Brochure Onderwijs (nl) 2013-2014

Click here to load reader

 • date post

  20-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Een plaats voor dialoog en educatie. Het Paleis voor Schone Kunsten wil de boeiende dialoog tussen leerlingen enkunst op gang trekken. Daarom stelt BOZAR STUDIOS alles in het werk omkunst toegankelijk te maken dankzij een brede waaier aan kwaliteitsvolle educatieveactiviteiten en omkaderende projecten.

Transcript of Brochure Onderwijs (nl) 2013-2014

 • BOZARSTUDIOS

  pAlAIS DeS BeAUx-ARTS, BRUxelleS pAleIS vOOR SchOne kUnSTen, BRUSSel cenTRe fOR fIne ARTS, BRUSSelS

 • pAleIS vOOR SchOne kUnSTen, BRUSSelBOZAR STUDIOS

  23 Ravensteinstraat 1000 BrusselT +32 (0)70 344 577 f +32 (0)2 507 85 15

  groups@bozar.be www.bozar.be

 • 1Inhoudstafel

  Basisonderwijs

  MUSIc - educatieve concerten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3expO - Ontdekkingstochten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4ARchITecTURe - Restaureer het paleis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5cIneMA - cinema met klasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

  Secundair onderwijs

  MUSIc - educatieve concerten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3MUSIc - Muziek met klasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3expO - Interactieve geleide bezoeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4ARchITecTURe - het paleis: stad van kunsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5TheATRe - Theater met klasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6cIneMA - cinema met klasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6lITeRATURe - literatuur met klasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  Bijzonder Onderwijs

  Informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8MUSIc - educatieve concerten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

  Hoger onderwijs

  MUSIc - Muziek met klasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3expO - Interactieve geleide bezoeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4ARchITecTURe - het paleis: stad van kunsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5TheATRe - Theater met klasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6cIneMA - cinema met klasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6lITeRATURe - literatuur met klasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  Deeltijds Kunstonderwijs (6 > 12)

  MUSIc - educatieve concerten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3expO - Ontdekkingstochten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4ARchITecTURe - Restaureer het paleis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

  Deeltijds Kunstonderwijs (12 > 25)

  MUSIc - Muziek met klasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3expO - Interactieve geleide bezoeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4ARchITecTURe - het paleis: stad van kunsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5TheATRe - Theater met klasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6cIneMA - cinema met klasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6lITeRATURe - literatuur met klasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  Info en reservering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

  Duur Prijs Transport 9 Data

 • 2IntRo

  Een plaats voor dialoog en educatiehet paleis voor Schone kunsten wil de boeiende dialoog tussen leerlingen en kunst op gang trekken. Daarom stelt BOZAR STUDIOS alles in het werk om kunst toegankelijk te maken dankzij een brede waaier aan kwaliteitsvolle edu-catieve activiteiten en omkaderende projecten. Gaan je leerlingen naar de la-gere school of het middelbaar, hogeschool of academie, we hebben formules op maat van iedereen. Ons pedagogisch team maakt van de ontmoeting met de kunsten een moment van puur plezier en intense ervaringen. Sleutelbegrippen zijn dialoog, luisterbereidheid, verbeelding, openheid en, uiteraard, participatie en creativiteit. kunst wordt aangeboden in alledaagse bewoordingen, met de leefwereld van de leerlingen als uitgangspunt. een initiatief voor iedereen, ter bevordering van de kritische geest.

  project van de school naar het podium: koren en orkesten in actie! van asbl ReMuA. concert met 20 muzikanten van het nOB in het kader van de family Day, gepland op 27.04.2014. photo: cline paquay

 • 3musIc

  een concert bijwonen, de muziek en zijn uitvoer-ders aan het woord laten, de historische context leren begrijpen dankzij inleidingen op maat van jongeren en rechtstreeks in contact komen met de artiesten van het concert... Dankzij deze formule le-ren de jongeren de oren openen voor eender welke muziek. eens hun enthousiasme is aangewakkerd, leren ze meer over het concert of komen ze alles te weten over het leven achter de schermen van de musici. Ieder concert krijgt zijn eigen omkadering en programma. kortom, dit is Muziek met klasse.

  Secundair Onderwijs, Hoger Onderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs (12 > 25)

  +/- 2 uur - 26: 6/leerling

  1 leerkracht gratis/15 leerlingen 26 +: DKO: groepstarief mogelijk vanaf 15 personen

  Financile bijdrage mogelijk, gelieve hiervoor contact met ons op te nemen.9 zie www.bozar.be/onderwijs Reservering noodzakelijk.

  Muziek met KlasseMuziek beluisteren, beleven, zingen, spelen en leren waarderen het ideale recept om jongeren wegwijs te maken in eender welke muziekstijl! het hele seizoen lang organiseren we thematische, kor-te concerten (1 uur maximum) met een gevarieerd, toegankelijk en doordacht programma. De musici en hun dirigent wachten de jongeren op in de zaal en lichten het programma op een toegankelijke, pedagogische manier toe. Ook de historische con-text wordt geschetst aan de hand van anekdotes en biografische elementen. De leerlingen worden uit-genodigd om actief mee te doen door middel van zang, handgeklap, gestampvoet, body clapping en andere ritmische spelletjes. voor lagere scholen is er een voorbereidende workshop in de klas.

  Basisonderwijs en Bijzonder Onderwijs 1uur Educatief concert: 6/leerling

  1 leerkracht gratis/15 leerlingen Workshop: 100/klas 9 08.11.2013 - 11:00 Ictus: Sound & Body (vanaf 3e leerjaar) 25.02.2014 - 13:30 Anima Eterna & Collegium Vocale Carmina Burana 08.05.2014 - 11:00 NOB*: Shhrazade Meer info over deze concerten: www.bozar.be/onderwijs Reservering noodzakelijk.

  Secundair Onderwijs 1uur Educatief concert: 6/leerling

  1 leerkracht gratis/15 leerlingen 9 13.02.2014 - 11:00 NOB*: Musica Maestro (NL) 14.02.2014 - 11:00 NOB*: Musica Maestro (FR) Meer info over deze concerten: www.bozar.be/onderwijs Reservering noodzakelijk.

  Deeltijds Kunstonderwijs (6 > 12) 1uur Educatief concert: 6/leerling

  1 leerkracht gratis/15 leerlingen 9 10.05.2014 - 11:00 NOB*: Shhrazade (FR) 10.05.2014 - 13:30 NOB*: Shhrazade (NL) Meer info over deze concerten: www.bozar.be/onderwijs Reservering noodzakelijk.

  In samenwerking met ReMuA, Jeugd & Muziek Brussel en Jeunesses Musicales Bruxelles*Coproductie: Nationaal Orkest van Belgi

  Educatieve concerten

  Met de steun van de Vlaamse minister bevoegd voor Brussel

 • 4expo

  De tentoonstellingsruimtes staan open voor ieder-een, en zeker voor wie nieuwsgierig is. Dankzij de ontdekkingstochten komen leerlingen van dichtbij in contact met de kunstwerken. vergezeld van een piloot en met een caddie vol creatief materiaal ver-trekken ze op avontuur voor een hele reeks activi-teiten. Steunend op hun nieuwe ervaringen en hun creativiteit kunnen de leerlingen hun gevoelens en bedenkingen onder woorden brengen. een origi-nele manier om hen wegwijs te maken in de taal van de beeldende kunst.

  Basisonderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs (6 > 12)

  1 uur 30' 50 (max. 15 leerlingen)

  + n toegangskaartje per leerling ( 1 europalia.india - gratis Borremans) 1 leerkracht gratis/groep 9 dinsdag > zondag 05.10.2013 > 05.01.2014 europalia.india India belichaamd 19.02 > 01.06.2014 Michal Borremans Meer info over deze tentoonstellingen: www.bozar.be/onderwijs Reservering noodzakelijk.

  Ontdekkingstochten

  Wil je samen met je leerlingen een van onze ten-toonstellingen bezoeken? kies dan voor een rond-leiding op maat. Onze gidsen nemen de leerlingen mee naar het hart van de tentoonstellingen en zetten hen ertoe aan om kunst actief te ontdek-ken, vertrekkend van hun eigen leefwereld, ach-tergrond, wensen en kennisniveau. Ze leren ook in discussie gaan en ideen uitwisselen. het resultaat is een interactieve ervaring waarbij kunstwerken in hun historische context worden geplaatst, toegan-kelijker worden en onverwachte emoties oproepen

  Secundair Onderwijs, Hoger Onderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs (12 > 25)

  1 uur 15' 55 (max. 15 leerlingen)

  + n toegangskaartje per leerling ( 1 europalia.india - 4 Zurbarn - 4 Borremans) 1 leerkracht gratis/groep9 dinsdag > zondag 05.10.2013 > 05.01.2014 europalia.india India belichaamd 16.10.2013 > 26.01.2014 europalia.india Indomania 29.01 > 25.05.2014 Zurbarn 19.02 > 01.06.2014 Michal Borremans Meer info over deze tentoonstellingen: www.bozar.be/onderwijs Reservering noodzakelijk.

  Interactieve geleide bezoeken

  Michal Borremans, The Wooden Skirt, 2011, foto: Ron Amstutz, courtesy Zeno x Gallery, Antwerp & David Zwirner, new York

  portrait de John Wombell vtu lindienne et fumant le hookah fondation custodia, collection frits lugt, paris

 • ARCHITECTURE

  5

  De jongeren ontdekken de rijkdom van het gebouw aan de hand van activiteiten rond de renovat