Broura o krompiru

download Broura o krompiru

of 24

 • date post

  24-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  39
 • download

  7

Embed Size (px)

Transcript of Broura o krompiru

 • Autori:FAO tim - Pascal Bernardoni, ivko Bugari, Goran ivkov, Olivera Jordanovi, ore Moravevi, Florian Farka, Miroslav Ivanovi, Zoran Broi

  Izdava:FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONSORGANIZACIJA UJEDINJENIH NACIJA ZA ISHRANU I POLJOPRIVREDU

  Donor:Governments of the Kingdom of Norway and of the Kingdom of the Nederlands Vlade Kraljevine Norverke i Kraljevine Holandije

  Zahvaljujemo se poljoprivrednim proizvoaima koji su svojim iskustvom pomogli izradu ove broure

  tampa: Lavalu

  Dizajn i priprema za tampu: Milan Novii

  FAO Coordination Office for Serbia and MontenegroFAO Kancelarija za koordinaciju projektima u Srbiji i Crnoj Goriarka Marinovia 2, 11 000 BeogradTel. 011/2661-713, 2661-796, 2661-892

  Krompir

 • 01

  Znaaj

  Rasprostranjenost

  - Veoma prilagodljiva kultura sa visokom reproduktivnom sposobnou (5-20 puta)- Krompir je lako svarljiva namirnica i bogat izvor energije, skroba, vitamina, mineralnih materija, organskih kiselina.

  Osnovni podaci

  - Gaji se na svim svetskim meridijanima- U Srbiji se gaji na oko 70-80.000 hektara. - Proseni viegodinji prinosi u Srbiji su oko 12 t/ha. - Prosena potronja po stanovniku je oko 65 kg.

  50

  45

  40

  35

  30

  25

  20

  15

  10

  5

  0

  V. B

  rita

  nija

  Ho

  lan

  dija

  Nem

  aka

  e

  ka

  Ital

  ija

  Ma

  arsk

  a

  Slo

  ven

  ija

  Gr

  ka

  Mak

  edo

  nija

  Ru

  mu

  nija

  Hrv

  atsk

  a

  SC

  G

  BiH

  Proseni prinosi krompira u nekim zemljama Evrope u 2003. (t/ha), FAO

 • Zemljite

  Toplota

  - Krompir zahteva plodno i strukturno zemljite.- Izbegavati plitka, skeletoidna i zemljita sklona zabarivanju.- Najpodesnija su zemljita slabo kisele reakcije (pH 5,5-6,5).

  o- Krompir klija pri temperaturi zemljita od 7 do 10 C. - Optimalna temperatura zemljita za obrazovanje krtola

  o o je 15-18 C, vazduha 18-22 C, a relativna vlanost zemljita oko 70% MVK.- Povoljna mikroklima postie se navodnjavanjem.

  02

  Plodored- Najbolji predusevi za krompir su: detelina, lucerka, travno-detelinske smee, prirodne livade, soja, strna ita i dr.- Krompir je pogodan predusev za veinu useva.- Ne gajiti ga u monokulturi duoj od dve godine kao ni posle srodnih biljaka (paprika, paradajz, duvan).

  Obrada zemljita- Orati u jesen uz zaoravanje 25-35 t/ha stajskog ubriva. - Predsetvenu pripremu zemljita obaviti 7-10 dana pre sadnje

  Kvalitetna obrada

  zemljita je

  preduslov za dobar

  razvoj i pravilan

  oblik krtola

  Uslovi uspevanja

 • Izbor sadnog materijala

  Rasprostranjenost

  03

  Krompir u klijalitu

  Pravilno

  naklijavanje

  krompira

  Nepravilno

  naklijavanje

  krompira

  Pravilno

  zalamanje

  klice

  - Izbor zdravog semena je od najveeg znaaja za rentabilnu proizvodnju. - Kvalitetno seme krompira je veoma skupo, ali proizvodnja donosi zaradu samo ako je ono "pravo sa deklaracijom. Treba ga nabavljati od pouzdanih proizvoaa.

  Zdravo seme - siguran rod

 • Veliina semenskih krtola- Optimalna veliina krtole je 40-55 mm,jer se formira optimalan broj

  2 glavnih stabljika 4-5 (20-25 stabljika/m ).- Sitnije krtole daju manji broj stabljika, stvaraju loiju pokrovnost zemljita, daju nii prinos i manji broj, ali krupnijih krtola.

  04

  Upotreba seenog krompira za sadnju- Seenje krompira je rizino, jer pogoduje irenju mnogih bolesti pre i posle sadnje.- Seen krompir pretrpi tzv. pozitivan stres, odnosno pone ranije da klija, ranije stvara krtole i ima krai vegetacioni period, to je od velikog znaaja naroito u proizvodnji mladog krompira.- Krtole treba sei po uzdunom preniku, najmanje 5-10 dana pre sadnje kako bi presek bio presvuen slojem plute ("zarastao"), a no dezinfikovati u alkoholu, posle svakog seenja.

  o- Zarastanje je najbolje pri temperaturi 15-20 C i vlanosti vazduha 70-85%.

  Pravilno seenje

  Prenikkrtola(mm)

  Masakrtola

  (g)Broj stabljika

  po krtoli

  Optimalan

  broj

  biljaka/ha

  Koliina

  semena

  (kg/ha)

  Rastojanje

  70cm 75cm

  28-35

  35-45

  45-55

  25

  50

  90

  2,5

  4

  5

  60.000

  40.000

  30.000

  1.500

  2.000

  3.000

  24

  36

  43

  22

  33

  40

  Koliina semena u zavisnosti od krupnoe krtola i gustine sadnje

 • Izbor sorte- Za proizvodnju ranog krompira koristiti sorte sa to kraim vegetacionim periodom, koje rano zameu i brzo nalivaju krtole.- Stabilne visoke prinose daju sorte koje zameu 10 - 12 krtola po biljci.

  ubrenje- Koliina i vrsta ubriva zavise od plodnosti zemljita, planiranog prinosa, preduseva, izbora i namene sorte (za konzum ili preradu) itd.- Za postizanje stabilnog, visokog i kvalitetnog prinosa kombinovati organska i mineralna ubriva. - Od organskih ubriva mogu se koristiti stajsko i zelenino.- Od mineralnih ubriva pogodne su formulacije 8:16:24, 10:20:30,15:15:15, a najbolje rezultate daju ubriva sa magnezijumom i sumporom kao to je 12:10:22 + 2% MgO + 11%S (Krtolin S)

  Potrebe biljke za unoenje mineralnih hraniva za prinos od 30 t/ha:

  N

  120-180 kg

  P O2 5

  120-140 kg

  K O2

  250-300kg

  - Prihranjivati srednje kasne i kasne sorte u fazi zatvaranja redova. Koristiti KAN ili specijalna ubriva (Polyfeed, Multi MgO, MultiCAL, i Cropcare itd.) sledei preporuku proizvoaa. - Za unoenje mikroelemenata i popravku vitalnosti biljaka koristiti folijarna ubriva. Njihova primena je veoma laka, a mogu se meati sa mnogim insekticidima i fungicidima (izuzetak je bordovska orba).

  Pri prinosu krtola od 30 t/ha (nivo ekonominog prinosa) iz zemljita se iznese:

  N P O2 5 K O2 CaO Mg Mn B Cu

  120-150 kg 55-60 kg 250-300 kg 90 kg 30 kg 250 g 75 g 50 g

  05

 • 06

  Tro. rada (din.)

  Riviera

  Adora

  Jaerla

  Cleopatra

  Carrera

  Amorosa

  Liseta

  Kondor

  Kennebec

  Aladin

  Desiree

  Pogodna za ranu proizvodnju u plastenicimai na otvorenom polju.

  Br.krtolapo biljci

  Najzastupljenije sorte na njivama Srbije(2004)

  Veoma rana, sa lepim okruglo-ovalnimkrtolama.Visokoprinosna sorta sa veoma krupnimkrtolama.Najranija crvena sorta. Srednje osetljivana plamenjau.Veoma prinosna sorta, sa pravilnimokruglo-ovalnim krtolama.Srednje rana, sa krtolama crveno-modreboje.Srednje rana, sa izduenim oblikomkrtola.

  Odlikuje se belom bojom mesa, odlina zakuvanje i pire.Ima atraktivnu crvenu boju pokoice, dajeveoma visok prinos.Veoma adaptivna, standardno pouzdanacrvena sorta.

  80

  80

  85

  90

  95-100

  95-100

  95-100

  110

  110

  120

  125

  9

  9

  8

  9

  11

  8

  12

  7

  7

  12

  12

  0,40

  0,44

  0,44

  0,40

  0,40

  0,40

  0,44

  0,44

  0,44

  0,36

  Cenasemena**(EUR/kg)

  Stasavanje*(dana)SORTE

  Rane i srednje rane

  * broj dana od nicanja do sazrevanja**kategorija domai Original

  Crvena visokoprinosna sorta, sa veomakrupnim krtolama.

  Srednje kasne i kasne

  Sadnja- Bolje je da krompir klija u kontrolisanim uslovima (naklijavati ga) nego u hladnom zemljitu.

  o- Sadnju zapoeti pri temperaturi zemljita iznad 7 C- Kanjenje od 10 dana smanjuje prinos 5-15%, a 20 dana 10-25%. - Dubina sadnje je 6-10 cm. Na lakim zemljitima se sadi dublje, a na tekim kao i u proizvodnji ranog krompira plie.

  0,40

 • - Sadnja se uz odreeni rizik moe uraditi na otvorenom polju ili u zatienom prostoru (stakleniku i plasteniku). - Zatita od kasnih prolenih mrazeva se ostvaruje u niskim tunelima ili pokrivanjem agrotekstilom (agril, lutrasil).- Najpogodnija su plodna, laka, topla, dobro obraena zemljita.- Sa vaenjem treba poeti kada je najvei broj krtola veliine 25-35 mm (25-30 grama).- Mladi krompir se vadi prema mogunostima dnevne prodaje, jer brzo gubi vodu i menja boju.

  Proizvodnja ranog krompiraOdabrati rane i srednje rane sorte, koje

  zameu manje od 10 krtola po biljci i

  obavezno izvriti naklijavanje.

  07

  Sadnja u etiri roka sa vremenskom distancom od 7 dana

  Vreme sadnje ima

  veliki znaaj za prinos

  i kvalitet krompira.

  Automatska sadilica

  Mere pre nicanja- Ogrtanjem krompira pre nicanja obavlja se kvalitetna borba protiv korova i postie optimalna forma i struktura banka.

 • 08

  Ogrtanje posle nicanjaOgrtanje pre nicanja

  Suzbijanje korova- Najbolje dejstvo herbicida je posle zagrtanja, a pre nicanja krompira. - Kombinovana mehaniko-hemijska borba protiv korova daje najbolje rezultate i smanjuje potrebu za preveliku upotrebu preparata.

  Ogrtanje krompira

  Presek banka koji je napravila

  sadilica i trenutak kada treba

  obaviti ogrtanje - krompir

  samo to nije nikao ili je tek

  poeo da nie

  Kod dobro zagrnutog

  krompira formira se vei broj

  krtola sa pravilnim oblikom

  - Prvu kultivaciju (okopavanje) treba uraditi na 7-10 dana posle nicanja. - Ogrtanje (zagrtanje) je obavezna mera nege jer je krompiru neophodna to vea koliina rastresite zemlje za formiranje i razvoj krtola. Ogrtanje uraditi kada su biljke visoke 15-20 cm, tj. 5-10 dana posle okopavanja, odnosno neposredno pre poetka formiranja krtola.

  Meuredna obrada posle nicanja

 • Kritini periodi i najvee potrebe za vodom- Nicanje i do sklapanja redova.- Zametanje krtola (3-5 nedelja posle nicanja, traje 10-15 dana).- Intenzivno nalivanje krtola (5-10 nedelja