Brošura Mesta u srcu 2010.pdf

Click here to load reader

 • date post

  04-Feb-2017
 • Category

  Documents

 • view

  225
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Brošura Mesta u srcu 2010.pdf

 • 1

  Mesta u Srcu

 • 2

  Nagrada Fonda Mesta u srcu najpozitivnijem projektu lokalne inicijative za 2009. godinu, dodeljuje se, sada ve tradicionalno, peti put. Ove godine, uz podrku i u saradnji sa kancelarijom za tehniku podrku organizacijama civilnog drutva (TACSO) EU, ustanovljena je i nagrada za najbolje lokalno partnerstvo.

  Kao i prethodnih godina, na konkurs su se prijavile organizacije ili neformalne grupe, nosioci projekta koji ispunjava sledee kriterijume:

  1. Projekat/ inicijativa/ akcija realizovan u 2009. godini 2. Odnosi se na lokalnu zajednicu (optina, grad, ulica, MZ, selo) 3. Bavi se problemom koji je zajedniki za vei broj ljudi u zajednici 4. Donosi promenu za vei broj ljudi u toj zajednici 5. Ukljuuje graane u realizaciju (kao i volonterski angaman ljudi iz zajednice)

  6. Ukljuuje na razliite naine aktere u zajednici (poslovni sektor, lokalnu vlast ili institucije)

  Za nagradu za najbolje lokalno partnerstvo dodatni kriterijum: Razvija partnerstvo sa javnim i/ili privatnim/poslovnim sektorom

  Pobednicima u kategoriji najpozitivniji projekat graanske inicijative Erste banka dodeljuje 5000 evra za prvo mesto, kompanija Siemens 2000 evra za drugo mesto, a Microsoft 1500 evra za tree-plasirani projekat.

  Pobedniku u kategoriji najbolje lokalno partnerstvo kompanija Telenor obezbeuje 3000 evra i Telenor Internet modem sa besplatnim Internetom na godinu dana.

 • 3

  Mesta u Srcu

  Humanitarni centar Duga, ZrenjaninNaziv projekta: Iskrice duha

  Misija organizacije jeste unapreenje kvalitata ivota osoba koje boluju od duevne bolesti. Cijnu grupu ini etrdeset osoba koje boluju od izofrenije. Aktivnosti se sprovode svakodnevno kroz radionice (slikarska, ivaonica, zabavaonica, pesnika radionica, izlet, pesnike veeri). Cilj je postizanje to bolje resocijalizacije, destigmatizacije, odravanje stabilne remisije, kvalitetan ivot. Radovi korisnika (slike, pesme) su prezentovani na izlobama, pesnikim veerima, tribinama.

 • 4

  Udruenje za emancipaciju Roma Kxam, TrstenikNaziv projekta: Nedelja romske kulture

  Udruenje je osnovano sa ciljem da olaka optu emancipaciju romske zajednice u Trsteniku kroz edukacije i razne druge aktivnosti na polju obrazovanja dece i odraslih. S obzirom na to da ima puno kolovanih i talentovanih umetnika, muziara i slikara Roma, za vreme Nedelje romske kulture uspeno su trstenikoj javnosti prezentovana kulturna dostignua i kultura romske populacije uopte, sa ciljem razbijanja predrasuda o Romima kao skitnicama, prosjacima, lopovima ...

 • 5

  Mesta u Srcu

  enski etno centar Lunike rukotvorine, BabunicaNaziv projekta: Danas radim

  kola tkanja, veza i pletenja je bila namenjena enama starosne dobi od 40- 50 godina koje su ostale bez posla u vreme duge dravne tranzicije. kolom su rukovodili profesionalno osposobljeni treneri i predavai. U saradnji sa Etnografskim muzejom iz Beograda i Manakovom kuom iz Beograda, te drugim srodnim institucijama, polaznice kole su osnaene da pokrenu pokrenu sopstveni biznis u domenu etno rukotvorina i izrade suvenira. Po zavretku programa, organizovana je izloba uraenih predmeta i modna revija unikatnih odevnih predmeta.

 • 6

  UG Roditelj, UiceNaziv projekta: Najbolje za mamu, najbolje za bebu

  Tema Svetske nedelje dojenja je podrka majkama da obezbede detetu dojenje kao zlatan start u ivotu i zlatan standard u ishrani. Ovim projektom obezbeena je dovoljna koliina tampanog informativno-edukativnog materijala koji je dostupan u svim domovima zdravlja i porodilitu. Istovremeno, javnom akcijom na otvorenom okupljen je veliki broj strunjaka (ginekologa, pedijatara, nutricionista, pedijatrijskih i patronanih sestara) koji su bili u prilici da u direktnom razgovoru sa majkama i buduim majkama prue savete i adekvatne informacije.

 • 7

  Mesta u Srcu

  Eko klub Zeleni putokazi, RakaNaziv projekta: Uspostavljanje sistema organizovanog iznoenja sme-a sa dela seoskog podruja kroz dopunu Odluke o ureenju naseljaOdrano je 19 sastanaka sa relevantnim osobama i lanovima mree, organizovano 5 tribina na seoskom podruju, sprovedeno 6 akcija ienja pored lokalnih puteva (142 volontera), izvren obilazak 7 kola na seoskom podruju i organizovane nagradno edukativne aktivnosti Crtam ili piem ta mislim o zatiti okoline, izvedeno 10 akcija postavljanja edukativnih tabli Da bude isto pored lokalnih puteva. U saradnji sa Zelenom listom Srbije na centralnoj lokalnoj aktivnosti sa oko 200 volontera i uz pomo mehanizacije JKP i Direkcije za urbanizam, izvedene su tri akcije ienja.

 • 8

  Etno udruenje Zaviaj, SevojnoNaziv projekta: Prvi meunarodni volonterski eko-kamp ZLAKUSA 2009

  Opti cilj meunarodnog eko-kampa, u kome su uestvovali studenti volonteri iz 7 zemalja (Koreja, Brazil, panija, Francuska, eka, Slovaka, Srbija), je podizanje nivoa ekoloke svesti kod mladih i ostalog stanovnitva na lokalnom nivou kada je pitanje ouvanja ivotne svesti, kao i buenje volonterskog duha kod mladih na lokalu uz pomo njihovih vrnjaka iz inostranstva. Takoe, sprovedena je i obuka odreenog broja mladih iz lokalne zajednice za kamp lidere i upoznavanje istih sa razliitim kulturama zemalja iz koji pristiu meunarodni volonteri, kao i promocija kulturno-istorijskih i turistikih potencijala zlatiborskog okruga uz stvaranje jedne lepe slike Srbije u svetu.

 • 9

  Mesta u Srcu

  Ueniki parlament srednje ekonomske kole, SomborNaziv projekta: Srce za Vanju

  Vanja Pilipovi, uenica IV razreda srednje ekonomske kole u kolskoj 2009/2010. god. je imala dijagnozu Cardiomyopathia dilatativa. Insuf. v. mitralis gr. gravis sa transplantacijom srca kao jedinim definitivnim terapijskim reenjem, koje se izvodi samo u inostranstvu. Najblia klinika za ovakav zahvat nalazi se u Beu, a cena operacije i neophodne, neposredne postoperativne rehabilitacije iznosi 100. 000 . Njeni roditelji i porodica nisu bili u mogunosti da obezbede tolika novana sredstva, a poto naa drava ne finansira ovakvu vrstu operacije odraslih osoba, ve samo dece, ueniki parlament je osmislio program aktivnosti kojima je pribavio neophodna sredstva.

 • 10

  Udruenje za podrku ljudima sa neurozom Herc, BeogradNaziv projekta: Unapreenje mentalnog zdravlja kroz grupe za samopomo i grupe za lini radNajvanije aktivnosti udruenja su organizovanje grupa samopomoi i razliitih psiholokih radionica, psiholoko savetovalite, razliite aktivnosti u smislu prevencije neuroza i destigmatizacije osoba sa neurozom. Udruenje broji oko 80 lanova i duplo vie korisnika. Korisnici su imali korist u vidu poboljanja njihovog psihikog stanja, smanjenja njihovih simptoma, poveanja samopouzdanja i motivacije, vieg stepena informisanosti o neurotskim poremeajima i mogunostima leenja. Rezultati su mereni kroz popunjavanje evaluacionih listova na svakoj grupi i radionici i kroz evidenciju savetovalita.

 • 11

  Mesta u Srcu

  UG Kokoro, BorNaziv projekta: Find out about life

  Akcija primarne prevencije adolescentne zloupotrebe droga u Boru aktivnom participacijom mladih, nastavnika, roditelja, lokalne vlasti, policije i graana kroz podizanje svesti o problemu narkomanije i naina spreavanja. Kroz aktivnosti za vreme realizacije projekta, obuen je tim u zajednici za kontinuirane i dugorone aktivnosti na prevenciji zloupotrebe droga, mladi su usvojili znanja i vetine pozitivnih odgovora na narko-izazov, zdravo ponaanje i zdrav stil ivota. Takoe, formiran je optinski koordinacioni Odbor za borbu protiv droga u Boru i unapreen je primarno preventivni program i kvalitet ivota mladih.

 • 12

  Centar za pozorina istraivanja ApsArt, BeogradNaziv projekta: Igra kao disanje, teatar kao ivot

  Projekat Igra kao disanje, teatar kao ivot je omoguio zavisnicima od droga koji se nalaze na rehabilitaciji u zajednici Zemlja ivih u Vojvodini, da se na kreativan nain suoe sa svojim problemom i otvoreno govore o njemu, pretvarajui ga tako u sredstvo za obnavljanje komu nikacije sa drutvom koje ih je odbacilo. ApsArt je zavisnicima pomogao da naprave pozorine predstave o narkomaniji i da ih izvedu pred najirim audotirijumom, vraajui im na taj nain ljudsko dostojanstvo i dokazujui da za njih ima i spasa i ljubavi.

 • 13

  Mesta u Srcu

  Neformalna grupa mladih Kobra, Donja ToponicaNaziv projekta: Dom za sve

  Stari i oronuli Dom kulture bez funkcije u Donjoj Toponici, pretvoren je u kulturni centar za metane vie sela. Napravljena je sala za edukaciju, projekciju, sportske aktivnosti i prva seoska biblioteka. Danas, najmlai metani dolaze na projekcije crtanih filmova, mladi dolaze na treninge karatea, folklora i stonog tenisa. Stariji metani igraju ah i karte, a metanke svih starosnih dobi su prvi put u istoriji sela proslavile zajedniki 8.mart. U prostorijama za edukaciju je sprovedeno 20-ak tematskih radionica kako za mlade, tako i za starije metane.

 • 14

  UG Q-club, BeogradNaziv projekta: Interaktivni internet portal AIDSresurs

  Demistifikacija AIDS-a i otvoren pristup uinile su da se u javnosti polako unapreuje svest o ovoj bolesti i o ljudima koji su ugroeni. Postojanjem ovakvog resursnog informacionog servisa ostvaren je uticaj na aktiviste i nevladine organizacije koje se bave ili ele da se bave ovom temom, ali i na sve koji imaju interesovanja (novinari, studenti, istraivai). Na primer, objavljeni tekstovi i fotografije HIV pozitivnih osoba uinile su da se pristup potovanja ljudskih prva i brige za sopstveno zdravlje promovie i u nekim TV emisijama, za razliku od dosadanjeg odnosa koji se bazirao na strahu, saaljenju i stigmatizaciji. Uz to, primer navedenih rezultata stvara pozitivnu sliku u drutvu o zajednici PLHIV i njihovom doprinosu.

 • 15

  Mesta u Srcu

  Drutvo za zatitu ivotne sredine Stara planina, PirotNaziv projekt