BROŠURA - brlici.hr

of 18/18
Znanjem kroz život PETRA PRERADOVIĆA VIROVITICA BROŠURA #gimnazijapp
 • date post

  05-Oct-2021
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of BROŠURA - brlici.hr

PowerPoint Presentationrukometašice bile su 2002. svjetske prvakinje
# g
kreativan rad
ostvarenja u djelatnosti prosvjete
škola
upanijski prvaci: 32 uenika u znanju i 12 u smotrama
dravna natjecanja: Informatika, Povijest (i znanje i istraivaki rad), Geografija, GLOBE, LiDraNo, Eko-kviz „Lijepa Naša” kros (uenice), atletika, rukomet, stolni tenis (uenici)
# g
• pripreme za maturu
• pisanje probne mature
• nastavnici gimnazije redovito ispravljaju ispite Dravne mature te su sastavljai iste
• naši maturanti uspješno polau obvezne i izborne predmete dravne mature i upisuju eljene fakultete
• meu tri posto najboljih maturanata u Republici Hrvatskoj (DM 2019. godine) nalazilo se ak 14 maturanata naše gimnazije
• uenica naše gimnazije postigla je najbolji rezultat na maturi iz engleskog jezika u RH
# g
p
N I S M O D A L E K O
• „Dobar glas daleko se uje” – našu gimnaziju pogaaju i uenici iz drugih opina i upanija
• Mogunost smještaja u Uenikom domu Virovitica
Ueniki dom Virovitica Tomaša Masaryka 25
033/295-933 https://udv.hr/
ope gimnazije jezine gimnazije
• 2 razreda ope gimnazije 20 + 20 uenika
• 1 razred jezine gimnazije 22 uenika
• 1 razred prirodoslovno-matematike gimnazije
p
E-UPISI PREMA ODLUCI O ELEMENTIMA I KRITERIJIMA ZA IZBOR KANDIDATA ZA UPIS
U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE
•prosjeci zakljunih ocjena iz svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja etiri razreda osnovnog obrazovanja • zakljune ocjene u 7. i 8. razredu iz hrvatskog jezika, matematike i prvog stranog jezika
Predmeti koji se boduju • jezina gimnazija: biologija, povijest, geografija •opa gimnazija: biologija, povijest, geografija •prirodoslovno-matematika gimnazija: biologija, kemija, fizika
# g
CENTAR IZVRSNOSTI VIROVITIKO- PODRAVSKE UPANIJE
Jedinstveni obrazovni program za darovite uenike i one koji ele znati više u našoj školi djeluje ve dvije godine. U Centrima izvrsnosti naši nastavnici rade s uenicima koji pokazuju posebne interese te dodatno usmjeruju i razvijaju njihova znanja, vještine i kompentencije Opuštenija atmosfera i zanimljivi sadraji uenicima su dostupni subotama prema rasporedu te im je osiguran prijevoz i objed
# g
Kao škola domain Centara izvrsnosti Virovitiko-podravske upanije nudimo: • Matematika • Kemija • Fizika • Povijest • Informatika s robotikom • Medijska pismenost
# g
• Biološki sustavi i matematika • Funkcije u prirodoslovlju • Geografija rizika i klimatske
promjene • Informatika u multimediji i dizajnu • Fizikalni eksperimenti • Fizikalna kemija • Biologija s kemijom u ivotnim
procesima • Fizikalna kemija
# g
Gimnazija našim uenicima nudi mogunost otvorene arhitekture, što
znai da sami mogu nadograditi svoje znanje i interese. Pronai 10 prijatelja s istim interesima i sam
predloi svoj predmet za fakultativnu nastavu!
# g
procesima • Linearna funkcija i vektori u
eksperimentima • Njemaki jezik • Talijanski jezik
# g
p
I Z V A N N A S T A V N E A K T I V N O S T I
• Recitatorska druina • Crveni kri - Prva pomo • GLOBE druina • Šah • Vjeronauna druina "Kapljice" • Likovna grupa • Školsko sportsko društvo "Gimnazija" • Literarno-novinarska grupa • Školski pjevaki zbor • Dramska druina
# g
p
Š K O L S K I P R O J E K T I ( I Z K U R I K U L U M A )
• EKO škola • PASCH projekt • Europski dan jezika • Jedinstveni ispiti znanja iz hrvatskoga jezika • Hrvatski olimpijski dan • Kampanja "Za manje otpada" • Škole za Afriku • Zelena istka • Svjetski dan poezije • Postali smo srednjoškolci • Maturalne sveanosti • Klub volontera • Mala slobodna knjinica: Uzmi knjigu, vrati knjigu • Školski newsletter Gimnazije Petra Preradovia • Meunarodni dan glazbe, Posjet opernoj predstavi • Dan sjeanja na rtvu Vukovara • DAR: Digitalni arhiv radova uenika i nastavnika • Obiljeavanje znaajnih datuma hrvatske povijesti • Jezina (ne)ispravnost javnih natpisa u našoj okolini
# g
• Zvjezdarnica Višnjan • Promatranje virovitikog neba • Posjet CERN-u • Interliber, posjet izlobi Vlahe Bukovca • Posjet Neuropsihijatrijskoj bolnici u Popovai • Upoznaj prirodne ljepote svoje upanije • Budimpešta • Juni Jadran – Crna Gora • Posjet Virkomu • Struni posjet virovitikoj tvornici šeera - VIRO • Izvanuionina nastava: Kazališna predstava (Osijek i
Zagreb) • Budimpešta – Be • Preventivni program: posjet Zajednici Cenacolo • Dan i no na PMF-u • Struna ekskurzija: Prirodoslovni muzej u Beu,
Tehnikom muzeju u • Munchenu i rudniku soli kod Salzburga • Struna ekskurzija: Tehniki muzej u Zagrebu i NE
Krško • Festival o pravima djece • Izvanuionina nastava: Grabrovnica
# g
• izlobe uenikih radova • Parlaonice • Projekti • Radionice • Priredba • dan u prirodi ( šetnja do Virovitikih
ribnjaka uz stare igre i sportove, roštilj)
# g
100 GODINA GIMNAZIJE U VIROVITICI
• Povijest gimnazijskoga obrazovanja u Virovitici vee se, kao i u drugim sredinama, uz ve postojeu školsku praksu i tradiciju; poetkom školske godine 1918./1919. „ namjesto ukinutog petog, šestog i sedmog razreda zemaljske više puke škole u Virovitici“ privremeno se otvara prvi, drugi i trei razred realne gimnazije tipa zagrebakoga.
• Prve godine u Gimnaziju su upisana 172 uenika u dva razredna odjela prvoga razreda i po jedan odjel drugoga i treega razreda. Svake naredne godine „posebnim naredbama“ otvoren je po jedan viši razred i tako sve do osmog. Naime, u to su vrijeme gimnazije imale osam razreda, što znai uenike od 10 do 18 godina.
• Nastava je od prvoga dana izvoena u tada novoj školskoj zgradi, dovršenoj 1913. godine, u kojoj radimo i danas.
# g
Gimnazija Petra Preradovia Trg bana Josipa Jelaia 16 33000 Virovitica
+385 33 722 711 www.gimnazija-ppreradovica-vt.skole.hr
# g
p
U P I Š I S E U G I M N A Z I J U !
ZA TEBE