BROŠURA - brlici.hr

18
Znanjem kroz život PETRA PRERADOVIĆA VIROVITICA BROŠURA #gimnazijapp

Transcript of BROŠURA - brlici.hr

Page 1: BROŠURA - brlici.hr

Znanjem kroz život

PETRA PRERADOVIĆA

VIROVITICA

BROŠURA

#g

imnazijap

p

Page 2: BROŠURA - brlici.hr

ZAJAMČENA KVALITETA

nagrada športa “Franjo Bučar” - naše

rukometašice bile su 2002. svjetske prvakinje

#g

imnazijap

p

Ministrovo priznanje -za uspješan, kvalitetan i

kreativan rad

Godišnja nagrada Virovitičko-podravske županije - za izuzetna

ostvarenja u djelatnosti prosvjete

certifikat EKO-škole -naša škola je EKO-

škola

Page 3: BROŠURA - brlici.hr

ŽUPANIJSKI PRVACI I DRŽAVNA NATJECANJA 2018./2019.

županijski prvaci: 32 učenika u znanju i 12 u smotrama

državna natjecanja: Informatika, Povijest (i znanje i istraživački rad), Geografija, GLOBE, LiDraNo, Eko-kviz „Lijepa Naša” kros (učenice), atletika, rukomet, stolni tenis (učenici)

#g

imnazijap

p

Page 4: BROŠURA - brlici.hr

M A T U R A N T I

• pripreme za maturu

• pisanje probne mature

• nastavnici gimnazije redovito ispravljaju ispite Državne mature te su sastavljači iste

• naši maturanti uspješno polažu obvezne i izborne predmete državne mature i upisuju željene fakultete

• među tri posto najboljih maturanata u Republici Hrvatskoj (DM 2019. godine) nalazilo se čak 14 maturanata naše gimnazije

• učenica naše gimnazije postigla je najbolji rezultat na maturi iz engleskog jezika u RH

#g

imnazijap

p

Page 5: BROŠURA - brlici.hr

N I S M O D A L E K O

• „Dobar glas daleko se čuje” – našu gimnaziju pogađaju i učenici iz drugih općina i županija

• Mogućnost smještaja u Učeničkom domu Virovitica

Učenički dom ViroviticaTomaša Masaryka 25

033/295-933https://udv.hr/

#g

imnazijap

p

Page 6: BROŠURA - brlici.hr

GIMNAZIJA PETRA PRERADOVIĆA IZVODI NASTAVNI PLAN I PROGRAM…

opće gimnazijejezične gimnazije

prirodoslovno-matematičke gimnazije

U školskoj godini 2019./2020. upisujemo:

• 2 razreda opće gimnazije 20 + 20 učenika

• 1 razred jezične gimnazije22 učenika

• 1 razred prirodoslovno-matematičke gimnazije

24 učenika

#g

imnazijap

p

Page 7: BROŠURA - brlici.hr

E-UPISI PREMA ODLUCI O ELEMENTIMA I KRITERIJIMA ZA IZBOR KANDIDATA ZA UPIS

U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE

•prosjeci zaključnih ocjena iz svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja• zaključne ocjene u 7. i 8. razredu iz hrvatskog jezika, matematike i prvog stranog jezika

Predmeti koji se boduju • jezična gimnazija: biologija, povijest, geografija•opća gimnazija: biologija, povijest, geografija•prirodoslovno-matematička gimnazija: biologija, kemija, fizika

#g

imnazijap

p

Page 8: BROŠURA - brlici.hr

CENTAR IZVRSNOSTI VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

Jedinstveni obrazovni program za darovite učenike i one koji žele znati više u našoj školi djeluje već dvije godine. U Centrima izvrsnosti naši nastavnici rade s učenicima koji pokazuju posebne interese te dodatno usmjeruju i razvijaju njihova znanja, vještine i kompentencijeOpuštenija atmosfera i zanimljivi sadržaji učenicima su dostupni subotama prema rasporedu te im je osiguran prijevoz i objed

#g

imnazijap

p

Page 9: BROŠURA - brlici.hr

CENTAR IZVRSNOSTI VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

Kao škola domaćin Centara izvrsnosti Virovitičko-podravske Županije nudimo:• Matematika• Kemija • Fizika• Povijest• Informatika s robotikom• Medijska pismenost

#g

imnazijap

p

Page 10: BROŠURA - brlici.hr

FAKULTATIVNA NASTAVA – 8 NOVIH KURIKULUMA

• Biološki sustavi i matematika• Funkcije u prirodoslovlju• Geografija rizika i klimatske

promjene• Informatika u multimediji i dizajnu• Fizikalni eksperimenti• Fizikalna kemija• Biologija s kemijom u životnim

procesima• Fizikalna kemija

• Ali i izborna, fakultativna, dodatna i dopunska nastava.

#g

imnazijap

p

Page 11: BROŠURA - brlici.hr

UREĐENJE ŠKOLE PREMA INTERESIMA NAŠIH UČENIKA

Gimnazija našim učenicima nudi mogućnost otvorene arhitekture, što

znači da sami mogu nadograditi svoje znanje i interese. Pronađi 10 prijatelja s istim interesima i sam

predloži svoj predmet za fakultativnu nastavu!

#g

imnazijap

p

Page 12: BROŠURA - brlici.hr

PONUDA FAKULTATIVNE NASTAVE

• Fizikalna kemija• Likovna umjetnost• Astronomija• Funkcije u prirodoslovlju• Informatika u multimediji i dizajnu• Biologija s kemijom u životnim

procesima• Linearna funkcija i vektori u

eksperimentima• Njemački jezik • Talijanski jezik

#g

imnazijap

p

Page 13: BROŠURA - brlici.hr

I Z V A N N A S T A V N E A K T I V N O S T I

• Recitatorska družina• Crveni križ - Prva pomoć• GLOBE družina• Šah• Vjeronaučna družina "Kapljice"• Likovna grupa• Školsko sportsko društvo "Gimnazija"• Literarno-novinarska grupa• Školski pjevački zbor• Dramska družina

#g

imnazijap

p

Page 14: BROŠURA - brlici.hr

Š K O L S K I P R O J E K T I( I Z K U R I K U L U M A )

• EKO škola• PASCH projekt• Europski dan jezika• Jedinstveni ispiti znanja iz hrvatskoga jezika• Hrvatski olimpijski dan• Kampanja "Za manje otpada"• Škole za Afriku• Zelena čistka• Svjetski dan poezije • Postali smo srednjoškolci• Maturalne svečanosti• Klub volontera• Mala slobodna knjižnica: Uzmi knjigu, vrati knjigu• Školski newsletter Gimnazije Petra Preradovića• Međunarodni dan glazbe, Posjet opernoj predstavi• Dan sjećanja na žrtvu Vukovara• DAR: Digitalni arhiv radova učenika i nastavnika• Obilježavanje značajnih datuma hrvatske povijesti• Jezična (ne)ispravnost javnih natpisa u našoj okolini

#g

imnazijap

p

Page 15: BROŠURA - brlici.hr

STRUČNE EKSKURZIJE, PROJEKTNA IZVANUČIONIČNA NASTAVA

• Zvjezdarnica Višnjan• Promatranje virovitičkog neba• Posjet CERN-u• Interliber, posjet izložbi Vlahe Bukovca• Posjet Neuropsihijatrijskoj bolnici u Popovači• Upoznaj prirodne ljepote svoje županije• Budimpešta• Južni Jadran – Crna Gora• Posjet Virkomu • Stručni posjet virovitičkoj tvornici šećera - VIRO• Izvanučionična nastava: Kazališna predstava (Osijek i

Zagreb)• Budimpešta – Beč • Preventivni program: posjet Zajednici Cenacolo• Dan i noć na PMF-u • Stručna ekskurzija: Prirodoslovni muzej u Beču,

Tehničkom muzeju u• Munchenu i rudniku soli kod Salzburga• Stručna ekskurzija: Tehnički muzej u Zagrebu i NE

Krško• Festival o pravima djece• Izvanučionična nastava: Grabrovnica

#g

imnazijap

p

Page 16: BROŠURA - brlici.hr

TJEDAN DAROVITIH UČENIKA

Svake godine u ožujku, u sklopu obilježavanja Dana škole:

• izložbe učeničkih radova• Parlaonice• Projekti• Radionice• Priredba• dan u prirodi ( šetnja do Virovitičkih

ribnjaka uz stare igre i sportove, roštilj)

#g

imnazijap

p

Page 17: BROŠURA - brlici.hr

100 GODINA GIMNAZIJE U VIROVITICI

• Povijest gimnazijskoga obrazovanja u Virovitici veže se, kao i u drugim sredinama, uz već postojeću školsku praksu i tradiciju; početkom školske godine 1918./1919. „ namjesto ukinutog petog, šestog i sedmog razreda zemaljske više pučke škole u Virovitici“ privremeno se otvara prvi, drugi i treći razred realne gimnazije tipa zagrebačkoga.

• Prve godine u Gimnaziju su upisana 172 učenika u dva razredna odjela prvoga razreda i po jedan odjel drugoga i trećega razreda. Svake naredne godine „posebnim naredbama“ otvoren je po jedan viši razred i tako sve do osmog. Naime, u to su vrijeme gimnazije imale osam razreda, što znači učenike od 10 do 18 godina.

• Nastava je od prvoga dana izvođena u tada novoj školskoj zgradi, dovršenoj 1913. godine, u kojoj radimo i danas.

#g

imnazijap

p

Page 18: BROŠURA - brlici.hr

BUDUĆNOST JE U VAŠIM RUKAMA!

Gimnazija Petra PreradovićaTrg bana Josipa Jelačića 1633000 Virovitica

+385 33 722 711www.gimnazija-ppreradovica-vt.skole.hr

#g

imnazijap

p

U P I Š I S E U G I M N A Z I J U !

ZA TEBE

PRAVI

IZBOR