Broura Za Pacijente

download Broura Za Pacijente

of 24

 • date post

  03-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Brošura Za Pacijente

Transcript of Broura Za Pacijente

 • ...na 20 znaajnih pitanja

  20 odgovora...

 • Nedostatak jednog ili vie zuba uzrokuje postepenu resorpciju kosti i promene na okolnim tkivima gingive . Kako vreme prolazi , ova pojava moe izazvati znaajnu transformaciju crta lica , jer tkiva nisu vie podrana od strane kotanih struktura. tavie, susedni zubi ce se preseliti ka praznom prostoru izazivajuci ne samo estetski poremecaj vec i znaajne tekoce u vakanju.

  ta se deava sa kosti kada izgubite zub ?

  01

 • Bila sam sigurna da e implanti naruiti moj osmeh.Ali, niko ih i ne primeuje.Lucija,42

 • To je raf postavljen u gornju ili donju vilicu od strane stomatologa , da zameni prirodni koren nedostajuceg zuba . Obino su od medicinskog Titaniuma koji je visoko biokompatibilni materijal dobro prihvacen od organizama. Sluajevi alergije na titanijum su retki , ali molimo vas da o tome porazgovarate sa svojim stomatologom.

  Implant imitira koren nedostajuceg zuba.Kada je implant stavljen, posle izvesnog vremena stomatolog ce postaviti suprastrukturu i definitivnu protetsku krunu koju je pripremila laboratorija . Na ovaj nain funkcionalnost i estetika prirodnog zuba ce biti obnovljeni.

  ta je implant?

  Za ta se implanti koriste?

  02

  03

 • Kada je implant postavljen, kost ce rasti oko njega (oseointegracija). Meutim, da bi se postigla optimalna i uspena rehabilitacija, neophodno je da se odrava adekvatna oralna higijena i da se pacijent pridrava preporuka koje je primio od svog stomatologa. Puenje predstavlja kontraindikaciju . Ako ne moete prestati, molimo porazgovarajte sa svojim stomatologom.

  Fiksni protetski radovi na implantima su uglavnom izraeni od metala (obino plemenite legure ili titanijuma) ili keramikih materijala. Morfologija zuba je obnovljena keramikom da bi se postigla, koliko je to moguce, estetika i funkcionalnost prirodnih zuba.

  ta se deava sa implantom kada je postavljen u ustima?

  Koji material se koristi za protetske restauracije na implantima?

  04

  05

 • Zahvaljujuci implantatima imacete ponovo divan osmeh. Priacete slobodno i lako vakati hranu. U sluaju nedostatka vise zuba terapija implantima ce eliminisati potrebu za mostom i otecenjem zdravih susednih zuba bruenjem. U sluaju restauracije punog zubnog luka implanti ce biti sidro i element stabilizacije proteze tavie, nivo kosti i gingivalnog tkiva oko implantata bice odran kroz vreme.

  Koje su prednosti terapije implantima ?

  06

 • Polomio sam prednji zub igrajui fudbal i bio sam uplaen da se to ne moe popraviti.Sada, imam implant i moram priznati da sam potpuno zaboravio na to. I u nedelju u postii 2 gola!Mateo,18

 • Nedostatak jednog zuba moe se tretirati terapeutski razliitim metodama prema stanju susednih zuba. Va stomatolog ce naci najadekvatnije reenje za va sluaj. Smatra se da ugradnja jednog implanta spreava resorpciju kosti u delu u kome je zub izvaen. Alternativa terapije implantima bi bio most na susednim zubima, ali to bi znailo vrlo invazivnu operaciju za susedne elemente tj. zube i gingivu.

  Koje su alternative za zamenu jednog nedostajueg zuba?

  07

 • Kada dva ili vie susednih zuba nedostaje, zdravlje preostalih zuba i njihov raspored u usnoj duplji treba da bude razmotren pre stavljanja mosta na intaktne zube. Alternativno stomatolog moe ugraditi implant za svaki zub ili napraviti raspored implantata na kojima most moe biti fiksiran, odravajuci kost i izbegavajuci njenu brzu resorpciju.

  Koje su terapijske alternative za zamenu vise nedostajuih susednih zuba?

  08

 • Bio sam ubeen da sa godinama neu moi da jedem svu hranu. Otkrio sam da implanti mogu reiti taj problem jer sad oseam zube kao svoje, tagod da radim.Masimo,72

 • U sluaju totalne bezubosti, tj. nedostatka svih zuba jednog luka, moete imati koristi od terapije implantima bilo da se odluite za fiksna ili mobilna protezna reenja. Fiksna proteza je moguca za broj implantata koji je adekvatan kvalitetu i kvantitetu dostupne kosti. Fiksna proteza vraca funkcionalnost i estetiku na najpogodniji nain.

  Pokretna proteza usidrena na implantatima je optimalno reenje za one ljude koji vec imaju totalne proteze i ele da ree sve probleme koji se javljaju prilikom jela ili govora.

  Koje su terapijske opcije za zamenu svih zuba u zubnom luku?

  09

  Pokretna proteza Pokretna proteza usidrena na implantima i kugla abatmentima

  Pokretna proteza usidrena na preci

  Pokretna proteza usidrena na Locator abatmentu

 • Va stomatolog ce vam pokazati rjeenja za pokretnu protezu na dva ili vie implanta u zavisnosti od anatomije vae usne duplje. Sa fiksnim radom, funkcionalnost i estetika ce biti obnovljena na najpogodniji nain. Velika stabilnost, zajedno sa malim dimenzijama protetskog rada vam daje mogucnost da govorite bez tekoca. tavie, unutranja podrka usana ce povratiti oblik i proporcije na licu i samim tim vam daje mlai i zdraviji izgled. Temeljno icenje implantata je moguce. Proteza ne treba da se skida svake noci, ali je, meutim, neophodno da se podvrgne redovno profesionalnoj procedure odravanja oralne higijene u ordinaciji.

  Cementirana fiksna proteza

  Fiksna zarafljena proteza sa imitacijom gingive u smoli

  Fiksna zarafljena proteza bez imitacije desni

 • Rehabilitacija sa implantima se moe izvriti istovremeno u gornjoj i donjoj vilici. Na taj nain se rehabilituje fizioloki zagriaj. Medjutim, trenje izmeu krunica je obino malo drugaije u odnosu na ono kod prirodnih zuba. Razlika esto zavisi od koricenog materijala. Vano je da potujete plan lekarskih pregleda definisan od strane vaeg stomatologa kako bi se odralo zdravlje vaih implanata i sauvao rehabilitovan zagriaj.

  Svako moe osetiti benefite od terapije implantima , sve dok je u dobrom zdravstvenom stanju. Postoje odreene kontraindikacije u odnosu na uzrast. Bilo bi pogodno da se saeka dok se skeletna faza razvoja zavri ( ne pre 18-20 godina). Takoe i veoma stari pacijenti mogu primiti implante ako su zdravi.

  Mogu li imati implante u obe vilice istovremeno?

  Ko moe imati beneficije od terapije implantima?

  10

  11

 • Sistemske patologije kao to su dijabetes, osteoporoza i kardiovaskularna oboljenja predstavljaju faktore rizika za uspeh terapije implantima. Meutim, nedavna nauna literatura izvetava o sluajevima zdravih odrivih implanata i u takvim klinikim uslovima. Molimo vas da razmotrite sa svojim lekarom i sa svojim stomatologom kako bi imali adekvatnu procenu vaeg sluaja. Nedavni sluajevi su potvrdili efikasnost terapije implantima kod pacijenata koji su bili na hemoterapiji i / ili radioterapiji, ako je ona zavrena 12 meseci ranije.

  U kojim sluajevima se ne preporuuje terapija implantima?

  12

 • Oduvek sam imao strah od stomatologa i zapustio sam svoje zube, sve dotle dok nisam mogao dalje da vaem bez par zuba u donjoj i u gornjoj vilici. Uvek u biti zahvalan svom stomatologu koji me je ubedio da ugradim implante!ore, 57 godina

 • Tokom ugradnje implanata stomatolog koristi lokalne anestetike koji mogu spreiti da pacijent oseca bol. Tokom prvih dana posle intervencije, moete primetiti manji otok i osetiti nelagodnost, ali to se lako reave ledom i oralnim analgeticima.

  Nakon ugradnje implanata, va stomatolog ce dati adekvatan farmakoloki tretman u cilju izbegavanja infekcije i komplikacije. Meutim, postoje neki manji rizici vezani za implantologiju, kao to je odbacivanje ili prelom implanta, kada ga treba zameniti novim, ili poputanje pojedinih komponenti postavljenih na implant. Uvek se preporuuje da pacijent bude oprezan tokom vakanje i izbegava posebno tvrdu hranu kako ne bi dolo do mehanikog otecenja implanta i proteze . U svakom sluaju, tim problemima moe lako da upravlja va stomatolog.

  Da li je terapija implantima bolna?

  Da li je terapija implantima opasna?

  13

  14

 • To zavisi od sloenosti vaeg sluaja, od broja potrebnih implantata i vrste protetskog rada. U svakom sluaju postoje razliita rjeenja u skladu sa potrebama i ekonomskom situacijom svakog pacijenta Molimo vas da razmotrite to sa svojim stomatologom. Nacicete vise pogodnih reenja. U najzahtevnijim sluajevima, mnoge kreditne institucije nude razne kreditne pogodnosti

  Kada se implantat ugradi, u vecini sluajeva ce biti moguce da dobijete privremeni protetski rad, koji ce vam omoguciti da izaete iz stomatoloke ordinacije sa osmehom i osecajem udobnosti. Sa privremenim protetskim radom, vi moete da ivite svoj ivot kao pre, bez znaajnih promena. Kada dobijete finalni rad on ce obnoviti estetsko i funkcionalno stanje vaih prirodnih zuba.

  Da li je implantologija skupa ?

  Kako u izgledati dok traje tretman implantima ?

  15

  16

 • Najvaniji aspekt je potovanje dobre oralne higijene. Molimo vas da pratite uputstva vaeg stomatologa paljivo, da oistite implant posle svakog obroka kako bi se izbeglo nakupljanje plaka i bakterija. Takoe je vano da se ide na periodine provere i profesionalne parodontoloke tretmane. Puenje je jo jedno vano pitanje. Mora se rigorozno izbegavati u toku celog perioda zarastanja implanta, a takoe i nakon izleenja. Puenje predstavlja rizik za zdravlje implanta.

  Kako u se brinuti o svojim implantima?

  17

 • Prednost rehabilitacije implantima je mogucnost da pacijent povrati kvalitet ivota koji je imao ranije. Vi cete priati normalno i osmehivati se bez strahova i neprijatnosti. Vi cete imati normalnu ishranu i jecete vau omiljenu hranu.Svi ce misliti da imate svoje prirodne zube. Ne postoje kontraindikacije za bavljenje bilo kojim sportom, meutim u prvim nedeljama posle operacije, preporuuje se da pacijent izbegava posebno teke sportske aktivnosti u cilju spreavanja traume za implant dok se on ne