Brug Utrecht week32

16
Rietveld 36a, 3443 XC Woerden, 0348 - 415667 SALE Adriaen Beyerkade 32, Utrecht T 030-2731740 di. t/m za. 9.30-17.00 uur www.goudwisselkantoor.nl Uw kostbaarheden zijn goud waard! Inkoop Verkoop Veiling Verpanden Beleggen www.brugutrecht.nl Woensdag 5 augustus 2015 Bezorger worden? Meld je nu aan via http://www.krantjecontantje.nl Schrijf mee: Brugutrecht.nl Meeschrijven aan de kant? Dat kan op internet! Maak gebruik van de meeschrijf- module op de website www. brugutrecht.nl. U kunt een artikel plaatsen, een eve- nement aankondigen in de agenda of iets verkopen op het prikbord. Een keer een account maken en klaar. Ingang Hoog Catharijne UTRECHT - De hoofdingang van Hoog Catharijne aan de centrumzijde, aan het Vredenburgplein, is sinds maandag afgesloten. De rol- trappen worden gesloopt, als onderdeel van een in- grijpende renovatie die het winkelcentrum de komende tijd ondergaat. De loopstromen worden om- geleid via de andere uitgang aan het Clarenburg. Een omweg van ongeveer dertig meter. Twijfels over de vei- ligheid bij het afsluiten van zo’n belangrijke uitgang, die her en der te horen zijn, zijn onterecht, zegt Nathalie Co- lom y Vicens, woordvoerder van HC-eigenaar Klépierre die het voormalige Cório heeft overgenomen. Men heeft dit door een onafhan- kelijk bureau laten nagaan. Overigens blijft de lift aan de Vredenburgzijde wel toe- gankelijk. Ook is het via de roltrappen van V&D moge- lijk om de oude uitgang te bereiken. Hostessen zullen zoekend winkelpubliek in het begin de weg wijzen. De afsluiting van de hoofdin- gang zal een jaar gaan du- ren. Domtoren beveiligd UTRECHT - De Domtoren in Utrecht is op 90 meter hoog- te met een hekwerk tijdelijk beveiligd tegen suïcidale mensen. In het najaar wordt gekeken naar een definitie- ve oplossing. De afgelopen jaren hebben vier mensen door een sprong een einde aan hun leven gemaakt. Parkbos de Haar krijgt vorm HAARZUILENS - De aanleg van Parkbos de Haar op landgoed Haarzuilens door Natuurmonumenten vor- dert gestaag. De vijvers en waterpartijen zijn gegraven, met daarin duikers en een nieuwe stuw voor de goede doorstroming. De paden- structuur voor toekomstige fiets- en wandelpaden wordt duidelijk en de eerste die- ren zijn al gespot. Natuurmonumenten werkt hard aan de aanleg van Parkbos de Haar, een groot nieuw parkbos in de Rand- stad, naast de grote nieuwe woonwijk Leidsche Rijn. Landgoed Haarzuilens wordt uitgebreid met een groot nieuw parkbos, waar dit najaar 70.000 bomen ge- plant zullen worden. Rond de gegraven waterpartijen bloeit de kamille volop en de eerste oeverlopers zijn ook al gespot. In het open veld zijn, samen met de vrienden van Haarzuilens, al bomen- groepen geplant. Langs de noordoostkant van het nieuwe bos heeft Natuurmonumenten een extra perceel aangekocht. Hiermee kan een nieuwe wandelroute gemaakt wor- den via een doorgetrokken eikenlaan vanuit het gebied Klein Limburg. Ook komt er een klein geboortebos, bo- men voor 200 babies waar- van de ouders namens pro- vincie Utrecht uitgenodigd zijn een boom te planten. De ideeën van kinderen, die op landgoeddag Haarzuilens creatief bezig zijn geweest worden meegenomen. Voor torenvalken worden er in het najaar al speciale nest- kasten geplaatst. Er komen banken en picknicktafels en dit najaar worden bloemrij- ke grasvelden ingezaaid. In het najaar vraagt Natuur- monumenten aan zoveel mogelijk mensen om mee te doen aan de boomplantda- gen in november. Een stel kleurrijke busjes, oldtimers en ander materieel doorkruist Nederland tijdens de roadtrip festival Convoi de Fête. Het afgelopen weekend streek dit bijzondere gezelschap met originele en gekke items neer in de Metaal Kathedraal in De Meern. De voertuigen, met onder meer een mobiele kermisattractie, vervoeren veel creatieve mensen en wie wil mag aansluiten. Je kunt ook deelnemen aan een workshop crowdsurfen op een suroard. Ook het eten komt aan bod bij de diverse foodtrucks. Na De Meern volgt nog een bezoek aan Vuren, Scheveningen, Oisterwijk en Nijmegen. Foto: Johan Maaswinkel Festival Convoi de Fête Infrawerken kosten meer dan begroot Door Danny van Zeggelaar UTRECHT - De spoorweginfra- structuur rond Utrecht Cen- traal gaat op de schop. Pro- Rail werkt er al tijden aan. Het project ‘Doorstroom Sta- tion Utrecht Centraal’ moet het spoor rond Utrecht Cen- traal betrouwbaarder ma- ken. “Met de maatregelen die we nu nemen, voorko- men we dat een verstoring op één traject zich als een olievlek uitbreidt naar ande- re trajecten”, meldt ProRail op de website. De sporen rond Utrecht Centraal zul- len na de werkzaamheden in een rechte baan komen te liggen en sommige treinen krijgen altijd hetzelfde aan- en vertrekperron. De capa- citeit van Utrecht Centraal wordt daarmee vergroot: 150 treinen kunnen Utrecht per uur aandoen. Treinen kun- nen ook met hogere snelheid door het station rijden. Maar die werkzaamheden kosten veel geld. Er is 270 miljoen euro voor gereser- veerd, maar het Financieel Dagblad meldt dat er moge- lijk honderd miljoen euro meer nodig is. Het minis- terie van Infrastructuur en Milieu en ProRail hopen die honderd miljoen euro nog terug te kunnen brengen naar dertig miljoen extra. De werkzaamheden zullen naar verwachting ook een jaar extra duren. Oorspron- kelijk zou het project begin 2016 klaar zijn, maar dat wordt waarschijnlijk pas eind 2016. VEEL MEER GELD NODIG VOOR VERBOUWING INFRASTRUCTUUR De verbouwing van de spoorweginfrastructuur rond Utrecht Centraal kost fors meer dan oorspronkelijk begroot. Hoewel er in eerste instantie vanuit werd gegaan dat er 270 miljoen euro nodig was, is er inmiddels zeker 30 miljoen euro meer nodig dan gepland. Spoorwegen fors duurder Certificaat LR Centrum LEIDSCHE RIJN - Leidsche Rijn Centrumplan B.V., een sa- menwerking van a.s.r. vast- goed ontwikkeling en Veste- da Project Development, heeft onlangs het eerste BREEAM-NL Nieuwbouw Ontwerpcertificaat ontvan- gen voor bouwblok D-1 Retail in Leidsche Rijn Centrum in Utrecht. De duurzaamheid van de retailplint in dit blok is gewaardeerd met 3 ster- ren, ofwel ‘Very Good’. Zo is er onder meer maximale afvalscheiding, thermische isolatie van het gebouw en energiezuinige verlichting. Ook is er aandacht voor de sociale veiligheid. STATIONSHAL ZO GOED ALS KLAAR 5/6e deel van de stationshal is nu te bewonderen. Alle feiten en cijfers op een rij. 3 » THRILLER IDEAAL VOOR VAKANTIE De roman ‘De Zandlezer’ van Margaret van Mierlo is een spirituele thriller. 7 » Looptraining LEIDSCHE RIJN - Siosport, onder leiding van Sione Jongstra, verzorgt wekelijks in Leidsche Rijn groepsge- wijze hardlooptrainingen. Er wordt getraind in een loopgroepje, maar wel op je eigen niveau. Ook wordt er begeleiding gegeven met betrekking tot een goede looptechniek. Om mee te kunnen doen met de loop- training is snelheid niet van belang maar wel dat je 20 minuten aaneengesloten kunt hardlopen. Op zater- dag 8 augustus is er weer een gratis looptraining van ongeveer een uur. Aanmel- den kan via info@siosport. nl. Zie www.siosport.nl. KLIK & WIN ACTIE Tribunekaarten voor motorcross Grand Prix Assen Ga snel naar: deweekkrant.nl/actie

description

Brug Utrecht

Transcript of Brug Utrecht week32

Page 1: Brug Utrecht week32

Rietveld 36a, 3443 XC Woerden, 0348 - 415667

SALEAdriaen Beyerkade 32, Utrecht

T 030-2731740 di. t/m za. 9.30-17.00 uur

www.goudwisselkantoor.nl

Uw kostbaarheden zijn goud waard!Uw kostbaarheden zijn goud waard!

Inkoop • Verkoop • Veiling • Verpanden • Beleggen

  ‹www.brugutrecht.nlWoensdag 5 augustus 2015

Bezorger worden?Meld je nu aan via

http://www.krantjecontantje.nl

Schrijf mee: Brugutrecht.nlMeeschrijven aan de kant? Dat kan op internet! Maak gebruik van de meeschrijf-module op de website www.brugutrecht.nl. U kunt een

artikel plaatsen, een eve-nement aankondigen in de agenda of iets verkopen op het prikbord. Een keer een account maken en klaar.

Ingang Hoog Catharijne UTRECHT - De hoofdingang van Hoog Catharijne aan de centrumzijde, aan het Vredenburgplein, is sinds maandag afgesloten. De rol-trappen worden gesloopt, als onderdeel van een in-grijpende renovatie die het winkelcentrum de komende tijd ondergaat. De loopstromen worden om-geleid via de andere uitgang aan het Clarenburg. Een omweg van ongeveer dertig meter. Twijfels over de vei-ligheid bij het afsluiten van zo’n belangrijke uitgang, die her en der te horen zijn, zijn

onterecht, zegt Nathalie Co-lom y Vicens, woordvoerder van HC-eigenaar Klépierre die het voormalige Cório heeft overgenomen. Men heeft dit door een onafhan-kelijk bureau laten nagaan. Overigens blijft de lift aan de Vredenburgzijde wel toe-gankelijk. Ook is het via de roltrappen van V&D moge-lijk om de oude uitgang te bereiken. Hostessen zullen zoekend winkelpubliek in het begin de weg wijzen. De afsluiting van de hoofdin-gang zal een jaar gaan du-ren.

Domtoren beveiligdUTRECHT - De Domtoren in Utrecht is op 90 meter hoog-te met een hekwerk tijdelijk beveiligd tegen suïcidale mensen. In het najaar wordt

gekeken naar een definitie-ve oplossing. De afgelopen jaren hebben vier mensen door een sprong een einde aan hun leven gemaakt.

Parkbos de Haar krijgt vormHAARZUILENS - De aanleg van Parkbos de Haar op landgoed Haarzuilens door Natuurmonumenten vor-dert gestaag. De vijvers en waterpartijen zijn gegraven, met daarin duikers en een nieuwe stuw voor de goede doorstroming. De paden-structuur voor toekomstige fi ets- en wandelpaden wordt duidelijk en de eerste die-ren zijn al gespot.Natuurmonumenten werkt hard aan de aanleg van Parkbos de Haar, een groot nieuw parkbos in de Rand-stad, naast de grote nieuwe woonwijk Leidsche Rijn. Landgoed Haarzuilens

wordt uitgebreid met een groot nieuw parkbos, waar dit najaar 70.000 bomen ge-plant zullen worden. Rond de gegraven waterpartijen bloeit de kamille volop en de eerste oeverlopers zijn ook al gespot. In het open veld zijn, samen met de vrienden van Haarzuilens, al bomen-groepen geplant. Langs de noordoostkant van het nieuwe bos heeft Natuurmonumenten een extra perceel aangekocht. Hiermee kan een nieuwe wandelroute gemaakt wor-den via een doorgetrokken eikenlaan vanuit het gebied Klein Limburg. Ook komt er

een klein geboortebos, bo-men voor 200 babies waar-van de ouders namens pro-vincie Utrecht uitgenodigd zijn een boom te planten. De ideeën van kinderen, die op landgoeddag Haarzuilens creatief bezig zijn geweest worden meegenomen. Voor torenvalken worden er in het najaar al speciale nest-kasten geplaatst. Er komen banken en picknicktafels en dit najaar worden bloemrij-ke grasvelden ingezaaid. In het najaar vraagt Natuur-monumenten aan zoveel mogelijk mensen om mee te doen aan de boomplantda-gen in november.

Een stel kleurrijke busjes, oldtimers en ander materieel doorkruist Nederland tijdens de roadtrip festival Convoi de Fête. Het afgelopen weekend streek dit bijzondere gezelschap met originele en gekke items neer in de Metaal Kathedraal in De Meern. De voertuigen, met onder meer een mobiele kermisattractie, vervoeren veel creatieve mensen en wie wil

mag aansluiten. Je kunt ook deelnemen aan een workshop crowdsurfen op een sur� oard. Ook het eten komt aan bod bij de diverse foodtrucks. Na De Meern volgt nog een bezoek aan Vuren, Scheveningen, Oisterwijk en Nijmegen. Foto: Johan Maaswinkel

Festival Convoi de Fête

Infrawerken kosten meer dan begroot

Door Danny van ZeggelaarUTRECHT - De spoorweginfra-structuur rond Utrecht Cen-traal gaat op de schop. Pro-Rail werkt er al tijden aan. Het project ‘Doorstroom Sta-tion Utrecht Centraal’ moet het spoor rond Utrecht Cen-traal betrouwbaarder ma-ken. “Met de maatregelen die we nu nemen, voorko-

men we dat een verstoring op één traject zich als een olievlek uitbreidt naar ande-re trajecten”, meldt ProRail op de website. De sporen rond Utrecht Centraal zul-len na de werkzaamheden in een rechte baan komen te liggen en sommige treinen

krijgen altijd hetzelfde aan- en vertrekperron. De capa-citeit van Utrecht Centraal wordt daarmee vergroot: 150 treinen kunnen Utrecht per uur aandoen. Treinen kun-nen ook met hogere snelheid door het station rijden.Maar die werkzaamheden kosten veel geld. Er is 270 miljoen euro voor gereser-veerd, maar het Financieel Dagblad meldt dat er moge-lijk honderd miljoen euro meer nodig is. Het minis-terie van Infrastructuur en Milieu en ProRail hopen die honderd miljoen euro nog terug te kunnen brengen naar dertig miljoen extra. De werkzaamheden zullen naar verwachting ook een jaar extra duren. Oorspron-kelijk zou het project begin 2016 klaar zijn, maar dat wordt waarschijnlijk pas eind 2016.

VEEL MEER GELD NODIG VOOR VERBOUWING INFRASTRUCTUUR

De verbouwing van de spoorweginfrastructuur rond Utrecht Centraal kost fors meer dan oorspronkelijk begroot. Hoewel er in eerste instantie vanuit werd gegaan dat er 270 miljoen euro nodig was, is er inmiddels zeker 30 miljoen euro meer nodig dan gepland.

Spoorwegen fors duurder

Certifi caat LR CentrumLEIDSCHE RIJN - Leidsche Rijn Centrumplan B.V., een sa-menwerking van a.s.r. vast-goed ontwikkeling en Veste-da Project Development, heeft onlangs het eerste BREEAM-NL Nieuwbouw Ontwerpcertifi caat ontvan-gen voor bouwblok D-1 Retail in Leidsche Rijn Centrum in

Utrecht. De duurzaamheid van de retailplint in dit blok is gewaardeerd met 3 ster-ren, ofwel ‘Very Good’. Zo is er onder meer maximale afvalscheiding, thermische isolatie van het gebouw en energiezuinige verlichting. Ook is er aandacht voor de sociale veiligheid.

STATIONSHAL ZO GOED ALS KLAAR5/6e deel van de stationshal is nu te bewonderen. Alle feiten en cijfers op een rij.

THRILLER IDEAAL VOOR VAKANTIEDe roman ‘De Zandlezer’ van Margaret van Mierlo is een spirituele thriller.

LooptrainingLEIDSCHE RIJN - Siosport, onder leiding van Sione Jongstra, verzorgt wekelijks in Leidsche Rijn groepsge-wijze hardlooptrainingen. Er wordt getraind in een loopgroepje, maar wel op je eigen niveau. Ook wordt er begeleiding gegeven met betrekking tot een goede looptechniek. Om mee te kunnen doen met de loop-training is snelheid niet van belang maar wel dat je 20 minuten aaneengesloten kunt hardlopen. Op zater-dag 8 augustus is er weer een gratis looptraining van ongeveer een uur. Aanmel-den kan via [email protected]. Zie www.siosport.nl.

KLIK & WIN ACTIE

Tribunekaarten voor motorcross Grand Prix AssenGa snel naar:deweekkrant.nl/actie

KLIK & WIN ACTIE

Ga snel naar:deweekkrant.nl/actie

Page 2: Brug Utrecht week32

NU OOK BEHANGDorpsstraat 25A - 3451 BJ Vleuten - Tel. 030 - 6772742 / 6773211

www.slaapplanet.nl

• Slaapkamers

• Schuifdeurkasten op maat

• Matrassen

• Diverse soorten bodems

• Kussens

• Dekbedden • Bedtextiel

www.teletapijt.nl

• Tapijt

• Vinyl/Marmoleum

• Vitrage • Gordijnen

• Binnen- en buitenzonwering

• Laminaatvloeren

• PVC-vloeren

VERKOOP KLEDING VAN PVCV éndiverse leuke kadootjes (sjaals, mutsen, caps etc)

W E E K A G E N D ADONDERDAG 06 AUG T/M WOENSDAG 12 AUG. 2015

FANTASTICFOUR|PREMIÈREDO 20:30, VR 19:00 22:00, ZA 18:45 22:00,ZO 16:15 19:30, MA 20:30, DI 20:30, WO 20:30

PAPERTOWNSDO 15:45, VR 15:45 19:00, ZA 16:15 19:00,ZO 19:45, MA 15:45, DI 15:45 18:30, WO 15:45

MISSION: IMPOSSIBLE-ROGUENATION|2DDO 20:30, VR 18:45 22:00, ZA 18:45 22:00,ZO 16:00 19:30, MA 20:30, DI 20:30, WO 20:30

ANT-MAN |3DDO 21:15, VR 22:00, ZA 22:00, MA 18:30, DI 21:00, WO 18:30

DEREÜNIEDO 20:30, ZA 22:00, ZO 19:45, DI 20:30

MR.HOLMESMA 20:30, WO 20:30

MAGICMIKEXXLMA 21:15, WO 21:15

JURASSICWORLD|3DDO 18:30, VR 19:00, ZA 19:00

THEGALLOWS|HORRORNIGHTVR 22:15

DEKLEINEPRINS |2DDO 12:30, VR 12:30, ZA 13:15, ZO 13:30,MA 12:30, DI 12:30, WO 12:30

BINNENSTEBUITEN|3DDO 12:45 15:45, VR 12:45 15:45, ZA 13:00 16:00,ZO 10:45 13:30 16:15, MA 12:45 15:45, DI 12:45 15:45,WO 12:45 15:45

BINNENSTEBUITEN|2DVR 12:45, ZO 13:15, DI 12:45

BEESTENBOOTVR 15:30, ZO 10:45, DI 15:30

SPANGASINACTIEDO 15:30, ZA 16:15, MA 15:30, WO 15:30

MINIONSNL|3DDO 12:30 15:30, VR 12:30 15:30, ZA 13:00 16:00,ZO 10:45 13:15 16:00, MA 12:30 15:30, DI 12:30 15:30,WO 12:30 15:30

MINIONSNL|2DDO 12:45, ZA 13:15, ZO 10:45, MA 12:45, WO 12:45

RESERVEER NU VIA ANNEXCINEMA.NL

REPARATIE KUNSTGEBITTENKlaar terwijl u wacht

Werkdagen van 18.30 - 19.30 uur

Zaterdag van 11.00 - 12.00 uur

G. Zwijnenburg-v.d. Paauw Gedipl. tandtechnicus

Tel.: 0348 - 41 51 44

NIEUWE KUNSTGEBITTEN i.s.m. Tandarts Fredr ikze

www.tandtechniekwoerden.nl

(ingang via Steinhagenseweg)Cattenbroekerdijk 1

Woerden

Kunstgebitten, klikgebitten opimplantaten en snelle reparaties.De rekening wordt rechtstreeks ingediendbij uw zorgverzekeraar. Bel gerust voor eenvrijblijvend advies of afspraak.

Polanerbaan 13a3447 GN WoerdenTel. (0348) 420 923

www.fenikskunstgebit.nl

GEEN TIJD OF GEEN ZIN ?Schakel Top Huishoudelijke Hulp in !

- Betrouwbaar- Ervaren - Snel geregeld

Liesbeth PauwInfo: 06-29270038Of: www.tophuishoudelijkehulp.nl

Leidsche Rijn Utrecht

Wij nemen nog patiënten aan!U kunt bij ons terecht met of zonder een verwijzing.Er wordt meestal geheel of gedeeltelijk vergoed uit een tandheelkundige verzekering.

Ook op zaterdag behandeling mogelijk

Balans MondhygiënePablo Picassostraat 103,3544 NX Utrecht

Tel. 030 670 31 76mondhygië[email protected]

Gevoelige tanden

Slechte adem

Tandvleesproblemen

Rokersaanslag

Specialist in aanleg en onderhoud van tuinen.

www.vanbreukelengroen.nl

+ Creatief ontwerp+ Vakkundige uitvoering+ Garantie 100%+ Showtuinen

Ambachtsheerelaan 37-b, 3481 GJ Harmelen Tel. 0348-444519 E: [email protected]

Voor diverse opdrachtgevers in de regio zijn wij op zoek naargediplomeerde collega’s, zowel voor oproep, tijdelijk als vast:

HELPENDEN PLUSVERZORGENDEN IG

VERPLEEGKUNDIGEN

Heb jij een relevant diploma en ben je op zoek naar (één van)bovenstaande functies? Loop dan bij ons binnen of neem contact

op via onderstaande gegevens.

Informatie: Trend People, Rijksstraatweg 96 in De Meern,T 030-6665624 E [email protected] I www.trend.nl.

Meer weten? Kijk op www.trend.nl of op

sinds 1990

[email protected]

Boteyken 307, De MeernT. 030 66 20 311

di. t/m vrij. 9.00 - 17.30 uurzaterdag 9.30 - 16.00 uur

OPENINGSTIJDEN

TEGELS SANITAIR

NIETALLEENVOORVERKOOP EN INSTALLATIEOOKALLEENVERKOOP, ALSUHET ZELF INSTALLEERT

‹ www.brugutrecht.nl De Brug · woensdag 5 augustus 2015 · 2

Page 3: Brug Utrecht week32

‹ www.brugutrecht.nl De Brug · woensdag 5 augustus 2015 · 3

Weer strijd Amelisweerd?Utrecht - Landgoed Amelis-weerd is misschien wel het oudste stukje Utrecht waar ook meteen de meest actuele discussie speelt: wel of geen verbreding van de snelweg ten koste van het bos en land-goed. Het is niet alleen een onderwerp van het rijksde-bat, de Utrechtse bevolking heeft zich gemobiliseerd om dit geliefde stukje Utrechts landschap te behouden. Op vrijdag 21 augustus houdt Architectuurcentrum Aorta een rondleiding vanaf 14.00 uur. Wat maakt Amelisweerd zo’n belangrijk park voor Utrecht? Wat zijn de gevol-gen van de verbreding van

de rijksweg voor het histo-rische landgoed? Is de A27 een barrière voor het bui-tengebied of juist bescher-mend? Is het voorgestelde dakpark wellicht een kans om Amelisweerd meer met de stad te verbinden? Naast de ontwikkelingen rond-om de verbreding van de A27 komen ook de nieuwe plannen voor het Engelse Werk en Slingerbos, Tuin Rhijnauwen en Huisbos, de nieuwe fietsenstallingen, de tuin van Oud Amelisweerd en het Kavelpad aan bod. Duur: 2 uur. Kosten: 9,50 / 8,50 euro. Zie www.aorta.nu voor in-schrijving.

KORT NIEUWS

Media Markt helpt bij Windows 10Utrecht - Microsoft-speci-alisten van Media Markt in Hoog Catharijne helpen klanten persoonlijk bij het upgraden van hun tablet of laptop naar Windows 10. Bezoekers kunnen da-gelijks bij de servicebalies in de winkel terecht voor een Check-In: een kostelo-ze upgrade naar Windows 10 met live demo en extra uitleg. Media Markt is de enige Nederlandse retai-ler die de Check-In in deze vorm aanbiedt.Via uitgebreide live de-monstraties en instructies wil de elektronicawin-kel de upgrade naar het nieuwe besturingssy-steem voor consumenten zo soepel mogelijk laten verlopen. Media Markt Utrecht Hoog Catharijne biedt meer dan een schap met Windows 10 produc-ten. “Onze specialisten laten klanten aan de hand van demomodellen ken-nismaken met Windows 10 en geven advies over de nieuwste features, in-stallatie en gebruik. ,” legt Kees van Mourik, vestigingsdirecteur van Media Markt Utrecht Hoog Catharijne, uit. Zie ook www.mediamarkt.nl/windows10, alvast om alles over het nieuwe be-sturingssysteem leren.

ruimte en licht kenmerken Utrecht centraal Station

Utrecht (PaUl hUStinx) - Het grote moment was daar af-gelopen vrijdag: na opleve-ring van de nieuwe delen en nog voor de afsluiting van het laatste oude deel, kon de nieuwe stationshal in zijn volle omvang worden aan-schouwd en betreden. De oude winkelkeetjes staan het ruimtelijk effect nog enigszins in de weg, maar die worden nu snel opgeruimd. Veel winkels hebben hun definitieve plek reeds betrokken en andere volgen. Ook de promenade waarover mensen buiten de hal om van oost naar west

kunnen lopen is open, met het zicht op de sporen een mooie plek voor ‘treintje kij-ken’. Maar de klus is nog niet ge-klaard, want op het program-ma staat nog de ombouw van het hart van de stations-hal, de kern van de oude hal die alle bouwwoede tot nu toe nog had doorstaan. Van-wege de centrale ligging en de vele trappen en liften die hierop uitkomen, zal deze in fasen worden aangepakt. Er moet immers voldoende doorgang mogelijk blijven, zegt ProRailwoordvoerster Mercedes Grootscholten.

Omdat wordt begonnen met het dak, hoeft de hal ook nog niet meteen dicht. Wel komt er een moment van ‘grote omklap’, waarbij de loop-stromen ingrijpend zullen wijzigen, maar dat zal pas kort voor de opening zijn. Op korte termijn komt er verder een fast- en freshfood-terras, snel daarna gevolgd door een echt restaurant op de tweede verdieping. De ‘patatstraat’, of wat daarvan rest, in de richting van Hoog Catharijne, blijft nog even totdat het oostplein wordt ingericht, maar wordt uit-eindelijk afgebroken.

De hele dag trad een muziek- dans en theatergezelschap op. Hun eerste taak: het uitrollen van de rode loper. Foto: Johan Morgenstond contactgegevens redactie

Essenkade 2,3992 AA HoutenT (088) 013 03 81

e [email protected] www.brugutrecht.nl

commercieel directeurBas [email protected]

eindredactiePatricia [email protected]

chef regioredactieJan van [email protected]

Bezorgklachteni www.brugutrecht.nl/servicet (0900) 424 57 26

contactgegevens media-adviesen advertentieverkoopVoor informatie over de advertentie-mogelijkheden neemt u contact op met

uw accountmanager of bel met 088-0139984. Of mail ons via adverteren. [email protected]

Familieberichtene [email protected] (088) 013 72 68Zelf een familiebericht opgeven kan viawww.familieberichtenonline.nl

rubrieksadvertentiese [email protected] (0900) 674 38 36

DrukWegener Nieuwsdruk

algemene voorwaarden en overigeinformatie (zoals advertentie-tarievenen oplage)i www.wegenermedia.nl

Weekkrant de Brug is een uitgave vanWegener Media BV. Aangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in de gedrukte als digitale uitgaven van Wegener Media BV.

© Wegener Media BV

COlOfON

Het hoogste punt punt van het stationshal is 18 meter. Er komen nu ruim 280.000 reizigers en passanten per dag. In de loop van de jaren komen er nog veel meer reizigers bij. Foto: Johan Morgenstond

Een reizigster bedankt een bouwvakker persoonlijk voor de bouw van de hal. Er zijn 14 liften (11 personenliften, 3 goederenliften) en 19 roltrappen.

De lampen die langs de ‘slangenbuizen’ lopen zorgen voor extra licht in de hal. Er zijn 8 nieuwe perronkappen, waarvan 3 met zonnecellen. In de buitengevel zit 4.194 vierkante meter glas.

Nieuw station bijna drie keer zo groot

5/6e deel OV-terminal nu in gebruik

Maar liefst 21.000 vierkante meter van het Stationshal is vrijdag open gegaan. De oppervlakte van de oude hal was 8.000 vierkante meter. Eind 2016 moet de hele hal klaar zijn. Dan is de totale oppervlakte 25.000 vierkante meter. De bouwtijd is dan vijf jaar. Foto’s Johan Morgenstond

Page 4: Brug Utrecht week32

Proostwetering 105e3543 AC Utrecht

Tel: 030-241 03 [email protected]

Kijk ook op:KGMTECHNIEK.NL

CV-ketel stuk?CV-ketel stuk?Service en onderhoud van uw CV-ketelEr is al een KGM Servicecontract vanaf € 50,- per jaar

Ook voor ketelvervanging

Kijk voor acties op www.KGMtechniek.nl

%%

SHOWMODELLEN

MET SPECIALE

KORTINGEN!

% %%%%%

%

%%%%

DE VELE VOORDELEN§ Centraal gelegen § A12-afrit 17 § Grootste keuze van Midden-Nederland§ Gratis parkeren § 7 dagen open!

ZOMEROPRUIMING

% %%WOONBOULEVARD

UTRECHT

Maar liefst 60 woonwinkels

WONEN § SLAPEN § KOKEN § ZITTEN § BADEN

woonboulevardutrecht.comLIKE&SHARE

Ik vervang ALLESin uw keuken

B e k i j k d e v e l e e n t h o u s i a s t e r e a c t i e s o p o n z e s i t e !

despecialisten in keuken-renovatie

Keukenrenovatie:voordelig maatwerk

Bel voor een gratis advies bij u thuis:John van Bruchem

06 - 51 54 88 [email protected]

www.dekeukenvernieuwers.nl

Ik ben gespecialiseerd in het vervangen van keukendeurtjes, werkbladen, spoelbakken, kranen,

afvalsystemen, laden, scharnierenen keuken(inbouw)apparatuur.

NU OF NOOIT!OUTLANDER PHEV 2015-II

Bestel nu

en rij in 2015!

NU AL TE BESTELLEN

BEPERKT LEVERBAAR

OUTLANDER PHEV 2015-II

Bestel nu

en rij in 2015!

BEPERKT LEVERBAAR

Norbert Driessen UtrechtSterrebaan 18 • 3542 DK Utrecht • 030 - 2387930WWW.NORBERTDRIESSEN.NL

CO2-uitstoot < 49 g/km. Prijzen inclusief BTW/BPM, tenzij anders vermeld, exclusief verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Afgebeeld model kan afwijken van definitief model 2016.Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.

Norbert Driessen WoerdenAmpèreweg 2 • 3442 AB Woerden • 0348 - 439696WWW.NORBERTDRIESSEN.NL

Laatste Kans!

Vanaf € 41.990,-

7%BIJTELLING (BIJ LEVERING IN 2015)

Bakkerij VerweijTournoysveld 97, Woerden

Ruigenburg 16, Gouda

Raadhuisplein 17, Bodegraven

Roomboter

Croissants 3 + 1 GRATIS !

Kersenslofvan € 7,25

voor maar € 6,25

Bakkerij VerweijTournoysveld 97, Woerden

Raadhuisplein 17, Bodegraven Vrijdag 21 maart

en Zaterdag

22 maart Vrijdag 28 november en

zaterdag 29 novemberRuigenburg 16, Gouda

Raadhuisplein 17, Bodegraven

PUUR® Speltbrood

nu van € 2,65 voor maar

Schuimslof

nu van € 7,45 voor maar € 6,65

€ 2,25

Ontvang 10% korti ng met korti ngscode 191114Health Mate, Boteyken 319 De Meern

Bestel online: www.healthmate.nl/voetsauna

Therapeuti sche

Voetsauna

Nooit meerkoude voetenen wintertenen€299

BloembollenGehele assortiment!

Tip van Sint!

1+1 Gratis! geld

ig t/

m 5

-12-

2014

, zol

ang

de v

oorr

aad

stre

kt

 ‹www.woerdensecouran

t.nl

Woensdag 26 november 2014

NU OOKTEGELS BIJGOEDHART!

Een wereld van verschil

www.ghkt.nl

KOOPZONDAG

OPEN!van 12 tot 17 uur

WWW.AUTORIJSCHOOLHANS.COM

spoedlopleidingenvoor

*motorpakketten*proefles* aantrekkelijkeprijzen

* v.a. 17 jaar

TIP: Snel je

motorrijbewijs

Bezorger worden?Meld je nu aan via

http://www.krantjecontantje.nl

Voorafgegaan door Jagerfanfare Nieuw Leven kwam de Sint zaterdag in Kamerik aan in

de oude Kamerikse brandweerwagen. Vergezeld door zijn Zwarte Pieten maakte hij een

rondrit door het dorp. Het eigenlijke feest speelde zich daarna af in ‘de Schulenburch’. Het

Sinterklaasfeest wordt in Kamerik georganiseerd door de Jevaka, de stichting die ook de

jaarlijkse kindervakantieweek in de zomer verzorgt. Foto: Ulco Wesselink

Sint komt aan in Kamerik

KUNST VAN VADER EN ZOON

Het magische werk van de

Woerdense kunstenaars Ru-

ben en Nico van Esterik

21»

LEUKE DINGEN

DOENBieren proeven, meubels

maken, mineralen bekijken en

meer in de activiteitenagenda

38»Inbrekers krijgen

huisbezoekWOERDEN - Het aantal wo-

ninginbraken in Woerden

is toegenomen. Van septem-

ber tot half november waren

er 55 woninginbraken in

Woerden, vooral in Schil-

derskwartier en Bomen- en

Bloemenbuurt. Om dit te-

gen te gaan, pakt de politie

dit onder andere aan door

op huisbezoek te gaan bij

potentiele inbrekers.

Het aantal woninginbraken

nam fl ink toe vergeleken

met dezelfde periode 2013.

Zorgelijke cijfers, maar de

laatste veertien dagen blijkt

er ook alweer een daling te

zien. Sander Mace-Hardyman

van de politie, basisteam

De Copen waar Woerden

toe behoort: “We hebben de

laatste tijd fl ink ingezet op

voorkomen en tegenhouden

van woninginbraken.” Be-

langrijk, zo meent hij want

het opsporingspercentage is

slechts 7,5 tot acht procent.

“Het opsporen kost in ver-

houding veel meer energie

en mankracht. En dus is er

meer politie-inzet met spo-

renonderzoek en buurton-

derzoek.”

Lees verder op pagina 7

KLIK & WIN ACTIE

Win de nieuwe

cd en dvd van

One DirectionGa snel naar:deweekkrant.nl/actie

KLIK & WIN ACTIE

Ga snel naar:deweekkrant.nl/actie

KAMERYCK.NL

KERSTBRUNCH21, 25, 26 december

FAMILIEDINER25 december

KERST BIJ KAMERYCK

25 december25 decemberGRATISKINDERANIMATIE

WOONBOULEVARD

UTRECHT

woonboulevardutrecht.com

BAKKERSTRAAT 4 | UTRECHT

V.A.

KOSTUUMS

WWW.BARSOI.NLWijkagenda

Schilderskwartier,

doet u mee?

Zie gemeentelijke

informatiepagina

gemeente Woerden

WIN EEN WEBER!

20% KORTING OP ALLE WEBERS

BBQ-DEMO 14 JUNI  geldig t/m 14 juniWIN EEN WEBER!

20% KORTING OP ALLE WEBERS

BBQ-DEMO 14 JUNI  geldig t/m 14 juni

Prinsen Schouw 1, 2394 CX Alphen a/d Rijn, 0172-475299

KERSTSHOW ZONDAG OPEN 11.00 TOT 17.00 UUR

Alternatief plan

Woerden - De Cliëntenraad

van het Hofpoortziekenhuis

ontwikkelt een alternatief

scenario. Dat maakt onder-

deel uit van het advies dat ze

in december aan de Raad van

Bestuur moet uitbrengen en

heeft het plan voor een fusie

met het Antonius Ziekenhuis

tot onderwerp.

KAMERYCK.NLwoonboulevardu

trecht.com

WIJHIERVANDe Brug 24/7 bij je klanten

onder de aandachtjouw bedrijf of aanbieding in de spotlightDe Brug staat midden in de samenleving en is 24 uur per dag betrokkenwww.brugutrecht.nl

meer politie-inzet met spo-

renonderzoek en buurton-

derzoek.”

Lees verder op pagina 7WIJHIERVANDe Brug

‹ www.brugutrecht.nl De Brug · woensdag 5 augustus 2015 · 4

Page 5: Brug Utrecht week32

Mei t/mseptemberelke zondagBuitenmarkt!

Bent u 65+?Dan krijgtu het heleweekend

op de entree!50% korting

Buitenmarkt!

I E

D E R E Z O N D A G

VA

NM

E I T / M S E P T EM

BER

ZOM E R S E

BUI T E N M A R

KT

gezellig shoppen

Groenewoudsedijk 6 • 3528 BG Utrecht030 - 677 98 99 • utrechtsebazaar.nl

E-mail of mobiel nummer:........................................................................

Postcode: .......................................................

Knip uit en neemvolledig ingevuld mee voorgratis toegang op zaterdag.

Geldig voor 1 persoon t/m 22 augustus 2015. Niet geldigi.c.m. andere acties. Maximaal 1 coupon per transactie.

Tegen inleveringvan de bon

op zaterdagGRATISENTREE

SB

gezellig shoppen

Plesman Optiek, Contactlenzen & Optometrie

Dr. Plesmanlaan 156 tm 160

Maarssen

Tel. 0346-556555 www.plesmanoptiek.nl

Facebook.com/plesmanoptiek

Bron: Consumentengids juli/augustus 2015

PER STUK

400 G 500 G

500 G

1.5 KG

420 G

2 STUKS 2 STUKS

0.89 WEEKEND

0.99 WEEKEND

2.69 WEEKEND

0.99 WEEKEND

0.89 WEEKEND

3.49 WEEKEND

1.99 WEEKEND

1.49 WEEKEND

9x 200 vel

2.59

6x 80 g

4.15/kg

1.99Per 100 g

4.89/kg

0.49

0.5 l

1.50/l

0.75400 g

3.98/kg

1.59

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

ALS BEST GETEST

Hollandse sperziebonen

Met 5 losse stokjes.

BBQgroentespiespakket**

300 g

Kaas-ui baguette300 g

Meergranen baguette

Met 5 losse stokjes.

Varkenssaté**

6-8 stuks

Gemarineerde grillfakkels**

Galia meloen Braeburn appelen

4.15/kg 4.89/kg

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. * Bron: Consumentengids juli/augustus 2015 ** Uit de koeling *** Uit de diepvries

Bron: Stiwa juli 2015

Bron: CosmoGIRL! juli 2015

Bron: Consumentengids juli/aug. 2015

Bron: Gezondgids juni 2015

KIJK VOOR MEER BEST GETEST PRODUCTEN OP WWW.ALDI.NL

Sterk en zacht.

3-laags toiletpapier

Lasagne Bolognese**

Varkenssaucijzen**Citroen waterijs***

Geconcentreerd afwasmiddel

LAAGSTE PRIJS VOOR HUISMERKEN*

7 T/M 9 AUGUSTUSWEEKENDVOORDEEL!

Computerproblemen?Gegarandeerd al uw computer

problemen opgelost!www.d2-pc.nl

06-41605563

[email protected],50 p/u

www.dorsoo.nl

Woonmall Alexandrium RotterdamElke zondag open

Slapen doen wij ’s nachts

U niet? Rugpijn?

De Brug staat midden in de samenleving en is 24 uur per dag betrokken

www.brugutrecht.nl.nl

Maak kansop mooie

prijzenKlik en win!

WIJHIERVANDe Brug

Page 6: Brug Utrecht week32

Jaap Bijzerweg 9 3446 CR Woerden Telefoon 0348 41 28 61 www.fidderslapen.nl

Open di t/m do van 9.30 tot 18.00 uur Vr 9.30 tot 21.00 uur Za 9.30 tot 17.00 uur

• Slaapspecialist sinds 1963• Gratis parkeren voor de deur• Persoonlijk slaapadvies• Vakkundige eigen montage

SUM

MERSA

LE

15% korting op Tempur en Auping

De kortingsactie loopt tm 31 augustus 2015Actie geldig op het gehele Auping en Tempur assortiment.

Page 7: Brug Utrecht week32

de medisch specialist in bewegingsvrijheid

Ervaart u al lange tijd bewegingsklachten aan de heup of

knie? De klachten kunnen het gevolg zijn van een

versleten gewricht (artrose).

Als orthopedisch chirurg bij Annatommie mc Utrecht ben ik

gespecialiseerd in de behandeling van deze gewrichten.

Op de voorlichtingsavond artrose aan heup en knie op

woensdag 19 augustus vertel ik u over de oorzaak van

artroseklachten, hoe u voorkomt dat ze verergeren en hoe ze te verhelpen zijn

met zowel niet-operatieve als operatieve behandelingen.

Meld u aan op www.annatommiemc.nl/voorlichtingen of bel met 030 711 59 00.

Ik ontvang u graag bij Annatommie mc Utrecht.

Woensdag 19 augustus

18.30 – 20.30 uur

deelname is kosteloos

Annatommie mc Utrecht

Janssoniuslaan 71

3528 AH Utrecht

voorlichtingsavond

Maurice Andersonorthopedisch chirurg

artroseaan heup en knie

Ben je toe aan een andere fiets?

Je vindt hem op ons prikbord

WIJHIERVANDe Brug

De Brug staat midden in de samenleving en is 24 uur per dag betrokken

www.brugutrecht.nl

‹ www.brugutrecht.nl De Brug · woensdag 5 augustus 2015 · 7

Sinds drie maanden is Leidsche Rijn een nieuwe romanschrijfster rijker, Margaret van Mierlo. Margaret, geboren in 1949 in Weert en de laatste jaren woonachtig in Leiden, is samen met haar man neergestreken aan de Vuurvlindersingel in Leidsche Rijn.

Door Mariëtte Straathof

Leidsche rijn - Uitgeverij Palmslag heeft haar nieuwe boek, de Zandlezer, net uit-gegeven. De Zandlezer is alweer haar tweede boek en is het ver-volg op haar eerste boek, Hemelse koffie maar het kan ook prima op zichzelf gele-zen worden.De Zandlezer beschrijft de belevingswereld van perso-nen die betrokken raken bij het auto-ongeluk van Ciska, een vrouw die door dit on-geluk ernstig gewond raakt. Het verhaal wordt verteld door haar vriendin Iris, die probeert de oorzaak van het ongeluk te achterhalen en hiervoor, tegen haar zin, de paranormale wereld moet betreden.

SchuldgevoelensDoor haar echtgenoot, die vol zit met schuldgevoelens over het ongeluk en door haar vader, die vanuit de

spirituele wereld zijn doch-ter wil bijstaan. Hoewel het mysterie rond het ongeluk langzaam wordt ontrafeld, liggen de bewij-zen niet voor het oprapen. Toch zullen de betrokken personen het drama een plek in hun leven moeten geven.

VriendschappenMargaret van Mierlo heeft een jeugd gehad zonder langdurige vriendschappen. Ze reisde met haar ouders de hele wereld over vanwe-ge het werk van haar vader. Ze heeft overal gewoond en als kind op minstens zeven lagere scholen gezeten. Het schrijven in haar dag-boeken dienden als uitlaat-klep. Zo hield ze contact met de buitenwereld en met haarzelf.

TarotkaartenDe Zandlezer, vertelt Mar-garet, is gedeeltelijk auto-biografisch en op waarheid gebaseerd. “Ik heb ooit van een vriendin een sessie met een Tarotkaartlezeres als verjaardagscadeau gekre-gen. Ik geloof daar eigenlijk helemaal niet in. Ik ben van nature broodnuchter. Ik ben uiteindelijk toch naar die sessie gegaan. De kaarten-

legster vertelde mij: ‘Je gaat drie romans over mij schrij-ven.’ Uiteraard geloofde ik dat aanvankelijk niet. En nu heb ik inmiddels het tweede boek over haar voltooid en zit het derde boek al in mijn hoofd. Dat hoop ik in 2016 af te ronden.”“Aanvankelijk werd de Zandlezer gefinancieerd

door de crowdfundingspa-gina, ‘Ten pages’. Het geld, 10.000 euro om het boek uit te geven, had ik in no time bij elkaar. Ten pages ging failliet en weg was het geld. Uitgeverij Palmslag, die het boek wilde uitgeven, had voldoende vertrouwen in mijn boek om het alsnog zelfstandig uit te geven.”

Pakkende, spirituele thriller De Zandlezer

De Zandlezer, vertelt Margaret van Mierlo, is gedeeltelijk autobiografisch en op waarheid gebaseerd. Ze begon met schrijven om contact te houden met de buitenwereld en haarzelf. Foto: Mariëtte Straathof

‘de voorspelling dat ik drie romans zou schrijven komt uit’

De ZandlezerVolgens de laatste recensies is de roman ‘De Zandle-zer’ van Margaret van Mierlo een spirituele thriller die leest als een trein -dus heerlijk om op vakantie mee te nemen. Hemelse koffie en De Zandlezer van Margaret van Mierlo zijn verkrijgbaar via www.palmslag.nl voor 17,95 euro of Bol.com. Uitgeverij Palmslag zal ook het derde en laatste deel in deze reeks uitbrengen.

Page 8: Brug Utrecht week32

Ik kies voor een afscheid dat dichtbij huis blijft.

Wilt u een uitvaart vanuit

het hart van Utrecht? Kies dan

voor een uitvaart dichtbij huis

bij Barbara Uitvaartverzorging.

Altijd dicht bij U.

030 - 296 66 66 | www.barbarauitvaart.nl

vermey | uitvaartzorg

Vleuten De Meern Leidsche Rijn | 030 2232022

Uw stille kracht in moeilijke tijden

Tel: 030 6667577 dag en nacht bereikbaarBakemastraat 46, 3544 MT Utrecht

Uitvaartcentrum in de Hoef, Hogeweide 6 Utrecht

www.uitvaartverzorgingleidscherijn.nl

Angélique enKarel van Dommelen

030 - 666 22 44dag en nacht

www.amentiuitvaartverzorging.nl

Caroline de Bruijn & Narda DelhaasDrususlaan 18 De Meern

Jan vd Heijdenstraat 11 Utrecht

Met grote verslagenheid hebben de mede-werkers en vrijwilligers van Me'kaar, sociaalmakelorganisatie voor Utrecht West enNoordwest, kennis genomen van het vol-komen onverwacht overlijden van

Til Muileboomin de leeftijd van slechts 68 jaar.

Til was als actieve buurtbewoner en vrij-williger een voorbeeld voor anderen.Jarenlang zette zij zich belangeloos in voorhet welzijnswerk in haar wijk. De laatste jarenwas ze bijna dagelijks in buurthuis De Spelerin Ondiep actief, waar ze op onvermoeibareen hartelijke wijze en met een onnavolgbarehumor de dagelijkse gang van zaken in goedebanen organiseerde. Ze stond altijd klaar voorhaar mede-buurtbewoners.

Wij zullen haar zeer missen en wensen haarkinderen, kleinkinderen en andere familie-leden alle sterkte toe om dit grote verlies tekunnen dragen.

Stichting Me'kaar, Utrecht

Huwelijk

In Memoriam

Dankbetuiging

Overlijden

Geboren

Jubileum

Email | [email protected]

Telefoon| (088) 013 72 68Internet | zelf opgeven kan via www.familieberichtenonline.nl

Vergeet niet uw volledige adres-gegevens te vermelden en uw telefoonnummer voor eventuele vragen.

Overlijdensadvertenties zijn ook zichtbaar op: www.mensenlinq.nl*

* Indien de advertentie niet geplaatst dient te worden op Mensenlinq, gelieve dit aan tegeven bij opgave van de advertentie.

Een familiebericht plaatsen is een gevoelige zaak. Dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo blijven. Het gaat immers altijd over het verlies van een naaste, familie, vriend of kennis. Wat wel verandert is de manier waarop dat kan gebeuren.

Met familieberichtenonline.nlkunt u op een eenvoudige, snelle en zekere manier uw familiebericht samenstellen en plaatsen in de door u gewenste huis-aan-huiskrant. Eenvoudig, want stap voor stap wordt u geleid door de opmaak van het bericht, snel, u ziet direct hoe het bericht eruit komt te zien, zeker (en veilig) is de manier van betalen. Op het door u gewenste moment en in uw eigen tempo kunt u uw familiebericht maken. Want wat er ook verandert, het opgeven van een familiebericht blijft een zaak van emotie…

Graag staan wij u ook telefonisch te woord voor informatie over de opgave van uw familiebericht. Hiervoor kunt u contact opnemen met (088) 013 72 68.

Col

ofon F

amilieberichten

‹ www.brugutrecht.nl De Brug · woensdag 5 augustus 2015 · 8

De zachte smaak van de Staffhorst Jenever is heel goed te herkennen. Het smelt op de tong weg; en zo is er weer een nieuw mooi ijsje bij in het aanbod van de ijscokar van Venezia aan de Oudegracht.

Door Ton van den Berg

Utrecht - IJsmaker Romana Lorenzo glimlacht: “Ja, het smaakt goed, vind je niet. Je proeft echt de jeneverbes.”“Venezia IJs en Staffhorst Jenever hebben de han-den ineen geslagen”, zegt Bastiaan Staffhorst die als amateur-jenevermaker het oude familie-jeneverrecept vorig jaar weer op de markt bracht.

Idee“Eigenlijk toen is ook al het idee voor jeneverijs ontstaan. Italo de Lorenzo (de vader van Romana, red.) wilde graag een doos Staffhorst Je-never meenemen naar Italië. Toen ik deze langs bracht raakten we aan de praat en zo ontstond het idee om Ve-nezia ijs te maken van Staff-horst Jenever.”

StaffhorstStaffhorst was direct en-

thousiast. “Onze groot-vaders Guido de Lorenzo en Jan Staffhorst, die een drankwinkel had op de hoek van de Oudegracht en Jacobskerkhof, kenden elkaar maar zijn blijkbaar nooit op het idee gekomen zoiets te proberen.”

Extra kruidenVoor het ijs heeft Staffhorst een geconcentreerde jenever gestookt met tien keer zo-veel kruiden en andere in-grediënten als normaal.

Alcohol“Deze hebben we met ijs te-ruggebracht naar de normale smaakverhouding waardoor ook het alcoholpercentage fors is afgenomen.”

“Dat laatste was heel belang-rijk want 35 procent alcohol bevriest natuurlijk niet. Nu bevat het ijs ongeveer 1 pro-cent alcohol.”

VerwachtingsvolBastiaan en Romana zijn heel enthousiast over het ijs en verwachtingsvol. “Leuk om zo’n echt Utrechts product te kunnen presente-ren”, zegt Romana.

Primeur“We maken wel vaker ijs met een beetje alcohol zoals laatst hadden we nog een ijs van de week met onder meer prosecco erin verwerkt. Maar voorzover bekend is dit de eerste keer dat er ijs is gemaakt van jenever.”

Utrechtse jenever in ijsje Venezia

Romana Lorenzo met het nieuwe Staffhorst-jeneverijs. Foto: Ton van den Berg

Het thema van de Open Monumentendag op zaterdag 12 september is Kunst & Ambacht. Er worden deze dag verschillende gratis rondleidingen gegeven worden door studenten kunstgeschiedenis met als thema’s: ‘ Kijk eens naar boven!’,’ Aan de muur’ en ‘Beelden en bakstenen aan de gevel’.

Utrecht - Vooruitlopend op de Open Monumentendag nodigen Bram Donders en Claudine Taudin Chabot u uit om naar boven te kijken op de Drift. Een wandeling door Utrecht is een wande-ling door de tijd. Op Open Monumentendag op zater-dag 12 september kunt u deze tijdreis zelf maken on-der leiding van studenten en alumni kunstgeschiedenis.De universiteitsstraat de Drift is voorzien van prach-tige architectuur, maar wat zich binnen afspeelt is nog veel mooier! Voor een reis door de tijd hoef je niet heel Utrecht door te wandelen, het kan al in één pand. Drift 21 ziet er van de buitenkant niet heel bijzonder uit. Maar wie naar binnengaat, valt

het contrast meteen op. Een-maal in de hal word je over-rompeld door grandeur. Dit voormalig woonhuis uit de zeventiende eeuw werd in 1907 ingrijpend verbouwd door de Utrechtse architect P.J. Houtzagers. Deze archi-tect, ook bekend van het indrukwekkende gebouw Sic Semper aan de Trans, voorzag het gebouw van de modernste technieken van toen zoals gewapend beton en centrale verwarming. Ook voegde Houtzagers een groot glas-in-loodplafond toe in Art Nouveaustijl. Wie door de omringende za-len loopt van Drift 21 merkt al gauw dat de kamers in stijl niet overeenkomen met de hal. Zo is de Sweelinck-

zaal uitgevoerd in een Lo-dewijk XVI-stijl met reliëfs aan het plafond zoals dat gewoon was aan het einde van de 18e eeuw. Tijdens de rondleiding ‘Kijk eens naar boven!’ staat de pla-fondversiering in de archi-tectuur centraal. Er worden verschillende monumenten uit de 17e tot de 20e eeuw bezocht die een interessante kijk geven in de architec-tuurgeschiedenis. Aan het eind van de rondleiding wordt Drift 21 bezocht waar alle tijden samenkomen. Wij zien u graag 12 september bij de informatietent op het Domplein. De rondleiding ‘Kijk eens naar boven!’ ver-trekt hier om 11.00 en 14.00 uur.

‘Kijk eens naar boven in Drift 21!’

De Utrechtse architect P.J. Houtzagers liet in Drift 21 een groot glas-in-loodplafond in Art Nouveaustijl plaatsen.

Page 9: Brug Utrecht week32

Let op: niet alle Hoogvliet winkels zijn op zondag geopend! Kijk voor onze actueleopeningstijden en zondagopeningen opwww.hoogvliet.com/openingstijden.

Ook online te bestellen in de Hoogvliet websuper. Kijk snel opwww.hoogvliet.com.

Acties zijn geldig van woensdag 5 t/m dinsdag 11 augustus 2015

Hoogvliet,altijd de

laagste prijs!Met meer dan 80 scherpe PrijsKrakers per week!

Alleen geldig op vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 augustus 2015

WeekendKraker!Weekend

Max

imaa

l4ke

erde

aanb

ieding

perk

lant.

Artikelen

vind

tuinde

diep

vries

Hollandse aardbeienBak 500 gram

HeinekenKrat met 24 flesjesvan 0.3 liter13.69

9.499.499.499.per krat

Per liter 1.32

1.991.991.991.500 gram

Per kilo 3.98

Mars, Snickers,Twix of Bountyice creamvan: 5.18 - 5.58voor: 2.59 - 2.79

1+1GRATIS

www.hypotheker.nl

Jouw voordeel kan tot ruim € 25.000 oplopen

Koopkriebels? Jeuk is het eerder! Het gaat namelijk écht beter met de woningmarkt. Dit eerste kwartaal signaleerde de NVM al een recordverkoop: het hoogste aantal verkopen in acht jaar. En van januari tot en met mei verhuisden ruim 650.000 Nederlanders. Dit zijn er 25.000 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Wil je binnenkort ook je droomhuis kopen en de financiering regelen? Dan sta je waarschijnlijk op een t-splitsing. Je gaat óf naar een bank óf naar een onafhankelijke adviseur, zoals De Hypotheker. Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat een hypotheek via De Hypotheker al snel voordeliger is dan bij de bank. Wat je persoonlijke situatie ook is.In het onderzoek werden 24 situaties tijdens de hele rentevasteperiode onder de loep genomen. Hierbij zijn alle hypotheekkosten bekeken: advies- en bemiddelingskosten, hypotheekrente en aflossing en premie voor een overlijdensrisicoverzekering. Wat blijkt? In alle onderzochte gevallen is een hypotheek via De Hypotheker het goedkoopst. Het voordeel varieert van € 934 tot maar liefst € 25.095. Sterker nog, in het beste geval heb je

de advieskosten binnen twee maanden al terugverdiend. Benieuwd naar jouw besparing bij De Hypotheker? Check dan onze speciale rekentool op Hypotheker.nl.‘Maar de advies- en bemiddelingskosten liggen toch hoger dan bij een bank?’ hoor ik je denken. Ja, dat klopt. Hoe kan De Hypotheker dan toch goedkoper zijn? Omdat wij een zeer breed aanbod aan hypotheken bieden. Kortom, de kans is groot dat hier voor jou de aantrekkelijkste lening tussen zit. En een objectieve hypotheekadviseur kijkt altijd naar het totaalplaatje – over de hele rentevasteperiode. Van productvoorwaarden tot de meest gunstige rente. Maak dus gerust een afspraak en kom langs voor advies. Het eerste gesprek is voor onze rekening! Heb je al een offerte? Laat ‘m bij ons checken of het goedkoper kan.

De Hypotheker voordeliger dan de bank

Utrecht Pablo Picassostraat 101 (030) 7 111 400

Willem-Jan KoudijsDe Hypotheker Utrecht Leidsche Rijn

Hallo, wij maken De Brug

Verzorg jij publiciteit namens jouw (sport)vereniging?Wil je een bijeenkomst aankondigen? Heb je

ander verenigingsnieuws? Je kunt het nuzelf online plaatsen op onze nieuwe website.

Het bericht naar de redactie mailen is hierdoor nietmeer nodig. Het staat namelijk automatisch klaar voor

de papieren krant en we plaatsen zoveel mogelijk berichten in de gedrukte krant. Daar hoef je niets

extra’s voor te doen!

SCHRIJF MEE!

www.brugutrecht.nl

WIJHIERVANDe Brug

Page 10: Brug Utrecht week32

MAGISCHELEES- & LUISTERBOEKJESEen unieke 12-delige collectie met de meest legendarische avonturen

Speciaal voor u hebben we de 12 beste verhalen vanDisney en Disney-Pixar éénmalig samengebracht ineen unieke collectie. Luister naar de verhalen op cden lees mee met de rijk geïllustreerde boekjes.De cd’s bevatten ook originele liedjesen stemmen uit de fi lms.

Deze Lees- & Luisterboekjeshelpen uw kind op eenleuke manier met deovergang vanvoorlezen naar zelflezen. Leuk enleerzaam tegelijk.Nergens andersverkrijgbaar!

BESTEL SNEL OPWEEKKRANT.NL/DISNEY

Complete 40-delige set!

VOOR OP

VAKANTIE

OF VOOR

ONDERWEG!

COMPLETESET

49,95MET KORTINGSCODE39,95

Page 11: Brug Utrecht week32

Intratuin Leidsche Rijn Utrechtseweg 12, 030-6772009. Elke zondag open van 12.00 tot 17.00 uurIntratuin Leidsche Rijn 030-6772009.

parkingsale op de

PARKEERPLAATS

Zaterdag 8 augustus

PVoorverkoopavondWoensdag 5 augustus 19.00-21.00 uur

tot

50%korting

‹ www.brugutrecht.nl De Brug · woensdag 5 augustus 2015 · 11

VV De Meern moest zich nog warm draaien. Foto: Léon Bal

De Meern / Spakenburg - De oefenwedstrijd tussen de IJssel-meervogels en VV De Meern in Spakenburg liep niet goed af voor de laatste club: VV De Meern verloor met 3-0. Die stand was bij de rust albereikt. Trainer Rob Zomer kan terugkijken op een redelijke tweede helft waarin de Merenezen zelfs enkele kansen kre-gen tegen de zaterdag-topklasser. Dinsdag speelde VV De Meern tegen Excelsior. Met de over-gang van voormalig De Meern trainer Marinus Dijkhuizen naar eredivisieclub Excelsior was eerder afgesproken om een oefenwedstrijd te spelen tegen De Meern. Of De Meern zich kon revancheren was bij het ter perse gaan van deze krant niet bekend.

VV De Meern op oefening

Riek en Gerard van Asch. Nu de juiste foto!

HaarzuilenS - Weekkrant de Brug besteedt geregeld aan-dacht aan Bed and Breakfasts in Leidsche Rijn, Vleuten, De Meern en Haarzuilens. Twee weken terug was er aandacht voor de Bed and Breakfast van Riek en Gerard van Asch. Helaas was de verkeerde foto was bij het artikel geplaatst. Nu ziet u de juiste! En zij staan voor een monumentaal pand uit 1895 in het hart van het pittoreske Haarzuilens. Het pand hebben zij helemaal gestript en weer mooi aangekleed. Ge-rard: ”We hebben nu drie jaar een Bed and Breakfast en we vinden het allebei nog erg leuk om te doen.” Ze zijn tot nu toe het enige logeeradres in het mooie Haarzuilens. Meer informatie over Bed and Breakfast Haarzuilens en reserve-ringen: www.bedandbreakfasthaarzuilens.nl

Juiste foto B&B Haarzuilens

De ouderen hadden het naar hun zin. Foto: Johan Maaswinkel

De Meern - Zondag was er de maandelijkse Zondagmiddag Ontmoeting in het Dienstencentrum De Roef. Bewoners van het verzorgingstehuis Zonneweide komen samen met buurtbewoners om te bridgen, biljarten, klaverjassen, joke-ren, een spelletje rummikub of gewoon samenzijn. Het was gezellig druk die dag, ondanks dat er nu door de vakanties wat minder bezoekers waren. De nieuwe Jeu de Boules baan werd niet gebruikt. Niemand had belangstelling om een balletje te rollen. Met gezellig kletsen en een kaartje leggen waren de bezoekers al tevreden.De Roef is aan de Touwslagerslaan 3 in De Meern en ver-zorgt geregeld activiteiten voor ouderen. Wie moeilijk ter been is, kan een beroep doen op de ‘Plusbus Erop Uit’.

Gezellig kaartje leggen

Buiten genieten. Het kan deze dagen. Foto: Johan Maaswinkel

leiDScHe rijn - Inwoners van Leidsche Rijn konden naar di-verse festivals gaan, zoals De Parade in de binnenstad of het Convoi de Fête in de Metaal Kathedraal, maar gedurende de afgelopen tropische dagen konden inwoners van Leid-sche Rijn, Vleuten, De Meern en omgeving natuurlijk ook gewoon lekker zitten aan het water, en dat deed deze fami-lie dan ook aan de over van de Strijkviertelplas. Er zijn overigens genoeg plassen rond Utrecht, zoals de Haarrijnseplas, Laagraven, De Leijen, de Maarsseveense plassen en de Nedereindse Plas. Op www.recreatiemiddennederland.nl staan ze allemaal beschreven en zijn er ook andere natuurgebieden te vin-den.

Relaxen aan het waterregio - Gilde Utrecht houdt op zaterdag 29 augustus een speciale fortenfietstocht. Vanaf 13.00 uur kan iedereen de Nieuwe Hollandse Waterlinie ervaren. De middag begint met het verhaal van de linie en een rondleiding op Fort de Bilt. Daarna fietst iedereen in de vuurlinie langs groepsschuilplaatsen, een loop-graaf, tankversperringen, inundatiegebieden en na-tuurlijk forten. Gildegids Joke Keijmel vertelt erover. De afsluiting is om 16.30 uur bij de gezellige brasserie op Fort aan de Klop. Voor prijzen en aanmeldingen, kijk op www.gildeutrecht.nl.

Fortenfietstocht

Page 12: Brug Utrecht week32

Bestel nu op weekkrant.nl/webwinkel

ONTVAN

GEEN

2eset cadeau*

Ongemerkt print u meer en vaker

in de zomer: de routekaarten naar

uw vakantiebestemming, die leuke

vakantiefoto’s voor opa en oma, en

tickets voor dat festival dat u niet mág

missen.

Profiteer nu van extra voordeel op

een complete set cartridges voor uw

Canon, Epson, Brother of HP printer:

Deze cartridges bevatten meer inkt

dan A-merken en worden gratis bij u

thuisbezorgd! Deze zomer zit u dus niet

met een lege printer.

Extra voordelig en gratisthuisbezorgd!

Complete set cartridges:Zwart en kleurGeschikt voor: Canon, Epson,Brother en HP printersBij Canon, Epson en Brothereen 2e set cadeau!*Met chiptechnologie voorprobleemloos cartridges wisselen

*Met uitzondering van HP cartridges.

Extra voordeel op cartridges voor uw Canon,

Epson, Brother of HP printer. Bestel nu!

Extra voordelig en gratis

Geschikt voor: Canon, Epson,

Bij Canon, Epson en Brother

Met chiptechnologie voor probleemloos cartridges wisselen

*Met uitzondering van HP cartridges.

elders 69,95

29,95per set

NU DE BESTE KWALITEIT VOOREEN SCHERPE LEZERSPRIJS!

PRINT ZELF UWVAKANTIEFOTO’S!

Minigids Wijzer WebWinkelenOnline shoppen is handig. U hoeft er de deur niet voor uit en de aankoop wordt desgewenst thuis bezorgd. Toch zitten er ook de nodige haken en ogen aan.

Zijn de webwinkels waar u shopt bijvoor-beeld wel echt? In het weekend poppen er talloze kopieën op van webwinkels die net echt lijken, compleet met keurmerk, bank-nummer en iDealbe-taling. Het Landelijk Meldpunt Internet Op-lichting ontvangt dage-lijks meerdere aangiften van mensen die zijn opge-licht door nepshops. De Consumentenbond biedt nu een interessante Mini-gids aan, met waardevolle tips om veilig online te shop-pen. Ook zet de gids uiteen welke betaalmethoden er zijn en hoe om te gaan met buitenlandse webshops. De kans is dan een stuk kleiner dat er iets mis gaat als u on-line shopt en betaalt. Als lezer van deze krant haalt u deze nuttige gids nu gratis in huis.

Bel 0800-6161 om

uw Minigids te bestellen. Of sms ‘cb webwinkel’ naar 3010. Wij bellen u dan terug. Een sms stuurt u tegen het reguliere tarief van uw aanbie-der. De Consumen-tenbond is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 20.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur. Deze actie loopt tot 28 augustus.

GRATIS MINIGIDSAltijd goedkoop op vakantie?Altijd op zoek naar de goedkoopste vakantie? Maak kennis met een nieuw, online concept: De Holidayspotter! Vakanties die voor de gelimiteerde tijd van één week te boeken zijn én nergens anders goedkoper.

De Holidayspotter is opge-zet voor mensen die graag goedkoop op vakantie gaan.

DEZE WEEK EXCLUSIEVE ACTIEPRIJZEN VANAF € 69,-*Iedere week worden er op de website, deholidayspot-ter.nl, twee nieuwe aanbie-dingen geplaatst. Het betreft scherp geprijsd aanbod, de kortingen kunnen oplopen tot 85%!

Autovakanties Het aanbod van De Holi-dayspotter bestaat op dit moment met name uit au-tovakanties naar vakantie-parken. De Holidayspotter werkt daarvoor intensief samen met grote spelers binnen de vakantiebranche: Roompot Vakanties en Ho-genboom Vakantieparken. De Holidayspotter biedt va-kanties op diverse vakan-tieparken in onder andere Nederland, Duitsland en België aan tegen lage prijzen die via geen enkele andere website beschikbaar zijn!

Hoe werkt het?Iedere week komt er op za-terdag en op dinsdag een nieuwe aanbieding beschik-baar op deholidayspotter.nl. Deze aanbiedingen heb-ben een looptijd van een week. Na één week vervalt het aanbod en komt er weer nieuw aanbod beschikbaar. U wordt hier, indien ge-wenst, per mail van op de hoogte gesteld. Zo ontvangt u altijd als eerste het nieuwe

aanbod en is de kans het grootst dat het aanbod nog beschikbaar is! De prijzen die wij vermel-den zijn zo transparant mo-gelijk weergegeven. Komen er nog kosten bij dan staan deze vermeld bij de voor-waarden. De aanbiedingen zijn te boeken op de aan-komstdagen zoals die ver-meld staan in de prijstabel of de kalender. Staat de ge-wenste aankomstdatum er

niet meer tussen? U kunt al-tijd vrijblijvend contact met ons opnemen!

Acties van deze weekDeze week boekt u twee top acties via deholidayspotter.nl! Boek bijvoorbeeld een zespersoonsverblijf op Bos-park Lunsbergen in Dren-the! Dit ruim opgezette park ligt midden in de natuur en is ideaal voor jong en oud. Van 1 tot en met 8 augustus 2015 boekt u een zesper-soonschalet op dit park met korting tot 54 % en prijzen vanaf € 104,-* per verblijf inclusief verplichte eind-schoonmaak à € 45,-!Daarnaast boekt u deze week een verblijf voor zes personen op het populaire Roompot Vakantiepark Weerterbergen! Dit park ligt in Noord Limburg en biedt ongeloofl ijk veel mogelijk-heden. Van 3 tot en met 8 augustus 2015 boekt u een zespersoonsbungalow op dit park met korting tot 79% en prijzen vanaf € 69,-* per verblijf! Op beide parken is er nog beschikbaarheid in de zo-merperiode, maar wacht niet te lang en boek, want OP = OP.

Benieuwd naar De Holi-dayspotter aanbiedingen? Ga dan snel naar

www.deholidayspotter.nl !

*prijzen zijn exclusief reser-veringskosten à € 25,- en lo-kale heffi ngen p.p.p.n.

gratisminigids

‹ www.brugutrecht.nl De Brug · woensdag 5 augustus 2015 · 12

Page 13: Brug Utrecht week32

‹ www.brugutrecht.nl De Brug · woensdag 5 augustus 2015 · 13

Spelen in theater

UCK Jeugdtheaterschool houdt op zaterdag 22 en zondag 23 augustus een kennismaking/selectieweekend voor de Vooropleiding Theater en de Landelijke Oriëntatiecursus Theater.

Utrecht - De Vooropleidin-gen Theater zijn bedoeld voor jongeren die wil-len doorstromen naar een kunstvakopleiding, maar nog meer ervaring of scho-ling nodig hebben. De leer-lingen worden een jaar lang geschoold in vakken die

voor theater essentieel zijn zoals (koor)zang, dans/be-weging en spel. Ook worden auditietrainingen gedaan. Om deel te nemen aan een van deze opleidingen moe-ten de jongeren eerst een kennismak ing/select ie doorlopen.De Landelijke Oriëntatie-cursus Theaterscholen is een cursus van 1 dag per week (za) en geeft inzicht in de verschillende studie-richtingen die te volgen zijn en in de toelatingseisen die gesteld worden. De Vooropleiding Theater is een jaaropleiding van 5 da-gen per week (ma t/m vr) en

biedt de mogelijkheid om je intensief voor te bereiden op een theateropleiding.Bij beide vooropleidingen werkt het UCK nauw sa-men met Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU). Het kennismaking/selectie-weekend voor het Voorop-leidingsjaar Theater en de Landelijke Oriëntatiecursus Theaterscholen vindt plaats in het weekend van 22 en 23 augustus. Inschrijven voor de kennismaking/selectie is nog mogelijk.

Voor meer informatie en inschrijven, kijk op www.uck.nl/jeugdtheater.

De Vooropleidingen Theater zijn bedoeld voor jongeren die willen doorstromen naar een kunstvakopleiding. Foto: Anna van Kooij

Weer ontroerende anekdotes verwacht Deze zomer is ZIMIHC ook te vinden in het Holland House tijdens het Europa Cantat Festival in Pécs (Hongarije).

Utrecht - Het Holland House is een ontmoetingsplek voor festival deelnemers uit Ne-derland en iedereen die iets met Nederland (of Utrecht) heeft. In het Holland House tekent ZIMIHC verschillende, ont-roerende anekdotes op van bezoekers die in 2009 in Utrecht aan het festival deel namen. Hieronder een bijzondere herinnering van twee Zwit-sers:“Europa Cantat 2009 in Utrecht, dat herinneren we ons nog zo goed. Op de avond dat wij in Utrecht aankwamen, waren er ko-ren die op bootjes door de

grachten voeren. Ik was op zoek naar een lied voor een bruiloft die mijn man en ik enkele weken later zouden organiseren voor vrienden. Geleund over de reling bij de grachten stonden wij samen te luisteren naar de prachtige muziek. Plotse-ling klonk er een lied, waar wij helemaal kippenvel van kregen. Dat moest het lied voor de bruiloft worden. Maar ja, het koor zat op de boot. Eén van de koorleden zag dat ik tranen in de ogen had.”“Met handgebaren maakte ik duidelijk dat ik de mu-ziek graag wilde hebben. Ik rende \naar het eindpunt van die botenparade en uit-eindelijk kreeg ik zo het lied te pakken. Het was een paar weken later het hoogtepunt van de bruiloft en mijn koor heeft het sindsdien op het programma staan.”

Een Zwiters echtpaar bewaart bijzondere herinneringen aan het Europa Cantat in Utrecht.

Lezing over genezingUtrecht - Op vrijdag 28 augustus is er in het NI-VON Centrum, Rotsoord 20 in Utrecht een lezing over Bruno Gröning, hulp en ge-nezing via geestelijke weg. De lezing begint om 19.30 uur en is gratis toegankelijk, op basis van een vrijwillige gift. Bruno Gröning leefde van 1906 tot 1959 in Duits-land. Hij wees er de men-sen op dat er een genezende kracht in de kosmos bestaat, die hij ‘Heilstrom’ noemde. Voor informatie en opgave voor de lezing , bel Barend Jonker, tel. 026-4421610 of kijk op www.bruno-groe-ning.org/nederlands

Projectshow Hornbach over wandenNieUwegeiN - De experts van de bouwmarkt Hornbach in Nieuwegein laten in au-gustus zien hoe je wanden een bijzondere ‘vintagelook’ kunt geven, met bijvoor-beeld effectbehang (zoals steenstrips) en structuur-verf. Deze gratis toeganke-lijke projectshows zijn van vrijdag 7 tot en met zaterdag 29 augustus; op vrijdagen van 18.30 tot 20.00 uur en op zaterdagen van 14.00 tot 15.00 uur en 16.00 tot 17.00 uur. De deskundige mede-werkers geven het eerste half uur een demonstratie, waarna de bezoekers zelf aan de slag kunnen gaan.

Dat Utrechters gek zijn op hun Domtoren (hoogtepunt van het jaar: wielrenners onder de Domtoren door), dat is bekend. Maar dat die Domtoren ook leidt tot allerlei verzameldrift en bouwwerken, van knutselgedoe tot professionele bouw, laat de uitnodigende tentoonstelling ‘De Domtoren’ in de hal van het stadhuis zien.

Door Ton van den Berg

Utrecht - Vergeet even al die musea in de stad, het ge-heim van deze zomer is de expositie die Utrechter Ad Nelemans samenstelde! Hij bracht tientallen Domtorens bijeen. De Domtoren is er te zien op ansichtkaarten, op munten, op covers van boekjes, als legpuzzel, als reclame-ui-ting, als lekkernij (De Dom-torentjes), op schilderijen en als levensechte schaalmo-dellen die soms wel meer dan twee meter hoog zijn en waarvan er een zelfs ge-maakt is van poedersuiker.Iedere Utrechter heeft thuis wel iets van de Domtoren in huis, een schaalmodelle-tje (met lichtjes erin) of een mooie historische tekening of ets in zwart-wit.

Anderen maken van hout of ander materiaal gewoon een hele toren die ze levensgroot in huis of winkel zetten.

Duizenden versiesConclusie: van de Domtoren bestaan duizenden, tiendui-zenden kopieën in allerlei soorten en formaten en die

kun je overal vinden. Ad Nelemans zag ze bij mensen thuis en in etalages van win-kels en bracht ze, met toe-stemming van de eigenaren, voor de expositie bijeen. De prachtige Domtoren bij-voorbeeld die beeldhouwer Jules Enneking maakte in opdracht van kaarsenmaker Ruud Snel van een 300 jaar oude eiken balk uit de Dom-toren zelf, een pronkstuk.

Echtwaar.nuOf neem de Domtorens van prachtig keramiek gemaakt door de medewerkers van ‘echtwaar.nu’ de organisatie die werkt met mensen die een arbeidsbeperking heb-ben. Het zijn maar een paar voorbeelden. Ook zijn er veel Domtorens die sporen van driftige thuisvlijt verraden. Er is een gebreide Domtoren, er is er een gemaakt van houten drempels waarin

afgedankte tandartsboortjes zijn verwerkt.Zelf maakte Ad Nelemans een Domtoren uit piep-schuim en verontschuldigt hij zich dat de satéstokjes niet helemaal goed verwerkt zijn (!).

DomtorengrafkistOok maakte Nelemans een

prototype van een Domto-rengrafkist. Het is gemaakt in de vorm van de Domto-ren. De bovenste trans kan er af en dient dan als urn. Is dit een gat in de markt? En of hij zelf ooit zo begraven wil worden? “Dat weet ik nog niet. Maar bijzonder vind ik hem wel.”

Domgek Utrecht samengebracht in expo

Expositiesamensteller Ad Nelemans bij een van de vitrines vol met Domtorens. Van de Domtoren bestaan duizenden, tienduizenden kopieën in allerlei soorten en formaten en die kun je overal vinden. Foto: Ton van den Berg

een domtoren met daarin afgedankte tandartsboortjes

Weggegooide doucheramen‘De Domtoren’ is nu al de leukste en meest aardige expositie in Utrecht dit jaar. Met nul-komma-nul centen subsidie opgebouwd, met glazen vitrines die Nelemans maakte van weggegooide doucheramen. Jammer dat de gemeente deze bijzondere tentoonstelling slechts de ruimte gaf in de hal van het stadhuis tijdens de zomer-vakantie. Een vergissing, maar de Utrechters die nog in de stad zijn: tot en met dinsdag 18 augustus is het gratis te zien op werkdagen tussen 10.00 en 17.00 uur.

Page 14: Brug Utrecht week32

Familie & Relatie

OproepenProblemen met UITKERING?Bel De Jong Advocaten, ge-specialiseerd in uitkerings-zaken. 030 - 232 10 04

Regio Dating Vrouw zoekt Man

BLIND DATEIk ben een lieve en gezel-lige dame van 62 jaar. Ikzoek een gezellige vriendom leuke dingen mee teondernemen. Heb jij inte-resse? Laat dan wat van jehoren en reageer op mijnboxnummer. Lieve groet.0906-10.10.162 Box:781860

Ik ben Dorothee, een 56 ja-rige vrouw uit Eindhovenen wat ik hier zoek is eenleuke vriend. Zullen we ietsleuks afspreken? Groetjes.0906-10.10.162 Box:631443

Ik ben Joke een 66- jarigevrouw uit Gelderland enik zoek een seieus contactmet een man van mijn ei-gen leeftijd. Ben jij ook opzoek naar een serieuze re-latie? Reageer dan en bel.0906-10.10.162 Box:798029

Ik ben Mandy en ik kom uitApeldoorn. Ik ben lief enspontaan. Ik zoek een mantot 50 jaar. Het liefst blond.Ik wil leuke dingen doen.0906-10.10.162 Box:363433

Hallo ik ben Monica eenleuke vrouw van 30 jaar. X0906-10.10.162 Box:580831

Hai ik ben Mick een leukespannende vrouw en ben40 jaar. Ik zoek iemad vooreen spannende relatie. Hebjij interesse? Bel me dan nu0906-10.10.162 Box:781718

Angel zoekt jou voor eenleuk contact. Ik heb eenleuke uitstraling en ben1.73 cm lang, groengrijskleur ogen. Heb je interes-se? Reageer snel en bel. X0906-10.10.162 Box:487328

Hallo ik ben Monique, 51jaar. Ik ben op zoek naareen leuke en ondernemen-de man. Ben jij dat? Bel me0906-10.10.162 Box:635005

ENSCHEDE. Ik ben Sabrina48 jaar en uit Enschede. Ik

Kom snel in contact met een leuke single via deze lijn?

Bel 0906-10.10.16245cpm

Voor meer leuke vrouwenuit jouw provincie kies jeeen 2 in het hoofdmenu.

Bel nu snel 0906-10.10.162* Heb je al een eigen

boxnr? Kies 1* Heb je geen eigen boxnr?. Kies 2* Kies daarna 4 in het

hoofdmenu* Toets nu het boxnr in dat* bij de advertentie staat.

Klantenservice datinglijn:0900-123 22 33 80cpm

Mededelingen

BUITENLAND BELLEN95% GOEDKOPER

Zone 2 0900-123 8082 (10 cpm)

Zone 3 0900-123 8083 (25 cpm)

Zone 1 0900-123 8081 (5 cpm)

UITLEG OP: WWW.123BELLEN.NLKIJK VOOR ALLE LANDEN EN MEER

Hoe kan ik starten met besparen?

Hoe werkt het:U wilt een vaste telefoon bellen in Duitsland (0049):1. U belt 0900-123 8081 en wacht tot u verbinding heeft2. U voert het volledige nummer in (bijv. 004930209560)3. U drukt op het hekje (#)U belt nu spotgoedkoop met 123BELLEN voor maar 5 cpm!

• U hoeft zich niet aan te melden, u kunt nu al geld besparen!• Werkt met alle providers.• De kosten komen op de factuur van uw huidige provider.

Argentiniё - VastAustraliё - VastBahrein - VastBelgiё - VastBraziliё - VastCanada - VastCanada - MobielChina - VastChina - MobielColombia - VastCyprus - VastDenemarken - VastDom. Rep. - VastDuitsland - VastEngeland - VastFrankrijk - VastGeorgiё - VastGriekenland - Vast

Hong Kong - VastHongarije - VastIerland - VastIndia - Vast&MobIsraёl - VastItaliё - VastJapan - VastKroatiё - VastLuxemburg - VastMaleisiё - Vast&MobMarokko - VastMexico - VastNieuw-Zeeland - VastNoorwegen - VastOostenrijk - VastPeru - VastPolen - VastPortugal - Vast

Roemeniё - VastRusland - VastSingapore - VastSingapore - MobielSloveniё - VastSlowakije - VastSpanje - VastTaiwan - VastThailand - VastThailand - MobielTrinidad&Toba - VastTsjechiё - VastUSA - Vast&MobielVenezuela - VastVietnam - VastZuid-Afrika - VastZweden - VastZwitserland - Vast

Afghanistan - VastAfghanistan - MobielAngola - Vast&MobArgentiniё - MobielArmeniё - VastAruba - MobielAustraliё - MobielBosniё - VastBurundi - MobielCuracao - MobielDom. Rep. - MobielDubai - VastEcuador - VastEcuador - Mobiel

Filippijnen - VastFilippijnen - MobielGhana - Vast&MobIrak - MobielIran - MobielItaliё - MobielKaapverdiё - VastKaapverdiё - MobielKameroen - MobielKroatiё - MobielMalawi - MobielMacedoniё - VastNamibiё - MobielNieuw-Zeeland - Mob

Oekraїne - VastOekraїne - MobielPakistan - VastPakistan - MobielSaudi-Arabiё - MobielServiё - VastSlowakije - MobielSri Lanka - MobielSuriname - VastSuriname - MobielTunesiё - VastTurkije - MobielZuid-Afrika - MobielZwitserland - Mobiel

Algerije - VastAruba - VastBelgiё - MobielBraziliё - MobielBolivia - VastBulgarije - VastColombia - MobielCosta Rica - MobielCuracao - VastDuitsland - MobielEgypte - Vast&MobEngeland - Mobiel

Finland - Vast&MobFrankrijk - MobielGriekenland - MobielHongarije - MobielIerland - MobielIndonesiё - VastIndonesiё - MobielIrak - VastIran - VastIsraёl - MobielKenia - MobielMalawi - Mobiel

Nigeria - MobielOostenrijk - MobielPolen - MobielPortugal - MobielRoemeniё - MobielRusland - MobielSpanje - MobielSri Lanka - VastTsjechiё - MobielTurkije - VastVietnam - MobielZweden - Mobiel

ESTHER Box: 3681Ik ben heldervoelend en helder-wetend en werk met gidsen. Ubent welkom met al uw vragen.Samen komen we eruit!

Bel 0909-1447 Box: 3681

YVONNE Box: 3694Heldervoelend kaartlegster. En-gelenboodschap en/of pende-len. Mental coach. Ik weet veelover zielenconnecties. Bel nu.

Bel 0909-1447 Box: 3694

MIRJAM Box: 3780Als heldervoelend HSP-er enlevenscoach help ik u om hetbeste uit uzelf te halen. Ik ana-lyseer uw dromen en ziektes.

Bel 0909-1447 Box: 3780

Uiterlijk & Innerlijk

Therapieën & WelzijnPr. Baminy, medium hel-derz., helpt alle probl. oplos-sen, terugk. liefde, ziekte,alc., depressie 06-13560808

Feestdagen & Evenementen

Braderieën & MarktenZo. 9 aug. Snuffelmarkt Ut-recht, WC Overvecht. Bezoe-kers Gratis. Alle handel.DonEvents.nl 0294-237320

Zat. 8 augustus Vlooien-markt / curiosa, Loenen a/dVecht, Centrum. www.DonEvents.nl 0294-237320.

Zon. 19 aug VlooienmarktMUIDEN, w.c MaxisDonEvents.nl 0294-237320

Onroerend Goed

OG t.k aangeboden

Huis & Tuin

Bel de VakmanDAKDEKKER biedt zich aanvoor al uw dak- & pannen-werk. Vrijblijf. prijsopgave.

030-2439095/06-51016604

Onderhoud &Reparaties

KLOKKENATELIER voor aluw klokken en horloges,eventueel inkoop en repara-ties mogelijk. Tel. 06-22405699 of 030-6034247.

KOELKAST, diepvries, repa-ratie, met garantie. Zondervoorrijkosten. Service bin-nen 24 uur. Bel 030-2442448.

Auto & Vervoer

Te koop gevraagd

Gevraagd auto's, iedereprijskl., RDW vrijw. Bel, wijkomen! 06-17438876

Een eerlijke prijs voor uwauto à contant m. RDW-vrijwBel wij komen! 0183-564672

Werk & Inkomen

Industrie & BouwGezocht: (leerling)

betonboorderstimmerlieden

metaalbewerkersHeb je belangstelling?Neem contact op metGroene Hart Service

www.groenehartservice.nl030-2801006

Overig PersoneelGevraagd

Leuk Thuiswerk, tot € 2500!Inpakken snoep, stickeren.Info: 0909-400.6000 (90cpm)

Zakelijk & Financieel

Goud & Zilver

Goudinkoopburo Theo Kaptein.nlInkoop SLOOPGOUD-ZILVER

Correct en betrouwbaar. Hoogste prijs in de regio.Woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00-18.00

Maandag, dinsdag en zaterdag op afspraak.Ratelaar 39g

3434EW Nieuwegein.Tel. 06- 1274 1863

Email:[email protected]

TM Juweliers gegarandeerdde voordeligste, ook in repa-raties. Tevens de HOOGSTEprijs voor uw oude goud &zilver. Ondiep 11, Utrecht,tel. 030-2420420 of mobiel06-51641442.

Zakelijke Transacties

Schulden in of aan uw BV ?Ziet U door de bomen het bos niet meer ?

Wij hebben de oplossing. Overname of doorstartenserieuze Notariële afwikkeling

Info: [email protected] Tel.:06-16717935

Prive & Erotiek

Prive Lijnen & SMS-diensten

"+!!&'*+$&'*)##&"%&!!&"%&&!('&!!&"

%!%()#!!$GL"G AE

S!)= T) R!_D& BA&&&)<C%4?=#)#:3)YR!_D)D 7JHJ '-22!$

B( F)\ +!?),;'*'089*0* NGL`AEM

ZZZJ)Y;?))E-``GJD\NGL$GAIEM'*'089,,'&&&[.24[[Q-``G&&&

06R[.24[Q[0461/[P

5:77B+5"$+4?=#'' :[P25[4QUP112&&&

'*'089*0'

P6P6P3[P3[ RU0[K3[.&&&&'*'08*,*, GL$GAE

X[/66P UP *G=), RU0[&

3)]=)DLVZ);)DL]?)9D)DL;B;+H; _) E) #)\)EHH\%)79\+ #)F;& !] A?HH; _)]\HH?& NGL''AEM'*'0+'*'2

R)]])?/!_( @ <)\ '222&&&NGL22AEM !D 2 =), RU0[

G^G$CG2224!_A) [\= \))?; _) %?HH%

#B) _) #HH? \)]])? ]HD ]\HH?EH])D&R9!=;)? EHH?&

NGL$GAEM '*'0+'*'6

.?C>&(G^G$K-''G&<)\\)DL S!)V)D )D SBE)D&GL'' AE 0)?#H\)D )D R!7)

$$ (*&+(&# $$X))DE)D9 ])9V)=& GL''AEUD -'=),J OD #);) E)!+ HJ+ \!_D&

%,%")'!!%

P!); H\\)+HH%=)<@3;1/A@<&&0)?FB+)D =A)\\);_)= E); +) FHH=&3:W>P8[JJJ &&& NGL"GAEM'*'0+9,99

+1# ":#?<->--3 ;*;,

4'.3,26;,89/637&

,2(

Nu 20 cpm! Vrouwen van 18tot 55 jaar zoeken Live sex-contact. Bel nu 0906-8686.

GAY-DATING. Jongens enmannen willen afspreken.Bel 0906-1422 (20 cpm).

‹ www.brugutrecht.nl De Brug · woensdag 5 augustus 2015 · 14

Familie & Relatie

Kleintjesmarktkleine letters, groot bereik

Groot bereik?ga naar Kleintjesmarkt.nl

Groot bereik?snel een grote doelgroep bereiken doe je via het internet en deze krantga naar Kleintjesmarkt.nl

Kleintjesmarktkleine letters, groot bereik

Page 15: Brug Utrecht week32

OOK VOOR DE

KRANTCADEAUKAART,

EVEN NAAR

WWW.KRANTCADEAUKAART.NL

GEEF EENS WAT NIEUWS!5 TOT 14 WEKEN LEESPLEZIER • KEUZE UIT 7 DAGBLADEN

STOPT AUTOMATISCH

• Bezoek Zoutelande, Vlissingen,Middelburg én Domburg• Inclusief ontbijt én heerlijke pannenkoek

korting38%

Genieten aan de Zeeuwse Kust!

nu€59,-normaal €95,-

!'$%'&"#

"

$!& &, #&8 /-/ (-2 8)+*&26502"&4&!'&2 3%7.1

*-*1890/*

%"!#%!$ !'

$%'&"#

"

*-*18*-/

17% 9

* CE$#

%"E% EE%<D#>(

66%"E:?=%

!'$%'&"#

"

*-*18-1-

2

@D#A?C$

BE<EDB6:E%

3E;;ED

:>?CAEDE%+

.E:E;;EDCAE

*-*1 CE':?=%E

% #! 9

(E4C?AE))

(((,*

-*1,%:

!'$%'&"#

"

*-*189

011

,-$6)(4

!(4)(

*03-'

(4#$"4

4-32

#3(!

411057&

% +34.

1+./

5(!!(0

9$*(888

!'$%'&"#

"

-1--

8*-*

1

5#: E'ADE&E <D#>(E%5#: E'ADE&E <D#>(E%&"#$%%!&"#$%%!

$'#'!'$(%&'"&(! )#)%"$$$'

FG?CU?;>E

"$"#%$"#$"!#8=<=!(> (= *!7+9((5 49((>*%@@=:

*2* +&&,$,/&# 03% ./*()/'% 1--, !"!"

&E ?EED4<96A>E 8D!;$E";<> 9E E<BE" 0;;D>%

0O-: ?S?$B$S$S,,, FG?CU?;>E

FG?CU?;>E

LR 9@@R5( #(> @@= (= #!T N@7 M<AAA6OJ ?S?$B$SA$SA,,) OH J.L0/O1 8H3HLOI IOO

F,UDC ,Q,Q +#@5C G &CB ;(9 +#@5C !='<Q NNNA7>7*@5@A=PE

F,UDC ,Q,Q +#@5C G &CB ;(9 +#@5C !='<Q NNNA7>7*@5@A=PE

FG?CU?;>E

F,UDC ,Q,Q +#@5C G &CB ;(9 +#@5C !='<Q NNNA7>7*@5@A=PE

0I0 1LK2 H881 "&"&

7E6A#E> :32@=8D!;$E"/

34/ 4/ ""/ *#-/&$$)&2",(0( 1-#")

. 2" +-(&'-%" /**) 5!5!

Erotische Dating Vrouw zoekt Man

SEX DATING Dag ik ben Lisa 27 jaar, ben 170 cm lang en heb bruin haar. Ik wil af en toe lekke-re spannende dingen met iemand doen. Ben voor veel in. En jij? Laat wat van je horen en reageer nu. X 0906-10.10.190 Box:148028

Ik ben een leuke, lange blonde, single meid van 25 jaar en zoek een leuke vent. Wil je samen leuke dingen doen? Pak de telefon en bel 0906-10.10.190 Box:916689

Ik ben een ondeugende vrouw van 40+. Ik heb altijd zin in een leuk of een span-nend gesprek. Ik wacht op je schatje. Bel me direct. X 0906-10.10.190 Box:134784

Ik heb nu zin in iets lekkers. Ik zie er heel sexy uit. Heb je interesse? Ik wacht op je. Reageer snel en bel. Kusjes 0906-10.10.190 Box:550414

Ik ben nu zo opgewonden en ik heb zin in een span-nend gesprek en misschien daarna wel meer. Lijkt het je wat? Reageer dan snel en laat me niet wachten. X 0906-10.10.190 Box:596442

Hoi met Kimberly. Ik ben een jonge meid van 23 jaar en zoek een man die mij lekker wil verwennen. Lijkt het je wat? Reageer dan op mijn boxnummer en bel. X 0906-10.10.190 Box:189544

Hoi ik ben Anouk en ik kom uit Limburg, ik ben 24 jaar. Ik ben op zoek naar een sex-date bij mij thuis. Heb je daar zin in? Laat wat van je horen dan en bel me nu. 0906-10.10.190 Box:795635

Ik ben een goed uitziende vrouw en ben op zoek naar een lekkere man. Bel me... 0906-10.10.190 Box:920295

VROUWELIJKE VROUW.

Kom snel in contact met een sex date via deze lijn?

Bel 0906-10.10.19045cpm

SEX DATING

Voor meer leuke vrouwen uit jouw provincie kies je een 2 in het hoofdmenu.

Bel nu snel 0906-10.10.190* Heb je al een eigen boxnr? Kies 1* Heb je geen eigen boxnr? . Kies 2* Kies daarna 4 in het hoofdmenu* Toets nu het boxnr in dat * bij de advertentie staat.

Klantenservice datinglijn:0900-123 22 33 80cpm

Erotische Dating Man zoekt Man

GAY DATING WAALWIJK. Ik ben een man van 49 jaar en kom uit Waalwijk. Ik zoek een gay of bi-man om samen lekker van elkaar te genieten. Heb je interesse? Bel me dan op 0906-10.10.156 Box:870025

Ik ben John, een jonge knul 18+ en heb zin om zalig met iemand te genieten. Heb jij zin om naar mij toe te komen? Reageer dan nu. 0906-10.10.156 Box:957349

Leuke man 55 jaar, kort blond haar en slank is op zoek naar mannen om mee af te spreken. Ben jij die man of knul? Reageer snel. 0906-10.10.156 Box:150800

Hoi met Rob, ik ben lekker heet. Ik zoek een heet stel om een sexcontact mee op te bouwen. Lijkt het je wat? Neem dan contact met me op en reageer op mijn box. 0906-10.10.156 Box:137930

Dag met Robert. Ik ben een man van 44 jaar en zoek iemand die mij lekker wil zoenen. Welke man wil er afspreken? Bel me prive. X 0906-10.10.156 Box:309271

Hallo jongens ik ben Chris-tiaan een lieve jongen van 18 en zoek een man die mij mij wil verwennen. Heb je interesse? Laat dan snel wat van je horen en rea-geer op mijn boxnummer. 0906-10.10.156 Box:842092

Ik ben een leuke knul van 39 jaar en ik zoek een leuke vent voor vriendschap en goede sex met elkaar. Ik wil niet voor eenmalig. Dus ben jij ook op zoek naar een sexcontact voor een langere tijd? Laat dan wat van je horen en bel snel. 0906-10.10.156 Box:582938

Kom snel in contact met een leuke single via deze lijn?

Bel 0906-10.10.15635cpm

Voor direct leuke mannen aan de lijn kies dan een 1 in het hoofdmenu.

Bel nu snel 0906-10.10.156* Heb je al een eigen boxnr? Kies 1* Heb je geen eigen boxnr? . Kies 2* Kies daarna 4 in het hoofdmenu* Toets nu het boxnr in dat * bij de advertentie staat.

Klantenservice datinglijn:0900-123 22 33 80cpm

Clubs*WWW.UTRECHTPRIVE.NL*Min.10 leuke dames ontvan-gen je 7d.p.w. Vleutenseweg247, Utrecht. Sex v/a € 50,-030-2944904 hz-sie-14-05593

Erotische MassagesMassagestud. Roses Utrechttevens dames gevr. v.a. 18jr

030-2511533 / 042426bwActiekorting

WWW.BODYMASSAGE.NL

Personeel Clubs &Escort

Gevraagd TELEFONISTE /Receptioniste (eventueelparttime). Studio Roseste Utrecht, 030 - 251 15 33

de k

rach

t va

n d

ub

bel

Page 16: Brug Utrecht week32

LOS BESTEK MODEL HAAGSCH LOFJE 18/10 VOOR EEN PRACHTIGE GEDEKTE TAFEL 0.40

per stuk vanaf

O U T L E TS TO R EVan Reenenweg 155

3702 SJ ZeistTel. 030 6923364

Maandag geslotenDi t/m vr 9.00 - 17.00 uur

za 11.00 - 17.00 uur

GROOTMOEDERSBRAADPANGrijs, zwart of oranjeØ 20cm, Ø 24cm, Ø 28cm

PANNENSET Model Pearl4-delig 395.

PANNENSET Model Ravenna4-delig 195.

PANBESCHERMER 3 stuks 9.95

BESTEKSETModel Trend4-pers. 39-delig 99.

3.75

19.95

13.95

2.60

2.50 8.95

34.-

79.-

49.-

79.-

136.- VOORDEEL

316.- VOORDEEL

2.35 VOORDEEL

196.- VOORDEEL

6.20 VOORDEEL

BESPAAR 79.-

VANAF

VANAF

VANAF

136.- VOORDEEL 15.05 VOORDEEL

156.- VOORDEEL

316.- VOORDEEL

12.-

39.-

BESTEKSETModel Constance8-pers. 82-delig170.

BESTEKSETModel New York6-pers. 50-delig245.

PANNENLIKKER 4.95

BESTEKSETModel Lotus6-pers. 50-delig395.

ZILVERWIT EDELSTAAL

18 -10

MESSENSET6-delig170.

KOEKENPANNEN COMFORTLINEZwart of gekleurde uitvoeringKoekenpan Ø 20, 24, 28, 30 cm, Wok of Hapjespan met deksel

Keramische krasvrije anti-aanbaklaag geschikt voor alle warmtebronnen incl. inductie

OVENSCHAALØ 22,5 cm 29.

KOOKPANNENModel Profi line

34.- V

34.34.136.-136.-136. V34.34.

49.49.196.

BESTEKSETModel New York6-pers. 50-delig

79.79.316.

Model Lotus6-pers. 50-delig

ERWITAAL

SOLA OUTLETSTORE ZEIST

MAGAZIJNVERKOOPMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNVERKOOPVERKOOPVERKOOPVERKOOPVERKOOPVERKOOPVERKOOPVERKOOPVERKOOPVERKOOPMAGAZIJNVERKOOPMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNVERKOOPVERKOOPVERKOOPVERKOOPVERKOOPVERKOOPVERKOOPVERKOOPVERKOOPVERKOOPVERKOOPVERKOOPVERKOOPVERKOOPVERKOOPVERKOOPVERKOOPVERKOOPTOT 70% KORTING

VERRASSEND VOORDELIG

OP=OP

OP=OP

OP=OP

12.12.12.12.

170.170.

8.8.958.958.95VANAF

MESSENSET6-delig170.170.

PANNENSET Model Pearl4-delig 395. 395.

SOLA SOLA OUTLETSTOREOUTLETSTORE ZEIST ZEIST ZEISTSOLA OUTLETSTORE ZEIST

34.34.-34.-34.-136.-136.-136. VOORDEEL

BESTEKSETModel Constance8-pers. 82-delig

OVENSCHAALMESSENSETMESSENSET

195. 195.

39.39.BESTEKSETModel New York6-pers. 50-delig245.245.245.245.

OP=OP

2.2.602.602.60 VOORDEEL

OP=OP

BESPAAR 79.-BESPAAR 79.- MAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNMAGAZIJNOP=OP

2.2.50Keramische krasvrije anti-

Model Profi lineZwart of gekleurde uitvoering Model Profi line

2.2.502.502.50VANAF

Zwart of gekleurde uitvoeringKoekenpan Ø 20, 24, 28, 30 cm, Wok of Hapjespan met deksel

Model Profi line