STOPT AUTOMATISCH

  Bezoek Zoutelande, Vlissingen,Middelburg n Domburg

  Inclusief ontbijt n heerlijke pannenkoek

  korting38%

  Genieten aan de Zeeuwse Kust!

  nu59,-normaal 95,-

  !'$%'&"#

  "

  $!& &, #&8 /-/ (-2 8)+*&26502"&4&!'&2 3%7.1

  *-*1890/*

  %"!#%!$ !'$

  %'&"#

  "

  *-*18*-/

  17% 9

  * CE$#

  %"E% EE%(

  66%"E:?=%

  !'$%'&"#

  "

  *-*18-1-

  2

  @D#A?C$

  BE?CAEDE%+

  .E:E;;EDCAE

  *-*1 CE':?=%E

  % #! 9

  (E4C?AE))

  (((,*

  -*1,%:

  !'$%'&"#

  "

  *-*189

  011

  ,-$6)(4

  !(4)(

  *03-'

  (4#$"4

  4-32

  #3(!

  411057&

  % +34.

  1+./

  5(!!(0

  9$*(888

  !'$%'&"#

  "

  -1--

  8*-*

  1

  5#: E'ADE&E (E%5#: E'ADE&E (E%&"#$%%!&"#$%%!

  $'#'!'$(%&'"&(! )#)%"$$$'

  FG?CU?;>E

  "$"#%$"#$"!#8= (= *!7+9((5 49((>*%@@=:

  *2* +&&,$,/ 03% ./*()/'% 1--, !"!"

  &E ?EED4E 8D!;$E"; 9E E

 • LOS BESTEK MODEL HAAGSCH LOFJE 18/10 VOOR EEN PRACHTIGE GEDEKTE TAFEL 0.40

  per stuk vanaf

  O U T L E TS TO R EVan Reenenweg 155

  3702 SJ ZeistTel. 030 6923364

  Maandag geslotenDi t/m vr 9.00 - 17.00 uur

  za 11.00 - 17.00 uur

  GROOTMOEDERSBRAADPANGrijs, zwart of oranje 20cm, 24cm, 28cm

  PANNENSET Model Pearl4-delig 395.

  PANNENSET Model Ravenna4-delig 195.

  PANBESCHERMER 3 stuks 9.95

  BESTEKSETModel Trend4-pers. 39-delig 99.

  3.75

  19.95

  13.95

  2.60

  2.50 8.9534.-

  79.-

  49.-

  79.-

  136.- VOORDEEL

  316.- VOORDEEL

  2.35 VOORDEEL

  196.- VOORDEEL

  6.20 VOORDEEL

  BESPAAR 79.-

  VANAF

  VANAF

  VANAF

  136.- VOORDEEL 15.05 VOORDEEL

  156.- VOORDEEL

  316.- VOORDEEL

  12.-

  39.-

  BESTEKSETModel Constance8-pers. 82-delig170.

  BESTEKSETModel New York6-pers. 50-delig245.

  PANNENLIKKER 4.95

  BESTEKSETModel Lotus6-pers. 50-delig395.

  ZILVERWIT EDELSTAAL

  18 -10

  MESSENSET6-delig170.

  KOEKENPANNEN COMFORTLINEZwart of gekleurde uitvoeringKoekenpan 20, 24, 28, 30 cm, Wok of Hapjespan met deksel

  Keramische krasvrije anti-aanbaklaag geschikt voor alle warmtebronnen incl. inductie

  OVENSCHAAL 22,5 cm 29.

  KOOKPANNENModel Profi line

  34.- V

  34.34.136.-136.-136. V34.34.

  49.49.196.

  BESTEKSETModel New York6-pers. 50-delig

  79.79.316.

  Model Lotus6-pers. 50-delig

  ERWITAAL

  SOLA OUTLETSTORE ZEIST

  MAGAZIJNVERKOOPMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNVERKOOPVERKOOPVERKOOPVERKOOPVERKOOPVERKOOPVERKOOPVERKOOPVERKOOPVERKOOPMAGAZIJNVERKOOPMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNVERKOOPVERKOOPVERKOOPVERKOOPVERKOOPVERKOOPVERKOOPVERKOOPVERKOOPVERKOOPVERKOOPVERKOOPVERKOOPVERKOOPVERKOOPVERKOOPVERKOOPVERKOOPTOT 70% KORTING

  VERRASSEND VOORDELIG

  OP=OP

  OP=OP

  OP=OP

  12.12.12.12.

  170.170.

  8.8.958.958.95VANAF

  MESSENSET6-delig170.170.

  PANNENSET Model Pearl4-delig 395. 395.

  SOLA SOLA OUTLETSTOREOUTLETSTORE ZEIST ZEIST ZEISTSOLA OUTLETSTORE ZEIST

  34.34.-34.-34.-136.-136.-136. VOORDEEL

  BESTEKSETModel Constance8-pers. 82-delig

  OVENSCHAALMESSENSETMESSENSET

  195. 195.

  39.39.BESTEKSETModel New York6-pers. 50-delig245.245.245.245.

  OP=OP

  2.2.602.602.60 VOORDEEL

  OP=OP

  BESPAAR 79.-BESPAAR 79.- MAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNOP=OP

  2.2.50Keramische krasvrije anti-

  Model Profi lineZwart of gekleurde uitvoering Model Profi line

  2.2.502.502.50VANAF

  Zwart of gekleurde uitvoeringKoekenpan 20, 24, 28, 30 cm, Wok of Hapjespan met deksel

  Model Profi line